snappercursus nefrologie - internisten 19-6-2017 1 snappercursus nefrologie sabine meijvis,

Download Snappercursus nefrologie - internisten  19-6-2017 1 Snappercursus nefrologie Sabine Meijvis,

Post on 21-Feb-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 19-6-2017

  1

  Snappercursus nefrologie

  Sabine Meijvis, UMC Utrecht

  Machiel Siezenga, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede

  Juni 2017

  programma

  • Workup nierinsufficientie

  • Casuïstiek

  Indeling nierinsufficientie en analyse daarvan

  Dat is zóveel dat het nauwelijks op 1 dia past......

  Combinatie van anatomische en pathofysiologische indeling

  Analyse nierinsufficientie

  • Acuut of chronisch?

  • Prerenaal:

  • Verminderde renale perfusie

  • Ondervulling

  • Forward / backward failure ( cardiorenaal syndroom)

  • Hepatorenaal syndroom

  • Nierarterie stenose (mononier)

  • Renaal

  • Glomerulair: “glomerulonefritis”

  • Systeemvasculitis

  • Immuuncomplex gemedieerd (SLE, chronische infecties, cryoglobulinemie, IgA nefropathie)

  • Primaire nierziekte (primaire FSGS, Membraneuze glomerulopathie, minimal change) (autoimmuun-genese)

  • (diabetische nefropathie)

  • Complement dysregulatie (C3 glomerulopathie, DDD, MPGN)

  • M proteine gemedieerd (LCDD en varianten, amyloidose)

  • Endotheelschade (HUS-TTP, TMA (bijv door maligne hypertensie), scleroderma renale crise)

  • Tubulair:

  • Tubulointerstitiele nefritis / tubulopathie (medicatie / systeemziekte / infectie)

  • M proteine gemedieerd (cast nefropathie (geeft zowel obstructie als inflammatie), LCDD)

  • Toxische tubulopathie (rhabdomyolyse, galpigmenten, contrastnefropathie)

  • Ischemie (ATN)

  • Vasculair:

  • Nierinfacrct

  • Vasculitis middelgrote vaten (PAN)

  • Cholesterolembolien

  • Overig (diabetes, nefrosclerose, amyloidose etc)

  • Postrenaal

  - Belemmerde urine afvloed

  - supravesicaal (bilateraal / mononier) (uretersteen, retroperitoneale fibrose / massa’s, lymfomen)

  - Infravesicaal (blaasretentie)

  -Fractionele natrium excretie -Fractionele ureum excretie -Ureum/creat ratio

  Urine analyse, serologie, M proteine etc

  beeldvorming

  -Dysmorfe erytrocyturie -erycylinders -proteinurie

  -Leucocyturie -leucocytencylinders -matige proteinurie

  anemie / PTH / calcium / niergrootte

  Variabel: -geen afwijkingen -hematurie / erytrocyturie

  Het gaat om patroonherkenning........ de nefrologische gereedschapskist..........

 • 19-6-2017

  2

  de nefrologische gereedschapskist

  gereedschap Wanneer Snel Minder snel

  Anamnese / medicatie Altijd +

  Lich onderzoek : - Bloeddruk - Vullingsstatus - Extrarenale verschijnselen

  Altijd +

  Urine (sediment, proteinurie, FeNa) Altijd

  Bloedbeeld / leverenzymen Altijd

  Inflammatieparameters Altijd +

  PTH Op indicatie +/-

  Immunoglobulines / totaal eiwit Op indicatie +

  Autoimmuunserologie / complement Op indicatie + +

  M proteine Op indicatie +

  fundoscopie Op indicatie +

  Echo / beeldvorming +

  patronen

  Anamnese / medicatie

  Lichamelijk onderzoek

  Aanvullend lab onderzoek

  NI + hematologie

  NI + longprobleem

  GN + inflammatie

  TIN + inflammatie

  GN zonder inflammatie

  TIN zonder inflammatie

  - M-proteine - TMA (HUS/TTP)

  Pulmorenaal syndroom

  -ANCA vasculitis -Anti GBM nefritis -Cryo’s -sarcoidose

  -Systeemvasculitis -Endocarditis -SLE

  -IgA nefropathie -M-proteine

  -Systeemziekte -infectie

  medicatie

  NI + hematurie /flankpijn mononier

  NI + hart/leverfalen

  -Cardiorenaal syndroom -Hepatorenaal syndroom

  -Urologisch -nierinfarct

  Casus 1

  (nog 5 te gaan....)

  65 jarige man

  VG: blanco

  • Consult via orthopedie i.v.m. kreatinine stijging

  • RvO: Septische arthritis re schouder, Staf. aureus bacteriemie,

  sinds 2 weken flucloxacilline 12 gram per dag iv, tevens 3dd50mg diclofenac

  • Kreatinine 100  300 in

 • 19-6-2017

  3

  Casus 2

  • Vrouw, 54 jaar

  • VG: hypertensie, palpitaties

  • Sinds 6 mnd moe en spierpijn armen en benen. Fibromylagie? R/ ibuprofen 3 mnd geleden

  • R/ HCT 25 mg, atenolol 25 mg, omeprazol, ibuprofen 3 dd, fluoxetine, diazepam, amitryptiline

  • HA lab: creat 450  SEH

  • O/ RR 194/90, T 37.5, Sat 99%, pijnklachten bij heffen benen

  Lab onderzoek

  • BSE 5, Hb 5.5, MCV 88, L 4.9, T 200, CRP 10

  • Creat 450 (in 2012 58), ureum 24, Calcium 2.65, albumine 50 (TE 80), P 1.62

  • Leverchemie gb

  • PTH 8.9

  • Urine: bloed +, leuco ++, totaal eiwit 3.5 gr/L

  • Nefrologisch sediment: leuco’s en leucoklontjes, geen cylinders

  • Chronisch of acuut?

  • Patroon / DD?

  Verder onderzoek

  • IgG 5.0

  • IgA 0.1

  • IgM < 0.01

  • Patroon/ DD nu?

  • Echo nieren: “Afwijkend hyperechogeen beeld van nierparenchym beiderzijds passend bij parenchymateus nierlijden. De nieromvang rechts bedraagt circa 11 cm, links circa 10,5 cm. Beiderzijds geen dilatatie. Geen aanwijzingen voor concrementen danwel RIP”

  • M-proteine: vrije kappa ketens

  • BJ eiwit: 17 gr/L vrije kappa ketens

  • Beenmergpunctie: stampvol plasmacellen

  • UK: E coli

  • “M–proteine gerelateerde nierziekte”

  M-proteine geassocieerde nierziekte

  Light chain proximal tubulopathy

  Normaliter lichte keten excretie < 10 mg/24u

  Normale lichte keten productie 500 mg/24u

  Acute behandeling & diagnostiek

 • 19-6-2017

  4

  (nog 3 te gaan....)

  Casus 3

  Casus 3

  Man, 38 jaar

  • A: Hoofdpijn, algehele malaise,

  geen diarree

  • LO: RR 170/115 p80

  • US: ery’s 25/GV, 10% dysmorf

  Hb 6,8

  T 79

  diff schizocyten/ fragmentocyten

  haptoglobine 0,08

  kreatinine 179

  LD 1200

  • Thrombocytopenie

  • Hemolytisch anemie

  • Nierfunctiestoornis (3 mnd eerder nog normaal)

  • Hypertensie

  Spoedconsult internist!

  DD?

  TMA: (a)HUS/TTP/maligne hypertensie/medicatie

  Thrombocytopenie door medicatie

  APS / DIS

  Thrombotische micro angiopathie (TMA)

  Endotheelschade en/of complement activatie

  obstructie van de microcirculatie met aggregaten van trombocyten en fibrinedraden

  mechanische intravasculaire hemolyse en plaatjes verbruik

  orgaanschade

  Normale glomerulus TMA

  Oorzaken TMA

  TMA

  aHUS

  Afwijkende complement regulatie

  - Genetische mutaties

  - Verworven deleties, antistoffen

  TTP

  ADAMTS-13 afwijkingen:

  - Genetisch autoantistoffen

  Defect cobalamine metabolisme

  HIV

  Auto-immuun

  SLE

  Antifosfolipiden

  syndroom Maligniteit

  Hypertensie

  Medicatie:

  - quinine, tacrolimus, ciclosporine, bleomycine, mitomycine, cisplatinum, rifampicine, clopdirogel

  zwangerschap

  Klassieke HUS Infectie-

  geinduceerd - STEC-HUS

  Wetzels

 • 19-6-2017

  5

  Diagnostiek in patiënten met TMA

  trombopenie Non-immuun hemolyse

  nierfalen

  neurologische stoornissen

  gastro-intestinaal

  + +

  of

  of

  Evalueer ADAMTS13 en PCR shiga toxine/STEC faeces/serologie

  ADAMTS 13 < 10%

  TTP

  ADAMTS 13 > 10% STEC positief

  STEC-HUS

  Sluit uit: Zwangerschap, HIV, maligne hypertensie, SLE,

  medicatie, anti-PL syndroom

  Behandel de oorzaak; indien niet succesvol

  aHUS

  Complement systeem: continue activatie, balans door

  remmers

  Thomas Barbour et al. Nephrol. Dial. Transplant.

  2012;27:2673-2685

  EN D

  O TH

  EEL

  Complement en aHUS

  antibodies

  dysbalans  aHUS

  Atypische HUS (aHUS)

  Genetisch : 50-60 %

  • Complement factor H (CFH, 20-30 percent)

  • CD46 / MCP (5-15 percent)

  • Complement factor I (CFI, 4-10 percent)

  • Complement factor 3 (C3, 2-10 percent)

  • Complement factor B (CFB, 1-4 percent)

  • Thrombomodulin gene (THBD, 3-5 percent)

  - 10% van alle HUS

  - 25% mortaliteit, 50% ESRD

  Etiologie van TMA

  Triggers voor vasculaire schade

  Endotheel schade

  Thrombotische microangiopathie

  Verlies van endotheliale anti- thrombotische bescherming

  Leukocyt activatie

  Complement verbruik

  Abnormale vWF fragmentatie

  Congenitale predispositie

 • 19-6-2017

  6

  aHUS in natieve nier 1e episode

  ECULIZUMAB volgens schema Na 3 maanden (bij stabiele remissie) staken

  aHUS: recidief na transplantatie

  aHUS in natieve nier recidief

  PLASMAFERESE

  Resistent na 4 sessies

  Plasmaferese afhankelijk

  1e presentatie remissie (spontaan of

  na plasmaferese)

  1e presentatie noodzaak

  eculizumab

  Behandeling van volwassenen met aHUS