hrvatski jezik 3.pdf

Click here to load reader

Post on 08-Dec-2016

273 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HRVATSKI JEZIK

  KNJIEVNOST 3:

  Realizam i naturalizam (u europskoj i hrvatskoj knjievnosti)

  Modernizam (u europskoj i hrvatskoj knjievnosti)

  Prema: S. Zrinjan, Knjievnost 3

 • Napomena:

  Ovo su natuknice preuzete iz navedenoga udbenika i tek uz biljeke

  s predavanja i materijale dobijene na predavanjima ine dio

  materijala potrebnoga za predmet Hrvatski jezik.

  Marta Lonarevi, prof.

 • REALIZAM I NATURALIZAM U EUROPSKIM

  KNJIEVNOSTIMA

  Realizam: od 1830.do 1870.g.

  Znaajke: prikazati drutvenu stvarnost svojega

  vremena sa svim problemima koje pisac uoava u

  njoj.

  Naturalizam: od 1880. do 1890.g. nstoji

  prikazati negativne strane drutvene stvarnosti

  (isto i verizam u Italiji) kako bi se one mogle

  popraviti.

 • PISCI

  FRANCUSKA KNJIEVNOST:

  Honore de Balzac, Otac Goriot

  Emile Zola, Therese Raquin (naturalizam)

  RUSKA KNJIEVNOST:

  Nikolaj Vasiljevi Gogolj, Kabanica

  Ivan Sergejevi Turgenjev, Oevi i djeca

  Fjodor Mihajlovi Dostojevski, Zloin i kazna

  Lav Nikolajevi Tolstoj, Ana Karenjina

 • F.M.DOSTOJEVSKI: ZLOIN I KAZNA

  Glavni lik: siromani student

  Raskoljnikov; sjekirom je ubio dvije

  starice, lihvarice.

  Razlozi ubojstva: socijalni eli

  pomoi drugima koji su u istoj situaciji

  kao i on, iskoritavani od strane

  lihvara;

  psiholoki Raskoljnikov dijeli ljude

  na obine i neobine; obini slue

  produenju vrste, a neobini su oni koji

  imaju snage i znanja iznijeti novu

  ideju, oni koje e tek budunost

  prepoznati. Sebe smatra neobinim;

  moralni smatra kako ima pravo na

  zloin (jer je neobian)

 • Djelo se temelji na fabuli krim

  romana, premda od poetka znamo tko

  je ubojica.

  Posljedica zloina: Raskoljnikova

  psihika i ivana rastrojenost

  Kazna. R. osuuju na zatvorsku

  kaznu, ali on u Sibiru doivljava

  unutarnju promjenu, preobraaj:

  shvaa da e se njegov ivot temeljiti

  na ljubavi i vjeri i da je on kao

  pojedinac spaen, a ne izgubljen

  Sonja: prostitutka koja je pomogla R.

  pronai sebe; i ona je siromana, ini

  zloin nad sobom (odavanje prostituciji

  kako bi prehranila obitelj), ali ukazuje

  mu na nunost odgovornosti za vlastiti

  zloin, na potrebu priznati ga drutvu

  i svijetu u kojem ivi.

 • IDEJA DJELA

  Postoji iskupljenje i za nejveeg grenika, osnovni

  preduvijet za njegovo iskupljenje je priznanje

  vlastitog grijeha i drugima i samome sebi; R. na

  kraju kroz ljubav i vjeru pronalazi sebe i svoje

  iskupljenje.

  Monoloko asocijativni tip romana = esti su

  monolizi glavnoga junaka, ulaenje u njegovu

  svijest; razbija se vremenski okvir djela.

  Oksimoronski lik (oksimoron = spajanje

  nespojivih pojmova): ujedno je i dobar i zao, i

  zloinac i dareljivac, i prijestupnik i mislilac.

  Dobili ste zadatke na satu (prilog 1). Rijeite pitanja od 1

  10.

 • PREDREALIZAM / PROTOREALIZAM

  1860 1880./81

  Jo se naziva i enoino doba jer ga je obiljeio

  August enoa svojim knjievnim radom.

  Romani: Zlatarovo zlato, Seljaka buna, uvaj se

  senjske ruke, Diogene, Kletva

  Feljtoni: Zagrebulje, Dopisi iz Praga

  Pripovijetke: Prijan Lovro, Prosjak Luka,

  Branka, Karanfil s pjesnikova groba

  Povjestice: Propast Venecije, Kugina kua,

  Postolar i vrag, Kameni svatovi

  Lirske pjesme: Budi svoj!, Zagrebu

  Urednik najznaajnijega asopisa toga vremena:

  Vijenca

 • http://www.hrvatskijezik.eu/?q=node/124

 • REALIZAM U HRVATSKOJ KNJIEVNOSTI

  Trajanje: 1880./81. 1892./95.

  1880. u knjievnost ulazi novi

  narataj mladih pisaca; 1881. g.

  umire A. enoa

  Znaajke:

  prikazivanje drutvennih

  problema razliitih sredina

  (REGIONALIZAM)

  Naputanje sentimentanog

  naina pisanja

  1892. izlazi Matoeva novela Mo

  savijesti;

  1895. g. studenti spaljuju maarsku

  zastavu na Jelaievu trgu u

  Zagrebu

  Predstavnici:

  LIRIKA:

  Silvije Strahimir Kranjevi ,

  Iseljenik, Mojsije, Moj dom,

  Gospodskom Kastoru)

  EPIKA:

  Ante Kovai, U registraturi

  Vjenceslav Novak, Posljednji

  Stipanii

  Ksaver andor alski, Pod starim

  krovovima (novele)

  Josip Kozarac, Tena (novela)

 • Pisci u zagorskoj sredini:

  Ante Kovai, U registraturi

  Ksaver andor alski, Pod starim krovovima

  o Slavonska sredina:

  Jospi Kozarac, Tena

  Primorska sredina:

  Vjenceslav Novak, Posljednji Stipanii

  Teme:

  Odnos selo/grad (U registraturi)

  Propadanje plemstva (Pod starim krovovima)

  Odnos stranaca prema naim prirodnim dobrima ( Tena)

 • Ante Kovai, U registraturi

  http://drzavna-matura.com/index.php?topic=117.0

  Roman izlazi u Vijencu kroz 1888.g. (u nastavcima),

  a u cijelosti je objavljen tek 1911.g.

  Tema: djetinjstvo i kolovanje darovitog

  seoskog djeaka Ivice Kimanovia.

  Osnovni problem u djelu je problem odnosa

  sela i grada.

  Ivica je razapet izmeu sela i grada.

  Selo: idila djetinjstva, njenost, ljubav prema majci

  Grad: mjesto nemorala i grijeha, mjesto iskrivljenih ljudskih vrijednosti

  Laura: fatalna ena koja unitava Ivicu i njegovu sreu, ona je slika grada, u

  njoj su do krajnosti dovedene sve negativne osobine s kojima se Ivica susree.

  Ona je dvolina, prebljubnica, ubojica. Ona je fatalna ena koja unitava Ivicu i

  njegovu sreu. Simbol je grada: ispod lijepe povrine do krajnosti su dovedene

  sve negativne osobine s kojima se Ivica susree.

  Laura postaje ubojica.

  Vie: http://drzavna-matura.com/index.php?topic=968.0

  http://www.lektire.eu/lektira/u-registraturi-ante-kovacic

  http://drzavna-matura.com/index.php?topic=117.0http://drzavna-matura.com/index.php?topic=117.0http://drzavna-matura.com/index.php?topic=117.0http://drzavna-matura.com/index.php?topic=968.0http://drzavna-matura.com/index.php?topic=968.0http://drzavna-matura.com/index.php?topic=968.0http://www.lektire.eu/lektira/u-registraturi-ante-kovacichttp://www.lektire.eu/lektira/u-registraturi-ante-kovacichttp://www.lektire.eu/lektira/u-registraturi-ante-kovacichttp://www.lektire.eu/lektira/u-registraturi-ante-kovacichttp://www.lektire.eu/lektira/u-registraturi-ante-kovacichttp://www.lektire.eu/lektira/u-registraturi-ante-kovacichttp://www.lektire.eu/lektira/u-registraturi-ante-kovacic

 • Stil kojim je roman pisan:

  Realistiki elementi: djetinjstvo i kolovanje Ivice Kimanovia

  odnos selo-grad

  prodor kapitalizma na selo (gazda Medoni)

  zaetak kriminala u gradu (Ferkonja)

  Romantiarski elementi: dogaaji vezani uz Lauru (ljubavni zapleti,

  incest, hajdukovanje)

  Naturalistiki elementi: na oblikovanje Laurina karaktera utjeu njeno

  podrijetlo i odgoj

  Slijed dogaaju u romanu: prekinut retrospekcijom

  Ovaj roman je roman vremena jer prikazuje oblikovanje Iviina

  karaktera od djetinjstva do zrelosti

 • VJENCESLAV NOVAK, POSLJEDNJI STIPANII

  http://dzs.ffzg.unizg.hr/html/Novak2.htm

  Tema: propast patricijske i patrijahalne obitelji Stipnai

  otac Anete: umire; majka Valpurga umire kao prosjakinja; ki Lucija

  umire mlada od bolesti; sin Juraj odnaroen

  U romanu se govori i o prodoru ilirskih ideja u Senj i o drutveno politikim

  prilikama u Senju polovinom 19. st.

  V. Novak je iz Senja i u svome romanu prikazuje tadanju tipinu

  patrijahalnu patricijsku (patricij pripadnik gradske aristokracije)

  obitelj: otac Ante, majka Valpurga, sin Juraj i ki Lucija

  patrijahalna obitelj: otac je glava obitelji, a enski dio obitelji mu je

  podreen; ki Luciju otac ne tretira poput sina, ona nema pravo na

  kolovanje i na nju ne troe novac

  Razlozi propadanja obitelji Stipani:

  a) drutveni

  b) ekonomski: ne rade, samo troe naslijeen novac

  c) etiki: prevrtljivost, pokvarenost, sebinost

  d) kulturni

  http://dzs.ffzg.unizg.hr/html/Novak2.htm

 • SILVIJE STRAHIMIR KRANJEVI, MOJSIJE

  Mojsije je starozavjetni biblijski lik koji je izveo izraelski narod iz ropstva, uz

  Jahvinu pomo. Umjesto da se klanja Bogu, narod si je napravio zlatno tele i

  klanjao se njemu. Mojsija je to razoaralo i naljutilo te je razbio plou s deset

  zapovijesi te nije htio ui u obeanu zemlju, u koju je doveo narod.

  S.S. Kranjevi je kroz temu o Mojsiju promiljao o odnosu ovjeka prema

  svojim idealima te o odnosu pojedinca i naroda prema slobodi i vjeri i Bogu,

  Jahve stalno upozorava Mojsija: Mrijet ti e kad pone sam

  U ideale svoje sumnjati

  Mojsiju je ideal sloboda. On je pred Bogom ponizan i iskren, ali ga uzrujava

  ponaanje naroda. Na kraju je posumnjao u vlastito pravo da narodu namee

  svoj ideal

  Nasuprot Mojsiju, narod je cilj lagodan ivot, cijeni materijalne vrijednosti i

  nezadovoljan je Obeanom zemljom.

 • NA SLICI MICHELANGELA BUONAROTTIJA, STVARANJE ADAMA (SIKSITNSKA

  KAPELA), STVORITELJ OIVLJAVA OVJEKA PRENOENJEM IVOTNE ISKRE SA

  SVOGA PRSTA NA LJUDSKI.

  TAKO JE I KOD KRANJEVIA RIJE O BOANSKOJ ISKRI U OVJEKU KOJA JO

  UVIJEK TINJA U LJUDSKOM SRCU.

 • MODERNIZAM U EUROPSKIM KNJIEVNOSTIMA

  Obuhvaa posljednja desetljea 19.stoljea

  Rije je o vie pravaca kojima je ZA