nefrologie abdominale heelkunde endocrinologie 2018-10-16¢  b3 vj...

Download NEFROLOGIE ABDOMINALE HEELKUNDE ENDOCRINOLOGIE 2018-10-16¢  B3 VJ ¢â‚¬â€œ Nefrologie ¢â‚¬â€œ Abdominale Heelkunde

Post on 26-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NEFROLOGIE – ABDOMINALE

  HEELKUNDE – ENDOCRINOLOGIE

  INFECTIEZIEKTEN EN IMMUNITEIT

  (B3)

  Introductiebrochure voor nieuwe

  verpleegkundigen en studenten

  versie augustus 2018

 • B3 VJ – Nefrologie – Abdominale Heelkunde - Endocrinologie – Infectieziekten en immuniteit (B3)

  2

  Welkom

  Het team van de afdeling Nefrologie – Abdominale heelkunde - Endocrinologie – Infectieziekten en

  Immuniteit heet je van harte welkom. Wij zullen ons best doen opdat jij je zo snel mogelijk thuis voelt in

  onze groep.

  Deze brochure biedt je een eerste kennismaking met onze afdeling. Op de volgende pagina’s vind je een

  overzicht van de gebruiken, modaliteiten en afspraken zodat je je op een vlotte en aangename manier kan

  inwerken op onze dienst.

  Uiteraard staan niet alle details in deze brochure. Als je nog vragen hebt of meer informatie wenst, kan je

  altijd terecht bij een collega. Geef ons gerust een seintje, want jouw opvang en begeleiding behoren tot ons

  takenpakket en zijn ook onze verantwoordelijkheid.

  We wensen je alvast veel werkgenot en veel succes!

  Voornaamste stelregel:

  als je twijfelt, vraag dan hulp!

  Dit doe je beter te vroeg

  dan te laat!

 • B3 VJ – Nefrologie – Abdominale Heelkunde - Endocrinologie – Infectieziekten en immuniteit (B3)

  3

  Inhoudstafel

  1. Voorstelling van de afdeling p. 4

  1.1. Missie p. 4

  1.2. Locatie p.10

  1.3. Plaats binnen de organisatie p. 11

  1.4. Multidisciplinair team p. 12

  1.5. Specialismen p. 18

  1.6. Afdelingsopdrachten p. 21

  2. Een dag op de afdeling p. 23

  3. Procedures & protocollen p. 28

  3.1. Medisch-verpleegkundige technieken p. 30

  3.2. Klinische paden p. 30

  3.3. Administratieve-organisatorische procedures p. 30

  4. Patiëntenvoorlichting p. 29

  Jessa Patiëntgericht! p. 30

  5. Communicatie p. 31

  5.1. Telefonie p. 31

  5.2. ICT p. 32

  5.3. Buizenpost p. 32

  5.4. Mondelinge communicatie p. 32

  6. Personeelsinformatie p. 33

  6.1. Ziekenhuisbreed p. 33

  6.2. Dienstspecifiek p. 34

  7. Specifieke informatie voor studenten p. 35

  7.1. Risicoanalyse en werkpostfiche p. 35

  7.2. Studentgebonden afspraken p. 35

 • B3 VJ – Nefrologie – Abdominale Heelkunde - Endocrinologie – Infectieziekten en immuniteit (B3)

  4

  1. VOORSTELLING VAN DE AFDELING B3

  1.1. Missie - Teamkompas

  Het Noorden: de kracht van een gezamenlijke focus.

  Onze focus is onze patiënt.

  WAL

  Warmte, Aandacht, Liefde

  We willen onze patiënten behandelen zoals we dit zouden wensen voor onze familie. We willen hen

  persoonlijke aandacht geven, een thuisgevoel. We willen onze pat “zien genezen”. Dit is zowel toepasbaar

  op de oudere chronische patiënt als op de jongere heelkundige patiënt.

  De nefropatiënt is een patiënt die terugkomt, het is belangrijk dat hij “graag” terugkomt.

  De bariatrische patiënt is een acute patiënt, er is maar een korte tijdspanne om het verschil te maken, het

  moet dus al klikken of goed zitten vanaf het 1ste contact, de opname is dus essentieel. Vandaar dat we

  extra aandacht geven aan dat moment, trachten er tijd voor te maken door op maandag en dinsdag een

  extra persoon in te zetten bij een groot aantal opnames.

  Detailzorg

  Het is de bedoeling onze patiënt net dat “ietsje meer” te bieden. De patiënt verwacht de basiszorg, wij

  willen echter verder gaan en totaalzorg bieden dwz ook de details verzorgen: haarwassing ev gevolgd door

  krulspelden, nageltoilet, een lippenstiftje, een beurt met de tondeuze, een parfumke,…

  Er wordt veel aandacht gegeven aan het mobiliseren van de patiënt binnen de grenzen van zijn

  mogelijkheden bv toch opzetten van een minder mobiele patiënt in de zetel dmv een tillift.

  Het geeft voldoening ervoor te zorgen dat onze patiënten zich goed voelen, dat zij zich “mens” voelen.

  Deskundigheid

  De combinatie van expertise en ervaring is belangrijk. Verpleegkundigen willen zich expert voelen en dat

  ook echt zijn. Zij willen professioneel optreden in alle omstandigheden. Zij zijn bereid hiervoor de nodige

  inspanningen te doen ovv bijscholing, doorgeven van nieuwe inzichten aan collega’s bv op een

  dienstvergadering.

  Vriendelijkheid

  Een vriendelijke basishouding lijkt zo vanzelfsprekend maar toch is dat niet altijd zo simpel waar te maken

  in drukke en stressvolle omstandigheden. Toch staan we hiervoor, willen we op elk moment onze patiënt,

  familie en iédereen die op B3 komt “vriendelijk” benaderen, “vriendelijk” te woord staan, “vriendelijk”

  helpen.

  Kwaliteit van zorg

 • B3 VJ – Nefrologie – Abdominale Heelkunde - Endocrinologie – Infectieziekten en immuniteit (B3)

  5

  We vinden het belangrijk dat onze patiënten kwaliteitsvolle zorg krijgen: de juiste medicatie op het juiste

  uur, in de juiste hoeveelheid, de juiste voeding, de juiste fysische en psychische ondersteuning.

  Patiëntentevredenheid houdt rechtstreeks verband met kwaliteit.

  “Het werk” moet in de eerste plaats in orde zijn. Soms is dit in strijd met de tijd, we steken dan een extra

  tandje bij.

  Vertrouwensband

  We willen patiënten laten merken dat zij met hun problemen bij ons terecht kunnen. Dat wij hier slechts

  mee verder gaan of actie ondernemen indien zij dat willen. Vaak ontstaat er een speciale band tussen

  patiënt/familie en de verpleegkundige die het opnamegesprek gedaan heeft, blijft deze verpleegkundige de

  aanspreekpersoon.

  Empathie

  We willen en kunnen ons inleven in de belevingswereld van de patiënt. Patiënten op onze afdeling hebben

  vaak te maken met verlies bv verlies van vrijheid door dialysebehandeling, verlies van zelfbeeld door

  overgewicht. Dit maakt het werk op de afdeling soms ingrijpend en belastend. Het is dan ook belangrijk

  dat we deze gevoelens kunnen delen met elkaar, dat we als team zonder woorden op mekaar kunnen

  rekenen.

  Luisterend oor

  Een ziekenhuisopname is voor de patiënt vaak emotioneel zwaar. We zijn bereid tijd te maken zodat de

  patiënt zijn/haar bekommernissen kan uiten.

  Echt luisteren is niet enkel weggelegd voor mensen die daar hun beroep van gemaakt hebben zoals de

  sociaal assistente of de psychologe. Ook als verpleegkundige zijn we hiervoor ideaal geplaatst, vaak

  gewoon tijdens een verpleegkundige handeling of zorg.

  De chronische patiënt heeft vaak een lange ziektegeschiedenis. Er moet hieraan aandacht gegeven worden

  evenals aan de raadgevingen van de familie ivm de te verwachten zorg en de omgang met de patiënt.

  Informatie

  Correcte en eenduidige informatie geeft de patiënt duidelijkheid en zekerheid, werkt geruststellend.

  Geschreven informatie bv infobrochure moet overeenkomen met de mondelinge informatie.

  Pleitbezorger

  Verpleegkundigen zijn de spreekbuis voor hun patiënten, de patiënten rekenen op hen. We willen de brug

  zijn tussen patiënten en artsen, opkomen voor hun belangen. We staan 24u/24u aan het bed van de

  patiënt en weten daardoor heel veel van hem/haar, kunnen vertalen naar de arts wat de patiënt nodig

  heeft.

  Patiëntveiligheid

 • B3 VJ – Nefrologie – Abdominale Heelkunde - Endocrinologie – Infectieziekten en immuniteit (B3)

  6

  We willen veilige zorg aanbieden: de juiste medicatie op het juiste uur en in de juiste hoeveelheid. Het

  medicatiebeleid vormt een belangrijke hoeksteen in de behandeling van de nefrologische pat. We zijn dan

  ook zeer alert en gaan punctueel om met deze materie. Bij de minste twijfel wordt de arts geraadpleegd.

  We zorgen ook dat de pat de juiste voeding krijgt, het correcte verband volgens de laatste richtlijnen, de

  juiste fysische en psychische ondersteuning.

  Het is niet toegestaan dat een patiënt pijn heeft. Indien de voorgeschreven pijnmedicatie onvoldoende is,

  nemen we contact met de betreffende arts om dit te melden.

  We wensen evidence based te werken en laten ons hiervoor informeren door bevoegde personen.

  We nemen de richtlijnen van de dienst patiëntveiligheid ter harte.

  Het oosten: de aandacht voor de route.

  De route is onze werkorganisatie.

  Structuur

  Er is een duidelijke dagindeling en een gedetailleerde taakverdeling: we werken volgens zoneverpleging

  waarbij elke verpleegkundige instaat voor medicatiebedeling, bloednames, maaltijden, opnames,

  operatiepatiënt tijdig in OK, briefing,…

  Uniformiteit

  We willen dezelfde doelstelling nastreven, op dezelfde manier aan dezelfde kar trekken of duwen.

  Belangrijk dat er goede afspraken zijn, dat iedereen precies weet hoe de zorg moet gebeuren bv KP die

  ook door alle artsen gevolgd worden, uniforme manier va