otel aÇiliŞ proje ÇaliŞmasi

of 15 /15
OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

Upload: ahmet-ferda-seymen

Post on 15-Apr-2017

109 views

Category:

Economy & Finance


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

Page 2: OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

B U S I N E S S

Proje Genelinde Yapılması Gereken Araştırmalar

Ön Araştırmal

ar

Ekonomik Etüd

Hukuki Etüd

Operasyonel Etüd

Finansal Etüd

FizibiliteDeğerlendirme

Kesin ProjeUygulama

PROJE FİKRİ

Page 3: OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

B U S I N E S S

Proje İle İlgili Yapılması Gereken Araştırmalar

O ÖA – EKONOMİKMETROPOL VE ÇEVRESİNİN İNCELENMESİ

Sosyo – Demografik yapı Toplam nüfus ve dağılımı Endüstri ve sanayi gelişimi İhracat ve ithalat altyapısı Sektörel yatırımlar ve iş hacmindeki planlanan artış

Page 4: OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

B U S I N E S S

Proje İle İlgili Yapılması Gereken Araştırmalar

O ÖA – EKONOMİKPLANLANAN PROJESİ

Lokasyon Havalimanına yakınlığı Ana arterler ve karayollarına olan bağlantısı Şehir merkezi, Organize sanayi Merkezi, Fuar – Kongre Merkezi, Hastane, Üniversite, Tren garı, Otogar, Stadyum, Okul & Yurtlara olan yakınlığı - uzaklığı Konumu itibariyle avantaj ve dezavantajları

Page 5: OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

B U S I N E S S

Proje İle İlgili Yapılması Gereken Araştırmalar

O ÖA – EKONOMİK TEKNİKTurizm Altyapısı Araştırması 1

Farklı kategorilerdeki otel adedi (Belediye ve Bakanlık belgeli) Oteller arasındaki konsept ve ürün farklılıkları Toplam oda / yatak kapasitesi Senelik ortalama oda fiyatları Yapım aşamasındaki toplam projeler ve tipleri Planlanan proje sayısı ve tipleri

Page 6: OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

B U S I N E S S

Proje İle İlgili Yapılması Gereken Araştırmalar

O TURİZM ALTYAPISI ARAŞTIRMASI 2 ÖA- Ekonomik

Turizm kaynaklı misafir potansiyeli Şirket kaynaklı misafir potansiyeli Kongre ve fuar kaynaklı misafir potansiyeli Sağlık ve tedavi kaynaklı misafir potansiyeli Yerel misafir potansiyeli Diğer kaynaklar

Page 7: OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

B U S I N E S S

Proje İle İlgili Yapılması Gereken Araştırmalar

O HÜ- HUKUKİ ETÜD

Kurulacak olan şirketin türü (AŞ, LTD, Holding) İlçe ve Büyükşehir Belediye imar –iskan ve ruhsatları Elektrik, Su, Doğalgaz alt yapı çalışmaları ve ruhsatları Bakanlık ruhsat ve belgeleri (yatırım ve işletme) Yerli veya yabancı otel işletmeleri ile ilgili Franchising, Management veya Leasing kontrat çalışmaları

Page 8: OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

B U S I N E S S

Proje İle İlgili Yapılması Gereken Araştırmalar

O FİZİBİLİTE ÇALIŞMA AŞAMALARI

O Prototip odanın hazırlanmasıO Yatak odasıO Banyo

O Oda ve Genel Alan Spesifikasyonlarının konsept doğrultusunda hazırlanması

Page 9: OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

B U S I N E S S

Proje İle İlgili Yapılması Gereken Araştırmalar

O FİZİBİLİTE ÇALIŞMA AŞAMALARI 1 FE – Finansal Etüd

Zaman ve süreç aşamalarının tespit çalışmaları Mimari proje ve çizimlerin tamamlanması ve gerekli izinlerin

alınması İnşaat yönetim ve idari kadrolarının tespiti Kaba inşaat çalışmalarının başlaması Otel Yönetim kadrosunun tespiti İnşaat malzeme, OE, FF&E alımlarının başlaması Satış kadrosunun tespiti Otel tanıtım malzemelerinin tespiti Satış, pazarlama faaliyetlerinin başlaması İnsan kaynaklarının tespiti ve alımların başlaması

Page 10: OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

B U S I N E S S

Proje İle İlgili Yapılması Gereken Araştırma

O FİZİBİLİTE ÇALIŞMA AŞAMALARI 2 FE – Finansal Etüd

Maliyet tespit çalışmaları

Tahmini yatırım maliyetinin hesaplanmasıAçılış öncesi bütçenin hazırlanması

Page 11: OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

B U S I N E S S

Proje İle İlgili Yapılması Gereken Araştırma

O FİZİBİLİTE ÇALIŞMA AŞAMALARI 3 FE – Finansal Etüd

Gelir Projeksiyon Çalışmaları

Açılış öncesi gelir prokesiyonu10 yıllık gelir projeksiyonu

Page 12: OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

B U S I N E S S

Proje İle İlgili Yapılması Gereken Araştırma

O FİZİBİLİTE ÇALIŞMA AŞAMALARI 5 FE – Finansal Etüd

İşletme Yetkisi Anlaşması (Franchising contract ) Gelir / Gider projeksiyonu İşletme Anlaşması (Management Contract) Gelir / Gider projeksiyonuKiralama (Leasing) Gelir / Gider projeksiyonu

Page 13: OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

B U S I N E S S

Proje İle İlgili Yapılması Gereken Araştırma

O KURUMSALLAŞMA İLE İLGİLİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI 1

OE – Operasyonel Etüd

Misyon Vizyon HedefStratejilerŞirket ilkelerinin belirlenmesi

Page 14: OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

B U S I N E S S

Proje İle İlgili Yapılması Gereken Araştırma

O KURUMSALLAŞMA İLE İLGİLİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI 2 OE – Operasyonel Etüd

Sertifikasyon ve Uluslar arası Belgelendirme Servis standartlarının belirlenmesi Hizmet standartlarının belirlenmesi Standardizyon çalışmalarının başlaması ISO 9001 – 2000 Kalite standartları ISO 14000 Çevre Koruma standartları ISO 18000 Müşteri Memnuniyeti standartları ISO 22000 Yiyecek Sağlığı ve Hijyen standartları

Page 15: OTEL AÇILIŞ PROJE ÇALIŞMASI

B U S I N E S S

Proje İle İlgili Yapılması Gereken Araştırma

O KURUMSALLAŞMA İLE İLGİLİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI 3 OE – Operasyonel Etüd

İnsan Kaynakları departmanının oluşumuDepartman bazında toplam personel sayısının belirlenmesiPersonel seçme ve yerleştirme sürecinin başlaması“İşletme Oryantasyon Eğitimlerinin” planlanması“Departmansal Oryantasyon Eğitimlerinin” planlanması“Departmansal Hizmetiçi Eğitimlerinin” planlanması“Kişisel Gelişim Eğitimlerinin” planlanmasıPerformans değerlendirme prosedürlerinin belirlenmesi Personel ödüllendirme ve uyarı mekanizmasının planlaması