predavanje 6 nemotorizirani vidovi prometa

of 39 /39
Predavanje 6 Nemotorizirani vidovi prometa u gradovima

Author: helena-dusevic

Post on 27-Dec-2015

26 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

neamortizirani vidovi prometa

TRANSCRIPT

 • Predavanje 6

  Nemotorizirani vidovi prometa u gradovima

 • Pokuajte navesti sve prednosti nemotoriziranog prometa!

  (u prometnom i bilo kojem drugom smislu)

 • Prednosti nemotoriziranog prometa u gradovima :

  - zatita okolia

  - ???????????????????????????????????????- ????????????- manji prostorni zahtjevi

  - dostupno svim kategorijama stanovnika

  - ????????????????????????????????????- ??????????????????????????????????- ??????????????????????????????????????

 • http://www.zzjzpgz.hr/nzl/14/bicikla.htm

  Primjerice, postoje dokazi da pola sata dnevnoumjerene ??????? aktivnosti, kao to su ??????????i vonja biciklom, ??? i u dva ili tri navrata po 10do 15 minuta, moe prepoloviti rizik od bolestisrca, ??????? bolesti odraslih, debljine, do 30%smanjiti rizik nastanka povienog krvnog tlaka ilismanjiti krvni tlak kao kad uzimamo lijekove.

 • Centar grada

  ire gradsko podru?je Ruralna podru?ja

  Prometne guve 0,40 0,04 0,00

  Cijena prometnice 0,10 0,05 0,05

  Parkiranje 1,50 0,25 0,05

  Trokovi korisnika 0,85 0,55 0,55

  One?i?enje zraka 0,25 0,20 0,05Buka 0,10 0,05 0,02

  Sigurnost prometa 0,15 0,12 0,10

  Drugi pozitivni u?inci (socijalni, na okoli)

  0,23 0,23 0,23

  Ukupna uteda $3,58 $1,49 $1,05

  Utede koje se postiu koritenjem bicikla (Canada)

 • ??????????????

  - predstavlja osnovni oblik kretanja sa kojim svi drugi vidovi

  ????????????????????????????- ??????????????????????????????????????????????????????????????????velikim nagibom ( stepenita!)

  - koriste ga svi sudionici prometa, svima je dostupan

 • ????????????ii)

  - Za razliku od kretanja vozila kod kretanja pjeaka postoje

  ???????? direktni utjecaji i ????????????? odvijanja prometa:- svrha kretanja determinira brzinu

  - karakteristike sudionika u prometu

  - promet se ne odvija ????????? to ???????? ?????? nanjegovu brzinu

 • Osnovne karakteristike ????????? prometa:

  ...sa stanovita prometne tehnike

  - mala brzina- zauzimanje malog prostora i ????????? velike ???????protoka- velika fleksibilnost kretanja- skromni zahtjevi za infrastrukturom- u ?????????? okolnostima pjeak nerado ???????? ??????????dulje od 400 m (cca 5min)- za dulja ?????????? potrebno je osigurati ugodnu okolinu

 • Brzina kretanja pjeaka

  - na ravnom : od 0,7 1,8 (2,0) m/s

  - stepenice uspon : 0,58 m/s

  - stepenice pad : 0,64 m/s

  - ??????????????????? ???????????????? 1,5 m/s- ????????????????????????????

 • ?????????????????????????????????????????treba uzeti u obzir :

  - volumen prometa u presjeku (P/s)

  - ????????????????????????????2)- ??????????????????????????????- ????????????????????????????????

 • ?????????????????????- ?????????????????????????????????- ????????????????- ??????????????????????????- ????????????????????????????????????????????????- ??????????????????????putovi- putovi koegzistencije

 • ????????????????????????

  Kriteriji:

  - kategorija prometnice

  - ????????????????????????- poloaj prometnice u mrei prometnica

  - postizanje efekta etalita

  - ??????????????????????????????????????????????????osim kod primarnih prometnica uz koje nema rubne

  izgradnje

 • (A) IRINE OVISNO O KATEGORIJI PROMETNICE- Prema GUP-u Rijeke: 2,25 (1,60) m- Sabirna: 2,5 m- Stambena : 2,5 m- Poslovna : 3,0m- Industrijska : 2,0m- etalita : 3,5 6,0 m

  ???????????????????????????????????- manji intenzitet (

 • (C)IRINE OVISNO O POLOAJU PROMETNICE U MREI GRADSKIH PROMETNICA

  - Prilaz centru : min. 3,0 m- Prilaz centru kvartova : min. 3,0 m- etnice : 3,5 5,0 m

  UZDUNI NAGIBI:- na duljini od 50 m max. 10%- ???????????????????????????- optimalno : 5-6 %

 • GUP Grada Rijeke

  Bilo koja nova cesta/ulica odnosno javna prometna povrina koja se treba izgraditi treba predvidjeti: ??????????????????????????????????????????

  glavne i sabirne ulice svaki minimalne irine 1.60 metara, optimalno 2,25 m

  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????proirenje u nivou kolnika (bankinu) minimalne irine 0.5 m.

 • ?????????????????????????????????

 • ????????????????????????????????????????

  - osiguranje sigurnog kretanja pjeaka

  - ??????????????????????????????????????????????- povezivanje atraktivnih sadraja

  - ???????????????????????????????????????????????????????????- ??????????????????????????????????????????????

  - ??????????????????????????????????????????????????NA UDALJENOSTIMA DO 1,5 KM

 • Osnovna obiljeja kretanja u gradovima

  INDIVIDUALNI PROMET

  JAVNI PROMET ??????????Brzina Do 80 km/sat 40-80km/sat 2-5km/sat

  Putna brzina oko 5-10km/sat 10-30km/sat 2-5km/sat

  Zauzimanje prostora(1000putnika)

  75.000m2 7.000 m2 1000m2

  Direktnost direktan Uvjetno direktan direktan

  ????????????? ?????????????????siromanijim i starijim

  stanovnicima

  ?????????????????????invalidima

  ????????????????????????????bolesnijim stanovnicima

  Utjecaj na okoli ????????????????????????????????? Ekoloko rjeenje Povoljno za zatitu okolia i zdravlje ljudiCijena Automobil, odravanje,

  benzin, parkiranjeCijena karte besplatno

  Broj korisnika Do 4 Do 100 Svi

 • BICIKLIZAM

 • Preduvjeti za masovno koritenje bicikla :- nadmorska visina- nagib terena- klima/vremenski uvjeti- ?????????????????????????

  S obzirom na zadovoljavanje uvjeta za odvijanje biciklizma gradovi se mogu svrstati u tri grupe :

  - gradovi pogodni za razvoj biciklizma- gradovi uvjetno pogodni za razvoj biciklizma- gradovi relativno nepogodni za razvoj biciklizma

 • 1. Nadmorska visina terena

  - ??????????????????????????????????????????????????temperature

  - ???????????????????????????????????????????

  Ocjena pogodnosti Nadmorska visina

  Pogodan

  Uvjetno pogodan

  Relativno nepogodan

  do 200 m

  200 500 m

  Preko 500 m

 • 2. Nagib terena

  - ???????????????????????????????????????????????????dravama, ovisno o konfiguraciji terena pojedine drave propisuju maksimalni nagib

  - ????????????????????????????????????????prijevoza

  Ocjena pogodnosti Nadmorska visina

  Pogodan

  Uvjetno pogodan

  Relativno nepogodan

  ??????????????????????

  do 3 %

  3 10 %

  Preko 10 %

 • 3. Klimatski uvjeti

  Tri su osnovna klimatska pokazatelja: - ????????????????????????????????????- ??????????????????????????????????????????- ????????????????????????????????????

  ???????????????????

 • ??????????????????????????????????????????????putova:

  -osnovni kriteriji : sigurnost, osnovna irina, povezanost i izravnost,

  sadraji koje se povezuje, karakteristike potencijalnih korisnika, nagib

  ?????????????????- sekundarni kriteriji???????????????????????????????????????????kvaliteta zraka, promet TA

  - ?????????????? : trokovi financiranja isplativost, konflikti pri upotrebi

 • ????????????????????????putova:

  Gabariti biciklista- ?????????: - irina: 60cm

  - visina: 180-200cm

  - ????????????????????????????????????????????????- slobodni zatitni pojas po visini: 50 cm

  - jednosmjerna staza????????????????????????????????????????????1,60-2,00m

  - dvosmjerna staza ???????????????????????????????????????????????????obilaenje optimalna irina je 3,0 m

 • ???????????????????????????????????????

  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 • ????????????????????????

  - ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????- irina min. 1,0 m (jednostrano ili dvostrano)

  - minimalna irina 1,60 m , ???????????????????????????- obavezno odvojiti od prometnih trakova za motorni promet

  debelom (npr. utom) crtom

 • ??????????????????????- ????????????????????????????????????????????????????????????- odvojene od motornog prometa visinski ( cca 5 cm)

  - ?????????????????????????????????????????????????????- u principu se uvode kada postoji >500 bicikla/dan

  - neophodno pomno isplanirati krianje sa motornim prometom

  - ???????????????????????????????????????????????- ????????????????????????????- ???????????????????????- ekonomska isplativost

 • ??????????????????????- izvode se u pravilu izvan gusto naseljenih gradskih ????????izvan cestovne mree

  - mogu se izvoditi u gradu, izvan gabarita prometnica za motorni

  promet u zoni zelenog pojasa ili parkovima ili rekreativnim

  gradskim zonama

  - slue za dnevne ili rekreativne aktivnosti

  - ovaj bi tip ?????????????? prometnica morao imati 4 ?????????????traka

  - krianje sa motornim prometom trebalo bi biti izvan nivoa, ali

  nije uvjet

 • ????????????????????????????????????????????????????????

 • Neizravno ???????????????????????prometa u raskriju

 • Jednosmjerna prometnica Dvosmjerna prometnica

  ??????????????????????????????????????????????????

  Radijusi : min. 10 m na asfaltiranoj podlozi, 15 m kameni zastor

 • ???????????????????????????????????putova u gradu

  - ?????????????????????????????????????????????- ?????????????????????????????????????presjecanja ???????????????????????sa motornim (raskrija, semafori i sl.)

  obiljeavati staze uvijek istom bojom

  - ?????????????????????????????????????????????????????????????????????

 • Iskustva drugih zemalja

 • Izvor: http://www2.hak.hr/media/124749/6_sig_mob_10.pdf

 • Izvor: http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/businessandpartners/lcds_chapter4.pdf

  London cycling design manual

 • - ????????????????????????????????????????????????????putova- organiziranje parkirnih mjesta za bicikle uz sve korisnicima atraktivne objekte (kole, fakultete i sl.)

  - ??????????????????????????????????????????????????????????- ???????????????????????????????- stvaranje uvjeta za optimalno koritenje bicikla za putovanja duljine do 5 (10) km

  ??????????????????????????????????????????????????????????????????u gradu

  PREDUVJETI ZA INTENZIVIRANJE BICIKLIZMA: