hrvatski jezik via razina knji½evnost i jezik

Download HRVATSKI JEZIK via razina KNJI½EVNOST I JEZIK

If you can't read please download the document

Post on 09-Feb-2017

284 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HRVATSKIJEZIKviarazina

  Rezultatidravnemature2010.

 • Deskriptivnastatistikaukupnogrezultata

  PARAMETAR VRIJEDNOST

  N 21207

  k 91

  M 113,0

  St. pogrekamjerenja 5,85

  Medijan 115

  Mod 117

  St.devijacija 18,50

  Raspon 159

  Minimum 0

  Maksimum 159

  Percentili 25 101

  50 115

  75 126

  Cronbachov 0,90

 • Deskriptivnastatistikaukupnogrezultata

 • Pragoviocjenaipostotakuenikakojisudobilipojedinuocjenu

  1 2 3 4 5

  Prag 42 88 121 141

  % 1,44 12,78 51,62 29,93 4,23

 • 1. faktor: 11 %

 • Teinazadatka Rednibroj zadatka

  Vrloteak(0 0,2) 10, 44,62

  Teak(0,21 0,4) 38,47,51

  Srednjeteak(0,41 0,6)

  8,12,16, 17,25,28,30,32,34,39,40,42,52,53,58,64

  Lagan(0,61 0,80) 1,4,6,7,9,14,15,19,21,22,24,26,35,36,37,43.1,43.2,43.3,43.4,43.5,46,48,54,63,65,66,

  71,72,73,75,A2,A3,A4,A5,C1,C2

  Vrlolagan(0,811) 2,3,5,11,13,18,20, 23,27,29,31,33,41,45,49,50,55,56,57,59,60,61,67,68,69,70,74,76, A1,

  B1,B2,B3,C3

 • I.Zadatciviestrukogaizbora1.Kojimpjesnikimpravcimapripadajuprviidrugitekst?

  M 0,77

  M (O) 0,80

  ID 0,38

 • 2.topovezujetekstove?

  M 0,89

  M (O) 0,80

  ID 0,10

 • 3.Kojisuglavnimotiviutekstovima?

  M 0,83

  M (O) 0,80

  ID 0,06

 • 4.Uemuserazlikujeodnospjesnikprematemeljnomemotivu?

  M 0,75

  M (O) 0,50

  ID 0,20

 • 5.KojipjesnikioblikprepoznajeteuMatoevutekstu?

  M 0,87

  M (O) 0,90

  ID 0,37

 • 6.KakvajerimauMatoevutekstu?

  M 0,65

  M (O) 0,80

  ID 0,22

 • 7.KojustilskufiguruprepoznajeteudrugomestihudrugestrofeMatoevateksta?

  M 0,63

  M (O) 0,80

  ID 0,32

 • 8.KojustilskufiguruprepoznajeteuposljednjemstihuMatoevateksta?

  M 0,45

  M (O) 0,70

  ID 0,26

 • 9.TkoizgovaraposljednjedvijereeniceuMatoevutekstu?

  M 0,77

  M (O) 0,60

  ID 0,15

 • 10.OdkojejezinenormeMatoodstupauprvojreenici?

  M 0,14

  M (O) 0,70

  ID 0,06

 • 11.Kakosezoveimieva zbirkapjesama?

  M 0,90

  M (O) 0,90

  ID 0,30

 • 12.Odkojejezinenormeodstupaimiusvojemtekstu?

  M 0,48

  M (O) 0,70

  ID 0,17

 • 13.Kakoseostvarujeritamuimievutekstu?

  M 0,85

  M (O) 0,70

  ID 0,21

 • 14.Kojimmotivompoinjeimiev tekst?

  M 0,75

  M (O) 0,60

  ID 0,32

 • 15.Kojiseglagolskioblikjavljauposljednjihpetstihovaimieva teksta?

  M 0,69

  M (O) 0,80

  ID 0,41

 • 16.Kojejeznaenjerijeikob?

  M 0,42

  M (O) 0,80

  ID 0,15

 • 17.Kakoglasigenitivsintagmecrvenpokrov?

  M 0,42

  M (O) 0,70

  ID 0,11

 • 18.Kakosezovedjeloizkojegajetreitekst?

  M 0,84

  M (O) 0,90

  ID 0,38

 • 19.Kojojknjievnojvrstipripadadjeloizkojegajetreitekst?

  M 0,65

  M (O) 0,90

  ID 0,42

 • 20.Komupovijestknjievnostipripisujeautorstvodjelaizkojegajetreitekst?

  M 0,94

  M (O) 0,90

  ID 0,24

 • 21.Kojimjestihomnapisanodjeloizkojegajetreitekst?

  M 0,71

  M (O) 0,90

  ID 0,29

 • 22.Kakosenazivaknjievnipostupakkojiprepoznajeteutekstu?

  M 0,78

  M (O) 0,80

  ID 0,47

 • 23.Okojemdogaajugovoridjeloizkojegajetreitekst?

  M 0,86

  M (O) 0,80

  ID 0,29

 • 24.ZbogegaseAhilej naljutio?

  M 0,64

  M (O) 0,80

  ID 0,38

 • 25.ZatopjesnikAhilejevu srdbunazivapogubnom?

  M 0,48

  M (O) 0,70

  ID 0,29

 • 26.toje,premalegendi,pokrenulotemeljnidogaajokojemgovoridjelo?

  M 0,78

  M (O) 0,70

  ID 0,28

 • 27.toznaisljedeistih?

  M 0,84

  M (O) 0,60

  ID 0,19

 • 28.TkojeAtrejev sin,junacimakralj?

  M 0,47

  M (O) 0,60

  ID 0,26

 • 29.TkojeZeus?

  M 0,94

  M (O) 0,90

  ID 0,30

 • 30.Kakozavravadjeloizkojegajetreitekst?

  M 0,42

  M (O) 0,60

  ID 0,30

 • 31.KojaselicakrijuizanaslovaKualutaka?

  M 0,89

  M (O) 0,70

  ID 0,24

 • 32.KojojvrstidramepripadaKualutaka?

  M 0,42

  M (O) 0,80

  ID 0,21

 • 33.TkojeautortekstaKualutaka?

  M 0,88

  M (O) 0,90

  ID 0,35

 • 34.NaemusetemeljipromjenaHelmerova raspoloenja?

  M 0,59

  M (O) 0,60

  ID 0,27

 • 35.toustrukturitekstapredstavljaNorino otkrivanjetajneprijateljiciKristini?

  M 0,61

  M (O) 0,50

  ID 0,20

 • 36.KojasintagmaizreenauprvomeodlomkuetvrtogatekstaopisujeHelmerov stavoNorinoj ljubavi?

  M 0,63

  M (O) 0,60

  ID 0,29

 • 37.toHelmer saznajeuprvomepismu?

  M 0,70

  M (O) 0,40

  ID 0,30

 • 38.tojeupismuuzrokpromjeneHelmerova raspoloenjauodnosunapoetakteksta?

  M 0,37

  M (O) 0,50

  ID 0,27

 • 39.MoeliHelmer bitiNorina istinskazatita?

  M 0,43

  M (O) 0,60

  ID 0,29

 • 40.KojareenicaizpriloenihodlomakaizrieproblemkojimsebavidjeloKualutaka?

  M 0,48

  M (O) 0,40

  ID 0,19

 • 41.Kojomsestilskomfiguromautorposluiousljedeojreenici?

  M 0,87

  M (O) 0,70

  ID 0,21

 • 42.KojinizdjelapripadaistomuknjievnomurodukaoitestKualutaka?

  M 0,41

  M (O) 0,70

  ID 0,43

 • II.Zadatakpovezivanjaisreivanja43.Autorimapridruitedjela.1.IvoVojnovi

  M 0,71

  M (O) 0,80

  ID 0,38

 • 43.Autorimapridruitedjela.2.IvoBrean

  M 0,76

  M (O) 0,80

  ID 0,35

 • 43.Autorimapridruitedjela.3.Bertolt Brecht

  M 0,73

  M (O) 0,70

  ID 0,22

 • 43.Autorimapridruitedjela.4.EugeneIonesco

  M 0,71

  M (O) 0,70

  ID 0,35

 • 43.Autorimapridruitedjela.5.MiroslavKrlea

  M 0,72

  M (O)

  ID 0,41

 • III.Zadatciviestrukogaizbora44.Kolikojezamjenicausljedeojreenici?

  M 0,17

  M (O) 0,60

  ID 0,27

 • 45.Kolikojesureenica usljedeojreenici?

  M 0,81

  M (O) 0,60

  ID 0,17

 • 46.Kojijeglagolskioblikuporabljenusljedeojreenici?

  M 0,61

  M (O) 0,90

  ID 0,38

 • 47.KojompripovjednomtehnikomzapoinjenovelaBarakapetbe?

  M 0,24

  M (O) 0,80

  ID -0,12

 • 48.Kakvimjetonomnapisanpetitekst?

  M 0,63

  M (O) 0,80

  ID 0,33

 • 49.OemujeoduvijeksanjaogrofAxelrode?

  M 0,81

  M (O) 0,70

  ID 0,21

 • 50.tosaznajemoogrofuizsljedeereenice?

  M 0,81

  M (O) 0,70

  ID 0,33

 • 51.Kakavjebigrofov poloajuodnosunadrugeplemieiviteze upredajizahtjevazaMaltekired?

  M 0,26

  M (O) 0,50

  ID 0,22

 • 52.ZatojegrofMaksimilijanAxelrodeplakaouJeruzalemu?

  M 0,56

  M (O) 0,70

  ID 0,31

 • 53.KojejedrutveneokolnostiizbivanjasvojegadobagrofAxelrode odobravao?

  M 0,56

  M (O) 0,50

  ID 0,20

 • 54.togrofAxelrode radiunoveli?

  M 0,63

  M (O) 0,50

  ID 0,33

 • 55.TkojeglavnilikunoveliBarakapetbe?

  M 0,86

  M (O) 0,70

  ID 0,35

 • 56.KakozavravaglavnilikunoveliBarakapetbe?

  M 0,86

  M (O) 0,70

  ID 0,30

 • 57.tojetemeljneidejanoveleBarakapetbe?

  M 0,89

  M (O) 0,70

  ID 0,38

 • 58.UkojemsevremenuzbivaradnjanoveleBarakapetbe?

  M 0,41

  M (O) 0,80

  ID 0,38

 • 59.tooznauje barakaunaslovunovele?

  M 0,91

  M (O) 0,80

  ID 0,32

 • 60.KojojzbircinovelapripadanovelaBarakapetbe?

  M 0,85

  M (O) 0,80

  ID 0,43

 • 61.KakoglasigenitivjedninetituleiimenagrofMaksimilijanAxelrode?

  M 0,92

  M (O) 0,90

  ID 0,16

 • 62.Kolikoimasureenica usljedeojreenici?

  M 0,11

  M (O) 0,70

  ID 0,05

 • 63.Kojojvrstileksemapripadajuleksemigrof ivitez?

  M 0,69

  M (O) 0,70

  ID 0,18

 • 64.Kakosenazivapodcrtanastilskafigurausljedeojreenici?

  M 0,42

  M (O) 0,80

  ID 0,21

 • 65.toznaisintagmamodrakrvusljedeojreenici?

  M 0,76

  M (O) 0,80

  ID 0,35

 • 66.touponuenojleksikografskojdefinicijipredstavljaetimolokuodrednicu?

  M 0,70

  M (O) 0,80

  ID 0,26

 • IV.Zadatcialternativnogaizboranajavilojeprvovelikorazdobljetalijanskeknjievnosti(67)__________(A.200godina/B.200.godina)

  M 0,91

  M (O) 0,70

  ID 0,27

 • nakon(68)________iPetrarke.(A.Dantea/B. Dantea)

  M 0,94

  M (O) 0,90

  ID 0,23

 • UsredinjicibiojepjesnikLudovico Ariostonakon(69)________,A.(1474. 1533.)/B. (1474 1533)

  M 0,93

  M (O) 0,90

  ID 0,13

 • kojijeu(70)________BijesniOrlando uprii...(A.remekdjelu/B.remekdjelu)

  M 0,88

  M (O) 0,80

  ID 0,10

 • OnotojeAriosto biouknjievnosti,tojeuglazbibio(71)________Josquin Des Pres (A.flamanac/B.Flamanac)

  M 0,69

  M (O) 0,70

  ID 0,24

 • kojijeubrzopostao(72)________skladateljsvojegadoba.(A.najcjenjeniji/B.najcijenjeniji)

  M 0,65

  M (O) 0,90

  ID 0,15

 • Pripadaojegeneraciji(73)__________.(A.LeonardadaVincia /B.LeonardadaVincija)

  M 0,77

  M (O) 0,70

  ID 0,28

 • Oko(74)_________usto susenatjecalidvorovi(A.Josquino Des Presa/B.Josquina Des Presa)

  M 0,92

  M (O) 0,80

  ID 0,18

 • premdajeon(75)_________veliku(A.zahtjevao /B.zahtijevao)

  M 0,62

  M (O) 0,80

  ID 0,09

 • veliku(76)___________.(A.plau/B.plau)

  M 0,94

  M (O) 0,90

  ID 0,18

 • HRVATSKIJEZIKviarazina

  KOLSKIESEJ

 • Krit

Recommended

View more >