takim çalişmasi

of 23 /23

Upload: huseyin

Post on 02-Dec-2014

8.778 views

Category:

Education


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Takim çAlişMasi
Page 2: Takim çAlişMasi

Takım Çalışması• Takım Çalışması nedir?• Takım Çalışmasının Önemi• Takım Halinde Çalışmak• Takım Oyunu Kazandırır• Mükemmel Bir Takım Ne Yapar?• Birlikten Kuvvet Doğar -Liderin Önemi -“Ben” değil “biz” -Takım=Destek -Takım Bilinci• Başarılı Bir Takım Oluşturmanın Sırları

Page 3: Takim çAlişMasi

Takım çalışması nedir?• Ortak bir amaç ve ortak bir

performans hedeflerine kilitlenmiş• ve kendilerinin sorumlu olduğu şey

konusunda ortak bir yaklaşımları olan,

• koordineli çalışan, • birbirlerini tamamlayan özelliklere

sahip bireylerin • oluşturduğu topluluktur.

Page 4: Takim çAlişMasi

Takım Çalışmasının Önemi

• Günümüzde şirketler etkin iletişim becerisine sahip, karşısındaki kişiye güvenen ve güven veren, biz bilincini paylaşan çalışanlara daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu da TAKIM ÇALIŞMASI ile mümkün oluyor.

• Şirketler artık bireysel çabaların tek başına fazla bir anlam ifade etmeyeceğini fark ederek dağınık elemanlar olarak çalışmak yerine, TAKIM ÇALIŞMASI yapmanın istenen sonucu sağladığını fark etmişlerdir.

• Gelecekte var olacak organizasyonlar, TAKIM ÇALIŞMASI nın artan önemini bugünden kavrayanlardır.

Page 5: Takim çAlişMasi

Takım Halinde Çalışmak

• Her örgütün amacı olduğu gibi örgütü oluşturan bireylerin de bir amacı vardır. Örgütün ve üyelerinin amaçları birbirleriyle ne kadar örtüşürse örgütsel etkililik ve bireysel doyum o oranda artar. Amaçları ortak, yaptıkları işler birbirine bağımlı olan bu kişiler bir takım oluştururlar. Takım sözcüğü yapacakları işleri ortak amaçları doğrultusunda en üst düzeyde bir etkililikle gerçekleştirmek için bir araya gelen insanları ifade eder.

• Takım çalışması bütün takım üyelerinin paylaştığı ortak bir ruh gerektirir.

• Takım çalışmasının bir anlayış, yaşam felsefesi ve yaklaşım olarak benimsenmesi ve yaygınlaşması hem çalışanlar için hem de organizasyon için çok daha verimli olacaktır.

Page 6: Takim çAlişMasi

Takım Oyunu Kazandırır• Hızla değişen çevresel faktörler, giderek karmaşıklaşan görev ve sorumluluklar

çalışanların kendi başına sorunlara etkin çözümler bulmasını güçleştiriyor. Uzmanlar bu duruma çözüm olarak takım çalışmasını öneriyor. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erten Gökçe geleceğin toplumunda sorun çözebilen, hızlı düşünebilen, doğru ve etkili karar alabilenlerin takım çalışması yapanlar olacağını söylüyor ve takımla çalışmanın yararlarını şöyle sıralıyor:-Daha güçlü ve etkili olmanın yolunu açıyor ve hem bireyleri hem de kurumları çok yönlü olarak geliştiriyor.-Takım çalışması bireyler arasında işbirliği olanaklarının geliştirilmesine ve verimliliğin artırılmasına neden oluyor.-Yoğun bir bilgi ve beceri gerektiren kararların alınmasında, takım tek bir bireyden daha etkili ve yetenekli oluyor.-Kararların işbirliği halinde kolektif alınması bireyin üzerindeki sorumluluğu ve baskıyı kaldırıyor.-Hep birlikte alınan kararlar değerlere ve kültürel normlara daha uyumlu oluyor.-Birey kendi başına almakta güçlük çekeceği bazı riskli kararları takımla daha kolay alabiliyor.-Takımda mevcut olan ilişkiler, dayanışma ve işbirliği anlayışı, takım üyelerini eleştirici ve bağımsız düşünme yerine, karara katılma ve sonucu benimsemeye götürüyor.

Page 7: Takim çAlişMasi

Mükemmel Bir Takım Ne Yapar?

TAKIM ÇALIŞMASI yaparlar. Mükemmel bir takımın

üyeleri: • (1) Bir takım olarak

amaçlarının ne olduğunun farkındadırlar,

• (2) Çalışmaya iyi tanımlanmış sorunlarla ve belirgin hedeflerle başlarlar,

• (3) En etkili biçimde organize olurlar,

• (4) İnteraktif çalışma yetenekleri yüksek ve süreklidir.

Page 8: Takim çAlişMasi

Mükemmel Bir Takım Ne Yapar?

• Kalite araç ve süreçlerini kullanır. • Mükemmel bir takım: • (1) Uygun analitik araçları kullanır, • (2) Sorunların çözümü için muhtemel tüm

alternatifleri tanımlar,• (3) Çalışma sonuçlarını değerli hale getirir.

Page 9: Takim çAlişMasi

Mükemmel Bir Takım Ne Yapar?

• Mükemmel bir takım şu sonuçları alır;• (1) somut sonuçlar üretmeye, • (2) Dış müşterinin memnuniyetini artırıcı

etkiler oluşturmaya, • (3) Yenilikçi bir yaklaşım göstermeye, ve • (4) Kalite fırsatlarını en etkili şekilde

maksimize etmeye yönelir.

Page 10: Takim çAlişMasi

Birlikten Kuvvet Doğar

• Bir kadın akıl hastanesinde gezerken bahçede 100 tane akıl hastası için sadece 3 koruma görevlisi olduğunu görünce hayretle görevliye sorar:-" Bu kadar çok delinin size saldırıp zarar vermesinden ,kaçmasından korkmuyor musunuz?" koruma görevlileri net bir cevap verirler :-" Hayır çünkü deliler birlikte hareket etmez’’’"

Page 11: Takim çAlişMasi

Birlikten Kuvvet Doğar- Takım çalışması bir ekip işidir.İyi bir takım

oluşturulmaz ve takım bilinci yerleştirilmez ise başarı asla gelmez.

- Takım çalışması, takımı oluşturanların tek tek ferdi çalışmalarından çok daha verimli ve faydalı sonuçlar doğurur.

- Takım ruhu ise takım elemanlarının karşılıklı olarak birbirlerine saygı duymaları ve kişiliklerine değer vermeleri ile gelişir.

Page 12: Takim çAlişMasi

Birlikten Kuvvet Doğar• Takım içinde her fert şöyle düşünmelidir.

"Eğer bir şey kötü gitti ise bunda benim de payım var.""Eğer bir şey gerçekten güzel gitti ise sebebi ben ve arkadaşlarımdır."

Ünlü basketbol oyuncusu Michael Jordan şöyle der:

“Yetenekli oyuncular sadece maç kazandırır, şampiyonluğu ise takımlar kazandırır.”

Page 13: Takim çAlişMasi

Birlikten Kuvvet Doğar• Bir gurupta fertlerin söyleyebilecekleri erdemli

sözler:"Evet hata gerçekten bende idi""Mükemmel bir iş yaptın""Bu konuda bana tavsiyen nedir?""Hadi birlikte çalışalım""Teşekkür ederim""Biz"

Bir takımı oluşturan fertlerden yukarıdaki sözler sık sık çıkıyor ve grubun ortak dili oluyorsa, o takım birçok başarıya imza atacak demektir.

Page 14: Takim çAlişMasi

Liderin Önemi• Her takım lideri, takımın her elemanının sahip olduğu

farklı doğal yeteneklerinin farkındadır.Bilgileri,tecrübeleri,koordinasyon yetenekleri, algılama düzeyleri gibi her özelliklerinin bilincindedir.Takımlar oluşturulurken, takım lideri takım elemanlarını kabiliyetlerine,algılama seviyelerine,tecrübelerine vb. özelliklerine göre takımlara ayırır. Liderin tespit ettiği her takım, her fert için seçilebilecek en ideal takım olmalıdır. Bu takımlarda kişi ferdi yetenek ve becerilerini takım ile beraber öğrenmeye ve geliştirmeye başlar. Bu da takım çalışmasının diğer bir faydalı yönüdür.

Page 15: Takim çAlişMasi

“Ben” değil “biz”• Bir takım elemanı sorumluluklarını yerine getirirken

beraber çalıştığı arkadaşlarını düşünerek hareket etmelidir. Çalışmalarını aksatması takımın ortak çalışmasını da sekteye uğratacağını iyi bilmelidir.Kendini bir birey olarak değil bir bütünün ayrılmaz bir parçası olarak görmeli, kendi yoksa takımında olmayacağının farkında olmalıdır.Her takım elemanı takım arkadaşları için bir moral faktörü oluşturmalıdır.Onları çalışmaya sevk etmek, devamlılıklarını sağlamak, başarılarında takdir etmek, yenilgilerinde üzüntülerini paylaşmalılar. Birbirleri ile olan arkadaşlıkları sadece çalışmalar esnasında değil normal hayatta da devam ederse o grubun başarı düzeyi daha da yükselir.

Page 16: Takim çAlişMasi

Takım=Destek

• Başarılı olan kişiler her zaman için çok iyi takım arkadaşlarına sahip olan kişilerdir.Takımın kalitesinin yükselmesinde de karşılıklı yardımlaşma bilinci esastır. Fertler takımın başarısının yerine kendi başarılarını düşünür ve bencil davranırsa, takım çalışması asla verimli olmaz. Takımda bazı kişilerin yaptıkları işlerde bir hata varsa bu hatanın birazı da takımın diğer elemanlarına aittir.Çünkü uzun süre aynı takım çalışması içinde olan kişilerde beceriler kadar hatalarda ortak oluşabilir. Bunun telafisi takımın birbirlerine yardımcı olmasından geçer.

Page 17: Takim çAlişMasi

Takım Bilinci “trenin

vagonlarından birinin arızalanması nasıl trenin hedefe varmasını zorlaştırırsa demek ise takım bilincinin zarar görmesi de başarıyı zorlaştırır.”

Page 18: Takim çAlişMasi

Takım Bilinci• Bir futbol maçını

düşünün. Maçı kazanmak için bütün oyuncuların görevini bilip iyi oynaması gerekir. Sadece kaleci ya da santrfor kurtarıcı olarak görülürse takım maçı kaybeder. Herkes takımı için varını yoğunu ortaya koymalıdır. Takım olarak oynamayı başaran maçı kazanır…

Page 19: Takim çAlişMasi

Başarılı Bir Takım Oluşturmanın Sırları

Etkin bir şekilde çalışacak takımlar yaratmak için dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var: 1- Takımın Bir Araya Gelmesi Takımların oluşumundaki ilk aşama takım üyelerinin bir araya gelmesidir. Takım üyeler bu ilk aşamada kendilerine “burada kendilerinden ne istendiğini”,”burada başka kimlerin olduğunu” ve benzeri soruları sorarlar. Bu aşamada gerçekleştirilmesi gereken durum elemanların kendilerini birbirlerine tanıtmasıdır. Bu aşamanın başarılı bir şekilde yürümesi için genellikle bir lidere ihtiyaç duyulur. 2- Karmaşa Aşaması Bu aşamada takım üyeleri bireyselliklerini ön plana çıkarırlar ve kendileriyle aynı düşünceleri paylaşan takım üyeleri ile bir araya gelirler. Bu aşamada takım üyelerinin kişiselliklerini ön plana çıkarmalarına izin verilmesi, kendilerinin ifade edebilmelerine olanak sağladığı için etkin bir takım oluşum sürecini hızlandırır. Bu durumda takım lideri farklı seslerin kendini ifade etmesini sağlamanın yanısıra, ortak bir payda etrafında buluşmalarını sağlamalıdır.

Page 20: Takim çAlişMasi

Başarılı Bir Takım Oluşturmanın Sırları

3-Kuralların Oluşması Bu aşamada takım üyeleri ortak hedefe olan bağlılıklarını

oluşturmaya başlarlar. Bu süreçte ayrıca ortak hedefe ulaşılırken kullanılacak yöntemlere ilişkin ortak anlayış da ortaya çıkar. Takım liderinin buradaki görevi rollerin ve iş süreçlerinin net bir biçimde belirlenmesini sağlamaktır.

4-Performans Takım üyeleri artık ortak hedefe kenetlenmiş bir durumda

kendilerine düşen görevi yerine getirmektedir. Takımın bir makinenin dişlileri gibi işlemeye başlaması ile liderlik daha dolaysız bir şekilde işlemeye başlar.

5-Hedefe Ulaşma Bu aşama, takımın gelecekteki performansı üzerinde kritik bir önem

taşır. Takım üyelerinin performanslarına ilişkin taşıdıkları olumsuz duygular ya da hedefe ne oranda ulaşıldığına ilişkin oluşacak soru işaretleri, daha sonraki çalışmalarda takımın etkin bir şekilde çalışmasını engeller.

Page 21: Takim çAlişMasi

Takım Çalışmasının Kazançları

-Takım elemanlarında takım içi ve dışı ile etkili iletişim kurma becerilerinde artış görülür,-Takım elemanlarında takım ruhu oluşur, heyecan ve birlik duygularında gelişmeler olur,

-Takım elemanları başarılı görev dağılımı yapmayı ve bunun faydalarını öğrenirler,

-Takım çalışması ile atıl zaman en aza indirilir ve bu suretle maliyetler düşer,verimlilik artar, -Takım çalışması ile takım üyelerinin güçlü yönleri takımın başarısına kanalize edilir,

-Takım çalışması ile takım üyelerinin zayıf yönlerinin geliştirilmesi için yardımlaşma imkanı doğar,

Page 22: Takim çAlişMasi

Takım Çalışmasının Kazançları

-Takım elemanları zamanı doğru kullanmayı öğrenirler,

-Takım elemanlarının fikir ayrılıklarıyla başa çıkma yetenekleri artar

-Her takım elemanı takımın bir parçası olduğunu bilir.Kendi olmadan takımın ,takım olmadan kendisinin olmayacağının bilincine varır,

-Müşterek amaçlar oluşturulur ve bu amaçlara takım çalışması ile ulaşılır,

-Takım elemanların bireysel başarı arayışı ortadan kalkar,

-Takım elemanların da başarının takımla olabileceği yönünde kesin bilinç ve farkındalık oluşur.

Page 23: Takim çAlişMasi

Amerikan futbolu koçu Vince Lombardi şöyle der:

“Birlikte çalışan insanlar mutlaka kazanacaklardır, çok iyi bir futbol defansına karşıda olsa, modern bir toplumun sorunlarına karşıda olsa…”