pengurusan bilik darjah

35
TOPIK 7: PENGURUSAN BILIK DARJAH DISEDIAKAN OLEH: MAIMUNAH BINTI MOHD RODYI ZAINIZAM BIN MAT YATIM DAN AHLI-AHLI KPM OUM 3

Upload: shockgadof

Post on 24-May-2015

46.172 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pengurusan Bilik Darjah

TOPIK 7:PENGURUSAN BILIK DARJAH

DISEDIAKAN OLEH:

MAIMUNAH BINTI MOHD RODYIZAINIZAM BIN MAT YATIM

DANAHLI-AHLI KPM OUM 3

Page 2: Pengurusan Bilik Darjah

OBJEKTIF: Pada akhir topik ini , anda seharusnya dapat:

• 1. Menerangkan maksud pengurusan bilik darjah

• 2. Mengenalpasti perkara yang perlu diambil kira untuk mengurus bilik darjah yang sesuai untuk pembelajaran;

• 3. Mengenalpasti peraturan yang sesuai untuk mengurus bilik darjah : dan

• 4. Menghuraikan bagaimana mengurus tingkah laku pelajar

Page 3: Pengurusan Bilik Darjah

Definisi:

“ Pengorkestraan kehidupan dalam bilik

darjah: merancang kurikulum,

mengorganisasi prosedur dan sumber,

menyusun atur persekitaran untuk

memaksimumkan kecekapan, memantau

kemajuan pelajar, dan menjangka

kemungkinan masalah”

• APAKAH PENGURUSAN BILIK DARJAH?

• APAKAH PENGURUSAN BILIK DARJAH?

Lemlech (1988)

Page 4: Pengurusan Bilik Darjah

Menurut Anderson (1989),mengatakan pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah terdiri daripada:

• 1. tingkah laku yang menghasilkan penglibatan pelajar yang maksimum dalam aktiviti pembelajaran dan

• 2. meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu tugas guru dan pelajar lain

• 3. penggunaan masa pembelajaran yang efesien.

Page 5: Pengurusan Bilik Darjah

• Definisi lain:Para pendidik mendefinisi pengurusan bilik darjah mengikut

pendekatan pengurusan bilik darjah itu sendiri: iaitu

Page 6: Pengurusan Bilik Darjah

a) Pendekatan Autoritarian

1. Proses mengawal tingkah laku pelajar

2. Peranan guru membentuk dan memastikan peraturan diikuti

3. Penekanan utama mengawal disiplin pelajar.

4. Biasanya perkataan pengurusan bilik darjah dan disiplin adalah terkawal

Page 7: Pengurusan Bilik Darjah

b) Pendekatan Permisif

1. Bertentangan dengan autoritarian

2. Peranan guru adalah memaksimumkan kebebasan pelajar.

3. Jika pelajar dikawal, akan menyekat perkembangan semulajadi mereka.

4. Set aktiviti guru memaksimumkan kebebasan pelajar

Page 8: Pengurusan Bilik Darjah

c)Modifikasi tingkah laku pelajarMengikut kamus Dewan Edisi ke4 Modifikasi ertinya proses

(perbuatan atau tindakan) mengubah sedikit sesuatu (keadaan atau sifat) supaya sesuai dengan keperluan.

• Guru mengubah tingkah laku pelajar ( dari t / laku –ve kpd t /laku +ve )• Pengurusan bilik darjah adalah satu set akt. yg menggalakkan

t/ laku +ve.Cth: jadual tugas harian yang disediakan dapat memupuk sikap

tanggungjawab dan mendisiplinkan murid. Secara tak langsung murid akan melibatkan diri secara aktif mengikut jadual yang ditetapkan.

Page 9: Pengurusan Bilik Darjah

d) Menggalakkan persekitaran pembelajaran yang +ve• Pembelajaran dimaksimumkan : -hubungan baik antara : i. pelajar pelajar dan ii. guru pelajar.

• Pengurusan bilik darjah - satu set aktiviti dimana guru membentuk hubungan yang baik dan persekitaran bilik darjah yg +ve

• Bilik darjah adalah satu sistem sosial - pengajaran berlaku dlm konteks kump @ ind - t/ laku kump. beri kesan dlm pembelajaran• Peranan guru : -merangsang pembentukan t/laku -menjaga sistem organisasi b/darjah

Page 10: Pengurusan Bilik Darjah

Pengajaran dan Pengurusan – samb.

AKTIVITI PENGAJARAN AKTIVITI PENGURUSAN

• Menggalakkan pencapaian pelajar kpd obj. pengajaran yang spesifik.

• Cth : mengesan keperluan pelajar

merancang pemb.

menyoal /menilai kemajuan pelajar

• Membentuk dan menjaga keadaan di mana pengajaran boleh berlaku dengan berkesan.

• Cth : membentuk hubungan guru dengan pelajar membentuk norma kumpulan yg produktif

Page 11: Pengurusan Bilik Darjah

Pembentukan & pengurusan persekitaran

Page 12: Pengurusan Bilik Darjah

Pembentukan & pengurusan persekitaran

Page 13: Pengurusan Bilik Darjah

PEMBENTUKAN PERATURAN

Page 14: Pengurusan Bilik Darjah

BENTUK PERATURAN

• EKSPILIST

• JELAS• BOLEH DIIKUTI

Page 15: Pengurusan Bilik Darjah

MERANCANG PERATURAN

• Tidak terlalu banyak• Setiap peraturan ditujukkan contoh

• Berbincang dengan pelajar

• Nyatakan tingkahlaku tidak sesuai

• Bincang pada hari pertama kelas• Berbincang dengan pelajar sebab

dibuat peraturan tersebut.

Page 16: Pengurusan Bilik Darjah

GANJARAN DAN HUKUMAN

• Simbol• Pengiktirafan• aktiviti

• Gred• Hilang

keistimewaan• Dendaan• Gantung sekolah

JENIS GANJARAN

JENIS HUKUMAN

Page 17: Pengurusan Bilik Darjah

JENIS GANJARAN

CONTOH

SIMBOLnombor, bintang, dan lain-lain.

PENGIKTIRAFAN

Mempamerkan kerja pelajar, pengiktirafan secara lisan, sijil atau pelekat.

AKTIVITIAktiviti yang menarik seperti lawatan.

Page 18: Pengurusan Bilik Darjah

JENIS HUKUMAN

CONTOH

GREDMengurangkan gred atau markah jika tidak hantar atau menyiapkan tugasan.

HILANG KEISTIMEWAAN

Pelajar yang telah merosakkan alat tidak diberi menggunakan alat tersebut.

DENDAANBentuk kerja yang berulang seperti menulis berkali-kali.

GANTUNG SEKOLAH

Pelajar yang melakukan t/laku yang kronik seperti terlibat dalam pergaduhan.

Page 19: Pengurusan Bilik Darjah

PENGURUSAN T/LAKU PELAJAR

• Memantau Perlakuan Pelajar.

• Ketekalan.• Pengurusan Segera kepada

T/laku negatif.

Page 20: Pengurusan Bilik Darjah

MEMANTAU PERLAKUAN PELAJAR

• Emmer dan Rakan-Rakan ( 1989 )

1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran.

2. Pemantauan pelajar kepada peraturan bilik darjah.

Page 21: Pengurusan Bilik Darjah

Pemantauan dilakukan semasa :

• Pengajaran

• perbincangan• Membuat tugasan

Page 22: Pengurusan Bilik Darjah

KETEKALAN

• Emmer & Rakan-Rakan: - Mengekalkan harapan perlakuan yang sesuai dan tidak sesuai dalam aktiviti tertentu. - Ia juga bermakna harapan ini adalah untuk

semua pelajar dalam semua keadaan.

Page 23: Pengurusan Bilik Darjah

KETEKALAN

Contoh : Jika pelajar dikehendaki memakai kot

makmal semasa kerja makmal, maka setiap kali kerja makmal, pelajar dikehendaki memakai kot tersebut.

Page 24: Pengurusan Bilik Darjah

Ketidaktekalan akibat 3 sumber :

1. Peraturan tidak munasabah/tidak sesuai.

2. Guru gagal memantau dengan rapi

3. Guru tidak merasakan peraturan itu penting dikuatkuasakan.

Page 25: Pengurusan Bilik Darjah

Alternatif jika tidak tekal :

1. Peraturan tersebut dijelaskan semula.

2. Ubah suai peraturan dan perkenalkan.

3. Batalkan peraturan dan ganti peraturan lain.

Page 26: Pengurusan Bilik Darjah

CONTOH PERATURAN BILIK DARJAH.

1. Semua murid hendaklah duduk di tempat masing-masing apabila pelajaran bermula.

2. Murid-murid tidak dibenarkan makan atau minum di dalam bilik darjah.

3. Murid-murid tidak dibenarkan membuat bising di dalam bilik darjah.

4. Murid-murid dilarang menconteng dinding, meja, papan notis dan papan tulis.

5. Murid-murid dilarang duduk di atas meja kecuali diarah oleh guru.

6. Murid-murid tidak dibenarkan berada di dalam bilik darjah pada waktu rehat.

Page 27: Pengurusan Bilik Darjah

PENGURUSAN SEGERA KEPADA TINGKAHLAKU NEGATIF

Page 28: Pengurusan Bilik Darjah

1. Kurang penglibatan dan aktiviti pembelajaran.

2. Memanjangkan masa membuat tugasan.

3. Tidak memberi perhatian dan mengelak membuat tugasan.

4. Sengaja melanggar peraturan.

TINGKAHLAKU NEGATIF

Page 29: Pengurusan Bilik Darjah

Cara menangani T/laku Negatif :1. Arah semula perhatian pelajar kepada tugas.

2. Semak kemajuan pelajar beberapa minit.

3. Perhati atau bergerak ke arah pelajar berkenaan.4. Ingatkan pelajar tentang peraturan berkenaan.5. Beritahu pelajar supaya berhenti melakukan.

Page 30: Pengurusan Bilik Darjah

MASALAH DISIPLINKATEGORI MASALAH DISIPLIN

JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN

JENAYAH

1. Merosakkan harta benda sekolah,

2. mencuri,

3. berjudi,

4. memeras ugut,

5. menyertai kongsi gelap,

6. menyalahgunakan dadah,

7. menumbuk guru,

8. bergaduh,

9. membaca atau melukis gambar lucah.

Page 31: Pengurusan Bilik Darjah

MASALAH DISIPLINKATEGORI MASALAH DISIPLIN

JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN

KELAKUAN NEGATIF

1. Berambut panjang

2. Memakai stokin berwarna

3. Berkuku panjang

4. Menghisap rokok

5. Bercakap kasar

6. Berbual-bual dengan dialek

7. Tidak menghormati guru

8. Makan dalam bilik darjah

9. Membuat bising.

10. Tidak membuat tugasan

Page 32: Pengurusan Bilik Darjah

MASALAH DISIPLINKATEGORI MASALAH DISIPLIN

JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN

MEMBOLOS

1. Ponteng kelas

2. Ponteng sekolah

3. Ponteng aktiviti kokurikulum

4. Datang lambat ke sekolah

5. Makan di kantin semasa waktu P&P

6. Lewat ke perhimpunan sekolah

7. Berkhayal atau tidur dalam bilik darjah

Page 33: Pengurusan Bilik Darjah

MASALAH DISIPLINKATEGORI MASALAH DISIPLIN

JENIS-JENIS MASALAH DISIPLIN

MENIPU

1. Meniru dalam ujian @ peperiksaan

2. Menyalin kerja murid lain.

3. Tidak menghantar buku latihan

4. Menandatangani sendiri surat ibubapa

5. Bercakap bohong

6. Berpura-pura sakit.

Page 34: Pengurusan Bilik Darjah

RUMUSAN

• Pengurusan bilik darjah yang baik tidak berlaku tanpa perancangan.

• Pengajaran akan berlaku dengan lancar sekiranya bilik darjah mempunyai aktiviti pembelajaran yang tidak ada gangguan t/laku yang tidak menyenangkan.

Page 35: Pengurusan Bilik Darjah