sevgili peygamberim-rahim er-11 cild birarada

Download Sevgili Peygamberim-Rahim Er-11 Cild Birarada

Post on 09-Nov-2015

418 views

Category:

Documents

31 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TG

TRANSCRIPT

 • 1

  SEVGL PEYGAMBERM CLT 1

  Kymetli Okuyucumuz,

  Elinizdeki bu seri ile Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamn mbarek hayatlarn anlatmaya alyoruz.

  Metin tekrar tekrar yazlp gzden geirilerek nihai eklini almtr. Kitab telifindeki bu titizlie e olarak teknik cephesi ile de mkemmel hale getirmeye altk.

  Eser, ocuk, gen, yetikin her yataki insann zevkle okuyup, rahatlkla istifade edebilmesi iin akc, berrak ve iirli bir slubla yazldktan baka san'at eseri kymetinde resimlerle sslenmitir. Resimlerde dini llere aykr bir taraf olmadn hemen hatrlatmalym.

  Asrlardan beri Sevgili Peygamberimizin hayatn mevzu edinen birbirinden stn siyer-i nebi'ler kaleme alnmtr. phesiz her mmin iin en ileri ideal, beer kudreti nisbetinde O'nu en gzel ekilde anlatmaktr.

  Kainatn ba tacnn hayatn bugn de tafsilat ile bilmekte mutlak zaruret vardr.

  O'na muhta ve O'na hasretiz.

  Ebedi rehberimiz Sevgili Peygamberimizdir.

  Varlmz ve kurtuluumuzu O'na borluyuz.

  Allah teala, bir hadisi kudside "Sen olmasaydn, Sen olmasaydn hi bir eyi yaratmazdm" buyurmakta.

  slam ulemas, "Muhammed aleyhisselam, dnya yaratld gnden, kyamet kopuncaya kadar gelmi ve gelecek btn varlklarn her bakmdan en stndr" deimez hkmn koymutur.

  mam- Rabbani Hazretleri de "Mjdeci Mektuplar" ismi ile trkeye tercme edilen Mektubat'n birinci cildi krkdrdnc mektubunda u haberi veriyor: "Btn insanln en stn olan byle bir Peygambere inanan ve O'nun yolunda giden kimse, elbette mmetlerin en iyisi olur. O'na inanmayan, O'nu anlamayan, kendileri gibi sanan insanlarn en bedbahtdr"

  Hazrlayan ve okuyanlarn yce Peygamberimizin efaatine kavumalar duas ile.

  Enver ren Trkiye Gazetesi Sahibi

  Yemen, Habeistan Krallna bal bir valilikti. Ksa boylu, ekilsiz, hilekar ve ihtirasl biri olan vali Ebrehe, eyaletinde yaayan araplarn her sene akn akn Kabe'yi ziyaret iin Mekke'ye gitmelerine sinirleniyordu. Bu sebeple, bu koyu hrstiyan, San'a ehrinde devrin en naml mimar ve ustalarna gayet ssl gsterili byk bir kilise yaptrd ve ismini "Kuleys" koydu.

  Bunun ardndan da Habe Kral'na mektup yazarak araplarn imdiden sonra hac iin ancak "Kuleys"i ziyaret edebileceklerini; Mekke'ye gitme maksadyla hi kimseye izin vermeyeceni zira bu yzden lkesinin byk maddi zararlara urdn bildirdi... Bylece kraln da izin ve desteini almt...

 • 2

  Ebrehe'nin karar, az zamanda her tarafa yayld... Byle bir engelleme niyeti Yemen'li araplar fena halde fkelendirmiti. Nukayl isminde bir yerli, Kuleys kilisesine girerek orada ibadet ediyormu gibi gn- gece kaldktan sonra kimsenin olmad bir zamanda vurdu, krd, ieriyi harabeye evirdi ve ihtiyacna yaparak kirletti ve kayplara kart. Ebrehe ar bir hakarete uramt.

  Bir grup arabn kaza sonucu kard yangnla kilisenin tahta blmeleri de yannca vali, iyice kplere bindi.. Ebrehe'nin intikam karar iitilmemi cinstendi..

  Kabe'yi ykp yerle bir etmek, enkaz fillerle Yemen'e tamak ve Mekkelileri esir almak iin drtbin Fil ve yzbin Habeliden kurulu ordusu ile harekete geti.

  Dmann, Mukaddes Kabe'yi ykmak zere gelmekte olduunu renen Kureylilerin keyfi kamt. Bunun zerine Mekke Emiri Abdlmuttalib, ilere su serpici u ksa konumay yapt:

  -Ey Kurey kabilesi; endieye kaplp, huzurunuzu bozmayn!... Yemen ordusu gelip Kabe'yi ykamaz; Kabe'nin sahibi vardr. Onu koruyacandan pheniz olmasn. Ama ferman- ilahi byle ise kim mani olabilir?

  Peygamberimizin dedesi Abdlmuttalib, o gnlerde grd baz ryalar kendine gre tabir ederek byle diyordu; ama aslnda O'nun da kalbi rahat deildi...

  Bir mddet sonra Mekke evresine gelen dman ncleri, araplarn koyun ve develerini alp gtrdler. Gtrlenler arasnda Abdlmuttalib'in drtyz seme devesi de bulunuyordu.

  Abdlmuttalib, dmana elikolu bal teslim olmak iin Kureyli yiitlerle beraber silahlanp, pusatlanarak cins arap atlarna binip vakit kaybetmeden Sebir daana ktlar.

  Dada insan hayret ve hayranla dren bir olay meydana gelid.

  Adem aleyhisselam'dan beri aziz Peygamberimiz'in atalarnn birinden dierine gee gee en sonunda dedelerine ulaan "Muhammed nur", Abdlmuttalib'in alnnda ayn ondrd gibi parlayp k samaya balad. ye ki bu parlak k aalarda gecenin karanlana brnen Mekke'nin zerine kadar yaylyordu. Nurun alnnda yine btn gzelli ile belirmesi zerine, Abdlmuttalib, silah arkadalarna:

  -Dnn! dedi. ehrimize gidiyoruz. Zafer bizimdir! Bu nur ne zaman alnmda imsa o dem dmana

  galip gelmiizdir.

  Mekke nlerine gelmelerinden az zaman sonra Ebrehe, beldeyi teslim alp, Kureylileri yerlerinden, yurtlarndan srp atmas iin yardmclarndan biri komutasnda asker gnderdi. Kurey emiri Abdlmuttalib'le yapt grmede O'nun heybetinden komutann akl bandan gitti, dili dolat ve olduu yere yld. Boazlanan bir dana gibi bryordu.

  Biraz sonra korkusu yatan dman komutan, kendini toparlaynca yeri pt ve Abdlmuttalibe:

  -Kurey'in en stn olduun besbelli. Buna btn kalbimle inanyor ve ahid oluyorum, dedi...

  "Mekke fatihi" olmak hayali ile gelen Ebrehe'nin adam, muhatabnn nurlu yz ve ciddi halinden rkmt. te imdi yerlere kapanm vaziyette byle konuuyordu.. Hi bir ey yapamadan askerleri ile beraber yzgeri edip oradan savutular...

  Abdlmuttalib, develeri istemek zere Ebrehe'nin konaklad Taif'e gitti. Marur kumandana Kurey reisinin geldiini haber verdiler. Ebrehe, Abdmuttalib'i grnce elinde olmayarak ayaa kalkp ba keye oturttu ve ne istediini sordu. Abdlmuttalib:

 • 3

  -Adamlarn develerimi gtrm; emir ver de iade etsinler!..dedi. Ebrehe:

  -Ben buraya Kabe'yi ykmak iin geldim!!! Bu mes'ele zerinde hi durmuyorsun da develerini istiyorsun! eklinde konuunca Abdlmuttalib, Valinin ne demek istediini anlamt:

  -Develer benim olduu iin istiyorum; Kabe ise "Allah'n evi"dir. Yce Allah, O'nu dmann errinden muhafaza eder, dedi.

  Bu konumalar olurken Ebrehe'nin "Mahmude" ismindeki ak renkli, en gzde fili oraya getirilmiti. Dier filler retildii biimde Ebrehe'ye bir takm ballk hareketleri yaptklar halde bu hayvan byle davranlara hi yanamad.

  Ak fil, Abdlmuttabib'i grnce deve gibi kp sevgi gsterisi yapmaya balad. Filin hareketi aknlk uyandrmt. Bir mddet herkes konumay unutmu gibi sustu. Allah teala, dile gelmesine izin verince fil, ak bir ifade ile, Kurey liderinde grd "Son Peygambere ait nur"a selam verdiini syledi...

  Ebrehe, develeri sahibine iade etti; fakat Abdlmuttalib'in "Mekke mallarnn te birini verelim bizlerle uramaktan vaz geerek geri dnn" teklifini kabul etmedi.

  Teklifi reddedilen Mekke emiri, ehrine dnerek, Kabe'ye geldi ve kapnn kulpundan tutarak yaklaan tehlike iin yana yana Allah'a yalvarmaya balad. Dman, Ebrehe'nin komutasnda en nde mehur ak fil olduu halde srtlarna ssl ve pahal kumalar atl filler, hcuma hazr askerlerle iyice Mekke'ye yaklat... ehirde rahatszlk son noktadayd.

  Tam bu srada hi beklenmedik bir ey oldu. "Mahmude" Mekke zerine yrmyordu. Halbuki Ebrehe, her harpte olduu gibi bu defa da byk iler baaracan mid etmiti. Hayvan dmelerine, stnde denekler krmalarna, her yolu denemelerine ramen adm attrmadlar.

  Yemen ordusu bu mcadelede iken gkyz "Ebabil" denilen ve bu blgede daha nce grlmemi siyah renkli, yeil boyunlu, ufak gagal, uzun ayakl da krlanglar ile doldu. Kularn gagalar ile ayaklarnda nohuttan kk mercimekten byk talar vard ve her tatan bir dmann ismi yazld.

  Kafileler halinde gelerek nce Kabe-i erif'in etrafnda uup tavaf yaptlar, sonra dman ta yamuruna tutmaya baladlar.

  Kular, ta yukardan brakta isabet alan askerin tepesinden girip ayandan karak onu hemen ldryordu. Hatta svari olanlarn atlar ile beraber can kyordu.

  stilac orduda mthi bir bocgun balad. Etleri lime lime dklerek lyor; Ebrehe de ilerinde olduu halde perian bir vaziyette Yemen'e doru kayorlard.

  Fakat, dman havadan takip ederek kovalayan bu minik kular, firarilerin de ounu ldrd. Kaanlardan bir ksm yollarda telef olmu; kurtulanlar anca yemen'de nefe alabilmiti. Marur Ebrehe baehir San'a'ya varabildi ama czzam hastalna yakalanmt. Parmak ularndan kan ve irin akyordu. Parmaklar ryp dt ve bir mddet sonra yrei atlayarak feci ekilde ld.

  Ebrehe'nin yardmcs ise kaa kaa ta Habeistan'a gelmi, olanlar bir bir krala hikaye ediyodu. Kral:

  -Bunlar ne biim kularm ki hep seme askerleri ldrm? diye hayretini aklarken bir ku vali muavininin ba stnde dnmeye balad.

  -te, dedi adam, bu kulardan, bu kulardan!.. Cmleyi yeni bitirmiti ki, o da bir Ebabilin att tala orackta ld...

  Binlerce asker ve Mahmude'den baka btn filler lmt. Birka gn sonra insan ls ve hayvan leleri dayanlmaz bis bir koku yaymaya balad. Mekke yaanmaz olmutu. Bunun zerine

 • 4

  Abdlmuttalib, Kabe'ye giderek Cenab- Hakka bu kokudan kurtulmak iin dua etti.

  Duann peinden yle mthi bir yamur yad ki rmaklar gibi kabaran seller, ceset ve leleri alp gtrd.

  Kurey kabilesi, doumuna iki ay kadar bir zaman kala iki cihann ba tac Sevgili Peygamberimiz'in Allah katndaki esiz hatrndan dolay byk bir dman tehlikesini atlatt gibi, kaan ordunun geride brakt mallara da ganimet olarak sahip olmutu.

  Ebrehe'den sonra iki olu yerine valilik yapmsa da bu saltanat, ksa srm ve tac taht batp gitmitir.

  Araplar, bu vak'ann getii tarihe "Fil yl" ismini vermi ve Kurey'in Allah indinde makbul olduuna kanaat getirerek bu kabileye ilimemeye balamt.

  BYKBABA

  Ehed en la ilahe illallah ve ehed enne Muhammeden abdhu ve resulh

  eybet'l-Hamd...

  "Abdlmuttalib" diye bildiimiz byk babann asl ismi.

  Babas Haim, O dnyaya gelmeden evvel bir yolculuk srasnda Filistin'in Gazze ehrinde vefat etmiti. Doduu zaman sa bembeyaz olduu iin arapada "ak sal" manasna gelen "eybe" kelimesinin ilavesi ile ismini eybet'l Hamd koymular.

  Mehur ismi Abdlmuttalib, "Muttalib'in klesi" demek...

  Kk eybe, Medine'de annesi ile beraber daysnda kalyor. O'nu daysnn ocuklar ile ok atar, gezip oynarken grenler, alnnn parlakln, halinin gzelliini hemen fark