saĞlikli yaŞlanma? aktİf yaŞlanma? baŞarili yaŞlanma ? prof.dr.reyhan uçku deÜ tıp...

of 29 /29
17.PHK / R UÇKU / 2012 17.PHK / R UÇKU / 2012 1 SAĞLIKLI YAŞLANMA? AKTİF YAŞLANMA? BAŞARILI YAŞLANMA? Prof.Dr.Reyhan Uçku DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Author: kipp

Post on 22-Jan-2016

124 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SAĞLIKLI YAŞLANMA? AKTİF YAŞLANMA? BAŞARILI YAŞLANMA ? Prof.Dr.Reyhan Uçku DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. UNFPA,2012. ÇOCUK. YAŞLI. UNFPA,2012. Toplum yaşlanması hızı; 65+ nüfus oranının %7’den 14’e çıkma süresi. Fransa 110 yıl. ABD 60 yıl. Brezilya 20 yıl. WHO,2012. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *

  SALIKLI YALANMA?

  AKTF YALANMA?

  BAARILI YALANMA?

  Prof.Dr.Reyhan UkuDE Tp Fakltesi Halk Sal Anabilim Dal

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *UNFPA,2012

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *UNFPA,2012YALIOCUK

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *Toplum yalanmas hz; 65+ nfus orannn %7den 14e kma sresiFransa 110 ylBrezilya 20 ylWHO,2012ABD 60 yl

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *

  Dnya genelinde yallk ve sorunlarnn gndeme gelmesi ile birlikte salkl yalanma, aktif yalanma, baarl yalanma gibi kavramlarda kullanlmaya balanmtr

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *

  DS Avrupa Blgesi 21. yzylda Herkes in Salk hedefleri iinde salkl yalanma hedefisistematik olarak planlanan sal gelitirme abalar ve yaam boyu saln korumas yoluyla bireylerin salkl yalanmaya hazrlanmas gereklilii

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *

  hedeftm yalarda salkl, gvenli ve sosyal katlml yaam hakk ve her alanda frsat eitlii salanmas

  yallarn salk ve bakm gereksinimine btncl ve dengeli bir yaklam salayan plan ve politikalar gelitirmek, gl bir politik kararllk oluturmak

  DSnn Salkl Kentler A 4. faznda (2003-2007 dnemi)

  salkl yalanma ekirdek tema

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *

  AB, Beyaz Kitap, Salk in Hep Birlikte, Stratejik Yaklam

  (2008-2013)

  Salkl yalanma desteklenmeli

  Salk sorunlarn ve engellilii nlemek amac ile

  erken yalardan balayarak

  yaam boyunca sal gelitirme

  Sosyal, ekonomik ve evresel faktrlerle ilikili

  salktaki eitsizliklerle baa kma

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *

  Salkl Yalanma bir son deil; tbbi, psiko-sosyal ve bakm boyutlar olan bir sreSrecinin belirleyicileri fiziksel zellikler (genetik, hastalklar, yaam biimi, beslenme, fiziksel aktivite)bilisel ve zihinsel ilevlersosyal ve toplumsal alaryaam ve alma koullarsosyo-ekonomik, kltrel ve evresel faktrler

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *

  Aktif yalanma

  yalanan bireylerin yaam kalitesini artrmak,

  salkl yaam beklentisini uzatmak iin

  salk, gvenlik ve katlm asndan

  frsatlar en uygun hale getirme sreci

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *Aktif yalanma srecinin belirleyicileri

  ekonomik, sosyal, davransal ve bireysel etmenler,

  fiziksel evre,

  salk ve sosyal hizmetler

  cinsiyet ve kltr hepsiyle kesien belirleyiciler tm yaam dnemlerini kapsayan bir sre

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *

  Baarl yalanma

  bileeni hastalk ve sakatlk riskini en aza indirmek

  zihinsel ve fiziksel fonksiyonlar srdrmek,

  sosyal ilikiler ve etkinliklere katlm yoluyla yaamla

  balantl olmak

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *WHO

  2012 Dnya Salk Gn

  yi Salk Yllara Yaam Katar

  yaam boyu

  salkl ve aktif yalanma

  yaklam WHO,2012

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *yaam boyu salkl ve aktif yalanma yaklam

  BOH nlemek ya da balamasn, ilerlemesini geciktirmek amacyla tm yalarda salkl davran gelitirme Erken tan ve nitelikli bir bakm ile BOH sonularn en aza indirmeYallarn saln ve katlmn destekleyen fiziksel ve sosyal evre oluturma Toplumsal yaklamlar, tutumlar yalnn katlmn cesaretlendirecek ekilde deitirmeWHO,2012

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *WHO,2002

  BOH geliimiSalkl davranlar gelitirme

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *Salkl davranlar gelitirme

  yaam boyu risk azaltmaFiziksel aktiviteTtn rnlerini tketmemeSalkl beslenme Zararl dzeyde alkol kullanmama

  WHO,2012

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *

  50 ya ve zeri bireylerde risk faktr prevalans (%)

  UNFPA,2012SigaraFazla alkol Yetersiz beslenmeObeziteAbdominal OHTDk FA

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *Yallarda BOH hastalk risk faktrleri UHHA, 2003

  Hergn sigara ien oran %11.3

  Gnlk tketilen meyve saysGnlk tketilen sebze saysToplam sebze-meyve says1.2 1.62.8Hi fizik aktivite yapmayan oran %39.8

  Hafif iman oran iman oran Hafif iman-iman oran%38.7 %17.9%56.6

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *Salkl davranlar gelitirme etkili giriimler Vergi artrma Toplu yaam alanlarnda ttn kullanmamaBesindeki tuzu azaltmaBeslenme ve fizik aktivite konusunda toplumun farkndaln artrma

  WHO,2012

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *

  2. BOH sonularn en aza indirme

  WHO,2012

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *WHO,201260 ya ve zeri bireylerde orta-ar engellilik (milyon)

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *

  BOH sonularn en aza indirme

  Erken tanNitelikli, gvenli, hastaneye dayal olmayan bir bakmUzun sreli bakmPalyatif bakm

  WHO,2012

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *

  3. Destekleyici fiziksel ve sosyal evre oluturma

  eriilebilirlik ulam kuaklararas dayanmatoplumsal tutum hizmet sunumunu gelitirme WHO,2012

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *

  4. Toplumsal yaklamlar, tutumlar deitirme

  ya ayrmcl yapan tutumlar, davranlar deitirme

  yallar yk deil, kaynak olarak deerlendirme

  WHO,2012

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *Salkl yalanma bir sre olarak ele alnpu prensipler ncelenmeli

  Yallar toplum iin bir kaynak olarak ele alnmal

  Sal gelitirmenin hibir zaman ge olmad benimsenmeli

  Yallar da kendini gelitirme frsatna sahip olmal ve kendileri ile ilgili karar mekanizmalarna katlabilmeli

  Yallkta da gzlenen ya, cins, etnik yap, salk durumu, zrllk, sosyo-ekonomik durum gibi farkllklar gz nne alnmal

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *

  Yallkta da salkta eitsizlikle mcadele ve alta yatan sosyal belirleyicilerin iyiletirmesi

  salkl yalanmann temelinde yer almal

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *Yal Sal,2012

  RSKKORUYUCUDeikenSonuDeikenSonurenimrenimDk

  renimlm kaygsDemansYaam kalitesihmal-istismarGnlk yaam aktivitesiTedaviye uyumSalk algs YalnzlkSalksz beslenmeFiziksel inaktiviteYksek

  renim Kognitif fonksiyon zbakmYaam memnuniyetila bilgisi

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *Yal Sal,2012

  RSKKORUYUCUGelir ve gelire ilikin deikenlerGelir ve gelire ilikin deikenlerDk gelir Demans Depresyonhmal-istismarYalnzlk Yksek gelirzbakmYaam memnuniyetiKt gelir algsKoroner olay UmutsuzlukSalk algsSalksz beslenmeFiziksel inaktiviteyi gelir algsKognitif fonksiyonDepresyonSosyal destek Salk gvencesizliiYaam memnuniyetizbakmSalk gvencesi varlSalk algsSalk kurumuna bavuruSosyal destekTapulu mal varlhmal-istismar /meslek/ snf /meslek/ snf i olmamaDemansKendi hesabna almaKognitif fonksiyon Beyaz yakal/ yksek nitelikli alan olmaKognitif fonksiyonFiziksel inaktivite

  17.PHK / R UKU / 2012

 • 17.PHK / R UKU / 2012 *TEEKKRLER

  17.PHK / R UKU / 2012

  **

  *********

  *******.***