velİ oryantasyon ÇaliŞmasi ( eylÜl 2013)

of 52 /52
VELİ ORYANTASYON ÇALIŞMASI ( EYLÜL 2013)

Author: dinos

Post on 25-Jan-2016

49 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VELİ ORYANTASYON ÇALIŞMASI ( EYLÜL 2013). Müfredatın içeriği, okul çalışmaları hakkında genel bilgi, kullanılacak araç gereçler, etkinlikler. Bu sene İlkokul 1. sınıfa doğrudan okuma yazma çalışmaları ile başlanmıştır. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • VEL ORYANTASYON ALIMASI( EYLL 2013)

 • Mfredatn ierii, okul almalar hakknda genel bilgi, kullanlacak ara gereler, etkinlikler

 • Bu sene lkokul 1. snfa dorudan okuma yazma almalar ile balanmtr.

  Uyum ve hazrlk almalar diye adlandrlan bu sre 3 hafta olarak planlanmtr.Daha sonra ses (harf ) verilmeye balanacak ve bu sre 15 hafta srecektir.Bu arada Matematik, Trke, Hayat bilgisi, Oyun ve Fiziki Etkinlikler,Mzik ve Grsel Sanatlar derslerine de devam edilecektir.

 • Etkinlik sreleri de planlanm ancak evre artlar, rencinin hazr bulunuluk durumu gibi etkenler gz nne alnarak retmene esneklik tannmtr.

 • TRKE Trke derslerinde okumaya zendirici grsel okuma, hikaye yorumlama , ses benzerlii bulma gibi faaliyetlere yer verilmektedir. Ayrca yazmaya hazrlk olarak da izgi almalar yaplmakta , kk kaslar gelitirici oyunlar oynanmaktadr.

 • MATEMATKMatematik derslerinde Karlatrma yapma, problem zme, eletirme, gnlk hayatta saylr kullanma gibi konulara ynelik etkinlikler yaplmaktadr.

 • HAYAT BLGSBu ders kapsamnda okula uyum, kendini ve arkadalarn tanma, okul kurallarn renme gibi amalara ynelik etkinlikler yaplmaktadr.

 • Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Mzik ve Grsel SanatlarBu dersler rencilerin oynayarak, ritim tutarak, izgi almalar ve boyama yaparak ksacas elenerek renmelerini salayacak etkinlikler btn eklinde tasarlanmtr.

 • SES TEMELL CMLE YNTEM

 • Milli Eitim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulu Bakanl, 20042005 retim ylnda denemeleri yaplarak, 20052006 retim ylndan itibaren uygulanmak zere bir ilk okuma yazma retim program tasarsn yrrle koymutur.Programda ortaya konulmu bulunan yntem, Ses Temelli Cmle Yntemi olarak adlandrlmtr.

 • lk okuma-yazma retimine seslerle balanmas, seslerin birletirilmesi ile anlaml heceler, kelimeler oluturulmas ve cmlelere ulalmas rencinin bilgileri yaplandrmasn kolaylatrmaktadr. Bu ynyle Ses Temelli Cmle Yntemi, yaplandrc renme yaklamna uygun bir yntemdir.

 • lk okuma-yazma retimine bitiik eik yaz ile balanacak ve btn yazlar bitiik yaz ile yazlacaktr.

 • Bitiik eik yaz alkanl, rencilerin dier yaz karakterleriyle yazlm metinleri okumalarnda problem karmamaktadr. rencilerin, deiik stillerde yazlm harfleri tanmakta ve okumakta glk ekmediklerini deneysel almalarla ispatlanmtr.

 • Bu yntemde harfler genellikle u sra ile verilmektedir.1. Grup : e, l, a, t2. Grup : i, n, o, r, m3. Grup : u, k, , y, s, d4. Grup : , b, , , z, 5. Grup : g, c, p, h6. Grup : , v, f, j

 • Bu sistemde harflerden anlaml hecelere ulalmakta ve ardndan hecelerden kelime retilmekte ve kelimelerden metinler oluturulmaktadr. E-l-el-el elea-ela-ela-ela lale el ele. gibi

 • nsz harflerin yanna e ekleyerek okumanz ocuunuzun okumasn zorlatrr. rnein; b harfine be demeyiniz.

 • Okul Baarsnda Anne-Babann Sorumluluklar

 • Konular

  Okul baars zerinde anne-babalarn etkisi,

  Olumlu anne-baba yaklamlar,

 • 08.10.2012*ETM ALEDE BALAR

 • ocuklarmz deitirmek istiyorsak nce kendimizi deitirmeliyiz. ocuklar yetikinleri rnek alarak byrler.

 • OKUL BAARISINI ARTIRMAK N ANNE-BABALARIN YAPMASI GEREKENLER

 • OCUUNUZU SEVN

 • Sevgi renebilen bir kavramdr. Eer ocuunuzu severseniz o da arkadan sever, sokaktaki kediyi sever. Sevmeyi renmitir ve uygulamaktadr.Eer ocuk ailesinde sevgiyi deil de nefreti renmise hissedecei duygu da nefret olacaktr. Bu da yine davranlarna yansyacaktr.

 • ocuunuza olan sevginiz koulsuz olsun. Oyuncaklarn toplarsan seni severim, yemeini yemezsen seni sevmem gibi cmleler kurmayn.

 • Sevginiz ve bunu ocuunuza hissettirmeniz nemlidir ama tabi ki tek bana yeterli deildir. yi bir anne-baba ocuu iin emek ve zaman harcamaldr. ocuunuzun yeteneklerini gzlemleyin.

 • Onun olumlu davranlarn n plana karn. Gerekirse dllendirin.ocuunuzun olumsuz davranlarn grmezden gelmek de yanltr. Ancak sabrla olumsuzluklar gidermeye aln. Bu davranlar sk sk dile getirmeyin. Daha gizliden ona hissettirmeden ama onunla birlikte zmeye aln.

 • Oyuncaklarn toplamyorsun,ok danksn demek yerine Oyuncaklarnla ok gzel oynadn hadi imdi de onlar birlikte toplayalm demek daha kalc sonular salar. Baka bir rnek camdan sarkma demek yerine camdan sarkarsan dersin demek ocua bilgi sunduu iin daha doru bir iletiim biimidir.

 • BAARI KONUSUNDA YANLI ANNE-BABA TUTUMLARI

 • Yanl Anne-Baba TutumlarSrekli Olumsuz Eletirilerde Bulunma; ocuk ne kadar abalasa ve baarsn artrsa da baz anne-babalar sonutan hibir zaman memnun olmamaktadr.

  Bu tip aile ortamnda yetien ocuklar zamanla zgvenini yitirmektedir.

 • Bakalaryla kyaslamayn Kendi baarsyla kyaslayn

  neriler:ocuun baarsn deerlendirirken arkada ya da snfna gre deil, bir nceki durumuyla karlatrarak deerlendirin.

  - Ablan ok alt Tp Fakltesine girdi...sen bu gidile snav kazanamazsn- Bak komunun olu Ahmet gnde 600 soru zyormu!

 • Okula gitmek, dev yapmak gibi kavramlar ocuunuz iin korku imgeleri haline getirmeyin.devini yapmazsan retmenin sana kzar, retmenine syleyeceim yaramazlklarn, retmen seni dver bak vb cmleler ocuun okuldan korkmasna ve dolaysyla soumasna neden olur. Byle bir ocua retmek ok zordur.

 • NERLER

 • alma Ortam Ayarlayn

  alma ortam iyi bir ekilde oluturulmu, dzenli bir yaantya sahip ailelerin ocuklar dierlerine gre daha baarl olmaktadr.

 • alma ortam ayarlayn Mmknse ayr bir alma odas olsun,

  Masa ve dier ara-gereci tam olsun

 • Uygun alma ortam

  ocuunuz ders alrken dikkatini datacak davranlardan kann.

  ocuklarnzn alma odasnda TV, bilgisayar ve internet olmamasna zen gsterin.

 • alma saatlerine sayg gsterin

  ocuk ders alrken ondan bir ey istemeyin.

 • ocuunuzu ok iyi tanyn!neriler:

  ocuunuzun kapasitesini bilin.

  Onun gl ynlerini, zayf ynlerini iyi tanyn.

  Baarl olamayaca alanlarda yksek beklenti iine girmeyin.

 • Baarszlk nedenlerini tespit edin!

  Bazen ocuunuz dzenli alr ancak baarl olamaz. Nedenlerini aratrn.

  Okul yaamn inceleyin.

  Aile yaamnz deerlendirin.

  Arkadalk ilikilerini deerlendirin.

  Bir sorun mu var?

 • Ders alma konusunda ar bask ters teper! ocuunuzun ne zaman alp dinleneceine ait bir program olsun,

  Program uygulama konusunda gzlemci olun

  Ar mdahaleci olmayn!

  Sosyal faaliyetlere ihtiyac olduunu da unutmayn.

 • Kontroll takip yapn!Sadece derslerini bitirdin mi? eklinde sorular deil, o gn neler yaptn sorun.

  Anlamasanz bile yaptklarn, derslerini inceleyin

 • Hep derslerle ve okulla ilgili konumayn!

  Ara sra sosyal ve gnlk konular hakknda konuun.

  Sorunlaryla ilgili konuun.

 • Dinlenmesine izin verin!

  Eve gelir gelmez almaya balatmayn.

  Dinlenmesine, sevdii eylerle megul olmasn salayarak zihnini toplamasn salayn.

 • Zaman ldren etkinlikleri azaltn! TV, cep telefonu ve bilgisayar kontrol altna aln.

  Teknolojik aralarn (TV, cep telefonu, internet-bilgisayar vb.) sizi ve ocuunuzu ynetmesine izin vermeyin.

 • Ona deer verin

  Baar ya da baarszla gre deer vermeyin

 • Koulsuz sevin

  Ona olan sevginizi snav veya karne sonucuna balamayn !

  Ne olursa olsun hibir ey ocuunuzun ruh ve beden salndan nemli deildir !

 • Huzurlu bir aile ortam oluturun Sakin, huzurlu, gerginlikten uzak bir aile ortam oluturmaya aln.

  Aile ii yaanan skntlar ve gerginlikler ocuunuzun duygusal olarak ypranmasna sebep olabilir.

 • Dzenli beslenme ve egzersiz Snav kaygs ile ba etmede salkl beslenme ve egzersiz ok nemlidir.

  Bol sebze ve meyve tketmesini salayn

  Mutlaka kahvalt etmesini salayn.

 • 1. Snf nemlidir.

 • nk ocuk okulla yani yeni arkadalaryla retmeniyle bu evrede tanr ve uzun okul hayatnda okula kar hissedecei duygular bu evrede ekillenir.

 • Okuma ve yazmay yalnzca okul baarsn etkileyen bir unsur olarak grmemek gerekir; nk okuma yazma hayat boyu devam eden bir sretir.

 • Bu srete rencinin okulu benimsemesi iin bata anne ve babasnn okula ve retmene sayg duymas nemlidir.Veli retmen ile srekli iletiim halinde olmal, Bu iletiim renciye gven duygusu vermelidir.

 • Yeni retim yl hepimize hayrl olsun.