oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen

of 12 /12
Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen

Upload: duscha

Post on 03-Feb-2016

34 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen. Tausta. Nykyinen palvelu on ollut käytössä vuodesta 1998 Uusi palvelu pohjautuu: Nykyisestä palvelusta saatuihin kokemuksiin. Tieto- ja viestintätekniikan käytössä tapahtuvaan murrokseen. Sosiaalisen median käyttöönottoon. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen

Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen

kehittäminen

Page 2: Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen

Tausta

• Nykyinen palvelu on ollut käytössä vuodesta 1998

• Uusi palvelu pohjautuu:– Nykyisestä palvelusta saatuihin kokemuksiin. – Tieto- ja viestintätekniikan käytössä tapahtuvaan

murrokseen.• Sosiaalisen median käyttöönottoon.

• Oppijoiden käyttötaitoihin.

• Sähköisten sisältöjen/oppimateriaalien käytön lisääntymiseen.

Page 3: Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen

Esimerkkejä nykyisestä palvelusta

• http://www.peda.net/veraja/jyvaskyla

• http://www.peda.net/veraja/porvoo

• http://www.peda.net/veraja/lahti

• http://www.peda.net/veraja/kuopio

• http://www.peda.net/veraja/rovaniemi

• Lisää osoitteesta http://www.peda.net/veraja/

Page 4: Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen

Oppijalähtöinen verkko-oppimisympäristö

Miksi?•Ympäristöjä on kehitetty lähinnä koulun ja opettajan näkökulmista.

– Verkko-oppimisympäristöjä on kehitettävä oppilaan ja opettajan tarpeisiin eri-ikäiset oppilaat huomioiden.

– Sosiaalisen median palvelut, ”perinteiset” oppimisalustat vai mitä?

•Verkkoympäristön pitää tukea oppijalähtöisiä työtapoja.•Verkko-oppimisympäristön pitää tukea ”luokkatyöskentelyä”.

Page 5: Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen

Oppijalähtöinen verkko-oppimisympäristö

Miksi?

•Verkkoympäristön pitää tukea elinikäistä ja informaalia oppimista mm. mahdollistamalla elinikäisen portfolion periaate ja luomalla rajapintoja vapaa-aikaan.

– Mitä tapahtuu oppijan tuotoksille, prosesseille ja verkostoille kun oppija poistuu oppilaitoksesta?

•Verkkoympäristön tulee selkeyttää "työvälineähkyä".– Oppilaiden työvälinevalikoima kasvaa (ikä huomioiden).

– PLE-malli (Personal learning enviroment) auttaa opettajaa kokonaisuuksien hahmottamisessa.

• Oppija hallitsee omia oppimisen prosessejaan, niihin liittyviä tavoitteita ja sisältöjä sekä työvälineitä.

Page 6: Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen

Oppijalähtöinen verkko-oppimisympäristö

Miksi?• Sähköisten oppimateriaalin pitää tukea oppijalähtöisiä, vuorovaikutteisia

ja yhteisöllisiä työtapoja.

• Sähköisen oppimateriaalin käyttöönotto ja käyttäminen on oltava helppoa oppilaalle ja opettajalle.

• Sähköinen oppimateriaali voi tarjota oppisisällöt, työtavat eli oppimisprosessin ja työvälineet tiedon työstämiseen sekä oppimisen ohjaamiseen.

• Sähköisen oppimateriaalin tulee olla muokattavaa, helposti jaettavaa ja helposti yhdistettävissä muihin sisältöihin.

Page 7: Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen

Oppijalähtöinen verkko-oppimisympäristö

Miksi?

•Tekijänoikeus-, vastuu-, tietosuoja- ja tietoturvakysymykset pitää ratkaista koulutuksen järjestäjän näkökulmasta.

•Järjestelmien ylläpito ei saa tarpeettomasti rasittaa koulutuksen järjestäjää eikä koulutuksen järjestäjän taloutta.

Page 8: Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen

Uuden palvelun kuvausMuut oppijan, opettajan ja oppilaitoksen käyttämät palvelut ja järjestelmätkuten sosiaalisen median palvelut ja oppilashallinto-järjestelmät

Muut oppijan, opettajan ja oppilaitoksen käyttämät palvelut ja järjestelmätkuten sosiaalisen median palvelut ja oppilashallinto-järjestelmät

Pedagoginen yhteisöpalveluYhteisöllinen työskentely, sisällön jakaminen ja julkisuuden hallinta, verkostoissa toimiminen, sos. mediassa toimijaksi oppiminen /mediakasvatus, oppijan ja opettajan roolien tunnistaminen.

Pedagoginen yhteisöpalveluYhteisöllinen työskentely, sisällön jakaminen ja julkisuuden hallinta, verkostoissa toimiminen, sos. mediassa toimijaksi oppiminen /mediakasvatus, oppijan ja opettajan roolien tunnistaminen.

OppimateriaalipalveluYhteisölliset, toiminnalliset ja muokattavat sähköiset oppimateriaalit. Kustantajien oppimateriaalit, opettajien omien oppimateriaalien jakaminen.

OppimateriaalipalveluYhteisölliset, toiminnalliset ja muokattavat sähköiset oppimateriaalit. Kustantajien oppimateriaalit, opettajien omien oppimateriaalien jakaminen.

Oppilaitoksen“oppimisalusta”Oppilaitosten verkkosivut, oppiaineiden ja luokkien työskentelysivut, verkkokurssit, kodin ja koulun välinen yhteistyö/tiedottaminen.

Oppilaitoksen“oppimisalusta”Oppilaitosten verkkosivut, oppiaineiden ja luokkien työskentelysivut, verkkokurssit, kodin ja koulun välinen yhteistyö/tiedottaminen.

Oppijan ja opettajan “oma tila”Henkilökohtainen alue, joka on oppijan itsensä muokattavissa ja hallittavissa. Henkilökohtainen profiili ja oppimisalusta henkilökohtaisessa käytössä. Käytettävissä elinikäisesti formaaleissa ja informaaleissa tilanteissa. HUOM! Oppijat –hankkeen kehitystyö keskittyy tähän!

Oppijan ja opettajan “oma tila”Henkilökohtainen alue, joka on oppijan itsensä muokattavissa ja hallittavissa. Henkilökohtainen profiili ja oppimisalusta henkilökohtaisessa käytössä. Käytettävissä elinikäisesti formaaleissa ja informaaleissa tilanteissa. HUOM! Oppijat –hankkeen kehitystyö keskittyy tähän!

Vapaa-ajan palvelutEsimerkiksi seurojen ja yhdistysten verkkopalvelut

Vapaa-ajan palvelutEsimerkiksi seurojen ja yhdistysten verkkopalvelut

Page 9: Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen

Esimerkkejä

• https://peda.net/jyvaskyla/halssilankoulu

• https://peda.net/p/jarkko.lampinen/esimerkkisivu/2b-puiston-kasveja

• https://peda.net/p/jarkko.lampinen/muita-esimerkkejä

• https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi

Page 10: Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen

Aikatauluja

• Tavoitteena on:– Vapaa kirjautuminen, julkaisu avoimeen verkkoon ja

Live ID .tuki huhtikuun puolivälissä (ITK).– Käyttöönotto tapahtuu laajemmin syksystä 2013.

• Tilaukset

• Jakaminen yms.

Page 11: Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen

Käyttöönotosta

• Ensimmäisessä vaiheessa:– Sallistaan vapaa kirjautuminen ja mahdollistetaan tunnusten

luominen oppilaitoksille.

– Jaetaan / tilataan Peda.net “pääsyliput”.

– Käyttäjä valitsee käyttääkö kirjautumiseen omaa Peda.net tunnusta, vai esim. Live ID, Google ta FB tunnustaan.

• Toisessa vaiheessa:– Mahdollistetaan tunnusten ja ryhmätietotojen tuominen

Primuksesta / Wilmasta.

Page 12: Oppijalähtöisten verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen