didaktiikka verkko-opetuksessa

of 37 /37
Didaktiikka verkko- opetuksessa Digioppiminen ja sen tuki vuonna 2015 Meänmaan verkko-opisto 7.11.2015 Esko Lius j.mp/verkkodida2015

Upload: esko-lius

Post on 08-Jan-2017

544 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Didaktiikka verkko-opetuksessa Digioppiminen ja sen tuki vuonna 2015

Meänmaan verkko-opisto7.11.2015 Esko Lius j.mp/verkkodida2015

Page 2: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Ihan aluksi

1) Tekniikkaa) kytke headsetb) avaa AC-huonec) tee Meeting-valikon Audio Setup

2) Esittäytymiset

Page 3: Didaktiikka verkko-opetuksessa

7.11.2015 ohjelma

● Mitä ovat didaktiikka ja oppiminen verkossa

● Kokemuksia työväenopiston verkkokielikursseilta

● Suunnittelun tueksi: Keittokirja aloittelevalle

verkko-opettajalle

● Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit

● Näppäriä ja koukuttavia välineitä opetuksen ja

oppimisen tueksi

Page 4: Didaktiikka verkko-opetuksessa

“Didaktiikka”

Opettaminen on oppimisen tukemista

Didaktiikka etsii vastausta kysymykseen millaista on hyvä opetus

Kysymys on siis siitä, miten tuetaan oppimista - tässä tapauksessa verkossa

Page 5: Didaktiikka verkko-opetuksessa

“Verkko”

Tietotekninen käsite

Metafora

Liittyy oppimiskäsitykseen

Page 6: Didaktiikka verkko-opetuksessa

“Verkko-oppiminen”

Niin monimuotoista, ettei sanotuksi saa...

Page 7: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Espoon työväenopiston englanninkurssin opetuskerta Adobe Connectissa.

Page 8: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Ammatillinen kurssi Moodle-oppimisalustalla.

Page 9: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Työpaikalla oppimisen ohjausblogi, jossa linkit opiskelijoiden omiin blogeihin.

Page 10: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Tavaratalo-roolipeli (“LARP”) sekä Facebookissa että luokkahuoneessa.

Page 11: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Opettajien yhteistoiminnallisen oppimisen kurssi Second Life -virtuaalimaailmassa.

Page 12: Didaktiikka verkko-opetuksessa

- työväline (Google Dokumentit)- oppimisen tila/ympäristö (Adobe Connect)- tiedonhankintakanava (Wikipedia)- vertaistuki (FB-ryhmä)- älyllinen proteesi (Trello)- Jatka listaa!

Teknologian rooleja/tehtäviäverkko-oppimisessa

Page 13: Didaktiikka verkko-opetuksessa

SAMR-malli

Ruben Puentedura nimesi näkemyksensä teknologian käytön

tasoista oppimisessa SAMR-malliksi.

Uudelleenmäärittely (Redefinition) Laadullinen hyppäys

Muokkaaminen (Modification) Laadullinen hyppäys

Lisääminen (Augmentation)

Korvaaminen (Substitution)

https://sites.google.com/a/msad60.org/technology-is-learning/samr-model

Muutos ja yhteistyökasvavat

Page 14: Didaktiikka verkko-opetuksessa
Page 15: Didaktiikka verkko-opetuksessa
Page 16: Didaktiikka verkko-opetuksessa
Page 17: Didaktiikka verkko-opetuksessa
Page 18: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Oletko osallistunut verkkokurssille?

http://fi.padlet.com/esko/verkkokurssit

Kirjoita “seinälle” millä kurssilla olet ollut. Valitse paikka taulukossa aputekstien mukaan.

Kaksoisklikkaa ja kirjoita uuteen lappuun.

Page 19: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Oletko osallistunut verkkokurssille?

Keskustelu Padletille kirjatuista kursseista

Mitä kokemuksia opettajien pedagogisista ratkaisuista?

Miten pedagogiikkaan vaikutti se, että toimittiin verkossa eikä luokkatilassa?

Page 20: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Verkko-opetuksen skaalaa

Kokonaan vai osittain verkossa?

Yhdessä vai itsenäisesti?

Valmiit materiaalit vai työohjeet?

Suljettu vai MOOC?

Page 21: Didaktiikka verkko-opetuksessa

OppiminenOnline.com uudenlaista täydennyskoulutusta Opettajan digitaitojen päivitys

Trialogisen oppimisen malli- oppijan kokemuksellinen ja tutkiva

tiedonhankinta - osallistuminen ja vuorovaikutus- yhteisöllinen tiedon rakentaminen

Page 22: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Esimerkki: OppiminenOnline.com

Page 23: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Espoon työväenopiston

kielikurssit verkossa

Kokemuksia ja vinkkejäsyksyltä 2015

Page 24: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Tavoitteita

● Kokeilla uutta oppimisympäristöä ja uusia menetelmiä

● Laajentaa opetustarjontaa ja potentiaaleja kohderyhmiä

● Tarjota opettajille mahdollisuus kokeilla uutta ja kehittyä

● Tarkastella tulevaisuuden toimintamalleja

Page 25: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Oppimisympäristöt

Verkossa:● Promentor Oy:n kielikurssimateriaalit● Adobe Connect verkkotapaamisten

ympäristönä

Fyysisesti:● opiskelijat yleensä kotona/Espoossa● opettajat kotona tai töissä, Vaasaa ja

Tukholmaa myöten

Page 26: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Tekninen tuki

● Omnian digituki mukana suunnittelussa

● Opettajille järjestetty opastus AdobeConnectin ym. tekniikan käyttöön

● Muutamalla ensimmäisellä opetuskerralla tekninen tuki mukana

● Tukimateriaali

Page 27: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Alustavia kokemuksia

- tekninen suunnittelu mukaan opetuksen suunnitteluun

- opettajan tunnettava verkkoympäristö etukäteen

- tekninen tuki ensimmäisillä kerroilla tarpeen, jottei opettajan aika mene ääniasetusten neuvomisessa ym.

- osallistaminen, ohjaus ja motivointi!

Page 28: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Verkko-opetuksensuunnittelu

Page 29: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Vastaa itsellesi

miksi?

miten?

mitä?

kenelle?

Page 31: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Oman materiaalin tekeminen

Teetkö yksittäisen oppimisaihion vai kokonaisen kurssimateriaalin?

Pieni on kaunista! Ensimmäisen kokeilun ei tarvitse olla iso ja maailman paras!

Selkeä ohjeistus on välttämätön:

● tavoitteet● toimintatavat● aikataulu

Page 32: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Oman materiaalin tekeminen

Tutustu Keittokirjan lukuun 3 varttitunti.

Poimi materiaalista jokin kohta, joka on itsellesi tärkeä tai joka herätti kysymyksiä.

Keskustellaan aineistoon tutustumisen jälkeen.

Page 33: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Yhteiset laatukriteerit

Sotungin etälukio sovelsi verkkokursseilleen opetushallituksen verkko-oppimateriaalin laatukriteerejä.

Keskeisiä laatutekijöitä

● Pedagoginen laatu● Pedagoginen käytettävyys ja esteettömyys

○ eri asia kuin palvelun ominaisuudet

● Tuotannon laatu

Page 35: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Näppäriä ja koukuttavia

välineitä opetuksen ja

oppimisen tueksi

Page 36: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Esimerkiksi...

● Padlet

● Kahoot: Meän verkkopeda

● Youtube

● Thinglink: esimerkkejä ja oppimispolku

● Google Forms

Page 37: Didaktiikka verkko-opetuksessa

Palaute jareflektio