bilik darjah mesra budaya

84
Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU Semester 3 Sessi 2/ 2012 TUGASAN KURSUS EDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran

Upload: sarmiah-ahmad

Post on 30-Jul-2015

1.283 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURUSemester 3 Sessi 2/ 2012

TUGASAN KURSUSEDU 3106 Budaya Dan Pembelajaran

Page 2: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Buat satu kajian dan cadangkan satu pelan lantai tentang persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dari segi fizikal, sosio- emosi , kelompok etnik dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran.

Soalan Tugasan Kumpulan 2

Page 3: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Senarai Nama Ahli Kumpulan 2

1. Pn Sarmiah bt Ahmad2. Pn Shikah bt Jailani3. Pn Fatimah bt Yahaya4. Pn Salawati bt Radzali5. Pn Norhashimah bt Ismail6. Pn Zainab bt Hashim

Page 4: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Biodata Pelajar

Nama pelajar :Zainab bt HashimNo Kad Pengenalan : 671121-02-5990Kumpulan : PPG Semester 2Alamat : 195, Kampung Suka

Menanti Alor Setar, KedahEmel :

[email protected] Bertugas: SK Suka Menanti Ambilan: Jun 2011Mentor : En Nazri b Halim

Page 5: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Biodata Pelajar

Nama pelajar : Salawati bt RadzaliNo Kad Pengenalan : 710305-02-5150Kumpulan : PPG Semester 2Alamat : 189, Taman Sri Marina,

06600 Kuala Kedah,

KedahEmel :

[email protected] Bertugas: SK Taman Bersatu Ambilan: Jun 2011Mentor : En Nazri b Halim

Page 6: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Biodata Pelajar

Nama pelajar : Sarmiah bt AhmadNo Kad Pengenalan : 710518-02-6130Kumpulan : PPG Semester 2Alamat : 52, Taman Marina, 06600 Alor Setar,

KedahEmel :

[email protected] Bertugas: SK Taman BersatuAmbilan: Jun 2011Mentor : En Nazri b Halim

Page 7: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

BIODATA

NAMA : NORHASHIMAH BT. ISMAILNO. MATRIK : G 0611/488NO. I/C : 710119 – 02 – 5210E. MEL : [email protected] : NO. 985 A, RUMAH GURU, SK MONGGOL BONGOR MEGAT DEWA, 06100 KODIANG KEDAH.SEKOLAH : SK MONGGOL BONGOR, MEGAT DEWA, 06100 KODIANG KEDAH.

Page 8: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

BIODATA

NAMA : FATIMAH BT. YAHAYANO. MATRIK : G 0611/495NO. I/C : 710626 – 02 – 5442STATUS : BERKAHWINE-MEL : [email protected] : KG. KUALA PAI, MUKIM PADANG TEMAK, 06300, KUALA NERANG, KEDAH.SEKOLAH : SK KG. BELUKAR, NAKA, 06300 ALOR STAR KEDAH.

Page 9: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

NAMA : SHIKHAH BT. JALANINO. MATRIK : G 0611/471NO. I/C : 680805 – 01 - 5122STATUS : BERKAHWINE-MEL : [email protected] : JH 57, RUMAH JABATAN HUTAN, 06000 JITRA KEDAHSEKOLAH : SK KUALA NERANG , 06300 KUALA NERANG, KEDAH.

BIODATA

Page 10: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pelan Lantai Bilik Darjah

Mengikut Kamus Dewan pelan lantai bermaksud lukisan mengikut skala bagi susun atur bilik dan sebagainya pada lantai sebuah bangunan.

Bilik darjah bermaksud ruang tempat belajar

Page 11: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

Mesra menggambarkan keselesaan, keceriaan dan kegembiraan.

Kemesraan wujud dan terjalin apabila manusia berhubungan.

Dalam berhubungan, nilai-nilai murni menjadi pegangan dan amalan , lalu terbina persefahaman, toleransi dan hormat-menghormati.

Page 12: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Budaya ialah suatu nilai amalan dan perlakuan yang diterima pakai oleh sekelompok masyarakat bagi memenuhi kehendak rohani dan jasmani sehingga wujud kesejahteraan dalam kelompok tersebut.

Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

Page 13: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Kesimpulannya Mesra Budaya ialah perlakuan atau amalan yang mendatangkan keselesaan dan kegembiraan.

Dalam konteks bilik darjah, keselesaan dan kegembiraan itu diwujudkan oleh guru dan murid melalui perlakuan yang positif sewaktu berlangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran.

Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

Page 14: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

KAJIAN PELAN LANTAI YANG TERDAPAT DI BEBERAPA SEKOLAH

Page 15: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Susunan kerusi meja secara tradisional – tidak mesra budaya jika ada pelbagai etnik di dalamnya

Page 16: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Mural Sudut 1 Malaysia ( mesra budaya )

Page 17: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Papan kenyataan dan sudut bacaan tidak mesra budaya – tidak dipaparkan tentang budaya kaum di Malaysia

Page 18: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Susunan kerusi meja terlalu rapat – sukar untuk melengkapkan beberapa ruang

Page 19: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Fizikal Bilik Darjah Tidak Mesra Budaya

Page 20: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

CADANGAN PELAN LANTAI YANG MESRA

BUDAYA

Page 21: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA
Page 22: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

PETUNJUK :

Melayu

Cina

India

Siam

Meja murid :

Meja guru

Almari Kostum Pentas

Papan Kenyataan

Maklumat Sudut Budaya

Ruang Kerja

Tingkap

Sudut PembelajaranElektronik

Sudut Ruang Bacaan

Sudut Sejarah dan Patriotik

Pintu

Page 23: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Aspek-Aspek Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK

DARJAH

FIZIKAL

SOSIO- EMOSI

HUBUNGAN ETNIK

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Page 24: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

• Bilik darjah yang mesra budaya harus dilengkapi dengan pelbagai kemudahan dan pengurusan yang sistematik agar suasana pembelajaran kondusif dan seimbang dapat diwujudkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

Page 25: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

• Kami telah memilih pelan lantai bilik darjah seperti dalam rajah di atas.

• Terdapat kesesuaian dan keistimewaan yang dapat diaplikasikan dalam bilik darjah yang mempunyai murid yang terdiri daripada pelbagai budaya.

• Aspek utama yang perlu diambil kira ialah cara penyusunan kerusi dan meja murid.

Page 26: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

FIZIKAL

Fizikal

Pelan lantai

Kebersihan, pencahayaan

dan pengudaraan

Susun kerusi dan meja

murid

Susunan perabot dan

peralatan

Hiasan bilik darjah

Sudut dan ruang bacaan

Page 27: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

• Berdasarkan pelan lantai tersebut murid dapat duduk secara kumpulan kecil di mana guru mempunyai kuasa veto untuk meletakkan murid pelbagai budaya dan sosial dalam satu kumpulan.

A. ASPEK FIZIKAL

Page 28: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

SUSUNAN KERUSI MEJA TIDAK MESRA BUDAYA

Susunan kerusi meja sebegini cuba dielakkan jika bilik darjah mempunyai pelbagai etnik

Page 29: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

• Meja dan kerusi yang sesuai dengan murid dan boleh diubahsuai mengikut keperluan aktiviti. Susunan kerusi meja disusun secara berkumpulan, disusun mengikut taburan yang terdiri daripada 4-6 orang daripada beberapa etnik.

Page 30: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

SUSUNAN MURID YANG MESRA BUDAYA

Murid dari pelbagai etnik disusun dalam satu kumpulan agar berpeluang berkomunikasi

Page 31: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Susunan mengikut taburan etnik bertujuan memupuk suasana mesra budaya. Susunan sebegini juga memudahkan perbincangan, dapat menjalankan kolaborasi dalam pelbagai etnik sekiranya terdapat aktiviti berkumpulan.

Situasi sebegini memudahkan murid pelbagai etnik berinteraksi dan mewujudkan persahabatan.

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

Page 32: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Susunan sebegini juga memudahkan perbincangan, dapat menjalankan kolaborasi dalam pelbagai etnik sekiranya terdapat

aktiviti berkumpulan

Page 33: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Susunan murid dari pelbagai etnik dapat mewujudkan persahabatan.

Sikap ini perlu dipupuk dari tahap awal lagi.

Page 34: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra BudayaUntuk mendapatkan kedudukan fizikal kelas yang ideal, pertamanya meja guru tidak boleh membelakangkan murid. Meja guru perlu diletakkan di hadapan kelas.

Guru perlu berada sentiasa di hadapan kelas kerana murid-murid amat memerlukan tunjuk ajar daripada seorang guru dalam menjalankan sesuatu aktiviti. Justeru, tidak wajarlah untuk guru berada di belakang kelas kerana murid tidak dapat untuk melihat danmeneladani guru tersebut.

Page 35: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra BudayaHal ini bersesuaian dengan ciri-ciri seorang guru yang ditekankan oleh Falsafah Pendidikan iaitu menjaga keterampilan. Pengajaran yangbercorak amali juga amat memerlukan tumpuan terhadap guru sebagai pemudah cara.

Meja guru juga diletakkan di penjuru hadapan supaya tidak mengganggu pergerakan aktiviti kelas.

Di samping itu, guru dapat menggunakan papan tulis serta memberikan sepenuh perhatian terhadap semua murid di dalam kelas

Page 36: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

• Dengan adanya hubungan yang rapat dalam kalangan murid, perpaduan dan kesefahaman dapat dieratkan dan kepelbagaian budaya tidak lagi menjadi masalah untuk guru mengawal kelas dan memastikan semua murid mendapat hak pelajaran yang sama.

• Pelan lantai ini juga mengandungi kelengkapan pembelajaran yang pelbagai seperti sudut bacaan, sudut maklumat, kemudahan LCD dan perpustakaan kelas dapat menjadikan pelajar aktif untuk mengikuti pengajaran guru.

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

Page 37: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

Dinding juga dicat dengan warna ceria dan menarik serta terdapat lukisan mural.

Aktiviti mengecat dinding dan melukis mural bertemakan budaya pelbagai kaum dilakukan bagi menggalakkan toleransi dan kerjasama sesama murid.

Page 38: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

• Sudut ruang kerja membolehkan murid bergerak secara aktif dan menyelesaikan tugasan yang diberikan bersama-sama.

• Penyusunan sumber maklumat murid dan rekod serta fail murid diletakkan di sudut yang bersesuaian bagi memudahkan guru merujuk mengenai latar belakang, pencapaian serta tahap keterlibatan serta pencapaian setiap murid.

Page 39: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra Budaya• Ruangan di hadapan kelas perlu

diwujudkan supaya pengajaran yang bercorak amali dan aktiviti dapat dijalankan.

• Hal ini dapat menjadikan murid cergas dan aktif berbanding dengan hanya duduk di tempat masing-masing.

• Murid-murid juga menjadi lebih tertarik dengan kaedah pengajaran guru ini.

Page 40: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra Budaya• Secara fitrahnya seorang kanak-kanak

memang suka bermain. Justeru, guru perlulah memahami mereka dengan melaksanakan pelbagai teknik pengajaran seperti main peranan, dan sosiodrama.

• Jadi, konsep belajar sambil bermain boleh diaplikasikan oleh guru dengan menyediakan ruangan pentas di hadapan kelas untuk melaksanakan aktiviti tersebut.

Page 41: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra BudayaA. SUDUT PEMBELAJARAN

i. Sudut Budaya Sudut budaya diwujudkan bagi mendedahkan

kepada murid kepelbagaian agama, adat resam, kebudayaan dan kepercayaan pelbagai kaum.

Menyediakan ruang untuk mempamerkan artifak pelbagai budaya seperti pakaian pelbagai kaum. Contohnya, pakaian tradisional kaum Melayu, Cina, India, etnik Sabah dan Sarawak.

Page 42: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

Contohnya, di sudut budaya ini, Haikal dapat mengetahui tentang kebudayaan serta agama Samy dan sebaliknya agar terdapat satu pemahaman yang jelas dan tidak ada prasangka.

Kesannya, sesuatu kaum tidak akan menyentuh isu-isu sensitif serta dapat menjaga sensitiviti sesuatu kaum etnik.

Page 43: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

ii. Sudut Sejarah Dan Patriotik Sudut ini memaparkan maklumat tentang sejarah

kemerdekaan, tokoh-tokoh pejuang dan sebagainya.

Sudut yang disediakan ini dapat menyedarkan murid-murid betapa pentingnya perpaduan antara kaum dari pelbagai latar belakang etnik untuk mewujudkan sebuah negara aman dan makmur.

Kesannya, secara tidak langsung, akan mewujudkan satu suasana mesra budaya dalam bilik darjah

Page 44: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

iii. Sudut Dan Ruang Bacaan

Mewujudkan perpustakaan mini supaya memupuk semangat pengaulan antara kaum.Menampal nota dan tugasan yang berkaitan dengan aktiviti pegajaran dan pembelajaran.Menggantung kad-kad atau cogan kata yang menyeru ke arah perpaduan kaumMelekatkan gambar yang menggambarkan pelbagai kaum di Malaysia.

Page 45: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

Bahan bacaan yang disediakan untuk sudut ini terdiri dari buku-buku @ risalah-risalah tentang kaum etnik termasuk di Sabah dan Sarawak.

Kesannya, informasi dari bahan bacaan ini dapat memberi lebih pengetahuan tentang sesuatu kaum atau kumpulan etnik.

Page 46: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Huraian Pelan Lantai Persekitaran

Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

iv. Sudut Pembelajaran Elektronik

Melalui sudut ini, murid dari pelbagai latar belakang etnik dapat menggunakan pengisian “software” yang disediakan oleh guru seperti aktiviti interaktif dan multimedia untuk dapat melaksanakan tugasan dalam kumpulan.

Kesannya, semasa membuat tugasan, murid-murid dapat memupuk serta menghayati nilai-nilai seperti bekerjasama, tolong-menolong serta toleransi.

Page 47: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Guru juga perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif melalui pembentukkan peraturan-peraturan kelas yang sesuai seperti saling menghormati budaya yang berbeza, mengelakkan berlakunya prasangka, bersikap bertolak ansur,perasaan kekitaan, mengamalkan nilai tolong-menolong, hormat-menghormati danbekerjasama.

Guru juga perlu memastikan bahawa peraturan-peraturan kelas dan nilai-nilai yang ditetapkan diamalkan setiap masa supaya perasaan kekitaan wujud dalam kalangan murid dari pelbagai etnik.

Page 48: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

• Menurut Kamus Dewan Edisi ke-3 : Sosial ditakrifkan segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat dan kemasyarakatan.

• Perkembangan sosial : Satu proses apabila kanak-kanak berhubung dengan dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan budayanya.

• Emosi : Perkataan Greek iaitu “emovere” bermaksud untuk keluar. Ahli psikologi mentakrifkan emosi melibatkan perasaan,gerak hati, tindak balas fisiologi dan pernyataan emosi.

SOSIO-EMOSI

Page 49: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

PENGURUSAN PERSEKITARAN EMOSI

• Pengurusan Persekitaran Emosi yang berkesan akan menjadi perangsang dan membangkitkan minat, sikap, dan tingkah laku terhadap pembelajaran murid-murid.

• Menurut Woolfook (1990), motivasi kuasa dalaman akan mengawal tingkah laku murid-murid.

• Guru boleh memberi pujian, galakan, ganjaran dan lain-lain.

• Peneguhan positif penting untuk menambah kebarangkalian gerak balas daripada murid.

Page 50: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

PENGURUSAN PERSEKITARAN EMOSI

• Berdasarkan pelan lantai tersebut murid dapat duduk secara kumpulan kecil di mana guru mempunyai kuasa veto untuk meletakkan murid pelbagai budaya dan sosial dalam satu kumpulan.

• Dengan adanya kumpulan kecil seperti ini murid dapat berinteraksi semasa mereka,mewujudkan persahabatan dan dapat menjalankan kolaborasi serta kerja kumpulan secara baik.

Page 51: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

PENGURUSAN PERSEKITARAN EMOSI

• Dengan adanya hubungan yang rapat dalam kalangan murid, perpaduan dan kesefahaman dapat dieratkan dan kepelbagaian budaya tidak lagi menjadi masalah untuk guru mengawal kelas dan memastikan semua murid mendapat hak pelajaran yang sama.

• Pelan lantai ini juga mengandungi kelengkapan pembelajaran yang pelbagai seperti sudut bacaan, sudut maklumat, kemudahan LCD dan perpustakaan kelas dapat menjadikan pelajar aktif untuk mengikuti pengajaran guru.

Page 52: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

PENGURUSAN PERSEKITARAN EMOSI

• Murid bebas memperoleh maklumat daripada sumber dan kemudahan di atas sekaligus mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan.

• Guru dapat merebut peluang untuk menyediakan bahan-bahan bacaan yang mengandungi kepelbagaian budaya di Malaysia dan murid akan sedar betapa pentingnya menghormati antara satu sama lain dan mewujudkan interaksi yang baik kepada murid pelbagai kaum di dalam bilik darjah.

Page 53: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

PENGURUSAN PERSEKITARAN EMOSI

• Sudut ruang kerja membolehkan murid bergerak secara aktif dan menyelesaikan tugasan yang diberikan bersama-sama.

• Penyusunan sumber maklumat murid dan rekod serta fail murid diletakkan di sudut yang bersesuaian bagi memudahkan guru merujuk mengenai latar belakang, pencapaian serta tahap keterlibatan serta pencapaian setiap murid.

Page 54: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

PENGURUSAN PERSEKITARAN EMOSI

• Suasana yang kondusif dan kelas yang ceria juga dapat memupuk semangat kekitaan murid untuk kekal menjaga kebersihan, keceriaan dan kekemasan kelas mereka.

• Dalam aspek sosial dan peraturan, guru berperanan besar dalam mewujudkan rutin bilik darjah yang bersesuaian dengan keperluan murid.

• Guru harus menjelaskan peraturan di dalam kelas bagi mewujudkan semangat kekitaan dan toleransi di dalam kelas.

Page 55: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

PENGURUSAN PERSEKITARAN EMOSI

• Dalam masa yang sama guru boleh menggalakkan murid yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya untuk menjaga disiplin serta bergaul mesra dalam membina sahsiah yang diinginkan oleh guru.

• Guru juga boleh memberi motivasi dan pujian secara langsung ataupun penghargaan kepada murid yang bertindak sebagai pengukuhankepada murid yang berjaya mengekalkan sikap positif antara satu sama lain.

Page 56: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

PENGURUSAN PERSEKITARAN EMOSI

• Ruangan di hadapan kelas perlu diwujudkan supaya pengajaran yang bercorak amali dan aktiviti dapat dijalankan.

• Hal ini dapat menjadikan murid cergas dan aktif berbanding dengan hanya duduk di tempat masing-masing.

• Murid-murid juga menjadi lebih tertarik dengan kaedah pengajaran guru ini.

Page 57: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

PENGURUSAN PERSEKITARAN EMOSI

• Secara fitrahnya seorang kanak-kanak memang suka bermain. Justeru, guru perlulah memahami mereka dengan melaksanakan pelbagai teknik pengajaran seperti main peranan, dan sosiodrama.

• Jadi, konsep belajar sambil bermain boleh diaplikasikan oleh guru dengan menyediakan ruangan kosong di hadapan kelas untuk melaksanakan aktiviti tersebut.

Page 58: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

PENGURUSAN PERSEKITARAN EMOSI

• Kesimpulannya, pelan lantai perlulah mempunyai ciri-ciri yang baik kerana ianya mempengaruhi amalan murid di dalam bilik darjah.

Page 59: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pemupukan hubungan yang baik antara etnik dapat mewujudkansemangat cinta akan negara.

Page 60: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

PERHUBUNGAN ANTARA KELOMPOK ETNIK DENGAN BILIK

DARJAH MESRA BUDAYA

• Menurut Linton (1945)• Kebudayaan adalah segala yang • dipelajari dan diulangi dalam sesebuah • masyarakat iaitu warisan sosial ahli-ahli

masyarakat.

Page 61: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Menurut Linton (1945)

Mesra bermaksud suatu hubungan erat yang terjalin antara individu di dalam sesuatu masyarakat.

Sumber : http://kheru2006.i8.com/EDU3106/5_Pembinaan_ Persekitaran_Bilik_Darjah.htm

Page 62: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

1.Setiap orang akan melalui pengalaman pendidikan di sekolah yang bermula dengan tempat yang dinamakan bilik darjah.

2. Hal ini berlaku kepada semua orang tanpa mengira kaum, bangsa, ras, budaya mahupun agama.

3.Oleh itu , menjadi harapan agar pelan lantai yang dicadangkan oleh kumpulan kami akan memupuk hubungan baik dan mesra budaya dalam kalangan kelompok etnik tersebut.

Page 63: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

4. Berdasarkan pelan lantai yang dicadangkan, bilik darjah mesra budaya bagi mengeratkan hubungan antara kelompok etnik boleh dikategorikan kepada 4 orientasi sosial iaitu :

*a) orientasi sikap dan tanggungjawab*b) orientasi murid-murid*c)orientasi penggunaan masa*d) orientasi penyesuaian dan pergaulan

Page 64: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

5. Semua orientasi yang dinyatakan di atas melibatkan guru dan murid-murid di dalam sesebuah bilik darjah.

Contoh : Orientasi Sikap dan TangjungjawabGuru mestilah sering menjalankan aktiviti yang

berhubungan dengan kelompok etnik seperti aktiviti main peranan, lakonan dan sebagainya menggunakan kostum yang sesuai.( almari Kostum )

Page 65: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Murid yang dipilih bagi menjalankan aktiviti pula mestilah terdiri terdiri daripada pelbagai bangsa. Jika murid terdiri daripada satu kelompok etnik sahaja, adalah penting mereka diberi peranan kepada pelbagai kelompok etnik.

Contoh : Orientasi Murid-muridGuru berperanan melatih murid untuk

berkerjasama antara pelbagai kelompok etnik dalam menyelesaikan sesuatu perkara.

Page 66: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Murid-murid pula haruslah menjaga adap dan tatasusila kelompok etnik antara satu sama lain agar tidak mengguris perasaan dan sensitiviti masing-masing ( papan kenyataan atau sudut PSK dan Kajian Tempat ).

Contoh : Orientasi Penggunaan MasaGuru hendaklah merancang aktiviti dan program

yang tidak langsung menyentuh isu-isu sensitif dan mengguris perasaan mana-mana pihat serta mementingkan perpaduan.( Penyusunan fizikal –kerusi meja dan perabot )

Page 67: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Murid- murid mesti selalu menggunakan masa bersama-sama semasa menjalankan aktiviti dan tidak digalakkan berpuak–puak.

Contoh : Orientasi Penyesuaian dan PergaualanGuru patut adil, tidak bersikap pilih kasih, berat

sebelah dan mestilah peka dengan budaya dan latar belakang sesuatu kelompok etnik murid. ( Slogan 1 Malaysia )

Murid-murid pula wajib sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dan saling hormat menghormati sesama kelompok etnik yang ada. ( Mural ).

Page 68: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Mesra Budaya

Pengajaran didefinisikan sebagai rancangan guru yang sistematik untuk membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran.

Pembelajaran mengikut kamus dewan bermaksud proses belajar.

Page 69: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Mesra Budaya

Dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran guru adalah perancang utama untuk mencapai objektif dalam mewujudkan suasana mesra budaya berdasarkan pelan lantai tadi.

Santrock J.W dalam bukunya Educational Psycology: A Tool For Effective Teaching menyatakan bahawa pengajaran berkesan bergantung kepada 2 faktor iaitu pengetahuan profesional guru dan komitmen guru yang berupaya merancang pengajaran yang tersusun dan terancang.

Page 70: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Mesra Budaya

Kepelbagaian Aktiviti P+P Yang Berasaskan Perbezaan Budaya

• Guru perlu merancang dan menguruskan P+P bagi memastikan murid dari kelompok etnik yang berbeza menerima pembelajaran yang sama.

• Objektif yang dirancang perlulah tepat dan jelas dan mampu dicapai oleh semua murid yang terdiri daripada pelbagai budaya.

Page 71: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Mesra Budaya

Kepelbagaian Aktiviti P+P Yang Berasaskan Perbezaan Budaya

• Guru perlu memahami gaya pembelajaran murid kerana setiap etnik terdiri daripada pelbagai budaya.Sewajarnya guru menggunakan pelbagai teknik pengajaran. Contohnya main adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Selitkan permainan tradisional pelbagai budaya untuk menarik perhatian murid.

Page 72: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Mesra Budaya

Kepelbagaian Aktiviti P+P Yang Berasaskan Perbezaan Budaya

Page 73: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Mesra Budaya

• Tindakan yang boleh dilakukan oleh guru sesuai dengan pelan lantai yang dicadangkan adalah:

Melayan kerenah murid dengan adil, tanpa membeza-bezakan etnik dan keturunan murid. Guru perlu menggalakkan murid bertanya dan bersoaljawab serta mempunyai perasaan ingin tahu khususnya berkenaan budaya yang berbeza.

Page 74: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Mesra Budaya

Memilih murid daripada pelbagai etnik untuk aktiviti berkumpulan dan tindakan ini menggalakkan perkongsian idea. Guru boleh menguruskan aktiviti yang memerlukan murid berinteraksi dengan aktif antara satu sama lain. Pelaksanaan tugasan boleh dijalankan dengan berkesan dengan menggunakan pendekatan koperatif dan kolaboratif.

Page 75: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Mesra Budaya

Page 76: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Mesra Budaya

Melayan kerenah murid dengan adil, tanpa membeza-bezakan etnik dan keturunan murid. Guru perlu menggalakkan murid bertanya dan bersoaljawab serta mempunyai perasaan ingin tahu khususnya berkenaan budaya yang berbeza.

Page 77: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Mesra Budaya

Memupuk nilai menghargai budaya lain dengan menonjolkannya melalui aktiviti pembelajaran. Mengaitkan isi pelajaran dengan budaya kaum yang berkaitan. Dengan cara ini murid akan dapat tahu budaya mereka bukan sekadar warisan tetapi bersangkut paut dengan ilmu pengetahuan. Misalnya kaum kadazan menghasilkan sejenis makanan yang dinamakan ‘basou’ dengan cara menjeruk nasi dan ikan. Kaum cina pula membuat kuih pau dengan cara pengukusan.

Page 78: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Mesra Budaya

• Pemupukan nilai dan budaya Malaysia.Menekankan nilai-nilai murni dan mengormati

agama lain.Murid perlu diingatkan sentiasa hidup berbaik-baik tanpa mempersendakan agama lain.

Nyanyian Lagu Negaraku menjadi amalan dan guru Lagu Negaraku di hormati.

Page 79: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Mesra Budaya

• Pemupukan nilai dan budaya Malaysia.Murid diasuh supaya taat setia kepada raja

dan negara dengan menggantung gambar raja dan pemerintah bagi memupuk pemahaman murid terhadap sistem Raja Perlembagaan.

Galakkan murid menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa berinteraksi sesuai dengan keluhuran perlembagaan.

Page 80: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Mesra Budaya

• Pengurusan Sumber P+P Mesra Budaya

Page 81: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Mesra Budaya

• Penggunaan kemudahan dan peralatan multimedia dapat memudahkan murid memahami ciri-ciri perbezaan dan persamaan yang boleh mendorong persefahaman dan persepakatan dan suasana pembelajaran tidak membosankan.

• Galakkan murid mencari bahan seperti cerita-cerita, lagu rakyat atau artifak milik etnik tertentu untuk dikongsi semasa pembelajaran.

Page 82: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Mesra Budaya

• Kesimpulannya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif untuk pelbagai budaya, guru perlu prihatin dan melayan setiap kaum secara adil dan saksama. Apa yang perlu dilakukan oleh guru ialah menokok tambah elemen-elemen kebudayaan dalam pengajaran dan aktiviti di dalam kelas. Dengan cara ini murid yang berlatarbelakang pelbagai budaya lebih memahami kaum lain.

Page 83: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

1.Diperoleh pada 16 Julai 2012 daripada :http://cikgusemasa.blogspot.com/2011/05/bab-7-pelan-tindakan-mewujudkan.html. 2. Diperoleh pada 16 Julai 2012 daripada :http://nyongatthesky.blogspot.com/2009/05/konsep-bilik-darjah-yang-mesra-budaya- 3. Diperoleh pada 18 Julai 2012 daripada 29.html :http://kheru2006.i8.com/EDU3106/5_Pembinaan_Bilik_Darjah.htm4. http://nyongatthesky.blogspot.com/2009/05/konsep-bilik-d

arjah-yang-mesra-budaya-

Sumber

Page 84: BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

5. :http://kheru2006.i8.com/EDU3106/5_Pembinaan_Bilik_Darjah.htm

6. Melissa Ching dan Adnan Baharom(2011) : Budaya Dan pembelajaran, Kumpulan Budiman Sdn Bhd

7. Noriati A Rashid, Boon Poon Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2011),Budaya dan pembelajaran : Oxford Fajar, Selangor

8. Syed Ismail bin Syed Mustaffa, Ahmad Subki b Miskon (2010):Budaya Dan Pembelajaran Penerbit Multimedia Sdn Bhd , Selangor