pengurusan rutin bilik darjah

35
PENGURUSAN RUTIN BILIK DARJAH NAMA KUMPULAN : FURIOUS FIVE

Upload: miz-mony

Post on 30-Jun-2015

408 views

Category:

Documents


16 download

TRANSCRIPT

Page 1: pengurusan rutin bilik darjah

PENGURUSAN RUTIN BILIK DARJAH

NAMA KUMPULAN : FURIOUS FIVE

Page 2: pengurusan rutin bilik darjah

PENGENALAN

KONSEPRUTIN

Aktiviti Pengurusan

Harian

Rutin yang Sistematik

Bilik Darjah yang

kondusif Semangat Kekitaan

Berlaku pada awal

tahun

Page 3: pengurusan rutin bilik darjah

Peraturan & Prosedur

Memberi kesedaran

tentang Peraturan

Kepada murid

jimatkan masa & tenaga

Jenis-jenis Rutin

Rutin Pentadbiran

Rutin Pengurusan Murid

Rutin Pembelajaran

Rutin Pergerakan Murid

Rutin Interaksi

Page 4: pengurusan rutin bilik darjah

PANDUAN MENJALANKAN RUTIN

Page 5: pengurusan rutin bilik darjah

Pengurusan rutin bilik darjah semakin kompleks apabila pendidikan semakin berkembang.

Peningkatan pendidikan ke tahap canggih menyebabkan tugas guru bertambah rumit.

Dapat menjimatkan masa & tenaga guru dan murid

PENGURUSAN RUTIN BILIK DARJAH

RUTIN PENTADBIRAN

Page 6: pengurusan rutin bilik darjah

Tugasan guru ialah:a) Penyediaan, Pentafsiran dan Penyimpanan rekod.b) Penyediaan dan pelaksanaan rutin

bilik darjah.c) Pengurusan Skim Bantuan Buku Teks,

Skim Amalan Makanan dan Pemakanan , Skim Susu dll.

Page 7: pengurusan rutin bilik darjah

A) PENYEDIAAN , PENTAFSIRAN DAN PENYIMPANAN REKOD

Antara rekod –rekod murid:-i. Rekod Pendaftaran ii. Jadual Kedatangan iii. Rekod Kemajuan Muridiv. Kad Himpunan 001 dan 002

Tujuan- memberi maklumat lengkap murid dan dapat membantu mengenal murid dengan lebih tepat.

Dapat membimbing dalam perkembangan prestasi murid.

Page 8: pengurusan rutin bilik darjah

B) REKOD PENDAFTARAN MURID

Pada permulaan masuk sekolah, guru perlu bantu mengisi borang pendaftaran murid.

Segala maklumat akan dipindah dalam buku pendaftaran, Buku Jadual Kedatangan dan Kad 001 M (77)

Page 9: pengurusan rutin bilik darjah

C) BUKU JADUAL KEDATANGAN

Merekod kedatangan murid pada setiap hari persekolahan.

Kandungannya:-- Nama Murid ikut susunan abjad- Petak-petak ditanda dengan tanda hadir, lewat

dan tidak hadir- Jumlah bilangan hadir dan tidar hadir serta

puratanya.

Page 10: pengurusan rutin bilik darjah

D) BUKU KEMAJUAN MURID

Sejenis rekod profil. Bentuk risalah. Diguna selama 6 tahun (SK) Markah peperiksaan pertengahan tahun dan akhir

tahun. Kelakuan murid Tandatangan guru, guru besar dan ibubapa.

Page 11: pengurusan rutin bilik darjah

E) KAD HIMPUNAN 001 DAN 002

KH 001- Kad Rekod Persekolahan Enam bahagian:-• Butir–butir murid• Butir-butir keluarga• Rekod kedatangan sekolah dan kokurikulum • Keputusan ujian• Biasiswa, hadiah kewangan…

Page 12: pengurusan rutin bilik darjah

• KH 002 – Kad Rekod Peribadi (sulit) Lapan bahagian:-• Sifat-sifat diri.• Minat murid yang diperhatikan oleh guru.• Pilihan pekerjaan oleh murid.• Temuramah dengan murid.• Temuramah dengan ibu bapa.• Rekod kesihatan murid.• Rekod penyakit teruk.

Page 13: pengurusan rutin bilik darjah

• Kedua – dua kad perlu diisi oleh guru kelas pada setiap akhir tahun.

• Harus simpan sepanjang persekolahan dari SK ke SMK.

• Sekiranya tukar sekolah, kad ini perlu dihantar ke sekolah baru.

• Tujuan kad ini ialah:-– Ketahui murid dengan lebih dalam dari segi fizikal

dan mental serta membimbing demi peningkatan prestasi akademik serta kokurikulum murid.

Page 14: pengurusan rutin bilik darjah

Kerusi meja dan peralatan kelas tersusun rapi.

Papan kenyataan kelas dilekat dengan tersusun.

Terdapat maklumat jelas: a. Jadual Waktu Kelas/peribadi. b. Senarai nama murid lengkap. c. Senarai nama murid bertugas.

Bakul sampah dan penyapu diletakkan di tempat yang sesuai.

RUTIN PENGURUSAN MURID

Page 15: pengurusan rutin bilik darjah
Page 16: pengurusan rutin bilik darjah

Pelajar tidak dibenrkan keluar kelas tanpa kebenaran guru.

Tidak dibenarkan membuat bising dan berjalan di dalam kelas tanpa sebab.

Kertas/sampah hendaklah dibuang dalam bakul sampah.

Pastikan semua lampu dan kipas angin ditutup pada masa diperlukan.

Page 17: pengurusan rutin bilik darjah

Murid yang tidak dapat mengikuti kelas Pendidikan Jasmani hendaklah mendapatkan surat dari waris/doktor.

Dimestikan berbaris ketika masuk ataupun keluar kelas.

Ketua Darjah/Penolong Ketua hendaklah pastikan

• Peraturan bilik darjah dipatuhi oleh pelajar. • Mengawal murid semasa ketiadaan guru. • Mematuhi peraturan semasa yang diarahkan oleh Guru

Kelas/Guru Disiplin.

Page 18: pengurusan rutin bilik darjah

Murid perlu melibatkan diri dengan aktif

Cth: memungut buku latihan, mengagih bahan dan buku

Pengurusan Skim Bantuan Buku Teks Pengurusan BiasiswaSkim Amalan Makanan dan PemakananProjek Susu Sekolah

RUTIN PEMBELAJARAN

Page 19: pengurusan rutin bilik darjah

Persediaan guru terhadap tugasan, aktiviti sumber P&P dan membina pusat aktiviti

Guru perlu beritahu hasil pembelajaran yang diharapkan

Guru juga perlu memantau aktiviti bilik darjah & menilai pencapai murid

Page 20: pengurusan rutin bilik darjah

PENGURUSAN PERSEKITARAN PENGAJARAN -PEMBELAJARAN

Organisasi bilik darjah KBSR mengandungi ruang aktiviti pembelajaran secara :

I. kelas II. Kumpulan

Antara aktiviti –aktiviti yang dijalankan dalam ruang pembelajaran ialah:- I. Aktiviti pengayaan dan pemulihan

Page 21: pengurusan rutin bilik darjah

II. Aktiviti sokonganIII. Aktiviti bacaan tambahan IV. PerbincanganV. BerceritaVI. Aktiviti jual-beliVII. Pamer bahan- bahan pelajaran dan hasil kerja

Ruang pelajaran haruslah dalam keadaan kemas dan teratur.

Page 22: pengurusan rutin bilik darjah

Guru boleh melantik seorang ketua daripada kumpulan murid untuk membantu menjaga dan membimbing rakan sedarjah dengan mengguna ruang pembelajaran cara yang betul.

Page 23: pengurusan rutin bilik darjah

• Menggerakkan murid menjawab soalan guru

• Menggerakkan murid mendengar, membaca, mengira atau menulis

RUTIN PERGERAKAN MURID

Page 24: pengurusan rutin bilik darjah

• Menggerakkan murid membentuk kumpulan masing-masing

• Menggerakkan murid menguruskan tugas harian bilik darjah

Page 25: pengurusan rutin bilik darjah

• Menggerakkan murid mematuhi disiplin bilik darjah, dan sebagainya.

• Cth: Beratur sebelum masuk ke kelas, apabila keluar – tertib dan teratur

Page 26: pengurusan rutin bilik darjah

• Aktiviti dalam bilik darjah ke aktiviti luar bilk darjah

- Aktiviti kelas ke aktiviti kumpulan - kelas ke makmal komputer/ makmal sains

Page 27: pengurusan rutin bilik darjah

• Menggerakkan murid menjalankan aktiviti pembelajaran

Page 28: pengurusan rutin bilik darjah

• P&P menekankan aktiviti berpusat kepada murid

• Interaksi Guru dengan murid digalakkan – ada prosedur & Bersopan

• Cth: Perbincangan kelas/ kumpulan membuat ujikaji makmal dan projek

RUTIN INTERAKSI

Page 29: pengurusan rutin bilik darjah

PENGURUSAN INTERAKSI

Page 30: pengurusan rutin bilik darjah

JENIS – JENIS INTERAKSI

Page 31: pengurusan rutin bilik darjah
Page 32: pengurusan rutin bilik darjah
Page 33: pengurusan rutin bilik darjah

CORAK INTERAKSI

Page 34: pengurusan rutin bilik darjah

Interaksi Jangka pendek Matlamat pengajaran tercapai

Interaksi Jangka panjangMatlamat

pengajaran tidak tercapai

Impak

Page 35: pengurusan rutin bilik darjah

SEKIAN, TERIMA KASIH

BIBLIOGRAFI