okuma yazmaya hazirlik çalişmasi

15
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Upload: betuel-ates

Post on 15-Dec-2014

8.789 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi

OKUMA YAZMAYAHAZIRLIK

ÇALIŞMASI

Page 2: Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi

Okuma yazmaya hazırlık çalışması nedir?

Eğitim sistemimizde ilköğretimin birinci basamağının başlangıcı olan erken çocukluk eğitiminde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, öğrencilerin bireyselleşmesinin sağlanması, bireyselleşmeyse; çocuğun kalıtımla getirdiği özelliklerinin, elverişli bir çevre düzenlenmesiyle, karmaşık ancak dengeli bir etkileşimle oluşturduğu gelişimsel özelliktir.

Page 3: Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi

Diğer bir tanımla; Öğretmenin çocukta etkileşimi ( İlgiyi )

canlı tutarak akıl yürütmesine, algılama yeteneğini geliştirmesine ve çeşitli kavramları oluşturmak üzere düzenlediği planlı faaliyetlere okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları denir

Page 4: Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi

• Çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermekte, asla okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır.

• çalışmalar sadece son aylara yoğunlaştırılmamalıdır.

• tüm yıl içinde , çeşitli etkinliklerde gerçekleştirilmelidir.

• Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını planlarken her çocuğu iyi tanımak, her birinin normal gelişimine uygun; özgün planlamalar yapmamak gerekir.

Page 5: Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi

• Çocuğun yazması, zihinsel gelişmesinin yanı sıra göz-el koordinasyonuna, parmak kaslarının ve kemiklerinin gelişiminin tamamlamasına bağlıdır. Doğru dürüst yazı yazmadan önce çocuğun elinin işaretleri çizecek yetenekte olması gerekir

• Çocukları okumaya yönlendirme işine öğretmen en elverişli zamanda başlamalıdır.

Page 6: Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi

Aşağıda verilen çalışmalar ilköğretime hazırlık çalışmalarının bir bölümünü

oluşturmaktadır.• Görsel algılama çalışmaları• işitsel algı çalışmaları,• dikkat ve bellek çalışmaları• temel kavram çalışmaları• problem çözme• el becerisi çalışmaları ( çizme, boyama, kesme,

katlama, yoğurma, yapıştırma vb.)• özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları • güven ve bağımsız davranış geliştirme

çalışmaları

Page 7: Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi

Okuma yazmaya hazırlık çalışmasının önemi nedir?

• Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını çocukta sağlıklı öğrenmeyi gerçekleştirmesi için yaşamın içine girerek çeşitli gözlem ve alıştırma deneyleri yapmaları gerekir. Bu

nedenle okul öncesi eğitim programlarında öğretmen mesleki bilgisi ve anlayışıyla çocukları bu konularda da deneyim zenginliği kazandırabilir

Page 8: Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi

• Çocuğun akıl yürütmesine,algısal yeteneğini geliştirmesine ve çeşitli kavramları geliştirmesine temel hazırlamaktadır.

• Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla bilişsel faaliyetler artmaktadır.

• Çocuklar,okumayı geliştirmeye yönelik etkinliklere katılarak,çevresindeki basılı materyallerin özelliklerine dikkat ederek ve yetişkinlerin yazı dilini nasıl kullandıklarını gözlemleyerek okula başlamadan önce,okuma kavramlarını oluşturmaya başlamaktadır.

Page 9: Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi

• Etkinlikler yoluyla tüm gelişim alanlarını desteklemektedir.

• Yapılan araştırmalar okul öncesi dönemde gerçekleştirilen okuma kavramlarına ilişkin becerilerin,ileriki yıllarda okuma başarısını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.

Page 10: Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi

OKUMAYA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

Page 11: Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi
Page 12: Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi
Page 13: Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi
Page 14: Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi
Page 15: Okuma yazmaya hazirlik çalişmasi

SLAYTIMI İZLEDİĞİNİZ ÇİN TEŞEKKÜRLER