podręcznik użytkownika - .2 podrĘcznik uŻytkownika pilota zdalnego sterowania logitech harmony

Download Podręcznik użytkownika - .2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA LOGITECH HARMONY

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Podrcznikuytkownika

Wersja 1.0

Logitech Harmony 700 Remote

2010 Logitech Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. Oznaczenia firmy Logitech s znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Logitech w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe s wasnoci odpowiednich firm.

III

PODRCZNIK UYTKOWNIKA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA LOGITECH HARMONY 700

Wyposaenie

Wprowadzenie ....................................................................................................................1

Opis pilota zdalnego sterowania Harmony 700 ...............................................................1

Funkcje pilota Harmony 700..........................................................................................1

Urzdzenia, wejcia i tryby operacyjne .........................................................................1

Przyciski pilota Harmony 700 ........................................................................................2

Informacje wywietlane na ekranie pilota Harmony 700 ..............................................3

Przegldanie opcji na ekranie ........................................................................................3

Korzystanie z pilota Harmony 700 .....................................................................................4

Wybr trybu operacyjnego ............................................................................................4

Korzystanie z funkcji Asystenta pilota ............................................................................4

Sterowanie poszczeglnymi urzdzeniami ...................................................................4

Korzystanie z listy ulubionych kanaw ..........................................................................5

Wyczanie urzdze .....................................................................................................5

adowanie pilota ............................................................................................................5

Korzystanie z przycisku Help (Pomoc) ...........................................................................6

Konfigurowanie pilota Harmony 700 po raz pierwszy ....................................................7

Przegld ..........................................................................................................................7

1. Tworzenie konta uytkownika....................................................................................8

2. Podczanie pilota Harmony 700 do komputera ......................................................8

3. Konfigurowanie urzdze w celu sterowania nimi ...................................................8

4. Konfigurowanie trybw operacyjnych .......................................................................9

5. Aktualizowanie pilota .................................................................................................9

Okrelanie wej ...........................................................................................................10

Arkusz urzdze ...........................................................................................................11

Testowanie pilota .........................................................................................................12

IV

PODRCZNIK UYTKOWNIKA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA LOGITECH HARMONY 700

Zmienianie konfiguracji .....................................................................................................13

Dodawanie i zmiana trybw operacyjnych ................................................................13

odawanie i zmiana urzdze .......................................................................................13

odawanie urzdzenia przejciowego do trybu operacyjnego ....................................14

Zmiana przyciskw przypisanych do urzdzenia lub trybu operacyjnego..................15

Rejestrowanie polece przy uyciu oryginalnego pilota .............................................15

Konfigurowanie ulubionych kanaw ...........................................................................16

Rozwizywanie problemw z pilotem Harmony 700 ....................................................16

Wywietlanie Pomocy dotyczcej pilota Harmony 700 ................................................18

Korzystanie z Pomocy dotyczcej pilota......................................................................18

Glosariusz ............................................................................................................................19

Specyfikacje produktu .......................................................................................................21

1

PODRCZNIK UYTKOWNIKA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA LOGITECH HARMONY 700

Wprowadzenie Uniwersalny pilota zdalnego sterowania Logitech Harmony 700 uatwia korzystanie z domowych urzdze multimedialnych. Wystarczy nacisn przycisk, aby przeczy si z ogldania telewizji na ogldanie filmw DVD lub suchanie muzyki. Kreator konfiguracji online prowadzi uytkownika przez proces konfiguracji pilota Harmony 700, dlatego szybko mona rozpocz korzystanie z tego wyposaenia. Informacje zamieszczone w Podrczniku uytkownika bd przydatne zarwno dla pocztkujcych, jak i dla zaawansowanych uytkownikw produktw Harmony.

Opis pilota zdalnego sterowania Harmony 700

Funkcje pilota Harmony 700

Harmony 700 jest uniwersalnym pilotem zdalnego sterowania wykorzystujcym promieniowanie podczerwone (IR). Program My Harmony umoliwia skonfigurowanie pilota Harmony 700 do sterowania maksymalnie 8 urzdzeniami. W pilocie Harmony 700 zastosowano technologi Smart State Technology umoliwiajc wszechstronne sterowanie urzdzeniami. Korzystajc z tej technologii, pilot Harmony 700 moe ledzi wszystkie sterowane urzdzenia i ustali, ktre urzdzenia s wczone.

Urzdzenia, wejcia i tryby operacyjne

Aby optymalnie korzysta z pilota Harmony 700, naley rozway znaczenie nastpujcych okrele: urzdzenia, wejcia i tryby operacyjne.

Urzdzenia Urzdzenia s skadnikami systemu multimedialnego. Przykadowe urzdzenia to telewizor, dekoder telewizji kablowej, odtwarzacz DVD lub konsola do gier.

Wejcia Wejcia s zczami na tylnych panelach urzdze. Wejcia su do czenia urzdze. Jeeli konieczne jest przeczenie systemu z trybu ogldania telewizji do wywietlania filmw DVD lub suchania muzyki, zazwyczaj wczamy odpowiednie wejcie telewizora i/lub odbiornika audio. Na przykad, jeeli odtwarzacz DVD jest podczony do telewizora przy uyciu wejcia HDMI 1, konieczne jest wczenie wejcia HDMI 1 telewizora w celu ogldania obrazu z odtwarzacza DVD.

Tryby operacyjne Tryb operacyjny jest zaleny od zastosowania systemu multimedialnego, takiego jak ogldanie telewizji, suchanie muzyki lub korzystanie z gry. Po naciniciu przycisku trybu operacyjnego pilot Harmony automatycznie wcza wszystkie niezbdne urzdzenia i wejcia. Na przykad nacinicie przycisku Watch TV (Telewizja) moe powodowa wczenie telewizora, dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej i przeczenie do odpowiednich wej wideo i audio. Aby uzyska informacje dotyczce wybierania lub przeczania trybu operacyjnego, zobacz sekcj Wybr trybu operacyjnego na stronie 4.

2

PODRCZNIK UYTKOWNIKA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA LOGITECH HARMONY 700

Przycisk All Off (Wycz wszystko) suy do wyczania wszystkich urzdze uywanych w biecym trybie operacyjnym.

Oddzielne przyciski umoliwiaj przeczanie do poszczeglnych trybw operacyjnych. Przycisk More activities (Wicej trybw operacyjnych) suy do wywietlania listy wszystkich trybw operacyjnych na ekranie pilota.

Przycisk Help (Pomoc) suy do wywietlania Pomocy zwizanej z obsug pilota. Aby uzyska wicej informacji, zobacz sekcj Korzystanie z przycisku Help (Pomoc) na stronie 6.

Przyciski z ikonami strzaek pod ekranem umoliwiaj przegldanie opcji na ekranie pilota. rodkowy przycisk pod ekranem pilota i przyciski obok ekranu umoliwiaj wybr opcji.

Przycisk Menu suy do wywietlania menu ekranowego dla wybranego urzdzenia.

Przycisk Exit (Zakocz) suy do zamykania menu lub przewodnika na ekranie wybranego urzdzenia.

Przycisk Info (Informacje) suy do wywietlania sekcji informacyjnej przewodnika na ekranie wybranego urzdzenia.

Przycisk Guide (Przewodnik) suy do wywietlania przewodnika na ekranie wybranego urzdzenia.

Przyciski z ikonami strzaek skierowanych w gr/d umoliwiaj szybkie przegldanie przewodnika lub menu na ekranie wybranego urzdzenia.

Kolorowe przyciski s przypisane do funkcji telewizji kablowej i satelitarnej oraz teletekstu.

Przycisk Vol suy do regulacji gonoci wybranego urzdzenia.

Przycisk nawigacyjny z ikonami strzaek umoliwia przegldanie menu lub przewodnikw ekranowych.

Przycisk Ch suy do przeczania kanaw.

Przycisk wyciszania suy do wyciszania dwiku.

Przycisk poprzedniego kanau umoliwia powrt do poprzednio ogldanego kanau.

W obszarze odtwarzania dostpne s przyciski suce midzy innymi do rozpoczynania i wstrzymywania odtwarzania, przewijania do przodu i wstecz lub przeczania do nastpnego elementu dostpnego dla rejestratora wideo, odtwarzacza DVD lub magnetowidu.

Przyciski numeryczne 09.

Przycisk enter (Potwierd) suy do potwierdzania informacji wybranych przy uyciu przyciskw numerycznych.

Przycisk clear (Wyczy) umoliwia usunicie informacji wybranych przy uyciu przyciskw numerycznych. Suy rwnie do wybierania cyfry na pozycji dziesitek w numerach kanaw HD.

Przyciski pilota Harmony 700

Vol

1 2 3

4 5 6

7

Recommended

View more >