vanhustyön verkko 2008 - 2010

of 14 /14
Vanhustyön verkko 2008 - 2010 Opetushallituksen rahoittama työelämän kehittämishanke

Upload: gallia

Post on 19-Mar-2016

49 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vanhustyön verkko 2008 - 2010. Opetushallituksen rahoittama työelämän kehittämishanke. Hankkeen tavoitteet. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Vanhustyön verkko 2008 - 2010

Vanhustyön verkko2008 - 2010

Opetushallituksen rahoittama työelämän kehittämishanke

Page 2: Vanhustyön verkko 2008 - 2010

Hankkeen tavoitteet

• Hankkeen tavoitteena on luoda verkostopohjainen yhteistyömalli vanhusten hyvinvointipalveluja tuottaville 3:en sektorin toimijoille ja pienyrityksille vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

• Hankkeen avulla käynnistetään kehitystyö Vanhustyön keskusliiton 350:le jäsenyhteisöille suunnatun strategisen, toiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta edistävän verkostomallin toteuttamisesta, alueellisen sekä valtakunnallisen palvelutoiminnan yhdistämiseksi ja kehittämiseksi.

Page 3: Vanhustyön verkko 2008 - 2010

Hankeen kuvaus

• Vanhusten hoivapalveluita tarjoavien Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöjen liiketoiminnallista toimintavalmiutta ja toiminnan kannattavuutta sekä resurssien parempaa kohdistamista kehittämään rakennetaan alueellinen verkostomalli, joka ottaa huomioon kunkin pilottialueen (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Savo, Kainuu) taloudelliset ja aluepoliittiset ominaispiirteet .

Page 4: Vanhustyön verkko 2008 - 2010

Hankeen kuvaus

• Pilottialueilla toteutetaan konsultaatiot verkostoitumisen käynnistämiseksi.

• Hanketta tukemaan käynnistetään yhteisöjen johdolle suunnattu, liikkeenjohdon valmennusohjelma, jonka kautta pyritään laajentamaan verkostoitumisprosessin eri osa-alueiden kehittämiseen tarvittavaa osaamista.

Page 5: Vanhustyön verkko 2008 - 2010

Kehittämiskohteet

Aija HimanenMikkelin sateenkaari ry

– 3A -prosessi syksyllä 2009– Henkilöstöä 11 + 3– Assesment 1.9. Assesment 4 h– SYYSKUU 16.09. klo 13 - 16 Algorithm 4 h– LOKAKUU Hallitus 22.9. Action 2 h

• Mikkelin alueen toimijoiden yhteistyöpäivä GOPP -työpaja 28.5.2009– Annakoti– Pietarin pirtti– Savilahden vanhaintukiyhdistys– Juvan vanhaintuki ry– Tiina Kuru, Juvan vanhaintuki ry, Kuharannan palvelutalo

Page 6: Vanhustyön verkko 2008 - 2010

Mikkelin alueen 1. verkostotapaaminen

• kehittämispäivä – ”verkostosta voimaa”– ajankohta syksy 2009 – vanhustyön viikon

yhteyteen– ehdotetaan ajankohdaksi 10.11.2009– Paikka: Veteraanipuisto, Graanintie 12, Mikkeli

Agenda:– 3. sektorin vanhustyön tulevaisuus (Pirkko Karjalainen)– Ostotarjoukset– Vakuutusratkaisut

Page 7: Vanhustyön verkko 2008 - 2010

Mikkelin alueen 1. verkostotapaaminen• Kevät 2010 - Keskustelu- /

kehittämispäivät kunnan päättäjien kanssa– valmistellaan verkostossa yhteistyömalleja– ammatillinen koulutus ja osaamisen

kehittäminen– laadunkehittäminen

Page 8: Vanhustyön verkko 2008 - 2010

Mikkelin alueen 1. verkostotapaaminen• 2010 verkoston kehittäminen• Kiinteistönhoito ja -huoltopalvelut

– virastomestari– teknisen isännöinnin palvelut– kilpailutus??

• Rekrytointi- ja sijaishankinta - selvitetään syksyllä– Saima Software– opiskelijat – harjoittelijat– selvitetään vastuukysymykset

Page 9: Vanhustyön verkko 2008 - 2010

Kehittämiskohteet

Jaana HolmLempäälän ehtookoto ry• Yhteistyötä Jalmarikodon (Kangasala) kanssa. Käynnistetään

BSC -kehittäminen 3. sektorin hoiva-alan tarpeisiin.

• Verkostot - GOPP -työpaja loppuvuodesta (marraskuu)– Tohka –säätiö (Valkeakoski)– Jalmarikoti (Kangasala)– Ehtookoto (Lempäälä)– Aspa –palvelut Oy(Valkeakoski)– Valkeakosken ja Sääksmäen vanhainkodit– Himminkoto (Lempäälä)– Alueen kunnat

Page 10: Vanhustyön verkko 2008 - 2010

Pirkanmaan 1 verkostotapaaminenLaatupainotettu onnistumisstrategia 2011

• Strategiaperustan laatinen syyskuu 2009– Toiminta-ajatus, arvot ja visio kehittämistyöryhmä, syyskuu – Tarkastelunäkökulmien valinta kehittämistyöryhmä, syyskuu– Strategia-analyysi Eero syyskuu 2009

• Strategian suunnittelu 8.9.2009– Strategiakartta– Laadun integrointi strategiaan– Mittaristojen ja tavoitearvojen valinta

• 3A –prosessi kesäkuussa kysely – viikko infoassesment lokakuun alku (ip)

Page 11: Vanhustyön verkko 2008 - 2010

Pirkanmaan 1 verkostotapaaminenLaatupainotettu onnistumisstrategia 2011• Strateginen kehittämistyö Algorithm marraskuu 2009

– Strategiaan kehittävä laatutyö Action ws 11.11.2009– Rahoitus – resurssi hallitukset marraskuu– Vastuuthallitukset marraskuu

• 4. Sitoutuminen– Henkilöstön motivointi– Yksiköiden toiminnan sopeuttaminen strategiaan– Tukitoiminnot

assesment lokakuun alku (ip)

Page 12: Vanhustyön verkko 2008 - 2010

Pirkanmaan 1 verkostotapaaminenLaatupainotettu onnistumisstrategia 2011

5. Operatiivinen toiminta• Avainprosessit – tunnistaminen ja kehittäminen• Prosessien painopistealueiden määrittäminen• Parhaat käytännöt – ”Kojelaudat”

6. Talous• Voimavarasuunnitelmat• Operatiivinen budjetointi• Aikaperusteinen toimintolaskenta

7. Strategian testaus ja päivitys• Palautteen hankkiminen• Operatiivisen toiminnan ja strategian integrointi• Laatupalaute

2010

Page 13: Vanhustyön verkko 2008 - 2010

Kehittämiskohteet

Leena PurmoinenCandoliinin palvelukotisäätiö (Turku)• Turun seudun vanhustyön yhteistyön kehittämispäivä GOPP

menetelmällä• Kolme alueen palvelutaloa mukaan• Edustus

– toiminnanjohtaja– hallituksen jäsen– henkilöstön edustaja– Turun kaupungin ja Kaarinana kunnan edustus

• Elokuun loppu 2009• toukokuussa suunnittelupalaveri

Page 14: Vanhustyön verkko 2008 - 2010

Kehittämiskohteet

Raila FlemingTammilehdonpalvelukeskus (Halikko)Anne JunttiSalva ry, Palvelukeskus Ilolansalo (Salo)• Tehtävä: Saloseudun toimijoiden hankintarenkaan

toimintaedellytysten selvittäminen– saniteettituotteet– tietotekniikkapalvelut – ICT -tuki– taloushallinto (ehkä)– sijaispankki (sairasloma yms. sijaisuuksiin)– asiantuntijapalveluiden jakaminen– perus-, täydennys- ja erikoistumiskoulutus

• Salonseudulla on 10 toimijaa – Selvitetään ESR -rahoituksen mahdollisuutta jatko koordinointiin

• Raila toimittaa yhteystiedot