otel aÇiliŞ proje ÇaliŞmasi

of 15 /15
OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

Author: ahmet-ferda-seymen

Post on 15-Apr-2017

105 views

Category:

Economy & Finance


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BYGROUP TURZM SEKTR PROJE VE FZBLTELER

OTEL AILI PROJE ALIMASI

B U S I N E S SProje Genelinde Yaplmas Gereken Aratrmalar PROJE FKR

B U S I N E S SProje le lgili Yaplmas Gereken Aratrmalar A EKONOMKMETROPOL VE EVRESNN NCELENMES

Sosyo Demografik yap Toplam nfus ve dalm Endstri ve sanayi geliimi hracat ve ithalat altyaps Sektrel yatrmlar ve i hacmindeki planlanan art

B U S I N E S SProje le lgili Yaplmas Gereken AratrmalarA EKONOMKPLANLANAN PROJES

Lokasyon Havalimanna yaknl Ana arterler ve karayollarna olan balants ehir merkezi, Organize sanayi Merkezi, Fuar Kongre Merkezi, Hastane, niversite, Tren gar, Otogar, Stadyum, Okul & Yurtlara olan yaknl - uzakl Konumu itibariyle avantaj ve dezavantajlar

B U S I N E S SProje le lgili Yaplmas Gereken Aratrmalar A EKONOMK TEKNKTurizm Altyaps Aratrmas 1

Farkl kategorilerdeki otel adedi (Belediye ve Bakanlk belgeli) Oteller arasndaki konsept ve rn farkllklar Toplam oda / yatak kapasitesi Senelik ortalama oda fiyatlar Yapm aamasndaki toplam projeler ve tipleri Planlanan proje says ve tipleri

B U S I N E S SProje le lgili Yaplmas Gereken Aratrmalar TURZM ALTYAPISI ARATIRMASI 2 A- Ekonomik

Turizm kaynakl misafir potansiyeli irket kaynakl misafir potansiyeli Kongre ve fuar kaynakl misafir potansiyeli Salk ve tedavi kaynakl misafir potansiyeli Yerel misafir potansiyeli Dier kaynaklar

B U S I N E S SProje le lgili Yaplmas Gereken Aratrmalar H- HUKUK ETD

Kurulacak olan irketin tr (A, LTD, Holding) le ve Bykehir Belediye imar iskan ve ruhsatlar Elektrik, Su, Doalgaz alt yap almalar ve ruhsatlar Bakanlk ruhsat ve belgeleri (yatrm ve iletme) Yerli veya yabanc otel iletmeleri ile ilgili Franchising, Management veya Leasing kontrat almalar

B U S I N E S SProje le lgili Yaplmas Gereken Aratrmalar

FZBLTE ALIMA AAMALARI

Prototip odann hazrlanmasYatak odasBanyo

Oda ve Genel Alan Spesifikasyonlarnn konsept dorultusunda hazrlanmas

B U S I N E S SProje le lgili Yaplmas Gereken Aratrmalar

FZBLTE ALIMA AAMALARI 1 FE Finansal Etd

Zaman ve sre aamalarnn tespit almalar

Mimari proje ve izimlerin tamamlanmas ve gerekli izinlerin alnmasnaat ynetim ve idari kadrolarnn tespitiKaba inaat almalarnn balamasOtel Ynetim kadrosunun tespitinaat malzeme, OE, FF&E almlarnn balamasSat kadrosunun tespitiOtel tantm malzemelerinin tespitiSat, pazarlama faaliyetlerinin balamasnsan kaynaklarnn tespiti ve almlarn balamas

B U S I N E S SProje le lgili Yaplmas Gereken Aratrma

FZBLTE ALIMA AAMALARI 2 FE Finansal Etd

Maliyet tespit almalar

Tahmini yatrm maliyetinin hesaplanmasAl ncesi btenin hazrlanmas

B U S I N E S SProje le lgili Yaplmas Gereken Aratrma

FZBLTE ALIMA AAMALARI 3 FE Finansal Etd

Gelir Projeksiyon almalar

Al ncesi gelir prokesiyonu10 yllk gelir projeksiyonu

B U S I N E S SProje le lgili Yaplmas Gereken Aratrma

FZBLTE ALIMA AAMALARI 5 FE Finansal Etd

letme Yetkisi Anlamas (Franchising contract ) Gelir / Gider projeksiyonuletme Anlamas (Management Contract) Gelir / Gider projeksiyonuKiralama (Leasing) Gelir / Gider projeksiyonu

B U S I N E S SProje le lgili Yaplmas Gereken Aratrma KURUMSALLAMA LE LGL ALT YAPI ALIMALARI 1 OE Operasyonel Etd

Misyon Vizyon HedefStratejilerirket ilkelerinin belirlenmesi

B U S I N E S SProje le lgili Yaplmas Gereken Aratrma KURUMSALLAMA LE LGL ALT YAPI ALIMALARI 2 OE Operasyonel Etd

Sertifikasyon ve Uluslar aras BelgelendirmeServis standartlarnn belirlenmesiHizmet standartlarnn belirlenmesiStandardizyon almalarnn balamas ISO 9001 2000 Kalite standartlarISO 14000 evre Koruma standartlarISO 18000Mteri Memnuniyeti standartlarISO 22000Yiyecek Sal ve Hijyen standartlar

B U S I N E S SProje le lgili Yaplmas Gereken Aratrma KURUMSALLAMA LE LGL ALT YAPI ALIMALARI 3 OE Operasyonel Etdnsan Kaynaklar departmannn oluumuDepartman baznda toplam personel saysnn belirlenmesiPersonel seme ve yerletirme srecinin balamasletme Oryantasyon Eitimlerinin planlanmasDepartmansal Oryantasyon Eitimlerinin planlanmasDepartmansal Hizmetii Eitimlerinin planlanmasKiisel Geliim Eitimlerinin planlanmasPerformans deerlendirme prosedrlerinin belirlenmesi Personel dllendirme ve uyar mekanizmasnn planlamas

B U S I N E S S