verkko 2000

Download Verkko 2000

If you can't read please download the document

Post on 25-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kestävän verkkokalastuksen perusteet

TRANSCRIPT

 • Verkko on tehokas pyydysVerkko on perinteinen pyydys, jonka suosiota on yll-pitnyt verkolla pyydettvien kalalajien runsaus, lupienkohtuullinen saatavuus ja verkkokalastajaa suosiva ka-lavesien hoito, kuten mittavat siikaistutukset. Verkko-kalastus on vapaa-ajankalastajan suosituinpia kalastus-tapoja. Sen sijaan ammattikalastus on viime vuosikym-menin suuntautunut sulkupyydyksiin ja tehokkaa-seen, lajikohtaiseen kalastukseen (silakka ja muikku).

  Verkon suosiota on yllpitnyt mys sen saalis-mrt. Vaikka verkko perusmitoiltaan on pysynyt yli10 000 vuotta hmmstyttvn samanlaisena, on verk-komateriaalien kehitys ollut viimeisen 50 vuoden ai-kana nopeaa. Edeltjiins verrattuna nykyverkkojenpyyntiteho on moninkertainen.

  Verkkokalastuksen tehoa ovat kasvattaneet mysverkkokalastajan paremmat mahdollisuudet liikkua jakalastaa erilaisilla pyyntipaikoilla ympri vuoden. Verk-kojen hyv saatavuus ja loma-asutuksen kasvu ovatviime aikoihin saakka lisnneet kalastajien ja verkko-jen mr sek pyyntimuodon kokonaissaalista.

  Verkko valikoi saaliskoon, ei saalislajia

  Verkko pyyt silmilln. Tihesilmisest verkostasaatu muikku, 35 mm:n verkon pikkusiika tai harvastaverkosta saatu parikiloinen kuha ovat oikein valikoitu-neita saaliskaloja. Verkkokalastuksen ongelmana on,ett verkko ei valikoi saalislajeja. Siksi verkkokalastajapyyt tahtomattaan mys sellaisia kaloja, joiden kuu-luisi viel kasvaa tai lisnty. Vuoksen vesistalueenjrvitaimen ja lohi-istukkaista 70 % j saaliiksi jo is-tutusvuonna, pasiassa tihesilmisiin verkkoihin.Etel-Saimaan kuhasaaliista yli 80 % pyydetn ver-koilla ennen kuhien sukukypsyytt. Liian pienen kalanvapauttaminen ei paljon asiaa paranna, sill verkostapstetyt kalat selviytyvt harvoin hengiss.

  Hyv renki, huono isntVerkot korjaavat tehokkaasti talteen kalavesien tuot-toa. Ilman verkkopyynti suuri osa kalalajeista jisihydyntmtt. Toisaalta tehokkaan pyyntimuodonhaitat ovat tuntuvia. Istutuksista ei saada oletettuatuottoa, koska suuri osa istukkaista pyydetn verkoil-la keskenkasvuisina, ennen tuottavaa pyyntikokoa.Sama ongelma koskee mys luontaisesti lisntyvikalalajeja, joista osa on uhanalaisia. Uhanalaisten kala-lajien stelemtn pyynti saattaa johtaa paikallisenkannan tuhoon.

  Verkkopyynti voi kohdistua liian tehokkaasti myssuurikokoisiin yksilihin, jolloin se karsii luontaisestilisntyvien kalakantojen parhaat yksilt ja heikentlisntymismahdollisuuksia.

  Stelemtn verkkokalastus mitti istutukset,on uhka luontaisesti lisntyville kalakannoille ja alen-taa verkkokalastajan saaliin mr ja arvoa. Harkitensdelty verkkopyynti sen sijaan luo edellytyksi kala-varojen monipuoliselle hydyntmiselle, uhanalaistenkalalajien ja -kantojen suojelulle sek hyville verkko-saaliille.

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  MUIKKU

  SIIKA

  LAHNA

  MADE

  KUHA

  JRVILOHI

  TAIMEN

  SRKI

  HAUKI

  AHVEN

  %

  Verkoilla saadaan huomattava osa talouskalojemme saaliista.Verkon osuus lajeittain vapaa-ajankalastussaaliista 1998. (RKTL)

  TUOTTAVA PYYNTIKOKOSUUREMMAT SAALISKALATKALAKANTOJEN VAHVISTUMINENUHANALAISTEN LAJIEN SILYMINENVERKKOKALASTUKSEN KYTNNN TAIDOT

  KESTVN VERKKOKALASTUKSEN PERUSTEETKESTVN VERKKOKALASTUKSEN PERUSTEET

 • Verkkokalastuksen stelyn tavoitteena voi olla mm.:

  saaliin mrn ja/tai saaliskalojen pyyntikoon kasvat-taminen,

  uhanalaisten kalakantojen tai -lajien suojelu, pyydettvn kalalajin lisntymisedellytysten paran-

  taminen, muiden verkoilla pyydettvien kalalajien kalastus-

  mahdollisuuksien silyttminen ja

  muiden kalastusmuotojen edellytysten parantami-nen.

  Yht oikeaa tapaa jrjest kalastus ei ole, vaan kunkinkalaveden olosuhteet ja kalakantojen hoidon tavoitteetvaikuttavat ratkaisuihin.

  Verkko -kalastustavoidaan sdell

  Solmuvlin stely Pyynti voidaan kohdistaa tietynkokoisiin kaloihin s-telemll verkon silmkokoa. Riittvn suuri solmuvliantaa saaliskaloille (jrvilohi, taimen, kuha, nopeakasvui-nen siika) mahdollisuuden kasvaa riittvn kookkaiksi.Nin useimmista pyyntikohteista saadaan sek suurem-pi saalis ett kookkaampia saaliskaloja ja luontaisesti li-sntyvt kalakannat ehtivt lisntymn. EsimerkiksiSuomenlahden meritaimenista saataisiin noin 1/3 suu-rempi kokonaissaalis, jos kalat pyydettisiin 45 mm:nverkkojen sijasta vhintn 55 mm:n verkoilla. Samallakalojen keskipaino nousisi 1 1,5 kiloa ja osa kaloistaehtisi lisnty.

  Useimmiten verkkokalastusta ei voida jrjest vainsuurten petokalojen ehdoilla, vaan mys hidaskasvui-sen siian ja muikun pyynti samoissa vesiss on sallittava.Silloin ratkaisuna voi olla ns. vlikoon verkkojen kytnstely, jossa rajoitetaan keskenkasvuisille taimenille, jr-vilohille ja kuhille tuhoisimpien keskitiheiden ( kalave-dest riippuen 24 54 mm) verkkojen kytt.

  SyvyysvyhykestelyVesialueen syvyysvyhykkeen valinnalla pyritn tar-kentamaan verkon solmuvlin stely ulappa-alueidenkeskenkasvuisten petokalojen suojelemiseksi ja saaliinparantamiseksi. Esimerkiksi kuhan verkkokalastuksenstely voidaan kohdistaa yli 10 metrin ja nierin yli 15metrin syvnteisiin. Samalla mahdollistuu tihesil-misempien verkkojen kytt matalalla rantavyhyk-keell.

  Alueelliset ja ajalliset rajoitukset

  Trkeiden kalalajien kutupaikat voidaan rauhoittaa ku-dun ajaksi. Samoin istutusten onnistumista voidaan pa-rantaa lyhyehkill istutuspaikkojen rauhoituksilla. Vael-luskalojen vaellusreiteill kalastusta voidaan rajoittaavaelluksen etenemisen myt erityisesti kapeikoissa jakutujokien suualueilla sek muissa paikoissa, miss verk-kopyynti voi olla liian tehokasta.

  Ajallinen ja paikallinen kalastuksen stely antaamahdollisuuden sovittaa yhteen eri kalalajien verkkoka-lastusta niin, ett mahdolliset haittavaikutukset jvtpieniksi.

  Kokonaisverkkomrt kalavarojen mukaisiksi

  Verkkoluvat ovat usein alihinnoiteltuja, jos niit vertaaverkon pyyntitehoon. Muun muassa tst syyst verk-kojen kokonaismrt vesialueilla saattavat nousta liiansuuriksi, eik verkkokalastuksen ohjaus riit turvaa-maan kalavarojen kestv kytt. Tllin verkkojenmr tulee rajoittaa asettamalla esimerkiksi vesist-tai kalastajakohtaisia enimmisverkkomri.

  Yhdistelemll paras lopputulos

  Yhdistelemll eri stelytapoja saadaan ratkaisuja, jot-ka ohjaavat tietyn kalalajin kalastusta, mutta eivt koh-tuuttomasti rajoita muuta verkkokalastusta. Esimerkiksikuhanpyynti sisvesill voidaan sdell talviaikana, ylikymmenen metrin syvnteiss, tydennettyn mahdol-lisella kutupyyntikiellolla.

  Stely osaksi kalavesien hoitoa

  Kaikkien kalalajien verkkokalastusta samoilla kalavesillei voida aina sovittaa yhteen. Aina ei myskn olemahdollista harjoittaa samoissa vesiss tehokasta verk-kokalastusta ja tuloksellista viehekalastusta. Siksi on tr-ke mritell tavoitteet, joiden mukaan kunkin vesi-alueen kalakantoja hoidetaan ja verkkokalastusta sekmuita kalastusmuotoja sdelln. Istutukset tuleesuunnitella niin, ett istutettavien kalalajien ja luontai-sesti lisntyvien kalalajien verkkokalastus voidaan so-vittaa yhteen istutustavoitteita ja kalakantojen tilaa vaa-rantamatta.

  Mikli halutaan keskitty vain luontaisesti lisnty-vien kalalajien, kuten hauen, ahvenen, siian ja mateenkalastukseen, on stelyn tarve vhisempi kuin istutuk-sin yllpidettvien tai uhanalaisten kalakantojen kalas-tuksessa.

  Kytnnnverkko -kalastus

  K alastuksessa jokainen vesist ja vuodenaika tar-joavat harrastajalle erilaisia haasteita. Uusille ve-sille suuntaavan tai aloittelevan verkkokalastajan kan-nattaakin tutustua pyyntiveden kalastoon ja ominai-suuksiin ennen pyydysten hankintaa tai pyynnin aloitta-mista. Vesistn syvyys ja koko, veden kirkkaus, maantie-teellinen sijainti ym. seikat vaikuttavat merkittvsti sii-hen, mit lajeja, mist ja millaisilla verkoilla kannattaa ta-voitella. Esimerkiksi muikku on verkkokalastajalle tyypil-linen kes- tai syyssaalis ja kuha talvisaalis.

  Perustietoa kalavedest saa kalastusalueen isnnit-sijlt tai paikalliselta kalastuskunnalta, mutta usein ajan-kohtaisin tieto tulee naapureilta ja muilta verkkokalasta-jilta.

  Verkkokalastajan vlineet

  Avovesikalastajan varusteet mrytyvt pitklti vesis-tn koon mukaan. Suurilla vesill tarvitaan pitvi ank-kureita ja kookkaita merkkilippuja. Pikkujrvill ja suo-jaisilla lahtivesill verkot pysyvt paikoillaan ilman ank-kurointia. Mikli verkkoja pidetn pyynniss pidem-pn, kannattaa ne pikkuvesillkin ankkuroida paikoil-leen. Lenkilliseen betonipainoon on helppo solmia ver-kosta ja lippukohosta tuleva naru. Naruna kannattaakytt uppoavaa punottua materiaalia, sill kierrettynaru voi kiert mys verkon ylpaulaa. Kelluva naruon painotettava, ettei se kesll tartu potkureihin eiktalvella jdy kiinni jhn. Vetosolmujen kytt narujensolmimisessa helpottaa verkkojen ksittely. Narua onhyv silytt kookkaalla kelalla ja vltt sen turhaakatkomista, koska solmut voivat sotkeutua verkkoon.Matalat kesverkot voi silytt puikkarilla. Kahta metrikorkeammat verkot kannattaa lappaa laakeaan paljuun,josta ne on helppo laskea uudelleen pyyntiin.

  Entisajan pumpuliverkot kuivattiin seinustalla, muttanykyiset verkkomateriaalit eivt sied auringonvaloa.Verkot onkin syyt silytt auringolta suojassa siten ,etteivt pikkujyrsijt ym. elimet yll havakseen tai muu-ten sotkeudu niihin.

  5 m 10 m < 15 m

  Syvyysvyhykeratkaisee erikalalajien esiinty-misalueet ja senmillaisia ohjailume-netelmi tarvitaan.

  0-5 m

  10 20 30 40 50 cm45 mm:n verkolla pyydettyjen taimenten ja kuhienkeskimriset saaliskoot sek tavoiteltava alin pyyn-tikoko.

  Merkitse verkot selvsti lippumerkeill.

 • Verkot jn alle Talviverkon uittamiseen on monta mahdollisuutta. Uit-tolauta on harrastajalle kyttkelpoisin uittovline. Li-sksi tarvitaan hyv lohkomistuura, reunallinen lapio, 60m solmutonta ja punottua vetonarua sek pari metrirautalankaa. Talvikalastuksessa ei verkoissa tarvita puik-kareita lainkaan, koska verkkoa koettaessa se on paraslappaa avannon reunalle. Kovalla pakkas