aktiviti bilik darjah

29
AKTIVITI BILIK DARJAH: PERBINCANGAN

Upload: adilah-paiz

Post on 28-Apr-2015

107 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Aktiviti Bilik Darjah

AKTIVITI BILIK DARJAH:

PERBINCANGAN

Page 2: Aktiviti Bilik Darjah

Perbincangan

Adalah satu kaedah / teknik pengajaran

Perbualan antara guru dan murid atau

murid-murid di kalangan mereka

Bertukar-tukar idea / pendapat

berkongsi maklumat

Guru memberi petunjuk & bantuan sahaja.

Page 3: Aktiviti Bilik Darjah

Jenis-jenis Sesi Perbincangan Perbahasan

Seminar

Forum

Perbincangan Buzz / Kumpulan

Percambahan fikiran

Page 4: Aktiviti Bilik Darjah

Bentuk-bentuk Perbincangan Perbincangan kelas - diarahkan oleh

guru.

Perbincangan kumpulan (buzz) -

diketuai oleh murid.

Page 5: Aktiviti Bilik Darjah

Kepentingan Kaedah Perbincangan

Menggalakkan pemikiran rasional.

Gunakan untuk membangunkan kemahiran intelektual:

mendengar,

membaca, menulis, mengira, menyelesaikan masalah.

Untuk menimbulkan minat murid dan keinginan naluri.

Menekankan perbincangan formal dan informal

perbincangan seperti dialog, seminar, perbahasan,

forum dan sebagainya.

Penerapan nilai-nilai murni.

Page 6: Aktiviti Bilik Darjah

Model Perbincangan

Model Perbincangan Am

Model Perbincangan Akademik

Page 7: Aktiviti Bilik Darjah

Model Perbincangan Am

Melibatkan lima peringkat:Peringkat perancanganPeringkat pengenalan / sesi awalPeringkat perbincanganPeringkat penggulunganPeringkat kesimpulan

Page 8: Aktiviti Bilik Darjah

Peringkat perancangan:

Objektif pembelajaran, topik, bahan, kemudahan dan

sebagainya.

Peringkat pengenalan / sesi awal:

Tujuan perbincangan dan peraturan, membentuk

kumpulan kecil, melantik pengerusi & setiausaha,

mengatur jadual.

Peringkat perbincangan:

Pengerusi mengetuai perbincangan, ahli

mengemukakan idea, setiausaha mencatat nota, guru

membimbing.

Page 9: Aktiviti Bilik Darjah

Peringkat penggulungan:

Murid-murid kembali ke tempat duduk mereka,

setiausaha membentang idea kumpulan, guru

membimbing murid-murid untuk mengubah suai

laporan mereka.

Peringkat kesimpulan:

Guru membentangkan ringkasan & komen

sendiri, murid mencatat ringkasan guru dan isi

yang penting di dalam buku nota mereka.

Page 10: Aktiviti Bilik Darjah

Garis Panduan Perbincangan

Bersopan.

Melibatkan diri secara bertanggungjawab.

Membaca teks soalan secara aktif.

Bina idea berdasarkan pendapat orang lain.

Berwibawa – menyokong pernyataan sendiri.

Berpegang kepada subjek (tidak lari jauh daripada topik).

Menyoal pendapat orang lain.

Mendengar secara aktif.

Bercakap dengan jelas dan kuat.

Berusaha untuk memahami.

Page 11: Aktiviti Bilik Darjah

Model Perbincangan Akademik

Menumpukan kepada tiga perbincangan soalan

asas:

Bagaimana untuk belajar?

Mengapa ia perlu dipelajari?

Bagaimana ia boleh dipelajari?

ADM strategi:

Strategi Socrates

Strategi latihan-praktikal

Strategi didaktik

Page 12: Aktiviti Bilik Darjah

Socratic strategy

Emphasize series of questions to clarify important ideas or facts

Rational thinking

Open form questions

Practical-training strategy

Use to develop intellectual skills: listening, reading, writing, counting,

solving problems etc

Didactic strategy

Instructive

Use to present orally the learning content

To arouse pupils’ interest and instinctive desire

Emphasize informal discussion

Formal discussion: dialogue, seminar, debate, forum etc.

Page 13: Aktiviti Bilik Darjah

Strategi Socrates:

Menekankan beberapa soalan untuk

menjelaskan idea-idea atau fakta-fakta penting

Pemikiran rasional

Bentuk soalan terbuka

Strategi latihan-praktikal:

Digunakan untuk membangunkan kemahiran

intelektual; mendengar, membaca, menulis,

mengira, menyelesaikan masalah dan

sebagainya.

Page 14: Aktiviti Bilik Darjah

Strategi didaktik:

Instruktif

Digunakan untuk membentangkan kandungan

pembelajaran secara lisan

Untuk menimbulkan minat dan naluri keinginan

murid

Menegaskan perbincangan yang tidak formal

Perbincangan formal: dialog, seminar,

perbahasan, forum dan sebagainya.

Page 15: Aktiviti Bilik Darjah

Aktiviti Bilik Darjah:Sumbangsaran

Page 16: Aktiviti Bilik Darjah

SUMBANGSARAN

Tujuan:

Menggalakkan pelajar menggunakan

pemikiran imaginatif  secara kreatif.

Untuk mendapat idea baru sebanyak

mungkin dalam sesuatu isu .

Page 17: Aktiviti Bilik Darjah

Pelaksanaan:

Guru menerangkan tujuan, dan

mengemukkan persoalan yang  menjadi

fokus sesi berkenaan.

Tidak mengkritik idea orang lain.

Mengumpul sebanyak idea yang mungkin.

Idea dinyatakan secara spontan.

Page 18: Aktiviti Bilik Darjah

Idea yang dikemukan oleh rakan boleh

dikembangkan oleh pelajar lain.

Guru hendaklah bersikap positif terhadap idea

pelajar.

Guru berperanan sebagai pengadil dan

menguatkuasa peraturan.

Menggesa supaya setiap pelajar mengemukakan

idea walaupun tidak penting.

Page 19: Aktiviti Bilik Darjah

Sumbangsaran sebagai alat pentaksiran

Antara perkara yang boleh dinilai melalui penggunaan

aktiviti sumbangsaran:

- Penglibatan murid dalam aktiviti kelas.

- Tahap pengetahuan murid secara keseluruhannya.

- Kebolehan berkomunikasi murid-murid.

- Memerhatikan penglibatan murid dalam mengemukakan

pendapat.

- Memerhati nilai-nilai murni dalam kalangan murid.

(Mengambil giliran dalam mengemukakan pendapat,

terbuka dalam menerima pendapat rakan.)

Page 20: Aktiviti Bilik Darjah

Aktiviti Bilik Darjah:Teknik penilaian kumpulan KWL

Page 21: Aktiviti Bilik Darjah

Teknik penilaian kumpulan KWL

Jadual atau carta KWL adalah merupakan satu pengurusan

grafik untuk membantu pembelajaran.

Dengan menggunakan KWL, guru akan meransang

pengetahuan sedia ada murid mengenai perkara yang mereka

telah tahu (Know).

Murid akan dibantu untuk menetapakan matlamat mengenai

apa yang mereka ingin tahu (Want to know).

Murid akan membuat pembacaan dan perbincangan mengenai

apa yang telah mereka belajar (Learned).

Page 22: Aktiviti Bilik Darjah

Melalui kaedah ini, murid akan diberikan helaian yang

mempunyai jadual yang boleh diisi oleh murid-murid.

Murid akan mengaplikasi aras pemikiran tinggi dalam

kaedah ini.

K – What I Know

W – What I Want to Know

L – What I Have Learnt

JADUAL KWL

Page 23: Aktiviti Bilik Darjah

Tujuan KWL Meransang pengetahuan sedia ada murid.

Carta KWL boleh menetapkan matlamat sesuatu unit.

Meransang murid untuk berfikir pada tahap yang lebih

tinggi.

Pengetahuan murid boleh ditambah dalam sesuatu unit

dengan memberi ruang kepada mereka untuk menyatakan

mengenai apa yang ingin mereka tahu.

Murid akan mempunyai matlamat dalam menjalani proses

pengajaran dan pembelajaran.

Page 24: Aktiviti Bilik Darjah

KWL sebagai alat pentaksiran Antara perkara yang boleh dinilai melalui penggunaan

kaedah KWL:

- Menilai sejauh mana murid mampu menggunakan

pengetahuan sedia ada mereka dalam sesuatu topik yang

dipelajari.

- Kebolehan murid untuk menetapkan matlamat mengenai

apa yang ingin mereka tahu berkenaan sesuatu topik.

- Kebolehan murid dalam menyatakan kembali mengenai

perkara yang telah mereka pelajari.

Page 25: Aktiviti Bilik Darjah

- Kebolehan murid untuk fokus dalam sesuatu

topik ketika perbincangan dalam kumpulan.

- Memerhatikan penglibatan murid dalam

mengemukakan pendapat.

- Guru boleh mengawal amalan mendengar

murid. (Bergilir-gilir ketika mengemukakan

pendapat.)

Page 26: Aktiviti Bilik Darjah

Alat-alat pentaksiran

Lukisan dan Gambarajah Berlabel

Page 27: Aktiviti Bilik Darjah

Lukisan

Page 28: Aktiviti Bilik Darjah

Gambarajah berlabel

Page 29: Aktiviti Bilik Darjah

Kepentingan pentaksiran menggunakan lukisan dan gambarajah berlabel

Proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi

seseorang dalam pembelajaran dan kemahiran melukis

dan melabel gambarajah.

Dapat menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran

dan pembelajaran serta pengetahuan murid mengenai

kemahiran proses sains.

Dapat memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran

dan cara untuk meningkatkan pencapaian murid terhadap

kemahiran melukis dan melabel gambarajah.