takim †ali‍masi ve problem †–zme tekn°kler°

Download TAKIM ‡ALI‍MASI VE PROBLEM ‡–ZME TEKN°KLER°

Post on 11-Jan-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TAKIM ÇALIŞMASI VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ. Problem Çözme Ekipleri. Kurumların(okul) tespit ettikleri iyileştirmeye açık alanlarından biri birkaçı veya hepsi ile ilgili problemleri çözmek amacıyla gönüllü çalışanlardan oluşmuş 3 veya 8 kişiden oluşan çalışma gruplarına denir. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • TAKIM ALIMASI VE PROBLEM ZME TEKNKLER

 • Problem zme EkipleriKurumlarn(okul) tespit ettikleri iyiletirmeye ak alanlarndan biri birka veya hepsi ile ilgili problemleri zmek amacyla gnll alanlardan olumu 3 veya 8 kiiden oluan alma gruplarna denir.

 • Problem zme ekipleri Problem zme teknikleri uygularlar

 • Problem zme ekiplerinin amalar:alanlarn dncelerini sylemesine ortam hazrlarlar.alanlarn problemler karsnda zm aramasn salar.Kurumda ekip ruhunu gelitirir.Hizmeti verirken hatalar azaltr.Problem olumadan nlem alma daha uyumlu bir i ortam yaratr.

 • Takm almasnn yararlar:alanlar arasnda ibirliini arttrr.alanlarn kurumun sorunlarna kar duyarll artar.Hizmet kalitesinde gelime salanr.Devamszlklar azalr.Kurumda fark edilmemi sorunlarn grlmesini ve zmn salar.

 • alanlara yararlaralanlarn dncelerini ifade edebilecekleri ortam yaratr.alanlarda kuruma kar ait olma duygusu geliir.alanlarn liderlik yeteneklerini gelitirir.alanlarn alma alanlar ile ilgili faaliyetlerde etkin rol almalarn salar. doyumu salanr.

 • Takm almasnn faaliyet alanlar Okul blgesine katk(anne-baba,okuma-yazma retimi,kermes vb.)alma ortamnn gelitirilmesiKurumda kazalarn nlenmesiHizmet kalitesinin arttrlmasEitim ortamlarnn renme yntemlerinin gelitirilmesiDers ara gerelerinin gelitirilmesi

 • Okul aile ibirliinin gelitirilmesiOkulda ynetim(renci hizmetleri bte personel,eitim retim)

 • Pe ler iin uygun koullarKatlmc ve demokratik bir ynetim anlaynn benimsenmi olmasalanlar ve yneticiler arasndaki iletiimin ak ve olumlu olmasKurulan/kurulacak olan pe nin kesin belirlenmi bir amacnn olmasPe yelerinin her birinin ekip ierisinde grev almasPe yeleri arasnda iletiimin sayg ve gvene dayanmasPe lerde yer almann gnlllk esasna dayanmas

 • Pe lerin alma ilkeleri yiletirmek istenen problemin okul/kuruma fayda salayan bir alan olmasna zen gsterilirEkibin oluturulmasnda gnlllk esas vardr.Ekibin ad misyonu hedefleri belirlenirEkibin sekretaryasn ekip yelerinden biri yrtrEkip yeleri arasnda adil bir grev dalm yaplrEkip yelerinin dncelerini aka ifade edebilecekleri ortam yaratlrEkip yelerinin tky problem zme teknikleri vb konularda srekli gelimeleri salanryiletirme faaliyetinin belirlenen sre ierisinde tamamlanmasna zen gsterilirYaplan almalar raporlatrlryiletirme faaliyeti sonunda ekip ynetime ve alanlara sunu yapar.

 • Okul kurumun iyiletirmeye ak alanlarnn duyurulmas

  Pe gnll alanlarca oluturulmas ve ekip liderlerinin seilmesiProblem zme ekiplerinin eitimiProblem zme ekibi yelerinin eitimiEkip tarafndan iyiletirilecek konuya ilikin takvimin okul kalite kuruluna sunmasKalite kurulunun onayEkibe gerekli olanaklarn salanmasProblem zme ekibinin almalarna balamasPe ekibinin alma sonularn raporlatrarak kalite kuruluna ve alanlara sunmas

 • Okul kalite kuruluOkul kalite gelitirme ekibi

  Ekip lideri

  Ekip lideri

  Ekip lideriProblem zme ekibiProblem zme ekibiProblem zme ekibi

 • OGYE NN PROBLEM ZME EKPLERNE KARI GREVPE KURULMASI GEREKEN YLETRMEYE AIK ALANLARI TESPT EDEREK DUYURMAKEKB OLUTURMAK VE ETMN SALAMAKBAARILI EKP ALIMALARINI DLLENDRMEK

 • EKPLERN GREVLERTOPLANTILAR YAPMAK ALINAN KARARLARI UYGULAMAKKSEL YETERLLKLERNE GRE GREV DAILIMI YAPMAKALIMALARI DEERLENDRMEK VE RAPORLATIRMAK

 • PROBLEM ZMEEKPLERNN ETMTKY FELSEFES VE TEMEL LKELER2 SAATOGYE VE ALIMA LKELER2 SAATTAKIM ALIMASI PROBLEM ZME YNTEM VE TEKNKLER4 SAATVERLER TOPLAMA VE RAPORLATIRMA4 SAATZDEERLENDRME ALIMALARI4 SAATSTRATEJK PLANLAMA4 SAAT

 • PROBLEM ZME EKPLERNN ALIMASI NPROBLEMN TESPT EDLM OLMASI GEREKR

 • PROBLEM ZME TEKNKLER1.BEYN FIRTINASI2.ALTI APKALI DNME TEKN3.KUVVET G ALANI ANALZ4.ODAK GRUPLARI5.MLAKAT

  FKR RETME TEKNKLER1.PKO DNGS2.5N-1K TEKN

  SREKL GELTRME TEKNKLER1.LK DYAGRAMMI2.ETKNLK ANALZ

  NERLENLER NCELKLERNDRME TEKNKLER

 • 1.AKI DYAGRAMI2.SEBEP-SONU(BALIK KILII ) DYAGRAMI3.PARETO ANALZ4.AA DYAGRAMI5.LG/YAKINLIK DYAGRAMI6.YOKLAMA KAITLARI7.KUVVET/G ALANI ANALZ

  PROBLEM ANALZ TEKNKLER1.NOMNAL GRUP TEKN2.OKLU OYLAMA TEKN3.HEDEF SAPTAMA TEKNKARAR VERME TEKNKLER1.ANKETLER2.KONTROL TABLOSU3.HSTOGRAM4.PARETO DYAGRAMI5.SERPME DYAGRAMI6.HAREKET ZELGES7.KONTROL ZELGES

  VER TOPLAMA / VER ANALZ VE DEERLENDRME TEKNKLER

 • PROBLEM ZME EKPLER ALIMA PLANIYLETRMEEKBNN ADISTRATEJK AMA/HEDEFYLETRME KONUSUYLETRMENN AMACIYLETRME HEDEFYAPILACAK FAALYETLERKOORDNE GEREKTREN BRMLERBALANGI TARHBT TARHDURUM

 • Pko Ynetimi ve Aralar

 • Sonraki geliimplan iin retilenyeni fikirler, Standart hale getirilecek uygulamalar Snfta aktif dinleme yi not tutma Serbest almaya ve zaman Etkin retmen kontrol renci ile ekip almas Planm ne derece iyi iledi? renme sre vektlarn gelitirmek iin ne tr deiiklikleryapabilirim? Plann tm noktalarnuygulama

 • PEnin PUK Dngsn Probleme zme Srecinde Kullanmas7. AdmStandartlatrma6. AdmSonucun Kontrol-Uygunluu5. AdmKar tedbirlerin Alnmas4. AdmHata nedenlerinin Analizi3. AdmFaaliyetlerin Planlanmas2. AdmHedeflerin Konmas1. AdmKonunun belirlenmesiPKUSrecin yiletirilmesi KararOkulun Hedef ve ncelikleri

 • 1.ktlar, mterileri ve beklentileri belirleAk emalar, Odak gruplarBeyin frtnas, Odak gruplar, MlakatBALA2. Mevcut sreci tanmla3. l ve zmleYoklama katlar, Kou emalar, Histogramlar, Anketler 4.iyiletirme frsatlar zerinde odaklaKarar matrisi, Pareto emalar, oklu oylama 5. Temeldeki nedenleri belirleBeyin frtnas, Yaknlk diyagramlar, Sebep-sonu diyagram, Aa diyagram, liki diyagram, Odak gruplar, Kuvvet alan analizi6. zmleri yarat ve en iyilerini seBeyin frtnas, Karar matrisi, Aa diyagram7. Deneme uygulamasn planlaBeyin frtnas, Kuvvet alan analizi, Eylem planlar, Aa diyagram, . Ak emalar8. Denemeyi gerekletirYoklama katlar, Histogramlar9. Sonular deerlendirYoklama katlar, Anketler, Odak gruplar, Histogramlar, Kou emalar 10. nemli sonular belirlePareto emalar, Odak gruplar, Kuvvet alan analizi11.Deiiklii standardize etKuvvet alan analizi, Beyin frtnas, Eylem planlar, Aa diyagram, Ak emalar12. Takip et ve getirileri srekli klYoklama katlar, Kou emalar, Anketler, Histogramlar, Kontrol emalar PLANLA UYGULA KONTROL ET NLEM ALPUK YNETM VE ARALARI

 • 2.Beyin frtnas

 • Bir problemin nasl zlecei konusunda hep birlikte fikirler ortaya atmak zerebir grup insann toplanmasnaBEYN FIRTINASI TEKN ad verilir.

 • Beyin Frtnas KurallarHer ye srasyla dncesini belirtir. Fikirler tkeninceye kadar bu ie devam edilir.Her ye sras geldiinde bir tek fikir nermelidir.Daha yararl olmak iin ok sayda fikir retilmelidir.Sras gelen kii PAS diyebilir.Dnceler eletirilemez, kmsenemez.lk defa katlanlara cesaret verilmeli, tevik edilmelidir.

 • KM? Kim yapyor? Kim yapmal?NE?NEREDE?NE ZAMAN?NN? NASIL?Ne yaplyor? Ne yaplmal?Nerede yaplyor? Nerede yaplmal?Ne zaman yaplyor? Ne zaman yaplmal?Niin yaplyor? Niin o ekilde yaplyor?Nasl yaplyor? Nasl yaplmaldr?3- 5N -1K TEKN

 • 4- SEBEP- SONU (Balk Kl) DYAGRAMI Problem zmnde problemin sebeplerinin sistematik olarak analizi amacyla kullanlan aratr. Belirli bir problemin veya durumun olas nedenlerini belirlemek, ortaya karmak iin kullanlr. Grubun problemin ieriine odaklanmasn salar. Problem hakkndaki grup bilgisinin ortaya kmasn salar.

  Detayl bir sebep-sonu diyagram balk kl eklindedir, bu yzden balk kl diyagram olarak da adlandrlr.

  Her sebep incelenirken, normlardan, yntemlerden oluabilecek sapmalar, deiiklikler dnlmelidir.

 • Problem zme srecinin daha dzenli hale getirilmesi Problem hakknda btn bilinenlerin ortaya konmas, bilinenlerden bilinmeyenlere doru sistematik bir yaklam. Problemle dorudan deneyimi olan kiilerin uzmanlndan yararlanma

  MMKN OLABLMEKTEDR. Sebep Sonu Diyagram Yoluyla

 • Sebep Sonu Diyagramlar Eiticidir. Tartmalarda yol gsterir, konunun dalmasn nler. Her trl problemin analizi iin kullanlabilir.

 • Sebep Sonu Diyagram Nasl izilir?

  Adm-1- Sorun tespit edilir balk olarak yazlr.

  Adm-2- Tespit edilecek muhtemel nedenler iin temel gruplamalar belirlenir (htiyaca gre gruplar belirlenir, Grup balklar ve says standart deildir) Dk Spor Baars VarMalzemensanevre MetotDk Spor Baars VarEiticiler

 • Adm-3- Btn yeler beyin frtnas oturumuna katlr, srayla tm yelerin dnceleri alnr.Adm-4- Her ye dncesinin hangi temel gruba girdiini belirtmelidir bir neden bazen baka bir nedenin dal olarak eklenir.EiticilerBilgisiz yetersiz eiticiEiticilerBilgisiz yetersiz eiticiYeni eiticiSebep Sonu Diyagram Nasl izilir? (Devam)

 • Daha sonra en nemli nedenleri tespit etmek iin oylama yaplr, en fazla oyu alan nedenler daire iine alnr. Sorunun zmne ncelikle buradan balanr ve klk yava yava krlr. Tamamlanm bir balk kl aadaki gibidir.

  Sebep Sonu Diyagram Nasl izilir? (Devam)

  Metodlar

  evre

  nsan

  Malzemeler

  Uygun olmayan

  hava koullar

  Uygun

  olmayan

  spor alan

  Beslenme

  yetersizlii

  Yetersizlik

  Uykusuzluk

  Yorgunluk

  steksizlik

  DK SPOR BAARISI VAR

  Eiticiler

  Kat disiplin

  ok ar spor

  program

  Gevek tavrlar

  sergilenmesi

  Metodsuzluk

  dl-ceza

  kullanmamak

  Zaman snrlamas

  altnda ezilmek

  Uygun olmayan

  spor kyafeti

  Tesis

  yetersizlii

  Metodsuzluk

  Uygun

  olmayan spor

  Mlz

  .

  Bilgisiz / Yetersiz Eitici

  Yeni personel

  Gnlsz

  Eitici

  Kt

  alkanlklar

  Eitici eitiminin yetersizlii

 • 5-LK DYAGRAMIBir dizi fikir ara