aĞaoĞlu grubu eĞİtİm çaliŞmasi

Click here to load reader

Download AĞAOĞLU GRUBU EĞİTİM ÇALIŞMASI

Post on 06-Jan-2016

40 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AĞAOĞLU GRUBU EĞİTİM ÇALIŞMASI. İNŞAAT İŞLETMELERİNDE VERGİ İNCELEMELERİ NUR EKESAN. DENETİMDE ÜÇLÜ YAPI :. TİCARET KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA; 1)Vergi yasaları ve Kara Para mevzuatı yönünden VERGİ MÜFETTİŞLERİ,YMM ler - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • NAAT LETMELERNDE VERG NCELEMELER

  NUR EKESANAAOLU GRUBU ETM ALIMASI

 • DENETMDE L YAPI :TCARET KANUNUN YRRLE GRMESNDEN SONRA;

  1)Vergi yasalar ve Kara Para mevzuat ynnden VERG MFETTLER,YMM ler

  2) Bakanlar Kurulunun belirleyecei ciro,aktif bykl ve personel says (Taslakta 200 mil,150 mil,500 kii ) snrnn zerinde olan firmalar BAIMSIZ DENETLER,

  3) lemlerin ,TTK na ve ikincil mevzuata uygunluu ynnden GMRK VE TCARET BAKANLII MFETTLER

 • GMRK VE TCARET BAKANLII TEFT28/8/2012 gn ve 28395 sayl RG de yaynlanan ynetmelikGizli dahi olsa her trl elektronik defter,kayt ,dosya ,belge 2 10 ign iinde ibraz edilecek. (en az yz gn adli para cezas)TM VARLIK,KAYNAK,GELR VE GDERLERN GEREK olduuna ve bunlarn kaytlara UYGUN olarak kaydedildiini incelerler (MD 7/2) (10 yl inceleme zamanam)SONU: (Md 9)1)Hukuki sorumluluk varsa ortaklar ve Genel Kurulun bilgisine sunar2)Kamu dzenine ve iletme konusuna aykr ilemler veya hazrlklar,muvazaal ilemlerin tespiti halinde irketin feshi iin Rapor dzenler

 • 3)Denetim srasnda KAMU adna soruturma ve kovuturmay gerektiren bir su tespit ederse yetkili makamlara (SAVCILIK gibi) bildirir.(TCK 155 Gveni ktye kullanma: 1-7 yl, TCK158 Ticari dolandrclk 2-7 yl,TCK 164 yanl bilgi 6ay-3 yl) 4)idari para cezas talep eder5)Dier Bakanlk kurul,kurum ve kurulularn (MALYE ,SGK gibi)grev alanna giren konular ,yetkili birimlere bildirir.

 • VERG NCELEMES YAPAN BRMDE DEKLK 10.07.2011 tarihinden itibaren, (646 saylKHK) btn birimler dorudan Bakana bal olarak ,tek at altnda, (Vergi Denetim Kurulu) topland.29 ilde 40 Bakanlk halinde rgtlendi.Byk lekli mkellefler (ciro 21.500.000 aktif 20.000.000 veya z sermaye 8.000.000 esaslar ile bankalar ve finansman, sigorta irketleri, SPK na tabi irketler)Organize Vergi Kaaklrtl Sermaye, Transfer Fiyatlamas (FRMALARA YAZILAR GTMEYE,RAPORLAR STENLMEYE BALANDI), Yurtd kazanKk Orta lekli Mkellefler

 • VERG NCELEMESNE MKELLEF SEMNDE DEKLK

  ncelenecek mkellef seiminde (ihbar ve ikayet dnda) merkezden RSK ANALZ SSTEMNE gre seim yaplacak (istisna olabilir)

  Vergi mfettilerinin merkezden verilenler dnda,dorudan ve kendiliinden inceleme seme insiyatifi azalmtr .(apraz incelemelerde bile tam incelemeye gei iin yeni onay gerekiyor)

 • RSK ANALZ SSTEM

  Tm ekonomik faaliyetler, vergiyle ilgili veriler ve istatistik bilgiler Bakanlk bnyesindeki ulusal mali bilgi altyaps altnda toplanmaktadr.

  Bu otomasyon projesinde; risk kriterleri sektr, blge ve mkellef baznda tanmlanp, ortalama standart deerden sapmalar dikkate alnarak her mkellefin risk puanlar hesaplanr.

 • KDVRA SSTEM2010 YILI OCAK AYINDAN BU YANA BAKANLIK ,

  KEND VER TABANINDAK BLGLERLE+GMRK+BANKA

  VERLERN ENTEGRE ETMEKTE ,

  APRAZ KONTROL VE VER KARILATIRMASI

  YOLUYLA KDV NCELEMELERN SONULANDIRMAKTADIR.

 • 2013 NCELEME PLANINDA NAAT LER VAR2012-2013 Kaytdyla Mcadele Eylem Plannda NAAT MTEAHHD GEREK KVE NAAT RKETLER,TAERONLAR,NAAT MALZEMES RETC VE SATICILARI,MMAR VE EHR PLANCILARI,YAPI KOOPERATFLER yeralyor .

 • TABGS GELYORevre ve ehircilik Bakanl tarafndan Tapu Bilgi sistemi elektronik ortama aktarlyor .Ayrca Belediye Bakanlklarndaki sicil ve ktkler de elektronik ortama yazlyor .Bu ilemler 2013 iinde bitirilecekBylece Vergi mfettileri;

  BRDEN FAZLA NAAT YAPAN ,DARE ALAN ,SATAN,KRALAYAN MKELLEFLER BU KAYITLARDAN TESPT EDECEK,

 • DER GNDEM MADDELER2013 yl sonuna kadar ;

  GELR VERGS YASASININ YENDEN YAZILMASI,GELR VE KURUMLAR VERGLERNN TEK METNDE TOPLANMASI, VERG USUL KANUNUNUN YENDEN YAZILMASI,TRANSFER FYATLANDIRMASI LE LGL TEREDDTLERN GDERLMES,NDRML KDV ADES LE LGL SIKINTILARIN ZM

  BAKANLIIN NCELKL KONULARI ARASINDADIR

 • FRMA SEM KRTER RNEKLER

  Sektr karllk orannn altndaki mkellefler

  Srekli zarar beyan eden ykmller

  Srekli devir KDV beyan eden firmalar

  Ykl ortak cari hesab (boru c/h kaytsz k;alacakl c/h kaytsz giri, ykl kasa ve banka hesab bakiyeleriTransfer fiyatlamas verileri ve Raporlar,Sigortal alan says..

 • Karde taeron firmalarla alan GYO lar,

  Byk ehirlerde KENTSEL rantlar,

  Kurumlar vergisi ve KDV STSNASININ HLAL artlar (AMACA UYGUN KULLANIM, LETMEDEN EKME ,TCARETN YAPMA,DOAN ZARARIN %75 TEN FAZLASINI NDRME)

 • NAAT FRMALARINDA NCELEME SEMByk ,lks ,markal inaat projeleri, Sektr karllk oran altnda gayr safi karllk oran beyan edenler,Yksek devir KDV ve iade KDV,hbar ve istihbarat,stisna uygulamalar,kat karl,haslat paylam,irket banka hesaplarndaki olaan d hareketler,

 • VERG NCELEMES USULNDE DEKLK(Vergi Usul Kanunu 140.madde)ncelemeye 10 gn iinde balanrVergi ncelemesi balangcnda rnek tutanak dzenlenir. (1 mkellef, 1 birim, 1 daire)Defterler tutanakla teslim alnr.Esas prensip, inceleme iyerinde yaplr. Zaruri durum olursa veya mkellef isterse defterler daireye getirilir.Edinilen bilgiler, iten ayrlnmas halinde bile ifa edilemez srasnda veya bitiminde tutanak dzenlenir.Rapor deerlendirme komisyonundan ktktan sonra15 gn iinde defterler tutanakla iade edilir.

 • NCELENEN MKELLEFLERN HAKLARIVergi kanunlaryla ilgili kararname, tzk, ynetmelik, genel tebli ve sirklere aykr rapor dzenlenemez. (zelgeye dikkat)

  Tam inceleme en fazla bir yl, snrl inceleme 6 ayda bitirilir. 6 ay ek sre alnr ise mkellefe yazyla bildirilir.(Yasal sredir,uyulmaz ise kanuna aykrlk iddia edilebilir)

  Raporlar, Deerlendirme Komisyonu veya Merkezi Deerlendirme Komisyonunda deerlendirilir.

  nceleme tutanan incelemek ve her trl ifade ve itiraz tutanaa kaydettirme hakk vardr.

 • Defter ve belgelerin ibraz iin 15 gn yasal sre talep edilebilirnceleme konusu hakknda bilgi alma hakk vardr,Genel Tebli ve sirklerlerde oluan gr deiiklii geriye yrmez, zelgelerde yanlma hali uygulanr. (VUK 369)Yetkili YMM;SMM veya yasal temsilci bulundurma hakkGerektiinde mkellef lehine dzeltmeler yaparlar.

  Vergi mfettileri,hem mkellefin hem de kamunun hak ve hukukunu gzetmek; nazik, kibar, ll, saydam, tarafsz, hesap verilebilir, ngrlebilir olma prensiplerine uyarlar. (Ynetmelik md 5/1)

 • NCELEME DEKLKLERNN MUHTEMELETKLER Torba yasadan yararlanmayan mkellefler ve 2009 sonras dnemler iin inceleme ihtimali yksektir(varlk barnn etkisinden de sz edilmeli)Vergi Denetim Kurulunun yeniden yaplanmas sonucunda yeni yap oluuncaya kadar uygulamada doacak skntlar mkellefleri etkileyebilir.Orta vadede daha objektif kriterlere gre inceleme seimi yaplacandan , genel sektr ve mkellef profili dna kan firmalarn inceleme grme ihtimali ykselecektir.nceleme saysnda art, derinliinde azalma beklenebilir.nceleme elemanlarnn ,incelenen mkelleflerin haklaryla ilgili daha hassas davranmas ,ilikileri olumlu etkileyebilir.

 • Sirkler ve Teblilere aykr Rapor yazlamayacak olmas , okuma komisyonlarnn yetkileri mkellef asndan inceleme sonucunun daha kestirilebilir olmasn salayacaktr.Farkl altyapdan gelen denetim elemanlar ile ,yeni mfetti yardmclarnn bir araya gelecei yapda uyum sknts doar ise bunun ,mfettilerin moral durumu ve incelemeler zerinde olumsuz etkileri de olabilir. YEN ALINAN VERG MFETTLERNN ETM VE ADAPTASYON SRECNDE YAANACAK SIKINTILAR (mevcut kadro 5000 kii) (289 K ALINDI 400 K ALINACAK)

 • NAAT LER NCELENMESNDEELETR KONUSU OLABLECEK KONULAR 1) HASILAT GZLEME VEYA DKL ELETRS

  Banka kaytlar, alc ifadeleri ) (Dantay;tercih,kat,cephe gibi faktrler nedeniyle temil edilemez), kurumsal firmalarn emsal satlar, tapu kaytlar, avans ve ortak cari hesaplar, yksek ve orantsz devir KDVler, reklamlar, haslat paylam esasna gre arsa tahsisi yapan Belediye, TOK ve benzeri kurulu kaytlar, kredili konut satlar..Vuk taki ekonomik delil kapsamna giren her ey

 • 2) YKSEK MALYET ELETRSKullanlmayan malzemenin sarf edilmi gsterilmesi, (randman incelemesi KDV ADESNDE DE HESAP SIKINTISI )(,NAAT RUHSATINDAK BRM MKARE FYAT BLGS,NAAT MHENDSLER ODASI VERLER Bayndrlk inaat m2 birim fiyatlar, emsal projelerdeki sarflar, satclarn ifadeleri ve koda girmeleri, Arsalar iin emlak vergisi rayi bedelleri, genel giderlerinin ykseklii (nakliyat, hafriyat, akaryakt vb.). 1991,1996 yarg kararlar,2005 zelge (stanbul)inaatta safi kar =HASILATIN %20 S,MALYETN %25 idir.

 • KARILAILABLECEK CEZALAR VE ZMLERSahte Belge kullanm; 3-5 YIL hapis cezas, kat vergi ziya cezas,gecikme faizi Muhteviyat itibariyle yanltc belge kullanm;18 ay-3 yl hapis cezas, kat vergi ziya cezas,gecikme faizi

  Dier haller; bir kat vergi ziya cezas ,gecikme faizi; usulszlk ve zel usulszlkZM YOLLARI: ,VUK 376 (usulszlkte 1/3,vergi ziyanda indirim),TARHYAT NCES UZLAMA,UZLAMA,HTLAF VE DEME

 • 3) KDV NCELEMELER 1)TESLM TARH 2) NDRML ORAN 3)NDRM KDVDnem kaymas ile ilgili olarak iskan; elektrik, doalgaz kaytlarKDV yi douran olay teslim-ile KV douran olayn iktisaden tasarruf hakknn devri- fark)(BAKA DELL YOKSA, FATURA, EN GE YAPI KULL ZN TARHNDE DEL AMA KAT MLKYET TAPU TARHNDE KESLMELDR.) KDV TAPU HARCI MATRAHINA DAHL DELDR. 1997/5 GNLGE

 • hale makamlarndan gelen bilgiler Oran ile ilgili fiili tespit ve yoklamalar m2 ve faydal alan (kat baheleri, ift kap daireler+apart otel nitesi)(rnek:i yzde ile red+KV iade +denetim eleman zerine kdv +ek kv)Alc ifadeleri, sat szlemeleri,KDV istisnas artlarnn ihlali olasl (17/4-r)

 • KDV ADE NCELEMELER VE NDRML ORANade talebi fiili teslim dnemidir.(fatura nce olursa o dnemdir AMA ERKEN FATURA DURUMUNDA ADE YNE TESLME BALI)(Teslim:Alcnn tasarrufuna terk,tutanak,yoklama,fatural abonelik)Genel gider ve ATK ten yklenilen KDV ,iadeye konu ilemle genel orann arpmndan fazla olamaz,Konut teslimlerinde ,YERNDE NA EDLMEYEN EYAYA(Beyaz eya )genel oran uygulanr.ndirim hakk var,iadeye konu olmaz.Ortak sosyal alanlar iin harcamalar indirim var,iadeye dahil deil.Konutlar kendi kendine fatura ederse nihai tketiciye teslim olmadndan,iade iin nc ahsa sat beklenir.(oysa dk

View more