Danielle Steel - Zvijezda.pdf

Download Danielle Steel - Zvijezda.pdf

Post on 13-Jan-2016

60 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Naslov izvornika Danielle Steel STAR </p><p>Copvright Danielle Steel, 1989 S engleskoga prevele </p><p>Mirjana ivkovi Slavica Stefi </p><p>Danielle Steel </p><p>ZVIJEZDA </p><p>Zaloba Mladinska knjiga Ljubljana Zagreb Jedinom ovjeku kojije ikada unio gnnljavinu, sijevanje munja i duge u moj iivot. To se dogada 'jednom, a kada se dogodi, ondaje to zauvijek. Mojoj jedinoj Ijubavi, cijelim srcem, voljenom Popeyu. Volim te. Oliva. </p><p>1. Ptice su se ve dozivale kroz duboku tiinu ranog jutra Alexandrove doline dok je sunce lagano provirivalo iza brda, pruajui zlatne prste spram neba koje je ve za nekoliko trenutaka postalo purpurno. Lie na drveu je njeno umorilo na slabom povjetarcu dok je Crvstal utke stajala u vlanoj travi, promatrajui velianstveno nebo koje se rasprskavalo u treperavim bojama. Ptice su na trenutak prestale pjevati kao da su i one osjetile strahopotovanje pred ljepotom doline. Bilo je tu bujnih polja, obrubljenih ogoljelih brda po kojima je lutala i pasla njihova stoka. Ran njezinog oca prostirao se preko dvije stotine jutara, na plodnom tlu uspjevali su ito, orasi i vinova loza, a stoka koju su uzgajali donosila im je najvei prihod. Ran Wyat bio jc unosan ve sto godina, ali Crvstal ga je voljela ne zbog onoga to im je donosio ve zbog njega samog. Ona kao da je nijemo opila s duhovima, za koje je samo ona znala da tamo postoje, dok je promatrala visoku travu kako meko uti na povjetarcu, osjeala toplinu sunca koje joj je obasjavalo zlaanu kosu i poinjala njeno pjevati. Imala je oi boje ljetnog neba, dugake udove koji su se graciozno pokretali kada je iznenada poela trati po vlanoj travi, uputivi se prema rijeci. Sjela je na glatki sivi kamen; ledena voda joj je poigravala preko stopala dok je promatrala suneve zrake kako se pribliavaju stijenju. Voljela je promatrati izlazak sunca, voljela je trati poljima, jednostavno voljela je biti tu, puna ivota, mlada i slobodna, sjedinjena sa svojim korijenima i prirodom. Voljela je sjediti i pjevati u mirno jutro, punim glasom koji je ispunjavao prostor oko nje u valovima, aroban i bez pratnje glazbe. Kao da je postojalo neto posebno u tim trenucima dok je pjevala, u kojima ju je samo Bog mogao uti. Na ranu je bilo radnika koji su brinuli za stoku i Meksikanaca koji su obraivali kukuruz i vinograde, a sve njih nadgledao je njezin otac. Ali nitko od njih nije toliko volio zemlju kao ona i njezin otac, Tad Wyatt. Njezin brat, Jared, mu je pomagao poslije kole, ali u svojoj esnaestoj godini vie ga je zabavljalo posuditi oev kamion i otii u Napu s prijateljima. Bila je udaljena pedeset minuta vonje od Jim Towna. Jared je bio ljepukast mladi; imao je tamnu kosu, poput oeve, i bio je vjet u kroenju divljih konja. Ali ni on niti njezina sestra Becky, nisu imali Crystalinu lirinu ljepotu. Becky se danas udavala i Crystal je dobro znala da majka i baka ve rade u kuhinji. ula ih je dok je potajno odlazila promatrati sunce kako se pojavljuje iza planina. Crystal krene ka sredini potoka, putajui vodu da joj dolazi do butina sve dok joj se stopala nisu ukoila i koljena poela peckati, a ona se glasno smijala u to ljetno jutro, svlaei tanku spavaicu preko glave da bi je zatim bacila na obalu. Znala je da u blizini nema nikoga tko ju je mogao vidjeti dok je graciozno stajala u potoku, potpuno nesvjesna svoje zapanjujue ljepote, poput kakve mlade </p></li><li><p>Venere koja je iskoila iz potoka u Alexanderovoj dolini. Iz daljine je ovjek mogao pomisliti da je zrela ena, dok je tako stajala pridravajui jednom rukom svoju dugu blijedoplavu kosu na tjemenu, i dok je obline njezinog izvanrednog tijela lagano gutala ledena voda. Samo su oni koji su je dobro poznavali shvaali koliko je mlada. Neki stranac bi sigurno stekao dojam da je potpuno odrasla, da joj je osamnaest ili dvadeset godina, tijelo joj je bilo zrelo, oi ogromne i plave dok je promatrala rano jutarnje sunce i sretno mirkala pri njegovom sjaju; njezino treperavo golo tijelo kao da je bilo isklesano iz najbljedeg ruiastog mramora. Ali ona nije bila ena, bila je djevojica, jo nije napunila ni petnaest godina, premda e ih ovog ljeta napuniti. Nasmijala se u sebi kada se sjetila da e je traiti, da e doi probuditi u njezinu sobu da kako bi im pomogla u kuhinji, da e se njezina sestra razbjesniti to je nema, a iznervirana baka kvocati bezubim ustima. Pobjegla im je, kao i obino. To je najvie voljela, pobjei pred mrskim joj obavezama i slobodno juriti po ranu, lutati visokom travom ili umama u vrijeme zimskih kia ili pak jahati bez sedla i pjevali sama sebi dok juri preko brda ka tajnim mjestima koja je otkrila u dugim etnjama s ocem. Tu je roena, a jednog dana, kada bude jako stara, stara kao baka Minerva pa ak i starija od nje, tu e i umrijeti. Svaki djeli njezine due volio je ovaj ran i ovu dolinu. Od oca je naslijedila strast prema zemlji, prema plodnoj smeoj zemlji i bujnom zelenilu koje je prekrivalo proljetna brda. U blizini je opazila srnu i nasmijeila se. U Crvstalinom svijetu nije bilo neprijatelja, opasnosti, nikakavih tajnih uasa. Njezino mjesto je bilo tu i nikada ni za trenutak nije posumnjala da je tu nesigurna. Neko vrijeme je promatrala sunce koje se raalo na nebu, a onda lagano krenula natrag prema obali, lako prelazei preko kamenja svojim dugim nogama, dok nije dohvatila spavaicu i navukla je preko glave pustivi je da joj se onako mokra priljubi uz tijelo, a splet bljedoplave kose prekrije pola leda. Znala je da mora poi natrag, da su do sada svi ve pobjesnili. Prethodnog dana je pomagala u pravljenju dvadeset etiri pite od jabuka, pekla je kruh, erupala pilie, pomogla u kuhanju pripremajui sedam unki, punila je krupne zrele rajice bosiljkom i orasima. Odradila je svoj dio i znala je da je cijeli posao obavljen te da bi im sada samo smetala i da bi morala sluati Becky kako vie na brata. Ostalo joj je jo dovoljno vremena da se istuira, odjene i do jedanaest stigne u crkvu. Nije im bila potrebna, samo su mislili da je. Bila je sretnija dok je lutala poljima i ljapkala nogama po potoku u rano jutro. Zrak je ve postao topliji, a povjetarac poeo polako zamirati. Becky e imati lijep dan za vjenanje. U daljini je vidjela njihovu kuu i ula bakin drhtavi glas kako je doziva s trijema ispred kuhinje. Crvsstalll!... Rije kao da je odjekivala posvuda unaokolo dok se ona smijala i trala prema kui, kao nekakvo dugonogo derite s kosom koja se vijorila za njom. Crvstal! Baka je stajala na trijemu dok se pribliavala. Baka Minerva je na sebi imala crnu haljinu koju je nosila uvijek za vane kuhinjske poslove. Preko nje je zavezala istu bijelu pregau, te je ljutito napuila usne kada je ugledala Crystal kako joj se poskakukujui pribliava, dok joj se bijela vlana pamuna spavaica pripija uz nago tijelo. Na toj djevojci nije bilo nita umjetno, nije bila prepredena, imala je samo tu zapanjujuu prirodnu ljepotu koje jo nije bila svjesna. I sama je sebe jo smatrala djetetom, eonima daleko od tereta zrelosti. Crystal! Pogledaj se! Spavaica ti se potpuno providi! Nisi vie dijete! to ako te vidi netko od radnika? Subota je, bako... nema nikoga. Ona se tako otvoreno nasmije tom izboranom starom licu da je bilo oito da ne osjea ni sram ni kajanje. Trcbala bi se stidjeti i trebala bi se ve spremati za sestrino vjenanje. Promrmlja ona nezadovoljno briui ake u pregau. Tri okolo kao nekakva divljakua u svitanje. A ovdje te eka posao, Crvstal Wyatt. Ulazi unutra i pitaj majku da li joj treba pomo. Crvstal se osmjehne i trei obie iroki trijcm, te se lako popne kroz prozor svoje spavae sobe; baka je za to vrijeme zalupila mreasta vrata i vratila se da pomae keri u kuhinji. Crvstal je jedan trenutak stajala sama u sobi i pjevuila prije no to je skinula spavaicu i s lakoom je bacila na vlanu gomilu u kutu, a onda podigla pogled prema haljini koju e nositi na Beckynom vjenanju. Haljina je bila bijela, pamuna, posve jednostavna s nabranim rukavima i malim ipkanim ovratnikom. Majka ju joj je saila to je jednostavnije mogla, bez ikakvih nabora i dodatnih ukrasa koji bi samo jo pojaali njezinu ionako zapanjujuu ljepotu. Izgledala je poput djeje haljine, ali Crystal to nije smetalo. Kasnije ju je mogla nositi na crkvenim proslavama. U Napi su kupili jednostavne plitke lakirane bijele cipele, a otac joj je iz San Francisca donio najlon arape. Baka je svoje neslaganje izrazila gundanjem, a majka je rekla da je jo premlada za njih. Jo je dijete, Tade. Oliviju je uvijek nerviralo kada bi uinila neto to je prema njezinom misijenju moglo pokvariti njihovu mlau ki. Uvijek joj je donosio sitnice ili neki ludi dio odjee iz Nape ili San Francisca. Imat e osjeaj da je neto posebno. Crystal je oboavao od kada se rodila, bio je jedan djeli njega koji bi ga uvijek zabolio kada bi je ugledao. Dok je bila beba imala je aureolu platinaste kose i oi koje su uvijek gledale ravno u njegove kao da ima neto posebno rei samo njemu i nikom drugom. Bila je roena sa </p></li><li><p>snovima u oima i neim maginim u sebi to je ljude tjeralo da zastanu i zagledaju se u nju. Svi su uvijek zurili u Crvstal. Privlaila je ljude, privlailo ih je neto to je nosila duboko u sebi podjednako kao i njezina ljepota. Nije liila ni na koga iz obitelji, bila je jedinstvena i bila je glazba za oevo srce. On joj je izabrao ime prvog trenutka kada ju je ugledao u Olivijinom naruju samo nekoliko trenutaka nakon roenja. Jasna i savrena. Crvstal. Ime joj je potpuno odgovaralo zbog njezinih svijetlih bistrih oiju i meke platinaste kose. ak su i djeca s kojima se igrala kao mala znala da je neto posebno, razlilta od njih na neki nedodirljiv nain. Bila je slobodnija, bistrija i sretnija od njih, nikada se nije potpuno pokoravala pravilima i ogranienjima koja su joj drugi nametali, na primjer njezina uvijek nervozna, nikad zadovoljna majka, ili njezina mnogo manje lijepa starija sestra ili brat koji ju je nemilosrdno zadirkivao, pa ak i stroga baka koja je dola ivjeti s njima iz Arizone kada je Crvstal imala sedam godina, a poslije smrti djeda Hodgesa. ini se da ju je samo njezin otac razumio, samo je on znao koliko je izvanredna, poput nekakve rijetke ptice kojoj povremeno morate dozvoliti da slobodno poleti i visoko se vine iznad svega to je obino i ovozemaljsko. Bila je stvorenje koje mu je osobno poslao Bog i zato je uvijek zbog nje krio pravila, donosio joj male darove, pravio zbog nje izuzetke, to je ostale neopisivo nerviralo. Crvstal! zauje se otar glas njezine majke pred vratima sobe koju je dijelila s Becky gotovo ve petnaest godina. Vrata su se otvorila prije no to je stigla odgovoriti i na njima se pojavila Olivija Wyatt; poslala joj je pogled pun nervoznog neodobravanja. Zato tu stoji bez iega na sebi? Bila je gola i prelijepa, ali Olivija nije voljela da je gleda takvu. Nije voljela razmiljati o njoj na taj nain, uskoro e postati ena, ali jo ima taj nevini djeji pogled koji je upravo uperila u majku kada se okrenula prema njoj; Olivija je ve na sebi imala plavu svilenu haljinu koju e nositi na Beckynom venanju. Opasala je istu bijelu pregau, isto kao i baka Minerva. Ogrni se neim! Otac i brat su ti ustali! Strogo je pogledala Crvstal i zatvorila vrata za sobom, kao da oni stoje pred njima, ekajui da vide Crvstalino golo tijelo. Iskreno govorei otac bi ostao zadivljen, i zauen to vidi da vie lii na pravu enu no to je to u stvari bila, a Jared bi, kao i uvijek, iskazao potpunu nezainteresiranost za sestrinu zauujuu ljepotu. Oh mama... Znala je kako bi se mama naljutila da ju je samo mogla vidjeti golu usred potoka prije nekoliko minuta. Nee oni ulaziti ovamo. Nasmijeila se i nevino slegla ramenima, dok ju je Olivija nastavljala grditi. Zar ne zna koliko jo ima posla? Treba pomoi sestri oko haljine. Baki treba pomoi da naree puru i unku. Zar moe ikada biti od bilo kakve koristi, Crystal Wyatt? Obje su znale da to nije istina, ali rijetko kad je bila od bilo kakve pomoi enama u kui ve uvijek ocu. Vie je voljela da se vozi s njim na traktoru ili da mu pomae u skupljanju stoke kada nije imao dovoljno ljudi. Radila je neumorno za vrijeme stranih oluja unosei zalutalu telad i uvijek je bila neopisivo njena sa stokom. Ali to nije nita znailo majci. Obuci se a onda je pogledala u istu bijelu haljinu koja je visila na vratima ormara, obuci plavu prugastu haljinu dok ne poemo u crkvu. Da se ne zaprlja dok bude pomagala baki. Dok ju je majka promatrala, Crvstal je obukla donje rublje i preko glave navukla staru plavu prugastu haljinu. Na trenutak je opet izgledala kao dijete, ali njezine obline su ve bile takve da ih nije mogla sakriti ni izbljedjela haljina na pruge. Jo je nije ni zakopala, kada se vrata otvorie i Becky bane u sobu, nervozno se alei na brata. Imala je smeu kosu poput majine i iroko razmaknute smee oi. Lice joj je bilo ljepukasto, ali obino, bila je visoka i imala je vitak stas, koji je pomalo podsjeao na Crvstalin, ali na njoj nije bilo nita izuzetno i upravo je cvilei objanjavala Oliviji kako je Jared smoio sve runike u jedinoj kupaonici na ranu. Ne mogu ak pristojno ni osuiti kosu. On to radi svakog dana, mama! Znam da to ini namjerno! Crvstal ju je bez rijei promatrala kao da se nikada ranije nisu srele. Premda su petnaest godina ivjele jedna pored druge, za njih se prije moglo rei da su strankinje nego sestre. Rebecca je bila majina ki, smea kosa i oi, nervozna, stalno se na neto alila. Upravo se trebala udati za momka u kojega se zaljubila kada je bila Crvstalinih godina i kojega je ekala da se vrati iz rata. Sada, poto je prolo gotovo tono godinu dana od njegovog sretnog povratka iz Japana, trebala se udati za njega. Imala je osamnaest godina i jo je bila djevica. Mrzim ga, mama! Mrzim ga! To se odnosilo na njezinog brata, a duga smeda kosa joj je onako mokra visila niz lea, a suze joj pekle oi dok je ljutito gledala u majku i sestru, grdei Jareda. Od sutra vie nee morati ivjeti s njim. Odvrati majka i nasmijei se. Prethodnog dana vodile su jedan dug razgovor, lagano se etajui pored staje i majka joj je objasnila to e Tom oekivati od nje njihove prve brane noi u Mendocinu. Becky je ve poneto ula o tim stvarima od prijateljica, od kojih se nekoliko udalo nekoliko, rnjeseci nakon to su se njihovi ljubljeni vratili s Pacifika. Ali Tom je elio prvo nai posao, a Beckvn otac je zahtijevao da ona zavri gimnaziju. Ona je to i ispunila prije pet tjedana i ovog vedrog, sunanog dana kasnog srpnja, njezini e se snovi ispuniti. Postat e gospoa Thomasa Parkera. To je zvualo tako odraslo i vie nego zastraujue. Crvstal se potajno pitala zato se njezina sestra udaje za njega. Becky s </p></li><li><p>Tomom nee nikada stii dalje od Boonevilla. Njezin e ivot poeti i zavrili se upravo tu, na ranu na kojem su odrasli. I ona je voljela ran, mnogo vie od ostalih i eljela se smiriti na njemu jednoga dana nakon to bude vidjcla djeli svijeta. Sanjarila je o drugim mjestima, nekim drmjim stvarima, drugim ljudima osim onih s kojima je odrasla. Zcljela je vidjeti jo neto od svijeta osim komada zemlje okruenog Mayacama planinama. Zidovi Crystaline sobe bili su ispunjeni fotografijama filmskih zvijezda, Grete Garbo i Betty Grable, Vivien Leigh i...</p></li></ul>