nefrologie - gynaecologie - infectieziekten en 2018-02-07¢  nefrologie - gynaecologie -...

Click here to load reader

Download NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN 2018-02-07¢  NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN

Post on 02-Mar-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT (B3)

  Versie januari 2010

  NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT (B3)

  Introductiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten

  versie november 2016

 • 2

  NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT (B3) NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT (B3)

  Welkom Het team van de afdeling Nefrologie – Gynaecologie – Infectieziekten en Immuniteit heet je van harte welkom. Wij zullen ons best doen opdat jij je zo snel mogelijk thuis voelt in onze groep.

  Deze brochure biedt je een eerste kennismaking met onze afdeling. Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van de gebruiken, modaliteiten en afspraken zodat je je op een vlotte en aangename manier kan inwerken op onze dienst.

  Uiteraard staan niet alle details in deze brochure. Als je nog vragen hebt of meer informatie wenst, kan je altijd terecht bij een collega. Geef ons gerust een seintje, want jouw opvang en begeleiding behoren tot ons takenpakket en zijn ook onze verantwoordelijkheid.

  We wensen je alvast veel werkgenot en veel succes!

  Voornaamste stelregel: als je twijfelt, vraag dan hulp!

  Dit doe je beter te vroeg dan te laat!

 • 3

  NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT (B3)

  Inhoudstafel 1. Voorstelling van de afdeling p. 4

  1.1. Missie p. 4

  1.2. Locatie p. 5

  1.3. Plaats binnen de organisatie p. 5

  1.4. Sterkten en zwakten van de afdeling p. 7

  1.5. Multidisciplinair team p. 9

  1.6. Specialismen p. 15

  1.7. Afdelingsopdrachten p. 21

  2. Een dag op de afdeling p. 24

  3. Procedures & protocollen p. 30

  3.1. Medisch-verpleegkundige technieken p. 30

  3.2. Klinische paden p. 30

  3.3. Administratieve-organisatorische procedures p. 30

  4. Patiëntenvoorlichting p. 31

  Jessa Patiëntgericht! p. 32

  5. Communicatie p. 33

  5.1. Telefonie p. 33

  5.2. ICT p. 34

  5.3. Buizenpost p. 34

  5.4. Mondelinge communicatie p. 34

  6. Personeelsinformatie p. 35

  6.1. Ziekenhuisbreed p. 35

  6.2. Dienstspecifiek p. 35

  7. Specifieke informatie voor studenten p. 37

  7.1. Risicoanalyse en werkpostfiche p. 37

  7.2. Studentgebonden afspraken p. 37

 • 4

  NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT (B3)NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT (B3)

  1. VOORSTELLING VAN DE AFDELING B3

  1.1. Missie

  Patlëntenzorq, gebaseerd op

  • Totaalzorg

  • Detailzorg

  • Individuele benadering m.b.t. verpleegkundige, psychosociale aspecten

  • Degelijke informatievoorziening

  • Absoluut vriendelijke omgangsvorm

  Teamwerk, gebaseerd op

  • Open en constructieve houding t.o.v. elkaar (‘lief assertief’)

  • Respect voor diversiteit , ‘elkaars eigen stijl’ maar...

  • Afdelingsattitude primeert boven eigen werkattitude

  • Overleg

  • Ondersteunende houding

  • Positieve teamspirit

  • Gemotiveerde medewerkers en werkgroepen

  • Blijvende aandacht voor de werkorganisatie

  • Positieve en snelle conflicthantering

  Samenwerking met geneesheren, gebaseerd op

  • Open en constructieve communicatie

  • Gestructureerd regelmatig overleg

  • Wederzijds respect en begrip

  Samenwerking met andere zorgverleners

  • Open en constructieve communicatie

  • De patiënt staat centraal.

  Samenwerking met zorgmanagement

  • Gestructureerd regelmatig overleg

  • Toegankelijkheid voor alle medewerkers

 • 5

  NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT (B3)

  1.2. Locatie

  Onze afdeling bevindt zich in de B-vleugel op de 3de verdieping. De eenheid telt 33 bedden. Binnen de afdeling zijn de patiëntenkamers als volgt verdeeld:

  • 13 éénpersoonskamers

  • 10 tweepersoonskamers

  Grondplan

  K310 K311

  K309 K312

  K308 K313

  K307 K314

  K306

  GESPREKSLOKAAL/BRIEFINGLOKAAL

  DOKTERSLOKAAL

  UTILITY

  POETSLOKAAL

  BERGING

  KEUKEN

  VP STATION K315 K316 K317 K318 K319 K320 K321 K322 K323

  K305 K304 K303 K302 KK303

  PR O

  ST A

  AT V

  ER PL

  EE G

  KU N

  D IG

  E

  PE R

  IT O

  N EA

  LE D

  IA LY

  SE

  UTILITY

  TOILET

  BEZOEK

  KANTOOR

  HVPK

 • 6

  NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT (B3)NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT (B3)

  Management

  Medisch manager

  Dr. Jos Vandekerkhof

  Zorgmanager

  Carl Renckens

  13. Plaats binnen de organisatie

  De afdeling Nefrologie/Gynaecologie – Infectieziekten en Immuniteit maakt deel uit van de zorgclus- ter Circulatie & vitale organen. Deze zorgcluster bestaat verder uit de volgende diensten:

  • Cardiologie

  • Cathlab

  • Pneumologie

  • Thoracale heelkunde : Cardiologische / Pneumologische heelkunde

  • Vasculaire heelkunde

  • Hart-, long- en vaatrevalidatie

  • ICCU Hartbewaking

  • Endocrinologie

  • Zorgprogramma cardiale pathologie

 • 7

  NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT (B3)

  1.4. Sterkte-zwakte analyse van de afdeling

  Sterktes • Patientgerichtheid: klantvriendelijkheid als gedragen basis waarde

  • Gedrevenheid

  • Aandacht voor het ethische aspect in de zorg - voortrekkersrol

  • Multidisciplinaire samenwerking (verpleegkundigen, artsen en paramedici)

  • Gemotiveerde en geëngageerde medewerkers met een grote bereidwilligheid op aile niveaus

  • Sterk informeel overleg doorheen alle professies

  • Grensoverschrijdende samenwerking B3 - hemodialyse (werkgroepen)

  • Correcte medische orders

  • Sterke teamgeest op de verschillende nevenafdelingen

  • Zeer grote bereikbaarheid

  • Patientveiligheidsmanagementsysteem in ontwikkeling

  • Bestaande formele overlegstructuur op de nevenafdeling hemodialyse

  Zwaktes • Uniformiteit in werkwijze van de artsen

  • Werken volgens procedures

  • Relatie patient - zorgverlener: afstemming en doelgerichtheid

  • Verpleegkundige ondersteuning naar de artsen

  • Planning en organisatie onderzoeken

  • Gevoel van verschillende entiteiten t.o.v. een grote entiteit: niercentrum

  • Begeleiding studenten en nieuwe medewerkers

  • Beperkte kennis en/of inzicht in organisatiestructuur, beleid, mogelijkheden

  Bedreigingen • Te makkelijke bereikbaarheid van de artsen

  • Wekelijks roteren van artsen op B3

  - Geografische verspreiding

  - Medisch

  - Organistorisch

  • HRM

 • 8

  NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT (B3)NEFROLOGIE - GYNAECOLOGIE - INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT (B3)

  • Het zorgtraject nierinsufficientie:

  - Administratieve belasting

  - Tijdrovend

  - Tijdsdruk

  • Ethische dilemma’s: starten/stoppen hemodialyse in kader van een vroegtijdige zorgplanning:

  - Vertrouwensband onder druk

  - Opleiding in begeleiding, opvang, informatieverstrekking

  - Tijdsinvestering

  - Zorg voor de zorgenden

  • Evolutie in het zorgprofiel van de nefrologische patient: chronisch, geriatrisch, vele comorbiditeiten met als gevolg een stijgende werkbelasting en druk, stijgende zorgzwaarte en een dalende mo- tivatie bij de zorgverstrekker. Bemoeilijkt ontslagmanagement (onbegrip bij familie en omgeving hieromtrent).

  • Onvoldoende zorgvoorzieningen

  Kansen • Verdere ontwikkeling van de formele overlegstructuren

  • Intern en extern profileren van het niercentrum

  • Samenwerking B3 - dialyse

  • Optimalisatie geeft groeikansen

  - Opleiding

  - Rotatiebeleid

  - Werving en selectie

  - Vorming

  - Middelenbeheer

  - Informatiesystemen

  • Profilering en groeikansen voor verpleegkundigen

  • Grootschaligheid

  • Innovatief

  • Streven naar een uniform geïnformatiseerd systeem binnen nefrologie en binnen de organisatie

  • Klinisch apotheker

  • Het zorgtraject nierinsufficientie geeft mogelijkheden:

  - Vroegtijdige detectie

  - Gestructureerde zorg vanaf begin

  - Multidisciplinair

  - Financieel

  • Meer gestructureerd werken:

  - Stappenplannen

  - Checklisten

  - Procedures