pengurusan bilik darjah - bakorlambok.webs.com bilik darjah.pdfguru sebagai pengurus bilik darjah...

68
PENGURUSAN BILIK DARJAH

Upload: ngotram

Post on 02-May-2019

386 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

PENGURUSAN

BILIK DARJAH

KONSEP BILIK DARJAH

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Tempat murid menghabiskan sebahagian masa persekolahannya.

Suasana b.darjah menentukan keberkesanan p/p. Suasana b.darjah mungkin mjd ‘kawan’ atau ‘lawan’ dlm pembelajaran (Marland, 1975)

Susunan b.darjah mengawal pembelajaran, perhubungan guru- murid, murid-murid dan keseronokan berkerjasama.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Jenis-Jenis Bilik Darjah

Biasa (Tradisi)

Bercantum

KBSR/KBSM

Mata Pelajaran Khas

Multimedia

Bestari

Terbuka

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Lahir drp konsep pendidikan terbuka iaitu pendekatan pendidikan yg terbuka kepada :

Perubahan, idea-idea baru, kurikulum,

perubahan jadual, penggunaan ruang,

mengeluarkan rasa hati yg jujur G-M

murid-murid, penglibatan murid bebas,

membuat ketetapan dlm b.darjah

R.S Barth (1972), Open Education And The American School, New York : Agathon Press, Inc., ms 55 – 56.

Ciri-ciri Bilik Darjah Terbuka (Stephens)

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

# Pelajaran ke seluruh kelas minimum, kaedah kumpulan / perbincangan biasadigunakan.

# Pelbagai aktiviti dijalankan serentak

# Jadual anjal (mudah diubah)

# Banyak ABM/BBM digunakan

# Murid berpeluang membuat keputusan

# Murid bebas bergerak / berkerjasama

# Murid bebas mengkaji mengikut minat

# Penyerapan dan pengabungjalinan

Ciri-ciri Bilik Darjah Terbuka (Stephens)

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

# Kaedah dapatan / ujikaji diutamakan

# Kumpulan pembelajar mudah bentuk berdasarkan minat dan akademik.

# Keperluan intelek, emosi dan sosial diutamakan untuk pembentukan sikap +ve

# Pemberian markah / gred minima

# Perhubungan guru-murid, murid-murid adalah jujur dan terbuka.

Peranan Guru Dalam Bilik Darjah

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

@ Memberi panduan dan galakan / ahli kaedah @ Pengajar / pakar mata pelajaran @ Pengantara masyarakat dan kebudayaan /

wakil masyarakat @ Menentukan peraturan @ Melaksanakan aturan biasa @ Penghubung di antara sek dg masyarakat. @ Contoh dan teladan kpd murid @ Pengadil tingkahlaku @ Pendisplin / penyelia @ Pengganti ibu bapa @ Kerani @ Kaunselor

PERANAN GURU SECARA UMUM

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

PERANCANG / PENGURUS / PENYELARAS/ PELAPOR / PENILAI / PEMBUAT

KEPUTUSAN / PENGARAH / PENGAJAR / MOTIVATOR / AHLI KAEDAH / ROLE MODEL / PENDISIPLIN / PENGADIL

TINGKAH LAKU / PENYELIA / KAUNSELOR / PENGGANTI IBU BAPA / WAKIL MASYARAKAT / PAKAR MATA PELAJARAN / PENASIHAT AKTIVITI

KOKURIKULUM / PEMBENTUK PERATURAN

GURU SEBAGAI PENGURUS BILIK DARJAH

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Guru memainkan peranan sbg pengurus

Mengurus rutin bilik darjah, MM menjalankan tugas ikut jadual bertugas

Mengurus BD menjd lebih kondusif utk aktiviti P&P

Mengurus Sukatan Pelajaran supaya dpt digunakan dgn lebih berkesan.

Peranan guru sbg pengurus BD adalah berasaskan elemen-elemen pengurusan iaitu: MERANCANG / MENGELOLA / MENGARAH / MENGAWAL

GURU SEBAGAI PERANCANG

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

ELEMEN KEMAHIRAN MERANCANG.

Kejayaan guru sbg pengajar bergantung kpd

perancangan mengajarnya

Kemahiran merancang merupakan prasyarat

utk mencapai objektif P&P.

Perancangan yg baik menjamin kejayaan P&P

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

ELEMEN

PENGURUSAN

(merancang)

Merancang Objektif

Pelajaran

Merancang Strategi

Kaedah PengajaranMerancang Pemeringkatan

Isi pelajaran

Merancang Aktiviti

Penilaian

Merancang Bahan

Pelajaran

Merancang Aktiviti

P & P

Merancang Aktiviti

KumpulanMerancang Kemudahan

& Susunan Fizikal BD

PERKAITAN ELEMEN PENGURUSAN MERANCANG DGN

RANCANGAN AKTIVITI P&P DALAM BILIK DARJAH

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

CIRI-CIRI KEMAHIRAN MERANCANG.

Kemahiran merancang boleh di kenalpasti drp

ciri-ciri perancangan berikut :

Pengajaran efektif mempunyai objektif pelajaran eksplisit yg ditentu berdasarkan SP serta kebolehan MM

Isi pelajaran dlm rancangan mengajar (RM) disusun dr mudah ke kompleks, bermakna, relevan dan menarik..

RM harus memasukkan penggunaan ABM

Utamakan pendekatan berpusatkan MM

RM harus disusun mengikut langkah yg lengkap

Strategi / kaedah mengajar harus dpt tingkatkan keberkesanan P&P

GURU SEBAGAI PENGELOLA

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

ELEMEN KEMAHIRAN MENGELOLA

(mengurus).

Tujuan utama mengajar ialah wujudkan

aktiviti pembelajaran

Keberkesanan pengajaran bergantung kpd

kebolehan menggunakan kemahiran

mengajar yg berjaya dan memudahkan

aktiviti pembelajaran MM.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Aktiviti pengajaran digunakan utk

merangsang MM / menggalakkan mereka

belajar.

2 fungsi utama pengajaran iaitu :

Merangsang pembelajaran

Mewujudkan situasi pembelajaran yg

berkesan

Pbj hanya berlaku atas usaha sendiri, ikut

motif atau motivasi

Dlm BD tugas pengajar membekalkan

motivasi utk merangsang / menimbulkan /

mengerak MM belajar.

PENGAJARAN MOTIVASI PEMBELAJARAN

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

ELEMEN

PENGURUSAN

(merancang)

Mengurus Rutin

Bilik Darjah

Mengurus Disiplin

Bilik Darjah

Mengurus Aktiviti

Penilaian

Mengurus Aktiviti

Murid-Murid

Mengurus Aktiviti

Kumpulan

Mengurus Bahan

Pelajaran

Mengurus Keadaan

Fizikal dan Kemudahan

PERKAITAN ELEMEN PENGURUSAN MENGELOLA DGN

PELBAGAI AKTIVITI PENGURUSAN BILIK DARJAH

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

PENGURUSAN PERSEKITARAN P&P

Menyediakan ruang utk aktiviti

kumpulan / simulasi di samping

aktiviti pembelajaran secara kelas.

Pastikan sudut & ruang itu dikelola

dlm keadaan yang kemas, teratur,

selamat, kondusif dan dilengkapkan

dengan bahan-bahan yang sesuai.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

PENGURUSAN BILIK DARJAH

Mengurus rutin bilik darjah

Mengurus MM supaya menjalankan tugas mengikut jadual bertugas

Mengurus MM supaya mematuhi segala peraturan bilik darjah

Menguruskan keadaan fizikal blik darjah supaya menjadi lebih kondusif utk aktiviti P&P

Mengurus aktiviti kumpulan supaya dapat dilaksanakan mengikut rancangan.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

PENGURUSAN RUTIN BILIK DARJAH

Tugas guru meliputi 3 bidang utama

1. Penyediaan, Pentafsiran dan

Penyimpanan Rekod

Rekod pendaftaran Murid

Buku Jadual Kedatangan

Buku Kemajuan Murid

Kad Himpunan 001 dan 002

Rekod Kutipan Yuran

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

2. Penyediaan Perlaksanaan

Rutin Bilik Darjah

Rutin BD merujuk kpd aktiviti pengurusan BD yg hendak dilakukan setiap hari persekolahan

Rutin BD meliputi aktiviti:

Menanda jadual kedatangan

Menyemak keadaan fizikal BD

Menyusun kerusi meja

Mengutip yuran

Memungut buku latihan

Menguruskan jadual kerjamurid &

memastikan peraturan yg ditentukan dipatuhi

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

3. Perlaksanaan Tugas-tugas Lain

Pengurusan Skim Bantuan Buku Teks

bagi MM

Menguruskan biasiswa, Skim Amalan

Makanan & Pemakanan serta Projek Susu

Sekolah.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

PENGURUSAN KEADAAN

FIZIKAL BILIK DARJAH

Berkaitan dgnpenyusunan kerusi meja

murid, alat-alat, ruang sudut bacaan dan

P&P serta kebersihan BD

Tujuan pengurusannya utk mewujudkan

suasana pbj yg selesa serta keadaan fizikal

BD yg kemas , bersih dan teratur.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Diantara kerja-kerja yg boleh dilakukan oleh MM ialah :

menyapu lantai & beranda

membersihkan papan tulis / menyusun kerusi meja

mengemas ruang & sudut pembelajaran

susun bahan bacaan di sudut bacaan

menghias & menjaga alat yg dipamerkan

menjaga penggunaan kipas & lampu

mengelap cermin tingkap dan menghias meja guru.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Pembahagian kerja kpd MM utk menjaga kebersihan BD menghasilkan faedah spt :

MM dpt dilatih utk berkerjasama &

bertanggungjawab terhadap kekemasan dan kebersihan BD

Menanam sikap rasa bangga terhadap tugas mereka menjaga kebersihan BD

Kebersihan BD dpt menjamin kebersihan MM

BD yg bersih mengwujudkan suasana pbj yg sesuai dgn murid & interaksi antara

murid dgn murid dpt dipermudahkan dgn susunan kerusi meja yg teratur

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Pengurusan BD yg berkaitan dgn disiplin

yg baik adalah spt berikut:

(a) : mengawal peraturan-peraturan

BD

(b) : Mengawal aktiviti kumpulan

(c) : Mengawal murid bermasalah

GURU SEBAGAI PENGARAH

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

ELEMEN KEMAHIRAN MENGARAH

Mengarah MM

menjawab seoalan guru

mendengar, membaca, menulis & mengira

membentuk kumpulan

menguruskan tugas harian BD

menjalankan aktiviti pembelajaran

mematuhi peraturan, disiplin BD dansebagainya

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

ELEMEN

PENGURUSAN

MENGARAH

MENGAJAR

KOMUNIKASI

PEMUDAHCARAANMEMBIMBING

PERKAITAN ELEMEN MENGARAH DGN ELEMEN-ELEMEN

MEMBIMBING, MENGAJAR, PEMUDAHCARA &

KOMUNIKASI DALAM BILIK DARJAH

GURU SEBAGAI PENGAWAL

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

ELEMEN KEMAHIRAN MENGAWAL.

Kecekapan guru menjalankan tugas sbgpengurus mewujudkan suasana sosioemosi ygselesa, disiplin kelas yg baik dan keadaankelas yg kondusif & sesuai utk meningkatkankeberkesanan P&P

Mewujudkan suasana & keadaan ygmembolehkan MM mengikut pelajaran tanpasebarang gangguan

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Mengurangkan

Masalah

Disiplin

PERKAITAN PENGURUSAN BILIK DARJAH

DGN DISIPLIN

Mewujudkan

Suasana &

Keadaan BD yg

Kondusif

Kecekapan

Pengurusan

Bilik Darjah

PERKAITAN ELEMEN BD DGN AKTIVITI PENILAIAN

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Aktiviti penilaian merupakan salah satu

aktiviti dlm proses P&P

Meliputi usaha menilai keberkesanan

P&P serta penggunaan bahan-bahan

pengajaran

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Keberkesanan penilaian boleh ditinjau dr 3

segi iaitu :

1. Keberkesanan Pengajaran : dinilai

berdasarkan penggunaan strategi,

kaedah dan teknik mengajar

2. Keberkesanan Pembelajaran : dinilai

berlandaskan prestasi MM dlm aktiviti

pembelajaran.

3. Keberkesanan Bahan-bahan

Pengajaran : dinilai dr segi penggunaan

dlm aktiviti P&P

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Dapatan penilaian akan membolehkan guru :

Merancang pengubahsuaian yg perlu utk

membaiki pengajarannya

Merangka strategi baru utk membantu

murid yg menghadapi masalah

pembelajaran, khasnya murid yg gagal

menguasai kemahiran yg diajarkannya

Mengubahsuai atau menukar bahan-bahan

pelajaran supaya lebih sesuai digunakan.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

CIRI-CIRI KEMAHIRAN MENILAI.

Boleh dikenalpasti drp ciri-ciri penilaian yg tepat

dlm proses pengajaran spt berikut :

Aktiviti soal jawab sering digunakan utk

membuat penilaian

Guru boleh menggunakan hasil penilaian utk

membantu murid membetulkan kesalahan yg

berlaku dgn serta merta

Hasil penilaian pula dapat membantu guru

mengesan pencapaian objektif pelajaran serta

membaiki pengajaran guru.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

ELEMEN

PENGURUSAN

Merancang,

Mengelola,

Mengarah

Mengawal

Penilaian

Pengajaran

Penilaian

Pembelajaran

Penilaian

Bahan-bahan

Pengajaran

Penilaian Objektif

Pengajaran

PERKAITAN ELEMEN PENGURUSAN DENGAN

PELBAGAI JENIS PENILAIAN

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

PERKAITAN ELEMEN

PENGURUSAN DGN PERANAN

GURU SBG PERANCANG,

PENGELOLA DAN PENILAI.

PERLAKUAN MENGAJAR DR SEGI PERANCANGAN

PERLAKUAN MENGAJAR GURU DARI SEGI PERLAKSANAAN

PERLAKUAN MENGAJAR GURU DARI SEGI PENILAIAN

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Merancang

Mengelola

Mengarah

Mengawal

PENILAIAN

PERLAKUAN MENGAJAR GURU DLM

PERANCANGAN, PERLAKSANAAN & PENILAIAN

DENGAN ELEMEN PENGURUSAN

M

A

K

L

U

M

B

A

L

A

S

PERANCANGAN

PERLAKSANAAN

Mengelola

Mengarah

Mengawal

Merancang

Menentu objektif pelajaran

Memilih isi pelajaran

Memilih strategi, kaedah & teknik

Merancang aktiviti P&P

Memilih & sediakan bahan (ABM)

Sedia & uruskan kemudahan P&P

Memotivasikan MM

Menyampaikan isi pelajaran

Membimbing MM

Ujudkan gerak balas / interaksi

Memberi peneguhan

Menutup pelajaran

Menilai pencapaian objektif pel

Menilai keberkesanan pengajaran

Menilai keberkesanan pbj

Menilai keberkesanan bahan

Mengurus disiplin kelas

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

PERANAN GURU DLM & LUAR BD

Merancang aktiviti pengajaran berdasarkansukatan pelajaran & melaksanakannya dlm BD mengikut strategi yg sesuai.

Penggerak pbj dgn membimbing murid supayaberusaha belajar secara ind atau kumpulan

Pengurusan BD spt rutin BD & peralatanmewujudkan suasana P&P yg sesuai

Sebagai ibu bapa kpd MM, menjaga keselamatan& kebajikan. Membantu MM menyesuaikan diridlm sekolah sbg sebahagian drp keluargamereka.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Bertanggungjawab menjaga disiplin MM serta

membantu membentuk sahsiah dan kelakuan yg

sejajar dgn nilai & norma mkt.

Tingkah laku guru menjd contoh (model) teladan

kpd MM. Nilai murni yg ditonjolkan oleh guru di

sekolah dpt diterapkan dlm jiwa MM

Pembimbing & kaunselor dgn memberi nasihat

& bantuan kpd MM yg menghadapi masalah dlm

proses pbj atau masalah peribadi

Penasihat dlm aktiviti kokurikulum dgn

membimbing menjalankan aktiviti persatuan,

kelab, permainan atau unit beruniform mengikut

rancangan sekolah.

Membantu pentadbir sekmenjalankan tugas yg

diagihkan oleh Guru Besar / Pengetua.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Memeriksa buku kerja murid, kertas ujian danpeperiksaan, berdasarkan hasil pemeriksaanmenilai prestasi murid. Mengenalpastikelemahan & merancang aktiviti pemulihan.

Menyediakan kertas soalan, merekod markahujian, mengisi keputusan peperiksaan dlm bukukemajuan

Mengikuti kursus peningkatan keilmuanprofesionalisme keguruan utk meningkatkanmutu pengajaran

Pegawai perhubungan di antara Guru Besar / pengetua dgn MM dan diantara pihak sekolahdengan ibu bapa.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

KESIMPULAN

Peranan guru sebagai pengurus bilikdarjah tdk dpt dipisahkan drp elemenpengurusan asas, iaitu merancang, mengelola, mengarah dan mengawal.

Guru sbg pengurus BD yg berkesanhendaklah menguasai semua kemahirantersebut dan segala aktiviti P&P dptdilaksanakan secara sistematik, licin danlancar serta mencapai objektif.

Sekian Terima Kasih

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

DISIPLIN DALAM B.DARJAH

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

KONSEP DISIPLIN

P.F Oliva (1956) : kawalan diri, kawalan dari luar, patuh kpdautoriti, keadaan BD yg teratur, kursus pengajian ygsistematik, cara menetapkan peraturan atau hukuman

G.V Sheriakov F.Redl (1956) : perihal ketenteraman danperaturan dlm sesuatu kumpulan, termasuk cara-caramendapatkan ketenteraman dan peraturan itu sertahukuman

Sauper (1976) : disiplin berasal drp perkataan ‘discere’ iaitumempelajari atau penyerahan kpd peraturan ygmenstrukturkan apa yg perlu dipelajari drp ind tertentu.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Laporan Jawatankuasa Kabinet Kesanggupan seseorang menghormati dan mematuhi

undang-undang sama ada disiplin itu dikenakan dr luar atau dengan kerelaan sendiri

Kesanggupan seseorg menghormati hak ind lain Kesanggupan seseorg bekerja atau membuat sesuatu

dengan tartib Kesanggupan seseorg mengamalkan tingkah laku yg baik

dan tidak menganggu orang lain Kesanggupan seseorg hormat menghormati antara satu

sama lain dan bersemangat tolong-menolong Kesanggupan membaiki keadaan yg sedia ada menerusi

usaha yg membina Kesanggupan berkhidmat kpd masyarakat

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Kamus Dewan Latihan terutamanya pemikiran dan kawalan supaya boleh

mengawal diri sendiri

Peraturan yg ditetapkan utk melatih seseorang supaya berkelakuan baik

Kepatuhan kepada peraturan yg telah ditetapkan

Hukuman atau denda kerana melanggar sesuatu peraturan yg telah ditetapkan

Satu cabang ilmu pengetahuan.

Konteks masyarakat : peraturan yg dipersetujui bersama oleh ahli-ahli utk mewujudkan tingkah laku yg sesuai demi menjamin kesempurnaan kehidupan mereka dlm mkt itu.

PERANCANGAN

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Individu : Tingkah laku yg mulia, fikiran yg tersusun, rasional serta berkeyakinan dan ditakrifkan sbg latihan utk mengembangkan potensi ind (JERIS) utk menjadi ahli mkt yg baik.

Sekolah : peraturan kpd pelajar utk kawal tingkah laku melalui hukuman dan ganjaran

Bilik Darjah : peraturan dikenakan kpd pelajar supaya berkelakuan baik / mendisplinkan diri semasa aktiviti P&P dijalankan. Disiplin BD yg baik mewujudkan suasana sosioemosi BD yg harmonis dan P&P dilaksanakan tanpa gangguan.

PERANCANGAN

JENIS – JENIS DISIPLIN

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

1. Displin Arahan Guru

Cara guru mewujudkan struktur serta mewajibkan MM mematuhi peraturan

Menentukan peraturan, mengawal MM mematuhi peraturan BD, menghukum MM yg melanggar didiplin

Dua ciri DAG Autokratik – guru berkuasa mutlak mengawal, mengarah,

penguasaan dan menghukum berdasarkan peraturan. MM wajib mematuhi peraturan (dihukum jk melanggar peraturan)

Menghukum – guru berkuasa mendenda MM yg melanggar peraturan.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Kawalan guru harus : Dapat wujudkan sosioemosi P&P pd peringkat remaja

Dilonggarkan bila MM bertambah matang / menjadi lebih bertanggungjawab atas t.laku mereka.

Guru harus : Membenarkan kebebasan MM berkembang secara semulajadi /

sepontan

Kenakan batasan (kawalan) pada tingkah laku yang tidak diingini.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Masalah kepimpinan sering menyebabkan guru menghadapi masalah mengurus kes-kes disiplin. Dua aspek penting kepimpinan guru :

Inisiatif mengadakan struktur – aktiviti mengarah, mengawal, menghukum, meletakkan batasan, memberi ganjaran, pengelolaan, menyusun jadual kerja, mengekalkan standard

Pertimbangan – t.laku memberi simpati serta kefahaman, mengadakan kompromi, menolong, menggalakkan penyertaan ahli kumpulan, sedia memberi sokongan.

Kadar inisiatif struktur & pertimbangan bergantung kpd : Kematangan murid / jenis aktiviti yg dijalankan Suasana rasa hati sekolah / harapan guru dan murid / sahsiah guru.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

PENDAPAT I : Guru cenderung menghukum untuk mendisplinkan kelasnya. John P.Seward “hukuman tdk boleh disingkirkan terus dlm proses P&P ttp pengunaannya menimbulkan kelemahan :

Jika diberi diawal pbj akan menghalang interaksi mesra G-MM Hukuman menyebabkan MM takut mencuba

PENDAPAT II : Pdd berdasarkan hukuman mungkin membantu MM belajar apa yg seharusnya ia telah buat tanpa membantunya belajar apa yg seharusnya dia buat

PENDAPAT III : Percival M.Symonds : KK yg banyak terima hukuman biasanya lebih langsung dan perlu ketabahan, kesabaran dan perhatian drp guru.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

2. Displin Arahan Kerja

Tugasan yg perlu diselesaikan oleh MM dlm masa yg ditetapkan / tugasan kerja harus diselesaikan

Mampu membtk kesedaran, keperluan, tanggungjawab dan kebaikan kpd MM mematuhi arahan atau selesaikan tugasan ikut jadual.

Ciri-ciri DAK

Motivasi yg positif : Galakkan MM selesai tugasan utk kepentingan / kebaikan diri

sendiri

Anggap tugasan itu bermakna / penting untuk dirinya.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Kepatuhan MM pd DAK bergantung kpd : Kematangan MM (kesedaran, t,jawab keperluan). Semakin matang

MM semakin mudah menyelesaikan tugasan / memenuhi harapan sesuatu tugasan. Kurang matang – sukar penuhi harapan, tugasan, menjdkan MM putus asa atau kecewa.

Kematangan MM berbeza – MM yg matang dpt selesaikan tugasan dlm masa yg ditetapkan dan menjd contoh kpd MM yg kurang matang

Jenis tugasan (menarik, bermakna, boleh disempurnakan mengikut masa, sesuai dgn umur dan keupayaan MM)

Kesimpulan – tugasan yg menarik, bermakna, sesuai dan mencukupi akan mengwujudkan disiplin di dalam bilik darjah.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

3. Displin Arahan Kumpulan Wujud kawalan dr ahli-ahli dlm dinamika kumpulan Disingkirkan drp kumpulan jk ahli melanggar peraturan,

norma, nilai, kepercayaan kumpulan Tingkah laku murid di kawal semasa interaksi antara rakan. Dua proses DAKumpulan

Penyesuaian : mengikut norma kumpulan menghasilkan kawalan disiplin antara ahli

Penyingkiran : tdk patuhi norma kumpulan disingkir

Peranan Guru Memberi bimbingan kpd ketua kumpulan supaya norma / nilai yg

diamalkan sesuai, sihat, berguna dgn disiplin dlm BD Adakan aktiviti kumpulan dgn melantik ketua kumpulan sbg

ketua aktiviti kumpulan tsbt.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

4. Displin Arahan Diri

Keadaan yg membuat MM mematuhi peraturan yg sudah ditentukan tanpa dikenakan denda atau diberi ganjaran.

Patuh kpd peraturan secara sukarela atas kesedaran sendiri utk kebaikan diri sendiri

Wujud secara tdk sedar (melalui proses kematangan)

Sedar peraturan adalah untuk kebaikan individu

Boleh dipupuk / dibimbing (terap nilai-nilai murni kepentingan mematuhi peraturan)

Paling berkesan dlm pengurusan disiplin BD (kesedaran diri tentang pentingnya disiplin dpt kurangkan masalah disiplin)

PUNCA-PUNCA MASALAH DISIPLIN

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

1. Guru

Guna pendekatan / strategi, BBM yg tdk sesuai / membosan Sahsiah guru kurang menyenangkan / kurang tegas Kualiti guru : tdk berpengalaman, tdk berbakat, kurang

pengetahuan pedagogi Gaya kepimpinan autokratik (MM tertekan) / lesser fair (MM

terlalu bebas / sukar di kawal) Hubungan G-MM tdk mesra & penampilan guru tdk menarik Sikap & harapan guru terhadap MM tinggi & sukar dicapai. ‘Lebeling’; Lacey (1970) : MM pd mulanya berminat /

bermotivasi tinggi akan menunjukkan minat bertentangan setelah dilebel guru sbg pemalas, bodoh

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

2. Sekolah / Persekitaran

Keadaan BD yg tdk kondusif (terlalu sesak, tdk teratur, panas, kurang cahaya, bising, busuk dll)

Aspirasi sek terlalu tinggi – utamakan pencapaian akademik sahaja, menyebabkan MM lemah diabaikan / langgar disiplin

Marimuthu (1980) : Organisasi & struktur belajar di sek sptpengaliran MM mengikut pencapaian,pihak berkuasa yg amat menekankan peperiksaan, btk dan struktur ganjaran & hukuman, sikap dan harapan guru menggalakkan masalah disiplin.

Bilangan MM yg terlalu ramai dlm BD / tdk cukup kemudahan

Persekitaran sekolah yg kurang selamat / tdk selesa Pengaruh drp mkt persekitaran sek, setempat, tempat tinggal Pengaruh budaya yg kuat Pengaruh media massa yg menjurus kpd sikap yg negatif

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

3. Murid

Kesihatan murid terganggu

Kurang kesedaran pentingnya mematuhi peraturan / tdk ada kesungguhan, kesedaran utk belajar

Kurang matang / lambat mencapai kematangan

Pengaruh negatif drp rakan sebaya / media massa / persekitaran

Pandangan negatif terhadap guru

Utamakan keseronokan / tdk mahu belajar / membosankan

Kurang mengamalkan nilai-nilai murni

Sikap suka mencabar peraturan / melanggar disiplin

Sosioemosi terganggu (sedih, stress, bermasalah)

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

3. Keluarga

Pengabaian tanggungjawab terhadap anak-anak /kurang tumpuan pd anak-anak

Masalah rumah tangga / penceraian / pergaduhan memberi tekanan kpd anak-anak

Ahli keluarga terlalu ramai / SES yg rendah / kurang kemudahan / miskin

Gaya kepimpinan ibu bapa / sikap ibu bapa

Hubungan ibu bapa dengan anak-anak renggang

Kurang penekanan kpd aspek pembelajaran anak-anak

Ibu bapa yang terlalu sibuk / pentingkan kebendaan

CARA MENGURANGKAN MASALAH DISIPLIN DALAM BILIK DARJAH

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

1. Pengajaran & Pembelajaran

Rancang P&P secara sistematik dan bermakna kpd MM

Pelbagaikan teknik / kaedah / aktiviti yg sesuai menarik minat MM

Guna teknik berpusatkan MM / teknik penyoalan (soal MM yg sedang berhayal) / teknik virasi rangsangan utk kekalkan minat MM

Rancang aktiviti yg bermakna, menyeronokkan, sesuai & menarik minat MM

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Guna BBM / ABM yg sesuai dgn kebolehan MM, menarik dan memenuhi keperluan & mewujudkan sosioemosi yg positif

Rancang aktiviti pemulihan utk MM yg belum menguasai kemahiran & aktiviti pengayaan utk MM yg telah menguasai kemahiran.

Mengajar dgn suara yg lantang, jelas, tepat, mudah difahami, berintonasi, sesuai dgn gabungkan dgn non verbal

Libatkan MM dlm aktiviti pembelajaran secara aktif serta sesuai dgn kebolehan MM

Jangan mengajar sebelum seluruh kelas memberi tumpuan perhatian / MM berbual / tdk memberi perhatian.

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

2. Hubungan Guru-Murid

Menghormati dan melayan MM dgn baik Menghargai / memuji MM yg berkelakuan baik Bersifat adil / tegas terhadap hukuman / ganjaran yg

diberikan Mengajar MM mengikut kebolehan / mementingkan

perbezaan individu. Mengamalkan nilai-nilai murni Amalkan gaya kepimpinan demokratik / bersifat terbuka /

melayan soalan drp MM Ingat nama setiap murid & kenali MM & keluarga mereka. Berkeyakinan tinggi supaya MM berasa yakin dgn

kebolehan guru mengajar

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Penampilan menarik, matang, positif dan meyakinkan

Mengajar menggunakan tempat yg sesuai dan perhatikan tingkah laku MM semasa mengajar.

Elakkan amalan ugutan / hukuman dera tetapi beri bimbingan pd MM yg bermasalah

Pupuk nilai-nilai murni yg baik dlm jiwa MM

Dengar masalah MM dan bimbing mereka utk selesaikan masalah.

Bermesra dgn MM ttp tegas / berjenaka (guna unsur humor dlm pengajaran)

Tunjukkan kpd MM bahawa guru amat menyenangi mereka / senang berinteraksi dengan mereka

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

3. Sekolah / Bilik Darjah

Kurangkan bilangan MM dlm BD (30 org sahaja)

Sediakan kemudahan asas yg mencukupi di sekolah atau dalam BD

Aspirasi sekolah perlu relevan, realistik dgn kebolehan MM

Menetapkan peraturan kelas dgn jelas utk dipatuhi oleh MM

Keadaan fizikal BD perlu kondusif / selesa (cukup udara, cahaya, teratur, bersih)

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

4. Murid

Kesedaran pentingnya ilmu pengetahuan

Kesediaan belajar yg tinggi

Amalkan nilai-nilai murni (patuh kepada arahan, peraturan, hormat-menghormati, penghargaan)

Aras aspirasi bg murid perlu realistik.

Sihat (kesihatan yg baik)

GANJARAN DAN DENDAAN

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

KELEBIHAN KELEMAHAN

GANJARAN

@. Mewujudkan kaitan yg seronok dgn

t.laku yg positif / menggalakkan

t.laku diulang

@. Menggalakkan minat terhadap

pelajaran.

@. Menggalakkan / mengekalkan

moral yg tinggi

#. Bersifat ekstrinsik mengerakkan MM

melakukan aktiviti (hadiah) bukan krn

MM suka pd aktiviti itu

#. Menggalakkan MM menipu

#. Menggalakkan sikap yg salah (hadiah –

menyebabkan MM lakukan aktiviti)

#. Murid pandai sahaja dpt ganjaran

sedangkan mereka tdk perlu motivasi

kuat utk belajar.

DENDAAN

%. Sebagai pencegah

%. Sbg satu btk disiplin & berguna

sekiranya :

* merupakan satu akibat semula jd

disbbkan t.laku yg salah (tdk

berhati-hati – jatuh longkang)

* diguna bersama ganjaran

* KK sedar yg didenda ialah t.laku

yg tdk diingini bkn dirinya dihukum

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Hukuman harus digunakan dgn berhati-hati utk menghindar t.laku yg tdk diingini sama ada kekal atau sementara dan memerlukan pengukuhan

Glarizio (1971) : hukuman adalah utk memperingatkan MM supaya jgn melakukan sesuatu kesalahan. Manakala peneguhan t.laku yg baik perlu dilakukan utk memberi tahu MM apa yg mereka patut lakukan

Richard Peters (1966) : Ethies and Education; denda perlu ada 3 syarat iaitu mengenakan kesakitan dgn sengaja, oleh org yg beroteriti ke atas seseorang yg melanggar peraturan. Syarat pertama ditambah ‘…. Atau sesuatu yg tidak menyenangkan’

GARIS PANDUAN MENJALANKAN DENDAAN

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Jangan jadikan kerja kelas (menulis / mengira) sbg denda

Elakkan mendenda secara beramai-ramai akibat kesalahan seorg murid / timbul dendam pd pelajar yg tidak bersalah.

Jauhi hukuman mendera

Kaji penyebab masalah disiplin sebelum mendenda

Denda yg kejam timbul perasaan takut, bimbang, tertekan, dendam akan menghalang P&P

Jangan menghina merendahkan hormat diri murid dan penghormatan kepada guru

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Elakkan denda mental spt mengkritik, sindiran, menghina Lakukan denda secara impersonal, jgn beremosi / marah

(MM berasa guru mendenda kerana menghukum bukan memulih / mencegah).

Nilai kesan denda sebelum dan selepas. Sikap KK terhadap denda berbeza, ada suka didenda utk dpt perhatian.

MM perlu memahami denda sbg adil / berpatutan & tahu sebab seseorang M didenda

Maafkan kesalahan MM selepas mendenda dan jangan sebutkannya lagi

Denda harus diikuti dgn ganjaran supaya MM sedar ia dpt sesuatu drp denda

Denda perlu konsisten utk dianggap adil

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH

Lakukan denda secepat mungkin selepas berlakunya kesalahan (M dpt kaitkan denda dgn kesalahannya)

Lakukan denda utk kesalahan besar dlm bilik khas

Kadar denda perlu selaras dgn kesalahan.

Tujuan murid melakukan kesalahan perlu diambil kira sebelum mendenda. Denda harus selaras dgn kesalahan

Guru perlu bertanggungjawab terhadap hukuman yg diberi dan disiplin

Menghantar murid kpd Guru Disiplin utk didenda menunjukkan kelemahan guru mengawal disiplin, tegas pd tindakan supaya MM tdk menganggap guru lemah.

Sekian Terima Kasih

Nordin Tahir, IPG KAMPUS IPOH