ogledni ispit hrvatski jezik

Upload: scribdbircscribd

Post on 14-Jul-2015

437 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Hrvatski jezikOGLEDNI ISPIT ispitna knjiica KNJIEVNOST I JEZIK

HRV OGLEDNI ISPIT

2

HRV A ogledni ispit.indd 1

14.10.2011 16:33:59

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

PHRV OGLEDNI ISPIT

ra

zn

a

st

ra ni ca992HRV A ogledni ispit.indd 2 14.10.2011 16:33:59

OPA UPUTAPred Vama su ispitni materijali prvoga dijela ispita iz Hrvatskoga jezika kojim se ispituje knjievnost i jezik. Za rjeavanje prvoga dijela ispita predvieno je 80 minuta bez stanke. Pozorno proitajte sve upute i slijedite ih. Ispit se sastoji od 72 zadatka. Prvih 40 zadataka vee se uz osam polaznih tekstova, a ostala 32 zadatka nisu vezana uz polazni tekst. Prva 52 zadatka, od kojih je 40 vezano uz polazni tekst, a 12 nije, ispituju razumijevanje teksta, poznavanje djela iz kojih su navedeni tekstovi u cjelini, povijest knjievnosti i knjievnu teoriju. Posljednjih 20 zadataka ispituje znanje jezika. U ispitu su tri vrste zadataka koji su poredani sljedeim redom: osam skupina od po pet zadataka viestrukoga izbora koji se veu uz osam polaznih tekstova dva zadatka povezivanja tri zadatka viestrukoga izbora s dopunjavanjem 27 zadataka viestrukoga izbora. Pozorno proitajte sve upute za rjeavanje koje se nalaze ispred svake skupine zadataka. Odgovore upiite na predvieno mjesto desno od zadataka u ispitnoj knjiici i obvezno ih prepiite na list za odgovore. Kada rijeite ispit, provjerite svoje odgovore. Nakon toga provjerite jeste li sve odgovore tono prepisali na list za odgovore. elimo Vam puno uspjeha! Ova ispitna knjiica ima 32 stranice, od toga 3 prazne.

Nain popunjavanja lista za odgovoreDobro Ispravljanje pogrjenoga unosa Loe

HRV OGLEDNI ISPIT

99

HRV A ogledni ispit.indd 3

14.10.2011 16:33:59

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

I. KNjIevNOsT1. Zadatci vezani uz polazni tekst Zadatci viestrukoga izboraNakon svakoga od osam ponuenih tekstova slijedi po pet zadataka viestrukoga izbora. U svim zadatcima viestrukoga izbora od vie ponuenih odgovora samo je jedan odgovor toan. Odredite toan odgovor i obiljeite ga znakom X s desne strane u ispitnoj knjiici. Odgovore obvezno prepiite na list za odgovore.

i. tekst Pjesnik On o svemu dvoji. Ali u slobodi U koju sumnja, crkva mu je sveta, Pa u nju gleda arom suncokreta, Gusarskom kad brazdom samac brod mu brodi. On je lik u mutnoj, uzburkanoj vodi I trai tamjan nevienog cvijeta to samo u srcu raste i vjeno cvjeta: On za tobom, Duo, lijepa i slijepa, hodi. A kad padne, umre, bogzna gdje i kako, On to nije nikad sebe radi plako Ostavit e traen cvijet u suzama. Uzmi ovo de, rode, bratskom rukom, Nek ti kao zvijezda pjeva za klobukom, rtvovo kad bude naim muzama. Antun Gustav Mato

HRV OGLEDNI ISPIT

004

HRV A ogledni ispit.indd 4

14.10.2011 16:33:59

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

1. Kojoj tematici pripada polazni tekst?a. B. C. D. pejzanoj misaonoj socijalnoj ljubavnoj

a. B. C. D.

2. Kojim stihom Mato predstavlja pjesnikovo ivotno okruje?a. B. C. D. Pa u nju gleda arom suncokreta, On je lik u mutnoj, uzburkanoj vodi On to nije nikad sebe radi plako Ostavit e traen cvijet u suzama.

a. B. C. D.

3. to oznaava sintagma samac brod u sljedeem stihu?Gusarskom kad brazdom samac brod mu brodi. a. B. C. D. pjesnikov ivot tajne elje daleki put neuslianu ljubav

a. B. C. D.

4. Koja je osobina pjesnika iskazana sljedeom reenicom?On o svemu dvoji. a. B. C. D. skromnost plaljivost umiljenost sumnjiavost

a. B. C. D.

5. U kojem je stihu uporabljena poredba?a. B. C. D. I trai tamjan nevienog cvijeta On je lik u mutnoj, uzburkanoj vodi A kad padne, umre, bogzna gdje i kako, Nek ti kao zvijezda pjeva za klobukom,

a. B. C. D.

HRV OGLEDNI ISPIT

015

HRV A ogledni ispit.indd 5

14.10.2011 16:33:59

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik ii. tekst Srdbu mi, boginjo, pjevaj Ahileja, Peleju sina, Pogubnu, kojano zada Ahejcima tisuu jada. Snane je due mnogih junaka ona k Adu Poslala, njih je same uinila plijen da budu Psima i pticama gozba; a Zeusu se vrae volja, Otkad se bjehu onmad razdvojili poslije svae Atrejev sin, junacima kralj, i divni Ahilej.

HRV OGLEDNI ISPIT

00

HRV A ogledni ispit.indd 6

14.10.2011 16:33:59

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

6. O kojem dogaaju govori djelo iz kojega je preuzet polazni tekst?a. B. C. D. o desetogodinjem lutanju morem o desetogodinjoj opsadi Troje o osnutku italskoga carstva o propasti tebanskoga kraljevstva

a. B. C. D.

7. Zbog ega se, prema polaznome tekstu, naljutio Ahilej?a. B. C. D. Oduzeta mu je robinja Brizeida. Okrivljen je za ratne neuspjehe. Oluja mu je potopila lau. Uniteni su mu tit i kaciga.

a. B. C. D.

8. Zato pjesnik Ahilejevu srdbu naziva pogubnom?a. B. C. D. Ahilejeva srdba uzrokovala je sukobe unutar grke vojske. Zbog Ahilejeve srdbe bogovi se povlae iz rata. Ahilej se povukao iz borbe i Grci su poeli gubiti. Ahilejeva srdba izaziva bijes suparnike vojske.

a. B. C. D.

9. to znai sljedei stih?Snane je due mnogih junaka ona k Adu Poslala, ... a. B. C. D. Ahejci su poslani na pregovore. Ahejci su kanjeni. Mnogi su junaci poginuli. Mnogi su junaci prognani.

a. B. C. D.

10. Kako se naziva knjievni postupak koji prepoznajete u polaznome tekstu?a. B. C. D. katarza digresija retardacija invokacija

a. B. C. D.

HRV OGLEDNI ISPIT

017

HRV A ogledni ispit.indd 7

14.10.2011 16:33:59

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik iii. tekst Pojdosmo k Neujmu za kuati sriu, Gdi je bil Don Dujmu stan Banitriliu, Koji Split ostavi i tamo se zavi Ci boje ljubavi, da ga bolje slavi, (...) Dugo vrime Marul Marko je tuj njim bil, Koga, mnim, da si ul i knjige njega til, K su raznesene po sve svita kraje, udno nareene, svake slasti slaje; K cia uminja, koja on imie, I ista ivina svude poznan bie; K svojom dobrotom, kud godi je hodil, I svetim ivotom svim je bil drag i mil. Svu nau okruni stranu mnogom dikom I astju napuni i hvalom velikom; Kim je ureen bil i jezik slovinski I kim se je diil tokoje latinski. Ja mnim, ona dila, k vidih od toga, Da ti nisu bila brez Duha Svetoga, K mu d nauk taj i razum u nj stavi, Da ga zna svaki kraj, da ga vas svit slavi. Marko Marul oni, komu se svi ude, Koga glas svud zvoni i cvate od svude! Znali su, njegova pisma k su tili, Razuma takova jesu l gdi vidili. (...) Li Marul nad svima, za rei ri pravu, Najveu ast ima, i diku i slavu. Zvizdami meu svimi kako sja Danica, Tako t meu mudrimi ime mu protica. Petar Hektorovi

HRV OGLEDNI ISPIT

008

HRV A ogledni ispit.indd 8

14.10.2011 16:33:59

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

11. Kako se naziva djelo iz kojega su navedeni stihovi?a. B. C. D. Razgovor ugodni naroda slovinskoga Ribanje i ribarsko prigovaranje Osman Planine

a. B. C. D.

12. Od kuda je Hektorovi krenuo u Neujam prema djelu iz kojega je navedeni tekst?a. B. C. D. s Hvara iz Splita s Korule iz Dubrovnika

a. B. C. D.

13. to je djelo iz kojega je polazni tekst po vanjskoj formi, a to po sadraju?a. B. C. D. ep i ljetopis epopeja i memoari poslanica i putopis elegija i pismo

a. B. C. D.

14. Tko je poao s Hektoroviem kad on kae Pojdosmo k Neujmu za kuati sriu?a. B. C. D. don Dujam Banitrili Marko Maruli prijatelji pjesnici dvojica ribara

a. B. C. D.

15. Koje se od navedenih djela po temeljnome motivu povezuje s djelom iz kojega jepolazni tekst? a. B. C. D. Pjesma o Rolandu Kafkin Preobraaj Araliini Psi u trgovitu Danteova Boanstvena komedija

a. B. C. D.

HRV OGLEDNI ISPIT

019

HRV A ogledni ispit.indd 9

14.10.2011 16:33:59

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik iv. tekst (...) Mladii isprva pomisle da one s njima ale zbijaju, no kad vidjee da ozbiljno misle, odgovore veselo da su spremni, te ni asa ne asei odrede sve to bjee potrebito uraditi prije puta. Sutradan ujutro, to jest u srijedu, poto su sav prtljag unaprijed poslali tamo kamo su nakanili otii, u osvit dana gospe s nekoliko svojih slukinja i tri mladia sa svojim slugama izioe iz grada i dadu se na put. No ne udaljie se ni dobre dvije milje, kadli stigoe na mjesto koje su unaprijed odredili. Spomenuto je mjesto lealo na breuljku, udaljeno od cesta, okrueno raznolikim, bujno olistalim grmljem i drveem, da je bila milina pogledati. Navrh breuljka bijae dvorac s lijepim i prostranim dvoritem, loama, dvoranama i odajama, sve jedna ljepa od druge i sve ureene krasnim i vedrim slikama. Okolo dvorca prostirahu se tratine i divni vrtovi sa studencima hlaane vode, a bilo je i podruma punih izvrsna vina (to bi bilo prikladnije za edne ispiuture nego za trijezne i estite gospe). Na svoje ne malo veselje druba nae sve pometeno i ureeno, u sobama postelje pripremljene, i sve okieno cvijeem koje se u ono godinje doba moglo nai, a podovi zastrti rogoinom. Tek to dooe, posjedae, i Dioneo, najpristaliji i veoma duhovit mladi, prozbori: Moje gospe, ovamo nas je doveo vie va razbor nego naa domiljatost. Ne znam to ste namislile uraditi sa svojim brigama, ja sam svoje ostavio s onu stranu gradskih vrata, u asu kada sam kroz njih s vama iziao. Rad toga se odluite zajedno sa mnom smijati se, aliti i pjevati (toliko, velim, koliko se dolikuje naem dostojanstvu) ili me otpustite da se vratim svojim brigama i ostanem u onom nevoljnom gradu. (...) Obrativ se potom Panfilu, koji je sjedio njoj zdesna, ljubezno da umoli da zapone. Na to Panfilo, na njenu zapovijest, dok su ga svi sluali, ovako poe: (...) Giovanni Boccaccio, Dekameron, Uvod

HRV OGLEDNI ISPIT

0010

HRV A ogledni ispit.indd 10

14.10.2011 16:33:59

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

16. to je Dekameron?a. B. C. D. ljubavni kanconijer zbirka bajki roman u nastavcima zbirka novela

a. B. C. D.

17. Zato su mladii i djevojke napustili svoj grad?a. B. C. D. Izbio je rat. Bio je potres. Vladala je kuga. Protjerani su.

a. B. C. D.

18. to je mladie i djevojke navelo da napuste svoj grad prema Dioneovim rijeima?a. B. C. D. razumni prijedlog djevojaka domiljatost mladia roditeljski nagovor elja da se zabave

a. B. C. D.

19. to znai izraz ni asa ne asei u polaznome tekstu?a. B. C. D. priekati asak gubiti vrijeme radosno krenuti odmah uiniti

a. B. C. D.

20. Koju ulogu ima uvodni dio Dekamerona iz kojega je polazni tekst?a. B. C. D. okvira razrade invokacije in medias res

a. B. C. D.

HRV OGLEDNI ISPIT

01

HRV A ogledni ispit.indd 11

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik v. tekst () No sad se dogodi neta skroz neiekivano esa zapravo skupljeno drutvo u prvi as ni shvatilo nije. Prije nego je itko ta neugodno i slutiti a kamoli zaprijeiti mogao, naao se pred Valpurgom pijani natporunik Winter i, zavirivi joj drzovito u oi, kleknuo preda nju i stao joj svojim pijanim, jedva razumljivim jezikom govoriti i prisizati ljubav. Gosti nijesu prvi as znali kako bi primili tu nenadanu improvizaciju, no majorica Steinbachova smijala se glasno asnikovoj dosjeci, doim je Valpurga blijeda s neoekivane drzovitosti gledala zbunjeno oko sebe. Iza prvog asa kao da je istom pravo shvatila to se to zbiva; lice joj se zaarilo rumenilom, a taj as uzme je pod ruku gospoa Draganika koja se u opoj zabuni prva snala i poletjela svojoj mladoj prijateljici u pomo. Opa je zabuna porasla kad se ispod atora urnim korakom a s golim maem u ruci zaletio na Wintera Stipani. Winterovo lice se cerilo tupim smijehom na Stipania kojega su uzalud nastojali suzdrati Vukasovi uz Dragania i Domazetovia; Stipanievo je lice bilo sivozeleno kao da se osulo tankom naslagom pepela. Netko htjede da u posljednjem trenutku zakrili Wintera, ali to je ve rt Stipanievoga maa dohvatio Winterovo elo i rasporio mu ravno nad oima kou. Krv mu oblije lice, a kad je Valpurga zagledala svoga mua i krvlju oblitoga asnika, krikne i padne na Draganikine ruke. Stade krika i vapaj za pomo u nejasnoj pogibli koja je zahvatila stravom enski svijet. Stipani je meu rukama Domazetovievim i Draganievim drhtao i vikao uduak hroptljivim glasom: Zadovoljtinu hou! () Tolike priprave, toliki novac, toliko oekivana slava pa svrena ovolikom porugom! Tko mu moe podati zadovoljtinu? Pijani Winter? Bi li mogao i u njegovoj krvi utopiti lava koji se u njemu razbjesnio na dogaaj to mu se pred oima prikazivo u prvom asu daleko krupniji nego to je uistinu bio? () Vjenceslav Novak, Posljednji Stipanii

HRV OGLEDNI ISPIT

002

HRV A ogledni ispit.indd 12

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

21. U kojoj se prigodi dogaa radnja u tekstu?a. B. C. D. prigodom Jurjeva krtenja prigodom Stipanieva vjenanja prigodom Lucijina prvoga plesa prigodom sinova odlaska na kolovanje

a. B. C. D.

22. to je povod Stipanieva bijesa?a. B. C. D. neprikladno ponaanje gosta iznenadan Valpurgin dolazak preveliki trokovi gozbe dolazak nepozvanih gostiju

a. B. C. D.

23. Koju je stilsku figuru uporabio autor prikazujui Stipania u sljedeoj reenici?Bi li mogao i u njegovoj krvi utopiti lava koji se u njemu razbjesnio... a. B. C. D. metaforu poredbu oksimoron ironiju

a. B. C. D.

24. Koji je smisao naslova Posljednji Stipanii?a. B. C. D. Iako sin ostaje iv, Stipania vie nema. Lucijinom udajom prezimena Stipani vie nema. Svaa u obitelji oko nasljedstva razara Stipanie. Na kraju djela umiru svi lanovi obitelji Stipani.

a. B. C. D.

25. Kojoj knjievnoj vrsti pripadaju Posljednji Stipanii?a. B. C. D. noveli romanu pripovijetki ivotopisu

a. B. C. D.

HRV OGLEDNI ISPIT

01

HRV A ogledni ispit.indd 13

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik vi. tekst Sve bi se to dakle glatko pretvorilo u jedno vie ili manje ugodno ljetovanje da nas Roko nije tjerao kao grene due, ili da smo imali dovoljno vlastite volje i snage da se odupremo njegovom navaljivanju. Ali ovjek je bespomoan u prisutnosti nadmone energije kakva je, bez svake sumnje, bila Rokova. im netko poeli da nas vodi, nitko sretniji od nas; predajemo se vodstvu kao da je to jedina stvar koju smo od ivota oekivali. Moda je naa e za vodstvom (jer sami nismo vidjeli dalje od nosa) uinila od Roka vou, a moda je u samoj prirodi voe da oko sebe stvara takvu e, i sve se, osim puta prema fatamorgani njegove oaze na obzorju, ini neplodnom pustinjom. Ne znam. Znam samo da smo otpoetka s olakanjem, pa ak i s oduevljenjem primili Rokovo vodstvo. () Svi smo uskoro stekli dojam da njemu i nije do rezultata nego do samog kretanja. Neko unutarnje nezadovoljstvo, nemir u njemu samom, neka luda osobina njegova temperamenta tjerala je njega da tjera nas, jednako nemilosrdno. Neprestano se neto moralo raditi. Uvijek kad bismo preko volje, i bez uvjerenja da za to postoji kakav ozbiljan razlog, krenuli pod njegovim vodstvom na idui izlet, meni se inilo, negdje u nekom mutnom i zabaenom dijelu mozga, da idemo traiti neto to nam zaista nedostaje, neto vrlo vano (ne freske i crkve, ne historiju); neto to se zapravo uope ne moe nai, ali neto vitalno i bitno ega je jedino Roko doista svjestan, i muio bih se pokuavajui da to dokuim, osjeajui svoju nemo i nesposobnost i teka bi se sjena umora, malodunosti i beznaa spustila na mene, bezrazlona ali tim stranija, i inilo bi mi se da neto u meni vriti: ne idi, stani, nema se kamo. Ali nitko nije mogao odoljeti Roku. () Antun oljan

HRV OGLEDNI ISPIT

0014

HRV A ogledni ispit.indd 14

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

26. Tko je Roko u oljanovu tekstu?a. B. C. D. glavni lik sporedni lik pripovjeda autor

a. B. C. D.

27. Kakva pitanja postavlja glavni lik u prvome odlomku teksta?a. B. C. D. socijalna egzistencijalna vjerska ekoloka

a. B. C. D.

28. Koje je djelo posluilo autoru za imenovanje enskih likova u tekstu?a. B. C. D. Combray Hamlet Odiseja Stranac

a. B. C. D.

29. Na kojem se stilskome postupku temelji sljedea reenica? jer sami nismo vidjeli dalje od nosa a. B. C. D. na hiperboli na frazemu na metonimiji na kontrastu

a. B. C. D.

30. to se dogaa s klapom do kraja djela iz kojega je polazni tekst?a. B. C. D. Ojaali su svoje zajednitvo. Zajedniki dolaze do cilja. Postupno se raspada. Dio klape smrtno stradava.

a. B. C. D.

HRV OGLEDNI ISPIT

0115

HRV A ogledni ispit.indd 15

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik vii. tekst POMET: Ma se trijeba s brjemenom akomodavat; trijeba je bit vjertuozu tko hoe renjat na svijetu. Kralj je ovjek od ljudi kad se umije vladat. Nije ga imat dinar, er vidim mnoge s dinarmi potitene; nije ga bit doktur, er vidim mnoge te brigate fantastike; nije ga bit junak s maem u ruci, er su ti veekrat ali ubijeni ali ih su pune tamnice, nije ga bit poeta, ni komedije umjet init, er tizijem svak ore i svaki ga pir hoe operat, kao bastaha, a umjesto zahvaljenja da mu reku: Ne valja nita, ideni!, i da mu neprijatelji ostanu; nije ga bit muik, er tizijeh druzi ine pjet kad veu volju plakat imaju. Trijeba je bit pacijent i ugodit zlu brjemenu da se pak dobro brijeme uiva. Svakijem kami! Maro mi prijeti, a ja mu se s baretom a ruci klanjam; Tudeak me, moj idol, dvie s trpeze, s delicija! Srcem muno idem ijerom volentijero. I tko k meni doe: Pomete, opravi m!, opravljam; Pod za mene idem; konselj mi pita, umijem mu ga dat; psuje me, podnosim; ruga se mnom, za dobro uzimljem. Ovaki ljudi renjaju! A merita moj profumani trbuh da mu vjerno sluim. Sve sam ove galanterije za njega nauio er me nigda ne izdava na dobru obroku; vazda je bio pripravljen, dispos ponijet. (...) Marin Dri, Dundo Maroje

HRV OGLEDNI ISPIT

00

HRV A ogledni ispit.indd 16

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

31. Kojoj knjievnoj vrsti pripada Dundo Maroje?a. B. C. D. romanu tragediji komediji noveli

a. B. C. D.

32. Kakav treba biti ovjek, prema Pometovim rijeima, da bi uspio u ivotu?a. B. C. D. istinoljubiv i initi samo ono to eli bogat i obdaren vitekim vrlinama strpljiv i mudro djelovati u pravome asu ponizan i pokorno trpjeti ivotne nedae

a. B. C. D.

33. Zato se Pomet s brjemenom akomodava?a. B. C. D. eli postati kralj i vladati svijetom. Nada se da e tako svijet uiniti boljim. Pokuava se obogatiti. eli uvijek dobro jesti i piti.

a. B. C. D.

34. Kakvu ulogu ima Pomet u djelu Dundo Maroje?a. B. C. D. Upravlja radnjom i sudbinama lica. Publici tumai sva zbivanja na sceni. Pojavljuje se kao deus ex machina. Njegov lik nosi predstavu u predstavi.

a. B. C. D.

35. Kako se Pomet odnosi prema ljudima oko sebe?a. B. C. D. Teko surauje s ljudima jer je glup. Iskoritava sve oko sebe zbog novca. Iako ponekad nerado, svima ugaa. Svadljiv je i lako gubi ivce.

a. B. C. D.

HRV OGLEDNI ISPIT

0117

HRV A ogledni ispit.indd 17

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik viii. tekst III. in () HELMER (teturajui natrake): Je li to istina? Zar je istina to tu pie? Uasno! Ne, ne, nije mogue da je to istina. NORA: Istina je! Voljela sam te vie od bilo ega na ovome svijetu. HELMER: Molim, samo bez glupavih isprika. NORA (zakorai prema njemu): Torvalde! HELMER: O, ti nesretnice, pa to si to uinila? () SLUKINJA (upola razodjevena na vratima predsoblja): Pismo za gospou. HELMER: Daj mi ga! (Zgrabi pismo i zatvara vrata.) Da, od njega je. Nee ga dobiti u ruke. Ja u ga sam proitati. () HELMER: Nora! Ali ne, moram to jo jednom proitati. Ma jest! Tono. To je! Spaen sam! Nora, ja sam spaen! NORA: A ja? HELMER: Pa i ti, naravno! Oboje smo spaeni. () HELMER (pokraj otvorenih vrata): Da, skini ga. A onda se pokuaj smiriti i ponovno sabrati, mala moja uplaena ptiice. Dobro se odmori i osjeti sigurnom. Imam dovoljno iroka krila da te zakrilim njima. (Hodajui, obilazi oko vrata.) O, kako nam je na dom smiren i lijep, moja Nora! On ti je zaklonite. uvat u te u njem kao progonjenu golubicu koju sam neranjenu uspio spasiti iz jastrebovih panda. Umirit u ti ja i tvoje ustreptalo srce. Ii e to malo pomalo, moja Nora, vjeruj mi, ali e ii. Ve e ti se sutra sve to uiniti posve drugaijim, a uskoro e sve biti kao i prije. Neu ti vie morati ponavljati kako sam ti sve oprostio, jer e i sama zasigurno osjetiti da sam to odista i uinio. Kako bi ti uope moglo pasti na pamet da bih te htio otjerati od sebe ili da ti uope neto zamjeram? O, ne poznaje ti pravo mukarevo srce, Nora. Mukarcu je neopisivo ugodno i prua mu zadovoljstvo kad zna da je oprostio svojoj eni, da joj je oprostio iskreno i od svega srca. Tako ona u dvostrukom smislu postaje njegovom svojinom. Kao da ju je ponovno vratio u svijet, i ona je sada u neku ruku postala i njegovom enom i njegovim djetetom. Takva e i ti postati za mene, ti moje malo, zbunjeno i bespomono stvorenje. Ne plai se ni zbog ega, Nora, samo mi budi iskrena pa u ti tako postati i tvoja volja i tvoja savjest. () NORA (gleda na svoj sat): Pa i nije tako kasno. Sjedi, Torvalde! Nas dvoje imamo o mnogoemu popriati. () Sjedni. Potrajat e to. Moram ti mnogo toga rei.

HRV OGLEDNI ISPIT

0018

HRV A ogledni ispit.indd 18

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

36. Koja sintagma izreena u prvome odlomku polaznoga teksta opisuje Helmerov stavo Norinoj ljubavi? a. B. C. D. glupave isprike spas za oboje uasna istina nesretni in

a. B. C. D.

37. to Helmer saznaje u prvome pismu?a. B. C. D. da je Nora imala ljubavnika da je Nora posudila novac da ga Nora naputa da Norina djeca nisu i njegova

a. B. C. D.

38. to je u pismu uzrok promjene Helmerova raspoloenja u odnosu na poetakteksta? a. B. C. D. jasan pokazatelj da je prvo pismo poslano zabunom optuba obiteljskoga prijatelja konani trag o pravome krivcu vraanje dokaza krivnje

a. B. C. D.

39. Koju je stilsku figuru uporabio autor u sljedeoj reenici?Imam dovoljno iroka krila da te zakrilim njima. a. B. C. D. poredbu paradoks ironiju metaforu

a. B. C. D.

40. Koji niz djela pripada istomu knjievnomu rodu kao i Kua lutaka?a. B. C. D. Antigona, Zloin i kazna Dubravka, Otac Goriot Gospoda Glembajevi, Hamlet Posljednji Stipanii, U agoniji

a. B. C. D.

HRV OGLEDNI ISPIT

019

HRV A ogledni ispit.indd 19

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

I. KNjIevNOsT2. Zadatci bez polaznoga teksta Zadatci povezivanjaU sljedeim zadatcima trebate povezati sadraj dvaju stupaca. Lijevi je stupac obiljeen rednim brojevima zadatka (od 1. do 5.), a desni je stupac obiljeen slovima (A, B i C). Svaki pojam iz lijevoga stupca poveite s odgovarajuim pojmom iz desnoga stupca tako da uz redni broj zadatka u tablici znakom X obiljeite slovo tonoga odgovora. Odgovore obvezno prepiite na list za odgovore. Svaki se pojam iz lijevoga stupca moe povezati samo s jednim pojmom iz desnoga stupca. Svaki se pojam iz desnoga stupca moe povezati jedanput ili vie puta.

41. Stihovima pridruite pripadajue autore.1. 2. 3. 4. Dugo u no, u zimsku bijelu no Gledao sam te sino. U snu. Tunu. Mrtvu. Ja pjevam sebe koji umrem na dan bezbroj puta Olovne i teke snove snivaju Oblaci nad tamnim gorskim stranama 5. Kad me pitaju, kakav je Prsten moj, i odakle je, odgovaram a. Antun Gustav Mato B. Dragutin Tadijanovi C. Antun Branko imi

a. B. C. D. e. F. G. H. 1. 2. 3. 4. 5.

HRV OGLEDNI ISPIT

0520

HRV A ogledni ispit.indd 20

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

42. Knjievnim djelima pridruite pripadajue knjievne vrste.1. 2. 3. 4. 5. Majka Courage i njezina djeca Stolice Bijeg Camao U oekivanju Godota a. drama B. roman C. novela

a. B. C. D. e. F. G. H. 1. 2. 3. 4. 5.

HRV OGLEDNI ISPIT

052

HRV A ogledni ispit.indd 21

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

I. KNjIevNOsT3. Zadatci bez polaznoga teksta Zadatci viestrukoga izbora s dopunjavanjemU zadatcima viestrukoga izbora s dopunjavanjem od vie ponuenih odgovora samo je jedan odgovor toan. Zadani tekst na mjestu umetnute crte treba dopuniti tekstom jednoga od etiriju ponuenih odgovora. Toan odgovor obiljeite znakom X s desne strane u ispitnoj knjiici. Odgovore obvezno prepiite na list za odgovore.

43. Dopunite sljedeu reenicu.U doba kad je Baanska ploa isklesana, a bilo je to oko __________________, taj je hrvatski kralj ve bio ubijen. a. 900. B. 1000. C. 1100. D. 1200.

0 1 2

bod 0 1 2

44. U hrvatskoj srednjovjekovnoj knjievnosti u uporabi je bilo __________________pisma/pisama. a. B. C. D. dva tri etiri pet

bod

HRV OGLEDNI ISPIT

0122

HRV A ogledni ispit.indd 22

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

45. Dopunite sljedeu reenicu.Tako je August enoa u svojim stvaralaki najaktivnijim godinama marno ureivao asopis __________________. a. B. C. D. Danicu ilirsku Hrvatsku misao Kolo Vijenac

0 1 2

bod

HRV OGLEDNI ISPIT

012

HRV A ogledni ispit.indd 23

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

I. KNjIevNOsT4. Zadatci bez polaznoga teksta Zadatci viestrukoga izboraU svim zadatcima viestrukoga izbora od vie ponuenih odgovora samo je jedan odgovor toan. Odredite toan odgovor i obiljeite ga znakom X s desne strane u ispitnoj knjiici. Odgovore obvezno prepiite na list za odgovore.

46. Kojoj tradiciji europske literature, svojim tematskim preokupacijama, pripada romanPovratak Filipa Latinovicza? avangardnoj egzistencijalistikoj ekspresionistikoj postmodernistikoj a. B. C. D.

a. B. C. D.

47. Kojemu knjievnomu razdoblju pripada Ante Kovai?a. B. C. D. realizmu romantizmu protorealizmu moderni

a. B. C. D.

48. Koje od navedenih djela pripada istomu knjievnopovijesnomu razdoblju kao iOdiseja? a. B. C. D. Gilgame Metamorfoze Okovani Prometej Pjesma o Cidu

a. B. C. D.

HRV OGLEDNI ISPIT

0124

HRV A ogledni ispit.indd 24

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

49. Koja je stilska figura uporabljena u podcrtanoj rijei u sljedeoj reenici?Prvoga lipnja dogodilo mu se pae da je morao ostati svojoj gazdarici duan polovicu novaca za stan i jelo a u depu mu ipak nije ostalo nita. a. B. C. D. simbol personifikacija gradacija metonimija

a. B. C. D.

50. Kojoj knjievnoj vrsti pripada Boanstvena komedija?a. B. C. D. vitekomu romanu epu crkvenomu prikazanju mitu

a. B. C. D.

51. Koje od navedenih djela pripada epskomu knjievnomu rodu?a. B. C. D. Zore i vihori U agoniji Mirisi, zlato i tamjan Preobraenja

a. B. C. D.

52. Kako se naziva srednjovjekovna enciklopedija?a. B. C. D. apokrif lapidarij lucidar mirakul

a. B. C. D.

HRV OGLEDNI ISPIT

0125

HRV A ogledni ispit.indd 25

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

ii. Hrvatski jezik1. Zadatci viestrukoga izboraU svim zadatcima viestrukoga izbora od vie ponuenih odgovora samo je jedan odgovor toan. Odredite toan odgovor i obiljeite ga znakom X s desne strane u ispitnoj knjiici. Odgovore obvezno prepiite na list za odgovore.

53. Koji je slog naglaen u rijei odbojkaica?a. B. C. D. od boj ka i

a. B. C. D.

54. U kojoj je rijei slogotvorno r?a. B. C. D. crijep korjeni ograda potvrda

a. B. C. D.

55. Prema kojem je naelu napisan zarez u sljedeem stihovima?A jedne veeri nekoga nema, A moro bi pro; a. B. C. D. nabrajanja inverzije suprotnosti vokativnosti

a. B. C. D.

HRV OGLEDNI ISPIT

012

HRV A ogledni ispit.indd 26

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

56. Koja se glasovna promjena dogodila u komparativu lue?a. B. C. D. palatalizacija sibilarizacija jotacija jednaenje glasova po zvunosti

a. B. C. D.

57. Koja se glasovna promjena dogodila u obliku majci (majka majci)?a. B. C. D. sibilarizacija palatalizacija nepostojano a jotacija

a. B. C. D.

58. Koja je rije pravilno napisana?a. B. C. D. prehranbeni Zagrepanin crvemperka podpisati

a. B. C. D.

59. U kojoj je reenici uporabljen pravilan oblik prezenta glagola zaspati?a. B. C. D. Novoroenad ne treba ljuljati u krilu dok zaspe. Ako zaspu, istraivae Arktika zadesit e bijela smrt. Kad svi u kui zaspe, sveti Nikola dolazi s darovima. Mora paziti da voza automobila ne zaspe.

a. B. C. D.

60. Koji je od navedenih glagola vidski parnjak glagola primijetiti?a. B. C. D. vidjeti zapaziti prihvatiti primjeivati

a. B. C. D.

HRV OGLEDNI ISPIT

0127

HRV A ogledni ispit.indd 27

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

61. U kojem je padeu podcrtana rije u sljedeoj reenici? a mati ga je u kavani ponovo pogladila i rekla mu tiho, kroz suze,... a. B. C. D. u genitivu u dativu u akuzativu u lokativu

a. B. C. D.

62. Koji je glagolski oblik podcrtan u sljedeoj reenici?Kad me moga zanata sjetiste, gospoo, dozvolite da vas upitam a. B. C. D. infinitiv imperativ prezent imperfekt

a. B. C. D.

63. Kako glasi superlativ pridjeva jasan?a. B. C. D. naj jasniji najasniji najjasniji najasnji

a. B. C. D.

64. Koja je reenica zavisnosloena namjerna?a. B. C. D. Nasamario me da nije mogao bolje. Nasamario me da bi mi se osvetio. Nasamario bi me da ga ef nije sprijeio. Prijevara je bila da ne moe biti gora.

a. B. C. D.

65. Kojim je glagolskim oblikom izreen predikat u sljedeoj reenici?... a u depu mu ipak nije ostalo ita. a. B. C. D. kondicionalom prvim perfektom futurom drugim pluskvamperfektom

a. B. C. D.

HRV OGLEDNI ISPIT

0128

HRV A ogledni ispit.indd 28

14.10.2011 16:34:00

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

66. Od koje jezine norme odstupa Cesari u sljedeem stihu?A moro bi pro; a. B. C. D. od pravopisne od morfoloke od sintaktike od fonoloke

a. B. C. D.

67. Kako se jo naziva hrvatska glagoljica?a. B. C. D. prava kurzivna obla uglata

a. B. C. D.

68. Elementima kojega se stila posluio Mato u sljedeoj reenici?... uz urnebesni hura i smijeh preskoi potovanu tovaruicu opepoznatog purgara Pogaia. a. B. C. D. znanstvenoga novinarskoga administrativnoga razgovornoga

a. B. C. D.

69. U kakvome su leksiko-semantikome odnosu rijei vertikala i okomica?a. B. C. D. u sinonimskome u antonimskome u homonimskome u hiperonimskome

a. B. C. D.

70. Koja se lingvistika disciplina bavi leksemima Hrvatica i Napoleon?a. B. C. D. frazeologija onomastika povijest jezika dijalektologija

a. B. C. D.

HRV OGLEDNI ISPIT

0129

HRV A ogledni ispit.indd 29

14.10.2011 16:34:01

Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

71. Koja je sintagma srona?a. B. C. D. pregrt rua steeno znanje dobro promisliti napraviti nered

a. B. C. D.

72. U kojoj je reenici glavna sureenica dopunjena vremenskom sureenicom?a. Budui da se italo na njemakome, enoa se potrudio stvoriti novu itateljsku publiku. B. Premda se italo na njemakome, enoa se potrudio stvoriti novu itateljsku publiku. C. Da bi se italo na hrvatskome, enoa se potrudio stvoriti novu itateljsku publiku. D. Dok se italo na njemakome, enoa se potrudio stvoriti novu itateljsku publiku.

a. B. C. D.

HRV OGLEDNI ISPIT

0130

HRV A ogledni ispit.indd 30

14.10.2011 16:34:01

Hrvatski jezik

PHRV OGLEDNI ISPIT

ra

zn

a

st

ra ni ca99

HRV A ogledni ispit.indd 31 14.10.2011 16:34:01

Hrvatski jezik

PHRV OGLEDNI ISPIT

ra

zn

a

st

ra ni ca992HRV A ogledni ispit.indd 32 14.10.2011 16:34:01