avrupa yakasi gÜneyİ mİkrobÖlgeleme ÇaliŞmasi

of 92 /92
T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI GÜNEYİ MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMASI YÖNETİCİ ÖZETİ EKİM 2007 İSTANBUL OYO INTERNATIONAL CORPORATION

Upload: ali-osman-oencel

Post on 02-Jul-2015

1.573 views

Category:

Education


8 download

DESCRIPTION

Dünya standarlarinda haritalar 2007 ve 2009 yıllarında İstanbul için bitirilmiş fakat kullanılmıyor. Kullanılan harita 1996 yılında yapılmış ve yasal Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası. Yıllar süren çalışma ve emek sonunda İstanbul için hazırlanan haritanın kullanılacak şekilde yasal statü kazanmaması, depreme dayanıksız yapılaşmaya neden oluyor. Çelişkili durum düzeltilmeli.

TRANSCRIPT

  • 1. T.C. STANBUL BYKEHR BELEDYESDEPREM RSK YNETM VE KENTSEL YLETRME DARE BAKANLII DEPREM VE ZEMN NCELEME MDRLAVRUPA YAKASI GNEY MKROBLGELEME ALIMASI YNETC ZET EKM 2007 STANBUL OYO INTERNATIONAL CORPORATION

2. NDEKLER1 AMA VE KAPSAM . 11.1 almann Amac ....11.2 almann Kapsam 11.3 alma Organizasyonu ....... 22 ALIMA ALANININ TANITILMASI VE ALIMA YNTEMLER. 32.1 alma Alannn Yeri ...32.2 Veritaban, Haritalama ve Veri Taban . 52.3 almann zeti .......63 CORAF KONUM VE JEOMORFOLOJI....73.1 Corafi Konum ......... 73.2 Jeomorfoloji .............................. 74 MAR PLANI .. 95 JEOLOJ......105.1 Genel Jeoloji ..................................................................... 105.2 alma Alannn Jeolojisi........................................................................................ 135.3 Yapsal Jeoloji .........................................................................................155.4 Tarihsel Jeoloji ..................................................................................... 166 JEOLOJK ALIMALAR, JEOFZK LMLER VE IN-SITU (YERNDE) TESTLER6.1 Jeolojik almalar .. 176.2 Jeofizik lmler.176.3 Yerel Zemin Karakteristikleri ......................187 LABORATUAR TESTLER ..247.1 Laboratuar Test erikleri . 247.2 Labouratuar Test Sonular .. 248 ZEMN VE KAYA TPLERNN JEOTEKNK KARAKTERSTKLER .... 268.1 Yzey Zemin Hareketi Analizi.................268.2 Svlama Tehlikesi Analizi.. 378.3 Ktle Hareketleri (ev Duyarszl)........ 42 3. 9SU DURUMU ..47 9.1Zemin Suyu Seviyesi ......................47 9.2Takn (Sel) Tehlike Analizi ............................ 50 9.3Tsunami Tehlike Analizi ..........................5610 DEPREM TEHLKE ANALZ .... 67 10.1 Aktif Fay Analizi ..... 68 10.2 Sismik Aktivite Analizi.... 71 10.3 Azalm likileri ............................... 71 10.4 Olaslkl Sismik Tehlike Analizi .7211 YERLEME UYGUNLUK DEERLENDRMES ..... 78 11.1 Deerlendirmenin Teknik ve Hukuki Kstaslar ...... 78 11.2 Yerleime Uygunluk Asndan Tehlikelerin Deerlendirilmesi... 78 11.3 Uygun Alanlar (UA) ................ 78 11.4 nlemli Alanlar (A) ..79 11.5 Uygun Olmayan Alanlar (UOA) .. 8212 SONU VE NERLER ....... 84 4. 1 AMA VE KAPSAMBu rapor, OYO International Corporation tarafndan hazrlanm ve stanbul Bykehir Belediyesi(BB)ne sunulmu olan MKROBLGELEME RAPOR VE HARTALARININ HAZIRLANMASI AVRUPA YAKASI (GNEY) nn ieriini, yntemlerini ve sonularn aklamaktadr.(bundan sonraalma olarak sz edilecektir)1.1 almann Amacalmann amac, mhendislik ve jeolojik zellikleri birbirinden farkl alanlarn, depreme kar tadpotansiyel risklerin belirlenmesi ve stanbul Bykehir Belediyesi snrlar dahilinde tehlike-ilikili arazikullanm ynetimi ve ehir planlamas iin bir temel tekil edebilecek olan mikroblgeleme rapor veharitalarnn hazrlanmasdr. Bu almada Her tr ve lekteki planlara altlk oluturmak Kentsel dnm projelerine veri salamak Zarar azaltma planlar iin altlk oluturmak Byk yatrmlar (baraj, tnel, metro vb.) ve mhendislik yaplarnn genel projelendirmesi ile sigortave benzeri gibi dzenlemeler iin veri taban oluturmakdr.Bu almada olas deprem etkilerinin elde edilebilmesi iin, detayl jeolojik, jeofizik, jeoteknik vesismolojik incelemeler ve ettler gerekletirilmitir.1.2 almann KapsamTm almann ak tablosu ek. 1.2.1. de gsterilmektedir.(1) almann Planlanmas ve Organizasyonu (2) Saha ncelemeleri ve Veri Toplanmas (3) Veri Girii ve Deerlemdirme (4) Veri Analizi ve lenmesi(5) Mikroblgeleme Haritalama ve Raporlama ek. 1.2.1 alma Ak Tablosu1 5. 1.3 alma Organizasyonualma organizasyonu ek. 1.3.1. de gsterilmitir.stanbul Bykehir BelediyesiTeknik Deprem ve Zemin nceleme KomiteMdrl OYO InternationalCorporation Proje EkibiProje YneticisiJeolojik ve Sismolojik veehir planlama, MikroblgelemeJeoteknikJeofizikJeomorfoloji ve Deerlendirmesialma Grubualma GrubuGISalma Grubu alma Grubu ek. 1.3.1 alma Organizasyonu 2 6. 2 ALIMA ALANININ TANITILMASI VE ALIMA YNTEMLER2.1 alma Alannn Yerialma alannn yeri ek. 2.1.1. de gsterilmektedir. Fig. 2.1.1 Location of the Work area ek. 2.1.1alma Alannn Yeriek.2.1.2 de gsterilmi olan nceleme alan aadaki koordinatlar ile evrili kara parasdr:1) X: 388,598.72Y: 4,547,051.312) X: 388,430.19 Y: 4,535,945.173) X: 407,375.58Y: 4,535,681.754) X: 415,860.39 Y: 4,541,134.165) X: 415,892.19Y: 4,543,910.666) X: 411,720.15 Y: 4,546,736.56Toplam alan yaklak 182 km2 dir.alma aral 18.01.2006 19.10.2007 tarihleri arasdr ve bu nihai rapor Ekim 2007 de hazrlanmtr.3 7. Proje i GridlerProje D GridlerProje Alanek. 2.1.2 alma Alan Grid Haritas (250 x 250 m. Avrupa Yakas (Gney), stanbul) 4 8. 2.2Veritaban, Haritalama ve alma YntemleriBelediye ile yaplan mutabakat sonucunda veri ve haritalar ArcInfo1 ortamnda hazrlanmtr.Ulusal arazi koordinat sistemleri veri ve haritalarn retiminde kullanlmaktadr. 1/1000 lekli1999 yl DGN dosyalar genel olarak temel harita olarak kullanlmtr. 1/5000 lekli 2005 ylDGN ve GEO-TIFF dosyalar yardmc temel harita olarak kullanlmtr. Jeolojik aklamalar(legend) MTA nn jeolojik haritalama standartlarna dayanmaktadr ve stanbul iin kontrolmhendisleri, profesrler ve dier mhendislerin grleri dorultusunda gncelletirilmitir.1/1000 lekli 1999 yl DGN dosyalarnn balang noktas (datum) 1950 Avrupa BalangNoktas (Datum) dr. Balang noktas ArcGIS 9.1de nceden tanmlanmtr.Bu proje ierisinde gelitirilen balca veri sistemleri Tablo 2.2.1 de listelenmitir.Tablo 2.2.1 Ana Veri Sistemlerisim Yol AklamaSondaj LoguI:/Project2006/ Excel formatndaki sondaj loglarnda litolojiyi ve N emasn drilling data/izecek sistemleri ieren bir sondaj log sistemi ve verisidir log excel/GeoDBI:/Project2006/ Saha inceleme sonucu veri dosyalarn bir GIS veritabannda GeoDB birletiren, sondaj loglarn belirtmek iin gerekli sistemleri, laboratuar test sonucunu, CPT saha test sonucunu, zemin suyu izleme sonucunu, PS logging sonucunu, ReMi saha inceleme sonucunu, mikrotremor saha inceleme sonucunu ve diren saha inceleme sonucunu ieren bir sistemdir. Ayrca bu sistem, DEM verileri ile saha inceleme lokasyonu ykselme deerlerinin kontrol sistemini ve svlama potansiyeli hesaplama sistemini de iermektedir.Bina kartm I:/Project2006/ Bu sistem, bina snr polylinennn tm 2005 yl 1/5000 Tools lekli ana haritalardan kartlmas ve bina poligonuna dntrlmesi sistemidir. Bu sistemin kts, Tsunami simlasyonu iin kullanlmaktadr.1/1000 ana I:/Project2006/ Bu, tm DGN dosyalarnn 3D-Spline (3D Oluk)larnharita dosya Tools polylineaevirmek veardndanekil dosyalarnadnm dntrmek iin kullanlan bir sistemdir. Hem Microstation/J 7.1J BASIC ortam hemde ArcGIS 9.1 VBA sistem gelitirilmesi iin kullanlmaktadr.PDF hrac I:/Project2006/ Bu sistem harita kapsamn ykseltmek ve PDF dosyalarn Tools ihra etmek amal kullanlmaktadr.1Versiyon 9.15 9. 2.3 almann zeti Proje kapsamnda bulunan 2912 grid de (250 * 250 m) toplam 2830 adet derinlii 30 m olannormal sondaj, 27 adet derin sondaj, 764 adet svlama sondaj, 608 adet heyelan sondaj, 100 adetdeiik derinliklerde anakaya derinlii ile baz birimlerin kalnln belirlemek iin yaplansondajlar ile fay gibi yapsal unsurlar ve alvyon kalnlklarnn tespiti iin 35 adet sondaj olmakzere toplam 4364 adet mekanik sondaj almas yaplm ve sondaj derinlii toplam 125578,90m ye ulamtr. Arazi de yerinde(in-stu) yaplan SPT deneylerinin yan sra 663 adet CPT deneyiyaplmtr. 2762 adet Sismik Krlma REM lm, 2625 adet Elektrik zdiren lm, 201 adet PSLogging deneyi, 30 noktada Array Mikrotremor ve 20 Km uzunluunda Sismik Yansma lm,jeofizik almalar kapsamnda gerekletirilmitir. Sahada yaplan bu almalar, laboratuar da yaplan deneylerle desteklenmi ve bro almasnda derlenip gerekli analizler yaplarak olas ve mevcut tehlikeler gruplandrlmtr. Laboratuar dayaplan deneyler de unlardr; Doal Su Muhtevas 53,938 adet, Elek Analizi 53,938 adet,Hidrometre 124 adet, Kvam Limitleri Tayini 46,432 adet, Serbest Basn Deneyi 1,120 adet, Eksenli Basn Deneyi 462 adet, Konsolidasyon Deneyi 2,315 adet ve ime Deneyi 2,315 adetdir. Sonu olarak, yukarda belirtilen almalar sonucunda Mikroblgeleme haritalar oluturulmuve bu haritalardan yerleime uygunluk haritas retilmitir. 6 10. 3 CORAF KONUM VE JEOMORFOLOJ3.1Corafi Konumstanbul Blgesine genel olarak bakldnda; Boazii, dorusala yakn dar bir kanal eklinde,Marmara Denizini Karadenize balar ve stanbulu Avrupa Yakas ve Anadolu Yakas olarak iki ana ksmaayrr. stanbulun Avrupa Yakas, Boaziine balanan bir dar kanal olan Hali tarafndan tarihsel alanlar ilemodern alanlar olarak ayrlmaktadr.alma alan; Haliin batsn kapsamakta olup, Douda Hali ve stanbul Boaznn Marmara Denizigirii, Gneyde Marmara Denizi, Batda Yakuplu Beldesinin Dou yamalar (Haramidere Bat yamalar)ve Kuzeyde TEM Otoyolu (Gney) ile snrldr.3.2 Jeomorfolojiek. 3.2.1 proje alanndaki topografyay gstermektedir. Gneye doru Marmara Denizini grenproje alan, dou ve batya doru yaylr. Kuzeyden gneye uzanan vadiler ile ayrlan pek ok srtgzlemlenmektedir.Ambarl, Avclar, Bakrkyn dou ve bat yakas, Bahelievler bat yakas, Esenler gney yakas,Gngren dou yakas, Zeytinburnu, Fatih gney ve kuzey yakas, Eminn vb. gibi yerlerde eitli byksrtlar bulunmaktadr. Bu srtlar gneyden kuzeye doru uzanmaktadr. Kkekmece Gl, proje alann bat kesimi ve dou-orta kesimleri olarak ayrmaktadr. Bualanlarda kuzeyden gneye akan Harami Dere, Karagos Deresi, Hasan Deresi, Ayamama Deresi, TavukuDeresi, inin Deresi, Terazidere gibi eitli dereler bulunmaktadr.Proje alannn kuzey-dousu Hali tarafndan snrlandrlmtr. En nemli topografik zelliklerden birtanesi, srtlarn yksek dzlklerinin Marmara Denizine kar gney ynl eilmesidir. Bakrky kireta ilekapl bu dzlkler, bu katmann tortu dzlkleri olarak dnlmektedir. Yatay formdaki dzlkler, denizsuyu seviyesindeki deiiklikler ve yapsal hareketler sebebi ile eimli hale gelmilerdir. Bu sre ierisinde,kuzeyden gneye akarsular boyunca vadiler ortaya kmtr..7 11. ek. 3.2.1 Proje Alan Topografyas 8 12. 4 MAR PLANIalma Alan ierisine; Bakrky, Bahelievler, Gngren, Zeytinburnu, Fatih, Eminn, Avclarlelerinin tamam ve B.ekmece, K.ekmece, Baclar, Esenler, Bayrampaa, Eyp, Esenyurt ilelerinin birksm girmektedir. alma alannda, Bykehir Belediyesinin hazrlam olduu 1/5000 lekli Nazmmar Plan mevcut olup, ile belediyeleri de 1/1000 lekli Uygulama mar Planlarn hazrlamlardr. Bazile snrlar ierisinde Islah mar Planlar (K.ekmece Gl Kuzeyi vb.) yaplmtr. Ayrca, MarmaraDenizine kys bulunan Bakrky ve Zeytinburnu lelerinin bu blgelerinde Turizm Bakanl yetkisindeTurizm Merkezi mar Planlar mevcuttur.Mevcut planlara esas jeolojik ettler genelde 1999 Marmara Depremi sonrasnda hazrlanm olanalmalardr. alma alanna ait tm blgelerin Bykehir Belediyesi tarafndan hazrlanm olan 1/5000lekli Nazm mar Planna Esas Jeoloji ve Yerleime Uygunluk almas mevcuttur. Ayrca, tm ilebelediyelerinin hazrlattrm olduu 1/1000 veya 1/2000 lekli Uygulama mar Planna Esas Jeoloji veYerleime Uygunluk almalar mevcuttur.lelere ait mevcut almalarda yerleime uygun olmayan alanlar:Avclar ilesi snrlarnda; Ambarl Mahallesinin denize bakan yamacnda gelien BalabanHeyelannn etki ettii blge ( 28/06/2005 tarih ve 9109 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile Afete Maruz Blgeilan edilmitir), Firuzky Mahallesinin K.ekmece Glne bakan yamac, Bakrky lesi snrlar ierisindebulunan Meneke Heyelan, K.ekmece lesi Halkal Mahallesi snrlarnda bulunan Halkal plk Alanzellikleri itibariyle ou kesim tarafndan bilenen uygun olmayan alanlardr. Bu alanlarn dnda ise;sahillere kys bulunan ilelerdeki sahil dolgu alanlarnn bulunduu yerler ile Karayollar istimlksnrlarndaki dolgu alanlar yerleime uygun olmayan alanlar olarak grlmektedir..9 13. 5 JEOLOJ5.1 Genel Jeolojiek. 5.1.1 projenin genel statigrafisini gstermektedir. Proje alanndaki tek paleozoik istif TrakyaFormasyonudur. Litolojide bu katman, st katmanlardan olduka farkl olduu iin kolaylklatanmlanabilmektedir.Ceylan Formasyonu da stratigrafik olarak altndaki Trakya Formasyonundan ve stndeki Grpnar yesiya da Gngren yesi fasiyeslerinden kolayca ayrt edilebilir.Soucak yesi IBB Jeoloji Haritasna gore Ceylan Formasyonunun alt katmanna atanm olsa da,soucak yesini karakterize eden kiretann Ceylan Formasyonu ile i ie bulunmas ve heteropik yzeyolarak adledildii iin bu projede Ceylan Formasyonuna dahil edilmitir.IBB Jeoloji Haritasna gore genel olarak kilden oluan Daniment Formasyonu (Grpnar yesini ieren)alma alannn batsnda Bykekmece Glnn bat yakasndaki tepelik alanlarda geni bir ekildedalmaktadr. Genel olarak kum ve akldan oluan ukureme Formasyonu, tepelik alanlarn kuzeyindeDaniment Formasyonunun zerinde yer alr.Genel olarak kilden oluan Gngren yesi ve stndeki kireta ya da marn dan oluan Bakrkyyesi proje alannn dou kesimleri, gney, gneydou ve gneybat kesimlerinde tepe dzlklerde yatayveya yataya yakn biimde, hemen altnda, Kil den oluan Gngren yesi yer almaktadr. Bu iki yeninDanimen ve ukureme Formasyonlarnn biriktii yerden daha kk bir havzada toplanm olan tek birtabaka olduu tahmin edilmektedir. Birikme ortamnda ve tabakann geici veya yerleik snrnda byk birfarkllk olmamas dolaysyla hem Gngren hem de Bakrky yesinin ekmece Formasyonuna dahiledilmesi mmkndr.ek. 5.1.2 proje alan jeolojisini ku bak olarak gstermektedir. Jeolojideki statigrafi ek. 5.1.3 degsterilmitir. Bu ku bak grnt proje alannn gneyinde (deniz kys) Bakrky yesi olarakadlandrlan kireta katmanlar ile kaplanm eimli (evli) tepeler bulunduunu gstermektedir. Yamalar,Gngren yesi olarak adlandrlan killi zeminler (yeilimsi gri renk) ile kaplanmtr. Bu alanlar Gngrenve st kesimlerde Bakrky den olumaktadr.Kkekmece Glnn dou yakasnn baz kesimleri Ceylan Formasyonu (koyu mavimsi renk) olarakadlandrlan kireta katmanlar ile kapldr. Proje alannn dousunda bulunan Hali i gren yama eimleriTrakya Formasyonu (Koyu Yeil Renk) olarak adlandrlan Palezoik katman ile kapldr. Ceylan ya da TrakyaFormasyonu mhendislik anakayas ile uygunluk gstermektedir.1 14. ek. 5.1.1 Genel Statigrafi2 15. Anakaya, proje alannn kuzey kesimlerindeki alak ykseltilerde ksmen gzlemlenen Grpnar yesi(yeilimsi gri renk) ile kaplanmaktadr. ukureme Formasyonu ksmen Grpnar ve Gngren arasndabulunmaktadr. Alvyon tortularn (ak gri) dald alvyon dzlkler, gneyden kuzeye kadar vadiler boyuncabulunmaktadr. Geni sahil dzlkleri yoktur. Byk bir kumsal (2km uzunluunda) Kkekmece Gl veMarmara Denizi arasnda bulunmaktadr. Kaln yapay dolgular (10m den daha fazla kaln) sahil kesimlerinde ve baz i kesimlerde bulunmaktadr.Dou sahil kesimi, denizin slah edilmesi ile oluturulmutur. Ayrca proje alan ierisinde yer alan halkalpl olarak adlandrlan alan, dolgu kalnl en fazla olan alan olarak gze arpmaktadr.ek. 5.1.2 Proje alannn ku bak Jeolojisiek. 5.1.3 Jeolojide Statigrafi 3 16. 5.2 Proje Alan Jeolojisi ek. 5.2.1 proje alannn jeolojisini gstermektedir. Proje alannda bulunan formasyon ve yeler alttanste doru aadaki ekildedir ; (a) Trakya Formasyonu(Palaeozoik, kumta ve dierleri ) (b) Ceylan Formasyonu(Eosen, Kireta ve dierleri) (c) Grpnar yesi (Danmen Formasyonuna bal)Oligosen - Miyosen, kum, kil, kil ta, ve dierleri. (d) ukureme FormasyonuMiyosen, akl ve kum. (e) Gngren yesi (ekmece Formasyonuna bal )Miyosen, ounlukla kil. (f) Bakrky Member (ekmece Formasyonuna bal Bakrky yesi)Miyosen, kireta marn ve dierleri (g) Alvyon Birikinti ve dierleriounlukla holosen, kil, kum, plaj kumu, bitkisel toprak (h) Yeni Dolgularek. 5.2.1 Proje alannn Jeolojisi4 17. (1) Trakya Formasyonu Trakya Formasyonu Paleozoik Karboniferde kelmidir. Katman ounlukla pek ok durumda tortuluist ieren kum tandan meydana gelmitir. Bir eit pyroklastik kaya olan tf gibi kayalar nadiren bulunur.Bu kayalarn tmne Grovak ad verilir. Bozulmam kaya olduka sert, iyi imentolanm ve metamorfozamaruz kalmtr.(2) Ceylan Formasyonu Ceylan Formasyonu Paleogen ve Eosende kelmitir. Ceylan Formasyonu kireta, kalkerli kumta,tf ya da kumtandan meydana gelir. Bu formasyonun sadece sert kireta ieren baz kesimleri Soucakyesi olarak adlandrlmtr.(3) Grpnar yesi (Danmen Formasyonuna bal) Grpnar yesi, Danimen Formasyonu nun st ksmna baldr. Alt ksm Oligosen yal iken st ksnMiyosen yaldr. Grpnar yesi kil ya da kilta (koyu yeil), kum ya da kumta, akl ya da akl ta(koyu gri), tuff (koyu yeil) ve kalkerli kumtandan (gri) meydana gelmektedir.(4) ukureme Formasyonu ukureme Formasyonu Miyosen devrinde kelmitir. Proje alannn ortasndan bat ksmna dorudalmtr. ukureme Formasyonu ounlukla akl ya da kum, ksmen kil ile akl ya da akltandanolumutur. akl muhteviyat kuzeybat alannda yksek iken, kum muhteviyat gneydou alannda dahafazladr. .(5) Gngren yesi (ekmece Formasyonuna bal) Gngren yesi Miyosen devrinde kelmitir ve ekmece Formasyonu nun alt ksmdr. Gngrenyesi ounlukla kil ve ksmen kumdan meydana gelmektedir. yi konsolide olmu bir kil kesimi, kil tanoluturmaktadr. Bu ye nadiren kireta seviyeleri ince bantlar halinde gzlenebilir.(6) Bakrky ye (ekmece Formasyonuna bal) Bakrky yesi ekmece Formasyonunun st ksmdr ve st Miyosen yandadr. Bakrky kiretalevha-gibi grnen ekli ile karakterize edilebilir. nce yeilimsi kil genellikle 5 ila 20cm kalnlndaki beyazkireta katmannda bulunmaktadr. Kireta ayrca genellikle yumuak beyaz marn ya da kum ierir.(7) Alvyon, Bitkisel Toprak, Plaj Kumu Alvyon nehir kenarlar boyunca bulunan alak arazilerde birikmitir. Alvyon zaman ierisinde denizenalalmas ile oluan vadilerde biriken bir istifdir. Proje alanndaki alvyon ounlukla kilden olumaktadr.Grpnar kumunun gml vadilerin evresinde dalmas durumunda, alvyon genellikle Grpnarkumundan kum katmanlar ierir. Gml vadilerin dipleri ksmen akl iermektedir.5 18. (8) Yeni DolgularProje alannda eitli dolgular bulunmaktadr. Bu dolgular fabrika inaatlar, havaalanlar, okullar iinyada yollar ya da demiryollar iin olanlar veya tarihsel alanlar ierisinde oluanlar, sahil kesiminin slahiin yaplanlar, alvyon dzlklerin doldurulmas ile oluanlar ve kayna belirsiz olanlar gibi eitlimalzemelerden meydana gelmektedir.5.3 Yapsal Jeoloji ek. 5.3.1 sondaj (derin sondajlar dahil) sonularna ve mikrotremor lmne dayal olarak hazrlanmolan anakayalarn ykselti konturlerini gstermektedir. Proje alannn dousundaki anakaya TrakyaFormasyonu iken batdan orta kesimlere kadar Ceylan Formasyonudur. Anakayann, kuzey kesimlerde 50mykseltisinde ve Marmara denizi sahili evresinde ise -200m ila -300m arasnda olan st dzlkleri genellikleKkekmece Glnn dousunda, kuzeyden gneye doru eimlenir. Kkekmece Glnde bir fay (gneyden kuzeye) varsaylmtr nk gln sa ve sol yakas arasndabyk bir ykselti boluu bulunmaktadr. Gln dou yakasnda array sondaj sonularndan pek ok faykarsanmtr. ek.5.3.1 Anakayann st snr konturu6 19. ek. 5.3.2 proje alanndaki faylar gstermektedir. Kkekmece Glnde bir fay (gneyden kuzeye)varsaylmtr, nk gln sa ve sol yakas arasnda byk bir ykselti boluu bulunmaktadr.ek. 5.3.2 Faylarn Dalm Avclar alannn kuzey-batsnda fay hatlar vadilerin kollar boyunca uzanmaktadr. Fay, bir tanesi iinyaplan aratrma ukuru almas ile teyit edilmitir.5.4 Tarihsel JeolojiEosenin ortalarnda, yaklak 40 milyon yl once, kil, karboniferik kum, volkanik kl ya da kireta gibieitli topraklar denizde Trakya Formasyonu zerinde birikiyordu. Bunlar Ceylan Formasyonu halinegeldiler. Oligosenin ortalarnda, yaklak 30 milyon yl once, proje alannn bat yakas yeniden deniz haline geldi.Bu zamanda kum ve kilden oluan keltiler (sediments) Grpnar yesi olarak adlandrlmaktadr. Ksa bir sure sonra, deniz alalmaya balad ve nehirlerden gelen akllarla doldu. Bu akllarukureme Formasyonu olarak adlandrlmaktadr. Bunun ardndan, Miyosenin ileri safhalarnda, yaklak 10 milyon yl once, denizin evresinde her hangibir byk nehir olmamas sebebiyle killi topraklar birikmeye balad. Bu killi katman Gngren yesidir.Deniz s hale gelmeye baladnda Bakrky Formasyonu olarak adlandrlan kireta olutu. Yaklak 5 milyon yl once Miyosen bitip Pliyosen baladnda Akdeniz greceli olarak alalmt.Gngren kili (yumuak ve birlememi topraklar) Bakrky kireta (sert toprak) tarafndan kaplanmtr. 7 20. 6 JEOLOJK ALIMALAR, JEOFZK LMLER VE IN-SITU (YERNDE) TESTLER6.1 Jeolojik almalarJeolojik almalarn ierikleri ve miktarlar Tablo 6.1.1 de gsterilmektedir. Tablo 6.1.1 Jeolojik almalarn eriialmann Ad Nokta SaysToplam miktar (m)Normal Sondajlar2,830 86,840Derin Sondajlar27 4,201Svlama Analizi Sondajlar764 12,344Heyelan Analizi Sondajlar608 18,144Faylar, alvyon, temel vs iin ekstra sondajlar 135 4,754CPT 663 8,769Tren almalar2-6.2 Jeofizik lmlerJeofizik almalarn ierii ve miktar Tablo 6.2.1 de gsterilmektedir. Tablo 6.2.1 Jeofizik lmlerin eriilm ekliNokta Says Toplam Miktar (m)Sismik Krlma ve ReMi 2,762-Sismik Yansma-20 kmPS-Logging201 8,069Array Microtremor30 -Elektrik Direnci 2,625-17 21. 6.3 Yerel Zemin Karakteristikleri6.3.1 Yerel Zemin DurumuP-dalga hz (Vp), Sdalga hz (Vs) ve Elektrik Direnci (Rho) 30 metre derinlie kadar ou gridhcresinde elde edilmitir.ek.6.3.1.1 10m derinlikteki P-Dalga hz, S-Dalga hz ve Diren kontur izgisi haritalarn tomografi vejeoloji haritalar ile birlikte gstermektedir.Aada P-dalga hz, S-dalga hz ve Direnin proje alanndaki belirgin zellikleri srlanmaktadr.a) P-dalga hz dalmlar jeoloji bilgi haritas ile tutarllk gstermektedir. rnek olarak, greceyksek P-dalga hz olan blgeler, Ceylan Formasyonu ya da Trakya Formasyonunun daldyerlerde bulunmaktadr.b) 10m ya da daha derinde P-Dalga hzlar alvyon bitikintilerinin bulunduu durumlarda bilegenellikle 1.5km/s in zerindedir. Bunun anlam toprak birikintilerinin 10mden fazla derinliktezemin suyuna doymu olmasdr.c) S-Dalga hz dalmlar, jeoloji bilgi haritas ile uyumluluk gstermektedir. rnein greceyksek S-dalga hz blgeleri Ceylan Formasyonu ve Trakya Formasyonunun dald yerlerdebulunmaktayken, dk S-dalga hz blgleri Alvyon birikinti alanlarnda bulunmaktadr.d) Dk direnli blgeler Alvyon birikintisi ile uygunlunluk gstermektedir.e) Yksek direnli blgeler Ceylan ya da Trakya Formasyonlarnn bulunduu alanlar ile uygunlukgstermektedir. 18 22. Topografya(mVp(km/s)Vs(km/s)Rho(ohm-mek. 6.3.1.1 Vp,Vs ve Rho Kontur izgisi Haritalar ile Toporafya ve Jeoloji Haritas19 23. 6.3.2 S-Dalga Hz (AVs30) 30m derinlie kadar ortalama S-dalga hz PS-Logging ve ReMi/MASW sonularna dayalolarak hesaplanmtr. ek.6.3.2.1 AVs30 kapsama alann hakim jeolojik zelliklere dayal olarak gstermektedir.Hakim jeolojik formasyon burada, 30m derinliin zerinde jeoloji bak asyla en fazla alankaplayan jeolojik formasyon/ye olarak tanmlanmaktadr. ek.6.3.2.2 hakim jeolojik formasyonun jeoloji haritas ile birlikte AVs30 dalm haritasngstermektedir.ek. 6.3.2.1 Jeolojik formasyona dayal Vs30 kapsam alan 20 24. Hakim jeolojik formasyon dalm haritas AVs30 Kontur izgisi Haritas ek. 6.3.2.2 AVs30 Kontur izgisi Haritas ile birlikte(aada) Hakim jeolojik formasyon dalm haritas (yukarda)6.3.3 Yerel Zemin Snflar ek. 6.3.3.1 NEHRP, Avrupa Kodu ve Trk Deprem Kodu na uygun olarak yerek zeminsnflarnn dalmn gstermektedir.(1) NEHRP The followings are major features of distribution of NEHRP classifications1) Proje alanndaki NEHRP snflamasna gore B snfndan E snfna kadar elde edilmitir.NEHRP snflamasna gore hi bir snf A ya giren grid bulunmamtr.. 21 25. 2) E snf genelde Avclar blgesinin Kuzey ksmna yaylmtr. Ek olarak E snf dier gridlerAlvyon kel alanlar ile Yapay Dolgu alanlarnda gzlenir. rnein, Hali, Ayamama deresive Halkal tren istasyonu ve Haramidere blgesi gibidir.3) D snf proje alannn ouna yaylmtr. Proje alannn % 80 den fazlasn kapsar.4) C snf yaym Bakrky Formasyonunun kireta uzanan kesimleridir. CeylanFormasyonun hakim olduu Kkekmece glnn kuzey kesimleri ve TrakyaFormasyonun yayld Haliteki tepelerde de C snf bulunmutur.5) B snf sadece 8 adet bulunmutur. Bunlarda Kkekmecenin Kuzeyi (Ceylan) ve Haliintepelerindedir (Trakya).(2) Avrupa Kodu (Euro Code) Avrupa kodu tanmlamas NEHRP snflamas ile hemen hemen ayndr. Bu nedenle,ek.103.2.1de gsterilen Avrupa snflandrmas dalm haritas NEHRP snflandrmas dalmharitas ile olduka benzerlik gsterir. Bunun yansra, dalm haritasnn zellikleri de yukardakiparagrafta aklanan NEHRP snflandrma dalm haritasna benzemektedir.Snf E, S1 ve S2 NEHRP ile karlatrldnda Avrupa kodunun tek farklldr. anakaya veyeralt topra arasndaki S-dalga hz farkllnn ok yksek olduu 5 grid, E snf olaraktanmlanmtr. E snf gridleri Halkal tren istasyonu ve Eminn blgesinde bulunmaktadr. Projeblgesinde S1 ve S2 snflar bulunmamaktadr.(3) Trk Deprem Kodu Aadakiler yerel saha snflarnn balca zellikleridir.1) Bu projede Trk deprem kodunun yerel saha snflar Z1 ile Z4 arasndadr. Buna ramen,projealannn %84 Z3 olarak snflandrlmaktadr.2) Z4, Alvyon birikintisi boyunca, zellikle Avclar blgesinin kuzeyinde, Ayamama Nehriyaknlarnda, Hali kys boyunca, Halkal Tren stasyonu evresinde ve Haramidere blgesindebulunmaktadr.3) Z3 proje alannn byk bir ksmnda bulunabilir.4) Z2 snflar genellikle Bakrky, Ceylan ve Trakya Formasyonlu alanlarda bulunmaktadr.5) Z1 snflar Kkekmecenin kuzey kesiminde ve Hali kys boyunca tepelerdebulunmaktadr.6) Eminn blgesinde, sahildeki kaln dolgu tabakas sebebiyle snflandrlamayan kkblgeler bulunmaktadr. 22 26. NEHRP classificationEuro earthquake codeNoneclassified Turkish earthquake codeek. 6.3.3.1Snflandrmalarn Dalm Haritalar23 27. 7 LABORATUAR TESTLER7.1Laboratuar Deneylerinin erikleriLaboratuar test ierikleri Tablo 7.1.1.de zetlenmektedir.Tablo 7.1.1 Laboratuar test ierikleriTest Tipi Test Ad (Standart)rnek Tipi llen VeriFiziki Doal Su Muhtevas (ASTM D2216)SPT Doal Su Muhtevas (%)Karakteristikler Dane ap Elek Analizi Deney SPT Dane ap Dalm Dalm(ASTM D422)(iri ince dane) Hidrometre SPT Dane ap Dalm (ASTM D4221) (kil-silt ayrm) Kvam Limitleri DeneySPT Likit Limit (LL) (ASTM D4318) Plastik Limit (PL)Plastisite ndisi (PI)Zemin KuvvetiSerbest Basn Deney (ASTM D2166)UDSerbest Basn deeri (qu),veKohezyon C (qu/2)Konsolidasyonu Eksenli Basn DeneyUDIsel srtnme as () (ASTM D2850) Kohezyon (c) Konsolidasyon Deney (ASTM D2435) UDHacimsel Skma (mv) ime Deney (ASTM D4546) UDSerbest ime (%)7.2 Laboratuar Test SonularTest edilen rnek says Tablo 7.2.1de gsterilmektedir. Her formasyonun ortalama zemin karakteristikleriTablo 7.2.2de gsterilmektedir. Tablo 7.2.1 Laboratuar Testlerinden Geen rnek SaysDeneyDoalSuDane ap DalmKvamSerbest Eksenli Konsolidasyonime Muhtevas Elek Analizi HidrometreLimitleriBasnBasnAdedi53,93853,938 124 46,432 1,120462 2,3152,31524 28. Tablo 7.2.2 Her formasyon iin ortalama zemin karakteristikleriSuFormation Atterberg limitleri Dane ap DalmimeTek Eksenli BasnMuhtevasKilSerbestimeveKum akl qu c(qu/2) Wn(%)LL(%) PL(%) PI(%) ime Basnc Silt (%) (%)(kgf/cm2)(kgf/cm2) (%) (kg/cm2) (%)YEN DOLGU23.8 46.5 13.233.348.4128.34 23.271.407 0.076 1.710.85ALLUVYON32.2 50.3 13.037.3 68.15 26.24 5.98 0.969 0.058 1.380.69DENZ KUMU20.840.4 16.7 23.6 12.20 77.83 9.780.905 0.055BTKSEL TOPRAK 27.2 56.6 13.443.2 79.58 14.31 6.111.501 0.083 2.141.07BAKIRKY24.1 47.1 15.231.9 62.78 17.98 19.251.531 0.071 1.560.78GNGREN28.9 60.6 16.044.5 79.21 17.78 3.06 2.223 0.112 1.960.98UKUREME17.8 41.3 13.527.8 36.59 54.20 9.212.007 0.112 3.271.64GRPINAR24.6 56.1 15.740.4 73.57 23.41 3.07 2.228 0.132 2.531.27CEYLAN 24.747.3 15.332.0 64.67 23.94 11.38 1.283 0.048 1.830.91TRAKYA 14.635.5 15.320.2 35.18 37.70 27.11 0.689 0.038 1.820.9125 29. 8 ZEMN VE KAYA TPLERNN JEOTEKNK KARAKTERSTKLER8.1Yzey Zemin Hareketi AnaliziYzey zemin hareketi ile ilgili blgeleme haritasnn retimi iin, aada belirtilen iki tr blgeleme raporiin yrtlmtr. Blgeleme A): Saha tepki analizi (site response) ortalama spektral hzlanmaya dayal Blgeleme B): Ortalama S-Dalgas hzna bal yeralt zemininin ksa dnem spektral amfilikasyon (bytme) faktrne dayalAnalizin ak izelgesi ek.8.1.1de gsterilmektedir. Ana bileenler, zemin modelleme, saha analizi veblgelemedir (zonlama). B ori ngP S l ng oggiM i T rem or croR eM i Earthquake H azard M ap G round M odel overV s>760m /s layer 3Input T i emHistoriesP G A atS a (h=5%) atEngi neeri B edrock ng Engi neeri B aedrockngS hear M odulus/10%P E i 50 years n 10%P E i 50 yearsnD am pi as a ng functi of straion nS i R esponse A nalteys A V S 30 C orrecti at on valey & basil n S a (h=5%)Sa ( h=5%) at S urface at S urface0. - 1.1 0sec 0.2sec Zonati w ion th Zonati w i on thA verage S hort P eriodS pectralA ccelerati on S pectralA ccel eration A s/B s/C s/D s/Es A v/B v/C v/D v/EvZonati w i on th G round S haki H azardng A G S/B G S/C G S/D G S/EG S ek. 8.1.1 Yzey Zemin Hareketi Analizi Ak Tablosu26 30. 8.1.1 Zemin Modelleme8.1.1.1S Yer ModeliS zeminin modellemesinde, aadaki inceleme verisi kullanlmtr; - PS Logging - Sondaj Logu (Formasyon, Litoloji) - ReMi S zemin modellemesinin ak tablosu ek. 8.1.1.1de gsterilmektedir. Veri uygunluuna baklarak,gridler aadaki be snfa ayrlmtr. Bu snflarn dalm ek. 8.1.1.2de gsterilmektedir. a) PS Logging + Sondaj Logu (162 grid) b) ReMi + Sondaj Logu (2531 grid) c) Sadece ReMi(58 grid) d) Sadece Sondaj Logu (135 grid) e) Hibirisi(26 grid)Her formasyonun medyan Vs derecesi Tablo 8.1.1.1de gsterilmektedir. 27 31. N ecessary D ata- S w ave V el ty ( s) (ayer and val oci Vl ue)- D ensity- Form ati and P I (oncohesi soi f dynam i property)ve l or c C ontents of Si Ite nvesti ongatii the G rind V s:from P S LoggingP S Loggi + B ori Log ngng YES D ensi fty: rom Form ati i B ori Log on nng (162 grids) Form ati and P I fon: rom Labo test NO V s:from R eM i( pper and Low er lm i are defned) U i ts iR eM i+ B ori LogngYES D ensi fty: rom Form ati i B ori Log on nng(2531 grids) Form ati and P I fon: rom Labo test NO V s:from R eM i( pper and Low er l i are defned) Uom tsiO nl R eM i yYES D ensi esti ated fty:m rom B ori Logs i surroundi gri ng n ng ds( gri 58 ds) Form ati and P I esti ated fon:m rom B ori Logs i surroundi gri ng n ng ds NO V s:esti ated fm rom Form ati and D epth on O nl B ori Log yngYES D ensi fty: rom Form ati i B ori Log on nng(135 gri ds) Form ati and P I fon: rom Labo test NO V s:esti ated fm orm surroundi gring dsN one YES D ensi esti ated fty:m rom surroundi gri ng ds( gri 26 ds) Form ati and P I esti ated fon:m rom surroundi gri ng ds Shalow G round M odel l ( to 30 m eters)0ek. 8.1.1.1 S Yer Modellemesi iin Ak diyagram28 32. Legend PS+Boring ReMi+Boring ReMi Boring None ek. 8.1.1.2 S Yer Modeli Hazrlanmasnda Kullanlan Saha ncelemeleriTablo 8.1.1.1 0 ila 30 Metre derinlik iin S dalga hz Vs(km/sec) Formation Lithology SymbolDepth 10%Median 90%Yapay DolguQyd0.130.190.26Bitkisel ToprakQts0.150.250.35Plaj KumAlvyonSand As0.160.220.32KudiliAlvyonClay, Silt Ac0.130.200.261)Kudili Gravel Ag - - - Soil Tceb1 0.210.290.44Bakrky Rock Tceb2 0.240.360.48 Soil Tceg1 0.200.310.40Gngren Rock Tceg2 0.270.370.43 SoilTc10.200.330.48ukureme RockTc20.270.370.43 SoilTdg1 0.260.360.48Grpnar RockTdg2 0.280.390.50 SoilTkc1 0.400.550.65Ceylan 0 - 10m0.310.470.85SoucakRockTkc2 10 - 20m0.450.810.8920 - 30m0.470.851.03 2) Soil Ctw 0.270.570.77 0 - 10m0.270.570.77Trakya Rock Ct10 - 20m0.590.931.8320 - 30m0.83 1.19 1.831) No Vs data was available by PS logging2) No Vs data was available by PS logging. Vs is assumed to be same to Ct (0-10m).29 33. 8.1.1.2 Derin Zemin Modeli Derin zemin modellemesinde, aada belirtilen saha incelemesi verisi ve JICA almasndaki mevcutPS loglama verileri kullanlmtr. - Derin PS Logging - Derin Sondaj Logu (Formasyon,Litoloji) - Sismik a mikrotremor ( Array Microtremor) lm - JICA almasndaki PS Logging PS Logging in JICA Study Derin yer modellemesi ve toplam yer modellemesi ak tablosu ek.8.1.1.3tegsterilmektedir. lk olarak, Alvyon tabakasnn, Bakrky, Gngren/ukureme formasyonlarnn tabanve Ceylan veya Trakya formasyonunun styzeyi genel olarak derin sondaj kaytlar ile tanmlanmtr.Ardndan, mhendislik anakayasnn yzeyi derin PS Logging sonular, mevcut PS Loggingler, sismik alm (array) mikrotremor sonular ve derin sondaj kaytlar ile belirlenmitir. Her formasyonun Vs deeri,PS Logging ve formasyon Vs deerleri arasndaki iliki analizine dayal olarak belirlenmitir.Surface of B ottom of S urf ace of B ottom of B ottom ofC eyl or anG ungoren/ V s=760m /s B aki rkoy A luvi l um Trakya C ukurcesm e l ayer Form ationLayerForm ation Form ationT ypi V s by cal Form ati and D epthonT ypi D ensi bycaltyForm ati on D eep G round M odel ( eeper than 30 m eters to V s=760m /s lD ayer) Shalow G round M odell - S halow G round M odelhas pri tylori - D eeper G round M odeli m odii to fi the S halow M odel s fedrl G roung M odelf R esponse A nal sor ysi ek. 8.1.1.3 Tepki Analizi in Derin Zemin Modeli ve Toplam Zemin Modellemesinin Ak Tablosu Tablo 8.1.1.2 derin zemin iin Vs deeri olarak uyarlanmtr. 30 34. Tablo 8.1.1.2 30 metreden fazla derinlikte S dalga hzFormationSymbolDepthVs(km/sec) AlvyonA0.32 BakrkyTceb0.47 GngrenTceg+Tc0.38 ukureme30 - 50m 0.40 50 - 100m 0.44 GrpnarTdg 100 - 150m0.51150m - 0.59 Ceylan Tkc 0.87 Soucak Trakya Ct 1.208.1.2 Saha Amplifikasyon (Bytme) Hareketi AnaliziYer yzeyindeki deprem hareketi, yeralt zemin yaplarndan, zellikle de kuvaterner keller (sediment) ilekapl alanlardan olduka fazla etkilenir. Zeminlerin sismik hareket zerine etkisi, her 250m gridin yermodeline dayanan tepki analizi ile deerlendirilmitir. Vadi ve havzalarda, bytmenin (ampilifikasyonun)2 Boyutlu etkilerinin (2D efekt) beklendii yerlerde, 1D analizi ve 2D analizi arasndaki karlatrmadan ekbytme faktr kartlm ve kullanlmtr.8.1.2.1Saha Tepki AnaliziMhendislik sismik anakaya zerindeki zemin ara yzeylerinin bytmesi 1 Boyutlu (1D) tepki analiziSHAKE 91 tarafndan hesaplanmtr. Bu kod, S dalgasnn mhendislik anakayas zerinde yatay olaraktabakalam ortam iinde yaylmasn analiz eder. Aadaki ayarlar yada koullar analiz iinde kabuledilmitir(1) Girdi Hareket Genlii 12.Blmde hesaplanan mhendislik sismik anakaya hareketi NEHRP B/C snrnda yani Vs=760m/sn tabakas olarak tanmlanmtr. Bununla beraber, mhendislik anakaya formasyonu tekdze deildir ve mhendislik anakayann Vs deeri alma alan ierisinde tekdze deildir. Tepki analizi iin girdi hareketgenlii (input motion amplitude), mhendislik anakayadaki Vsnin farkllklarna bal olarak dzeltilmelidir.Aadaki Midorikawa ve di. (1994) tarafndan ortaya konulan Vs ve bytmenin deneysel (ampirik) ilikisi bu amala kullanlmtr. Vs=760m/sn deerli tabaka iin bu ilikinin bytmesiyaklak 1.0dir ve dierVs iin bytme faktr oran dzeltme faktr olarak kullanlmtr. Vs=760m/sn deerli mhendislikanakayadaki PGA dalm, ek.8.1.2.1de gsterilmektedir.31 35. log R 1.35 0.47 log V R : amplification factor for PGA V : average S - wave velocity to a depth of 30 m (m/sec)ek. 8.1.2.1 NEHRP B/C snrnda girdi yer hareketi ivme seviyeleri(2) Girdi Sismik dalgasYeralt tabakalarnn bytme karakteristikleri yer modelindeki girdi (input) sismik dalgalarna bal olarakdeikenlik gsterir. Bu almada, aada belirtilen 1999 zmit Depremi ve Dzce Depremi srasndakaydedilmi olan gl yer hareket kayd kurul yesinin gzetimi altnda kullanlmtr. Parametreler vedalga formlar Tablo 8.1.2.1 ve ek. 8.1.2.2 de gsterilmektedir.Dalgalarn genlikleri her grid iindeki mhendislik sismik anakayasndaki PGA iin ayarlanmtr. girdidalgasna karlk gelen sonucun ortalama deeri, final dalga olarak kullanlmtr. Tablo 8.1.2.1 Girdi Dalgalar Parametreleri Closest PreferredNameLatitudeLongitude Earthquake DateMComponent Acc. max Distance AVS30 1062NS40.723 30.82 Duzce1999.11.127.19.2kmNS0.114g 338m/sARC 40.823629.3607 Kocaeli 1999.8.17 7.4 13.5kmEW0.149g523m/sGBZ40.8229.44Kocaeli 1999.8.17 7.4 10.9kmNS0.244g792m/sSource: PEER Strong Motion Database32 36. 1062NS0.20.1 Acc. (g)0 0 5 1015 20 253035 40 45-0.1-0.2ARC0.20.1 Acc. (g)0 0 510 15 2025 3035-0.1-0.2GBZ0.30.15 Acc. (g) 005 10 15 20 25 30-0.15 -0.3 ek. 8.1.2.2 Tepki Analizi iin Kullanlan Girdi Dalgalar8.1.2.2 Deprem Zemin HareketiDeprem zemin hareketi, tepki analizi ve vadi/havza dzeltmesi ile deerlendirilmitir. Yer yzeyindekiPGA dalm ek.8.1.2.3de gsterilmitir.ek. 8.1.2.3Vadi/havza dzeltmesini ieren yer yzeyindeki PGA dalm33 37. 8.1.3 Yzey Zemin Hareketine Dayal Blgeleme8.1.3.1 Ortalama Spektral vmeye likin Blgelemeek. 8.1.3.1 Tablo 8.1.3.1 de gsterilen kriteri kullanan ortalama spectral ivmelenme (Ssi) blgelemesinigsterir.Tablo 8.1.3.1 Ortalama Spektral vmeye Dayal Blgeleme Kriteri BlgeKriter AsSsi 1.4g Bs1.4g > Ssi 1.2g Cs1.2g > Ssi 1.0g Ds1.0g > Ssi 0.8g Es0.8g > Ssiek. 8.1.3.1 Ortalama Spektral vmeye Dayal Blgeleme8.1.3.2 Ksa Sreli (short period) Spektral vmeye Dayal BlgelemeYer yzeyindeki ksa sreli (T=0.2sn) spektral ivme aadaki formle dayanarak Borcherdt (1994)takiben hesaplanmtr.ek. 8.1.3.2 Tablo 8.1.3.2de gsterilen kriteri kullanan ksa sreli spectralivmelenmenin blgelenmesini gstermektedir.34 38. Tablo 8.1.3.2 Spektral Bytmeye Gre Blgeleme Kriteri Blge Kriter AvSvi 1.2g Bv1.2g > Svi 1.0g Cv1.0g > Svi 0.8g Dv0.8g > Svi 0.6g Ev0.6g > Sviek. 8.1.3.2 Borcherdt (1994) Ksa Sreli Spektral vmeye Dayal Blgeleme8.1.3.3 Zonation with Respect to the Ground Shaking HazardAklamaBu metodoloji ile hazrlanan imar haritas, genel anlamda iyi zemin kouluna sahip alanlarn,stanbulda olduka yaygn olan orta-ykseklikli RC bina iskeletli tula duvarl konutlar iindaima gvenli olmad konusundaki farkndaln artmasn amalamtr. Ltfen, kt zeminkoullarnn binalar iin gvenli olduunu yanl anlamaynz.ek.8.1.2.4 ve ek.8.1.3.1 toplam sismik tehlike haritas olarak kullanlmaldr.35 39. Yer sarsnt (ground intensity shaking) haritas iki blgeleme sonucundan hazrlanmtr. Aadaki Tablo8.1.3.3te Ortalama Spektral vmeye Dayal Blgeleme (Asten Esye) ve Ksa Sreli Spektral vmeyeDayal Blgeleme (Avden Evye) yi kaplayacak ekilde her gride bir blge atanmtr.. ek. 8.1.3.3 YerSarsnt Tehlikesine dayal blgelemeyi gsterir. Tablo 8.1.3.3 Yer Sarsnt Tehlikesine Gre Blgeleme Kriteri Ortalama Spektral vmeye Dayal BlgelemeAsBsCsDsEs Av AGS AGS BGS BGS CGS Ksa Sreli Spektral vmeyeDayal Blgeleme Bv AGS BGS BGS CGS DGS Cv BGS BGS CGS DGS DGS Dv BGS CGS DGS DGS EGS Ev CGS DGS DGS EGS EGS ek. 8.1.3.3 Yer Sarsnt Tehlikesine dayal Blgeleme8.2 Svlama Tehlikesi Analizi36 40. Proje alan ierisindeki alanlarn svlama potansiyelinin hesaplanmas iin; beklenen depremden troluacak yer hareketinin yol aaca dairesel stres oran (CSR-Cyclic Stress Ratio) ile zeminin daireseldiren oran (CRR Cyclic Resistance Ratio) karlatrlmtr. Svlama tehlikesi analizi iin prosedrngenel aklamas ek.8.2.1de gsterilmitir.Jeolojik ncelemeler - Her grid iin sondaj(Derinlik:30m)- SPT (her 1.5mde),Laboratuvar Testi Svlama Potansiyeli Potansiyelsiz Olan Alanlarn Seilmesi Potansiyelli Ek ncelemeler - Sondaj, SPT, CPT, Lab. Testi Svlama Potansiyelinin DeerlendirilmesiSPT sonucuCPT sonucu Fs PLSvlama Tehlike HaritasALBLCL(Potasiyelsiz) (Yksek)(Orta) (Dk) ek. 8.2.1 Svlama Potansiyeli Deerlendirmesinin Ak Tablosu37 41. 8.2.1 Svlama Hassasiyeti HesaplamasSvlama potansiyeli hesaplamalar, bir tanesi SPT sonularn ve dieri CPT sonularn kullanmaksuretiyle, iki metot ile gerekletirilmitir. Bu hesaplama ak, srasyla ek.8.2.1.1 ve ek.8.2.1.2degsterilmitir.amax z NCSR (Dairesel Gerilme Oran) N-deeri dzeltmesi N1,60=NCNCRCSCBCEa v CSR = 0.65 max grd v FC iin N-deeri dzeltmesiN1,60,CS= +N1,60 CRR7.5 (Dairesel Dayanm Oran) CRR7.5= 1/(34-N1,60)+N1,60/135+50/(10N1,60+45)2-1/200MW MSF (Magnitd lm Faktr)MSF=102.24/MW2.56 FS (Gvenlik Faktr)FS = (CRR7.5 / CSR) MSF PL (Svlama Endeksi)PL=(1-FS)w(z)dzek. 8.2.1.1SPT Verileri ile Svlama Potansiyelinin Hesaplanmas 38 42. ek. 8.2.1.2 CPT Verileri ile Svlama Potansiyeli Hesaplamalar 39 43. Svlama potansiyeli hesaplandktan sonra, Tablo 8.2.1.1de blge tanmlanmtr.Tablo 8.2.1.1 Svlama Tehlikesine Gre BlgelemeBlgeKriter AklamaAL PL > 15Yksek PotansiyelliBL 5 PL 15Orta PotansiyelliCL PL 3mBF (Orta derece tehlikeli alan) 0.5 m < Takn derinlii 3mCF (Dk tehlikeli ya da tehlikesizTakn derinlii 0.5malan)Baraj Hasar Modeli ne gre; baraj hasar en kt senaryodur ve barajn krlma olaslgreceli olarak olduka dk olacaktr Bu sebeple, baraj hasar ile su basknna urayan alanlar CFblgesi olarak kategorize edilmitir.Akarsu takn sonucu su basknna urayan alanlar iin tehlike seviyeleri, mevcut su takn kaytlarhesaba katlarak deerlendirilmitir. Daha sonra bu alanlar BF ve CF olarak iki kategoriye ayrlmtr. Enyksek tehlike derecesi olan AF derecesini alan hi bir alan bulunmamaktadr. 54 59. ek. 9.2.3.1 Takn (Sel) Tehlike Haritas 55 60. 9.3 Tsunami Tehlike Analizi ek. 9.3.1 Tsunami tehlike analizi ak tablosunu gsterir. Deprem Tehlikesi Batmetri VerisiTarihsel TsunamiAnalizi Sonucu(Marmara Denizi)Katalogu Toporafik Analiz(Etkilenebilir Denizalt Eimleri)Tepki Analizi(Aktif Faya gre Eimlerdeki PGA)Stabilite Analizi( Eimler iin PGA Kayma limiti)Heyelan Simlasyonu (Eimlerin Kayma Ktle Hareketi)Denizalt Heyelan ParametreleriAktif FaylarTsunami Simlasyonu Parametreleri (dorulama)stanbul in Basit TsunamiTsunami Olasl AnaliziOlasl Tsunami Olasl Haritalar(stanbul Kysndaki Etkilenebilir Alanlar) ek. 9.3.1almadaki Tsunami Tehlikesi Analizi Ak 56 61. 9.3.1 stanbulda Tarihsel Tsunamilerek.9.3.1.1 Marmara Denizindeki tarihsel tsunamilerin dalmn boluklar ile gstermektedir (Altinok,2006b). Altinok (2006b) ..vb dayanlarak, stanbul iin 20 yzyllk sre zarfnda 30 tarihsel tsunamitanmlanmtr.. ek. 9.3.1.1 M.S 120 ile 1999 arasnda aralklar ile Marmara Denizindeki Tarihsel Tsunamiler(Altinok, 2003)9.3.2 Tsunami Simlasyonu Adalar faylar iin simle edilmi sonularn rnekleri ek.9.3.2.1de gsterilmektedir. stanbul ehrinindou yakas zellikle Adalar blgesi daha yksek tsunami yksekliklerinden ve olaylarn oundanetkilenecektir. lk dalgann var zaman 10 dakika ierisinde olacaktr ve en byk tsunami dalgas depreminolumasndan sonra 60 ila 90 dakika arasnda sahile varacaktr.Adalar veya Yalova fay hareket ettiinde, stanbul ehir alan dier Ganos yada Merkez Marmara faylarndandaha fazla etkilenecektir. Adalarda tsunami ykseklii 4 ila 7 metreye kadar ykselecek, Kadky ya daTuzlay da ieren dou yakasnda 3 ila 5 metre, Yenikap, Yeilky yada Avclar da ieren bat yakasnda 3ila 4 metre olacaktr. Fakat Boazii ve Halite tsunami ykseklii maksimum 2 metre olacaktr.57 62. Trmanma ykseklii (m; deniz seviyesinden ykseklik) sahil boyunca tsunami ykseklii ile benzerdirfakat, takn derinliinden % 30 ila %80 daha yksektir. Bundan dolay takn derinlii ky boyunca tsunamiyksekliinin % 50 ila % 80i dir.58 63. ek. 9.3.2 1(a) Adalar Fay iin Simle Edilmi Sonular59 64. ek. 9.3.2 1(b) Adalar Fay iin Simle Edilmi Sonular 60 65. 9.3.3 Denizalt Heyelanlar iin Simlasyon Sonularnarck Baseninin gney yamac ON1 iin simle edilmi sonular ek. 9.3.3.1de gsterilmektedir.stanbul ehrinin dou yakas zellikle Adalar blgesi daha fazla tsunami yksekliklerinden etkilenecektir. lkdalgann var zaman 10 dakika ierisinde olacaktr ve en byk tsunami dalgas depremin olumasndansonra 60 ila 90 dakika arasnda sahile varacaktr.Tsunami dalgalar Bat Marmara veya ON2 gney narck Havzas haricinde maksimum 4 ila 5 metredir.Takn derinlii EN1,EN3 ve ON1 durumlar iin maksimum 3-4 metredir. Trmanma ykseklikleri taknderinlikleri ile benzerdir.9.3.4 Aktif Faylar ve Denizalt Heyelanlarn Birletiren Simlasyon Sonularek. 9.3.4.1 Aktif Faylar ve Denizalt Heyelanlarn Birletiren Simlasyon Sonularnn bir rneinigstermektedir.9.3.5 stanbul iin Tsunami Olaslek. 9.3.5.1 de olaslkl tsunami dalga ykseklii 50 yl ierisinde %10 ama olasl ile 2.2 metre olarakgsterilmektedir. stanbulun Asya Yakas, Avrupa Yakasna gre daha tehlikelidir. Maksimum dalga yksekliiAdalarda beklenmektedir ve bu ykseklik 9 metreyi amaktadr. Kartal ve Kadky Asya Yakasndaki diertehlikeli alanlardr. Avrupa Yakasnda, Bakrkyden Zeytinburnuna kadar 3 ila 4 metre yksekliindedalgalar beklenmektedir.Deniz kenarnda Tsunami takn derinlii 50 yl iin %10 ama olasl ile ek 9.3.5.3 ve ek.9.3.5.3tegsterilmektedir. Kkekmece glnn gneyindeki takn dikkat ekicidir. Sahilden itibaren maksimumtakn uzakl 600 metreye yaklamaktadr. Kadky ve Kartaldan Tuzlaya kadar olan sahil eridinin desahilden 100 ila 300m ieriye doru ilerleme ile kar karya kalmas beklenmektedir.61 66. ek. 9.3.3.1 EN1 Simlasyon Sonular(inarcik Havzas Kuzeyi)62 67. ek. 9.3.4 1(a) Aktif Fay ve Heyelanlar iin Simulasyon Sonular 63 68. ek. 9.3.4 1(b) Aktif Fay ve Heyelanlar iin Simulasyon Sonular64 69. ! !!!!!! !! !!! ! ! !!! !! !! ! !! !! !! ! ! !!! !! !! ! !! ! !! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! !!! !! !!! !!! ! !! ! !! !!! !!! !!! !! ! !! ! !! ! !!! !!! !! ! !!!! !! ! ! ! !! ! !!! ! !! ! !! !! !! !!! !!! !!! !! !!!! !! !! !! !! !!!! !! ! ! ! ! !!! !!! !!!!! ! !!!!!!! !!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!!!!!! ! !! !!!!! !!!!! !!! !!!!!! !!!!!!!!! !!!!! !!!!! !!!! !!! !!!!! !!!! !! !!!!!! !! !!!! ! !!!!!! !! !!!! ! !! ! !!!!!! !!! !! !!!!!!!!!! !!!! ! !!!!!! !!!! !!! !!! !!!!!! !!! !!!!! !!!!!! !!!! !!!!! !!!!!!!!!! ! !!!! !!!! !! !! !!!! !!!!! !!!!!!!! ! ! !! !!! !!! ! ! !!!!! !! !!!!!!!!!! !! !!! ! !!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !! !! !!! !!!!!!! !!!!!!! ! !! ! !!!! ! ! !!!! !!! !! !! !!!! !! !! !! ! !!! !! ! !!!!! !!!!! !! ! !! ! !! !! ! !!! !!! ! !! !!!!!! !!!! !!! ! !!! ! !!!!!! !65!!!! !! !! !!!! ! !! !!! !!! ! !! ! !! ! !!!!!!! ! !!!! !! !!! ! !! !!! ! !!! !! !!!! ! ! !! ! ! ! !!!! !! !!!! !!! !!!! !! !!!!! !! !! !!!!!!!! !!!!!! !!! ! !! ! !! !!!!! !!!!!!!! ! !! !!!!! !! !! !!!! !!!! !!!!! !!!!!!!!! ! !! !!! !!!!!!!!!!!!!! !! !!!!! !! ! !!! !!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!! !!!!!! ! ! !!!!!!!!! !!!!!!!!!! !! ! !!!! ! !! !!!! !!!!!! !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! !! ! !!! !! !! !! !! !!! ! !!!!!!!!!! !! !! !!!! !!!! !!!! !! ! !!! ! !!! !!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!! ! ! !!!!!! ! ! !!! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! !!!! !!!!!!!! W ave Height (m)!!!!!! !!! ! !!! ! !! !!!!!! !! !!!!!!!!! !!!! !!!! !! ! !!!!! !!!! !!! !!! !!!!!! ! !!!!!!!!!! 10% in 50yrs PE !! !!!! ! ! !! ! !!!! !! ! ! ! !! ! !! ! !!! !!! ! ! !!!! ! !! !!!!!! ! ! !! ! ! !!! ! ! ! ! ! ! !!! !!!!! ! ! !! !!! !! ! !!!! !!! ! ! ! !!!!!!!!! ! ! ! ! !! !! !! ! ! !! !! !!!! !! ! !0-1 !!! !! !!! !!! !!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!! ! !!!! !!! !! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! 1-2 !!!! ! ! ! !!!! !! ! !!!! !!!!!!!!!!! !!! ! !! !2-3! !!!!3-4!4-5!5-6!6 - 100510 2030 40 km ek. 9.3.5.1 %10 PE Sahilde 50 yl iinde Tsunami Dalga ykseklii 70. 66Inundation Depth (m)10% in 50yrsPE- 0.50.5 - 11-22-33-44-5 1 0.5 0 1 2 34km5-6 ek. 9.3.5.2 %10 PE sahilde 50 yl iinde Tsunami Takn Derinlii Bat-- 71. Inundation Depth (m) 10% in 50yrs PE - 0.5 0.5 - 1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-667 10.50 1 2 3 4 km ek. 9.3.5.3 10 PE sahilde 50 yl iinde Tsunami Takn Derinlii-Dou- - 72. 10 DEPREM TEHLKE ANALZ ek. 10.1 bu analizin zetini gstermektedir.Deprem Kaynaklarnn Tanmlanmas Aktif Faylar Sismik FaaliyetlerMevcut Fay HaritalarTarihsel Deprem KatalouGncel Deprem KatalouTektonik Oluumlar Literatr Fay blmlenmesi ArkaPlan Olarak seilen Karakteristik Depremler Depremler 7>M>5 Deiken Depremler Aktif Faylara Gre DepremSismik Aktivitelerine** Parametreleri *Gre Deprem Kaynaklar(ok Paral Krlma (Cascade)Modeli ) Snmlenme Forml*** stanbul blgesindeki her 250mdeki grid iin Ana Kayadaki PGA nn hesaplanmas Analiz; 50 yllk %2, %10, %50 ama olaslkl****Deprem Tehlike HaritasPGA, PGV, Sa(h=5%, T=0.2 & 1.0 sn) (tm stanbul)Deagregasyon analizi (en etkin max M, R & baz gridler iin)* Geometri, Mw, Tekrarlama periyodlar, Oluma olasl** G-R iikisinden her bir 0.25 derece grid iin a- & b-deeri dahil,Map Generation 2004 Fig. 10.1 Flow of Earthquake Hazard kaynak Erdik et al.,*** Belirsizlikler ve standart sapmalar hesaba katlacaktr, kaynak Erdik,et al. 2004**** Poisson & Yenileme modellemesi stokastik modelleme iin kullanlacaktr67 73. 10.1 Aktif Faylar zerinde Analiz10.1.1Tarihsel Depremler ve Kaynak Faylar Marmara Denizinde M.S. 1500den sonra meydana gelen tarihsel depremleri, ekil10.1.1.de gsterildii gibi, karakteristik depremler ve deiken (floating) depremler olarakikiye ayrmak mmkndr. Karakteristik depremlerin bykl Mw7.0 civarnda olupspesifik fay zerinde tekrarlanma periyodu ve yer deitirme gibi karakteristik zellikleresahiptir. Deiken depremlerin bykl Mw = 7.0 civar ya da daha az olmakta veounlukla karakteristik depremler arasnda meydana gelmektedir10.1.1.1 Segmentasyon Modeli Analizi(1) Segmentasyon modeli Marmara Denizi blgesindeki aktif faylarn segmentasyon modeli ekil 10.1.2degsterilmitir. Fay segmentleri, karakteristik depremler ve deiken depremlerle balantlolmalarna gre snflandrlmtr. Karakteristik depremler kendi aralarnda A tipi ve B tipiolarak alt gruplara ayrlmlardr. A tipi segment, deprem oluma olaslnn deerlendirilmesiiin gereken uygun paleo-deprem verilerini iermektedir. B tipi segment yetersiz paleo-depremverilerini iermesine ramen karakteristik deprem olarak dnlebilir..1) A tipi segmentler (Karakteristik Depremler)Segmentler, 1509, 1668, 1719, 1766 Mays, 1766 Austos, 1912, 1967 ve 1999 Kasmdepremleri ile ilikili olarak Ganos (GA), Adalar (PI), zmit (IZ), Dzce (DU) ve MudurnuVadisi (MV) olarak Tip A iin hesaplanmtr.2) B Tipi segmentler (Karakteristik depremler)Marmara Denizinin gney ucu ve gney kysna yaylan iki kola ayrlm fay sistemi B tipisegmentler olarak ele alnmtr. Bunlar S1den S12ye kadar segmentlere ayrlmlardr. Busegmentlerde, M.S. 1500 den sonra, sadece 1737, 1855, 1953 ve 1964 depremleribilinmektedir. Bylece, birka segment M.S. 1500 den sonra sadece bir kez krlm ve pek oksegmentin tarihte krlm olduunu gsteren kantlara rastlanmamtr.3) Deiken (floating) depremler iin segmentler narck havzasnn kuzeydou ile gney ularndaki ve Marmara denizinin merkezksmndaki normal faylar, deiken depremler iin normal faylar reten segmentler olarak elealnmaktadr.68 74. BlackSea Istanbul 41 Sea of MarmaraSaros Gulf314030 0 50 100km29 28 f 27 lAug. u Nov.G it m erdE 19992000 1912190018941766 Aug. May1800 1754 1719time 1700 160015561509 1500Characteristic earthquakesFloating earthquakes ek. 10.1.1 Marmara Denizindeki Tarihsel Depremler 69 75. BlackSea Istanbul41PI DUGA Sea of MarmaraIZ YA MV Saros Gulf CMSS SSS S70 31 SS S10S 4030 S11050100kmS1229 28t Gulf Segments for type A earthquakes27Edremi Segments for floating earthquakes Segments for type B earthquakes ek. 10.1.2 Marmara Denizi Blgesinde Segmentasyon Modeli 76. 10.2 Sismik Aktivite AnaliziDikkate alnmas gereken dier sismik kaynak stanbul ve evresindeki sismik aktivitelerdir. Boaziiniversitesi Kandilli Enstits (KOERI) tarafndan 1900den gnmze kaydedilmi olan sismik gzlemveri seti byklk, derinlik ve merkez ss lokasyonlar olarak edinilmitir. Kataloun snrlar 26.0-31.5Dboylam ve 40.0-42.0K enlemdir. Art depremler ile deprem frtnalar filtrelenmi ayrca byklkaynlklar (uniformity) kontrol edilmitir. ekil 10.2.1 byklkleri 1.0dan fazla olan depremlerin merkezslerini gstermektedir. ek. 10.2.1 Sismik Aktivite (5Mw7, 1900 den 2006 ya)10.3 Azalm likileriTrkiyedeki kuvvetli yer hareket verileri ile Bat ABD verilerinin karlatrlmasna dayanlarak ve Anadoluile Kaliforniyann jeolojik ve jeoteknik olarak benzerliklere sahip olmas nedeni ile, Erdik ve di. (2004) pekok azalm ilikilerini Kaliforniya verilerinden treterek kabul etmitirBu almada, aada belirtilen snmlenme ilikileri, kurul yesinin yol gstericilii altnda uyarlanmtr. Aadaki azalm ilikisinin ortalamas, 0.2 sn. ve 1.0 saniyedeki PGA (En Yksek Zemin vmesi) veSa (Spektral vme) deerlerinin hesaplanmas iin uyarlanmtr. 1) Boore et al. (1997) 2) Campbell (1997) 3) Sadigh et al. (1997)ek.10.3.1 snmlenme ilikisi ile uzaklk ve bykln PGA karlatrmasn gstermektedir.ek.10.3.2 snmlenme ilikisi ile bykln Sa (h=5%) karlatrmasn gstermektedir.71 77. 11 10.1 0.1 0.1PGA (g)PGA (g) PGA (g)0.01 0.010.01 Mw=7 Mw=7 Mw=7 Mw=6 Mw=6 Mw=6 Mw=5 Mw=5 Mw=50.001 0.0010.001 1 10 10010001 10 100 1000 110 1001000Distance (km) Distance (km)Distance (km)a) Boore et al. (1997) b) Campbell (1997) c) Sadigh et al. (1997) ek. 10.3.1 NEHRP B/C snrnda yanal atml fay iin PGA snmlenme ilikileri11 10.10.1 0.1Sa(h=5%) (g) Sa(h=5%) (g) Sa(h=5%) (g) 0.01 0.010.010.001 Mw=7 0.001Mw=7 0.001 Mw=7Mw=6Mw=6 Mw=6Mw=5Mw=5 Mw=50.00010.0001 0.00010.010.11100.01 0.11100.01 0.11 10Period (sec) Period (sec) Period (sec)a) Boore et al. (1997) b) Campbell (1997) c) Sadigh et al. (1997) ek. 10.3.2 NEHRP B/C snrnda yanal atml fay iin spektral ivmeler (d=50km)72 78. 10.4Olaslkl Sismik Tehlike AnaliziOlaslkl (probabilistik) sismik tehlike analizi (PSHA) USGS tarafndan oluturulan kod kullanlarakgerekletirilmitir. Bu program, sismik tehlike analizi iin standart metodolojiyi kullanarak sismik tehlikehesaplamas yapar.(1) Zaman-baml modelZaman-baml olaslk hesaplamalar, son gereklemenin hemen ardndan bir sismik kaynakta depremolma olaslnn en dk seviyede olmas gibi, tekrar deprem (rejenerasyonu) yineleme hipoteziniizlemektedir.(2) Tehlike HaritalarOlaslkl (probabilistik) tehlike haritalar, faylarn Ardk (Cascade) modeli ve Ardk (Cascade)olmayan modeli iin yaplmtr. Bu fay modellerinin yan sra bu modeller (OIC Model)bu projeierisinde yeni olarak gerekletirilmitir. Ayrca KOERI tarafndan oluturulan mevcut fay modeli (KOERIModeli, Erdik ve di. (2004)) de kullanlmtr. Bu sismik tehlike kurulu yelerinin gzetimindebirletirilmitir.Saysal gstergeler aada zetlenmitir- Zemin durumu : NEHRP B/C snr (30m ortalama kayma dalga hz 760m/sn)- Hesaplanm fiziksel deer: PGA, PGV, Sa (h=%5) 0.2 sn. ve 1.0 sn- Olaslk: %2, %10 ve %50 2006 dan sonra 50 yl iinde ama olaslklar (2006-2055)- BPT modelinin isel deikenlii : =0.5(Parsons (2004) sonrasnda)OIC Modelinden, KOERI Modelinden elde edilen sonular ve bunlarn Ortalamas ek.10.4.1 ile ek.10.4.4 arasnda gsterilmitir. Her modeldeki Kuzey Anadolu Fay Hattnn izleri bu ekillerde gsterilmitir.OIC Modeli ve KOERI Modeli ile hesaplanan PGA, PGV ya da Sa dalm 50 ylda %2 ve %10 PEolarak benzerlik gstermekte iken, buna karlk 50 yl iin %50 PE deeri nemli lde farkllkgstermektedir. Bu farklln temel sebebi olarak, Kuzey Anadolu Fay Hattnn daha kk segmentlereayrlmas ve OIC Modeline kyasla KOERI modelinin her ufak segmentinin oluma olaslnn bykolmas gsterilebilir..73 79. 28 00 E28 300 E 29 00 E 29 300 E30 00 E 28 00 E28 300 E 29 00 E29 300 E30 00 E28 00 E28 300 E29 00 E 29 300 E 30 00 E0 5 1020 30 4005 10 2030 40 0 5 10 2030 40 OYO+KOERINo Cascade* 0.8+Cascade*0.2KOERI Model km PGA(g) 50%PE in 50yrs km PGA(g) 50%PE in 50yrs kmPGA(g) 50%PE in 50 yrs0.0 - 0.1 0.0 - 0.10.0 - 0.10.1 - 0.2 0.1 - 0.20.1 - 0.2 41 300 N0.2 - 0.3 41 300 N 0.2 - 0.341 300 N 0.2 - 0.3 41 300 N 41 300 N41 300 N0.3 - 0.4 0.3 - 0.40.3 - 0.40.4 - 0.6 0.4 - 0.60.4 - 0.60.6 - 0.8 0.6 - 0.80.6 - 0.80.8 - 1.0 0.8 - 1.00.8 - 1.01.0 - 1.5 1.0 - 1.51.0 - 1.51.5 - 1.5 -1.5 -41 00 N 41 00 N 41 00 N 41 00 N41 00 N 41 00 NS7S8 S9S10S6 S5S4S3 28 00 E 28 300 E29 00 E 29 300 E30 00 E 28 00 E 28 300 E 29 00 E29 300 E 30 00 E28 00 E 28 300 E 29 00 E29 300 E30 00 EPGA map for 50% PE in 50 years 28 00 E28 300 E 29 00 E29 300 E30 00 E28 00 E28 300 E29 00 E29 300 E30 00 E 28 00 E 28 300 E29 00 E29 300 E 30 00 E 05 1020 30 4005 10 20 3040 0 5 10 2030 40OYO+KOERINo Cascade* 0.8+Cascade*0.2 KOERI Model km PGA(g) 10%PE in 50yrs kmPGA(g) 10%PE in 50yrskm PGA(g) 10%PE in 50 yrs0.0 - 0.10.0 - 0.10.0 - 0.10.1 - 0.20.1 - 0.20.1 - 0.2 41 300 N0.2 - 0.3 41 300 N0.2 - 0.3 41 300 N0.2 - 0.3 41 300 N 41 300 N41 300 N0.3 - 0.40.3 - 0.40.3 - 0.40.4 - 0.60.4 - 0.60.4 - 0.60.6 - 0.80.6 - 0.80.6 - 0.80.8 - 1.00.8 - 1.00.8 - 1.01.0 - 1.51.0 - 1.51.0 - 1.51.5 -1.5 -1.5 -41 00 N 41 00 N 41 00 N 41 00 N41 00 N 41 00 NS7S8 S9S1074S6 S5 S4S3 28 00 E 28 300 E29 00 E 29 300 E 30 00 E28 00 E 28 300 E 29 00 E 29 300 E 30 00 E 28 00 E 28 300 E29 00 E29 300 E 30 00 EPGA map for 10% PE in 50 years 28 00 E28 300 E 29 00 E29 300 E30 00 E28 00 E28 300 E29 00 E29 300 E30 00 E 28 00 E 28 300 E29 00 E29 300 E 30 00 E 05 1020 30 4005 10 20 3040 0 5 10 2030 40 OYO+KOERINo Cascade* 0.8+Cascade*0.2 KOERI Model km PGA(g) 2%PE in 50yrskmPGA(g) 2%PE in 50yrs kmPGA(g) 2%PE in 50 yrs0.0 - 0.10.0 - 0.1 0.0 - 0.10.1 - 0.20.1 - 0.2 0.1 - 0.2 41 300 N0.2 - 0.3 41 300 N0.2 - 0.3 41 300 N 0.2 - 0.3 41 300 N 41 300 N41 300 N0.3 - 0.40.3 - 0.4 0.3 - 0.40.4 - 0.60.4 - 0.6 0.4 - 0.60.6 - 0.80.6 - 0.8 0.6 - 0.80.8 - 1.00.8 - 1.0 0.8 - 1.01.0 - 1.51.0 - 1.5 1.0 - 1.51.5 -1.5 - 1.5 -41 00 N 41 00 N 41 00 N 41 00 N41 00 N 41 00 NS7S8 S9S10S6 S5 S4S3 28 00 E 28 300 E29 00 E 29 300 E 30 00 E28 00 E 28 300 E 29 00 E 29 300 E 30 00 E 28 00 E 28 300 E29 00 E29 300 E 30 00 E PGA map for 2% PE in 50 years OIC Model KOERI ModelAverage of OIC and KOERI Model ek. 10.4.1 OIC Modeli ve KOERI Modeli PGA haritas ve Ortalamalar 80. 28 00 E28 300 E 29 00 E 29 300 E30 00 E 28 00 E28 300 E29 00 E 29 300 E 30 00 E 28 00 E28 300 E29 00 E29 300 E30 00 E0 5 10 20 30 40No Cascade* 0.8+Cascade*0.205 10 20 3040KOERI Model0 5 10 2030 40OYO+KOERIkm Sa(g) h=5%t =0.2sec 50%PE in 50yrs km Sa(g) h=5%t=0.2sec 50%PE in 50yrs km Sa(g) h=5%t=0.2sec 50%PE in 50yrs0.0 - 0.1 0.0 - 0.1 0.0 - 0.10.1 - 0.2 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2 41 300 N0.2 - 0.3 41 300 N 0.2 - 0.341 300 N0.2 - 0.341 300 N41 300 N41 300 N0.3 - 0.4 0.3 - 0.4 0.3 - 0.40.4 - 0.6 0.4 - 0.6 0.4 - 0.60.6 - 0.8 0.6 - 0.8 0.6 - 0.80.8 - 1.0 0.8 - 1.0 0.8 - 1.01.0 - 1.5 1.0 - 1.5 1.0 - 1.51.5 - 1.5 - 1.5 -41 00 N 41 00 N 41 00 N41 00 N 41 00 N 41 00 NS7S8 S9S10S6S5 S4 S3 28 00 E 28 300 E29 00 E29 300 E 30 00 E 28 00 E 28 300 E 29 00 E29 300 E30 00 E 28 00 E 28 300 E 29 00 E 29 300 E 30 00 E Sa(t=0.2sec) map for 50% PE in 50 years 28 00 E28 300 E 29 00 E 29 300 E30 00 E 28 00 E28 300 E29 00 E 29 300 E 30 00 E 28 00 E 28 300 E29 00 E 29 300 E30 00 E0 5 10 20 30 40 05 10 20 3040 0 5 10 2030 40OYO+KOERI No Cascade* 0.8+Cascade*0.2 KOERI Modelkm Sa(g) h=5%t =0.2sec 10%PE in 50yrs km Sa(g) h=5%t=0.2sec 10%PE in 50yrskmSa(g) h=5%t=0.2sec 10%PE in 50yrs0.0 - 0.1 0.0 - 0.10.0 - 0.10.1 - 0.2 0.1 - 0.20.1 - 0.2 41 300 N0.2 - 0.3 41 300 N 0.2 - 0.341 300 N 0.2 - 0.341 300 N41 300 N41 300 N0.3 - 0.4 0.3 - 0.40.3 - 0.40.4 - 0.6 0.4 - 0.60.4 - 0.60.6 - 0.8 0.6 - 0.80.6 - 0.80.8 - 1.0 0.8 - 1.00.8 - 1.01.0 - 1.5 1.0 - 1.51.0 - 1.51.5 - 1.5 -1.5 -41 00 N 41 00 N 41 00 N41 00 N 41 00 N 41 00 NS7S8 S9S10S675S5 S4 S3 28 00 E 28 300 E29 00 E29 300 E 30 00 E 28 00 E 28 300 E 29 00 E29 300 E30 00 E 28 00 E 28 300 E29 00 E29 300 E 30 00 E Sa(t=0.2sec) map for 10% PE in 50 years 28 00 E28 300 E 29 00 E 29 300 E30 00 E 28 00 E28 300 E29 00 E 29 300 E 30 00 E 28 00 E 28 300 E29 00 E 29 300 E30 00 E0 5 10 20 30 40 05 10 20 3040 KOERI Model 0 5 10 2030 40OYO+KOERI No Cascade* 0.8+Cascade*0.2km Sa(g) h=5%t =0.2sec 2%PE in 50yrskmSa(g) h=5%t=0.2sec 2%PE in 50yrs km Sa(g) h=5%t=0.2sec 2%PE in 50yrs0.0 - 0.10.0 - 0.10.0 - 0.10.1 - 0.20.1 - 0.20.1 - 0.2 41 300 N0.2 - 0.3 41 300 N0.2 - 0.3 41 300 N0.2 - 0.341 300 N41 300 N41 300 N0.3 - 0.40.3 - 0.40.3 - 0.40.4 - 0.60.4 - 0.60.4 - 0.60.6 - 0.80.6 - 0.80.6 - 0.80.8 - 1.00.8 - 1.00.8 - 1.01.0 - 1.51.0 - 1.51.0 - 1.51.5 -1.5 -1.5 -41 00 N 41 00 N 41 00 N41 00 N 41 00 N 41 00 NS7S8 S9S10S6S5 S4 S3 28 00 E 28 300 E29 00 E29 300 E 30 00 E 28 00 E 28 300 E 29 00 E29 300 E30 00 E 28 00 E 28 300 E29 00 E29 300 E 30 00 ESa(t=0.2sec) map for 2% PE in 50 years OIC Model KOERI ModelAverage of OIC and KOERI ek. 10.4.2OIC Modeli ve KOERI Modeli Sa(t=0.2sec) haritas ve Ortalamalar 81. 28 00 E28 300 E29 00 E 29 300 E 30 00 E 28 00 E28 300 E29 00 E 29 300 E30 00 E 28 00 E28 300 E 29 00 E 29 300 E 30 00 E 0 5 10 20 30 40No Cascade* 0.8+Cascade*0.2 05 10 20 3040KOERI Model0 5 10 203040OYO+KOERI km Sa(g) h=5%t=1.0sec 50%PE in 50yrs km Sa(g) h=5%t =1.0sec 50%PE in 50yrs km Sa(g) h=5%t=1.0sec 50%PE in 50yrs 0.0 - 0.10.0 - 0.10.0 - 0.1 0.1 - 0.20.1 - 0.20.1 - 0.2 41 300 N 0.2 - 0.341 300 N 0.2 - 0.3 41 300 N0.2 - 0.341 300 N 41 300 N 41 300 N 0.3 - 0.40.3 - 0.40.3 - 0.4 0.4 - 0.60.4 - 0.60.4 - 0.6 0.6 - 0.80.6 - 0.80.6 - 0.8 0.8 - 1.00.8 - 1.00.8 - 1.0 1.0 - 1.51.0 - 1.51.0 - 1.5 1.5 -1.5 -1.5 -41 00 N 41 00 N41 00 N41 00 N41 00 N41 00 NS7S8 S9S10S6S5S4 S3 28 00 E 28 300 E 29 00 E29 300 E30 00 E 28 00 E 28 300 E 29 00 E29 300 E 30 00 E 28 00 E 28 300 E29 00 E29 300 E30 00 ESa(t=1.0sec) map for 50% PE in 50 years 28 00 E28 300 E29 00 E 29 300 E 30 00 E 28 00 E28 300 E29 00 E 29 300 E30 00 E 28 00 E28 300 E 29 00 E 29 300 E 30 00 E 0 5 10 20 30 4005 10 20 3040 0 5 10 203040OYO+KOERINo Cascade* 0.8+Cascade*0.2KOERI Model km Sa(g) h=5%t=1.0sec 10%PE in 50yrs km Sa(g) h=5%t =1.0sec 10%PE in 50yrs km Sa(g) h=5%t=1.0sec 10%PE in 50yrs 0.0 - 0.10.0 - 0.10.0 - 0.1 0.1 - 0.20.1 - 0.20.1 - 0.2 41 300 N 0.2 - 0.341 300 N 0.2 - 0.3 41 300 N0.2 - 0.341 300 N 41 300 N 41 300 N 0.3 - 0.40.3 - 0.40.3 - 0.4 0.4 - 0.60.4 - 0.60.4 - 0.6 0.6 - 0.80.6 - 0.80.6 - 0.8 0.8 - 1.00.8 - 1.00.8 - 1.0 1.0 - 1.51.0 - 1.51.0 - 1.5 1.5 -1.5 -1.5 -41 00 N 41 00 N41 00 N41 00 N41 00 N41 00 NS7S8 S9S1076S6S5S4 S3 28 00 E 28 300 E 29 00 E29 300 E30 00 E 28 00 E 28 300 E 29 00 E29 300 E 30 00 E 28 00 E 28 300 E29 00 E29 300 E30 00 ESa(t=1.0sec) map for 10% PE in 50 years 28 00 E28 300 E29 00 E 29 300 E 30 00 E 28 00 E28 300 E29 00 E 29 300 E30 00 E 28 00 E28 300 E 29 00 E 29 300 E 30 00 E 0 5 10 20 30 4005 10 20 3040 0 5 10 203040OYO+KOERINo Cascade* 0.8+Cascade*0.2KOERI Model km Sa(g) h=5%t=1.0sec 2%PE in 50yrskm Sa(g) h=5%t=1.0sec 2%PE in 50yrs km Sa(g) h=5%t=1.0sec 2%PE in 50yrs 0.0 - 0.10.0 - 0.10.0 - 0.1 0.1 - 0.20.1 - 0.20.1 - 0.2 41 300 N 0.2 - 0.341 300 N 0.2 - 0.3 41 300 N0.2 - 0.341 300 N 41 300 N 41 300 N 0.3 - 0.40.3 - 0.40.3 - 0.4 0.4 - 0.60.4 - 0.60.4 - 0.6 0.6 - 0.80.6 - 0.80.6 - 0.8 0.8 - 1.00.8 - 1.00.8 - 1.0 1.0 - 1.51.0 - 1.51.0 - 1.5 1.5 -1.5 -1.5 -41 00 N 41 00 N41 00 N41 00 N41 00 N41 00 NS7S8 S9S10S6S5S4 S3 28 00 E 28 300 E 29 00 E29 300 E30 00 E 28 00 E 28 300 E 29 00 E29 300 E 30 00 E 28 00 E 28 300 E29 00 E29 300 E30 00 ESa(t=1.0sec) map for 2% PE in 50 years OIC Model KOERI Model Average of OIC and KOERI Model ek. 10.4.3 OIC Modeli ve KOERI Modeli Sa(t=1.0s) haritas ve Ortalamalar 82. 28 00 E28 300 E29 00 E29 300 E 30 00 E 28 00 E28 300 E29 00 E 29 300 E 30 00 E 28 00 E28 300 E 29 00 E 29 300 E 30 00 E 0 5 10 20 30 40 05 10 20 30400 5 10 203040 OYO+KOERI No Cascade* 0.8+Cascade*0.2KOERI ModelkmkmPGV(m/ sec) 50%PE in 50yrskmPGV(m/ sec) 50%PE in 50yrs PGV(m/ sec) 10%PE in 50yrs0.0 - 0.10.0 - 0.1 0.0 - 0.10.1 - 0.20.1 - 0.2 0.1 - 0.2 41 300 N 41 300 N 0.2 - 0.341 300 N0.2 - 0.30.2 - 0.3 41 300 N 41 300 N41 300 N0.3 - 0.40.3 - 0.4 0.3 - 0.40.4 - 0.60.4 - 0.6 0.4 - 0.60.6 - 0.80.6 - 0.8 0.6 - 0.80.8 - 1.00.8 - 1.0 0.8 - 1.01.0 - 1.51.0 - 1.5 1.0 - 1.51.5 -1.5 - 1.5 -41 00 N41 00 N 41 00 N 41 00 N 41 00 N41 00 N S7 S8S9 S10 S6 S5S4S3 28 00 E 28 300 E 29 00 E 29 300 E30 00 E 28 00 E 28 300 E 29 00 E29 300 E30 00 E 28 00 E 28 300 E29 00 E29 300 E30 00 E PGV map for 50% PE in 50 years 28 00 E28 300 E29 00 E29 300 E 30 00 E 28 00 E28 300 E29 00 E 29 300 E 30 00 E 28 00 E28 300 E 29 00 E 29 300 E 30 00 E 0 5 10 20 30 40 05 10 20 30400 5 10 203040 OYO+KOERI No Cascade* 0.8+Cascade*0.2KOERI ModelkmkmPGV(m/ sec) 10%PE in 50yrs km PGV(m/ sec) 10%PE in 50yrs PGV(m/ sec) 10%PE in 50yrs0.0 - 0.10.0 - 0.1 0.0 - 0.10.1 - 0.20.1 - 0.2 0.1 - 0.2 41 300 N 41 300 N 0.2 - 0.341 300 N0.2 - 0.30.2 - 0.3 41 300 N 41 300 N41 300 N0.3 - 0.40.3 - 0.4 0.3 - 0.40.4 - 0.60.4 - 0.6 0.4 - 0.60.6 - 0.80.6 - 0.8 0.6 - 0.80.8 - 1.00.8 - 1.0 0.8 - 1.01.0 - 1.51.0 - 1.5 1.0 - 1.51.5 -1.5 - 1.5 -41 00 N41 00 N 41 00 N 41 00 N 41 00 N41 00 N S7 S8S977 S10 S6 S5S4S3 28 00 E 28 300 E 29 00 E 29 300 E30 00 E 28 00 E 28 300 E 29 00 E29 300 E30 00 E 28 00 E 28 300 E29 00 E29 300 E30 00 E PGV map for 10% PE in 50 years 28 00 E28 300 E29 00 E29 300 E 30 00 E 28 00 E28 300 E29 00 E 29 300 E 30 00 E 28 00 E28 300 E 29 00 E 29 300 E 30 00 E 0 5 10 20 30 40 05 10 20 30400 5 10 203040 OYO+KOERI No Cascade* 0.8+Cascade*0.2KOERI Model kmkm PGV(m/ sec) 2%PE in 50yrskm PGV(m/ sec) 2%PE in 50yrs PGV(m/ sec) 2%PE in 50yrs0.0 - 0.10.0 - 0.1 0.0 - 0.10.1 - 0.20.1 - 0.2 0.1 - 0.2 41 300 N 41 300 N 0.2 - 0.341 300 N0.2 - 0.30.2 - 0.3 41 300 N 41 300 N41 300 N0.3 - 0.40.3 - 0.4 0.3 - 0.40.4 - 0.60.4 - 0.6 0.4 - 0.60.6 - 0.80.6 - 0.8 0.6 - 0.80.8 - 1.00.8 - 1.0 0.8 - 1.01.0 - 1.51.0 - 1.5 1.0 - 1.51.5 -1.5 - 1.5 -41 00 N41 00 N 41 00 N 41 00 N 41 00 N41 00 N S7 S8S9 S10 S6 S5S4S3 28 00 E 28 300 E 29 00 E 29 300 E30 00 E 28 00 E 28 300 E 29 00 E29 300 E30 00 E 28 00 E 28 300 E29 00 E29 300 E30 00 EPGV map for 2% PE in 50 years OYO ModelKOERI Model Average of OYO and KOERI Model ek. 10.4.4 OIC Modeli ve KOERI Modeli PGV haritas ve Ortalamalar 83. 11 YERLEME UYGUNLUK DEERLENDRMES11.1 Deerlendirmenin Teknik ve Yasal Kriterleri Yaplan yerleime uygunluk deerlendirmesi, iin szlemesinde belirtilen teknik hususlara uyacakekilde hazlanan altlk 15 eit Mikroblgeleme Haritalarndan retilmi olup, altlk haritalar almaalanndaki her trl afet tehlike deerlendirmesini iermektedir. in Szlemesinin eki olan Teknik artnameve bu artnamede atfta bulunulan aitli standartlar, ynetmelikler, genelgeler vb. Deerlendirmenin teknikgerekesini oluturmulardr.Yerleime uygunluk haritalar ve bu haritalara ait rapor hazrlanrken, Bayndrlk ve skan Bakanlnnilgili birimlerinin eitli tarihlerde yaynlam olduu ynetmelikler ve genelgeler kriter olarak alnmtr.Deerlendirmede, 31.05.1989 tarih ve 4343 sayl (89/16 nolu) genelgede belirtilen formata sadk kalnmayaallm ancak, almann temelini Mikroblgeleme haritalar oluturduundan ve almann youn ve okdetayl olmasndan dolay anlan Bakanlka Aralk 2006 tarihinde hazrlanan Yerbilimsel VerilerinPlanlamaya Entegrasyonu El Kitabnn ieriinden faydanlmtr.11.2 Yerleime Uygunluu Etkileyen Tehlikelerin Deerlendirilmesi Aadaki tehlikeler yerleime uygunluk deerlendirmesi iin dikkate alnmtr; -Svlama tehlikesi -Heyelan tehlikesi -Sel Baskn tehlikesi (Tsunami tehlikesi dahil) -Mhendislik sorunlar (Dolgu, Tasman, Jeolojik koullar vb.) Bu tehlikelerin deerlendirilmesinin ardndan, her bir tehlike iin altlk haritalar hazrlanm ve buharitalardan da Yerleime Uygunluk Haritalar retilmitir.Yer sarsnt iddetinin yerleime uygunluk asndankullanlacak bir faktr olup olmad konusunda tartmalar vardr. Sonu olarak, proje alan yerleime uygunluk asndan, aada belirtilen (3) temel grubaayrlmtr. (a) Uygun Alanlar (UA) (b) nlemli Alanlar (A) (c) Uygun Olmayan Alanlar (UOA) eitli tehlikeler iin bu uygunluk alanlarnn belirlenmesi iin, her bir tehlike yerleime uygunlukasndan deerlendirilmitir.11.3 Uygun Alanlar (UA)Rapor eki Yerleime Uygunluk Haritalarnda UA simgesiyle gsterilen alanlar Yerleime UygunAlanlar olarak tanmlanmtr.Bu alanlar, proje alannn % 39,64 n kapsamaktadr.Bu alanlarda;-Jeolojik olarak Trakya, Ceylan Formasyonlar, Bakrky yesine ait birimler ile Grpnar Formasyonu veGngren yesine ait birimlerin bulunduu baz blgeler bulunmaktadr.78 84. -Morfolojik olarak bu alanlarda yaplamaya engel hususlar bulunmamaktadr.-Svlama ve zemin bytmesi riski bulunmamaktadr.-Heyelan ve benzeri ktle hareketleri gelimemitir.-Tsunami ve Sel Baskn tehlikesi bulunmamaktadr.-Temel Mhendislii bakmndan yaplamaya elverili alanlardr.Bu alanlar, her nekadar yaplamaya uygun alanlar olsada, yerel olarak baz problemlerlekarlalabilir.Bu nedenle, uygulama ncesi parsel baznda yaplacak almalarda lokal olarak grlebileceksorunlar tesbit edilmeli ve zm nerileri sunularak uygulama projeleri bu hususlar gz nne alnarakyaplmaldr.Bu alanlarda, uygulama aamasnda yaplacak derin kazlarda kaya ortamlarnda sk atlakl yapolmas nedeniyle kama tipi kaymalar ve kil, silt, kum mercekleri grlen yerlerde de stabilite sorunlargrlebilir.Bu gibi yerlerde gerekli nlemler alnmal ve uygun iksa projeleri hazrlanmaldr.11.4 nlemli Alanlar(A)Rapor eki Yerleime Uygunluk Haritalarnda A simgesiyle gsterilen alanlar nlemli Alanlarolarak tanmlanmtr.Bu alanlar, proje alannn % 58,94n kapsamaktadr.Bu alanlar, proje alan ierisinde doal afet tehlikeleri ve jeolojik-jeoteknik zellikleri nedeniyleyerleime uygunluu etkileyebilecek hususlara sahip alanlar olup, yaplama ncesi veya esnasnda belirlinlemleri almak artyla planlamaya ve yaplamaya gidilebilecek alanlardr.Bu alanlarda; svlama, heyelan, tsunami ve sel baskn, mhendislik sorunlar(zemin bytmesi,tama kapasitesi, oturma, ime, tasman, kaya dmesi vb.) promlemlerin biri veya birka biraradagrlebilir.nlemli Alanlar(A), karlalan ve/veya karlalabilecek sorunlarn ve alnacak nlemlerinniteliine gre alt balklar halinde tanmlanp snflara ayrlmtr.Bu alanlar;-nlemli Alan 1(A1): Svlama Tehlikesi asndan,-nlemli Alan 2(A2): Stabilite tehlikesi asndan,-nlemli Alan 3(A3): Tsunami ve Sel Baskn tehlikesi asndan,-nlemli Alan 4,5(A4 ve A5): Mhendislik Problemleri asndan, -nlemli Alan 4(A4): Yapay Dolgu ve Alvyon alanlar, -nlemli Alan 5(A5): Kaya Dmesi, Tasman tehlikesi ve Ta Ocaklar alanlar,-nlemli Alan 6(A6): Birden fazla tehlike olasl (karmak sorunlar) asndan risk oluturanalanlardr.Ayrca, nlemli alanlar sorunlar ve alnmas gereken nlemlerin younluu ve eitlilii asndankendi ilerinde 2 alt blgeye ayrlmlardr. -A(a): 1.nci dereceden nlemli alanlar, -A(b): 2.nci dereceden nlemli alanlar.11.4.1 nlemli Alanlar-1Bu alanlar, zemin svlamas tehlikesinin bulunduu alanlardr.Yerleime uygunlua ynelik svlama tehlikesinin deerlendirilmesi durumunda, binalarda ya da 79 85. zeminde oluan hasar ile ilgili tm faktrler incelenmelidir. Bu faktrlerden biri, svlama nedeni ile oluanzemin oturmas deformasyonudur. Yerleime uygunluk, zemin deformasyonu miktarndan hareketlehesaplanabilir. Sonu olarak, svlama tehlikesi asndan nlemli alanlar A-1(a) ve A-1(b) diye 2 altblme ayrlmtr..11.4.1.1 nlemli Alanlar-1(a); A1(a) Bu alanlar, Kuvaterner yal, taneli ve karasal kkenli alvyal birimler ve sahil kesimlerinde izlenendenizel kkenli gevek zeminlerin bulunduu blgelerdir. Bu alanlarda;-Svlama potansiyeli yksektir,-Kil, silt, kum ve akll seviyeler bulunmaktadr,-Yeralt suyu yzeye ok yakndr,-Zemin bytmesi riski bulunmaktadr,-Temel mhendislii ynnden zayf zeminler yer almaktadr,-Temel kazlarnda yeralt suyu ve stabilite problemleri ile karlalr,-Yaplan analiz sonularna gre 10-30 cm oturmalar beklenmektedir.-Kk atlaklar, kum akntlar gibi Zemin hasarlar beklenir..11.4.1.2 nlemli Alanlar-1(b);A1(b) Bu alanlar, kuvaterner yal, taneli ve karasal kkenli alvyal birimler ve sahil kesimlerinde izlenendenizel kkenli gevek zeminlerin bulunduu blgelerdir. Bu alanlarda;-Svlama potansiyeli dktr,-Bu alanlarda kil, silt, kum ve akll seviyeler bulunmaktadr,-Yeralt suyu yzeye yakndr,-Zemin bytmesi riski bulunmaktadr,-Temel mhendislii ynnden zayf zeminler yer almaktadr,-Temel kazlarnda gevek malzemenin kalnlna bal olarak yeralt suyu ve stabilite problemleri ilekarlalabilir,-Bu alanlarda yaplan analiz sonularna gre 1-10 cm oturmalar beklenmektedir.-Bu alanlarda, kk atlaklar gibi zemin hasarlar beklenir.80 86. 11.4.2 nlemli Alanlar-2 Bu alanlar, ktle hareketlerinin baz koullar altnda oluabilecei (Heyelan) alanlardr. Ktlehareketleri tehlikesi asndan nlemli alanlar A-2(a) ve A-2(b) olarak 2 alt blme ayrlmtr.11.4.2.1 nlemli Alanlar-2(a): A2(a) Grpnar, Gngren yelerinin temsil edildii yksek eime sahip yamalarda karlalan ciddistabilite sorunlarnn grlebilecei alanlardr. Yaplan analizler sonucunda elde edilen mevcuttaki gvenlikfaktrnn (1.0Fs 2.0) olduu alanlar bu grup da deerlendirilmitir. Bu alanlar; -Kil, silt ve bu malzemelerin altnda kumlu seviyelerden oluur, -Stabiliteyi olumsuz etkileyecek eime sahiptirler, -Yeralt suyu problemi ierir, -Stabiliteyi etkileyen kayma yzeyleri 10 m den daha derinde bulunma olaslna sahiptirler.11.4.2.2 nlemli Alanlar-2(b): A2(b) Grpnar, Gngren yelerinin temsil edildii yksek eime sahip yamalarda karlalanorta-dk stabilite sorunlarnn grlebilecei alanlardr.( Fs 2.0) Bu alanlar; -Kil, silt ve bu malzemelerin altnda kumlu seviyelerden oluur, -Stabiliteyi olumsuz etkileyebilecek eime sahiptirler, -Yeralt suyu problemi ierir, -Stabiliteyi etkileyen kayma yzeyleri 3-10 m aras derinliklerindedir.11.4.3. nlemli Alanlar-3Bu alanlar, olas bir Deprem sonrasnda oluabilecek su baskn tehlikesinin grlebilecei alanlardr.Bualanlar, genelde sahile yakn alanlar ile sahil kesimi ile kesien vadiler ve deniz ile balantl Hali ve glkylardr. Bu alanlar, oluabilecek dalga ykseklii asndan A3(a) ve A3(b) olarak 2 alt blgeyeayrlmtr.11.4.3.1. nlemli Alanlar-3(a): A3(a)Bu alanlarda, dalga ykseklii veya takn miktar 3mHW 10m arasnda olmas beklenen alanlardr.alma alannda bu tr bir alan bulunmamaktadr11.4.3.2 2nlemli Alanlar3(b): A3(b) Bu alanlarda, tsunami etkisiyle meydana gelecek dalga ykseklii veya takn miktar 0mHW 3marasnda olmas beklenen alanlardr. Ayrca, ya rejimine bal olarak vadilerde ve dier takn alanlarndaoluabilecek sel basknlarna kar planlama aamasnda ilgili konunun uzman kurululardan(SK, DS gibi)gr alnmaldr.81 87. 11.4.4 nlemli Alanlar-4 ve nlemli Alanlar-5 Bu alanlar, mhendislik problemleri asndan sorunlarn grld alanlardr.Bu sorunlarn balcalar;alvyon alanlar, yapay dolgular, tasman, ta ocaklar, kaya dmesi vb. sorunlardr..Bu alanlar olabilecek mhendislik problemleri ynnden ve alnacak nlemlerin derecesi ynndenA4(a), A4(b), A5(a) ve A5(b) olarak 4 alt blgeye ayrlmtr.11.4.4.1. nlemli Alanlar-4(a): A4(a) Bu alanlar, mhendislik sorunlar asndan, ok kaln alvyon ve ok kaln yapay dolgu benzeri byk okciddi sorunlu alanlardr. Proje alannda bu tr blgeler mevcut deildir..11.4.4.2. nlemli Alanlar-4(b): A4(b)Bu alanlar, alvyon ve yapay dolgu ile temsil edilirler.Bu alanlarda bulunan yapay dolgular; tayc olarak deerlendirilemedii iin, yaplama ncesiyaplacak almalarda kalnlklar ve yaylmlar tesbit edilmelidir. Yaplama aamasnda bu dolgularsyrlmal veya yaplar dolgu altndaki tama kapasitesine sahip tabakalara tattrlmaldr.Proje alannda bulunan alvyonlar kuvarterner yal olup, karasal kkenli kil,silt, kum ve akldanolumaktadr. Temel mhendislii ynnden zayf olan bu zeminler, ierdii malzemenin zelliine gre farkloturmalar ya da svlama riskleri gsterebilir. Uygulama ncesinde yaplacak etdlerde, uygulama alan okiyi incelenmeli,malzemenin zellikleri,mhendislik parametreleri, kalnlk ve yaylm tesbiti ve malzemeningsterecei problemler ok iyi analiz edilmelidir. Bu analiz sonras, zemin-temel-yap paramtereleribelirlendikten sonra, uygun zemin iyiletirme yntemlerine gidilmelidir.11.4.4.3. nlemli Alanlar-5(a): A5(a) Bu alanlar, mhendislik sorunlar asndan, kaya dmesi, tasman ve ta ocaklar benzeri bykok ciddi sorunlu alanlardr. Proje alannda bu tr blgeler mevcut deildir.11.4.4.4. nlemli Alanlar-5(b): A5(b)Bu alanlar, kaya dmesi tehlikesinin bulunduu alanlar, tasman alanlar ve ta ocaklar ile temsiledilirler. Bu alanlar alma alanmzn baz blgelerinde dik kaya evlerinin yeralt karstik boluklarn ve eskita ocaklarnn bulunduu yerlerdir. Kaya ortamlarnda derin kaz ve dik yamalarda kama tipi kaymalargrlebilir. Bakrky mevkiinde karstik boluklardan dolay tasman tehlikeleri oluabilir.11.4.5. nlemli Alanlar-6Bu alanlar; svlama, ktle hareketleri, sel baskn, mhendislik problemleri gibi sorunlarn birdenfazlasnn grlebilecei alanlardr. Bu alanlar, sorunlarn ve alnacak nlemlerin derecelerine gore 2 altblgeye ayrlmtr.82 88. 11.4.5.1 nlemli Alanlar-6(a): A6(a)Bu alanlar, yukarda belirtilen sorunlarn birden fazlasnn grld ve bu sorunlardan en az birtanesinin 1.inci dereceden (a) soruna ve nleme sahip olduu alanlardr. Bu blgelerde uygulama ncesiyaplacak almalarda ayrntl aratrmalar yaplmal ve alnmas gerekli nlemler tesbit edilmelidir.11.4.5.2 nlemli Alanlar-6(b): A6(b)Bu alanlar, yukarda belirtilen sorunlarn birden fazlasnn grld ve bu sorunlardan tamamnn2.inci dereceden (b) soruna ve nleme sahip olduu alanlardr. Bu blgelerde uygulama ncesi yaplacakalmalarda ayrntl aratrmalar yaplmal ve alnmas gerekli nlemler tesbit edilmelidir.11.5 Uygun Olmayan Alanlar (UOA)lgili tehlikelerin daha nceki deerlendirmeleri dikkate alnarak, UOA (Uygun Olmayan Alanlar)Tablo 11.5.1de gsterildii ekilde tanmlanmaktadr. Bu alanlar proje alannn % 1,4karlamkatadr.Yerleime uygunluk asndan, eitli yksek tehlikeler bulunmas sebebiyle, bu alanlardayaplamaya gidilmemelidir. Bu alanlar Avclar Ambarl Balaban Mahallesi, Denizkkler Mahallesi, BakrkyMeneke Mahallesi, Firuzkyn dousundaki gl yamalar ile Halkal plnn bulunduu blgelerdir. .Tablo 11.5.1 UOA (Uygun Olmayan Alanlar) n TanmlanmasAlan KategorisiAklamalarAadaki tehlike kalemlerinden en az biri iin en yksek tehlikeli alanlarUOA olarak tanmlanmtr :UOA (1) Svlama Tehlikesi(Uygun Olmayan Alan)(2) Heyelan Tehlikesi(3) Sel Tehlikesi(4) Mhendislik SorunlarBu alanlar, sorunun kayna dorultusunda 4 alt blgeye ayrlmtr.Bu blgelerden; svlamatehlikesi(UOA1) ve Sel Baskn tehlikesi(UOA3) proje alanmzda mevcut deildir.Uygun Olmayan Alanlar,proje alannn % 1,42 sini kapsamaktadr.11.5.1 Uygun Olmayan Alanlar-2: UOA-2Bu alanlar, proje alannda aktif ktle hareketlerinin olduu tesbit edilen ve daha nceki almalardada aktif heyelan alan olarak belirlenen alanlardr. Bu alanlarda, hi bir ekilde yaplama amal planlamayagidilmemelidir. ( Fs 1.0)83 89. 11.5.2 Uygun Olmayan Alanlar-4: UOA-4 Bu alanlar, proje alannda bulunan kaln yapay dolgu alanlardr. Bu tr dolgularn kalnlklar vefiziksel-kimyasal zellikleri nedeniyle zerlerinde hi bir yapnn planlanmamas gereken alanlardr. Projealannda Halkal pl bu gruba girmektedir.84 90. 85 91. 12SONULAR ve NERLER(1) stanbul li, Avrupa Yakas Gneyine ait olan YERLEM AMALI MKROBLGELEME RAPOR VEHARTALARININ YAPILMASI AVRUPA YAKASI(GNEY) PROJES ii, stanbul BykehirBelediyesi adna, OYO nternational Corporation tarfndan yrtlmtr. alma alannn Jeolojik,jeoteknik, jeofizik karakteristikleri tanmlanm ve veriler analiz edilmitir.(2) Proje kapsamnda, iin szleme eki teknik artnamesi gerei 15 eit mikroblgeleme tehlike haritalarhazrlanmtr. Ayrca, ek olarak 11 adet yardmc ve korelasyon haritalar yaplmtr. Tm bu haritalar veharitalara ilenmi olan risklerin deerlendirilmesi sonucu 1/2000 lekli Yerleime UygunlukHaritalar hazrlanmtr(3) Saha almalarnda; 2830 adet 30m derinliinde normal tarama sondajlar, 27 adet 80-250 mderinliklerinde derin sondaj, 764 adet 20 m derinliinde svlama aratrma sondaj, 608 adet 30 mderinliinde heyelan aratrma sondaj ve 100 adet deiik derinliklerde anakaya derinlii ile bazbirimlerin kalnln belirlemek iin yaplan sondajlarile fay gibi yapsal unsurlar ve alvyonkalnlklarnn tesbiti iin 35 adet sondaj olmak zere toplam 4364 adet mekanik sondaj almas yaplmve bu almalarda ki sondaj derinlii toplam 125.578,90 mye ulamtr.Arazide yerinde yaplan SPTdeneylerinin yan sra 663 adet svlama aratrmas iin CPT yaplmtr. Jeofizik almalardan SismikKrlma-REM lm 2762 adet, Elektrik zdiren lm 2625 adet, PS Logging deneyi 201 adet veArray Mikrotremr lm 30 noktada gerekletirilmitir.(4) alma alan, Trkiye Deprem Blgeleri Haritasna gre farkl deprem tehlikesi tayan blgelerde( 1.ve2.) yer almaktadr. Gerek son depremlerde elde edilen kuvvetli yer hareketleri ve ivmelere bakldnda vebu proje dahilinde yaplan Olaslksal Deprem Tehlike Haritalarna gre ve ayrca alma alannn mevcutjeolojik-jeofizik ve jeomorfoolojik durumu bununla birlikte tektonik yaps gz nne alndnda gemidepremlerle ilgili bilgilerin ve mevcut deprem tehlike haritalarnn yeniden gzden geirilmesi vegncellenmesi gerekmektedir.(5) nceleme alannda Meneke Mah., Balaban Mah., Kkekmece gl (Firuzky) dou yamalarnda,Denizkkler Mahallesinde aktif heyelanlarn gzlendii alanlardr. Bu alanlar yerleime uygun olmayanalanlar olarak deerlendirilmitir. Bu alanlardan Avclar Ambarl Mahallesi iin 28/06/2005 gn ve 9109sayl Afete Maruz Bakanlar Kurulu karar bulunmaktadr. Bunun dnda inceleme alannda kaya dmesive dmesi riski bulunmamaktadr. nceleme alannda bulunan dere yataklar iin planlama ncesindeDS (SK) gr alnmaldr..(6)Yaplan Yerleime Uygunluk Deerlendirmesinde alma alan; Uygun Alanlar(UA), nlemliAlanlar(A) ve Uygun Olmayan Alanlar(UOA) olarak 3 ana gruba ayrlmtr. 86 92. Uygun Alanlar(UA),Bu alanlarda; Jeolojik olarak Trakya, Ceylan Formasyonlar, Bakrky yesine ait birimler ileGrpnar Formasyonu ve Gngren yesine ait birimlerin bulunduu baz blgeler bulunmaktadr. Bu alanlarproje alannn % 39,64 n kapsamaktadrnlemli Alanlar(A) Bu alanlar, proje alan ierisinde doal afet tehlikeleri ve jeolojik-jeoteknik zellikleri nedeniyle yerleime uygunluu etkileyebilecek hususlara sahip alanlar olup, yaplama ncesi veya esnasnda belirli nlemleri almak artyla planlamaya ve yaplamaya gidilebilecek alanlardr. Bu alanlar; Svlama Tehlikesi asndan, Stabilite tehlikesi asndan, Tsunami ve Sel Baskn tehlikesi asndan, Mhendislik Problemleri asndan, Yapay Dolgu ve Alvyon alanlar, Kaya Dmesi, Tasman tehlikesi ve Ta Ocaklar alanlar, Birden fazla tehlike olasl (karmak sorunlar) asndan risk oluturan alanlardr. Bu alanlar, proje alannn % 58,94n karlamaktadr. Uygun Olmayan Alanlar(UOA) Yerleime uygunluk asndan, eitli yksek tehlikeler bulunmas sebebiyle, bu alanlardayaplamaya gidilmemelidir. Bu alanlar Avclar Ambarl Balaban Mahallesi, Denizkkler Mahallesi, BakrkyMeneke Mahallesi, Firuzkyn dousundaki gl yamalar ile Halkal plnn bulunduu blgelerdir. Bualanlar proje alannn %1,42ni kapsamaktadr.(7) Bu alma, mar Planlarna Esas Yerleim Amal Mikroblgeleme almalar SonucuHazrlanan Jeolojik Jeoteknik Ett almas olup, kesinlikle parsel baznda Zemin Ettalmas olarak kullanlamaz. 87