Kg eko bilten broj 24

Download Kg eko bilten broj 24

Post on 15-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

U dvadesetetvrtom broju kragujevakog ekolokog biltena moete pogledati izvetaje u kojima su podaci vezani za rezultate merenja i praenja monitoringa ivotne sredine koje radi Institut za javno zdravlje u Kragujevcu, za jul 2012. godine: AEROZAGAENJE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA IZVETAJ O MERENJU KOMUNALNE BUKE AEROPALINOLOKI IZVETAJ ZA GRAD KRAGUJEVAC

TRANSCRIPT

<ul><li><p> G o d i n a 3 . B r o j 2 4 f e b r u a r 2 0 1 2 . </p><p>Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu</p><p>udru`enje gra|ana</p><p>ekolo{ki e-magazin</p><p> 2012.</p></li><li><p>Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012. 2</p><p> 2012. 10</p><p>5 2012. </p></li><li><p>Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012. 3</p><p>141618</p></li><li><p>4 Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012</p><p>e </p><p>2012 .</p><p>Institut za javno zdravqe</p><p> Kragujevac</p></li><li><p>Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012 5</p><p> , 24 GVI 125 g/m. 31 g/m, "", 23.02.2012. </p><p> , 24 GVI 50 g/m "". 61 g/m 01.02.2012., "", 25 g/m. </p><p> 2012. </p><p> SO2, , NO2( ) 2012. </p><p>* ( )</p><p> S O 2 2 4 1 2 5 g / m </p><p> S O 2 5 0 g / m </p><p> 2 4 , . 5 0 g / m </p><p> N O 2 2 4 8 5 g / m </p><p> , 24 ( ) GVI 85 g/m. 81 g/m 27.02.2012., "", 40 g/m3.</p><p>(24 h )</p><p>SO2g/m3</p><p>g/m3</p><p>NO2g/m3</p><p>SO2g/m3</p><p>g/m3</p><p>NO2g/m3</p><p>SO2g/m3</p><p>g/m3</p><p>NO2g/m3</p><p> 8 29 35 25 61 81 1</p><p> 8 21 29 29 44 62</p><p> 11 25 15 30 42 27</p><p>.. 13 18 24 26 48 65</p><p> 19 26 19 31 45 26</p></li><li><p>Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012. 6</p><p> mg/m2/ g/m2/ g/m2/</p><p>. 111,27 69,20 42,07</p><p> "Y" 311,39 73,92 237,48</p><p>. "" 66,71 35,65 31,06</p><p> 46,66 27,26 19,40</p><p>.. " " 62,91 22,80 40,10</p><p>.. " " 166,97 40,29 126,08</p><p> 226,48 62,91 163,56</p><p> - 113,63 77,06 36,57</p><p>.."III K " 1106,01 409,09 702,37</p><p> 138,25 51,13 87,79</p><p> 428,43 116,38 312,05</p><p>.. " " 301,43 183,48 117,95</p><p>2904,64 1585,58 1310,05</p><p>242,05 132,13 109,17</p><p> 2012. </p><p> 4 5 0 m g / m 2 / </p></li><li><p>Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012. 7</p><p> (, ) GVI . </p><p> 250 g/m2/ 5 g/m2/ 400 g/m2/</p><p>. 0,10 </p></li><li><p>Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012. 8</p><p> 120 g/m3 5 g/m3 85 g/m3 50 g/m3</p><p>. </p><p>. </p><p>.</p><p>. </p><p>. </p><p> 1,54 3,9 29 62 21 44</p><p> 46 78 42 58 1</p><p>30 74 29 38</p><p> 41 81 41 64 1</p><p> , , , </p><p> 2012. : , , .</p><p> 1. . 8 g/m, 3, 3,9 g/m , " ".</p><p> 2. . 50 g/m, 64 g/m3 (24., 26. 27.01.2012.) " ", 58 g/m (14.02.2012.).</p><p> 4. ( ) . 125 g/m3, 40 g/m, " " 81 g/m (20.02.2012.). 40 g/m.</p><p> 2012. </p></li><li><p>Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012. 9</p><p> 2012. . </p><p> " " , "". </p><p> , .</p><p> .</p><p> , , .</p><p> 120 g/m3 5 g/m3 85 g/m3 50 g/m3</p><p>. </p><p>. </p><p>.</p><p>. </p><p>. </p><p> 1,54 3,9 29 62 21 44</p><p> 46 78 42 58 1</p><p>30 74 29 38</p><p> 41 81 41 64 1</p><p> , ( ).</p><p> (, ), ; . ( ).</p><p> .</p><p>.</p></li><li><p>Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012. 1 0</p><p> 2012. </p><p> 2012. 28.02. 29.02.2012. , , .</p><p> : , , , (". ", . 75/10), SRPS ISO 1996-2 , , (". ", . 36/09)</p><p>1 . " ".</p><p> , . , . </p><p> .</p><p>2 . </p><p> , . , , .</p><p> . </p><p>3 . , .</p><p> .</p><p>4 . "21. ".</p><p> "", . ( ) .</p><p> , . </p><p>5 . ""</p><p> , . , .</p><p> .</p><p>6 . , </p><p> , 17 . .</p><p> .</p></li><li><p>Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012. 1 1</p><p> .</p><p> NOR-SONIC NOR 118. . .</p><p> , , : , , , </p><p> 1,2m 1,5m , 3,5m . 1 2m .</p><p> .</p><p> 09- 12 h 13 16 h 18 21 h 23 02 h 03 06 h</p><p> ( m / s ) 1 0 0 0 0</p><p> ( C ) 2 4 2 2 1</p><p> % 76 70 84 92 92</p><p> ( m b a r ) 1010 1012 1012 1014 1013</p><p> a 2012. </p><p> .</p></li><li><p>Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012. 1 2</p><p>09-12 h 13-16 h 18-21 h</p><p>23-02 h 03-06 h</p><p>.. " " 48 48 48 50 41 41 40</p><p> 53 55 56 50 45 44 40</p><p> 57 57 48 50 45 43 40</p><p>.. "21. " 51 52 47 50 48 40 40</p><p> "" 55 51 59 50 50 41 40</p><p> 67 66 67 65 61 59 55</p><p> : ) ( ) 50 d, </p><p> 40 d , (" </p><p> ", . 72/10), (". ", . 36/2009) JUS U.J6. 205 2007, SRPS ISO 1996-1 1: SRPS ISO 1996-2 2: </p><p>) , </p><p> Lreq d()</p><p> 6 ( , ). . 1, 2, 3, 4 5( , , , ). 2. , 3. , 4. .. "21. " 5. "". , "" , . .</p></li><li><p>Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012. 1 3</p><p> : , , , </p><p>, 50 d, 40 d. , 50 d, 45 d. , , , , </p><p>, 65 d, 55 d , 60 </p><p>d, 50 d. 55 d, 45 d. , </p><p>1 , , </p><p> , FAST , . 48 dB, 48 dB, 41 dB. . 12 / 0 . </p><p>2</p><p> , , , FAST , . 53 dB 55 dB, 56 dB, 44 45 dB. . 151 / 7 . </p><p>3</p><p> , , , FAST , . 57 dB, 48 dB, 43 45 dB. . 102 / 23 . </p><p>4</p><p> , , , FAST , . 51 dB 52 dB, 47, 40 48 dB. . 32/ 1 . </p><p>5</p><p> , , , FAST , . 51 55 dB, 59, 41 50 dB. . 41 / 3 . </p><p>6</p><p> , , , FAST , . 66 dB, 67 dB , 59 61 dB. . 865 / 140 . </p><p> L eq, dB SRPS ISO 1996 -1 1: SRPS ISO 1996 -2 2: .</p><p> .</p></li><li><p>1 4 Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012</p><p> , . . , . </p><p>- , , . , . , .</p><p>1. </p></li><li><p>Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012 1 5</p><p> , . , .</p><p>- , , . , , , , . </p><p> , . , . , , . </p><p>- , . , </p><p> . , , , .</p><p> , , . .</p><p>- , . , , , , .</p><p> , . </p></li><li><p>1 6 Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012</p><p>2. </p><p> , 8 . 20 000 , . </p><p> Yugomedika, 2005.. , , . , . </p></li><li><p>Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012 1 7</p><p>, , , . - .</p></li><li><p>1 8 Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012</p><p>9. - 9 </p><p> , , , . , , - . </p><p> -, . , , , , , , . , . </p><p> - - , . , , , , .</p></li><li><p>Mese~ni izve{taj o stawu `ivotne sredine u gradu Kragujevcu januar 2012 1 9</p><p> , , , . </p><p> - , . , , , , . , , .</p><p> - , . , , . </p><p> 9. 9. , , , .</p><p> , . </p></li><li><p> , </p><p> 334000 </p><p> , </p><p> : </p><p> 3034/306-178</p><p>www.kragujevac.rs</p><p> , , </p><p> , </p><p> , </p><p> , </p><p> 2012.</p><p> 18. 07. 2012. </p><p> : , </p><p> : </p><p>: , , </p><p> ( ) - , </p><p> - .</p><p> , a , .</p></li></ul>