bdw - editie 1472

Download BDW - editie 1472

Post on 21-Jul-2016

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brussel Deze Week van 29 april 2015

TRANSCRIPT

 • N 1472 VAN 30 APRIL TOT 6 MEI 2015 WEEK 18: WEEKBLAD, EEN UITGAVE VAN VZW BRUSSEL DEZE WEEK, FLAGEYPLEIN 18, 1050 ELSENE, REDACTIE: 02-226.45.40, ABONNEMENTEN: 02-226.45.45, E-MAIL: INFO@BDW.BE, WWW.BDW.BE

  Vergeet de strijkstok niet

  met astrid haerens naar de kapper in burundien ook: erwin mortier, atom egoyan en Charlie Winston.

  AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P303153

  30 0415

  SCHAARBEEK Mosselspeci-alist Verbiest-Storms is al een tijdje vertrokken, maar tientallen gezinnen wonen nog altijd in de Vooruitgangstraat. Infrabel wil er een spoorviaduct bouwen. Dat betekent tijdswinst voor de pendelaar maar daar hebben de bewoners, die moeten ophoepe-len, geen boodschap aan. Zeker omdat ze niet weten of dat via-duct er ooit wel komt. De bouw-aanvraag dateert al van 2005. Tien jaar later is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bereid om een bouwvergunning af te leve-ren. Maar alleen als het akkoord uit 2013 gehonoreerd wordt, zo klinkt het bij minister-president Rudi Vervoort (PS). Infrabel moest beloven investeringen te doen in een ringspoor (L26-L28), zodat ook de Brusselaar wat heeft aan het Investeringsplan van Infrabel. Dat plan, en dus ook het compromis, is kaduuk nu minister Jacqueline Galant (MR) besloten heeft om het te heron-derhandelen. Een doorbraak is er ten vroegste over een jaar. Zolang is er onduidelijkheid over het viaduct. Intussen bruist het, en borrelt het in de oude viswin-kel Verbiest-Storms. Reportage vanuit La Poissonnerie op p. 10. SVG

  NOG ALTIJD BANG VOOR HET VIADUCT

  INTERVIEW MET BOUWMEESTER KRISTIAAN BORRET P. 6-7

  LEES P. 8-9FOTO: SASKIA VANDERSTICHELE

  Een reeks over een woelig decennium

  Ik ben niet de smaakpolitie

  1980

  DE GRAUWE

  JAREN

  LEES P. 16-17

 • BDW 1472 PAGINA 2 - DONDERDAG 30 APRIL 2015

  VAN DE REDACTIE

  De jaren 1980, prachtig? This is 1981 and the world is getting worse everyday.We zijn begin jaren 1980 en Lavi Ebbel en frontman Luckas Vander Taelen zijn in het nummer Give me a gun niet bepaald optimistisch over het decennium dat net van start is gegaan. Op po-dia in zaaltjes in Brussel en Vlaanderen straalt Vander Taelen dat ongemakkelijke

  gevoel over het tijdsgewricht ook uit. Hij loopt er een beetje bij als een zombie, ijsbeert rond met een deken over zijn schouder. Voor het meisje dat ik toen was, dat tevoren naar kleinkunst en folk luisterde en het concert van Lavvi Ebbel volgde met grote schrik om-dat het lawaai vanuit de plaatselijke sporthal tot in de slaapkamer van haar ouders te horen was, was dat al-lemaal erg verwarrend. En dan al dat rare zwarte volk dat op een andere keer naar het dorp afzakte voor die geluidsmuur tijdens het concert van TC Matic! Wat een energie, maar wat voelde ik me er onwennig bij.De jaren 1980 zijn me het decennium wel gewor-den. Ze waren misschien niet gitzwart, maar kleur-den toch behoorlijk donker. Er was geen werk en dat zorgde voor veel pessimisme. Geweld kwam plots heel erg dichtbij. De CCC begon aanslagen te plegen, en we

  waren live getuige. Het bankkantoor van de Krediet-bank in Leuven ontplofte terwijl we er even verderop allemaal op stonden te kijken. Toen konden we er nog mee lachen, ongemakkelijk. Maar het lachen verging ons toen enkele maanden later, in 1985, net dertig jaar geleden, bij de aanslag op het VBO hier in Brussel twee brandweermannen om het leven kwamen. Een paar weken later was het opnieuw prijs. 39 men-sen, waaronder 32 Italianen, werden vertrappeld tij-dens het Heizeldrama. Er was paniek uitgebroken na rellen, de wedstrijd bleek slecht georganiseerd en nog jaren zou er gedebatteerd worden over de verantwoor-delijkheden.En weer enkele maanden later, de bloedbaden van de Bende van Nijvel in Overijse en Aalst. Shoppen in supermarkten gebeurde een tijdlang onder zware be-waking. Mijn vakantiejob aan de kassa van de GB in Tervuren was plots niet meer risicoloos. Hoe duik je zo snel mogelijk onder zon kassa?De komende weken presenteren we u in Brussel Deze Week een artikelenreeks over die grauwe jaren 1980 in de hoofdstad. De CCC, de werkloosheid, het Heizel-drama, de verloederde stad, de excentrieke burgerva-ders, fraai was het allemaal niet. Gelukkig begon er vanaf de tweede helft van de jaren 1980 hoop aan de horizon te gloren voor de stad. Alleen zou de weg er-naartoe nog hobbelig en lang blijken te zijn. We heb-ben hem trouwens nog steeds niet helemaal afgelegd.

  WAUTERMANNAERT

  NIEUW PROTEST IN JUNI

  Straatpicknickers nog niet voldaanBRUSSEL De Stad Brussel maakt nog voor de zomer het Beursplein autovrij, maar daar neemt de burgerbeweging Picnic the Streets geen genoegen mee. We zeggen ja, maar neen, zo klinkt het.

  Picnic the Streets, dat intussen al een tijdje niets meer te maken heeft met initiatiefnemer en filo-soof Philippe Van Parijs, beslist deze week over nieuwe acties. In juni komt er inderdaad een pick-nick, bevestigt woordvoerder Bram Dewolfs.De burgerbeweging is tevreden met het autovrije Beursplein maar is dat niet over de aangekondigde ondergrondse parkings, of over de bushaltes waarvan er een aantal naar Brussel-Centraal verhuizen.

  Terwijl de auto wl tot in het hart van de stad mag blijven rijden.Ook de achterliggende motivatie is een doorn in het oog. Dewolfs: De stad wil van de centrale lanen een Belgian Boulevard maken. Dat concept is te veel op consumptie gericht, te weinig op ontmoeting.Vraag is of er voor deze actie nog een draagvlak is, nu de belangrijk-ste eis, een autovrij Beursplein, gerealiseerd wordt. Dewolfs: Daarom ook zeggen we ja, maar neen. We vinden dat alternatie-ven, zoals een echt lussenplan, te weinig zijn onderzocht. Het is een schreeuw van mensen die zeggen: we zijn niet tevreden.Waar en wanneer de straatpick-nick plaatsvindt, wordt binnen-kort bekendgemaakt.

  Steven Van Garsse

  door Anne Brumagne

  BDWVOORGROND

  S

  AN

  DE

  R D

  E W

  ILD

  E

  VERMINDERING VAN ONGEVEER ACHT PROCENT

  Aantal leden Muntpunt nog gedaaldBRUSSEL Het aantal leden van belevingsbibliotheek Muntpunt is tussen begin september en eind december gedaald van 15.500 naar 14.267, een daling van zon acht procent, zo blijkt uit het jaar-verslag van Muntpunt.

  In september 2014 maakte Munt-punt, dat een jaar voordien was opengegaan, de resultaten bekend van het eerste werkjaar. Daaruit bleek dat het aantal bezoekers op ruim 500.000 lag, een forse stij-ging tegenover de 370.000 bezoe-kers van de vroegere Hoofdstede-lijke Openbare Bibliotheek (HOB).Het aantal leden daarentegen bleek behoorlijk gedaald. Telde de HOB in zijn laatste volledige werk-

  jaar nog 22.350 leden, dan had Muntpunt er in september 2014 maar 15.500. De maanden nadien kalfde het ledenaantal nog af, zo meldt het jaarverslag. Eind 2014 telde de bib nog 14.267 actieve leden, oftewel mensen die minstens eenmaal per jaar iets uitlenen. Volgens woord-voerster Eva Drees heeft de plotse daling er wellicht mee te maken dat een aantal mensen zich weer inschreven toen Muntpunt open-ging, maar in het tweede wer-kingsjaar toch afhaakte.Het bezoekersaantal blijft het goed doen: Muntpunt kreeg in 2014 552.735 mensen over de vloer.

  Bettina Hubo

 • BDW 1472 PAGINA 3 - DONDERDAG 30 APRIL 2015

  A

  NN

  EE

  SS

  EN

  S-F

  UN

  CK

  Onderwijs > Anneessens-Funck begint met richting handel-voetbal

  Voetbal moet tso aanlokkelijker makenBRUSSEL Het instituut Anneessens-Funck begint in september met een nieuwe optie voetbal voor leerlingen van het technisch onderwijs. Op die manier willen we onze afdeling tso aantrekkelijker maken, zegt directeur Chris Pijpen.

  Anneessens-Funck heeft voor negentig pro-cent leerlingen die beroeps volgen en slechts tien procent leerlingen in de technische afde-ling handel. Toch wil de school haar tso-afde-ling absoluut behouden. De leerlingen van het technische zijn meestal iets sterker, en ook meer schoolbetrokken dan de leerlingen van het beroeps. Die positieve invloed willen we niet kwijtraken, zegt Pijpen, die graag het aantal tso-leerlingen zou verhogen.Om de richting aantrekkelijker te maken biedt

  de school vanaf volgend jaar de optie voetbal aan. Leerlingen van de eerste en tweede graad kunnen dan de opleiding Handel combineren met vier uur voetbal. De school krijgt hiervoor van Stad Brussel, ook de inrichtende macht van Anneessens-Funck, een voetbalterrein ter beschikking in Neder-over-Heembeek.Organisator van het initiatief is leraar Licha-melijke Opvoeding Herwig Van Sweevelt, die ook les geeft aan de trainersschool van de voetbalbond. Tachtig procent van de jongens op deze school speelt voetbal, op straat, maar vaak ook in een club, zegt hij. Voetbal op school zorgt voor beweging, iets wat deze jon-gens nodig hebben. Bedoeling is dat ze in die vier uur hun voetbalvaardigheden verbeteren en daardoor in hun club beter presteren. Een goede voetballer kan aardig wat verdienen,

  ook in de lagere klassen.Maar Van Sweevelt ziet het ook als een mid-del om de attitude en de discipline van de jon-geren te verbeteren. Als trainer heb je soms meer te zeggen dan als leraar, zegt hij, bo-gend op zijn eigen ervaring. Ook moet de nieuwe keuzeoptie tot betere prestaties in de klas leiden. Er is namelijk een voorwaarde. Alleen wie goede resultaten heeft, mag voetballen. Zijn de punten niet goed, dan moeten de jongeren tijdens deze uren extra taal of wiskunde volgen.Meisjes mogen overigens ook meedoen, zegt Van Sweevelt. En als dit een succes wordt, dan denken we erover om volgend jaar, spe-ciaal voor de meisjes, met de optie dans te be-ginnen. Bettina Hubo

  PAsPARToE TRAAg oP gANgCultuur > Punten sparen en omruilen nog niet ingeburgerd

  Jarenlang mochten Brusselaars jaarlijks gratis drie cultuur-waardebonnen bestellen aan 6,20 euro. Die konden ze ver-

  zilveren in een honderdtal cultuur-huizen in de hoofdstad.