bilik darjah bercantum

Upload: dieda-kamaruzzaman

Post on 08-Apr-2018

293 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Bilik darjah bercantum

  1/12

  PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAHLAKU

  EDU 3104

  SMP 1110 PENDIDIKAN JASMANI

 • 8/7/2019 Bilik darjah bercantum

  2/12

  Kelas yang mengandungi murid-murid yang

  terdiri lebih daripada satu tahun

  persekolahan

  Misalnya, sesebuah kelas bercantum

  mungkin mengandungi murid-murid

  daripada dua tahun persekolahan (iaitu

  Tahun 1 dan Tahun 2) atau daripada tigatahun persekolahan ( iaitu 1, 2, dan 3 )

 • 8/7/2019 Bilik darjah bercantum

  3/12

  Kelas bercantum diwujudkan keranabilangan murid di dalam satu tahunpersekolahan adalah kurang daripada

  15 orang. Kelas bercantum biasanya boleh

  didapati di sekolah-sekolah yangmempunyai bilangan murid yang tidak

  melebihi 145 orang. Bilangan gurutermasuk guru besar pula tidak melebihi5 orang.

 • 8/7/2019 Bilik darjah bercantum

  4/12

  Seseorang guru akan dikehendaki

  mengajar lebih daripada satu tahun

  persekolahan secara serentak dalam

  sesebuah kelas bercantum

 • 8/7/2019 Bilik darjah bercantum

  5/12

  Kriteria percantuman

  Umur murid ; biasanya percantuman

  murid- murid dilakukan mengikut umur

  yang hampir sama. Oleh itu, sesebuah

  kelas bercantum biasanya terdiri

  daripada murid Tahun 1 dan 2 , Tahun 3

  dan 4 , atau Tahun 5 dan 6

 • 8/7/2019 Bilik darjah bercantum

  6/12

  Keperluan murid ; murid- murid Tahun 1yang baru masuk sekolah memerlukkanperhatian dan layanan yang lebih

  daripada guru.- demikian juga bagi murid Tahun 6 yangakan menduduki UPSR.

  ** Oleh itu seelok- eloknya kelas Tahun 1dan Tahun 6 tidak dicantumkan danmenjadi kelas biasa masing- masing **

 • 8/7/2019 Bilik darjah bercantum

  7/12

  Bilangan murid ; bilangan murid tahun

  persekolahan menentukan bilangan

  kelas yang akan dicantumkan dalam

  sebuah kelas bercantum.

  Sekiranya, jumlah murid dalam tiga

  tahun persekolahan tidak melebihi 14

  orang murid, maka tiga tahunpersekolahan hendaklah dicantumkan

  dalam sebuah kelas bercantum

 • 8/7/2019 Bilik darjah bercantum

  8/12

  Bilangan bilik darjah ; jika sekolah yang

  mengamalkan sistem kelas bercantum

  hanya mempunyai dua buah bilik darjah

  sahaja, sebuah kelas bercantum biasanyaterdiri daripada murid- murid daripada tiga

  tahun persekolahan. Manakala sekolah

  yang mempunyai tiga buah bilik darjah

  boleh mempunyai kelas bercantum yangterdiri daripada murid- murid daripada dua

  tahun persekolahan

 • 8/7/2019 Bilik darjah bercantum

  9/12

  Bilangan tenaga pengajar ; kriteriabercantum bergantung kepada bilangantenaga pengajar yang sedia ada. Biasanya

  sebuah sekolah yang mempunyai 3 orangguru boleh mencantumkan murid- muriddaripada 3 tahun persekolahan untukmembentuk sebuah kelas bercantum.Manakala sebuah sekolah yangmempunyai 4 atau 5 orang guru bolehmencantumkan murid- murid daripada 2tahun persekolahan dalam sebuah kelas .

 • 8/7/2019 Bilik darjah bercantum

  10/12

  Pelan Bilik Darjah Bercantum

 • 8/7/2019 Bilik darjah bercantum

  11/12

  Bilik Darjah\IMG_0002.pdf

  Bilik Darjah\IMG_0003.pdf

  Bilik Darjah\IMG_0004.pdf Bilik Darjah\IMG_0005.pdf

 • 8/7/2019 Bilik darjah bercantum

  12/12