can İş güvenliği

Click here to load reader

Post on 08-Mar-2016

235 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

can is güvenligi

TRANSCRIPT

 • KORUYUCU BARETLER

 • 2CLIMAX 5R BARETPolietilenalmass:-10C/+50C440Velektrikyaltmsalar.6noktalplastikilik,isteebalhavalandrmadelikli.Renkler:Beyaz,sar,mavi,krmz,yeil,griveturuncuEN397CLIMAX

  ENSEDEN AYARLI BARET PolietilenArlk380grRenkler:Beyaz,sar,mavi,krmz,yeil,turuncuEN397

  JSP MK-7 GZLKL BARETYksekyounluklupolietilenkabuk(HDPE)TaklpkarlabilirvizrEN166Fnormunahaizdir.Havalandrmal/havalandrmasz Logoiingenialan8noktabalantliliktekstililik likiindekalemkoymayeriMK7-otomatikilikNomazderidenterlemebantKimlikkartiinarkaksmdayuvaYamurkanalMK7-40Cdetestedilmitir440Velektrikyaltmsalar EN397 JSP

  CLIMAX 5RG BARETPolietilenalmass:-10C/+50C6noktalplastikveayarlanabilirotomatikilikli.440Velektrikyaltmsalar.Renkler:Beyaz,sar,mavi,krmz,yeil,griveturuncuEN397CLIMAX

  KORUYUCU BARETLER

 • 3MADENC BARETPolietilenArlk:390grRenkler:Beyaz,sar,mavi,krmz,yeil,turuncuEN397

  JSP TOPCAP KORUYUCU KEP TP BARETKazarakafayarpmaveyasyrmayakarkorumaiintasarlanmtr. EN812:2001ehaiz,piyasadakiilkTopCapdir. ortamiinhafifvemodayauygunbirrndr.Kpktenyastklyksekyounluklupolietilenikabuk.Mkemmeluyumiinhzlvekolayayarlama.Kafannserintutulabilmesiiinyksekseviyedehavalandrmaveykseltilmihavaakmiin6havalandrmanoktas.

  iftbedenli,ksavestandarttereli,genirenkseenekli. Endstrideminimalrisktayanyerlerdekullanlr. JSP

  BARETPolietilenArlk:320grRenkler:Beyaz,sar,mavi,krmz,yeil,turuncuEN397

  JSP HARDCAP KORUYUCU KEP TP BARETYkseltilmikaplamapedisayesindeepeevrekorumasalar.Yantaraftangelebilecekdarbelerekarkorumasalar. (EN812:1997A1:2001)Patentlikuvvetlendirilmikaburga,astarnzeride,gelimikorumaiindir.Tekbedeninherkeseuymasnsalamakamacylaaltkenarzgaraeklindeastarldr.

  53,63cmdeiikkafallerinegreayarlanabilirsistem.Dyzeydekireflektifbantgvenliiarttrr.Yksekaklhavalandrmasistemi. ksmndakihavlukumatertutmazelliinesahiptir. Endstrideminimalrisktayanyerlerdekullanlr. EN812:1997A1:2001 JSP

  KORUYUCU BARETLER

 • YZ VZRLER ve KORUYUCU GZLKLER

 • 5KORUYUCU GZLKHafifGenigralan,anmayadayanklP.C.lenslibeyazEN166-170-172

  KORUYUCU GZLKHafifGenigralan,anmayadayanklP.C.lensliyeil EN166-170-172

  KORUYUCU GZLKHafifGenigralan,anmayadayanklP.C.lenslisar EN166-170-172

  KORUYUCU GZLKHafifGenigralan,anmayadayanklP.C.lenslimavi EN166-170-172

  KORUYUCU GZLKHafifGenigralan,anmayadayanklP.C.lenslifmeEN166-170-172

  KORUYUCU GZLKHafifGenigralan,anmayadayanklP.C.lenslisiyahEN166-170-172

  YZ VZRLER ve KORUYUCU GZLKLER

 • 6YZ VZRLER ve KORUYUCU GZLKLER

  CLIMAX 590 INCOLORO KORUYUCU GZLKDkenerjiliapaklardaveokhzlgelenpartikllerekarkullanlr.P.C.izilmez.Panaromiklensli,sar,grirenkseeneklerivardr.Buulanmaz. EN166-170

  CLIMAX 436 PC BARETE MONTE YZ VZRBaretemonteyzsiperi efaf(P.C)Yeil Talama,kumlama,apakalmailerinde(Asetat,svkimyasallarnyzesramariskininbulunduuortamlarda)kullanlr.

  EN166-175

  MEDOP GP-3 PLUS TAM KORUMALI GZLKBuulanmaynleyici4ventlasyonnoktas Svveergimimetalsramalarna,okhzlgelendarbelerekardayankldr.Optikgzlklerleberaberkullanlr.

  izilmez,buulanmazpolikarbonat. EN166-170MEDOP

  CLIMAX 538-2 TAM KORUMALI GZLK effafPVCereveBuulanmaz,izilmez,asetat,indirektventilasyonOptikgzlklekullanlabilir. EN166-170

  JSP ENELKL YZ SPERP.CveyaasetatseenekliAlnlkenelikileberaber. Talama,kumlama,puntalama,apakalmailerindekullanlr.Svkimyasallarnyzesramariskininbulunduuortamlardakullanlr.

  EN166

  CLIMAX 424 RG YZ VZRBaataklryzvizr.1.15mmP.Cvizr,izilmez,bulanmaz. EN166

 • 7YZ VZRLER ve KORUYUCU GZLKLER

  CLIMAX 545-A KAYNAKI GZLKoruyucuKaynakGzlAlr-kapanr,Vinilereve,500mmapndaSH3-9lensseenekli,gzlkstnetaklabilir.izilmez.Yeilcamseenekli. EN166-175

  CLIMAX 418 UE KAYNAKI EL MASKESGlendirilmi,alevalmazpolipropilengvdeAlpkapanabilennsiperli9-14SHkaynakcamseenekli EN175

  CLIMAX 405 CPA KAYNAKI BA MASKESGlendirilmi,alevalmazpolipropilengvdeAlpkapanabilennsiperli9-14SHkaynakcamseenekli EN175

  KAYNAKI BA MASKESGenicamlAlpkapanabilennsiperli EN175

  KUMLAMACI BA MASKES JSP EFFAF ENELKL YZ SPERP.CveyaasetatseenekliAlnlkenelikileberaber. Talama,kumlama,puntalama,apakalmailerinde(Asetat,svkimyasallarnyzesramariskininbulunduuortamlarda)kullanlr.

  EN397

 • KULAK TIKALARI ve KORUYUCU KULAKLIKLAR

 • 93M 1100 PSZ KULAK TIKACIYumuak,hipo-alerjenikpoliretankpklerkullancyamaksimumkonforsalar

  Przsz,kire-direnliyzeyKonikdizaynbirokkulakkanaliinuygundur plimodelidemevcuttur(3M1110) SesDrmeSeviyesi:37dB(SNR)

  Teslimat Kapsam:Birkutuda100iftrnbulunmaktadr.

  3M 1310 BA BANTLI KULAK TIKACIModernbantlgrltdenkoruyucurn Optimumuyumvestnkonforiinyenilikiesnekbantlar Benzersizdnlbklmezelliiptimalpozis-yonalnmasnvekolayayarlanabilmesinisalar

  Yumuakskptaklabilentkalar(3M1311) SesDrmeSeviyesi:26dB(SNR) Arlk:13g

  Teslimat Kapsam:Birkutuda50iftrnbulunmaktadr.

  SPARK PLUGS STASYONAnatomikYap,Datcmekanizmaherdeimdeyenilenirvekulaktkalarhijyenikkalr.

  7825:250ift7850:500iftMOLDEX

  3M 1110 PL KULAK TIKACIYumuak,hipo-alerjenikpoliretankpklerkullancyamaksimumkonforsalar

  Przsz,kire-direnliyzeyKonikdizaynbirokkulakkanaliinuygundur plimodelidemevcuttur(3M1110) SesDrmeSeviyesi:37dB(SNR)

  Teslimat Kapsam:Birkutuda100iftrnbulunmaktadr.

  KULAK TIKACI QUIET SNR28 dB (H29M25 L23)Kordonlu-kordonsuzseenekli,KullanmRahatSilikon EN352.2:2002SPERIAN

  MELLOWS STASYONDkseviyedekigrltyekarkoruma,evremizdekiseslerlebirliktezorunluyadagereklisinyallerideduyabilmemizisalar,

  Datcmekanizmaherdeiimdeyenilenirvekulaktkalarhijyenikkalr.

  7625:250ift7650:500iftMOLDEX

  3M 1271 PL KULAK TIKACI Ykanabilirmalzemedenyaplmkulaktkalartekrartekrarkullanabilir.Busayedemaliyetlerd-rlmolur.Yumuakoluuveergonomiktasarmdahakolaykullanlmasnsalar.Herbirikemeretaklabilenkutulariindekullanmaralarndadahatemizbirbiimdetanabilmektedir.Teslimat Kapsam:Birkutuda50iftrnbulunmaktadr.

  PURA - BAND 6600 SNR22 KafabantlkulaktkacYumuaktermoplastiktenretilmi,Ykanabilir,UzunmrlEN352.2MOLDEX

  PURA FT STASYONKlasikForm,Datcmekanizmaherdeiimdeyenilenirvekulaktkalarhijyenikkalr.

  7725:250ift7750:500iftMOLDEX

  KULAK TIKALARI ve KORUYUCU KULAKLIKLAR

 • 10

  KULAK TIKALARI ve KORUYUCU KULAKLIKLAR

  DUVARA MONTE APARATI 7060Duvaramonteaparatayrsipariverilir.Moldexistasyontekbirhareketlekolaycadeitirilebilir.

  MOLDEX

  BAA TAKILAN KULAKLIK27SNR

  AIRSOFT KULAK TIKACICamtipiYkanabilir pli

  CLASSIC EXTREMEBa Bantl Kulaklk Havaalanlar,kazilemleri,jeneratrveyksekfrekanstakikaynakileriiinuygundur.

  SNR30(H36M27L18) EN352.1 JSP

  BARETE TAKILAN KULAKLIK27SNR

  PELTOR H510 P3Barete Taklan Kulaklk Yumuakyastkl,UzunsrelikullanmlariinuygunTellitipbaretetaklrkulaklktr.26dbgrltdrmeseviyesinesahiptir.Metalsektrnde,atlyealmalarndavedsahaalmalarndakullanmidealdir.

  PELTOR H510-AUzunsrelikullanmlariinuygun,Yumuakyastkl,tellitipbabantlHafifkulaklktr180gramarlnda27dBgrltdrmeseviyesinesahiptir.Metalsektrnde,atlyealmalarndakullanmidealdir.

  PELTOR H520-A KULAKLIK210gramarlnda,babantayarlanrtellitipte,esnekzellikteolmaskulaklsneuymadakolaylksalar.

  Dkfrekanslyerlerdeyksekverimlidir.Uzunsrelikullanmlariinkonforluverahattr.Kulakoturumudkbasnldr.31dBgrltdrmeseviyesinesahiptir.Yksekgrltlkonstrksiyon,havaalanvetarmalmalariinidealdir.

  PELTOR H540-A KULAKLIK okyksekgrltlsahalariinidealkulaklktr.35dBgrltdrmeseviyesinesahip285gramarlndadr.Dkkulakoturumbasnlveyumuakyastkldr.

  Havaalan,madencilikgibiyksekgrltlortamlardakullanlr.

 • KORUYUCU MASKELER

 • 12

  Drager X-plore 1310 FFP1 Toz Maskesi Toksikolmayantozlarvelikitaerosollarakarkoruyucudur(4xOEL) KorumaFaktr:KalsiyumKarbonat,SeramikTozu,imentoTozu,KatTozu,Slfr,PamukTozu,Un,KarbonTozu,DemirTozuveOrganikYalaraKarKoruyucuTozMaskesidir.

  KullanldEndstriler:Tekstil,KatAmbalaj,MetalSanayi,Madencilik,evreMhendislii,MobilyaveAhapiliiEndstrileriinUygunKoruyucuTozMaskesidir.

  KUTU=20Adet-Kodu=3951211 CE-EN149:2001

  Drager X-plore 1310 V FFP1 Toz Maskesi Ventilli Toksikolmayantozlarvelikitaerosollarakarkoruyucudur(4xOEL) KorumaFaktr:KalsiyumKarbonat,SeramikTozu,imentoTozu,KatTozu,Slfr,PamukTozu,Un,KarbonTozu,DemirTozuveOrganikYalaraKarKoruyucuTozMaskesidir.

  KullanldEndstriler:Tekstil,KatAmbalaj,MetalSanayi,Madencilik,evreMhendislii,MobilyaveAhapiliiEndstrileriinUygunKoruyucuTozMaskesidir.

  KUTU=10Adet-Kodu=3951212 CE-EN149:2001

  Drager X-plore 1320 FFP2 Toz Maskesi Yartoksiktozlarvelikitaerosollarakarkoruyucudur(10xOEL) KorumaFaktr:KalsiyumKarbonat,SeramikTozu,imentoTozu,KatTozu,Slfr,PamukTozu,Un,KarbonTozu,DemirTozu,SuntaTozu,MdfTozu,FiberglassTozu,PlastikDuman,OrganikYalar,MineralYalar,CamTozu,BakrDuman,AluminyumTozu,Bakteri,Fungi,Mikrobakteri,Tberkloz,ManganTozu,KromajTozu,PlatinTozu,MetalTozveDumanlar,KaynakDuman,VirslerveEnzimlereKarKoruyucuTozMaskesidir.

  KullanldEndstriler:Tekstil,KatAmbalaj,MetalSanayi,Madencilik,evreMhendislii,MobilyaveYounAhapilii,Kaynaklk,Yaptrc,MetalKesme,Hastane,LaboratuvarvelaretimEndstrileriinUygunKoruyucuTozMaskesidir.

  KUTU=20Adet-Kodu=3951213CE-EN149:2001

  Drager X-plore 1320 V FFP2 Toz Maskesi Ventilli Yartoksiktozlarvelikitaerosollarakarkoruyucudur(10xOEL) KorumaFaktr:KalsiyumKarbonat,SeramikTozu,imentoTozu,KatTozu,Slfr,PamukTozu,Un,KarbonTozu,DemirTozu,SuntaTozu,MdfTozu,FiberglassTozu,PlastikDuman,OrganikYalar,MineralYalar,CamTozu,BakrDuman,AluminyumTozu,Bakteri,Fungi,Mikrobakteri,Tberkloz,ManganTozu,KromajTozu,PlatinTozu,MetalTozveDumanlar,KaynakDuman,VirslerveEnzimlereKarKoruyucuTozMaskesidir.

  KullanldEndstriler:Tekstil,KatAmbalaj,MetalSanayi,Madencilik,evreMhendislii,MobilyaveYounAhapilii,Kaynaklk,Yaptrc,MetalKesme,Hastane,LaboratuvarvelaretimEndstrileriinUygunKoruyucuTozMaskesidir.

  KUTU=10Adet-Kodu=3951214CE-EN149:2001

  Drager X-plore 1320 V Karbon Filtreli FFP2 Toz Maskesi Ventilli Yartoksiktozlarvelikitaerosollarakarkoruyucudur(10xOEL) OrganikBuharlardanKaynaklananKtKokuKorumaFaktr:Boyalar,Pestisitler(Bceklalar,OrganikTarmsallalarvb.)KaynakKokusu,Ketonlar(Parfm,KokuluSabunveampuanvb.)HidroKarbonlar(Benzin,Naftalin,AsetonveMetanGazvb.)ElektronikEndstriler(Batarya,Akvb.),MadencilikEndstrisi,HidrojenSlfit,SlfrOksit,NitrojenveKtKokularaKarKoruyucuMaskedir

  KorumaFaktr:KalsiyumKarbonat,SeramikTozu,imentoTozu,KatTozu,Slfr,PamukTozu,Un,KarbonTozu,DemirTozu,SuntaTozu,MdfTozu,FiberglassTozu,PlastikDuman,OrganikYalar,MineralYalar,CamTozu,BakrDuman,AluminyumTozu,Bakteri,Fungi,Mikrobakteri,Tberkloz,ManganTozu,KromajTozu,PlatinTozu,MetalTozveDumanlar,KaynakDuman,VirslerveEnzimlereKarKoruyucuTozMaskesidir.

  KullanldEndstriler:Tekstil,KatAmbalaj,MetalSanayi,Madencilik,evreMhendislii,MobilyaveYounAhapilii,Kaynaklk,Yaptrc,MetalKesme,Hastane,LaboratuvarvelaretimEndstrileriinUygunKoruyucuTozMaskesidir.

  KUTU=10Adet-Kodu=3951215CE-EN149:2001

  KORUYUCU MASKELER

 • 13

  Drager X-plore 1330 V S/M FFP3 Toz Maskesi - Ventilli Toksiktozlarvelikitaerosollarakarkoruyucudur(40xOEL) KorumaFaktr:KalsiyumKarbonat,SeramikTozu,imentoTozu,KatTozu,Slfr,PamukTozu,Un,KarbonTozu,DemirTozu,SuntaTozu,MdfTozu,FiberglassTozu,PlastikDuman,OrganikYalar,MineralYalar,CamTozu,BakrDuman,AluminyumTozu,Bakteri,Fungi,Mikrobakteri,Tberkloz,ManganTozu,KromajTozu,PlatinTozu,MetalTozveDumanlar,KaynakDuman,VirslerveEnzimlereKarKoruyucuTozMaskesidir.

  KullanldEndstriler:Tekstil,KatAmbalaj,MetalSanayi,Madencilik,evreMhendislii,MobilyaveYounAhapilii,Kaynaklk,Yaptrc,MetalKesme,Hastane,Laboratuvarlar,laretimTesisleri,ToksikArtmaTesisleri,BataryaveAkmalatEndstrileriinUygunKoruyucuTozMaskesidir.

  KUTU=5Adet-Kodu=3951216CE-EN149:2001

  Drager X-plore 1510 FFP1 Toz Maskesi Toksikolmayantozlarvelikitaerosollarakarkoruyucudur(4xOEL) KorumaFaktr:KalsiyumKarbonat,SeramikTozu,imentoTozu,KatTozu,Slfr,PamukTozu,Un,KarbonTozu,DemirTozuveOrganikYalaraKarKoruyucuTozMaskesidir.

  KullanldEndstriler:Tekstil,KatAmbalaj,MetalSanayi,Madencilik,evreMhendislii,MobilyaveAhapiliiEndstrileriinUygunKoruyucuTozMaskesidir.

  KUTU=20Adet-Kodu=3951211 CE-EN149:2001

  Drager X-plore 1510 V FFP1 Toz Maskesi Ventilli Toksikolmayantozlarvelikitaerosollarakarkoruyucudur(4xOEL) KorumaFaktr:KalsiyumKarbonat,SeramikTozu,imentoTozu,KatTozu,Slfr,PamukTozu,Un,KarbonTozu,DemirTozuveOrganikYalaraKarKoruyucuTozMaskesidir.

  KullanldEndstriler:Tekstil,KatAmbalaj,MetalSanayi,Madencilik,evreMhendislii,MobilyaveAhapiliiEndstrileriinUygunKoruyucuTozMaskesidir.

  KUTU=10Adet-Kodu=3951212 CE-EN149:2001

  Drager X-plore 1710 FFP1 Toz Maskesi Toksikolmayantozlarvelikitaerosollarakarkoruyucudur(4xOEL) KorumaFaktr:KalsiyumKarbonat,SeramikTozu,imentoTozu,KatTozu,Slfr,PamukTozu,Un,KarbonTozu,DemirTozuveOrganikYalaraKarKoruyucuTozMaskesidir.

  KullanldEndstriler:Tekstil,KatAmbalaj,MetalSanayi,Madencilik,evreMhendislii,MobilyaveAhapiliiEndstrileriinUygunKoruyucuTozMaskesidir.

  KUTU=20Adet-Kodu=3951211 CE-EN149:2001

  Drager X-plore 1710 V FFP1 Toz Maskesi Ventilli Toksikolmayantozlarvelikitaerosollarakarkoruyucudur(4xOEL) KorumaFaktr:KalsiyumKarbonat,SeramikTozu,imentoTozu,KatTozu,Slfr,PamukTozu,Un,KarbonTozu,DemirTozuveOrganikYalaraKarKoruyucuTozMaskesidir.

  KullanldEndstriler:Tekstil,KatAmbalaj,MetalSanayi,Madencilik,evreMhendislii,MobilyaveAhapiliiEndstrileriinUygunKoruyucuTozMaskesidir.

  KUTU=10Adet-Kodu=3951212 CE-EN149:2001

  KORUYUCU MASKELER

 • 14

  KORUYUCU MASKELER

  Drager X-plore 1710V Odour Karbon Filtreli Ventilli FFP1 Toz Maskesi Toksikolmayantozlarvelikitaerosollarakarkoruyucudur(4xOEL) KorumaFaktr:KalsiyumKarbonat,SeramikTozu,imentoTozu,KatTozu,Slfr,PamukTozu,Un,KarbonTozu,DemirTozuveOrganikYalaraKarKoruyucuTozMaskesidir.

  KullanldEndstriler:Tekstil,KatAmbalaj,MetalSanayi,Madencilik,evreMhendislii,MobilyaveAhapiliiEndstrileriinUygunKoruyucuTozMaskesidir.

  KUTU=10Adet-Kodu=3951212 CE-EN149:2001

  Drager X-plore 1720 FFP2 Toz Maskesi Yartoksiktozlarvelikitaerosollarakarkoruyucudur(10xOEL) KorumaFaktr:KalsiyumKarbonat,SeramikTozu,imentoTozu,KatTozu,Slfr,PamukTozu,Un,KarbonTozu,DemirTozu,SuntaTozu,MdfTozu,FiberglassTozu,PlastikDuman,OrganikYalar,MineralYalar,CamTozu,BakrDuman,AluminyumTozu,Bakteri,Fungi,Mikrobakteri,Tberkloz,ManganTozu,KromajTozu,PlatinTozu,MetalTozveDumanlar,KaynakDuman,VirslerveEnzimlereKarKoruyucuTozMaskesidir.

  KullanldEndstriler:Tekstil,KatAmbalaj,MetalSanayi,Madencilik,evreMhendislii,MobilyaveYounAhapilii,Kaynaklk,Yaptrc,MetalKesme,Hastane,LaboratuvarvelaretimEndstrileriinUygunKoruyucuTozMaskesidir.

  KUTU=20Adet-Kodu=3951213 CE-EN149:2001

  Drager X-plore 1720V FFP2 Toz Maskesi Ventilli Yartoksiktozlarvelikitaerosollarakarkoruyucudur(10xOEL) KorumaFaktr:KalsiyumKarbonat,SeramikTozu,imentoTozu,KatTozu,Slfr,PamukTozu,Un,KarbonTozu,DemirTozu,SuntaTozu,MdfTozu,FiberglassTozu,PlastikDuman,OrganikYalar,MineralYalar,CamTozu,BakrDuman,AluminyumTozu,Bakteri,Fungi,Mikrobakteri,Tberkloz,ManganTozu,KromajTozu,PlatinTozu,MetalTozveDumanlar,KaynakDuman,VirslerveEnzimlereKarKoruyucuTozMaskesidir.

  KullanldEndstriler:Tekstil,KatAmbalaj,MetalSanayi,Madencilik,evreMhendislii,MobilyaveYounAhapilii,Kaynaklk,Yaptrc,MetalKesme,Hastane,LaboratuvarvelaretimEndstrileriinUygunKoruyucuTozMaskesidir.

  KUTU=10Adet-Kodu=3951214 CE-EN149:2001

  Drager X-plore 1720V Odour Karbon Filtreli FFP2 Toz Maskesi Ventilli Yartoksiktozlarvelikitaerosollarakarkoruyucudur(10xOEL) OrganikBuharlardanKaynaklananKtKokuKorumaFaktr:Boyalar,Pestisitler(Bceklalar,OrganikTarmsallalarvb.)KaynakKokusu,Ketonlar(Parfm,KokuluSabunveampuanvb.)HidroKarbonlar(Benzin,Naftalin,AsetonveMetanGazvb.)ElektronikEndstriler(Batarya,Akvb.),MadencilikEndstrisi,HidrojenSlfit,SlfrOksit,NitrojenveKtKokularaKarKoruyucuMaskedir.

  KorumaFaktr:KalsiyumKarbonat,SeramikTozu,imentoTozu,KatTozu,Slfr,PamukTozu,Un,KarbonTozu,DemirTozu,SuntaTozu,MdfTozu,FiberglassTozu,PlastikDuman,OrganikYalar,MineralYalar,CamTozu,BakrDuman,AluminyumTozu,Bakteri,Fungi,Mikrobakteri,Tberkloz,ManganTozu,KromajTozu,PlatinTozu,MetalTozveDumanlar,KaynakDuman,VirslerveEnzimlereKarKoruyucuTozMaskesidir.

  KullanldEndstriler:Tekstil,KatAmbalaj,MetalSanayi,Madencilik,evreMhendislii,MobilyaveYounAhapilii,Kaynaklk,Yaptrc,MetalKesme,Hastane,LaboratuvarvelaretimEndstrileriinUygunKoruyucuTozMaskesidir.

  KUTU=10Adet-Kodu=3951215CE-EN149:2001

  Drager X-plore 1730V FFP3 Toz Maskesi - Ventilli Toksiktozlarvelikitaerosollarakarkoruyucudur(40xOEL) KorumaFaktr:KalsiyumKarbonat,SeramikTozu,imentoTozu,KatTozu,Slfr,PamukTozu,Un,KarbonTozu,DemirTozu,SuntaTozu,MdfTozu,FiberglassTozu,PlastikDuman,OrganikYalar,MineralYalar,CamTozu,BakrDuman,AluminyumTozu,Bakteri,Fungi,Mikrobakteri,Tberkloz,ManganTozu,KromajTozu,PlatinTozu,MetalTozveDumanlar,KaynakDuman,VirslerveEnzimlereKarKoruyucuTozMaskesidir.

  KullanldEndstriler:Tekstil,KatAmbalaj,MetalSanayi,Madencilik,evreMhendislii,MobilyaveYounAhapilii,Kaynaklk,Yaptrc,MetalKesme,Hastane,Laboratuvarlar,laretimTesisleri,ToksikArtmaTesisleri,BataryaveAkmalatEndstrileriinUygunKoruyucuTozMaskesidir.

  KUTU=5Adet-Kodu=3951217CE-EN149:2001

 • 15

  KORUYUCU MASKELER

  Termoplastik kauuk, farkl filtre seenekli EN140-EN141CLIMAX

  MOLDEX TOZ PED TUTUCU

  YARIM YZ MASKE YEDEK FLTRES EN 141 EN141

  YARIM YZ MASKE MOLDEX Tekrarkullanlabiliryarmyzmaskeler.Maksimumhijyenvetasarrufiin. Farklgazvetozfiltreleriylekombineedilebilir.Esneklik,rahatlkveyzetamoturmaiintermoplastikmalzemedenyaplmtr.

  EN140MOLDEX

  CLIMAX 732 TAM YZ MASKES Silikon-KauukseenekliPanoramikPCvizriftfiltreli EN136

  MOLDEX TOZ PED

  TAM YZ MASKE YEDEK FLTRES EN 141 EN141

 • KORUYUCU ELDVENLER

 • 17

  RME LATEKS EL-450 YEL%100doallateksilekapldr. Yeilkaplrmelateks. zelparmakkorumadesteisayesindeellerinizikorur. Anmaya,kesilmeye,yrtlmayavedelinmeyedayankldr. ParaBakmveimalatalaniinuygundur. Camileriniziinkayganlengelleyicistnzelliesahiptir.

  KORUYUCU ELDVENLER

  LATEKS KAPLAMA EL-200 Latekskaplamaldr. rgbileklibueldivenihertrlsanayimontajveyklemeilerinizderahatlklakullanabilirsiniz.

  NITRIL EL-350NitrilkaplamalvergbileklidirYrtlmavedelinmeyekardirenlidirMontaj,otomotivsanayi,pararetimi,yklemevehafifsanayiilerinderahatlklakullanlabilir

  EN388testsonucu4111

  ELK-1 LACVERT Yarmnitrilkaplamal,bilekksmrglastiklidir. Eletamoturur. LacivertrenklidirYklemevehafifsanayide,yapveinaatilerindegvenlekullanlabilir.

  LATEKS KAPLAMA EL-250 Latekskaplamaldr rgbileklibueldivenihertrlsanayimontajveyklemeilerinizderahatlklakullanabilirsiniz.

  EN388testsonucu2121

  RME LATEKS EL-450 TURUNCU%100doallateksilekapldr. Turuncukaplrmelateks. zelparmakkorumadesteisayesindeellerinizikorur. Anmaya,kesilmeye,yrtlmayavedelinmeyedayankldr. ParaBakmveimalatalaniinuygundur. Camileriniziinkayganlengelleyicistnzelliesahiptir.

  ELK-1 SARI Yarmnitrilkaplamal,bilekksmrglastiklidir. Eletamoturur.Sarrenklidir.Montaj,yklemevehafifsanayiilerinde,oto-motivveinaatilerindegvenlekullanlabilir.

  LATEKS KAPLAMA EL-300 Nitrilkaplamalvergbileklidir. Yrtlmavedelinmeyekardirenlidir.Montaj,otomotivsanayi,pararetimi,yklemevehafifsanayiilerinderahatlklakullanlabilir.

  ELK-2 LACVERTNitrilkaplamaldr.Lacivertrenklidir.Anatomikkalbveekstrakalnlsayesindestnkorumasalar.rgbileklidir.

  Montaj,yklemevehafifsanayiilerindegvenlekullanlabilir.

  Boy rn Kodu Koli Adedi9 22.04001 240ift10 22.04000 240ift

  Boy rn Kodu Koli Adedi9 22.04751 240ift10 22.04750 240ift

  Boy rn Kodu Koli Adedi9 240ift10 240ift

  Boy rn Kodu Koli Adedi9 22.04007 240ift10 22.04006 240ift

  Boy rn Kodu Koli Adedi8 22.02002 288ift9 22.02001 288ift10 22.02000 288ift

  Boy rn Kodu Koli Adedi9 22.03501 240ift10 22.03500 240ift

  Boy rn Kodu Koli Adedi9 22.04004 144ift10 22.04003 144ift

  Boy rn Kodu Koli Adedi9 22.06001 144ift10 22.06000 144ift

 • 18

  KORUYUCU ELDVENLER

  ELK-2 SARINitrilkaplamaldr. Sarrenklidir.Anatomikkalbveekstrakalnlsayesindestnkorumasalar.

  rgbileklidir.Montaj,yklemevehafifsanayiilerindegvenlekullanlabilir

  ELK-6 Ekstrakalnlktanitrilkaplvebilekkorumaldr. Ya,petrolvetrevlerinekardirenlidir. Muflonluyapsylaellerinrahatnefesalmasnsalar. Arsanayieldivenianma,kesilme,delinmeveyrtlmayakaruzunsredayankllkgsterir.

  Metalretim,inaatveyapilerindekullanlabilir.Harikatutuzelliiilekavramailemlerinidahakolayvegvenliklar.

  Keskinvesrtnmelimaddelerekarekstrakorumasalar.

  ELK-4 Ekstrakalnlkta,nitrilkapl,bilekkorumaldr.Anmayakardayankldr.Ya,petrolvetrevlerinekardirenlidir.Otomotiv,tama,metalretimvearsanayiilerindekullanlabilir.

  Harikatutuzelliiilekavramailemlerinidahakolayvegvenliklar.

  Keskinvesrtnmelimaddelerekardayankldr.

  ELK-7Beyazrenkli%100dikisizastarzerinegrinitrilkaplanmtr.

  Elemkemmeloturur.Hassasiyetveeliigerektirentmilerde,montajuygulamalarnda,otomotivveelektroniksektrlerindegvenlekullanlabilir.

  Delinmeyevesrtnmeyekaruzunsredayankldr

  ELK-5 Ekstrakalnlktanitrilkaplrgbileklibueldivenmkemmelbirkorumasalar.

  Ya,petrolvetrevlerinekardirenlidir. Arsanayieldivenianma,kesilme,delinmeveyrtlmayakaruzunsredayankllkgsterir.

  Metalretim,inaatveyapilerindekullanlabilir.

  Harikatutuzelliiilekavramailemlerinidahakolayvegvenliklar.

  POLIURETHAN KAPLU PU-600Poliretankaplrmebileklimontajeldiveni Farklboylariinfarklkonrenklerinesahiptir. Farklalmaalanlariinfarkleldivenrenklerimevcuttur.

  zelliklemontajbantlarnda,hassasmontajilerindeanatomikyapssayesindetercihedilir.

  Poliretankaplamassayesindeellebtnleenvehassasiyetiyksekbireldivendir.

  Boy rn Kodu Koli Adedi8 22.02501 144ift9 22.02502 144ift10 22.02500 144ift

  Boy rn Kodu Koli Adedi9 22.05001 144ift10 22.05000 144ift

  Boy rn Kodu Koli Adedi9 22.04500 144ift10 22.04501 144ift

  Boy rn Kodu Koli Adedi9 22.06501 288ift10 22.06500 288ift

  Boy rn Kodu Koli Adedi9 22.02550 144ift10 22.02551 144ift

  rn KoduBoy Beyaz Siyah Gri Koli Adedi6 22.06630 22.06660 22.06600 240ift7 22.06631 22.06661 22.06601 240ift8 22.06632 22.06662 22.06602 240ift9 22.06633 22.06663 22.06603 240ift10 22.06634 22.06664 22.06604 240ift

  SiyahBeyazGri

 • 19

  KORUYUCU ELDVENLER

  NITRIL ORME ELK-9Nitrilkaplamaldr.rmeeldivenolup,ellerinrahatlklahavaalmasnsalar.

  Parabakmveimalatiinkullanlabilir.Yalmetal,plastikvekauukparalarnngvenlibirbiimdekavranmasnsalar.

  Hafifsanayivemontajilerinizikolaylatrr.Petrolilerindekullanmauygundur.

  EL-DT 20Takviyeli Deri Montaj EldiveniParalinekderisindenyaplmtr.Avuiitakviyeliolup,arkasizgilikotondur.Grirenklidir.Yarastarldr.Bilekksmlastikkaplamalizgidesenlidir.Mekanikelaletlerikullanmgerektirenatlyeilerindegvenlekullanlabilir.

  B100 LATEKS RME ELDVENKaymaynleyicilatekskaplamaldr.Bilekksmlastikliveiyikavramazelliinesahiptir.

  rmeolanbueldivenhafifsanayide,atlyelerde,iocaklarndailerinizikolaycayapmanzayardmcolur.

  Camilerindedekullanmauygundur.

  EL-DT 25Takviyeli Deri Montaj EldiveniParalinekderisindenyaplmtr. Takviyeliavuiivearkasizgilikotoneklindedir.Grirenkli.Yarastarldr.

  Bilekksmlastikkaplamalveizgidesenlidir. Eldiveni,mekanikelaletlerikullanmgerektirenyerlerde,atlyeilerinizdekullanabilirsiniz.

  Demiratlyelerindekullanmauygundur.

  EL-DM10 Deri Montaj EldiveniParalinekderisindenyaplmtr. nce,esnekyamalavuii,arkasizgilikotonvekotdesenliolaraktasarlanmtr.

  Bilekksmeldiveneyaptrlmtr.Grirenklidir.Yarmastarldr.Atlyelerindekimekanikilerde,baheveeilerindekullanlabilir.

  EL-DK 30Kaynak Eldiveni nekderisindenretilmitir.Krmzrenklidir.Avuiivearkastekkaplamavetamastarlolaraktasarlanmtr.

  Isalevvesrayankvlcmlarakaretkinkorumasalar.

  Boy rn Kodu Koli Adedi9 22.08000 144ift10 22.08001 144ift

  Boy rn Kodu Koli Adedi9 15.03001 240ift10 15.03000 240ift

  Boy rn Kodu Koli AdediStandart 22.11001 120iftAnma Kesilme Yrtlma Delinme

  2 1 4 3

  Boy rn Kodu Koli AdediStandart 22.11000 72iftAnma Kesilme Yrtlma Delinme

  2 2 3 4

  Boy rn Kodu Koli AdediStandart 22.11003 120iftAnma Kesilme Yrtlma Delinme

  3 1 2 3

  Boy rn Kodu Koli AdediStandart 22.11002 120iftAnma Kesilme Yrtlma Delinme

  3 2 4 3

 • 20

  KORUYUCU ELDVENLER

  Boy rn Kodu Koli AdediS 21.02002 100iftM 21.02001 100iftL 21.02000 100iftXL 21.02003 100ift

  Boy rn Kodu Koli Adedi8 22.09001 144ift9 22.09002 144ift10 22.09000 144ift

  Argon Kaynak Eldiveni EL-DA 45 Grideridenimaledilmitir Argonkaynakeldiveniolarakkullanlr Isyadayankldr EN388testsonucu3133veEN407testsonucu413X4X

  Isya Dayankl Eldiven (2 parmak)Ykseksyadayankldr.2parmaklolaraktasarlanmtr.Haddehanelerde,dkmhanelerdeveekmekfrnlarndagvenlekullanlabilir

  rnKodu:15.01000

  Camc Eldiveni%100doallateksilekapldr.rmeastarasahiptir.zelparmakkorumadesteisayesindeellerinizikorur.

  Anmaya,kesilmeye,yrtlmayavedelinmeyekaruzunsredayankllkgsterir.

  Parabakmveimalatalaniinuygundur.Kayganlengelleyicistnzelliiilecamileriiinidealdir.

  Argon Kaynak Eldiveni KISA KON Grideridenimaledilmitir Argonkaynakeldiveniolarakkullanlr Isyadayankldr EN388testsonucu3133veEN407testsonucu413X4X

  Isya Dayankl Eldiven (5 parmak)Ykseksyadayankldr.5parmaklolaraktasarlanmtr.Haddehanelerde,dkmhanelerdeveekmekfrnlarndagvenlekullanlabilir

  rnKodu:15.01001

  PVC Uzun Kollu EldivenUzunkolludur(~min70cm)Bileekadarlateksolup,kontarafvinildir.Omuzkonculastikliolupkaymayengeller. Strnleriretiminderahatlklakullanlabilir.

  Veterinerliktekullanmauygundur.Anma,kesilme,yrtlmavedelinmeyekaruzunsredayankldr.

  KESLMEYE DAYANIMLI ELDVEN Kesilmeyekarmaksimumseviyededayankllkgsterir.

  Mkemmelvetamkorumasalayanergonomiktasarmylakullanmkolaylyaratr.

  Esnekbileklikliolanbueldiven,uzunmrllveykanabilirlikzelliiyledekasaplarda,etveyiyeceksektrnderahatlklakullanlabilir.Boy rn Kodu Koli Adedi8 22.01002 12Adet9 22.01001 12Adet10 22.01000 12Adet

  KESLMEYE DAYANIMLIKEVLAR KOLLUK Kesilmeyekarmaksimumseviyededayankllkgsterir.

  Mkemmelvetamkorumasalayanergonomiktasarmylakullanmkolaylyaratr.

  Esnekbileklikliolanbukolluk,uzunmrllveykanabilirdir.

 • 21

  KORUYUCU ELDVENLER

  USTA Dyzeyikayganlnleyiciyapdadr. yzeyipamuklakaplanmtr. Ellerikoruyucuekstrakalitesiylehertrlsva,tula,duvar,fayans,inivemozaikveinaatilerinizderahatlklakullanlabilir.

  OrtalamaArlk75gr.

  KORUN KALIN yzeyipamuktozuilekaplanmtr. Ekstrakalnlkvekalitesiylesanayialanndadayanklolanbueldivenigvenlekullanabilirsiniz.

  Tulavemermerileriiinuygundur.Ortalamaarlk110gr.

  USTA ULTRADyzeyikayganlnleyiciyapdadr. yzeyipamuklakaplanmtr. Ellerikoruyucuekstrakalitesiylehertrlsva,tula,duvar,fayans,ini,mozaik,inaatvesanayi,ilerinizderahatlklakullanlabilir.

  Ortalamaarlk85gr.

  KORUN DUYARLI yzeyipamuktozuilekaplanmtr.Uygunkalnlkvekalitesiylesanayialanvehassasiyetgerektirentmilerinizderahatlklakullanabilirsiniz.

  Ortalamaarlk75gr.

  KORUN NORMAL yzeyipamuktozuilekaplanmtr.Kalnlvekalitesiylehafifsanayialanndadayanklolanbueldivenigvenlekullanabilirsiniz.

  Ortalamaarlk95gr.

  KORUN TURUNCU yzeyipamuktozuilekaplanmtr.zelparmakkalnlnasahiptir Ekstrakalitesiylesanayialannda,zellikletulavemermerilerindegvenlekullanabilirsiniz.

  Boy rn Kodu Barkodu Koli Adedi9 12.02502 8690648306002 150ift9,5 12.02501 8690648306958 120ift10 12.02500 8690648306101 120ift

  Boy rn Kodu Barkodu Koli Adedi9 12.02003 8690648301001 100ift9,5 12.02002 8690648301001 100ift10 12.02001 8690648301001 100ift

  Boy rn Kodu Barkodu Koli Adedi9 21.04002 8690648307108 120ift9,5 21.04001 8690648307207 120ift10 21.04000 8690648307306 120ift

  Boy rn Kodu Barkodu Koli Adedi9 12.01002 8690648301001 150ift9,5 12.01001 8690648301001 120ift10 12.01000 8690648301001 120ift

  Boy rn Kodu Barkodu Koli Adedi9 12.01503 8690648301001 150ift9,5 12.01502 8690648301001 120ift10 12.01501 8690648301001 120ift10,5 12.01500 8690648301001 120ift

  Boy rn Kodu Barkodu Koli Adedi9 21.03501 8690648301001 120ift10 21.03500 8690648301001 120ift

 • 22

  KORUYUCU ELDVENLER

  USTA UZUN yzeyipamuktozuilekaplanmtr. Ekstrauzunlua(~45cm)sahip. Sanayialanndamontajilerindegvenlekullanlabilir.

  KORUN NTRL YEL yzeyipamuktozuilekaplanmtr.Yeilnitrilkapldr.Hertrlboya,vernik,polyesterilerindegvenlekullanlabilir.

  KORUN UZUN SYAH Siyahdyzey,turuncuvezelprzsziyzeyesahiptir.

  Ekstrakalnveuzunluasahiptir.(~45cm)Sanayialanndagvenlekullanlabilir.Petrolartmailemlerindekullanlabilir.

  SOL-VEX 37-675 / 37-676 / 37-695 Yksekperformanslkimyasalkorumazelliiendstristandardnoluturur

  Sondereceglmekanikgcvekimyasaldirencivardr.

  Rahatveuzunmrldr ISO9002sertifikaldr. Kabartmakumlu-yamasolanyuzeyisahiptir. Salamnitrilfilmdenyaplmtr ekmelerevedarbeleredoallateksveyavinileldivenlerden2-3kezdahadayankldr.

  nerilen Kullanm Alanlar Kimyasalilemlerde Petrolartmailemlerinde Havauzaysanayiveotomotivyazmnde KesmeyakullananmakinealmalarndaMetalretiminde(delmevekesme)Mobilya,akmlatr,veelektronikretimsahalarnda(Yariletkenlerinvedevrekartlarnnretiminde)

  Boyaveboyaatlyeleriuygulamalarnda Tarm:Bcekilacvefabrikakorumakimyasallaruygulamalarnda

  Ambalaj37-675,37-676:HerKutuda144ift37-695HerKutuda72ift37-675AstarlKumYamas330mmYeil0.38mm37-676AstarlTersbaklavabiimi330mmYeil0.38mm37-695AstarlTersbaklavabiimi380mmYeil0.425mm

  KORUN NITRIL UZUN YEL yzeyipamuktozuilekaplanmtr.Yeilnitrilkapldr.Uzunkonludur(~40cm)Petrolvekimyeviilerdekullanmakiinuygundur.

  SOL-VEX Premium 37-900 Yksekrisktekikimyasalalmalariinyenigvenlikstandartlarsalayanbirincikalitenitril.

  Herbireldiventektekhavabasnctestindengeirilmitir. EndstridekiendkAQLdeerinesahiptir:0.065 Yenigelitirilminitrilfilmidahafazlagvestnkimyasaldirensalar

  ISO9001sertifikaldr%100testedilir:Hereldiventekteksznttestindengeirilirvesevkyatncesiherhangibirkusurunolupolmadnabaklr.

  KimyasalaDirenli

  ZOLE ELDVEN ELSEC-POLONYAEN60903:2003 ISO9001:2000CE1437

  CLASS00 2500VCLASS0 5000VCLASS1 10000VCLASS2 20000VCLASS3 30000VCLASS4 36000V

  Boy rn Kodu Barkodu Koli AdediStandart 21.04500 8690648205190 100ift

  Boy rn Kodu Barkodu Koli AdediStandart 21.03000 8690648205916 50ift

  Boy rn Kodu Barkodu Koli Adedi9 21.01501 8690648206951 100ift10 21.01500 8690648206951 100ift

  Boy rn Kodu Barkodu Koli Adedi8 21.01002 8690648301001 150ift9 21.01001 8690648301001 150ift10 21.01000 8690648301001 150ift

 • 23

  KORUYUCU ELDVENLER

  TouchN Tuff 92-500/ 92-600 Sadece0,12mmkalnlktadr. kincideriymigibieleuyarelisonderecesksarar.rnlerinizdahagvenilirhassaciltleriindahagvenlidir LateksyadaPVCatlabileneldivenlerekyaslakatdahadelinmedirencivardr

  %100nitrildir:Balmumu,silikonyadayumuatclariermez.Astarolarakkullanldndahafifverahattr.

  nerilen Kullanm Alanlar LaboratuaralmasndaKimyasalendstrideAcilservislerde Elektronikvedierkarkmontajalmalarnda

  Crusader Flex 42-474Kesmelere,vurularavesrtnmelerekarmkemmeldirencesahiptir.

  Kuruveyalyzeylerdeharikakavramaimkanverir Isdankoruyanbirbariyervekaplamaierir. Elinarkas,nkolvebilekksmoluabilecekscaklktehlikelerinekarkorunur.(180Cdereceyekadar)

  KaplamaveastarokesnektirAmyantszdralmablgesindedikiyokturokdayankldrDefalarcaykanabilir.

  nerilen Kullanm Alanlar ScakCamlerinde. Lastikendstrisinde:tekerleklastikleriniyenidenkalplarken,kemerveprofillerde,vulkanizasyonda,snflandrmada,v.s.

  Termoplastiklerinkalplanmasnda Scakdkmilerinde ScaktahtatabaklartutarkenOtoklavdansterilrnlerinalrken

  AmbalajHerbirkutuda72ift

  ELK RG ELDVENLER

 • KORUYUCU KIYAFETLER

 • 25

  KORUYUCU KIYAFETLER

  MONTLAR

  NLKLER

  CAN M1 CAN M2 CAN M3 CAN M4

  CAN 01

  CAN 02

  CAN 03

  CAN 04

  CAN 08

  CAN 05 CAN 06

  CAN 07

  NLKLER

 • 26

  KORUYUCU KIYAFETLER

  PENYE & LACOSTE & SWEAT TRTLER

  CAN T1

  CAN T4

  CAN T2

  CAN T5

  CAN T3

  CAN T6

 • 27

  KORUYUCU KIYAFETLER

  APKALAR

  TAKIMLAR

  CAN S1

  CAN TKM1

  CAN TKM4 CAN TKM5

  CAN TKM3

  CAN TKM2

  CAN S2 CAN S3

  TAKIMLAR

 • 28

  KORUYUCU KIYAFETLER

  TULUMLAR

  CAN TLM1

  CAN TLM4

  CAN TLM7 CAN TLM8 CAN TLM9 CAN TLM10

  CAN TLM5 CAN TLM6

  CAN TLM2 CAN TLM3

 • 29

  KORUYUCU KIYAFETLER

  YAMURLUKLAR

  YERL BALIKI YAMURLUK

  POLYESTER / PVC YAMURLUK

  POLYESTER / PVC YAMURLUK TAKIM

  PVC YAMURLUK / 0,25 mm Astarsz 0,32 mm Astarl

  PVC YAMURLUK TAKIM / 0,25 mm Astarsz 0,32 mm Astarl

  0,18 mm PVCKollar ve Yakas Kadifeli

  Yamurluk Ceket

  REFLEKTRL BALIKI YAMURLUK TAKIM

  BALIKIYAMURLUK TAKIM

 • 30

  KORUYUCU KIYAFETLER

  YELEKLER

  Astarl Reflektrl Yelek

  Drt eritli Reflektrl Yelek Su Geirmez Astarl Yelek

  Aba Yelek Kargo YelekDeri Yelek

  ki eritli Reflektrl Yelek

 • KORUYUCU AYAKKABILAR

 • 32

  KORUYUCU AYAKKABILAR

  FRMA PROFLFRMA PROFLYEL AYAKKABI SAN.TC.A.. ylda 450.000 ift i gvenlik ve personel ayakkab retimiyle sektrn nde gelen kurulular arasndadr. Birdnya markas olan YEL KUNDURAnn kuruluudur. Kendi retim konusunda dnyada uygulanan en son teknolojiyi ve yeniliki gelimeleritakip eden ve uygulayan firmamz, hzl kaliteli ve maksimum mteri memnuniyeti ilkelerini yerine getirmenin gururunu yaamaktadr.lkemizin lider kurulu ve kurumlarna, dnyada uygulanan ayakkab retim tekniklerinin tmn kullanarak hizmet veren enderkurululardan biridir.

  retim tekniklerimiz;Goodyear weltDa Monte (Sandalet Monte)Foral Diki YaptrmaDirekt Enjeksiyon Sistemi (PU/PU, PU/TPU, PU/HDR)Vulkanize Enjeksiyon Sistemi (Kauuk)j y ( )

  Kalite Sistem Belgelerimiz;TSEEN Gvenlii Normlarnn tamam.

  COMPANY PROFILEYEL AYAKKABI SAN.TC.A.. is among the leading companies of the sector by the production of 450.000 pairs of work safety and personnelshoes. It is the establishment of the Yeil Kundura which is the world trade mark.Our firm which follows and performs the latest technology and progressive developments implemented in the world in its own productionsituation, is experiencing and make others to experience the honour of fulfilling the rapid, qualified and maximum customer satisfaction. It isthe leader company that gives service to the leader companies and associations of our country. It is the precious company that uses shoemanufacturing techniques performed in the world.

  Manufacturing techniques that we use:Goodyear weltE t l fi i (S d l t)External fixing (Sandals mount)Opensewed adhesive bondingDirect Injection System (PU/PU, PU/TPU, PU/HDR)Vulcanized Injection System (Rubber)

  Quality System Certificates that we use:TSETSEAll of EN Work Safety Norms

  FRMA PROFLFRMA PROFLYEL AYAKKABI SAN.TC.A.. ylda 450.000 ift i gvenlik ve personel ayakkab retimiyle sektrn nde gelen kurulular arasndadr. Birdnya markas olan YEL KUNDURAnn kuruluudur. Kendi retim konusunda dnyada uygulanan en son teknolojiyi ve yeniliki gelimeleritakip eden ve uygulayan firmamz, hzl kaliteli ve maksimum mteri memnuniyeti ilkelerini yerine getirmenin gururunu yaamaktadr.lkemizin lider kurulu ve kurumlarna, dnyada uygulanan ayakkab retim tekniklerinin tmn kullanarak hizmet veren enderkurululardan biridir.

  retim tekniklerimiz;Goodyear weltDa Monte (Sandalet Monte)Foral Diki YaptrmaDirekt Enjeksiyon Sistemi (PU/PU, PU/TPU, PU/HDR)Vulkanize Enjeksiyon Sistemi (Kauuk)j y ( )

  Kalite Sistem Belgelerimiz;TSEEN Gvenlii Normlarnn tamam.

  COMPANY PROFILEYEL AYAKKABI SAN.TC.A.. is among the leading companies of the sector by the production of 450.000 pairs of work safety and personnelshoes. It is the establishment of the Yeil Kundura which is the world trade mark.Our firm which follows and performs the latest technology and progressive developments implemented in the world in its own productionsituation, is experiencing and make others to experience the honour of fulfilling the rapid, qualified and maximum customer satisfaction. It isthe leader company that gives service to the leader companies and associations of our country. It is the precious company that uses shoemanufacturing techniques performed in the world.

  Manufacturing techniques that we use:Goodyear weltE t l fi i (S d l t)External fixing (Sandals mount)Opensewed adhesive bondingDirect Injection System (PU/PU, PU/TPU, PU/HDR)Vulcanized Injection System (Rubber)

  Quality System Certificates that we use:TSETSEAll of EN Work Safety Norms

 • 33

  KORUYUCU AYAKKABILAR

  Almanya PFI Prf und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. tarafndan S1, S2 ve S3 kategorilerine test edilmi ve ilgili kategorilere gre rnleri CE sertifikasna hakkazanmtr. ve emniyet ayakkablarnda olmas zorunlu iaret CE, bu rnn gvenilir ve Avrupa standartlarnda olduunun kantdr. Kullancya sunulan bukategorideki ayakkablar, Kiisel Koruyucu Ekipmanlar (PPE) iin dzenlenmi Avrupa Ekonomik Topluluu (EEC) tarafndan Talimat No: 89/686/EECJ 0193 yetkinumaral PFI Prf und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. tarafndan DIN EN ISO 2034420345:200410 ve DIN 4843 blm 100 (Austos 1993) standartlarna gre test

  edilmi ve onaylanmtr. Yeil Ayakkab malat Sanayi ve Ticaret A.. tarafndan retilmi ayakkablar DIN EN ISO203454647 Avrupa standartlar gereksinimlerini salamaktadr.

  0193 rn onaylayan yetkili kurum referans (PFI)DIN EN ISO 20345 Avrupa standart numarasS1, S2, S3 Snflandrma tipleri

  Sembol Koruduuriskler SB S1 S2 S3SB Temelkorumazellikleri X X X XlaveKonumlar

  X Salanmas zorunlu zellikler.0 stee bal zellikler.

  lave zellikler;

  P elik ara taban E Topuk blgesinin enerji absorpsiyonu

  A Antistatikayakkab 0 X X XE Topukblgesininenerjiabsorpsiyonu 0 X X XWRU Suyadayanklsaya 0 0 X XP elikarataban 0 0 0 XC letkenayakkab 0 0 0 0P elik ara taban E Topuk blgesinin enerji absorpsiyonu

  C letken ayakkab WRU Suya dayankl sayaA Antistatik ayakkab HRO 300 C e dayankl tabanHI Scaa kar yaltm ORO Yaa dayankl tabanCI Soua kar yaltm ESD Elektrostatik boalm

  Yeil Ayakkab malat Sanayi ve Ticaret A..s products have been tested and certified by Germany PGI Prf und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. and Company has

  HI Scaakaryaltm 0 0 0 0CI Souakaryaltm 0 0 0 0HRO 300Cyedayankltaban 0 0 0 0

  y y p y y g p yright to use certification of CE stickers CE stricter have to be presented in Job and Security shoes.The supplied shoes which has been included in this category. Personnels protective goods (PPE) have to designed according to declaration of EU (EEC) notificationnumber; 89/686/EECI0193 authorized number og PFI and Forchunggsinstitute Primasens e.V. reted according to DIN EN ISO 2034420345:200410 DIN 4843 division.August 1993.Yeil Ayakkab malat Sanayi ve Ticaret A..s products have been produced by DIN EN ISO 203454647 and satisfy all the requirements of standarts.0193 Referance of Authorized Institution who affirmed the product (PFI)DIN EN ISO 20345 Number of European StandardS1, S2, S3 Type classification

  X Have to issued.0 Depend to request.

  Symbol RiskProductive SB S1 S2 S3SB Basicprotections X X X XAdditionalSafetyPropertiesA Antistaticshoes 0 X X X

  The additional properties are;

  P Steel Bottom plate E Shock absorption in heelC Conductive shoes WRUWaterproofA Antistatic shoes HRO Resist to 300CHI Heat resistance ORO Resist Oil

  E Shockabsorptioninheel 0 X X XWRU Waterproofandnonabsorption 0 0 X XP Bottomnonimmersion 0 0 0 XC Conductive 0 0 0 0HI Heat resistance 0 0 0 0HI Heat resistance ORO Resist Oil

  CI Cold resistance ESD Electrostatic dischargedHI Heatresistance 0 0 0 0CI Coldresistance 0 0 0 0HRO BottomHeatresistance 0 0 0 0

  Almanya PFI Prf und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. tarafndan S1, S2 ve S3 kategorilerine test edilmi ve ilgili kategorilere gre rnleri CE sertifikasna hakkazanmtr. ve emniyet ayakkablarnda olmas zorunlu iaret CE, bu rnn gvenilir ve Avrupa standartlarnda olduunun kantdr. Kullancya sunulan bukategorideki ayakkablar, Kiisel Koruyucu Ekipmanlar (PPE) iin dzenlenmi Avrupa Ekonomik Topluluu (EEC) tarafndan Talimat No: 89/686/EECJ 0193 yetkinumaral PFI Prf und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. tarafndan DIN EN ISO 2034420345:200410 ve DIN 4843 blm 100 (Austos 1993) standartlarna gre test

  edilmi ve onaylanmtr. Yeil Ayakkab malat Sanayi ve Ticaret A.. tarafndan retilmi ayakkablar DIN EN ISO203454647 Avrupa standartlar gereksinimlerini salamaktadr.

  0193 rn onaylayan yetkili kurum referans (PFI)DIN EN ISO 20345 Avrupa standart numarasS1, S2, S3 Snflandrma tipleri

  Sembol Koruduuriskler SB S1 S2 S3SB Temelkorumazellikleri X X X XlaveKonumlar

  X Salanmas zorunlu zellikler.0 stee bal zellikler.

  lave zellikler;

  P elik ara taban E Topuk blgesinin enerji absorpsiyonu

  A Antistatikayakkab 0 X X XE Topukblgesininenerjiabsorpsiyonu 0 X X XWRU Suyadayanklsaya 0 0 X XP elikarataban 0 0 0 XC letkenayakkab 0 0 0 0P elik ara taban E Topuk blgesinin enerji absorpsiyonu

  C letken ayakkab WRU Suya dayankl sayaA Antistatik ayakkab HRO 300 C e dayankl tabanHI Scaa kar yaltm ORO Yaa dayankl tabanCI Soua kar yaltm ESD Elektrostatik boalm

  Yeil Ayakkab malat Sanayi ve Ticaret A..s products have been tested and certified by Germany PGI Prf und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. and Company has

  HI Scaakaryaltm 0 0 0 0CI Souakaryaltm 0 0 0 0HRO 300Cyedayankltaban 0 0 0 0

  y y p y y g p yright to use certification of CE stickers CE stricter have to be presented in Job and Security shoes.The supplied shoes which has been included in this category. Personnels protective goods (PPE) have to designed according to declaration of EU (EEC) notificationnumber; 89/686/EECI0193 authorized number og PFI and Forchunggsinstitute Primasens e.V. reted according to DIN EN ISO 2034420345:200410 DIN 4843 division.August 1993.Yeil Ayakkab malat Sanayi ve Ticaret A..s products have been produced by DIN EN ISO 203454647 and satisfy all the requirements of standarts.0193 Referance of Authorized Institution who affirmed the product (PFI)DIN EN ISO 20345 Number of European StandardS1, S2, S3 Type classification

  X Have to issued.0 Depend to request.

  Symbol RiskProductive SB S1 S2 S3SB Basicprotections X X X XAdditionalSafetyPropertiesA Antistaticshoes 0 X X X

  The additional properties are;

  P Steel Bottom plate E Shock absorption in heelC Conductive shoes WRUWaterproofA Antistatic shoes HRO Resist to 300CHI Heat resistance ORO Resist Oil

  E Shockabsorptioninheel 0 X X XWRU Waterproofandnonabsorption 0 0 X XP Bottomnonimmersion 0 0 0 XC Conductive 0 0 0 0HI Heat resistance 0 0 0 0HI Heat resistance ORO Resist Oil

  CI Cold resistance ESD Electrostatic dischargedHI Heatresistance 0 0 0 0CI Coldresistance 0 0 0 0HRO BottomHeatresistance 0 0 0 0

  Almanya PFI Prf und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. tarafndan S1, S2 ve S3 kategorilerine test edilmi ve ilgili kategorilere gre rnleri CE sertifikasna hakkazanmtr. ve emniyet ayakkablarnda olmas zorunlu iaret CE, bu rnn gvenilir ve Avrupa standartlarnda olduunun kantdr. Kullancya sunulan bukategorideki ayakkablar, Kiisel Koruyucu Ekipmanlar (PPE) iin dzenlenmi Avrupa Ekonomik Topluluu (EEC) tarafndan Talimat No: 89/686/EECJ 0193 yetkinumaral PFI Prf und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. tarafndan DIN EN ISO 2034420345:200410 ve DIN 4843 blm 100 (Austos 1993) standartlarna gre test

  edilmi ve onaylanmtr. Yeil Ayakkab malat Sanayi ve Ticaret A.. tarafndan retilmi ayakkablar DIN EN ISO203454647 Avrupa standartlar gereksinimlerini salamaktadr.

  0193 rn onaylayan yetkili kurum referans (PFI)DIN EN ISO 20345 Avrupa standart numarasS1, S2, S3 Snflandrma tipleri

  Sembol Koruduuriskler SB S1 S2 S3SB Temelkorumazellikleri X X X XlaveKonumlar

  X Salanmas zorunlu zellikler.0 stee bal zellikler.

  lave zellikler;

  P elik ara taban E Topuk blgesinin enerji absorpsiyonu

  A Antistatikayakkab 0 X X XE Topukblgesininenerjiabsorpsiyonu 0 X X XWRU Suyadayanklsaya 0 0 X XP elikarataban 0 0 0 XC letkenayakkab 0 0 0 0P elik ara taban E Topuk blgesinin enerji absorpsiyonu

  C letken ayakkab WRU Suya dayankl sayaA Antistatik ayakkab HRO 300 C e dayankl tabanHI Scaa kar yaltm ORO Yaa dayankl tabanCI Soua kar yaltm ESD Elektrostatik boalm

  Yeil Ayakkab malat Sanayi ve Ticaret A..s products have been tested and certified by Germany PGI Prf und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. and Company has

  HI Scaakaryaltm 0 0 0 0CI Souakaryaltm 0 0 0 0HRO 300Cyedayankltaban 0 0 0 0

  y y p y y g p yright to use certification of CE stickers CE stricter have to be presented in Job and Security shoes.The supplied shoes which has been included in this category. Personnels protective goods (PPE) have to designed according to declaration of EU (EEC) notificationnumber; 89/686/EECI0193 authorized number og PFI and Forchunggsinstitute Primasens e.V. reted according to DIN EN ISO 2034420345:200410 DIN 4843 division.August 1993.Yeil Ayakkab malat Sanayi ve Ticaret A..s products have been produced by DIN EN ISO 203454647 and satisfy all the requirements of standarts.0193 Referance of Authorized Institution who affirmed the product (PFI)DIN EN ISO 20345 Number of European StandardS1, S2, S3 Type classification

  X Have to issued.0 Depend to request.

  Symbol RiskProductive SB S1 S2 S3SB Basicprotections X X X XAdditionalSafetyPropertiesA Antistaticshoes 0 X X X

  The additional properties are;

  P Steel Bottom plate E Shock absorption in heelC Conductive shoes WRUWaterproofA Antistatic shoes HRO Resist to 300CHI Heat resistance ORO Resist Oil

  E Shockabsorptioninheel 0 X X XWRU Waterproofandnonabsorption 0 0 X XP Bottomnonimmersion 0 0 0 XC Conductive 0 0 0 0HI Heat resistance 0 0 0 0HI Heat resistance ORO Resist Oil

  CI Cold resistance ESD Electrostatic dischargedHI Heatresistance 0 0 0 0CI Coldresistance 0 0 0 0HRO BottomHeatresistance 0 0 0 0

  Almanya PFI Prf und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. tarafndan S1, S2 ve S3 kategorilerine test edilmi ve ilgili kategorilere gre rnleri CE sertifikasna hakkazanmtr. ve emniyet ayakkablarnda olmas zorunlu iaret CE, bu rnn gvenilir ve Avrupa standartlarnda olduunun kantdr. Kullancya sunulan bukategorideki ayakkablar, Kiisel Koruyucu Ekipmanlar (PPE) iin dzenlenmi Avrupa Ekonomik Topluluu (EEC) tarafndan Talimat No: 89/686/EECJ 0193 yetkinumaral PFI Prf und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. tarafndan DIN EN ISO 2034420345:200410 ve DIN 4843 blm 100 (Austos 1993) standartlarna gre test

  edilmi ve onaylanmtr. Yeil Ayakkab malat Sanayi ve Ticaret A.. tarafndan retilmi ayakkablar DIN EN ISO203454647 Avrupa standartlar gereksinimlerini salamaktadr.

  0193 rn onaylayan yetkili kurum referans (PFI)DIN EN ISO 20345 Avrupa standart numarasS1, S2, S3 Snflandrma tipleri

  Sembol Koruduuriskler SB S1 S2 S3SB Temelkorumazellikleri X X X XlaveKonumlar

  X Salanmas zorunlu zellikler.0 stee bal zellikler.

  lave zellikler;

  P elik ara taban E Topuk blgesinin enerji absorpsiyonu

  A Antistatikayakkab 0 X X XE Topukblgesininenerjiabsorpsiyonu 0 X X XWRU Suyadayanklsaya 0 0 X XP elikarataban 0 0 0 XC letkenayakkab 0 0 0 0P elik ara taban E Topuk blgesinin enerji absorpsiyonu

  C letken ayakkab WRU Suya dayankl sayaA Antistatik ayakkab HRO 300 C e dayankl tabanHI Scaa kar yaltm ORO Yaa dayankl tabanCI Soua kar yaltm ESD Elektrostatik boalm

  Yeil Ayakkab malat Sanayi ve Ticaret A..s products have been tested and certified by Germany PGI Prf und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. and Company has

  HI Scaakaryaltm 0 0 0 0CI Souakaryaltm 0 0 0 0HRO 300Cyedayankltaban 0 0 0 0

  y y p y y g p yright to use certification of CE stickers CE stricter have to be presented in Job and Security shoes.The supplied shoes which has been included in this category. Personnels protective goods (PPE) have to designed according to declaration of EU (EEC) notificationnumber; 89/686/EECI0193 authorized number og PFI and Forchunggsinstitute Primasens e.V. reted according to DIN EN ISO 2034420345:200410 DIN 4843 division.August 1993.Yeil Ayakkab malat Sanayi ve Ticaret A..s products have been produced by DIN EN ISO 203454647 and satisfy all the requirements of standarts.0193 Referance of Authorized Institution who affirmed the product (PFI)DIN EN ISO 20345 Number of European StandardS1, S2, S3 Type classification

  X Have to issued.0 Depend to request.

  Symbol RiskProductive SB S1 S2 S3SB Basicprotections X X X XAdditionalSafetyPropertiesA Antistaticshoes 0 X X X

  The additional properties are;

  P Steel Bottom plate E Shock absorption in heelC Conductive shoes WRUWaterproofA Antistatic shoes HRO Resist to 300CHI Heat resistance ORO Resist Oil

  E Shockabsorptioninheel 0 X X XWRU Waterproofandnonabsorption 0 0 X XP Bottomnonimmersion 0 0 0 XC Conductive 0 0 0 0HI Heat resistance 0 0 0 0HI Heat resistance ORO Resist Oil

  CI Cold resistance ESD Electrostatic dischargedHI Heatresistance 0 0 0 0CI Coldresistance 0 0 0 0HRO BottomHeatresistance 0 0 0 0

 • 34

  KORUYUCU AYAKKABILAR

  BelgeTrleri:retimiyaplmaktaolanayakkabvebtnzelliklerinegreayrbelgelendirmeyaplmaktadr.

  Bubelgeler;SB:TemelzelliklerS1:Temelzellikler+Antistatik(A)+Topukenerjiemmesi(E)S2:Temelzellikler+Antistatik(A)+Topukenerjiemmesi(E)+SugeirmezsayaS3:Temelzellikler+Antistatik(A)+Topukenerjiemmesi(E)+Sugeirmezsaya+elikarataban

  Temelzellikler: AyakkabnnvekullanlanmalzemelerinzelliklerineaitTSENISO20345standardnnbelirlediizelliklerdir.A A i ik l d l ik l k ii l l k l kk b bi il k lik k d k i i l llik i llik l iA:Antistatik: almaesnasndavcuttaoluanstatikelektriinatlmasnsalamakamacylaayakkabyabirparailetkenlikkazandrmakiinsalananzelliktir.Buzellik patlamayamsaitgazlarnbulunduuortamlardaalaniileriinnemlidir.E:Topukenerjiemmesi:Ayakkabdatopukblgesininyumuaklndikkatealanzelliktir.Giyenkiilerinrahatlasndan nemlidir.Sugeirmezsaya: Derininsugeirmezolmasngerektirenzelliktir.elikarataban: Ayaaivivb.maddelerbatmamasiintabaniineelikmetaltabankonulur.

  A 22 : rn model kodu (A22 A27 F37 ) A : AntistatikA22 :rnmodelkodu(A22,A27,F37,,,,) A :Antistatik2010 :retimyl E :okemicitopukblgesi01 :retimdnemi(01:ylnilkeyrei) SRA :KaymaztabanS3 :rnkategorisi(SB,S1,S2,S3) WRU :SugeirmezsayaENISO20345 :lgilistandartno P :Delinmezarataban42 :Ayakno CE :CEbelgelirn

  STANDARTSTypeofCertificates:Theshoeswhicharebeingholdonproductionandspecificationofthemclassifiedsaccordingtoandcertificated.

  SB:BasicspecificationsS1:Basicspecifications+Antistatic(A)+Heelenergyabsorption(E)S2:Basicspecifications+Antistatic(A)+Heelenergyabsorption(E)+WaterproofupperS3:Basicspecifications+Antistatic(A)+Heelenergyabsorption(E)+Waterproofupper+Steelintermediatebottom.

  Basicspecifications:TheusedmaterialsspesificationsusedintheproductionofshoehavetohavespecificationsofTSENISO 20345A:Antistatic: Humanbeenbodygenerateselectricityduringdaytimethisenergyhastobedischargedthrougbyheelsbecauseof thatreasonshoehaveconductivity.Thisfactoris

  veryimportantbutinordertogivethatspecs,ithasneedspecialproductionlineandtheexplosivegaspresencescreatesdangertolaborhealthy.Ab i f b h l Ab i f b h l i i h i h iE:Absorptionofenergybyheel:Absorptionofenergybyheelisveryimportant.Thatpropertyisneccessarywhogotteninto.

  Waterproofupper:Thewaterproofspecificationhasthepresentveryimportantfactor.Intermediatesteelatbottom:Inordertopreventtonailsteelplatehasbeenusedatthebottom.

  A22 :Product modelcode(A22,A27,F37,.) A :Antistatic2010 :Production year E :Shockabsorptioninheel01 :Production period(01:thefirstquarterofyear) SRA :SlipresistantS3 : Product category (SB S1 S2; S3) WRU : Water resistant upperS3 :Product category(SB,S1,S2;S3) WRU :WaterresistantupperEN ISO20345 :Relatedstandardnumber P :Punctureresistantmidsole42 :Foot size CE :CEcertificatedproduct

 • 35

  KORUYUCU AYAKKABILAR

  A22ODINS1 F40THORS1

  ENISO20345S1 HakikiderisayaGenuineleatherupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  ENISO20345S1 HakikiderisayaGenuineleatherupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkaby

  AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  / p /

  A22ODINS2 F40THORS2

  ENISO20345S2 HakikiderisugeirmezsayaGenuineleather,waterproofupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S3

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas

  ENISO20345S2 HakikiderisugeirmezsayaGenuineleather,waterproofupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S3

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  Termalsyaltm

  / p /

  A22ODINS1 F40THORS1

  ENISO20345S1 HakikiderisayaGenuineleatherupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  ENISO20345S1 HakikiderisayaGenuineleatherupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkaby

  AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  / p /

 • 36

  A20HEROS2 A20SPORTS1

  ENISO20345S1 Hakikideri+kordurasayaGenuineleather+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S2 HakikiderisugeirmezsayaGenuineleather,waterproofupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S3

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Opsiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Termalsyaltm

  / p /

  A22ODINS2 F40THORS2

  ENISO20345S2 HakikiderisugeirmezsayaGenuineleather,waterproofupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S3

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas

  ENISO20345S2 HakikiderisugeirmezsayaGenuineleather,waterproofupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S3

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  Termalsyaltm

  / p /

  A20HEROS2 A20SPORTS1

  ENISO20345S1 Hakikideri+kordurasayaGenuineleather+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S2 HakikiderisugeirmezsayaGenuineleather,waterproofupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S3

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Opsiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Termalsyaltm

  / p /

  KORUYUCU AYAKKABILAR

 • 37

  A20SPORTS1 GRSET A20SPORTS1 SYAHSET

  ENISO20345S1 Set+kordurasayaSuede+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S1 Set+kordurasayaSuede+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Opsiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Termalsyaltm

  / p /

  A20SPORTS1 GRSET A20SPORTS1 SYAHSET

  ENISO20345S1 Set+kordurasayaSuede+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S1 Set+kordurasayaSuede+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Opsiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Termalsyaltm

  / p /

  A20HEROBS2 A20HEROBKORDURAS1

  ENISO20345S1 Hakikideri+kordurasayaGenuineleather+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S2 HakikiderisugeirmezsayaGenuineleather,waterproofupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S3

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Opsiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Termalsyaltm

  / p /

  KORUYUCU AYAKKABILAR

 • 38

  A20HEROLS2 A20HEROLKORDURAS1

  ENISO20345S1 Hakikideri+kordurasayaGenuineleather+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S2 HakikiderisugeirmezsayaGenuineleather,waterproofupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S3

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Opsiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Termalsyaltm

  / p /

  A20HEROLS2 A20HEROLKORDURAS1

  ENISO20345S1 Hakikideri+kordurasayaGenuineleather+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S2 HakikiderisugeirmezsayaGenuineleather,waterproofupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S3

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Opsiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Termalsyaltm

  / p /

  A20HEROBS2 A20HEROBKORDURAS1

  ENISO20345S1 Hakikideri+kordurasayaGenuineleather+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S2 HakikiderisugeirmezsayaGenuineleather,waterproofupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S3

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Opsiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Termalsyaltm

  / p /

  KORUYUCU AYAKKABILAR

 • 39

  A23ORFES2 A22PANAMAS1

  ENISO20345S1 Hakikideri+kordurasayaGenuineleather+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S2 HakikiderisugeirmezsayaGenuineleather,waterproofupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S3

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Opsiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Termalsyaltm

  / p /

  A21RISUSS1 A21MIAMIS1

  ENISO20345S1 HakikiderisayaGenuineleatherupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S1 Hakikideri+setsayaGenuineleather+suedeupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Opsiyon

  el/

  Option

  Kompozitburunkorumas

  Delinmezkevlararataban

  Kompozitburunkorumas

  Delinmezkevlararataban Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties/ p /

  A21RISUSS1 A21MIAMIS1

  ENISO20345S1 HakikiderisayaGenuineleatherupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S1 Hakikideri+setsayaGenuineleather+suedeupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Opsiyon

  el/

  Option

  Kompozitburunkorumas

  Delinmezkevlararataban

  Kompozitburunkorumas

  Delinmezkevlararataban Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties/ p /

  KORUYUCU AYAKKABILAR

 • 40

  A23ORFES2 A22PANAMAS1

  ENISO20345S1 Hakikideri+kordurasayaGenuineleather+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S2 HakikiderisugeirmezsayaGenuineleather,waterproofupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S3

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Opsiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Termalsyaltm

  / p /

  A22PANAMAS1 GRSET A22PANAMAS1 SYAHSET

  ENISO20345S1 Set+kordurasayaSuede+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S1 Set+kordurasayaSuede+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Opsiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Termalsyaltm

  / p /

  A22PANAMAS1 GRSET A22PANAMAS1 SYAHSET

  ENISO20345S1 Set+kordurasayaSuede+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S1 Set+kordurasayaSuede+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Opsiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Termalsyaltm

  / p /

  KORUYUCU AYAKKABILAR

 • 41

  A23ORFES1 ALGOSS1

  ENISO20345S1 HakikiderisayaGenuineleatherupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  ENISO20345S1 HakikiderisayaGenuineleatherupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkaby

  AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  / p /

  A28FURINAS2 A29HERAS1

  ENISO20345S1 Hakikideri+kordurasayaGenuineleather+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S2 HakikiderisugeirmezsayaGenuineleather,waterproofupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S3

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Opsiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Termalsyaltm

  / p /

  A28FURINAS2 A29HERAS1

  ENISO20345S1 Hakikideri+kordurasayaGenuineleather+corduraupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole

  ENISO20345S2 HakikiderisugeirmezsayaGenuineleather,waterproofupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S3

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumas nal

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  Kompozitburunkorumasy AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Opsiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termal s yaltm Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Termalsyaltm

  / p /

  KORUYUCU AYAKKABILAR

 • 42

  A23ORFES1 ALGOSS1

  ENISO20345S1 HakikiderisayaGenuineleatherupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  ENISO20345S1 HakikiderisayaGenuineleatherupper

  iftyounlukluantistatikPUtabanDoubledensityantistaticPUsole na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkaby

  AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  y AntibakteriyeltabanastarvemostraAntibacterialmidsoleandinsert

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3548Sizerange3548

  / p /

  HERMESS1 BALDERS1

  ENISO20345S1 emniyetayakkabsSafetyshoes

  HakikiderisayaGenuineleatherupper na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  ENISO20345S1 emniyetbotuSafetyboots

  HakikiderisayaGenuineleatherupper na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkabpp

  YaaveasitleredayanklmontelikauuktabanOil&acidresistantcementedrubberoutsole

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  pp YaaveasitleredayanklmontelikauuktabanOil&acidresistantcementedrubberoutsole

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3946Sizerange3946

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3946Sizerange3946

  / p /

  HERMESS1 BALDERS1

  ENISO20345S1 emniyetayakkabsSafetyshoes

  HakikiderisayaGenuineleatherupper na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  ENISO20345S1 emniyetbotuSafetyboots

  HakikiderisayaGenuineleatherupper na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkabpp

  YaaveasitleredayanklmontelikauuktabanOil&acidresistantcementedrubberoutsole

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  pp YaaveasitleredayanklmontelikauuktabanOil&acidresistantcementedrubberoutsole

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3946Sizerange3946

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3946Sizerange3946

  / p /

  KORUYUCU AYAKKABILAR

 • 43

  ARESS2 ADONISS2

  ENISO20345S2 PatumaliemniyetbotuGoodyearweltsafetyboots

  HakikiderisayaGenuineleatherupper na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  ENISO20345S2 PatumaliemniyetbotuGoodyearweltsafetyboots

  HakikiderisayaGenuineleatherupper na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkabpp

  YaaveasitleredayanklkauuktabanOil&acidresistantrubberoutsole

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  pp YaaveasitleredayanklkauuktabanOil&acidresistantrubberoutsole

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3946Sizerange3946

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3946Sizerange3946

  / p /

  METISHADES

  KaynakbotuWelderboots

  SugeirmezvideladeriFullgrainleather(waterresistant)

  Cambrelle ya da deri astar ptiona

  l

  Termalsyaltm

  AskeripostalMilitaryboots

  SugeirmezvideladeriFullgrainleather(waterresistant)

  Cambrelle ya da deri astar ptiona

  l

  TermalsyaltmCambrelle yadaderiastarCambrelle orleatherlining

  AntibakteriyelveantistatiklateksmostraAntibacterialandantistaticlatexinsert

  PatumalkauuktabanGoodyearweltrubbersole

  Bedenaral3946

  Opsiyon

  el/

  OpCambrelle yadaderiastar

  Cambrelle orleatherlining AntibakteriyelveantistatiklateksmostraAntibacterialandantistaticlatexinsert

  PatumalkauuktabanGoodyearweltrubbersole

  Bedenaral3946

  Opsiyon

  el/

  Op

  Sizerange3946Sizerange3946

  ARESS2 ADONISS2

  ENISO20345S2 PatumaliemniyetbotuGoodyearweltsafetyboots

  HakikiderisayaGenuineleatherupper na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkab

  ENISO20345S2 PatumaliemniyetbotuGoodyearweltsafetyboots

  HakikiderisayaGenuineleatherupper na

  l

  S1P

  203471

  Delinmezmetal/kevlararataban

  Burunkorumaszayakkabpp

  YaaveasitleredayanklkauuktabanOil&acidresistantrubberoutsole

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  pp YaaveasitleredayanklkauuktabanOil&acidresistantrubberoutsole

  200jdarbebasncnadayanklelikburunSteeltoecapresistantto200j

  TeremicitekstiliastarSweatabsorbingtextilelining O

  psiyon

  el/

  Option

  Delinmezkevlararataban

  Termalsyaltm

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3946Sizerange3946

  zellikler/ Properties

  Bedenaral3946Sizerange3946

  / p /

  KORUYUCU AYAKKABILAR

 • 44

  KORUYUCU AYAKKABILAR

  Galo

  GEZER / Ksa PVC izme

  Elektriki izmesi

  Kask izme

  Sabo Terlik

  GEZER / Uzun PVC izme

  elik Burunlu PVC izmeelik Burunlu + elik Tabanl PVC izme

  GEZER Miflonlu / Fermuarl Bot

  GEZER / Uzun PVC Beyaz izme

  Derby Ksa Kauuk izmeDerby Uzun Kauuk izme

  Tulum izme

 • KORUYUCU TULUMLAR

 • 46

  DUPONT TYVEK KLASK KORUYUCU TULUM TyvekveTychem,DuPontun,limitli-kullanmlkoruyucugiysilerrngamnntamamveeitleriiinkullanlanmarkaisimleridirGenibirrnyelpazesinesahipDuPontTyvekrnserisindenbirgiysiyedokunulduundafarkhissedilirGenibirrnyelpazesinesahipDuPontTyvekrnserisindenbirgiysiyedokunulduundafarkhissedilir Tyveknefesalr,su-bazlsvlarnveaerosolleringeiineizinvermez.Partikllereveliflerekarmkemmelbirbariyerzelliigstermektedir.Ayrcaantistatikilemetabitutulmuturveyapsgereihavbrakmaz.Buzelliklerinesizbirleimisayesinde,Tyvekokeitliuygulamalariinidealdir Tyvektozveliflerinyansra,biroksvvekatkimyasallarakardakorumasalamaktadr.Ayrca,ilavegdaendstrilerindehijyenikalanlardarnveproseslerinkontamineolmasnnlemektedir. Tychemrnserisi,dktoksikseviyedekimyasallardan,toksikgazlaravetehlikelibiyolojikmaddelerekadaroldukagenibiryelpazedekorumasalamaktadr

  Kullanm AlanlarTychem koruyucu giysileri ounlukla kimyasal maddelerin temizlii ve tanmas srasnda, kontamine alan temizliinde, endstriyel temizlik ve bakm almalar esnasnda, tank ve depo temizliinde, kaza mdahale annda, tarm ve bahe ileri ile dier tm kimyasal ve ila endstrisi uygulamalarnda ve biyolojik tehlikelere kar korumann gerekli olduu dier alanlarda kullanlmaktadr

  DUPONT TYCHEM C KMYASAL KORUYUCU TULUM TyvekveTychem,DuPontun,limitli-kullanmlkoruyucugiysilerrngamnntamamveeitleriiinkullanlanmarkaisimleridirGenibirrnyelpazesinesahipDuPontTyvekrnserisindenbirgiysiyedokunulduundafarkhissedilir Tyvekesizveokynlbirmalzemeolup,aynzamandaoldukadayankl,hafifveyumuaktr. Tyveknefesalr,su-bazlsvlarnveaerosolleringeiineizinvermez.Partikllereveliflerekarmkemmelbirbariyerzelliigstermektedir.Ayrcaantistatikilemetabitutulmuturveyapsgereihavbrakmaz.Buzelliklerinesizbirleimisayesinde,Tyvekokeitliuygulamalariinidealdir Tyvektozveliflerinyansra,biroksvvekatkimyasallarakardakorumasalamaktadr.Ayrca,ilavegdaendstrilerindehijyenikalanlardarnveproseslerinkontamineolmasnnlemektedir. Tychemrnserisi,dktoksikseviyedekimyasallardan,toksikgazlaravetehlikelibiyolojikmaddelerekadaroldukagenibiryelpazedekorumasalamaktadr.

  Kullanm AlanlarTychem koruyucu giysileri ounlukla kimyasal maddelerin temizlii ve tanmas srasnda, kontamine alan temizliinde, endstriyel temizlik ve bakm almalar esnasnda, tank ve depo temizliinde, kaza mdahale annda, tarm ve bahe ileri ile dier tm kimyasal ve ila endstrisi uygulamalarnda ve biyolojik tehlikelere kar korumann gerekli olduu dier alanlarda kullanlmaktadr

  DUPONT TYCHEM F KMYASAL KORUYUCU TULUM TyvekveTychem,DuPontun,limitli-kullanmlkoruyucugiysilerrngamnntamamveeitleriiinkullanlanmarkaisimleridirGenibirrnyelpazesinesahipDuPontTyvekrnserisindenbirgiysiyedokunulduundafarkhissedilir Tyvekesizveokynlbirmalzemeolup,aynzamandaoldukadayankl,hafifveyumuaktr Tyveknefesalr,su-bazlsvlarnveaerosolleringeiineizinvermez.Partikllereveliflerekarmkemmelbirbariyerzelliigstermektedir.Ayrcaantistatikilemetabitutulmuturveyapsgereihavbrakmaz.Buzelliklerinesizbirleimisayesinde,Tyvekokeitliuygulamalariinidealdir Tyvektozveliflerinyansra,biroksvvekatkimyasallarakardakorumasalamaktadr.Ayrca,ilavegdaendstrilerindehijyenikalanlardarnveproseslerinkontamineolmasnnlemektedir. Tychemrnserisi,dktoksikseviyedekimyasallardan,toksikgazlaravetehlikelibiyolojikmaddelerekadaroldukagenibiryelpazedekorumasalamaktadr

  Kullanm AlanlarTychem koruyucu giysileri ounlukla kimyasal maddelerin temizlii ve tanmas srasnda, kontamine alan temizliinde, endstriyel temizlik ve bakm almalar esnasnda, tank ve depo temizliinde, kaza mdahale annda, tarm ve bahe ileri ile dier tm kimyasal ve ila endstrisi uygulamalarnda ve biyolojik tehlikelere kar korumann gerekli olduu dier alanlarda kullanlmaktadr

  KORUYUCU TULUMLAR

 • GVENLK ALARI ve BALANTI EKPMANLARI

 • 48

  GVENLK ALARI ve BALANTI EKPMANLARI

 • KORUYUCU EMNYET KEMERLERve BALANTILARI

 • 50

  KORUYUCU EMNYET KEMERLER ve BALANTILARI

  Bel Tipi Emniyet Kemeri

  elik Karabina Vidal Kilitli EN362CE101522KN/ap16mm160gr.

  Alminyum Karabina Vidal Kilitli EN362CE101522KN/ap20mm80gr.

  elik Can Halat Yatay EN362CE101522KNelikKarabina10m-20m-30map12mm

  Halat Tutucu Can Halat EN362CE101522KNelikKarabina%100PolyesterKollu25m-50m-75m-100map12mm-16mm

  Bel Tipi Bel Destekli Emniyet Kemeri

  Parat Tipi Bel Destekli Emniyet Kemeri

  Kanca Karabina

 • 51

  KORUYUCU EMNYET KEMERLER ve BALANTILARI

  Uzatma Halat ok Emicili1,20m-1,50m-2m%100Polyesterap12/ap14KolluCE1015

  Uzatma Halat ift Bacakl ok Emicili1,20m-1,50m-2m%100Polyesterap12/ap14KolluCE1015

  Uzatma Halat ift Bacakl Karabinal ok Emicili1,20m-1,50m-2m%100Polyesterap12/ap14KolluCE1015

  Uzatma Halat ift Bacakl Karabinal ok Emicili1,20m-1,50m-2m%100Polyesterap12/ap14KolluCE1015

 • 52

  KORUYUCU EMNYET KEMERLER ve BALANTILARI

  U