državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · pdf filehrvatski jezik a hrvatski...

of 18 /18
Državna matura 2016./2017. Ekonomsko-birotehnička škola, Split Ispitni koordinator: Marin Musulin, mag. educ. inf.

Upload: vantuyen

Post on 06-Feb-2018

252 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

Državna matura 2016./2017.

Ekonomsko-birotehnička škola, Split

Ispitni koordinator:

Marin Musulin, mag. educ. inf.

Page 2: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

O državnoj maturi

Državna matura nije obvezna za učenike srednjih strukovnih škola

Državna matura je obvezna za učenike ekonomske gimnazije

Rokovi za polaganje državne mature:

ljetni (lipanj 2017.)

jesenski (kolovoz / rujan 2017.)

Page 3: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

O državnoj maturi

Prijave ispita za ljetni rok traju od 1.12.2016. do 15.2.2017.

Prijave fakulteta od 9.1.2017. do 17.7.2017. (do 17:59)

Obvezni ispiti: Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik.

Razine A (viša) i B (osnovna).

- izborni (na zahtjev fakulteta) do 6 ispita

Page 4: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

Rok prijave ispita smatra se konačnim:

15.2.2017. u 12:00 i ne može ga se prolongirati!

Page 5: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

Prijave predmeta i fakulteta se vrše na web stranici:

www.postani-student.hr

Page 6: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

www.postani-student.hr

1. prijava u sustav 2.unos broja mobitela sms (PIN i TAN)

3.Opet prijava

Page 7: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

Ako učenik nema ili je izgubio svoju mail adresu

[email protected] potrebno se obratiti profesoru Davoru

Ramljaku

Ako učenik nema mobitel može zatražiti slanje PIN-a i TAN-a

uz prethodni dogovor na broj mobitela ispitnog koordinatora

Ako učenik izgubi PIN ili TAN, može zatražiti njihovo ponovo

izdavanje slanjem SMS-a sadržaja OPET na broj 666555

isključivo s broj mobitela koji je prilikom prve prijave upisao u

sustav

www.postani-student.hr

Page 8: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

www.postani-student.hr

4. Kontrola osobnih

podataka i ocjena te

potvrđivanje istih ako

su točni.

Greške odmah dojaviti

ispitnom

koordinatoru

Page 9: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

Kako odabrati razinu obveznih predmeta?

Učenici koji polože B razinu obveznih predmeta nemaju mogućnost prijave na

fakultete koji traže položenu A razinu. Primjer Hrvatskog jezika:

ZAHTJEV

FAKULTETA

UČENIK PRIJAVIO MOGUĆE

Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A

Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B

Hrvatski jezik B Hrvatski jezik B

Hrvatski jezik B Hrvatski jezik A

Ostvareni bodovi Preračunati bodovi

Hrvatski B 100 Ne preračunava se

Hrvatski A 100 160

• Preračunavanje bodova kad fakultet traži B razinu obveznog predmeta,

a učenik je položio A vrši se tako da se rezultat množi koeficijentom 1.6.

Primjer:

Page 10: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

Prijave studijskih programa (fakulteta)

9.1.2017. – 17.7.2017.

Može se prijaviti do 10 studijskih programa

Oprez: Kada se prijavi neki fakultet automatski se prijave i svi predmeti koje

taj fakultet traži. Ako se fakultet izbriše, predmeti ostaju i potrebno ih je

obrisati “ručno”.

Page 11: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

Kada se prijavljuju visoka učilišta, bitan je redoslijed kojim su

učenici posložili prijavljena visoka učilišta:

Page 12: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

Uvjeti izlaska na ispite državne mature

Nastavna godina završena s uspjehom 19.5.2017.

Sve ocjene moraju biti pozitivne.

Ako je učenik upućen na dopunski rad i ako uspije ispraviti negativnu

zaključnu ocjenu do početka pisanja ispita državne mature (6.6.2017.),

ne može pristupiti pisanju ispita državne mature.

Uspješno obranjen završni rad do kraja školske godine 31.8.2017. uvjet je

priznavanja položenih ispita državne mature.

Potvrda o položenim ispitima državne mature neće biti izdana ako nije

završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Page 13: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

Pravilnik o polaganju državne mature

Učenici imaju pravo polaganja prijavljenih ispita bez obveze plaćanja

troškova u kalendarskoj godini u kojoj završavaju završni razred srednjeg

obrazovanja.

Državna matura smatra se položenom ako su položena sva 3 obvezna

predmeta. Ako se ne zadovolji na jednom od obveznih predmeta, na

jesenskom roku polaže se samo njega.

Učenik može ponovno polagati već položeni ispit u istoj ili drugoj

kalendarskoj godini, ali u tom slučaju snosi troškove polaganja ispita.

Ako se ispit ne odjavi u propisanome roku i ne prilože se dokazi o

opravdanosti izostanka u roku od 3 dana nakon održanog ispita, smatra se

da je ispitni rok iskorišten te je nužno platiti naknadu za troškove polaganja

ispita (175 kn).

Page 14: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

Pravilnik o polaganju državne mature

Kašnjenje na ispit manje od 30 minuta se tolerira i može se pristupiti ispitu.

Ako se kasni više od 30 minuta, a za to nema opravdanog razloga učenik ne

može pristupiti ispitu i smatrat će se da je učenik iskoristio taj rok.

Opravdani razlozi (zdravstveni problemi, okolnosti u prometu, vremenske nepogode,

smrtni slučaj u obitelji, prometna ili druga nesreća) moraju biti pravovremeno

dokumentirani.

Kršenje pravila za vrijeme pisanja ispita:

nepridržavanje uputa dežurnog nastavnika, upisivanje neprimjerenog

sadržaja u ispitni materijal, nepridržavanje uputa o uporabi propisanog

materijala…

Mjere: od opomene do poništavanja ispita (nemogućnost upisa na visoko

učilište u sljedeće dvije akademske god.).

Prijavljeni izborni ispit može se odjaviti 20 dana prije početka ispitnog roka

(18.5.2017.)

Page 15: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

Prilagodba ispitne tehnologije

Prilagodba ispitne tehnologije omogućava se učenicima koji imaju specifične

teškoće koje obuhvaćaju motoričke i komunikacijske teškoće, preko

teškoća u području mentalnog zdravlja, do kroničnih oboljenja.

Važno je da učenik što prije dođe do ispitnog koordinatora kako bismo

utvrdili zdravstvenu poteškoću i najbolju moguću vrstu prilagodbe.

Liječnička dokumentacija mora biti dostavljena ispitnom koordinatoru do

23.1.2017.

Detaljnije informacije navedene su u brošuri Upute za prilagodbu ispitne

tehnologije na ispitima državne mature koja je objavljena na mrežnoj stranici

Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr

Page 16: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

Teškoća učenika Obvezna dokumentacija

Datum izdavanja

nalaza/mišljenja

(dokumentacije)

Za učenike s oštećenjem sluha Nalaz liječnika specijalista Od lipnja 2015. godine

Za učenike s oštećenjem vida Nalaz liječnika specijalista Od lipnja 2015. godine

Za učenike s motoričkim

poremećajima Nalaz liječnika specijalista Od lipnja 2015. godine

Za učenike s poremećajima

govorno-glasovne komunikacije i

specifičnim teškoćama u učenju

(disleksija, disgrafija, diskalkulija,

dispraksija)

Nalaz logopeda Od lipnja 2015. godine

Za učenike a ADHD-om i

poremećajima u ponašanju

Nalaz psihologa i/ilisocijalnog

pedagoga i/ili psihijatra Od rujna 2016. godine

Za učenike s teškoćama u području

mentalnog zdravlja (psihičke i

emocionalne teškoće)

Nalaz liječnika specijalista –

psihijatra ili nalaz kliničkog

psihologa

Od rujna 2016. godine

Page 17: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

1.Prijava u sustav 2.Unos broja mobitela 3. Dostava korisničkih

podataka SMS-om

4. Prijava elektroničkim

identitetom i PIN-om

5. Prihvaćanje pravila

TAN-om

6. Kontrola osobnih

podataka i ocjena

7. Prijava ispita i

studijskih programa

8. Pisanje ispita 9. Pregled rezultata ispita 10. Pregled rang-lista

11. Zadovoljan

studijem na koji je raspoređen?

11. a) Promjena prioriteta

NE

DA

12. Upis na visoko

učilište

PRIKAZ POSTUPKA PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE 2016./2017. I PRIJAVA

ZA UPIS NA VISOKA UČILIŠTA

Page 18: Državna matura 2016./2017. - ss-ekonomsko-birotehnicka · PDF fileHrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik A Hrvatski jezik B ... Državna matura smatra se položenom ako

Vrijeme konzultacija s ispitnom koordinatorom je u smjeni

2. i 4. razreda:

ponedjeljkom

u 9:35h u jutarnjoj smjeni, odnosno

u 15:35h u popodnevnoj smjeni

ili

na mail: [email protected]