edu 3104 pengurusan bilik darjah & tingkah laku susunan fizikal bilik darjah yang ideal

26
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL Disediakan oleh : MUHAMMAD ZIKRI BIN SAADON NURUL HIDAYAH BINTI ABDUL RASHID ZAININA BINTI ZULKIFLI T2 MT1

Upload: evan

Post on 11-Jan-2016

207 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL. Disediakan oleh : MUHAMMAD ZIKRI BIN SAADON NURUL HIDAYAH BINTI ABDUL RASHID ZAININA BINTI ZULKIFLI T2 MT1. SOALAN TUGASAN. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

EDU 3104PENGURUSAN BILIK DARJAH &

TINGKAH LAKU

SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

Disediakan oleh :MUHAMMAD ZIKRI BIN SAADON

NURUL HIDAYAH BINTI ABDUL RASHID

ZAININA BINTI ZULKIFLIT2 MT1

Page 2: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

SOALAN TUGASAN

Kaji rajah di Lampiran 1. Terdapat beberapa masalah dengan susunan fizikal bilik darjah ini. Kenal pasti masalah-masalah ini dan cadangkan cara-cara mengatasi masalah ini di bilik darjah.

Lukis pelan bilik darjah yang ideal sekali dan beri hujah-hujah yang menyokong pelan anda.

Page 3: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL
Page 4: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

MASALAH-MASALAH DAN CARA-CARA MENGATASI

Page 5: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

1.KEKURANGAN PINTU KELUAR MASUK

HURAIAN CARA MENGATASI

• Menganggu kelancaran

pergerakan pelajar untuk

keluar masuk kelas.

• Contohnya, jika berlaku

kecemasan, pelajar akan

berpusu-pusu untuk keluar

dengan melalui satu pintu itu

sahaja.

•Sediakan dua pintu untuk

satu kelas. Satu di hadapan

dan satu lagi di belakang.

Page 6: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

2.KEKURANGAN KEMUDAHAN TINGKAP

HURAIAN CARA MENGATASI

•Kurang pencahayaan di

dalam kelas.

•Menganggu aliran

pengudaraan.

•Dihalang oleh rak buku.

•Sediakan kemudahan tingkap

yang cukup.

•Posisi tingkap itu hendaklah

sesuai.

Page 7: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

3.KEDUDUKAN MEJA GURU YANG BERADA DI PENJURU BELAKANG KELAS

HURAIAN CARA MENGATASI

•Guru susah untuk memantau

proses pengajaran dan

pembelajaran di dalam kelas.

•Wujud masalah disiplin.

•Guru susah untuk bergerak

kehadapan kelas untuk

memberikan penerangan

kepada murid.

•Meja guru seelok-eloknya

berada di hadapan kelas.

Page 8: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

4. BAKUL SAMPAH BERADA JAUH DARI PINTU KELAS

HURAIAN CARA MENGATASI

•Pekerja pembersihan sukar

untuk melaksanakan kerja-

kerja pembersihan.

•Menganggu sesi pengajaran

dan pembelajaran.

•Murid sukar untuk membuang

sampah.

•Bakul sampah diletakkan di

pintu belakang kelas.

Page 9: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

5.TIADA PAPAN KENYATAAN

HURAIAN CARA MENGATASI

•Maklumat sukar untuk

disampaikan.

• contohnya jadual waktu

peajaran, pelan

kebakaran, dan peraturan

kelas.

•Kekurangan sumber-sumber

ilmiah seperti poster “Tak Nak

Merokok”, “Cintailah Sungai

Kita” dan sebagainya.

•Tiada ringkasan

pembelajaran.

•Mewujudkan papan-papan

kenyataan.

Page 10: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

6.TANDAS MURID DI DALAM KELAS

HURAIAN CARA MENGATASI

•Kelas berbau busuk.

•Kekerapan murid ke tandas

semakin meningkat.

•Bunyi tangki simbah (flush)

mengganggu sesi pengajaran

dan pembelajaran.

•Lantai kelas berpotensi untuk

menjadi kotor.

•Jangan mewujudkan tandas di

dalam kelas.

Page 11: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

7.KEDUDUKAN MEJA DAN KERUSI YANG TIDAK STRATEGIK

HURAIAN CARA MENGATASI

•Murid membelakangkan

papan hitam.

•Menyukarkan penglihatan

murid.

•Murid hilang tumpuan dan

rasa untuk belajar.

•Sesi pengajaran dan

pembelajaran tidak berkesan.

•Menyusun meja dan kerusi

murid supaya tidak

membelakangkan papan

hitam

Page 12: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

8.KEDUDUKAN SINKI YANG KURANG SESUAI

HURAIAN CARA MENGATASI

•Sinki berada di sebelah rak

buku

•Wujud risiko untuk

kerosakkan buku contohnya

buku akan basah dan mudah

koyak.

•Sinki diletakkan jauh daripada

rak buku.

Page 13: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

9.KEDUDUKAN KOMPUTER

HURAIAN CARA MENGATASI

•Tidak sesuai meletakkannya

di sebelah tandas.

•Kedudukannya yang

berdekatan dengan tandas

memberi risiko ke atas alat-

alat komputer.

•Contonhnya boleh berlaku

litar pintas.

•Letakkan komputer di dalam

makmal komputer.

Page 14: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

PELAN BILIK DARJAH YANG IDEAL

Page 15: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

CIRI-CIRIBILIK DARJAH YANG IDEAL

Page 16: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

1. RUANG TRAFIK YANG SELESA

Page 17: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

2. BERI PERHATIAN KEPADA PENCAHAYAAN, PENGUDARAAN DAN PERABOT

Page 18: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

3. KEDUDUKAN GURU BERHAMPIRAN DENGAN MURID

Page 19: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

4. PEMANDANGAN MURID MESTI JELAS DAN TIDAK TERHALANG

Page 20: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

5. AKSES MUDAH KEPADA BAHAN PEMBELAJARAN

Page 21: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

6. RUANG DI DALAM BILIK DARJAH UNTUK PELAKSANAAN AKTIVITI

Page 22: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

7. RUANG PADA DINDING

Page 23: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

8. KEBERSIHAN

Page 24: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

9. SUSUNAN KERUSI DAN MEJA YANG FLEKSIBEL

Page 25: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

RUJUKAN

Haliza Hamzah etc (2009). Pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd..

Noriati A. Rashid etc (2009). Murid dan alam belajar. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd..

http://my.hicow.com/pengurusan-bilik-darjah/guru/pelajar-365594.html

http://www.scribd.com/doc/47531434/pelan-bilik-darjah-yang-ideal

http://jurnalpendidikan.com/psikologi/pengurusan-bilik-darjah-tingkah-laku/susunan-fizikal-bilik-darjah-yang-ideal.html  

Page 26: EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG IDEAL

TERIMA KASIH…