fondon verkko b2bmyynnissa

of 20 /20
Miten verkko laitetaan palvelemaan vaativaa B2B-myyntiä? Tommi Järvinen Fondon Oy fondon The Sales Message Builder

Upload: tommi-jaervinen

Post on 26-Jun-2015

415 views

Category:

Business


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Fondon verkko b2bmyynnissa

Miten verkko laitetaan palvelemaan vaativaa B2B-myyntiä? Tommi Järvinen

Fondon Oy

fondonThe Sales Message Builder

Page 2: Fondon verkko b2bmyynnissa

fondonThe Sales Message Builder

MeeGo tuotteet Mobiiliohjelmistot

Ohjelmistoliiketoiminta

3D-koneohjaus Metsäkoneteollisuus

SaaS palvelut Open Source

Smart Metering Elektromekaaninen lukitus

Teollisuuden asiantuntijapalvelut

Ulkoituspalvelut

Prosessiteollisuus

Tukkukauppa

Testaus

Page 3: Fondon verkko b2bmyynnissa

Toivo Markkinointijohtaja

Anna Myyntijohtaja

Page 4: Fondon verkko b2bmyynnissa

90% of marketing support is useless in sales field.

American Marketing Association

Page 5: Fondon verkko b2bmyynnissa

Asiantuntijaraati kertoo

Q1 2011

B2B-myynnin

Page 6: Fondon verkko b2bmyynnissa

Markkinointi- ja myyntiprosessien välissä on kuilu.

0  %  

5  %  

10  %  

15  %  

20  %  

25  %  

30  %  

Ei  millään  tavalla   Täydellises6  

0   1   2   3   4   5   6   7  

Kuinka  hyvin  markkinoin.  tukee  myyn.prosessia  organisaa.ossasi?  

Vain 34% kokee markkinoinnin tukevan..

Page 7: Fondon verkko b2bmyynnissa

Täysin hyödytön, puhuu ihan väärää kieltä

4 %

Liian ylätasolla, ei toimi kentällä 14 %

Antaa suuntaviivat, mutta joudun myyjänä muokkaamaan sen kenttäkelpoiseksi

38 %

Hyvä pohja, jonka päälle luon omat tavat viestiä 26 %

Erittäin hyvin, kaikki viestimme ovat linjassa

10 %

Meillä ei ole olemassa brändiviestiä 8 %

Kuinka käyttökelpoinen brändiviestinne on myyntikentällä?

Page 8: Fondon verkko b2bmyynnissa

Heikko   Loistava  0   1   2   3   4   5   6   7  

Liidien  laatu   0  %   10  %   28  %   17  %   16  %   13  %   9  %   0  %  Liidiprosessin  toimivuus   0  %   19  %   40  %   15  %   15  %   6  %   4  %   0  %  

0  %  

5  %  

10  %  

15  %  

20  %  

25  %  

30  %  

35  %  

40  %  

45  %  

%:a    vastaajista  

Minkä  arvosanan  antaisit  liidiprosessillenne/  liidien  laadulle?  

Page 9: Fondon verkko b2bmyynnissa
Page 10: Fondon verkko b2bmyynnissa

Liidiprosessi yhdistää myynnin- ja markkinoinnin.

Mikä on liidi?

Page 11: Fondon verkko b2bmyynnissa

€  €  €    €€€€€€  

€€€€€€€€€€€€  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

€€  

Asiakkuuden hankkiminen eli uusasiakasmyynti

Asiakkuuden syventäminen eli lisä- ja ristiinmyynti sekä elinkaaren kasvattaminen

Page 12: Fondon verkko b2bmyynnissa

Valjastetaan verkko myynnin apuriksi rakentamalla liidimylly.

Sen tehtävä on tuottaa myynnille uusia myyntimahdollisuuksia – lähes automaattisesti.

On  liian  kallista  käydä  kyselemässä  asiakkailta  millaisia  tarpeitä  heillä  

on…  

Page 13: Fondon verkko b2bmyynnissa

Miten se tehdään? Linjaa Laita kaikki, siis KAIKKI, toimenpiteet palvelemaan vain yhtä päämäärää: KAUPPOJEN AIKAAN SAAMISTA

1

Karsi rönsyt Jos toimenpiteellä ei ole selvää yhteyttä kauppojen aikaan saamiseen > POISTA Jos toimenpide on kallis > POISTA

2

Luo polku(ja) asiakkaan tulla lähelle Houkuttele ja pidä asiakas lähellä antamalla jotain arvokasta 3

Automatisoi ja kasvata liidejä Kalliiseen käsityöhön ei ole varaa, vain myyntivalmiit liidit kelpaavat 4

Page 14: Fondon verkko b2bmyynnissa

Esimerkki  yhdestä  polusta  

HAKU-KONE

FREE TRIAL

EMAIL KAMPANJA

MYYNTI YHTEYDEN

-OTTO

KAUPAT LASKEUTUMIS-SIVU

Page 15: Fondon verkko b2bmyynnissa

EMAIL KAMPANJA

HAKUKONE FREE TRIAL

LASKEUTUMIS-SIVU

MYYNTI YHTEYDEN-

OTTO

KAUPAT

AUTOMATISOITUPOSTITUSLISTA

POISTUMA LISTALTA ARVOKAS

SISÄLTÖ PITÄÄ ASIAKKAAN “LOOPISSA”

Täällä liidit kasvatetaan ja myyntikelpoiset poimitaan myynnille

Page 16: Fondon verkko b2bmyynnissa

CRM-toimittaja Esimerkki elävästä elämästä

MAKSETTU GOOGLE 14 PÄIVÄN

KOKEILU

6 MAILIA KOKEILUJAKSON

AIKANA MYYNTI YHTEYDEN-OTTO HETI

KOEJAKSON PÄÄTYTTYÄ

KAUPAT LASKEUTUMIS-SIVU

€ SEO

POSTIA KERRAN KUUSSA

6 KK:n kuluttua uusi koejakso

KUTSU TAPAHTUMAAN

Jokaista kohtaa täytyy mitata. Siirtymät vaiheesta toiseen eli konsversiot (%)

Page 17: Fondon verkko b2bmyynnissa

Palvelutoimittaja teollisuudelle Esimerkki elävästä elämästä

Google   Messut   Myynnin  vuoto  

Markkinoin6  kampanjat  

Johdon  6laisuudet  

Roadshow  

Asiakas-­‐käyn6  

Asiakas-­‐käyn6  

Tapaamis-­‐pyyntö  

Tarjous-­‐pyyntö  

Liidimyllyssä  500  poten6aalista  asiakasta  

 Listan  neQokasvu  +  5%  

(poistuma  6%  -­‐  uudet  +11%)    

“TYÖKALUJA  TUOTTAVUUDEN  PARANTAMISEEN”  

Page 18: Fondon verkko b2bmyynnissa

€  €  €    €€€€€€  

€€€€€€€€€€€€  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

€€  

Asiakkuuden hankkiminen eli uusasiakasmyynti

Asiakkuuden syventäminen eli lisä- ja ristiinmyynti sekä elinkaaren kasvattaminen

Nopea  mylly  kokeilu-­‐asiakkaille    

KäyQäjäyhteisön  liidimylly,  jatkomyyn6mahdollisuuksien  

seulomiseen.    

Ohjelmistotalolla on kolme liidimyllyä Esimerkki elävästä elämästä

Asiasisältöinen  mylly  hankinta-­‐ajankohdan  seulomiseen  

Page 19: Fondon verkko b2bmyynnissa

Tärkein sääntö

Asiakas  pitää  tunnistaa  aina.  Asiakkaan  on  saatava  liidimyllystä  itselleen  arvoa  Liidimylly  on  automa6soitu  ja  tarkkaan  miQaroitu.    

Myynnille  tulee  vain  A-­‐luokan  “myyn6valmiita”  liidejä.  Muut  (B,C  jaD-­‐luokan  liidit)  jäävät  liidimyllyyn  kasvamaan  tai  odoQamaan  myyn6mahdollisuuden  aukeamista.    

…ja pari muuta

Page 20: Fondon verkko b2bmyynnissa

Kiitos. Fondon Oy

Tommi Järvinen

040 555 9877

[email protected]

Asiantuntijaraati kertoo

Q1 2011

B2B-myynnin

Raadin tulosraportti Teemasta: Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö

Fondon Oy www.fondon.fi

!"#$%&'()'*+,-)'

./"-0$%012-,--1'34'2506-'$&6"27'50'850950':)'50';"/&0/5"$%'<,&-1=&'<5>>50/'?">&7+@"'

>%%$56/"-'ABC'D%566-->-$50';"/&0//";;7B'

Lataa maksutta www.fondon.fi