2012-2013 –‍ret°m yili mehmet ak°f ersoy œn°vers°tes° ...

Download 2012-2013 –‍RET°M YILI MEHMET AK°F ERSOY œN°VERS°TES° E‍°T°M FAKœLTES° ORYANTASYON ‡ALI‍MASI

Post on 14-Feb-2016

53 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2012-2013 ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORYANTASYON ÇALIŞMASI. ÜNİVERSİTE N İN GENEL YAPISI. Üniversitemi z i le İlgili Genel Bilgiler. Kuruluş Tarihi: 17 Mart 2006 Rektörümüz: Prof. Dr. Mustafa SAATCI Dekanımız : Prof. Dr. Mustafa ODABAŞOĞLU - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • *2012-2013 RETM YILIMEHMET AKF ERSOY NVERSTES ETM FAKLTESORYANTASYON ALIMASI

 • *NVERSTENN GENEL YAPISI

 • *niversitemiz ile lgili Genel Bilgiler

  Kurulu Tarihi: 17 Mart 2006

  Rektrmz:Prof. Dr. Mustafa SAATCI

  Dekanmz: Prof. Dr. Mustafa ODABAOLU

  Web adresi: http://www. mehmetakif.edu.tr

 • *niversite Birimlerinin Dalmniversitemizde, Eitim Fakltesi,Fen ve Edebiyat Fakltesi,Veteriner Fakltesi, Mhendislik - Mimarlk Fakltesi,ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi olmak zere 5 Faklte bulunmaktadr. Bu fakltelerden ; -Eitim Fakltesine bal 7 Blm / 12 Anabilim Dal -Fen ve Edebiyat Fakltesinde 14 Blm/ 54 Anabilim Dal -Veteriner Fakltesinde 5 Blm / 18 Anabilim Dal bulunmaktadr.

 • *

  niversitemizde;4 Enstit, Lisans dzeyinde eitim veren 3 yksekokul7 Meslek Yksekokulu 7 Uygulama ve Aratrma Merkezi8 koordinatrlk,Rektrle bal 6 birim bulunmaktadr.

 • *

  Toplam renci says: 14.491 rencisi ve Toplam akademik personel says: 459Toplam idari personel says: 309

 • *ETM FAKLTES

 • *

  Eitim Bilimleri Blm (EBB) Prof. Dr. Yasemin AKMAN KARABEYOLUBlm Bakan

 • *RPD Anabilim Dal retim ElemanlarProf. Dr. Yasemin AKMAN KARABEYOLU (Anabilim Dal Bakan) Yrd. Do. Dr. Hlya AHNYrd. Do. Dr. Zeynep KARATAr. Gr. Dr. zlem TAGAYAr. Gr. Serap ZDEMRAr. Gr. Fatma LEYEN

 • *nlisans ve Lisans Eitim retim Snav Ynetmelii

  Ayrntl bilgi iin:http://oidb.mehmetakif.edu.trAkademik Yl: Her biri 14er haftalk dnemlerden oluan Gz ve Bahar yaryllarndan olumaktadr. Yaz Okulu uygulamas da mevcuttur.

 • *Kayt Yenileme

  renciler, her yaryl banda akademik takvimde gsterilen sre iinde katk payn veya renim cretini deyerek kaytlarn yenilemek zorundadr.

 • *Kayt Yenilemerenciler, ders kayt ilemlerinin tmnden sorumlu olup, dneminde almas gereken derslerini akademik danman ile birlikte belirler. Birinci snfa yeni balayan renciler, gz yaryl sonu baarsna arlkl genel not ortalamas (AGNO)na baklmadan bahar yarylna devam edebilir.

 • *Kayt Yenileme

  Mazeretleri nedeniyle sresi iinde kaydn yenilemeyen renciler, mazeretine ilikin bavurularn, eitim-retim yarylnn/ylnn ilk haftas ierisinde ilgili birimine yaparlar. Birimin ynetim kurulunca mazereti kabul edilen rencilerin ders kaytlar, ekle-sil haftasnda tamamlanr. Ekle-sil haftas her yaryln ikinci haftasdr

 • *Kayt YenilemeFaklte/yksekokul/meslek yksekokullarnda bir yarylda devam koulu yerine getirilmi olan ve/veya not ykseltmek amacyla yeniden alnan dersler dnda bir renci, haftalk ders programna uygun olarak en ok 30 kredilik ders alabilir. Kayt yaptrmayan veya yenilemeyen renciler rencilik hakkndan yararlanamaz ve geen sre eitim-retim sresine dahil edilir.

 • *Kayt Yenileme

  kinci retim rencilerinden renim cretlerinin birinci taksitini demeyenlerin kaytlar yaplmaz ve yenilenmez. kinci taksitlerini demeyen rencilere ise bir ay ek sre tannr. Bu sre ierisinde de renim cretlerini kanuni faizi ile birlikte demeyen rencinin niversiteden kayd silinir.

 • * Dersler

  renci her yaryln balamasndan nce, akademik takvimde belirtilen sre ve Rektrlke belirlenen yntemle alaca dersleri belirler. Seilen dersler danman tarafndan onaylanr.

 • *DerslerFaklte/yksekokul/meslek yksekokullarnda, nceki yaryllardan ald derslerin tmnden baarl olan ve o yaryla kadar arlkl genel not ortalamas 4.00 zerinden en az 2.50 olan renciler, ngrlen kredi aralnda akademik danmann nerisi ile nc yaryldan itibaren bir st yaryldan ders alabilirler.

 • *DerslerBir rencinin her yarylda alaca ders yk; ders programnn zorunlu kld hallerde veya hakl ve geerli bir nedeni bulunmas halinde, AGNOsu 2.00den az olan rencilerin ise istekleri halinde, akademik danmanlarn nerisi ve ilgili blm bakannn onay ile en fazla iki ders azaltlabilir. Bu takdirde renci almad dersleri ald ilk yarylda almak zorundadr.

 • *DerslerNormal programlardan geri kalm ve derslerini tamamlamak isteyen renciler ile not ykseltmek amacyla ders tekrar etmek isteyen rencilerin ders ykleri, akademik danmann nerisi ve blm bakannn onay ile bulunduklar yarylda toplam 30 krediyi amayacak ekilde arttrlabilir.

 • *DERSLER

  Ders alma-brakma gnlerinden sonra hibir ekilde rencinin zerine ders yklenmesi ve zerinden ders silinmesi ilemi yaplamaz.

 • *Derslere Devam

  rencilerin; kuramsal derslerin en az %70ine, uygulamalarn veya uygulamadan oluan derslerin en az %80ine devamlar zorunludur. Devam koulu yerine getirilmi derslerin tekrar durumunda, derse devam koulu aranmaz. Ulusal veya uluslararas sosyal, sportif, bilimsel, kltrel ve retim amal etkinliklere katlan rencilerin ulusal takm veya niversite adna grevli olduklar sreler devamszlktan saylmaz. .

 • *SnavlarDerslerin her birinden en az bir ara snav yaplr. Bir gnde her bir snf iin en ok iki dersin ara snav yaplr. Dini ve milli bayramlar dnda Cumartesi ve Pazar gnleri de snav yaplabilir. Snavlar yazl, szl veya hem yazl hem szl ve/veya uygulamal olarak yaplabilir.

 • *SnavlarAra snav ve yaryl/yl sonu snavlarnn hangi tarihlerde ve nerede yaplaca snavlardan en az on be gn nce, ilgili birim tarafndan duyurulur.

 • *SnavlarAra snavna girilmeyen dersin notu FFdir. Devam ykmll yerine getirilmeyen veya uygulamadan baarsz olunan dersin notu FEdir. FE notu, derse devam ykmllklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarna ilikin koullar yerine getiremedii iin baarsz olan rencilere retim elemanlarnca verilen nottur.

 • * SnavlarSnava girme koullarn yerine getiren rencilerin baar durumlarn belirlemek zere yaryl sonunda o yaryla ait derslerin yaryl sonu snavlar yaplr;

 • *Mazeret SnavBirim ynetim kurulunca mazereti kabul edilen rencilerin; (a) Arasnav mazeret snavlar; yaryl iinde birim ynetim kurulunun belirleyecei tarihlerde yaplr. (b) Yaryl/ yl sonu mazeret snavlar; akademik takvimde belirlenen yaryl/yl sonu mazeret snavlar haftasnda yaplr.

 • *Tek ders snavTek ders snavna; mezuniyet aamasnda olup, zorunlu staj almas hari, dnemine baklmadan sadece bir dersten baarsz olan ve o dersin devamn alan renciler ile tm derslerinden baarl olduu ya da baarl sayld halde arlkl genel not ortalamas 2.00n altnda olmas nedeniyle mezun olamayan renciler, arlkl genel not ortalamasn ykseltmek iin son drt yaryla ait diledikleri bir dersten snava girebilirler.

 • *Snavlarn Deerlendirilmesi Snavlar deerlendirmede; ara snav ve/veya ara snav yerine geen dier almalarn baar notuna katks % 40, yaryl sonu veya ylsonu snavndan alnan notun baar notuna katks % 60tr. rencilerin baar notunun hesaplanmasnda bal deerlendirme sistemi kullanlr. Bu deerlendirmede dersin retim eleman, dersi alan rencilerin yaryl/yaryl sonu veya ylii/ylsonu snavlarndan aldklar puanlarn istatistiksel sonularn dikkate alr.

 • *Bal Deerlendirmerencilerin yaryl ii almalar (Laboratuar, dev vs.) ile ara snav ve yaryl sonu snav notlarnn arlklarna gre belirlenen baar not ortalamasn, o dersi alan tm rencilerin baar dzeyine gre belirleyen sistemdir.

 • *Bal DeerlendirmeSnfn bir dersteki ham baar notu ortalamasnn 70 ve zerinde olmas halinde herhangi bir istatistiksel yntem uygulanmaz. rencinin o dersteki baar notuna gre katalog deerleri gz nne alnarak belirlenir.

 • *Bal Deerlendirme Bal Deerlendirmeye Katma Limiti (BDKL):statistik deerlendirmeye katlan notlarn ham puan cinsinden alt limitini tanmlar. Bu limit ar dk notlar alan rencilerin istatistik deerlendirme zerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldrmak amacyla tasarlanmtr.

 • *Bal DeerlendirmeHam baar notu alt limiti (HBAL); kesin kalma-koullu geme snr (EE-ED) iin belirlenmi olan ham baar notu cinsinden alt limitidir.Yaryl Sonu Snav Limiti (YSSL); yaryl ii etkinlik not

 • *Snavlarn Deerlendirilmesi AGNOsu en az 2.00 olan rencinin herhangi bir dersi (ED), (EE), (FE), (FF), (DZ) veya (K) olmamas koulu ile baarl saylr.

 • *Snavlarn Deerlendirilmesi AGNOsu 2.00n altnda olan renciler baarsz saylr. Baarsz saylan renciler; ncelikle alt yaryllardan daha nce almad dersler ile nceden (ED), (EE), (FE), (FF), (DZ) ve (K) olan derslerini almak zorundadr. renciler (DC), (DD) notu ald dersleri danmann nerisi ve blm bakannn onay ile tekrar alabilir.

 • *Snavlarn deerlendirilmesi

  AGNOsu 1.80den az olan renciler bir st yaryldan ders alamaz.

 • *Ders Tekrar le lgili Esaslar Bir dersi normal yarylnda almayan renciler ile bir dersten (ED), (EE), (FE), (FF), (K) ve (DZ) notu alan renciler bu derse, tekrar verildii ilk yarylda ncelikle kaydolmak zorundadrlar.

 • *Ders Tekrar le lgili Esaslar Tekrarlanan dersler iin nceki dnemde devam art yerine getirilmise bu derslere devam zorunlu deildir. Ancak bu derslerden uygulamas olanlarda, uygulama ile ilgili devam zorunluluu, ilgili birimin kurullarnca belirlenir.

 • *Ders Tekrar le lgili Esaslar Tekrarlanan derste, nceki not ne olursa olsun, alnan son not geerlidir. Tekrarlanan ve devam zorunluluu olan derslerle, st yaryldan alnacak derslerin ders programnda akmas halinde, ilgili ynetim kurulu kararyla renci bu derslerden birini almayabilir.

 • *Snav Sonularnn Duyurulmas ve Dzeltilmesi Snav sonularnn renci otomasyon bilgi sistemine giri ileminden sonra renciler; ara snav, yaryl/yl sonu snav sonularnn akademik takvimde belirlenen son not girii tarihinden itibaren yedi gn iinde, maddi hata gerekesiyle birimine yazl olarak bavurmak suretiyle snav sonularna itiraz edebilir. Yaplan inceleme sonucunda maddi hata belirlenirse, ilgili birimin ynetim kurulunca karara balanr ve karar renci ilerine bildirilir.

 • *Snav Sonularnn Duyurulmas ve Dzeltilmesi Ara snav, yaryl/yl sonu snav sonular; her yl akademik takvimde belirtilen, snav notlarnn son giri tarihi bitiminde ilan edilir.

 • *DeerlendirmeTek