laboratuvar †ali‍masi ders notlari

Download LABORATUVAR ‡ALI‍MASI DERS NOTLARI

Post on 08-Feb-2017

262 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HACETTEPE NVERSTES JEOLOJ MHENDSL BLM

  JEO 152 FZKSEL JEOLOJ

  LABORATUVAR ALIMASI DERS NOTLARI

  2013

 • 2

  1. HARTA BLGS ve TOPORAFK HARTALAR

  Harita nedir? Yeryznn veya bir parasnn belli bir orana gre kltlerek ve belirli iaretler kullanlarak yatay dzlem zerinde gsterilmesine harita ad verilir.

  Deiik amalara ynelik haritalar bulunmaktadr. Bunlardan bazlar; - Corafik haritalar; Fiziki, Siyasi, Nfus, Sanayi v.s. - Meteorolojik haritalar - Toporafik haritalar - Jeolojik haritalar v.s.

  lek nedir? Bir yeryz parasnn (veya bir cismin) plan, maket veya harita gibi yntemlerle gsterilmesi iin kullanlan byltme veya kltme oranna lek denir. rnein: 1/5000. lei ifade etmek iin kullanlan bu oranda, paydann deeri ne kadar bykse lek o kadar kktr.

  lein anlam nedir? Paydaki deer, paydadaki deerin harita zerindeki ayn birimden karldr. Yani, Pay=harita zerindeki uzunluk, Payda=arazi zerindeki uzunluk.

  lek=Harita Uzunluu

  Gerek (Arazideki) Uzunluk rnek: 1/25000 lekli bir haritada harita zerindeki 1 birimlik (cm) uzunluk, gerekte yani arazide 25000 birim (cm)e karlk gelir.

  Byk lekli haritalarda Kk lekli haritalarda Ayrnt fazladr Ayrnt azdr Dar alanlar gsterir Geni alanlar gsterir Bozulma oran azdr Bozulma oran fazladr Kltme oran azdr Kltme oran fazladr Payda kktr Payda byktr Eykseklik erileri arasndaki ykseklik fark azdr

  Eykseklik erileri arasndaki ykseklik fark fazladr

  1: 100.000 1:500.000 1:1.000.000

 • 3

  Haritalarda iki eit lek kullanlabilir. Bunlar; - izgisel lek - Kesir lek rnek: rnek: 1 / 25.000 0 2 km

  Bir haritada bulunmas gereken elemanlar: - Haritann ad (r: Kullanm amac, pafta ad vb.)

  - Corafik yn ve kuzey iareti

  - lek

  - Lejand (Simgeler ve aklamalar)

  - Enlem/boylam deerleri

  Sorular

  1. Gerekte 900 km olan A-B kentleri aras, lei bilinmeyen bir haritada 10 cm olarak

  llmtr. Buna gre haritann lei nedir?

  2. 1/1.200.000 lekli bir haritada 17 cm olarak llen uzunluk gerekte ka km dir?

  3. 1/500.000 lekli bir harita zerinde, arazide 20 km olarak llen bir mesafe ka cm ile

  gsterilir?

  4. Gerekte 900 km2 olan bir gl 1/300.000 lekli bir haritada ka cm2 ile gsterilir?

  5. 1/500.000 lekli bir haritada 10 cm olarak gsterilen iki merkez arasndaki uzaklk baka bir

  haritada 20 cm olarak gsterilmitir. Buna gre, ikinci haritann lei nedir?

  6. Van Gl, aada verilen leklerden hangisiyle izilecek haritada daha az yer kaplar?

  a) 1:50.000 b) 1:100.000 c) 1:200.000 d) 1:500.000 e) 1:1.000.000

  7. Aadaki haritaya gre;

  - yol ile bulunduunuz yer arasndaki uzaklk gerekte ka mdir? m

  - ky ile bulunduunuz yer arasndaki uzaklk gerekte ka mdir? m

  - Haritann kesir lei nedir?

  K

  0 150 m

  Yol

  Beytepe ky

 • 4

  Toporafik haritalar: Yeryznn veya bir parasnn morfolojik (ekilsel) yapsnn belli bir lek iinde e ykseklik erileri

  yardmyla yatay dzlem zerinde gsterilmesiyle elde edilen haritalara toporafik haritalar denir.

  Toporafik haritalar zerinde, yeryznde bulunan tm unsurlar kendilerine zg simgelerle

  iaretlenmilerdir. rnein: yollar, yerleim yerleri, emeler, enerji nakil hatlar, ... v.s.

  Toporafik haritalar leklerine gre; - Kk lekli toporafik haritalar 1/600.000 ve daha kk lekliler

  - Orta lekli toporafik haritalar 1/600.000 ile 1/75.000 aras

  - Byk lekli toporafik haritalar 1/75.000 ve daha byk lekliler

 • 5

  0o

  0o

  1o

  1o

  2o

  2o

  3o

  3o 4o5o

  6oenlem

  boylam

  Kutup

  1 30o

  1/250.000lik paftalar

  PAFTA BLMLEMES

  1/100.000lik paftalar

  1/50.000lik paftalar

  1/25.000lik paftalar

  1 30o

  30

  15

  7,5

  30

  30

  30

  30 30 30

  15

  7,5

  1 30o

  1 30o

  1 30o

  1o

  1o

  1o

  1o

  1/250.000

  1/250.000

  1/100.000

  1/50.000

  1/25.000

  1/100.000

  1/50.000

  1/25.000

 • 6

  zmir

  Ankara

  Uak Afyon

  Isparta Adana

  Sivas

  Van

  KonyaDenizli

  27o

  27o

  24o

  24o

  30o

  30o

  33o

  33o

  36o

  36o

  39o

  39o

  42o

  42o

  42o42o 45o

  45o

  40o40o

  38o38o

  36o36o

  Trkiye Pafta Blmlemesi

  J

  K

  K

  L

  L

  M

  N

  O

  P

  13 14 15 16 17 18 19 20

  18 19 20

  21 22 23

  ZMR

  K

  1/250.000lik ZMR paftas

  1/100.000lik pafta blmlemesi

  1/25.000lik pafta blmlemesi

  1/50.000lik pafta blmlemesi

  ZMR L20 b1

  ZMR L20 b

  ZMR K18

  a

  1

  b

  2

  c

  3

  d

  4

  b

 • 7

  Nokta tarif sistemleri / UTM Grid sistemine gre yer tarifi Arazide herhangi bir lokasyonun haritaya iaretlenmesi ve bu noktann yazyla ifade edilmesi

  gerekmektedir. Arazide genellikle UTM (Universal Transverse Mercator) Grid sistemiyle yer tarifi

  yaparz.

  UYGULAMA:

  UTM Grid sistemiyle bir noktann tarifi:

  rnek - 1 : 1/25.000lik bir toporafik haritada bulunan A noktasnn tarifi : K / 15 44 D400 725

  44

  23

  15

  51

  16

  52

  45

  24

  A

  B

  C

  4 cm=1000 m

  4 cm=1000 m2,9 cm=725 m

  Dou

  Kuz

  ey

  1,1 cm=275 m

  1,6

  cm=4

  00 m

  rnek - 2 : B noktasnn tarifi : 51 K / 23 D000 275

  rnek - 2 : C noktasnn tarifi : 52 K / 24 D000 000

 • 8

  a) Aadaki noktalar UTM Grid sistemine gre tarif ediniz.

  b) UTM Grid Sistemine gre tarif edilmi aadaki noktalar Grid a zerine iaretleyiniz.

  A noktas: 19500 K / 33250 D

  B noktas: 19475 K / 34250 D

  C noktas: 19750 K / 34000 D

  D noktas: 19575 K / 33200 D

  E noktas: 19200 K / 34950 D

  F noktas: 19000 K / 33250 D

  16

  32

  33

  17

  B

  A

  E

  C

  F

  D

  33

  19

  20

  34 35

  A noktas:. B noktas:. C noktas:. D noktas:. E noktas: F noktas:

 • 9

  1. a) Aadaki isimleri verilmi paftalarn leklerini karlarna yaznz.

  zmir L19 .. Ankara K29 a4 .. Van L50 c .. Konya .. b) Aadaki paftalarn ayn lekli belirtilen komusunu yaznz. Yozgat J35 a4 paftasnn doudaki komusu . paftasdr. Adana N34 a1 paftasnn batdaki komusu . paftasdr. Trabzon H43 b paftasnn kuzeyindeki komusu . paftasdr. Eskiehir 25 d3 paftasnn gneyindeki komusu . paftasdr. Denizli M23 paftasnn batdaki komusu . paftasdr. Ankara 28 b4 paftasnn gneyindeki komusu . paftasdr.

  2. 1/25.000lekli bir haritada iki tepe arasndaki uzaklk 6 cm ile gsterilmitir. Ayn uzaklk

  1/50.000 lekli bir haritada ka cm ile gsterilir?

  3. izgisel lein kullanm yararlar sizce nelerdir?

  4. 1/10.000 lekli bir haritann izgisel leini iziniz.

  5. 1/25.000 lekli bir toporafik haritada A, B, ve C tepeleri arasndaki ilikiler u ekildedir.

  - C tepesinin UTM Grid sistemine gre tarifi: 51250 K / 5750 D dir.

  - A tepesi C tepesinin 750 m batsndadr.

  - B tepesi 52 nolu grid enlemi ile 5 nolu grid boylamnn kesiim noktasndadr.

  Buna gre;

  a) A ve B noktalarnn UTM Grid sistemiyle tarifini yapnz.

  b) ABC geninin alan ka m2 dir?

  5

  51

  52

  6

 • 10

  2. TOPORAFK HARTALARDAN KEST IKARTILMASI E ykseklik erisi nedir? Denizden ykseklikleri eit noktalarn birletirilmeleriyle oluan kapal erilere e ykseklik erileri (izohips) ad verilir. E ykseklik erileri;

  - Yatay dzlemleri ifade ederler. - Birbirlerine paraleldirler. Birbirlerini kesmezler. - Her birinin bir ykseklik deeri vardr. - Aralarndaki dey ykseklik fark daima eittir, deimez. - E ykseklik erileri arasndaki yatay mesafe deiebilir. Bu durum toporafya eiminden

  kaynaklanr. Yama eimi fazla ise e ykseklik erileri arasndaki mesafe az, Yama eimi az ise e ykseklik erileri arasndaki mesafe fazladr.

  Tepe

  100200

  300400

  500600

  700Az eimli yama

  Dik yama

  - Eykseklik erileri zerinden geen kesik izgiler mevsimlik akarsular, dz izgiler ise devaml akarsular gsterir (a). Akarsularn her iki yanndaki eykseklik erilerinin ykseklik deeri ayndr (b).

  (a) (b)

  Srt ve Vadi kavramlar E ykseklik erileri srt ve vadilerde v harfine benzer ekiller olutururlar.

  Vadilerde, e ykseklik erilerinin deeri ieri doru azalr. (a) Srtlarda, e ykseklik erilerinin deeri ieri doru artar. (b)

  (a) (b)

  -1/25.000 lekli toporafik haritalarda eykseklik erileri 10ar m aralklarla geer. -1/100.000 lekli toporafik haritalarda eykseklik erileri 50er m aralklarla geer.

 • 11

  VAD SIRT

  100

  100

  200200300

  300

  400

  400

  eri doru azalyor. eri doru artyor.

  Not: Srt ile vadi daima birbirlerini takip ederler. Ynler ve Kuzey kavram Drt ana yn vardr. Bunlar, Kuzey (K), Dou (D), Gney (G) ve Bat (B)dr.

  K

  KKD

  DKD

  KD

  D

  DGD

  GDGGD

  G

  GGBGB

  BGB

  B

  BKB

  KB KKB

  Not: Bir haritann kuzeyi daima yazlarnn dz okunduu tarafa dorudur. eit kuzey vardr.Bunlar;

  1) Corafik kuzey: Yerin dnme ekseninin kuzey yarmkreyi kestii nokta. Dier bir deyile kuzey kutup noktas.

  2) Magnetik kuzey: Pusulann kuzey ibresinin gsterdii yn. 3) Grid kuzeyi: Grid erilerinin Kuzey yarm kred