yaşlanma ve böbrek

of 30 /30
Yaşlanma ve Böbrek Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D.

Author: dolan

Post on 14-Jan-2016

63 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Yaşlanma ve Böbrek. Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. Global Aging. 2003 yılında 65 yaş üzeri populasyon 450 milyon (Toplam nüfusun %7’si) 2025’de bu sayı 835 milyon olacak (%10) Avrupa’da bu oran en yüksek %20 olacak Yaşam süresi en uzun Japonya - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Yalanma ve BbrekDr. Kenan KevenAnkara niversitesi Tp FakltesiNefroloji B.D.

 • Global Aging2003 ylnda 65 ya zeri populasyon 450 milyon (Toplam nfusun %7si)2025de bu say 835 milyon olacak (%10)Avrupada bu oran en yksek %20 olacakYaam sresi en uzun JaponyaErkeklerde 78, kadnlarda 85 ylSalkl yaam sresi erkeklerde 72, kadnlarda 78Japonyada 65 ya zeri alan oran erkeklerde %30 ve kadnlarda %13. Fransada bu oranlar %1-2

 • Geriatri Bilim Dal 1945 ylnda ilk defa ngilterede bilim dal olarak tanmlanmtr spanyada 1978de bilim dal olmu Ankara niversitesi Tp Fakltesinde Prof.Dr. Grbz Erdoann nerisi ile 1993 ylnda kurulmu ve ilk Blm Bakanln Prof.Dr. Ergun Ertu yapmtr. Bu blm Trkiyede ilk Geriatri yan dal ihtisasn vermitir.

 • Geriatrik Giants (B. Isaacs)nkontinansmmobilitenstabilitentellektel bozukluk

 • Geriatrik GiantsHastalkGiant FonksiyonrnekParkinsonnstabiliteEve bamllkFemoral krkmmobiliteTekerlekli sandalyeYaklamHastalkGiant FonksiyonTedavinleRehab.nleRehab.

 • Yallk ve SistemlerCilt (atrofi, incelme, pigmentasyon...)Kas iskelet sistemi (kas kitlesinde azalma..)Gz (makular dejeneresans, glokom, katarakt....)Kulak (iitme kayb, presbiakuzi)SSS (atrofi, intelektel fonksiyonlarda, kognitif fonksiyonlarda kayp...)Otonom Sinir Sistemi (Ortostatik deiiklikler, dme...) KVS (aritmi, ateroskleroz, hipertansiyon...)Endokrin sistem (Diabetes mellitus, Ca-D vit, osteoporoz, tiroid hast...)Hematolojik sistem (Anemi....)

 • Geriatrik Deerlendirme

 • Azalm fizyolojik rezervMultipl patolojiSosyal izolasyonRisk faktrleri

  Frailty: Kolay krlganlk

  YorgunlukGszlkKilo kaybKas kaybDmeDisabiliteBamllklm

 • Non-spesifik semptomlarGszlkLetarjiApatiKonfzyonDikkat azalmasAnoreksiDispne

 • Akut Geriatri nitesinde Grlen Bbrek Hastalklar

 • Yallarda Grlen Renal HastalklarHipertansiyonDiabetes mellitusObstrktif ropati (BPH, nrojenik mesane..)Polikistik bbrek hastalriner infeksiyonriner sistem maligniteleriMultipl myelomaDehidratasyonKronik NSAI ila kullanm

 • Renal Anatomik DeiikliklerZorluklarNefrosklerozGlomerlosklerozArteriel sklerozArteriolosklerozTbler atrofinterstisyel fibrozis

  Tanmlama Co-morbid durumlarn etkisi

 • Ya Gruplarnda Hipertansiyon PrevalansTrk Hipertansiyon Bbrek Hastalklar DerneiHipertansiyon Prevalans almas

 • Doumdan sonra 40-50 yaa kadar bbrek arl artarken sonrasnda azalma olur ve bu azalma en fazla 70-80li yalarda olur (%10-20)

  Kortekste incelme meduller blgeden daha fazla olur.

 • Glomerler DeiikliklerNormal glomerl saysnda progresif azalmaGlobal sklerotik glomerl saysnda art (zellikle d kortikal blgede)Aferent arteriol ve eferent arteriol arasnda glomerl by-pass yapan ant geliimi ile karakterize anormal glomerl saysnda artGlomerler bazal membranda fokal veya diffz kalnlamaArtm mezangial volm veya matrix

 • Nyengaard: Glomerl says 620.000+250.000/bbrekHughson: Glomerl says 227.000+1.800.000/bbrekKadnlarda glomerl says %15 daha azDoumda her 1 kg arlk ile 257.000 glomerl says farkll olutuu gsterilmitirKeller 39-54 yalarnda kaza sonucu lenlerde yapt aratrmada hipertansiflerde %50 daha az glomerl bulunduunu ve mevcut glomerllerin daha yksek volme sahip olduklarn gstermilerdirKasiske atherosklerosis ile global sklerotik glomerl says arasnda iliki olduunu ortaya koymutur

 • GlomerlosklerozisThe Aging Kidney in Health and Disease, 2008

 • Glomerlosklerozis% olarak sklerotik glomerl oran > Ya/2-10 ise patolojik olarak yorumlanmal (Smith ve ark.)Sklerotik glomerl says neden artyorMultifaktriyelAferent ve eferent arteriol disotoreglasyonuGlomerler hiperfiltrasyonMezangial matriks artskemik vaskler deiiklikler

 • Yal tblsler ve nterstisyumAzalm tubler volm, boy ve sayArtm tubler divertikl (zellikle distalde)Tubler atrofi, tubler bazal membran kalnlamasnterstisyel volm ve fibroziste art

  Renal fonksiyon en iyi tublointerstisyumdaki deiiklikler ile koreledir

 • Renal Vaskler DeiikliklerArkuat ve subarkuat arterlerde fibroelastik hiperplazinterlobler arterlerin intimal fibroplazisiAferent arteriolde hyalen deiikliklerArterial skleroz: Arter duvarnn kalnlamas ve lmenin daralmas

 • Arteriosklerozis

 • Arterioler hyalinizasyon

 • Aglomerler Arterioller

 • Fonksiyonel DeiikliklerGlomerler filtrasyon orannda 30lu yalarda 122 ml/dkdan 90l yalarda 65 ml/dka ini grlr40l yalardan sonra renal kan akmnda her dekadda %10 azalma grlrBaltimore almasnda 40 ya sonrasnda ylda 0.75 ml/dk azalma grlrken yaklak 1/3 hastada bu azalmann gzlenmedii dikkati ekmitir

 • Glomerler Filtrasyon oran

 • GFRCystatin C: Kreatininden daha iyi renal fonksiyon gstergesi?

 • Tubler fonksiyonProksimal tubls fonksiyonlarnda yalanma ile ortaya kan belirgin bir deiiklik yoktur (lityum klirensi, su, bikarbonat tutulumunda farkllk yok)drarn maksimal konsantrasyon kabiliyetinde azalmadrar dilsyon kabiliyetinde azalma

 • Fonksiyonel deiikliklerNa reabsorbsiyonunda azalma (Henle kan kolunun fonksiyonel kapasitesinde azalma)

  Tuz kstlamasDiretikHiponatremi

 • Na kstlamasna idrar Na cevab

 • SonuYalanma ile renal anatomik ve fonksiyonel nemli deiiklikler geliirAncak bu deiiklikleri bbrek yetersizlii olarak yorumlamak doru deildirDeiiklikler daha ok bbrein rezerv kapasitesinde ve adaptif deiiklik kapasitesinde azalma olarak yorumlanabilirBu durum co-morbid hastalklarn elik etmesi, oklu ila kullanm, diyet uygulamalar ile spesifik sorunlara yol aabilir

  Yala beraber hipertansiyon prevalansnda nemli bir art olmaktadr.