yaşlanma & yaşlılıkta görülen fizyolojik değişikliklerin...

of 46 /46
Yaşlanma & yaşlılıkta görülen fizyolojik değişikliklerin yara oluşumu üzerine etkileri Prof.Dr. Murat Varlı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı

Author: others

Post on 07-Feb-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Yaşlanma & yaşlılıkta görülen fizyolojik değişikliklerin yara oluşumu üzerine etkileri

  Prof.Dr. Murat Varlı

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı

 • 2

  • Bir hastalık değildir

  • Hızı değişiktir

  – Aynı kişide

  – Kişiler arasında

  • Genellikle semptomlara yol açmaz

 • 3

  Yaşlanmayı etkileyen faktörler

  • Genetik

  • Fizyolojik

  • Yaşam tarzı (Lifestyle)

  • Çevresel ve sosyoekonomik faktörler

  • Psikolojik faktörler

 • 4

  Yaşlanma

  • Hücresel ve fizyolojik kötüleşme (deterioration)

  var

  • Maturasyonu takiben, yaşlanma ile mortalite

  artar

  • Hastalıklara yatkınlık artar

  • Stres durumlarına adaptasyon yetisi azalır

  – Homeostasis azalır

 • 5

  Yaşlanma ile ortaya çıkan değişiklikler GENEL

  ● Boy kısalır,(Osteoporoz-kemik erimesi, kırık riski, düşme artar.)

  ● Yağsız vücut kitlesi azalır (lean body mass)( Kaslar zayıflar)

  ● Yaşlanma ile toplam vücut sıvısı azalır.(suda eriyen ilaçların

  toksik etkileri artar.)

  ● Vücut yağ oranı 40 yaş civarında artar ve 70 yaşından sonra

  azalır. (yağ oranı artar. Obezite gelişimi kolaylaşır)

  ● İstirahatteki metabolik hız; erkeklerde % 20, kadınlarda % 13

  azalır.

  • Enerji tüketimi 55-75 yaş arasındaki kadınlarda 20 yaşındakilerden 300 kcal/gün daha az,yaşlı erkeklerde 950 kcal/gün daha azdır.

 • 6

 • 7

 • 8

  Yaşlanma ile ortaya çıkan değişiklikler

  GÖRME

  • Presbiyopi

  -Lens elastikiyeti - ↓

  -Kornea refleksi - ↓

  -Görme keskinliği ve periferik

  görme↓

  • Karanlık adaptasyonu azalır

  • Kontrast sensitivitesi azalır

  • Akomodasyon azalır

  • Gözyaşı azalır, gözler kurur.

  8

 • Yaşlıda görme değişiklikleri nedeniyle

  • Katarakt,

  • Makula dejenerasyonu(sarı nokta hastalığı)

  • Glokom(göz tansiyonu) sıklığı artar.

  • Görme kaybı düşme ve kaza riskini artırır.

  • Düşme sonucu genellikle künt travmalara bağlı

  • Deride ve deri altı dokuda ezilme(morarma), hematom,

  kırık görülebilir.

  9

 • 10

  Yaşlanma ile ortaya çıkan değişiklikler

  DUYULAR

  • İşitme ve Vestibuler sistem

  – Presbiakuzi: yüksek frekanslı sesleri

  duyma azalır

  – Vestibular disfonksiyon

  • Koku ↓

  • Ağız/Diş – Diş: diş kaybı sık, eksik

  – Tat ↓

  – Tükrük ↓

  10

 • • Vestibüler sistemde görülen değişiklikler denge

  kaybı ve düşmeyle giden hastalıkları artırır.

  [Vertigo(baş dönmesi)]

  • Travma sonucu doku hasarı ve kırık

  • Koku ve tat ile ilgili değişiklikler iştahda azalma

  ve beslenme bozukluğu(malnütrisyon) ve kas

  kitle kaybı(sarkopeni) riskini artırır.

  11

 • 12

 • 13

  • GI abzorptif hücre sayısı

  • GI motilite, peristaltizm veya normal (kabızlık)

  • Sfinkter aktivitesi (reflü)

  • GI kan akımı (gastrik atrofi, gastrit, ülser)

  • Gastrik asid salınımı (B12 emilimi)

  • Gastrik ve pankreatik enzim salınımı (Fe, Ca, folik asit emilimi)

  • Pankreatik sekresyonlar (yağ, karbonhidrat, protein metabolizması)

  • Aktif transport

  • Hepatik kan akımı, boyutları , ancak fonksiyonları değişmez. İlaçların

  metabolizması değişebilir--polifarmasi durumunda dikkat!!

  13

  Yaşlanma ile ortaya çıkan değişiklikler

  GASTROİNTESTİNAL SİSTEM

 • Sindirim sistemindeki

  değişikliklerin etkileri • Anemi, osteoporoz, bazı eser element ve

  vitaminlerin eksikliği daha fazla görülür.

  [Yara iyileşmesi olumsuz etkilenir.]

  • Karaciğer kanlanmasının azalması

  nedeniyle ilaçlara hassasiyet artar.

  • Polifarmasi nedeniyle ilaçların olumsuz

  etkileri ve toksikasyon daha sıktır.

  14

 • 15

  Yaşlanma ile ortaya çıkan değişiklikler

  SİNİR SİSTEMİ

  • SSS: nöron sayısı azalır.

  (Özellikle kolinerjik nöron kaybı demans yatkınlığını artırır.)

  • Beyin ağırlık ve hacmi azalır. Serebral atrofi (85 yaş beyin ağr.%20 azalma)

  • Leptomeninks kalınlaşır

  • -Ventriküllerin hacmi - ↑

  • -Beyin metabolizma hızı ve kan

  akımı - ↓

  • Nörotransmitter sistem etkilenir. (Ach, Dopamin)

  • Sinir iletim hızları azalır.

  (Refleksler zayıflar veya kaybolabilir. minimal duysal ve derin duyu kaybı olabilir.)

  15

 • Demans ve Parkinson hastalığı sıklığı ↑

  Kognitif bozukluk nedeniyle düşme,

  beslenme bozukluğu, bası yarası,

  enfeksiyon riski artmıştır.

  Özellikle parkinson hastalarında yeme-

  yutma bozuklukları, idrar problemleri,

  denge kaybı ve düşmeler sık görülür.

  Travmaya bağlı doku hasarı oluşma riski ve

  kırıklar artar. 16

 • Yaşlanma ile ortaya çıkan değişiklikler

  VASKÜLER SİSTEM

  • Arteryel düz kas – İntima-medya kalınlığı

  artar

  – Matriks • Kollajen birikir, fibronektin

  artar, çapraz bağlar artar (AGEs)

  • Elastin fragmantasyonu, kalsiyum depolanması

  Sonuç olarak vasküler stiffness

  (sertlik) artar

  • Venler – Yaşa bağlı değişiklikler

  çok azdır

  17

 • • Arter duvarındaki kalınlığın

  artışı(arterioskleroz) ve ateroskleroza bağlı

  olarak periferik arter hastalığı riski artar.

  • (Sigara, Hiperlipidemi, Hipertansiyon ve

  Diyabet varlığında)

  • Arteryel ülser gelişim riski artar.

  18

 • 19

  • Aorta kalın, sert ve esnekliğini kaybetmiştir. Bu da kan

  basıncında artışa ve sol ventrikül hipertrofisine neden

  olur.( Hipertansiyon, Kalp yetmezliği)

  • Kalp yetmezliğine bağlı venöz yetmezlik, ödem ve venöz

  ülser riski fazladır.

  • Büyük arterlerdeki stiffness (sertlik) diyastolik kan

  basıncında düşme, sistolik kan basıncında artma ile

  sonuçlanır.

  Sistolik HT stiffness’i daha da arttırır.

  • Baroreseptör duyarlılığı azalır, ortostatik hipotansiyon

  sıklığı artar.(Düşmeye dikkat!)

 • 20

  KALP KAPAKLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

  • Kalp kapaklarının çapı artar

  (en fazla aort kapağında).

  • Aort ve mitral kapaklarda kalınlaşma,kalsifikasyon görülür

  (60 yaş civarında bu kapaklar, 20yaş civarındaki kalınlığının iki katına ulaşır)

  • Bu yapısal değişiklikten kollajen lif dejenerasyonu,lipid depolanması ve kalsifikasyon sorumludur.

  • Kalp yetmezliği, ödem, venöz yetmezlik riski nedeniyle venöz ülser riski artar.

 • 21

 • 22

  Yaşlanma ile ortaya çıkan değişiklikler

  • Bronşial siliaların sayısı ve aktivitesi azalır.

  • Glandular hücre sayısı azalır.

  • Larinksdeki sinir uçları sayısı azalır, öksürük refleksi

  zayıflar.

  • Ağız ve akciğerlerdeki sekretuvar IgA azalır, virüslere

  karşı defans zayıflar.

  • Alveol sayısı değişmez. Fonksiyonel alveol sayısı azalır,

  duvarı incelir, elastisitesi azalır ve alveol çapı artar.

  • Kollajen çapraz bağlarındaki artış nedeniyle akciğer

  elastisitesi azalır.Senil hiperinflasyon=senil amfizem

  ortaya çıkar.

 • 23

  Yaşlanma ile ortaya çıkan değişiklikler

  SOLUNUM SİSTEMİ

  • Solunum kaslarında zayıflama, göğüs duvarı

  kompliansında azalma olur.

  • Pulmoner damarların elastisitesinde azalma, pulmoner

  arterlerde sertleşme ve genişleme pulmoner arter

  basıncında artmaya neden olur.

  • Alveolar değişiklikler ve kapiller kalınlaşma O2-CO2

  değişimi için gerekli yüzey alanında azalmaya

  özellikle akut akciğer hastalıklarında vital organlara

  gerekli O2 düzeylerinin sağlanmasında problemlere yol

  açar.( PO2 ↓)

 • 24

 • • Özellikle sigara içenlerde artmış KOAH

  nedeniyle gelişecek hipoksemi doku

  kanlanmasını olumsuz etkiler.

  • Yaşlılarda pulmoner emboli riski ve akciğer

  enfeksiyonlarında hipoksemi risk fazladır.

  • Hipoksemi yara iyileşmesini uzatır.

  25

 • 26

  Yaşlanma ile ortaya çıkan değişiklikler

  BÖBREKLER

  • Renal kan akımı azalır. (40 yaşında 600ml/dk’dan 80 yaşlarında

  300ml/dk’ ya)

  • Böbrek boyutları 90’lı yaşlara gelindiğinde %20-30 azalır.

  – Bu azalma daha çok glomerüllerin bulunduğu korteksde belirgindir

  ( glomerül sayısı 80 yaşında yaklaşık %40 azalmıştır).

  • GFR azalır. Bu azalma tipik olarak 40 yaşlarında başlar ve 75

  yaşında %30-50 kadar azalır. Bu durum her yaşlı için geçerli değildir.

  • Renal tübüler hücre sayısında da azalma olur, tübüler divertiküller

  oluşur.

  • İdrar konsantrasyon yetisi azalır

  • İlaçların vücuttan atılımı yavaşlar.

 • 27

 • • Yaşlanma ile birlikte GFR düşününe bağlı yıllar

  içinde eşlik eden hipertansiyon ve Diyabet gibi

  hastalıkların etkisiyle kronik böbrek hastalığı ve

  son dönme böbrek yetmezliği riski fazladır.

  • Üremi kollajen sentezini bozarak yara

  iyileşmesini geciktirir.

  28

 • 29

  • Üreter, mesane ve üretral kaslar tonüs ve elastikiyetini

  kaybeder. Mesane tam boşalmayabilir.

  – Rezidü idrar volümü artar.

  • Mesane kapasitesi 500-600mL’den 250 ml’ye

  kadar düşer.

  – Sık işeme (frequency).

  – Acil işeme (urgency).

 • • Yaşlanma ile birlikte üriner inkontinans sıklığı özellikle

  kadınşarda daha fazla olmak üzere artar.

  • Demans, depresyon gibi kognitif bozukluk olanlarda

  üriner inkontinans durumunda genital bölgede nem ve

  maserasyon ve inkontinas ilişkili dermatit görülebilir.

  • İmmobil yaşlılarda üriner inkontinans bası ülseri gelişim

  riskini artırır.

  30

 • 31

  • Kemik iliği selüleritesi azalır (ilyak biyopside %30). Ancak periferik kandaki hücre sayıları ve parametrelerde önemli bir değişiklik olmaz.

  • RBC sayısı hafif azalır ancak önemsizdir.

  • Ancak yaşlılıkla birlikte anemi sıklığı artar. Anemi doku beslenmesini bozarak yara iyileşmesini negatif etkiler.

  • Genelde WBC sayısı sabit kalır, ancak lenfosit sayısı ve efektivitesi biraz azalır.

 • 32

  • İmmune sistem hafif zayıflar, ancak kişiden kişiye değişir.

  • Timus bezi yaşlanma ile atrofiye olur ( T hücrelerinin aktivasyonunda önemli).

  - Total lenfosit sayısı - ↓

  - NK hücrelerin fonksiyonları - ↓

  - Lökositlerin enflamasyon alanına ulaşma hızı - ↓ (migrasyon)

  - Enflamasyona lökositoz yanıtında - ↓

  - Sitokinler; IL-1 ve IL-2 düzeyleri - ↓

  IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-a düzeyleri - ↑

  • Antikor yapımı normal-hafif azalır.

  • Otoimmune hastalıklar yaşlıda artar

  – RF, ANA ve yanlış pozitif VDRL görülür

  • Sonuç olarak enfeksiyonlar daha ciddi seyreder ve iyileşme uzar ve yeterli immünite gelişmeyebilir. Yara iyileşmesi gecikir.

 • 33

 • 34

  – Sarkopeni ortaya çıkar (↓ kas

  gücü, kitlesi & kontraktilite)

  – Sarkopeni güçsüzlük ve düşme

  riskinde artışa neden olur

  – Sarkopeni, günlük yaşam

  aktivitelerinde (ADL) bozulmaya

  neden olur.

  – Sarkopeni, vücuttaki tüm kaslarda

  ortaya çıkar. Solunum kasları (↓

  solunum derinliği) & GI kaslar

  (kabızlık) da etkilenir.

  – Sarkopeni düşme ve yaralanma

  riskini artırır.

 • 35

 • 36

  • Kemik/Tendon/Ligamentler

  – 30-35 yaşından sonra kemik kitlesi azalır (kemik rezorpsiyonu > kemik formasyonu) OSTEOPOROZ

  – Kıkırdak doku su içeriği azalır • Osteoartrit

  • İntervertebral disk sıvı içeriğindeki azalma flexibiliteyi azaltır, boy kısalır.

  – Tendon ve ligamentlerdeki sıvı kaybı ve esneklik azalır, mobilite kısıtlanır.

  – Artmış düşme riski, yaralanma ve kırık riski artar.

 • 37

 • 38

  Hormonal değişiklikler

  • Çok belirgin:

  – glukoz homeostasis

  – Artmış insülin direnci nedeniyle yaşlılıkta

  Diyabet riski ve obezite riski artar

  – Reproduktif(üreme) fonksiyonlar

  – Ca metabolizması(osteoporoz)

  • Çok az:

  – adrenal fonksiyonlar

  – tiroid fonksiyonarı

 • 39

  Yaşlanma ile ortaya çıkan değişiklikler

  ENDOKRİN SİSTEM

  ● Menopozdan sonra östrojen ve progesteron sentezi azalır.Prolaktin

  seviyesi düşer.

  ● Plazma T3 ve T4 değişmez. Hipotiroidizm sıklığı yaşla artar.

  ● Aldosteron ve renin düzeyleri azalır

  ● Kortizol sentezi azalır, bazal ve ACTH’ya yanıt normal sınırlardadır.

  ● Pankreastan insülin salgılanması ve insülin yıkımı azalır, hedef

  hücre reseptörlerde ve duyarlılığında azalma görülür. İnsülin

  düzeyleri artar.

  ● sTestesteron, büyüme hormonu düzeyleri azalır.

  ● İnsülin, norepinefrin, parathormon ve vazopresin düzeyleri artar.

 • 40

  Derideki fizyolojik değişiklikler

  Deri vücudu dışarıdan gelecek etkenlere karşı koruyan ilk savunma basamağıdır. Derinin en önemli yaşamsal fonksiyonları arasında; bariyer fonksiyonu, termoregülasyon, metabolizma, duyu algılaması yer alır.

 • 41

  -Deri altı yağ dokusu - ↓

  -Derinin esnekliği kaybolur

  -Ter bezleri fonksiyonu - ↓

  -Kıllarda azalma ve beyazlaşma gözlenir

  -Dermis vaskülaritesi - ↓

  -Kapiller frajilite artar.

  -Pigmentasyon değişiklikleri

  -Sebase bezlerde hipertrofi

  -Deri kurur, matlaşır, incelir, solgun

  görünebilir.

  -Deri hücrelerinin yenilenme zamanı

  uzar.(epidermal turnover)

  ( 28 günden 50 güne çıkar.)

 • • Cilt bütünlüğü bozulduğunda, cilt yüzeyinde bulunan

  mikroorganizmalar alttaki dokulara doğru ilerler;

  mikroorganizmaların çoğalması ile yarada

  kontaminasyon, kolonizasyon, lokal enfeksiyon/kritik

  kolonizasyon ve invazif enfeksiyon oluşur.

  • Lokal yara enfeksiyonu ve yabancı cisimler inflamatuar

  fazı uzatarak yara iyileşmesini olumsuz etkiler

  42

 • Tırnaklar

  • Tırnaklar matlaşır, donuklaşır, daha yavaş

  uzamaya başlar. Kolay kırılabilir hale gelir.

  • Saydamlığı azaldığı için opak, sarı bir görünüm

  alır.

  • Tırnak üzerinde girinti ve çıkıntılar oluşabilir.

  • Özellikle diyabet hastalarında tırnak mantar ve

  enfeksiyon riski artar.

 • 44

  • Yaşlanma yaşam boyu devam eden bir süreçtir.

  • Dünyada ve Türkiyede yaşlı nüfus giderek artmaktadır.

  • Yaşlılık bir hastalık değildir. Genellikle semptomlara yol açmaz.

  • Hücresel düzeyde görülen pek çok organ sisteminde fizyolojik

  değişiklikler olur. (fonksiyonlarda azalma)

  • Stres durumlarına adaptasyon yetisi azalır (Homeostasis azalır)

  • Hastalıklara yatkınlık artar. ( HT, DM, Demans, İnkontinans,

  Malnütrisyon vb.)

 • sonuç

  • Yaşlılarda hem yaşlanmanın doğal sonucu (fizyolojik

  değişiklikler), hem de yaşlılarda sık görülen kardiyovasküler

  hastalıklar, diyabet gibi sağlık sorunları farklı mekanizmalar ile

  yara oluşumunu kolaylaştırır, yara iyileşmesini zorlaştırır

  • Bununla birlikte yaşlılıkta azalan bazı hormonlar, beslenme

  sorunları, stres, obezite, demans, depresyon ve çoklu ilaç

  kullanımı gibi faktörler yara iyileşmesini olumsuz etkiler.

 • Teşekkür ederim

  46