iş güvenliği

of 67/67
Risk Analizi A. Hakan ONUR M. Kemal ÖZFIRAT 1

Post on 14-Aug-2015

70 views

Category:

Services

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Risk Analizi A. Hakan ONUR M. Kemal ZFIRAT 1
 2. 2. Tehlike mi Risk mi? Kpekbal, insan karada ise Tehlike, denizde ise Risk olur. 2 TEHLKE / RSK ?
 3. 3. Risk Analizi Risk, bir olayn istenmeyen biimde sonulanmas olasldr. Bir riskin ortaya kabilmesi iin; Bir tehlikenin olmas ve deer verilen bir eyin bu tehlikeye maruz kalmas gerekir. ki temel risk analizi yntemi mevcuttur. Bunlar, kantitatif (quantitative) ve kalitatif (qualitative) yntemlerdir. Kantitatif risk analizi, riski hesaplarken saysal yntemlere bavurur. Kalitatif risk analizinde tehditin olma ihtimali, tehditin etkisi gibi veriler szel ifadeler ile verilir. Az riskli, orta, ok riskli gibi... 3
 4. 4. Risk Analiz Yntemleri n Tehlike Analizi (Preliminary Hazard Analysis PHA) Gvenlik Analizi JSA (Job Safety Analysis) What if..? (Olursa ne olur?) eklist Kullanlarak Birincil Risk Analizi -(Preliminary Risk Analysis (PRA) Using Checklists) Birincil Risk Analizi -(Preliminary Risk Analysis (PRA) Risk Deerlendirme Karar Matris Metedolojisi( Risk Assessment Decision Matrix) a) L Tipi Matris b) ok Deiskenli X Tipi Matris Diyagram Tehlike ve letilebilme almas Metodolojisi (Hazard and Operability Studies- HAZOP) : Tehlike Derecelendirme ndeksi (DOW index, MOND index, NFPA index) Hzl Derecelendirme Metodu (Rapid Ranking, Material Factor) Hata Aac Analizi Metodolojisi HAA (Fault Tree Analysis-FTA) Olas Hata Trleri ve Etki Analizi Metodolojisi HTEA/OHTEA (Failure Mode and (Olas Hata Trleri ve Etki Analizi Metodolojisi) Effects Analysis- Failure Mode and Critically Effects Analysis- FMEA/FMECA) Gvenlik Denetimi (Safety Audit) Olay Aac Analizi (Event Tree Analysis - ETA) Neden Sonu Analizi (Cause-Consequence Analysis) Papyon Analizi (Bow-Tie Analysis)
 5. 5. En Basit Anlamda n Tehlike Analizi Nasl Yaplr? 5
 6. 6. Risk Analizi Aamalar ncelikle sistemdeki tehlikeler belirlenir. Tehlikelerin olma olasl ve iddeti 5 puanlk veya 3 puanlk matrislerde puanlanr. Olaslk ve iddet puanlarnn deerlendirilmesiyle risk puan ortaya kar. Risk puanlarna gre tm almalar az-yksek riskli gibi snflandrlr. Yksek risk gruplarna alnacak nlemlerle Risk ynetimi yaplr. 6
 7. 7. Oluabilecek Tehlike faktrleri Tehlike faktrlerine genel bak Yksek seviyeli Dk seviyeli Fiziksel Faktrler Mekanik Hareketli paralar / paralarn hareketi Yzey cilalar Hareketli tama aralar, hareketli alet ve donanmlar Kontrol edilemeyen hareketli paralar / den paralar Dme, kayma, taklma, ayak bileinin burkulmas Yksekten dme
 8. 8. Tehlike faktrleri Elektrikle ilgili ok akmlar Elektrik arklar Elektrostatik Termal Scak alanlar / scak yzeyler Souk alanlar / souk yzeyler
 9. 9. Tehlike faktrleri alma ortam Termal konfor (scak, souk, kuraklk, nemlilik) Aydnlatma Renk Nemli / slak koullarda almak Hiperbarik / hipobarik koullarda almak
 10. 10. Tehlike faktrleri Titreim / ses El, kol titreimi Tm vcut titreimi Grlt Infrason, ultrason
 11. 11. Tehlike faktrleri Radyasyon Elektromanyetik alanlar Infrared, ultravyole malar yonize radyasyon Lazer radyasyonu
 12. 12. Tehlike faktrleri Kimyasal Yangn, Patlama Kat, sv ve gazlardan kaynaklanan yangn tehlikesi Patlayc ortamlar Tehlikeli maddeler Svlar Gazlar Buhar, duman Toz
 13. 13. Tehlike faktrleri Biyolojik Biyolojik malzemeler Mikroorganizma ve virslerden kaynaklanan enfeksiyon tehlikesi Genetik olarak ilenmi organizmalar Mikroorganizmalarn alerjen ve zehirli zelliklere sahip maddeleri
 14. 14. Tehlike faktrleri Fiziksel Fiziksel Stres / Ar ler Ar dinamik iler Tek tarafl dinamik iler Belirli durular / kavrama konumlarn gerektiren iler Statik ve dinamik ilerin kombinasyonu
 15. 15. Tehlike faktrleriPsikolojik Psikolojik Stres / Gerginlik Dikkat Risk kaynana ilikin rnekler: Grev Sorumluluk Monoton olmamas Tahmin edilebilirlik Zaman kstlar Risk kaynana ilikin rnekler: organizasyonu Grev deiiklikleri Vardiyal alma Takm almas / bireysel almalar Stat Risk kaynana ilikin rnekler: Sosyal etkileim Geribildirim birlii letiim Grlt Risk kaynana ilikin rnekler: alma ortam Sreklilik / deiim Ortam Skk koullar
 16. 16. Tehlike faktrleri Dierleri nsanlar Saldr Boazlanma, boulma Hayvanlar Kpek srklar Bcek srklar Hayvan tekmeleri Kombinasyonlar ok Faktrl Tehlikeler eitli tehlikelerin etkileimi
 17. 17. Risk Puan Hesaplanmas 17
 18. 18. Risk Seviyesi 18
 19. 19. OLASILIK 19
 20. 20. DDET 20
 21. 21. Riskin Derecelendirilmesi 21
 22. 22. Risk Seviyesi 22
 23. 23. 23 Tehlike Analizi
 24. 24. Risk analiz yntemleri ve zellikleri 24
 25. 25. 25 Risk analiz yntemleri ve zellikleri
 26. 26. Risk Analizi 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32
 33. 33. rnek alma (n Tehlike Analizi) Bir Doalta Tesisi iin; 33 iddet Olaslk ok hafif (1) Hafif (2) Orta (3) Ciddi (4) ok ciddi (5) (1) ok dk (1) Anlamsz (2) Dk (3) Dk (4) Dk (5) Dk (2) Kk (2) Dk (4) Dk (6) Dk (8) Orta (10) Orta (3) Orta (3) Dk (6) Dk (9) Orta (12) Orta (15) Yksek (4) Yksek (4) Dk (8) Orta (12) Orta (16) Yksek (20) Yksek (5) ok yksek (5) Dk (10) Orta (15) Yksek (20) Yksek (25) Tolere edilemez izelge : Risk Puanlar ve Snflandrmas
 34. 34. 34 lem Tehlike aklamas Etkileri Risk azaltc tedbirler O P 1 Bloklarn dzgn istiflenmemesi sonucu devrilmesi Yaralanma ve lm Bloklarn retim planlamas esas alnarak dzenli bir ekilde yerletirilmesi, bloklarn arasna dzgn bir ekilde takozlarn yerletirilmesi, stok sahasnn tel rg ile kapatlmas , alttaki bloklarn stteki bloklara gre daha byk yzey alanna sahip olmas 3 5 15 2 Krk, atlak ve gzeneklere giren suyun donmas ile birlikte bloklarn patlamas sonucunda kaya paralarnn kaymas ve dmesi Yaralanma ve lm Bloklarn retim planlamas esas alnarak dzenli bir ekilde yerletirilmesi, bloklarn arasna dzgn bir ekilde takozlarn yerletirilmesi, stok sahasnn tel rg ile kapatlmas , alttaki bloklarn steki bloklara gre daha byk yzey alan sahip olmas 2 4 8 3 Bloun tanmas srasnda bloklarn zerine kan alann blok zeirndeki malzeme veya kayac stok sahasna atmas sonucu kaya ve malzeme dmesi Yaralanma Stok sahasnn tel rg ile kapatlmas, gvenli gei noktalarndan geilmesi 2 4 8 4 Bloklarn stne klan merdivenin salam olmamas sonucu dme veya bloun zerinde dengenin kaybedilmesi sonucu dme Yaralanma Bloklara gvenli olan bir merdiven ile kmak 2 3 6 5 Bloklarn istiflenirken takozlarn yerletirilmesi srasnda elin skmas Yaralanma Uygun boyutlarda ve salam takozlarn bloklarn arasna konulmas 3 2 6 izelge : Stok sahasnda ve bloklarn istiflenmesi srasnda oluan i kazalar
 35. 35. 35 le m Tehlike aklamas Etkileri Risk azaltc tedbirler O P 1 Blou tayan halatn kopmas sonucunda halatn arpmas ve/veya bloun dmesi Yaralanma, lm ve mal hasar Halatn kontrol edilmesi, halatn temiz tutulmas, vin kapasitesini aan bloklarn nceden tespit edilerek iaretlenmesi, blok evirme makinesi kullanlmas, emniyetli alma mesafesinin oluturulmas, vinlerin ykn kaldrlaca en alt ve st seviyelere ama kapama dmesi konularak daha aa veya yukar ykn kmas nlenmeli, stok sahas tel rgile evrilmeli, uygun halat kullanlmas, dinamik ve statik testlerin periyodik yaplmas 3 5 15 2 Blou tayan halatn frlamas sonucu halat arpmas ve/veya halatn tad blok dmesi Yaralanma, lm ve mal hasar Bloun dengede ve geriliminin yava yava ayarlanarak tanmas, emniyetli alma mesafesi oluturulmas, stok sahasnn tel rg ile evrilmesi 3 5 15 3 Blou tayan halatn sktrmas sonucunda bloktan kaya ktlesinin frlamas ve/veya bloun paralanmas Yaralanma, lm ve mal hasar Bloun dengede ve halatn gerilmesi yava yava ayarlanarak tanmas, emniyetli alma mesafesi oluturulmas 2 5 10 4 Vinte statik ve dinamik dengenin bozulmas sonucu vin ve/veya bloun devrilmesi Yaralanma, lm ve mal hasar Periyodik bakmlarnn yaplmas, statik testlerin yaplmas 3 5 15 5 Vinte mekanik arzann olumas sonucu blok arpmas . Yaralanma Periyodik bakmlarnn yaplmas, mekanik testlerin yaplmas 3 4 12 izelge : Bloun tanmas
 36. 36. 36 le m Tehlike aklamas Etkile ri Risk azaltc tedbirler O P 1 Dairesel testerenin soketlerinin kesim srasnda testereden kopmas sonucunda arpma Yaral anma ve lm Doaltan evresel hza ve kesim hzna gre ayarlanmas, su miktarnn doru verilmesi, koruyucu taklmas 3 4 1 2 2 Kay kasnak sisteminin akta bulunmas sonucunda ezilme ve/veya kopma. Yaral anma Kay kasnak sistemine koruyucu taklmas, makine alyorken veya onarm srasnda dikkatli olunmas 3 3 9 3 Kesme ilemi bittikten sonra plakann eli sktrmas ve ezmesi Yaral anma Kesim srasnda/sonrasnda dikkatli olunmas, 2 3 6 4 Kesme ilemi bittikten sonra tama srasnda plakann dmesi sonucunda ezilme Yaral anma Vakum sisteminde kontrol yaplmas, malzeme tanmas konusunda bilgi verilmesi 3 2 6 5 Ar plakalarn tanmas sonucunda mesleki rahatszlklar Bel ve kas sistemi rahatszl klar Vakumlama sistemiyle tamann yaplmas, dengede ve doru tama yntemiyle tama 3 2 6 6 Kesim srasnda ST blok kesme makinesinin hareket eden ana gvdesinin arpmas Yaral anma Gvenli gei alanlarnn belirlenmesi, termal grnt kontroll makineyi durdurma sistemi, ama kapama kontrol sistemi 2 3 6 7 Bloklardan st kademeden plaka alrken merdivenden dme Yaral anma gvenliine uygun merdiven konulmas 3 3 9 izelge : ST makinesinde kesim
 37. 37. Ayn almada Olay Aac Analizi rnei 37 Blou tayan halatn burkulmas, yorulmas E H 0,05 0,95 P olay MB olay BK olay D olay E 0,55 H 0,45 E 0,55 H 0,45 E 0,1 H 0,9 E 0,1 H 0,9 E 0,1 H 0,9 E 0,1 H 0,9 E 0,6 H 0,4 E 0,6 H 0,4 E 0,6 H 0,4 E 0,6 H 0,4 H 0,4 E 0,6 H 0,4 E 0,6 H 0,4 E 0,6 H 0,4 E 0,6 Balang olay Olaslk 0,0016 Sonu orta risk 0,0011 orta risk 0,0148 orta risk 0,0099 orta risk 0,0014 orta risk 0,0009 dk risk 0,0121 orta risk 0,0081 orta risk 0,0313 orta risk 0,0209 orta risk 0,2821 yksek risk 0,1881 yksek risk 0,0256 orta risk 0,0171 orta risk 0,2308 yksek risk 0,1539 yksek risk P: Planlama MB: Makine Bakm BK: Blok Kontrol D: alma Denetimi E: Evet H: Hayr
 38. 38. 38 P: Planlama MB: Makine Bakm BK: Blok Kontrol D: alma Denetimi E: Evet H: Hayr
 39. 39. RSK ANALZ YNETMEL 39
 40. 40. alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan: Sal Ve Gvenlii Risk Deerlendirmesi Ynetmelii Tasla BRNC BLM Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Ama MADDE 1- (1) Bu Ynetmeliin amac, i sal ve gvenlii ynnden risk deerlendirmesinin iyerlerinde ne ekilde yaplaca, deerlendirme yapacak kii ve kurulularn niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar dzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamndaki iyerlerinde uygulanr. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Ynetmelik; a) Sal ve Gvenlii Kanununun 30 uncu maddesine, b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 12 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr. Tanmlar MADDE 4 - (1) Bu Ynetmelikte geen; a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln, b) Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal ykmllkler ve iyerinin nleme politikasna gre yeterli; alan, iyeri ya da i ekipmann zarara uratmayacak risk seviyesini, c) nleme: yerinde yrtlen ilerin btn safhalarnda i sal ve gvenlii ile ilgili riskleri ortadan kaldrmak veya azaltmak iin planlanan ve alnan tedbirlerin tmn, ) Ramak kala olay: yerinde meydana gelen; alan, iyeri ya da i ekipmann zarara uratma potansiyeli olduu halde zarara uratmayan olay, d) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayp, yaralanma ya da baka zararl sonu meydana gelme ihtimalini, e) Risk deerlendirmesi: yerinde var olan ya da dardan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dnmesine yol aan faktrler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlatrlmas amacyla yaplmas gerekli almalar, f) Tehlike: yerinde var olan ya da dardan gelebilecek, alan veya iyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, ifade eder. KNC BLM
 41. 41. Risk Deerlendirmesi Ykmll ve Gerekletirilmesi Risk deerlendirmesi ykmll MADDE 5 - (1) veren; alma ortam ve alanlarn salk ve gvenliini salama, srdrme ve gelitirme amac ile i sal ve gvenlii ynnden risk deerlendirmesi yapmak veya yaptrmakla ykmldr. (2) Risk deerlendirmesi almalarnda kii veya kiilerin grevlendirilmi olmas ya da risk deerlendirmesinin gerekletirilmi olmas; iverenin, iyerinde i sal ve gvenliinin salanmas ykmlln ortadan kaldrmaz. Risk deerlendirmesinin gerekletirilmesi MADDE 6 - (1) Risk deerlendirmesi, iverenin oluturduu bir ekip tarafndan gerekletirilir. Oluturulan ekipte aadakiler yer alr: a) veren veya vekili, b) yerinde salk ve gvenlik hizmetini yrten i gvenlii uzmanlar ile iyeri hekimleri, c) yerindeki alan temsilcileri, ) yerindeki destek elemanlar, d) yerindeki btn birimleri temsil edecek ekilde belirlenen ve iyerinde yrtlen almalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynaklar ile riskler konusunda bilgi sahibi alanlar. (2) 10`dan az alan olup az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde, risk deerlendirmesini iveren kendisi yapabilir. (3) veren, risk deerlendirmesi almalarnda grevlendirilen kii veya kiilerin grevlerini yerine getirmeleri amacyla ara, gere, mekn ve zaman gibi gerekli btn ihtiyalarn karlar, grevlerini yrtmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kstlayamaz. (4) veren, risk deerlendirmesi almalarnda grevlendirilen kii veya kiilere ihtiya duyduklar her trl bilgi ve belgeyi temin etmek; bu kii veya kiiler ise salanan bilgi ve belgeleri korumak ve gizli tutmakla ykmldr. NC BLM Risk Deerlendirmesi almas ve Aamalar Risk deerlendirmesi almas MADDE 7 - (1) Risk deerlendirmesi; tm iyerlerinde kurulu aamasndan balamak zere tehlikeleri tanmlama, riskleri analiz etme, riskleri kontrol altna alma, dokmantasyon ve yaplan almalar yenileme aamalar izlenerek gerekletirilir. Tehlikelerin tanmlanmas MADDE 8- (1) alma ortam, alanlar ve iyerindeki mevcut belgelere ilikin aadaki bilgiler toplanr: a) yeri bina ve eklentileri, b) yerinde yrtlen faaliyetler ile i ve ilemler, c) retim sre ve teknikleri, ) ekipmanlar,
 42. 42. d) Kullanlan maddeler, e) Artk ve atklarla ilgili ilemler, f) Organizasyon ve hiyerarik yap, grev, yetki ve sorumluluklar, g) alanlarn tecrbe ve dnceleri, ) e balamadan nce mevzuat gerei alnacak alma izin belgeleri, h) alanlarn eitim, ya, cinsiyet ve benzeri zellikleri ile salk gzetimi kaytlar, ) Gen, yal, engelli, gebe veya emziren alanlar gibi zel politika gerektiren gruplar ile kadn alanlarn durumu, i) yerinin tefti sonular, j) Meslek hastal kaytlar, k) kazas kaytlar, l) yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya lme neden olmad halde iyeri ya da i ekipmannn zarara uramasna yol aan olaylara ilikin kaytlar, m) Ramak kala olay kaytlar, n) Malzeme gvenlik bilgi formlar, o) Ortam ve kiisel maruziyet dzeyi lm sonular, ) Varsa daha nce yaplan risk deerlendirmesi almalarnn sonular, p) Acil durum planlar, yap ileri salk ve gvenlik plan ve patlamadan korunma dokman hazrlanmas gereken iyerlerinde nceden hazrlanan belge ve raporlar. (2) Toplanan bilgiler nda; Sal ve Gvenlii Kanununa gre yrrle konulan mevzuatta yer alan hkmler de dikkate alnarak, alma ortamnda bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklar ile bunlarn etkileimi sonucu ortaya kabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alnr. Bu belirleme yaplrken aadaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne ekilde etkilenebilecekleri gz nnde bulundurulur: a) letmenin yeri nedeniyle ortaya kabilecek tehlikeler, b) Seilen alanda, iyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerletirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yaplmasndan kaynaklanabilecek tehlikeler, c) yeri bina ve eklentilerinin yap ve yapm tarz ile seilen yap malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler, ) Bakm ve onarm ileri de dahil iyerinde yrtlecek her trl faaliyet esnasnda alma usulleri, vardiya dzeni, ekip almas, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarik dzen, ziyareti veya iyeri alan olmayan dier kiiler gibi faktrlerden kaynaklanabilecek tehlikeler, d) in yrtm, retim teknikleri, kullanlan maddeler, makine ve ekipman, ara ve gereler ile bunlarn alanlarn fiziksel zelliklerine uygun tasarlanmamas veya kullanlmamasndan kaynaklanabilecek tehlikeler, e) Kuvvetli akm, aydnlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatnn bileenleri ile stma, havalandrma, atmosferik ve evresel artlardan korunma, drenaj, artma, yangn nleme ve mcadele ekipman ile benzeri yardmc tesisat ve donanmlardan kaynaklanabilecek tehlikeler, f) yerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin ilenmesi, kullanlmas, tanmas, depolanmas ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler, g) alma ortamna ilikin hijyen koullar ile alanlarn kiisel hijyen alkanlklarndan kaynaklanabilecek tehlikeler,
 43. 43. ) alann, iyeri ierisindeki ulam yollarnn kullanmndan kaynaklanabilecek tehlikeler, h) yerinde; alana kar iddet, psikolojik taciz veya ar i yklemesi, stres veya sorumluluklarn net bir ekilde belirlenmemesi ile birimler ya da kiiler arasndaki iletiimsizlikten kaynaklanabilecek tehlikeler, ) alanlarn i sal ve gvenlii ile ilgili yeterli eitim almamas, bilgilendirilmemesi, alanlara uygun talimat verilmemesi veya alma izni prosedr gereken durumlarda bu izin olmakszn allmasndan kaynaklanabilecek tehlikeler. (3) alma ortamnda bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarnn neden olduu tehlikeler ile ilgili iyerinde daha nce kontrol, lm, inceleme ve aratrma almas yaplmam ise risk deerlendirmesi almalarnda kullanlmak zere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve alanlarn bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacyla gerekli btn kontrol, lm, inceleme ve aratrmalar yaplr. Risk analizi MADDE 9 - (1) Tespit edilmi olan tehlike veya tehlike kaynaklarnn her biri ayr ayr dikkate alnarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi ihtimalde oluaca ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne ekilde ve hangi iddette zarar grebilecei belirlenir. Bu belirleme yaplrken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de gz nnde bulundurulur. (2) Toplanan bilgi ve veriler, aadaki hususlar esas alnarak seilen uygun yntemlerden biri veya birka bir arada kullanlarak analiz edilir: a) letmenin zellikleri; 1) yerinin yaps, 2) Yrtlen ilerin zellii, 3) alanlarn nitelikleri, 4) retim yntem ve ekilleri, 5) organizasyonu, 6) ekipmanlar, 7) Kullanlan maddeler, b) Tehlike veya risklerin zellikleri; 1) Kullanlacak verilerin yaps, says ve karmakl, 2) alma ortam ve artlar ile bunlardan kaynaklanan tehlike ve muhtemel riskler ile varsa zel tehlike trleri, c) Analiz srecinin zellikleri; 1) Hedefe uygunluu, 2) Kapsamnn genilii, 3) Gerekli olan tehizatn says, 4) Maliyeti, 5) Gereken sre ve srenin programlanabilirlii, ) Yntemin zellikleri; 1) Karmakl, 2) Anlalabilirlii, 3) Analizin nitel ya da nicel yaplmas, 4) Sonularn hassasiyeti,
 44. 44. 5) Detayll, 6) Teknik bir altyap gerektirip gerektirmedii, 7) Yenilenebilme esneklii. (3) kinci fkrada saylan hususlara gre uluslararas standartlarla belirlenmi uygun analiz yntem veya yntemlerinin bulunmas halinde, bu yntem veya yntemler kullanlmas nceliklidir. (4) yerinde birbirinden farkl ilerin yrtld blmlerin bulunmas halinde birinci ve ikinci fkralardaki hususlar her bir blm iin tekrarlanr. (5) Analizin ayr ayr blmler iin yaplmas halinde ktlar bir btn olarak ele alnp sonulandrlr. (6) Analiz edilen riskler etkilerinin byklne gre nem ve ncelik sralamasna tabi tutularak risk kontrol admlarna balanmadan nce yazl hale getirilir. Risk kontrol admlar MADDE 10 - (1) Risklerin kontrolnde u admlar uygulanr: a) Planlama; Analiz edilerek etkilerinin byklne ve nemine gre sral hale getirilen risklerin kontrol amacyla bir planlama yaplr. b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlatrlmas; Risk kontrol tedbirleri kararlatrlrken, ncelikle tehlikeler ve tehlike kaynaklar ortadan kaldrlr, bu yaplamyor ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi iin srasyla aadaki admlar izlenir; 1) Tehlikeliyi, tehlikeli olmayan veya daha az tehlikelilerle ikame, 2) Riskler ile kaynanda mcadele, 3) Toplu korunma nlemlerine, kiisel korunma nlemlerine gre ncelik verilmesi. c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanmas; Kararlatrlan tedbirlerin i ve ilem basamaklar, ilemi yapacak kii ya da iyeri blm, sorumlu kii ya da iyeri blm, balama ve biti tarihi ile benzeri bilgileri ieren planlar hazrlanr. Bu planlar iverence uygulamaya konulur. ) Uygulamalarn izlenmesi; Hazrlanan planlarn uygulama admlar dzenli olarak takip edilir, denetlenir ve aksayan ynler tespit edilerek gerekli dzeltici ve nleyici ilemler tamamlanr. (2) Belirlenen risk iin kontrol tedbirlerinin hayata geirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yaplr. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin zerinde ise bu maddedeki admlar tekrarlanr. Dokmantasyon MADDE 11 - (1) Risk deerlendirmesi asgar aadaki hususlar kapsayacak ekilde dokmante edilir: a) yerinin unvan, adresi ve iverenin ad, b) Gerekletiren kiilerin isim ve unvanlar ile bunlardan i gvenlii uzman ve iyeri hekimi olanlarn Bakanlka verilmi belge bilgileri ve varsa i sal ve gvenlii hizmeti alnan ortak salk ve gvenlik biriminin unvan ve Bakanlka verilmi belge bilgileri, c) Gerekletirildii tarih ve geerlilik tarihi, ) Risk deerlendirmesi iyerindeki farkl blmler iin ayr ayr yaplmsa her birinin ad,
 45. 45. d) Belirlenen tehlike kaynaklar ile tehlikeler, e) Tespit edilen riskler, f) Risk analizinde kullanlan yntem veya yntemler, g) Tespit edilen risklerin nem ve ncelik srasn da ieren analiz sonular, h) Dzeltici ve nleyici kontrol tedbirleri, gerekletirilme tarihleri ve sonrasnda tespit edilen risk seviyesi. (2) Risk deerlendirmesi dokmannn sayfalar numaralandrlarak; gerekletiren kiiler tarafndan her sayfas paraflanp, son sayfas imzalanr. Risk deerlendirmesinin yenilenmesi MADDE 12 - (1) Yaplm olan risk deerlendirmesi; tehlike snfna gre ok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iyerlerinde srasyla en ge , be ve yedi ylda bir yenilenir. (2) Aada belirtilen durumlarda ortaya kabilecek yeni risklerin, iyerinin tamamn veya bir blmn etkiliyor olmas gz nnde bulundurularak risk deerlendirmesi tamamen veya ksmen yenilenir: a) yerinin tanmas veya binalarda deiiklik yaplmas, b) yerinde uygulanan teknoloji, kullanlan madde ve ekipmanlarda deiiklikler yaplmas, c) retim ynteminde deiiklikler olmas, ) kazas, meslek hastal veya ramak kala olay meydana gelmesi, d) alma ortamna ait snr deerlere ilikin bir mevzuat deiiklii olmas, e) alma ortam lm ve salk gzetim sonularna gre gerekli grlmesi, f) yeri dndan kaynaklanan ve iyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya kmas. DRDNC BLM eitli ve Son Hkmler Byk kaza nleme politika belgesi veya gvenlik raporu hazrlanmas gereken iyerlerinde risk deerlendirmesi MADDE 13 - (1) Sal ve Gvenlii Kanununun 29 uncu maddesi gereince byk kaza nleme politika belgesi veya gvenlik raporu hazrlanan iyerlerinde; bu belge ve raporlarda deerlendirilmi riskler, bu ynetmelie gre yaplacak risk deerlendirmesiyle, tekrarlardan kanmak iin btnletirilir. Birden fazla iveren olmas durumunda risk deerlendirmesi almalar MADDE 14 - (1) Ayn alma alann birden fazla iverenin paylamas durumunda, yrtlen iler iin dier iverenlerin yrtt iler de gz nnde bulundurularak ayr ayr risk deerlendirmesi gerekletirilir. verenler, risk deerlendirmesi almalarn, koordinasyon iinde yrtr, birbirlerini ve alan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir. (2) Birden fazla iyerinin bulunduu i merkezleri, i hanlar, sanayi blgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iyerlerinde ayr ayr gerekletirilen risk deerlendirmesi almalarnn koordinasyonu ynetim tarafndan yrtlr. Ynetim; bu koordinasyonun yrtmnde,
 46. 46. iyerlerinde i sal ve gvenlii ynnden dier iyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almalar iin ilgili iverenleri uyarr. Bu uyarlara uymayan iverenleri Bakanla bildirir. Asl iveren ve alt iveren ilikisinin bulunduu iyerlerinde risk deerlendirmesi MADDE 15 - (1) Bir iyerinde bir veya daha fazla alt iveren bulunmas halinde; yrttkleri ilerle ilgili olarak her alt iveren, bu Ynetmelik hkmleri uyarnca gerekli risk deerlendirmesi almalarn yapar veya yaptrr. Alt iverenlerin risk deerlendirmesi almalar konusunda asl iverenin sorumluluk alanlar ile ilgili ihtiya duyduklar bilgi ve belgeler asl iverence salanr. Asl iveren, alt iverence yrtlen risk deerlendirmesi almalarn denetler ve bu konudaki almalarn koordine eder. (2) Alt iverenler gerekletirilen risk deerlendirmesi sonucu dzenlenen dokmann bir nshasn asl iverene verir. Asl iveren; bu risk deerlendirmesi almalarnn sonularn kendi almasyla btnletirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanp uygulanmadn izler, denetler ve uygunsuzluklarn giderilmesini salar. alanlarn grlerinin alnmas ve bilgilendirme MADDE 16 - (1) Risk deerlendirmesinin iverenin kendisi tarafndan yapld durumlarda; destek elemanlar ile alan temsilcilerinin, risk deerlendirmesi almas yaplrken srece katlarak, risk analizi sonrasnda alnmas gereken dzeltici ve nleyici tedbirlerin ve kullanlmas gereken koruyucu donanm ve ekipmann belirlenmesi konularnda grlerinin alnmas salanr. (2) yerinde alanlar, alan temsilcileri ve baka iyerlerinden almak zere gelen alanlar ve bunlarn iverenleri; iyerinde karlalabilecek salk ve gvenlik riskleri ile dzeltici ve nleyici tedbirler hakknda bilgilendirilir. Ciddi ve yakn tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan btn alanlar ise tehlikeler ile bunlardan doan risklere kar alnm ve alnacak tedbirler hakknda derhal bilgilendirilir. Risk deerlendirmesi rehberleri MADDE 17 - (1) verenlere, risk deerlendirmesi ile ilgili ykmllkleri bakmndan yardmc olmak veya yol gstermek amacyla risk deerlendirmesi rehberleri hazrlanabilir. Rehberler iyerinde alan says ve iyerinin bulunduu tehlike snf gz nne alnarak; sektr, meslek veya yaplan ilere zg olabilir. (2) Kamu kurum ve kurulular, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular, ii- iveren ve memur sendikalar ile kamu yararna alan sivil toplum kurulular faaliyet gsterdikleri sektrde rehber almalarnda bulunabilir. Bakanlka, bu Ynetmelik hkmlerine uygunluu ynnden deerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlk tarafndan sektr, meslek veya yaplan ilere zg risk deerlendirmesi uygulama rehberleri olarak yaymlanr. Yrrlk MADDE 18 - (1) Bu Ynetmeliin; a) 6 nc maddesi birinci fkrasnn (b) bendi;
 47. 47. 1) Kamu kurumlar ile 50den az alan olan ve az tehlikeli snfta yer alan iyerleri iin 01/07/2014 tarihinde, 2) 50den az alan olan tehlikeli ve ok tehlikeli snfta yer alan iyerleri iin 01/07/2013 tarihinde, 3) Dier iyerleri iin 31/12/2012 tarihinde, b) Dier maddeleri 31/12/2012 tarihinde yrrle girer. Yrtme MADDE 19 - (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.
 48. 48. Sayfa 1 / 9 RSK ANALZ VE SREKL DENETM YNERGES BRNC BLM Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Ama MADDE 1- (1) Bu ynergenin amac, Sosyal Gvenlik Kurumunun icra ettii btn faaliyetlerine ynelik risk analizi ve srekli denetim ile ilgili almalarn yrtlmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan yrtlen btn i ve ilemleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu ynerge, 5502 sayl Sosyal Gvenlik Kurumu Kanununun 3 nc maddesinin 2 nci fkrasnn (a) bendi, 17 nci maddesinin 1 inci fkrasnn (a) bendi, 5510 sayl Kanunun 59 uncu maddesinin 1 inci fkras ile Rehberlik ve Tefti Bakanl Ynetmeliinin 7 nci maddesine istinaden hazrlanmtr. Tanmlar MADDE 4- (1) Bu ynergede yer alan; a) Kurum: Sosyal Gvenlik Kurumunu, b) Bakan: Sosyal Gvenlik Kurumu Bakann, c) Kurul: Merkezi Risk Analizi ve Deerlendirme Kurulunu, ) Kurul Bakan: Merkezi Risk Analizi ve Deerlendirme Kurulu Bakann, d) Grup Bakanl: Risk Analizi ve Srekli Denetim Grup Bakanln, e) Grup Bakan: Risk Analizi ve Srekli Denetim Grup Bakann, f) Salk Uygulama Teblii (SUT): Kurum tarafndan yaymlanan ve hizmetin verildii tarihte yrrlkte olan Sosyal Gvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliini, g) Salk Hizmeti Sunucusu (SHS): SUTta belirtilen, Salk Bakanlnca basamaklandrlm; serbest eczaneler, ikinci basamak resmi salk kurumu, ikinci basamak zel salk kurumu, nc basamak resmi salk kurumu, salk hizmet sunumu bakmndan basamaklandrlamayan salk kurumlar/ kurulular, salk hizmet sunumu bakmndan basamaklandrlamayan dier salk hizmet sunucularn h) Medula: Sunulan salk hizmetlerine ilikin bilgiler ile karl deme ilemlerinin elektronik ortamda yrtlmesi iin kullanlan Kurum bilgi ilem sistemini, i) Szleme: Sosyal Gvenlik Kurumunun, zel salk hizmeti sunucular ve optisyenlik messeseleriyle imzalam olduu yrrlkteki salk hizmeti satn alm szlemesini, j) Protokol: Sosyal Gvenlik Kurumunun, kinci ve nc Basamak Resmi Salk Kurumlar ile imzalam olduu yrrlkteki protokol ve Trk Eczaclar Birlii yesi eczanelerden ila teminine ilikin yrrlkteki protokol k) Mevzuat: Kanun, tzk, ynetmelik, tebli, genelge, ynerge, genel yaz, usul ve esaslar, ifade eder.
 49. 49. Sayfa 2 / 9 KNC BLM Risk Analizi ve Srekli Denetim Srecinin Organlar ve Grevleri Risk Analizi ve Srekli Denetim Srecinin Yrtme Organlar MADDE 5- (1) Risk Analizi ve Srekli Denetim ile ilgili i ve ilemler aadaki organlar tarafndan yrtlr. a) Merkezi Risk Analizi ve Deerlendirme Kurulu, b) Risk Analizi ve Srekli Denetim Grup Bakanl, c) Koordinatr Sosyal Gvenlik l Mdrlkleri. Kurulun Oluumu MADDE 6- (1) Kurul; Bakann bakanlnda, Rehberlik ve Tefti Bakan, Emeklilik Hizmetleri Genel Mdr, Sigorta Primleri Genel Mdr, Genel Salk Sigortas Genel Mdr, Hizmet Sunumu Genel Mdr, Akterya ve Fon Ynetimi Daire Bakan, Strateji Gelitirme Bakan ile Grup Bakanndan oluur. Bakann katlamad durumlarda, Kurula Rehberlik ve Tefti Bakan bakanlk eder. (2) Gerek duyulmas halinde Kurul Bakan, Rehberlik ve Tefti Bakanlnn Ankara, stanbul ve zmir Grup Bakanlarnn da Kurul toplantlarna katlmalarn salar. (3) Gr ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kurulularn temsilcileri oy hakk olmakszn Risk Analizi ve Deerlendirme Kurulu toplantsna arlabilir. Kurulun Grevleri ve alma Usul MADDE 7- (1) Kurulun grevi, risk analiz sonularn deerlendirerek sosyal gvenlik suiistimallerinin nlenmesine ynelik almalar planlamak ve uygulamayla ilgili birimler arasnda koordinasyon salamaktr. (2) Rehberlik ve Tefti Bakan, Kurul toplantlarn dzenlemek ve gerektiinde olaanst toplantya armak, almalarn verimli ve etkin bir ekilde yrtlmesini salamak, toplantlarda alnan karar ve nerileri ilgili makamlara bildirmekle grevli ve yetkilidir. (3) Kurul yeleri, alnan kararlarn kendi birimlerinde etkin bir ekilde uygulanmasn takip etmek ve sonularn Grup Bakanlna bildirmekle grevlidir. (4) Kurul, Ocak, Mays ve Eyll aylarnda olmak zere ylda kez olaan olarak toplanr. Kurulun toplantlarna 6 nc maddede saylan yeler veya bunlarn herhangi bir nedenle ilerinden geici veya srekli olarak ayrlmalar durumunda, yerlerine usulne uygun ekilde grevlendirilen vekilleri itirak eder. (5) Kurulun olaan toplant gndemi, tarihi ve yeri Grup Bakanlnca belirlenerek toplant tarihinden en az onbe gn nce yelere bildirilir. (6) Kurul, oy hakk bulunan ye saysnn yarsndan bir fazlas ile toplanr. Kararlar, toplantya katlan yelerin ounluu ile alnr. yeler ekimser oy kullanamazlar. Oylarn eitlii halinde bakann oyu iki oy saylr. (7) Kurulun sekretarya hizmetleri, Grup Bakanlnca yrtlr. Grup Bakanlnn Kuruluu MADDE 8- (1) Grup Bakanl, mfetti nitelik ve yetkisini haiz bir Bakan ile bamfetti, mfetti, yetkili mfetti yardmcs, tabip, uzman tabip, eczac, sosyal gvenlik uzman, sosyal gvenlik uzman yardmcs, istatistiki, programc, mhendis, avukat, biliim uzman, teknisyen, ef, VHK ve yardmc hizmetler snfndan ihtiya duyulan dier personelden oluur.
 50. 50. Sayfa 3 / 9 (2) Grup Bakanl dorudan Rehberlik ve Tefti Bakanlna bal olup, grev merkezi Ankara ilidir. (3) Grup Bakanlnda grevli personelin ikamet merkezi, Grup Bakanlnn bulunduu ildir. (4) Rehberlik ve Tefti Bakannn teklifi ve Bakann Onay ile mfettiler arasndan bir grup bakan grevlendirilir. Grup Bakanna yardmc olmak zere yeteri kadar grup bakan yardmcs Rehberlik ve Tefti Bakan tarafndan grevlendirilir. (5) Grup Bakanl; analiz (risk analizi, srekli denetim ve rapor deerlendirme blmleri) denetim planlama ve proje uygulama birimlerinden oluur. Grup Bakanlnn Grev ve Yetkileri MADDE 9- (1) Grup Bakan, grubundaki faaliyetleri aadaki esaslar dhilinde dzenlemek ve yrtmekle grevlidir. (2) Kurumun risk haritasn oluturmak, (3) Risk analizi ve bilgisayar destekli denetimlerde kullanlacak Kurum ii ve Kurum d her trl veriyi toplamak, bu verileri analiz etmek, istatistiki bilgileri retmek, sonular deerlendirmek, ilgili birimlerle paylamak ve izlemek, (4) Sosyal gvenlik uygulamalarna ynelik risk kriterleri ve bilgisayar destekli srekli denetim senaryolarn belirlemek, Kurum verilerine srekli ve dorudan eriim salayarak veriler zerinden risk analizlerini gerekletirmek, bilgisayar destekli srekli denetim senaryolarn iletmek, (5) Kurumun risk modelini oluturmak, risk modeli oluturmaya ynelik gerekli proje yatrmlar gerekletirmek, risk modelinin gncelliinin salanmasna ynelik gerekli almalar yrtmek, (6) Risk analiz modeli zerinden analizler gerekletirmek ve sonular ilgili birimlerle paylamak ve izlemek, (7) Sosyal gvenlik uygulamalarnda riskli noktalara ynelik veri madencilii analizleri gerekletirmek, (8) Yaplan analiz almalar ile ilgili dnemsel raporlar hazrlayarak, Rehberlik ve Tefti Bakanlna sunmak, (9) Kurumun btn faaliyet alanlarn kapsayacak srekli denetim modeli gelitirmek, bu model iin gerekli projeler hazrlamak, modelin ilemesine ynelik sistemleri kurmak, sistemleri iletmek, analizleri gerekletirmek ve sonular ilgili birimlerle paylamak ve izlemek, (10) Bilgisayar destekli denetime ynelik Rehberlik ve Tefti Bakanl veri modelini gelitirmek, denetim veri ambar oluturmak, verilerinin gncel kalmasn salamak ve bu veriler zerinden analizler gerekletirmek, (11) Kurumun merkez ve tara tekilt ile personelinin idar, mal ve hukuk ilemleri, sosyal gvenlik mevzuatnn verdii yetkiye dayanlarak Kurumla szleme yapm gerek ve tzel kiiler ile iverenlerin ilemleri zerinde usulszlkleri nlemeye ynelik bilgisayar destekli denetim modeli gelitirmek, bu kapsamda analizler gerekletirmek, sonular ilgili birimlere iletmek ve usulsz gerekletirilen ilemlerin dzeltilmesini istemek, (12) Denetim raporlarn incelemek, istatistiksel analizler gerekletirerek risk analizleri iin yeni senaryolar gelitirmek, (13) Risk analizi, bilgisayar destekli denetim ve denetim planlamasna ynelik her trl yazlm ve donanm altyaplarn plnlamak, gelitirmek ve iletmek, (14) Ulusal ve uluslararas gelimeleri takip etmek, en gncel teknoloji ve yntemleri izlemek, risk analizi ve bilgisayar destekli srekli denetim ara ve tekniklerini gelitirmek, yenilemek, srdrlebilirliini salamak, kullanmn yaygnlatrmak, etkinliini ve verimliliini arttrmak iin gerekli grlen her trl proje ve gelitirmeyi gerekletirmek,
 51. 51. Sayfa 4 / 9 (15) Risk analiz sonularyla riskli grlen alanlarda riskin ortadan kaldrlmasna ynelik projeler gelitirmek, dier birimlerde yrtlen projelerle ilgili gr bildirmek, bu projelerin hedefleri dorultusunda ilerlediini izlemek ve deerlendirmek, (16) Mfettiler tarafndan yaplacak denetimlere ilikin, yntem ve teknikleri gelitirmek, standart ve ilkelerin oluturulmasn salamak, denetimlerin etkinliini ve verimliliini artrc tedbirleri almak, bu konuda Rehberlik ve Tefti Bakanlna gr ve neriler sunmak, (17) Kurum hizmetlerinin gelitirilip etkinletirilmesini, verimlilik ve kalitesinin artrlmasn, Kurumun mevzuat, plan, program ve projelere uygun olarak almasn, aksaklklarn tespiti halinde yeni dzenlemeler yaplmasn salamak amacyla inceleme ve aratrmalar yaparak gerekli proje, gr ve nerileri hazrlayp Rehberlik ve Tefti Bakanna sunmak, (18) Kurumun btn verileri zerinde bilgi ve deneyimin olumas, analitik anlamda deerlendirilmesi iin eitimler almak, i ba eitimleri gerekletirmek, (19) Gerektiinde alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlk Tefti Kurulu Bakanl ve Maliye Bakanl Gelir daresi Bakanl bata olmak zere dier kamu kurum ve kurulular ile ibirlii yapmak, (20) Denetim ve kontrol standartlarn belirlemek, denetim ve kontrol srelerini izlemek, (21) Rehberlik ve Tefti Bakan tarafndan verilecek benzer nitelikteki dier grevleri yapmak. Koordinatr l Mdrlklerinin Grevleri MADDE 10- (1) Grup Bakanl tarafndan uygulanmak zere gnderilen veri analiz raporlarnn ilgili sosyal gvenlik il mdrlklerine datmn ve sonularnn Grup Bakanlna ulatrlmasn koordine etmek, (2) Sosyal gvenlik il mdrlklerinde salk hizmet sunucularn izleme ve deerlendirme birimleri ile inceleme ve kontrol ekiplerinin oluturulmasn koordine etmek, (3) nceleme ve kontrollerin etkin ve verimli bir ekilde yrtlmesi iin inceleme ve kontrol yapacak olan denetmen ve salk personeline ynelik gerekli mevzuat ve teknik dzeyde eitim programlar hazrlamak, gerekletirmek ve koordinasyonu salamak, (4) Koordinasyon blgesinde yer alan sosyal gvenlik il mdrlklerindeki inceleme ve kontrol sonularn takip etmek ve Grup Bakanlna sunmak, zleme ve Deerlendirme Birimi Oluturulmas MADDE 11- (1) Salk sosyal gvenlik merkezlerinde, merkez mdrlnn salk hizmetleri snfndaki veya dier grevli personeli arasndan, merkez mdrnn teklifi ve sosyal gvenlik il mdrnn onay ile en az kiiden oluan bir izleme ve deerlendirme birimi kurulur. (2) zleme ve deerlendirme birimi, salk kurum ve kurulular ile eczane ve optisyenlik messeseleri iin olmak zere birden fazla ayr ayr kurulabilir. (3) zleme ve deerlendirme birimi, merkez mdrne bal olarak grev yapar. zleme ve Deerlendirme Biriminin Grev, Yetki ve Sorumluluklar MADDE 12- (1) nceleme ve kontrol yaplacak olan salk hizmeti sunucularn belirlemek ve merkez mdrnn uygun gr ile sosyal gvenlik il mdrnn onayna sunmak, (2) nceleme ve kontrol yaplacak olan salk hizmeti sunucular ile ilgili olarak inceleme ve kontrol ekibinin grev emrini hazrlayp merkez mdrnn onayna sunmak, (3) Onaylanan grev emirlerini inceleme ve kontrol ekibine zimmet karl vermek,
 52. 52. Sayfa 5 / 9 (4) nceleme ve kontrol ekibi tarafndan dzenlenen tutanaklar ve durum tespit raporlarn mevzuat erevesinde incelemek ve deerlendirmek, (5) Durum tespit raporlarnda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi iin durum tespit raporlarn inceleme ve kontrol ekibine gerekesi belirtilerek yazl olarak iade etmek, (6) Deerlendirilen durum tespit raporlarn salk sosyal gvenlik merkez mdrnn uygun gr ile sosyal gvenlik il mdrnn onayna sunmak, (7) Grup Bakanl tarafndan hazrlanan veri analiz raporlarnda yer alan hususlarla ilgili gerekli inceleme ve aratrmalarn yaplmas iin inceleme ve kontrol ekiplerini grevlendirmek, (8) kinci ve nc basamak resmi salk kurumlar haricindeki salk hizmet sunucular hakknda, kamu kurum ve kurulular ile genel salk sigortalsnn kendisi, bakmakla ykml olduu kiiler ya da nc kiiler tarafndan sosyal gvenlik il mdrlklerine yazl, ALO 170 veya elektronik ortamda gnderilen ihbar ve ikyetlerle ilgili inceleme ve kontrol ilemlerinin gerekletirilmesi ve sonulandrlmasn salamak, (9) kinci ve nc basamak resmi salk kurumlar hakknda kamu kurum ve kurulular ile genel salk sigortalsnn kendisi, bakmakla ykml olduu kiiler ya da nc kiiler tarafndan sosyal gvenlik il mdrlklerine yazl, ALO 170 veya elektronik ortamda gnderilen ihbar ve ikyetlerle ilgili inceleme ve aratrmann yaplarak, Rehberlik ve Tefti Bakanlna gnderilmesini salamak, (10) Sosyal gvenlik il mdrlnce fatura inceleme esnasnda mevzuat hkmleri, SUT ve szleme hkmlerine aykrlklar ieren fatura inceleyici tarafndan dzenlenen fatura tespit tutananda yer alan hususlar deerlendirerek, inceleme ve kontrol ilemlerinin gerekletirilmesini salamak, (11) ki ylda en az bir defa gerekletirilmek zere salk hizmet sunucular ile optisyenlik messeseleri hakknda Kurumca yaymlanan mevzuat ve szleme/protokol hkmlerine gre inceleme ve kontrole alnacak salk hizmet sunucularn belirleyerek, merkez mdrnn uygun gr ile sosyal gvenlik il mdrnn onayna sunmak, (12) nceleme ve kontrol sonular ile ilgili aylk istatistik raporlar dzenlemek ve sonular hakknda merkez mdr ve sosyal gvenlik il mdrne bilgi vermek, (13) nceleme ve kontrol ekibine verilen her bir grevin kendilerince bitirilmesi esas olmakla birlikte devir gerekliliinin domas halinde mevcut ileri izleme ve deerlendirme biriminin teklifi, merkez mdrnn onay ile bir baka inceleme ve kontrol ekibine devretmek. nceleme ve Kontrol Ekibi Oluturulmas MADDE 13- (1) Salk sosyal gvenlik merkezlerinde, merkez mdrlnn salk hizmetleri snfndaki personel veya dier grevli personelleri arasndan merkez mdrnn teklifi ve sosyal gvenlik il mdrnn onay ile en az iki kiiden oluan bir inceleme ve kontrol ekibi kurulur. (2) nceleme ve kontrol ekipleri, salk kurum ve kurulular ile eczane ve optisyenlik messeseleri iin olmak zere birden fazla ayr ayr kurulabilir. (3) nceleme ve kontrol ekibi, merkez mdrne bal olarak grev yapar. nceleme ve Kontrol Ekibinin Grev, Yetki ve Sorumluluklar MADDE 14- (1) Sosyal gvenlik il mdr tarafndan incelenmesi uygun bulunan salk hizmet sunucularnn Kurumca yaymlanan mevzuat ve szleme/protokol hkmlerine uygunluu ynnden inceleme ve kontrol ilemlerini yapmak, (2) Salk hizmet sunucusu ile yaplan szleme/protokol hkmleri gz nnde bulundurularak grevlerinin yrtlmesi srasnda salk hizmeti sunucusuna serbeste girmek, kontrol amal gezmek,
 53. 53. Sayfa 6 / 9 (3) Gerektii durumlarda salk hizmet sunucusunun yetkilisi, alanlar ya da salk hizmeti alan sigortallarn bilgisine bavurmak, gerekirse ifadelerini almak, (4) Grevlerinin ifas esnasnda gerekli alma ortamnn salanmasn istemek, (5) nceleme ve kontrol ilemleri esnasnda inceleme ve kontrol ileminin konusu ile ilgili olarak her trl bilgi, belge ve kaytlarn ibrazn salk hizmet sunucusundan istemek, bunlar incelemek, gerektiinde tasdikli rnek veya fotokopilerini almak, (6) nceleme ve kontrol ilemleri neticesinde, incelenen salk hizmet sunucusuna gre inceleme ve kontrol tutanaklar dzenlemek ve tespit edilen hususlarla ilgili durum tespit raporu hazrlayarak izleme ve deerlendirme birimine sunmak, (7) ncelenen evrak ve kaytlar zerinde evrakn incelendiini gsteren tarih ve imza haricinde herhangi bir ilave ve dzeltme yapmamak, bilgi ilem ortamndaki bilgi ve kaytlar deitirmemek, (8) nceleme ve kontrol ilemi geekletirilen salk hizmet sunucusunun ismini aklamamak, yaptklar grev ile ilgili ilemler hakknda sosyal gvenlik il mdr veya merkez mdr haricindeki kiilere bilgi vermemek, (9) hbar ya da ikyette bulunan kiilerin kimliklerini aklamamak, (10) Grev ve almalar esnasnda nezaket kurallarna uygun hareket etmek. NC BLM Risk Analizi, Srekli Denetim, Raporlama, zleme ve Deerlendirme Sreleri Risk Analizi Sreci MADDE 15- (1) Risk analizi ve ynetim sreci birbirine bal; a) Riskin tanmlanmas, b) Riskin deerlendirilmesi ve hesaplanmas, c) Alternatif risk dzeltme aralar arasndan seim yaplmas, ) Seilen alternatifin uygulanmas, d) Deerlendirme ve kontrol, Hususlarn kapsayan be ilem basamandan oluur. (2) Grup bakanl, risk analizi srecinde bu be ilem basaman srasyla gz nnde bulundurur. Riskin Tanmlanmas MADDE 16- (1) Riskin tanmlanmas, riskin tehisi anlamna gelmektedir. Risk tanmlama srecinde elde edilen bilgiler sorunlara zm getirme srecini de kapsamaktadr. Bu sre teknolojik, sosyal, konjonktrel ve benzeri belirsizliklerin azaltlmas ve olas kayplarn minimize edilmesi ilemlerini kapsar. (2) Riskin tanmlanmasnda; sistematik yaklamlar (sigorta kontrol listeleri, risk analiz sorular, ak ilem kartlar ve mali durum analizleri) ile simlasyon (gerein ekli veya sembolik olarak temsil edilmesi) ve risk skor karnesi ve benzeri teknikler kullanlr. (3) Bu aamada; a) Kurumun ilemleri srasnda sorun oluturabilecek insan, evre, ynetim (malzeme ve sistem) ve sre faktrleri analiz edilir. b) Kurumun i ve ilemlerinin yrtm srasnda yukarda belirtilen faktrlerden kaynaklanan olas tehlikeler nedenleriyle birlikte tespit edilir. (4) nemli deikenler ve onlarn belirsiz etkisini ortaya koymak iin gelecee ynelik planlama aralar kullanlabilir. Gelecekteki Kurum frsatlarn tanmlamak iin gelecee ynelik senaryolar gelitirilir ve bu senaryolara ilikin muhtemel olaylar tanmlanr.
 54. 54. Sayfa 7 / 9 Risklerin Deerlendirilmesi MADDE 17- (1) Grup Bakanl riskleri deerlendirir ve risklere bal potansiyel kaybn gerekleme ihtimalinin lmn yapar. (2) Bu aamada deerlendirme ncelii aadaki nem sralamasna gre yaplr: a) ok nemli riskler b) nemli riskler c) nemsiz riskler (3) Risk deerlendirmesi yaplrken, eitli somut ve soyut (Kurumun stratejik ynleri, rekabet artlar, Kurumsal geliim ve deiim, sosyal parametreler vb.) faktrler dikkate alnr. Alternatif Risk Dzeltme Aralar Arasndan Seim Yaplmas MADDE 18- (1) Risk tanmlanp deerlendirildikten sonraki basamak, riskle mcadelede kullanlacak yaklam ynteminin ve her biri iin kullanlacak tekniin kararlatrlmasdr. Riskten uzaklamak, riski almak, riski azaltmak ve riskten kanmak gibi teknikler kullanlabilir. Grup Bakanl her bir riskle mcadelede hangi tekniin kullanlacana karar verir. Seilen Alternatifin Uygulanmas MADDE 19- (1) Konu veya sorun btn ynleriyle ortaya konulduktan, uygun zm alternatifleri tanmlandktan ve her alternatifin olas sonular olanaklar lsnde en iyi biimde tahmin edildikten sonra seilen alternatifin uygulanmas salanr. Grup Bakanl gerekli grd admlarn atlmas iin ilgili birimleri bilgilendirme ve sonular takip ederek raporlama ile yetkilidir. Deerlendirme ve Kontrol MADDE 20- (1) Seilen alternatif uygulamaya konulduktan sonra seilen zm ynteminin ileyip ilemedii ve beklenen sonular verip vermedii izlenir. Elde edilen ktlar ve beklentiler srekli olarak karlatrlarak, zmn etkinliine ynelik izleme ve kontrol ilemlerini gerekletirir. Srekli Denetim Sreci MADDE 21- (1) Grup Bakanl, Kurumun merkez ve tara tekilt ile personelinin idar, mal ve hukuk ilemleri, sosyal gvenlik mevzuatnn verdii yetkiye dayanlarak Kurumla szleme yapm gerek ve tzel kiiler ile iverenlerin ilemleri zerinde usulszlkleri nlemeye ynelik bilgisayar destekli denetim modellerini gelitirmek suretiyle bu kapsamda analizler gerekletirir. (2) Analiz sonularn ilgili birimlere iletir ve usulsz gerekletirilen ilemlerin dzeltilmesini ister. (3) Srekli denetim; Kurum faaliyet alanlarnn analizi, Kurum zararna neden olabilecek her trl hususun belirlenmesi, dokmante edilmesi, sonularnn deerlendirilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi srelerini kapsamaktadr. (4) Kurum merkez ve tara tekilatnn tm birimleri, Grup Bakanlnca bu ynerge kapsamnda istenilecek bilgi, belge ve verileri en ge 30 gn ierisinde gndermek zorundadr. Analiz Sonularnn Raporlanmas ve Sonularn Takibi Sreci MADDE 22- (1) Risk analiz ve srekli denetim almalarnn sonucunda niteliine gre aadaki rapor ve tutanaklar dzenlenir. a) Veri Analiz Deerlendirme Raporu
 55. 55. Sayfa 8 / 9 b) Veri Analiz Raporu c) nceleme ve Kontrol Tutana ) nceleme ve Aratrma Tutana d) Durum Tespit Raporu e) yeri Denetim Raporu f) nceleme ve Soruturma Raporu g) Aylk ve Yllk Faaliyet Raporu Veri Analiz Deerlendirme Raporu MADDE 23- (1) Veri analiz deerlendirme raporu, Grup Bakanl bnyesinde yer alan ilgili alt birimlerce gerekletirilen analizler sonucu hazrlanan n tespit ve bulgular ierir rapordur. Veri Analiz Raporu MADDE 24- (1) Veri analiz deerlendirme raporu, Grup Bakanlnca deerlendirilir. Deerlendirme raporundaki sonularn uygun grlmesi halinde nihai tespit ve deerlendirmeleri ieren veri analiz raporu hazrlanr. Veri analiz raporlar, Grup Bakanlnca Rehberlik ve Tefti Bakanlna sunulur. nceleme ve Kontrol Tutana MADDE 25- (1) nceleme ve kontrol tutanaklar, incelemeye alnan salk hizmet sunucusunun i ve ilemlerinde mevzuat hkmleri, SUT ve szleme/protokol hkmlerine aykrlklarn olup olmadna ilikin inceleme ve kontroller sonucunda yaplan durum tespitini ierir ekilde inceleme ve kontrol ekiplerince dzenlenir. nceleme ve Aratrma Tutana MADDE 26- (1) nceleme ve kontrol ekiplerince, inceleme konusunda yer alan hususlarn her birinin Kurum kaytlar ile MEDULA ve eczane provizyon sisteminde yer alan veriler dikkate alnarak incelenmesi, karlatrlmas ve listelenmesini de ierir ekilde dzenlenen tutanaktr. Durum Tespit Raporu MADDE 27- (1) nceleme ve kontrol ekiplerince, inceleme ve kontrol tutananda yer alan bulgularn deerlendirildii rapordur. Durum tespit raporu, salk hizmet sunucusunun mevzuat hkmleri, SUT ve szleme/protokol hkmlerine aykrlklarn olup olmadna ilikin tespitleri ierir ekilde dzenlenir. (2) l mdrlkleri tarafndan, onaylanan durum tespit raporlarnn bir sureti Grup Bakanlna gnderilir. Grup Bakanl, bu raporlarn elektronik ortamda da gnderilmesini isteyebilir. yeri Denetim Raporu MADDE 28- (1) Grup Bakanlnca gerekletirilecek sektrel analizler neticesinde, riskli grlen iyerleriyle ilgili olarak sosyal gvenlik denetmenleri tarafndan hazrlanan rapordur. (2) yeri denetim raporlar tanzim edilip onay ilemlerinin tamamlanmasndan sonra bir sureti Grup Bakanlna gnderilir. Grup Bakanl, bu raporlarn elektronik ortamda da gnderilmesini isteyebilir.
 56. 56. Sayfa 9 / 9 nceleme ve Soruturma Raporu MADDE 29- (1) Grup Bakanl tarafndan Rehberlik ve Tefti Bakanlna sunulan ve Rehberlik ve Tefti Bakanlnca mfetti grevlendirilmesi uygun bulunan veri analiz raporlarnda yer alan hususlarn, mfettilerce incelenmesi neticesinde dzenlenen rapordur. (2) nceleme ve soruturma raporlarnn dzenlenip onay ilemlerinin tamamlanmasndan sonra bir sureti analiz almalarnda deerlendirilmek zere Grup Bakanlna gnderilir. Grup Bakanl, bu raporlarn elektronik ortamda da gnderilmesini isteyebilir. Aylk ve Yllk Faaliyet Raporu MADDE 30- (1) Grup Bakanl, Bakana sunulmak zere Rehberlik ve Tefti Bakanlna veri analiz ve srekli denetim faaliyetleriyle ilgili olarak aylk ve yllk olaan deerlendirme raporlar hazrlar ve sunar. Bu raporlar, gncel durum ve denetimler hakknda bilgileri ierir ekilde dzenlenir. Raporlarda nceki ay ve dnemlerin tespit, analiz ve sonularndan gerekli grlenlerine de ayrca yer verilir. DRDNC BLM Geici ve Son Hkmler MADDE 31- (1) Bu ynergenin yrrle girmesi ile birlikte, Kurum bnyesindeki tm risk analizi almalar Grup Bakanl bilgisi ve koordinasyonunda yrtlr. (2) Salk hizmet sunucular ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununa tabi iyerlerinin denetim ve kontrol standartlar, Rehberlik ve Tefti Bakanlnca Kurul yelerinin gr ve nerileri alnmak suretiyle 31.12.2012 tarihine kadar belirlenerek, Kurum Bakanlk Makamnn onayn mteakip yaymlanr. MADDE 32- (1) Bu ynergenin yrrle girdii tarihten nce fiilen denetim ve kontrol ilemlerine balanlm olan salk hizmet sunucular hakknda 2011 - 42 sayl genelgeye gre ilem yaplmaya devam edilerek sonulandrlr. (2) Salk hizmet sunucularnn denetim ve kontrol standartlar yaymlanncaya kadar, 201142 sayl genelgenin salk hizmet sunucularnn denetime alnma ilem ve usulleri ile tutanak ve rapor dzenlenmesine dair hkmlerinden bu ynergede belirlenen ilem, usul ve esaslara aykr olmayanlarn uygulanmasna devam olunur. Yrrlk MADDE 33- (1) Bu Ynerge onay tarihi itibariyle yrrle girer. Yrtme MADDE 34- (1) Bu Ynerge hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.
 57. 57. Gvenlii Uzmanlarnn Grev, Yetki, Sorumluluk ve Eitimleri Hakknda Ynetmelik Tasla BRNC BLM Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Ama MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; i sal ve gvenlii hizmetlerinde grevli i gvenlii uzmanlarnn nitelikleri, eitimleri ve belgelendirilmeleri, grev, yetki ve sorumluluklarna dair usul ve esaslar dzenlemektir. Kapsam MADDE 2 Bu Ynetmelik, 20 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamnda yer alan iyerleri ile eitim kurumlarn kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; a) 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunun 30 uncu, b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 2 ve 12 nci, maddelerine dayanlarak hazrlanmtr. Tanmlar MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen: a)Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln, b)Eiticilerin eitimi belgesi: En az krk be saatlik eitim sonunda kamu kurum ve kurulular, niversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayl zel retim Kurumlar Kanununa gre yetkilendirilen kurumlar tarafndan tek bir program sonucunda verilen eiticilerin eitimi belgesini, c)Eitim kurumu: gvenlii uzmanlarnn, iyeri hekimi ve dier salk personelinin eitimlerini vermek zere Bakanlka yetkilendirilen kamu kurum ve kurulularn, niversiteleri ve Trk Ticaret Kanununa gre faaliyet gsteren irketler tarafndan kurulan messeseleri, )Genel Mdrlk: Sal ve Gvenlii Genel Mdrln, d) gvenlii uzman: sal ve gvenlii alannda grev yapmak zere Bakanlka yetkilendirilmi, i gvenlii uzmanl belgesine sahip mhendis, mimar veya teknik eleman, e)Kanun: 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununu, f)Onayl defter: gvenlii uzman tarafndan; grevlendirildii iyerinde yaplan almalara ilikin tespit ve tavsiyeleri ile bu Ynetmelikte belirtilen hususlarn yazld, iyerinin bal bulunduu alma ve Kurumu l Mdrlkleri veya noter tarafndan her sayfas mhrlenmi defteri, g)Sorumlu mdr: yeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eitici belgesine sahip olan, tam sreli istihdam edilen ve eitim kurumlarnn i ve ilemlerinden Bakanla kar sorumlu olan kiiyi, )Teknik eleman: Teknik retmen, fiziki ve kimyager unvanna sahip olanlar ile niversitelerin meslek yksek okullarnn i sal ve gvenlii program mezunlarn, h)Yllk alma plan: gvenlii uzman ve iyeri hekimi tarafndan ortaklaa hazrlanan ve iyerinde i sal ve gvenlii almalar ile i kazalar ve meslek hastalklar ile ilgili olarak yaplan deerlendirme sonucunda tehlikeli olayn tekrarlanmamas iin yaplan inceleme ve aratrmalarn ve gerekli nleyici faaliyetlerin yer ald, bir sonraki ylda yaplmas ngrlen almalar ieren plan, )Yllk deerlendirme raporu: gvenlii uzman ve iyeri hekimi tarafndan ortaklaa hazrlanan ve iyerinde yaplan i sal ve gvenlii almalar ile alma ortam gzetim sonularnn kaydedildii yllk olarak hazrlanan raporu, i)Eitim program: Uzaktan, yz yze ve pratik eitim derslerinin tarih ve saatleri, asil ve yedek eiticileri, katlmclar ile eitim mekn gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilikin her trl bilgi ve belgeden oluan btnl, ifade eder. KNC BLM verenin ykmllkleri gvenlii uzman grevlendirme ykmll MADDE 5 (1) Mesleki risklerin nlenmesi ve bu risklerden korunulmasna ynelik almalar da kapsayacak i sal ve gvenlii hizmetlerinin sunulmas iin iveren; a)alanlar arasndan i gvenlii uzman grevlendirir,
 58. 58. b)alan says ve iyerinin tehlike snf dikkate alnarak tam sreli i gvenlii uzman altrma ykmll olmayan iyerlerinde iveren, gerekli niteliklere sahip olan bir i gvenlii uzman ile ksmi sreli i szlemesi yapabilir, c)alanlar arasnda belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamas hlinde, bu hizmetin tamamn veya bir ksmn ortak salk ve gvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. (2) veren gerekli belgelere sahip olmas ve bu Ynetmelikte belirtilen artlar yerine getirmesi halinde kendi iyerinde i gvenlii uzmanl grevini yerine getirebilir. (3) verenin; i sal ve gvenlii konusunda uzman grevlendirmesi veya hizmet satn almas sorumluluklarn etkilemez ve i sal ve gvenlii hizmetleriyle ilgili maliyet alanlara yanstlamaz. (4) veren, 10 uncu maddenin nc fkrasnda belirtilen durumlarda, ilgili yarg srecini takip eder ve sonucunu Genel Mdrle bildirir. NC BLM Gvenlii Uzmanlarnn Nitelikleri, Grev, Yetki ve Ykmllkleri ile alma Usul ve Esaslar gvenlii uzmanlarnn nitelikleri ve grevlendirilmeleri MADDE 6 (1) verence i gvenlii uzman olarak grevlendirilecekler, bu Ynetmelie gre geerli i gvenlii uzman belgesine sahip olmak zorundadr. (2) gvenlii uzmanlarndan; (C) snf belgeye sahip olanlar az tehlikeli snfta, (B) snf belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli snflarda, (A) snf belgeye sahip olanlar ise btn tehlike snflarnda yer alan iyerlerinde alabilirler. (3) Birden fazla i gvenlii uzmannn grevlendirilmesinin gerektii iyerlerinde, tam sreli grevlendirilen en az bir i gvenlii uzmannn iyerinin tehlike snfna uygun belgeye sahip olmas yeterlidir. gvenlii uzmanl belgesi MADDE 7 (1) gvenlii uzmanl belgesinin snflar aada belirtilmitir: a) (A) snf i gvenlii uzmanl belgesi; 1) (B) snf i gvenlii uzmanl belgesiyle en az drt yl fiilen grev yaptn i gvenlii uzmanl szlemesi ile belgeleyen ve (A) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlarak yaplacak (A) snf i gvenlii uzmanl snavnda baarl olan mhendis, mimar veya teknik elemanlara, 2) sal ve gvenlii veya i gvenlii ana bilim dalnda doktora yapm olan mhendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Mdrlk ve bal birimlerinde mhendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yl grev yapm olanlardan (A) snf i gvenlii uzmanl iin yaplacak snavda baarl olanlara, 3) sal ve gvenlii alannda en az yedi yl tefti yapm mhendis, mimar veya teknik eleman olan i mfettilerine, 4) Genel Mdrlk ve bal birimlerinde i sal ve gvenlii alannda en az sekiz yl grev yapm Bakanlk i sal ve gvenlii uzmanlarna, istekleri halinde, EK-1deki rneine uygun olarak Bakanlka verilir. b) (B) snf i gvenlii uzmanl belgesi; 1) (C) snf i gvenlii uzmanl belgesiyle en az yl fiilen grev yaptn i gvenlii uzmanl szlemesi ile belgeleyen ve (B) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlarak yaplacak (B) snf i gvenlii uzmanl snavnda baarl olan mhendis, mimar veya teknik elemanlara, 2) sal ve gvenlii veya i gvenlii ana bilim dalnda tezli yksek lisans yapm olan mhendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) snf i gvenlii uzmanl snavnda baarl olanlara, EK-1deki rneine uygun olarak Bakanlka verilir. c) (C) snf i gvenlii uzmanl belgesi; (C) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlarak yaplacak (C) snf i gvenlii uzmanl snavnda baarl olan mhendis, mimar veya teknik elemanlara EK-1deki rneine uygun olarak Bakanlka verilir. (2) Birinci fkrada belirtilen srelerin hesaplanmasnda, ksmi sreli grevlendirmeler de dhil olmak zere, grev yaplan aylar dikkate alnr, gvenlii uzmanlarnn grevleri MADDE 8 (1) gvenlii uzmanlar, aada belirtilen grevleri yerine getirmekle ykmldr: a) Rehberlik ve danmanlk;
 59. 59. 1) yerinde yaplan almalar ve yaplacak deiikliklerle ilgili olarak tasarm, makine ve dier tehizatn durumu, bakm, seimi ve kullanlan maddeler de dhil olmak zere iin planlanmas, organizasyonu ve uygulanmas, kiisel koruyucu donanmlarn seimi, temini, kullanm, bakm, muhafazas ve test edilmesi konularnn, i sal ve gvenlii mevzuatna ve genel i gvenlii kurallarna uygun olarak srdrlmesini salamak iin iverene nerilerde bulunmak. 2) sal ve gvenliiyle ilgili alnmas gereken tedbirleri iverene yazl olarak bildirmek. Yazl bildirimler iki nsha olarak hazrlanr, imzalanr ve bir nshasn i gvenlii uzman muhafaza eder. 3) yerinde meydana gelen i kazas ve meslek hastalklarnn kaydnn tutulmas, kaza ve meslek hastalnn nedenlerinin aratrlmas ve tekrarlanmamas iin alnacak nlemler konusunda almalar yaparak iverene nerilerde bulunmak, 4) yerinde meydana gelen ancak lm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak alana, ekipmana veya iyerine zarar verme potansiyeli olan olaylarn nedenlerinin aratrlmas konusunda alma yapmak ve iverene nerilerde bulunmak. b) Risk deerlendirmesi; 1) Risk deerlendirmesinin yaplmas konusunda yaplacak almalar planlamak ve risk deerlendirmesi sonucunda alnmas gereken salk ve gvenlik nlemleri konusunda iverene nerilerde bulunmak, planlanan almalarn tamamlanmasn takip etmek, c) alma ortam gzetimi; 1) alma ortamnn gzetiminin yaplmas, iyerinde i sal ve gvenlii mevzuat gerei yaplmas gereken periyodik bakm, kontrol ve lmlerin planlanmas ve uygulanmas konularnda yaplacak almalar planlayarak iverenin onayna sunmak, yaplanlar izlemek, 2) yerinde kaza, yangn veya patlamalarn nlenmesi iin yaplan almalara katlmak, bu konuda iverene nerilerde bulunmak, uygulamalar takip etmek; doal afet, kaza, yangn veya patlama gibi durumlar iin acil durum planlarnn hazrlanmas almalarna katlmak, bu konudaki periyodik olarak eitimlerin ve tatbikatlarn yaplmasn ve acil durum plan dorultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek, durum hakknda rapor hazrlayarak iverene sunmak, ) Eitim, bilgilendirme ve kayt; 1) Kanunun 17 ve 30 uncu maddelerine gre karlacak Ynetmelie uygun olarak, alanlara verilmesi gereken eitimleri belirlemek, planlamak ve uygulamak. 2) alma ortamnn gzetimi ile ilgili almalar kaydetmek ve yllk deerlendirme raporunu iyeri hekimi ile ibirlii yaparak hazrlamak. 3) yerinde alanlara verilecek bilgilendirme almalarn dzenleyerek iverenin onayna sunmak ve uygulamasn kontrol etmek. 4) Gerekli yerlerde hazrlanacak i sal ve gvenlii talimatlar ile alma izin prosedrlerini hazrlayarak iverenin onayna sunmak ve uygulamasn kontrol etmek. d) lgili birimlerle ibirlii; 1) yeri hekimi ile ibirlii yaparak yllk alma plann hazrlamak. 2) yeri hekimi ile ibirlii yaparak i kazalar ve meslek hastalklar ile ilgili deerlendirme yapmak, tehlikeli olayn tekrarlanmamas iin inceleme ve aratrma yaparak gerekli nleyici faaliyet planlarn hazrlamak ve bu konular da ierecek ekilde yllk alma plann hazrlayarak iverenin onayna sunmak ve uygulamalarn takibini yapmak. 3) Varsa i sal ve gvenlii kurullaryla ibirlii yapmak, 4) alan temsilcisi ve destek elemanlarnn almalarna destek salamak ve ibirlii yapmak. gvenlii uzmanlarnn yetkileri MADDE 11 (1) gvenlii uzmannn yetkileri aada belirtilmitir: a) verene yazl olarak bildirdii i sal ve gvenliiyle ilgili alnmas gereken tedbirlerden, hayati tehlike arz edenlerin iveren tarafndan yerine getirilmemesi hlinde, bu hususu Bakanla bildirmek. b) yerinde belirledii hayati tehlikenin ciddi ve nlenemez olmas ve bu hususun acil mdahale gerektirmesi halinde mmknse iveren veya iveren vekilinin onayn alarak geici olarak ii durdurmak. c) Grevi gerei iyerinin btn blmlerinde i sal ve gvenlii konusunda inceleme ve aratrma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulamak ve alanlarla grmek. ) Grevinin gerektirdii konularda iverenin bilgisi dhilinde ilgili kurum ve kurulularla iletiime gemek ve iyerinin i dzenlemelerine uygun olarak ibirlii yapmak. (2) Tam sreli i szlemesi ile grevlendirilen i gvenlii uzmanlar, altklar iyeri ile ilgili mesleki gelimelerini salamaya ynelik eitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katlma hakkna sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geen srelerden bir yl ierisinde toplam be i gn kadar alma sresinden saylr ve bu sreler sebebiyle i gvenlii uzmannn cretinden herhangi bir kesinti yaplamaz. gvenlii uzmanlarnn ykmllkleri
 60. 60. MADDE 12 (1) gvenlii uzmanlar, bu Ynetmelikte belirtilen grevlerini yaparken, iin normal akn mmkn olduu kadar aksatmamak ve verimli bir alma ortamnn salanmasna katkda bulunmak, iverenin ve iyerinin meslek srlar, ekonomik ve ticari durumlar ile ilgili bilgileri gizli tutmakla ykmldrler. (2) gvenlii uzmanlar, i sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesindeki ihmallerinden dolay, hizmet sunduklar iverene kar sorumludur. (3) alann lm veya maluliyetiyle sonulanacak ekilde vcut btnlnn bozulmasna neden olan i kazas veya meslek hastalnn meydana gelmesinde ihmali tespit edilen i gvenlii uzmannn yetki belgesi 6 ay sreyle askya alnr. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinlemi yarg karar esas alnr. (4) gvenlii uzman, grevlendirildii iyerinde yaplan almalara ilikin tespit ve tavsiyeleri ile i gvenlii uzmannn grevleri balkl 10 uncu maddede belirtilen hususlara ait almalarn, iyeri hekimi ile birlikte yaplan almalar ve gerekli grd dier hususlar onayl deftere yazar. a) Onayl defter bir asl ve 2 suret olacak ekilde dzenlenir. Onayl defter iyerinin bal bulunduu alma ve Kurumu l Mdrlkleri veya noter tarafndan her sayfas mhrlenmek suretiyle onaylanr. b) Asl suret iveren tarafndan muhafaza edilir. Onayl defterin suretlerden birini i gvenlii uzman, dierini iyeri hekimi saklar. Teftie yetkili i mfettilerinin her istediinde iveren onayl defteri gstermek zorundadr. c) Onayl defter; i gvenlii uzman ile iveren veya iveren vekilince, gerektiinde iyeri hekimi ile e zamanl olarak imzalanr. Defterin imzalanmas ve dzenli tutulmasndan iveren veya iveren vekili sorumludur. gvenlii uzmanlarnn alma sreleri MADDE 13 (1) gvenlii uzmanlar, bu Ynetmelikte belirtilen grevlerini yerine getirmek iin aada belirtilen srelerde grev yaparlar: a) 1 il 10 alan olan iyerlerinden, 1) Az tehlikeli snfta yer alanlarda, ayda en az 30 dakika, 2) Tehlikeli snfta yer alanlarda, ayda en az 60 dakika, 3) ok tehlikeli snfta yer alanlarda, ayda en az 120 dakika, olmak zere her alan bana ilave 15 dakika. b) 10dan fazla alan olan iyerlerinden, 1) Az tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 10 dakika, 2) Tehlikeli snfta yer alanlarda alan bana ayda en az 15 dakika, 3) ok tehlikeli snfta yer alanlarda alan bana ayda en az 20 dakika, (2) Az tehlikeli snfta yer alan 1000 ve daha fazla alan olan iyerlerinde her 1000 alan iin tam gn alacak en az bir i gvenlii uzman grevlendirilir. alan saysnn 1000 saysnn tam katlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan alan says gz nnde bulundurularak birinci fkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar i gvenlii uzman ek olarak grevlendirilir. (3) Tehlikeli snfta yer alan 750 ve daha fazla alan olan iyerlerinde her 750 alan iin tam gn alacak en az bir i gvenlii uzman grevlendirilir. alan saysnn 750 saysnn tam katlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan alan says gz nnde bulundurularak birinci fkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar i gvenlii uzman ek olarak grevlendirilir. (4) ok tehlikeli snfta yer alan 500 ve daha fazla alan olan iyerlerinde her 500 alan iin tam gn alacak en az bir i gvenlii uzman grevlendirilir. alan saysnn 500 saysnn tam katlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan alan says gz nnde bulundurularak birinci fkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar i gvenlii uzman ek olarak grevlendirilir. (5) gvenlii uzmanlar szlemede belirtilen sre kadar iyerinde hizmet sunar. Birden fazla iyeri ile ksmi sreli i szlemesi yapld takdirde bu iyerleri arasnda yolda geen sreler haftalk kanuni alma sresinden dlr. DRDNC BLM Gvenlii Uzmanl Eitim Kurumu gvenlii uzmanl eitim kurumu bavuru ilemleri MADDE 14 (1) Eitim kurumu olarak faaliyet gstermek isteyenler, Bakanla dileke ve aada belirtilen ekleri ile bavurur: a) Ticari irketler iin tescil edildiini gsteren Ticaret Sicil Gazetesi. b) irket adna imza yetkisi olanlar gsteren imza sirkleri, c) Eitim kurumunun sorumlu mdrnn eitici belgesi ile;
 61. 61. 1) Ticari irketler iin tam sreli i szlemesi ve kabul erhli grevlendirme yazs. 2) Kamu kurum ve kurulular ve niversiteler iin tam sreli grevlendirme yazs. 3) irket orta olanlar, sorumlu mdr olarak ta grev yapacaklar ise bu grevi yapacaklarna dair taahhtname. c) Eiticilerin i szlemeleri ve eitici belgeleri. ) Faaliyet gsterilecek yere ait yap kullanma izni belgesi. d) Faaliyet gsterilecek yere ait kira szlemesi veya tapu senedi veya intifa hakk belgesi. e) Faaliyet gsterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit belgesi f) Faaliyet gsterilecek yere ait olan ve bu Ynetmelikte belirtilen btn blmlerin de yer ald 1/50 lekli plan. g) Tapu ktnde mesken olarak kaytl bir ana gayrimenkuln bamsz blmlerinde eitim kurumunun faaliyet gsterebileceine dair kat malikleri kurulunun oybirliiyle ald karar rnei. ) lgili mevzuata gre faaliyet gsterilecek yerde yangna kar gerekli tedbirlerin alndna ve bu yerde eitim kurumu almasnda saknca olmadna dair yetkili merciler tarafndan verilen belge. (2) Kamu kurum ve kurulular iin, yalnzca birinci fkrann (b) bendinin (2) numaral alt bendiyle (c), (e) ve () bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak eitim verilecek mekn kamu kurumuna ait deilse (a) bendi hari dier bentlerde belirtilen belgeler istenir. (3) niversitelerin eitim kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde bavuru rektrlke yaplr. (4) Bu madde uyarnca istenen belgelerin asl ile birlikte bir rneinin getirilmesi halinde, Bakanlka tasdiki yaplr. (5) Her ne sebeple olursa olsun, ayn mekanda veya ayn sahip ve ortaklar tarafndan veya ayn unvan altnda veya ayn tzel kiilik tarafndan ube bavurular hari olmak zere 2 yl ierisinde en fazla bir defa eitim kurumu bavurusunda bulunulabilir. Eitim kurumu yeri ve yerleim plannda aranacak artlar MADDE 15 (1) Eitim kurumunun yer alaca binada; meyhane, kahvehane, kraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma ak yerler ile ak alkoll iki satlan yerler bulunamaz. (2)Eitim kurumunun yetki ald yer akaryakt veya LPG istasyonlarna en fazla 50 metre yakn olabilir. Bu mesafenin belirlenmesinde eitim kurumunun ve istasyonun birbirlerine en yakn mesafeleri dikkate alnr. (3) Eitim kurumlarnn btn birimlerinin; a) Ayn binann birbirine bitiik daire veya katlarnda veya bitiik binalarn birbirine balantl ayn katlarnda, b) Kuruma ait olan bir arsa iinde ve birbirine uzakl en fazla 100 metre olan mstakil binalarda, olmas gerekir. (4) Bakanlktan izin alnmadan, onaylanm yerleim planlarnda herhangi bir deiiklik yaplamaz ve yerleim plannda belirtilen blmler, amalar dnda kullanlamaz. (5) Eitim kurumlarnca kurumun giriinin bulunduu ksma EK 8 de rnei yer alan ve kurum unvanna gre hazrlanan tabela aslr. Ayn binada, bakanlka yetkilendirilen birden fazla kurum bulunmas durumunda, kullanlacak tabela iin Bakanlk onay alnmas artyla, tm unvanlar gsteren tek bir tabela kullanlabilir. Bu ynetmeliin yaym tarihinden nce yetkilendirilmi eitim kurumlar, bu fkrada yer alan artlar, Ynetmeliin yaymndan itibaren alt ay iinde yerine getirir. dari blmlerde aranacak artlar MADDE 16 (1) Eitim kurumlarnda bulunmas gereken blmler aadaki gibidir: a) Sorumlu mdr odas, en az 10 metrekare. b) Eitici odas tek derslik iin en az 15 metrekare, birden fazla dersliin olmas durumunda ise en az 25 metrekare, c) Bro hizmetleri, ariv ve dosya odas, en az 15 metrekare; ayr ayr olmalar hlinde toplam en az 20 metrekare. ) Her derslik iin erkek ve kadn ayr olmak zere en az birer tuvalet ve lavabo. (2) Dinlenme yeri, kurum iinde bamsz bir blm hlinde veya ayr ayr blmlerden meydana gelebilir ve tek derslik iin en az 30 metrekare, ilave her derslik bana en az 10 metrekare olmaldr. Alan hesabnda ynetim ve eitime ayrlan dier blmler ile koridorlar dikkate alnmaz. (3) Blmlerin, alan (metrekare) veya hacim (metrekp) lm sonucu kan ksuratl rakamlar ile kontenjanlar belirlenirken 0,5 ve daha byk kan ksuratl rakamlar bir st tam sayya ykseltilir. Derslik ve dier blmlerde aranacak artlar MADDE 17 (1) Dersliklerde 25ten fazla kursiyer bulunmaz. (2) Dersliklerde kursiyer bana en az 10 metrekp hava hacmi olmas ve derslikler ile dier blmlerin tavan yksekliklerinin en dk olduu noktada 2,40 metreden az, drt metreden fazla olmamas esastr. Drt
 62. 62. metre zerinde olan ykseklikler ile eitim amal kullanlan ekrann grlmesinin mmkn olmad ksmlar hacim hesabnda dikkate alnmaz. (3) Derslik ve dier blmlerde bulunan pencerelerde; doal havalandrmaya msaade edecek ekilde binann d cephesinde olmas, pencere alannn bulunduu blmn taban alannn %10 undan az olmamas ve yerden yksekliinin 90 santimetreden fazla olmamas artlar aranr. Binann d cephesinin tamamen veya ksmen camla kapl olmas durumunda uygun havalandrma sistemi art aranr. (4) Derslik kaplarnn genilii 80 santimetreden az olamaz ve kap kasasnn iten ie llmesiyle belirlenir. Derslik kaplar da doru almal ancak ift tarafl derslik bulunan koridorlarda karlkl almamaldr. Aydnlatma, grlt ve termal konfor artlar MADDE 18 (1) Eitim kurumlarnn blmlerinde yeterli aydnlatma ve termal konfor artlar salanr, grltye kar gerekli nlemler alnr. Genel Mdrlke gerekli grlmesi halinde, durumun tespitine ynelik lmlerin yaptrlmas istenebilir. Eitim kurumlarnn yetkilendirilmesi MADDE 19 (1) Eitim kurumlar tarafndan hazrlanan bavuru dosyas Bakanlka incelenir, posta yoluyla yaplan bavurularda eksiklikler yazl olarak, ahsen yaplan mracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya zerinde incelemesi tamamlanan bavurular iin yerinde inceleme yaplr. nceleme ilemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi iin her defasnda otuz gnden fazla olmamak zere en fazla iki defa sre verilir. Belirlenen srelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve bir yl iinde tekrar bavuru yaplamaz. Dosya zerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan bavurularn, bu Ynetmelikte belirtilen artlar tamalar halinde, dosyasnda belirtilen adres ve unvana mnhasran, en ge on gn iinde Bakanlka EK-2deki rneine uygun eitim kurumu yetki belgesi dzenlenir. Baka bir adreste ube almak istendii takdirde, ayn usul ve esaslar dhilinde, bu blmde belirtilen artlarn yerine getirilmesi kaydyla ube iin ayrca yetki belgesi dzenlenir. (2) Bu Ynetmelikteki artlar yerine getirmeyen eitim kurumlarna yetki belgesi dzenlenemez. (3) Yetki belgelerinin, eitim kurumu tarafndan be ylda bir vize ettirilmesi zorunludur. (4) Eitim kurumlar, i gvenlii uzmanl eitim kurumu yetki belgesini almadka eitim iin katlmc kayd yapamaz ve eitime balayamazlar. (5) Eitim kurumlar, eitim hizmetlerinin bir ksmn veya tamamn baka bir kii veya kuruma devredemezler. (6) Eitim kurumlar, aada belirtilen hususlara uymak zorundadrlar: a) sim ve unvanlar Trke olarak tescil ettirilir, tabela ve basl evrak, bror, afi ve internet ile dier medya ortamlarnda herhangi bir amala kullanlan her trl yazl ve grsel dokumanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazlr. sim ve unvanlarn belirlenmesinde Trk Dil Kurumunca yaynlanan Byk Trke Szlk esas alnr. Verilen isim anlam ifade etmelidir. b) zel kurulular tarafndan, kamu kurum ve kurulularna ait olan isimler ticari isim olarak kullanlamaz. (7) Eitim kurumlarnda, eitici olarak, sadece iyeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eitici belgesine sahip olanlar grev alabilirler. (8) Eitim kurumlar, yetki aldklar yerde Bakanlka yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar. (9) Bakanlk, hizmetin etkin ve verimli bir ekilde verilip verilmediinin izlenmesi amacyla kendi grev ve yetki alanna giren konularda eitim kurumlarn, eiticileri ve sorumlu mdrleri, yetki alnan mekanda, elektronik sistem veya evrak zerinden kontrol eder ve denetler. Eitim kurumlarnca yetki aldklar mekan dnda dzenlenen iyeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl snavlarna ynelik ilave ve tamamlayc eitimler de ayn kapsamda deerlendirilir. Sorumlu mdr MADDE 20 (1) Eitim kurumu sorumlu mdr, a)Bakanla elektronik ve benzeri ortamlar, e-posta, yaz veya faks gibi aralar vastasyla gnderilen her trl bilgi ve belgeyi hazrlamak, gndermek ve imzalamakla, b)Eitim programlarnn onaylanm ekliyle uygulanmasn salamakla, c)kamet adresi ile tm sabit ve mobil telefon numaralarn ve kendisine ulalamamas durumunda iletiime geilecek en az bir kiinin iletiim bilgilerini Genel Mdrle bildirmekle, )Ak olduu beyan edilen tarihlerde, herhangi bir nedenle eitim kurumu kapal olsa dahi, Genel Mdrlke grevlendirilen personelinin kendisiyle iletiime gemesi durumunda, 09:00 ile 21:00 saatleri arasnda olmak artyla, kendisinin veya denetime refakat edebilecek nitelikte en az bir kurum personelinin en az bir saat ierisinde kuruma intikal etmesini salamakla, ykmldr.
 63. 63. (2) Eitim kurumunun sorumlu mdrnn, kurumda uygulanan eitim programnn gnlk ders saatinin en az yarsnda kurumda bulunmas salanr. Kurumda birden fazla program uygulanmas durumunda, bu hkm her program iin ayr ayr uygulanr ve sre hesabnda her program iin ayr ayr hesaplama yaplr. Hastalk, kaza veya ngrlemeyen durumlar gibi mcbir nedenlerin geerli bir belgeye dayandrlmas ve ispat eitim kurumlar tarafndan gerekletirilir. Sorumlu mdrn kurumda bulunmad durumlarda, tam sreli i szlemesiyle grevlendirilen eiticilerden birisinin sorumlu mdre veklet amacyla ayn sreler boyunca kurumda bulunmas salanr. Veklet eden eitici, sorumlu mdr tarafndan yaplmas gereken her trl i ve ilemin yaplmasn salar ve grevi sresince Bakanlka sorumlu mdr olarak kabul edilir. (3) Sorumlu mdr veya vekilinin mevzuat hkmlerine aykr davranlarndan ve grev ve sorumluluklarn yerine getirmesinden eitim kurumu tzel kiilii sorumludur. yeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eiticileri MADDE 21 (1) yeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eitici belgesi; a) Pedagojik formasyona veya eiticilerin eitimi belgesine ve i sal ve gvenlii alannda en az be yllk mesleki tecrbeye sahip; (A) snf i gvenlii uzmanlar, i sal ve gvenlii, i sal veya i gvenlii programnda doktora eitimine sahip mhendis, mimar veya teknik elemanlar ile Bakanlkta grevli i sal ve gvenlii uzmanlarna, b) Pedagojik formasyona veya eiticilerin eitimi belgesine sahip ve en az be yl tefti yapm i mfettilerine, c) Pedagojik formasyona veya eiticilerin eitimi belgesine ve en az on yllk uzmanlk tecrbesine sahip, mhendis, mimar veya teknik eleman niteliini haiz Bakanlkta grevli alma ve sosyal gvenlik eitim uzmanlarna, ) Mhendis, mimar, fiziki, kimyager ve teknik retmenler ile hukuk fakltelerinden mezun olanlardan niversitelerde Bakanlka ilan edilen eitim programlarna uygun en az sekiz yaryl ders verenlere, bavurmalar halinde, EK-3 teki rneine uygun olarak dzenlenir. Eitim kurumlarnn eitici kadrosu MADDE 22 (1) Eitim kurumlar, i gvenlii uzmanl eitim program iin iyeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eitici belgesine sahip; makine, inaat, kimya, elektrik veya maden mhendisleri ile bu branlarda eitim grm teknik retmenlerden en az ikisiyle tam sreli, mfredatta belirtilen konulara uygun iyeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eitici belgesine sahip dier eiticiler ile ksmi sreli i szlemesi yapar. (2) Eitim kurumlarnda tam veya ksmi sreli i szlemesi ile grevlendirilen eiticilerle ilgili sosyal gvenlik mevzuatndan doan bildirim ve prim deme gibi ykmllklerin yerine getirilmesi eitim kurumlarnca salanr. Eitim kurumlarnda grev alan eiticilerin listesi Genel Mdrlke Sosyal Gvenlik Kurumuna bildirilir. (3) Eitim kurumlarnda, bu maddenin 1 inci fkras gereince ve Kanununun 63 nc maddesine gre tam sreli i szlemesiyle grev alan eiticiler, tbi olduklar zel kanunlardan doan haklar sakl kalmak zere, 5510 sayl Kanuna gre baka bir yerde sigortal olarak grev alamazlar. (4) Eitim kurumlarnca grevlendirilen her bir eitici iin bir dosya oluturulur. Bu dosyada, yaplan i szlemesinin bir rnei ile sorumlu mdr tarafndan onaylanm eitici belgesi rnei bulundurulur. Bu belgelerin doruluundan eitim kurumlar sorumludur. (5) Tam sreli i szlemesiyle alan eiticilerden biri, ayn zamanda sorumlu mdrlk grevini de yrtebilir. (6) Eitim kurumlarnda grevlendirme zorunluluu bulunan personelin iten ayrlmas halinde ign iinde durum Genel Mdrle yaz ile bildirilir. Otuz gn ierisinde bu kiilerin yerine aranan niteliklere sahip personel grevlendirilmesi ve Genel Mdrle bildirilmesi zorunludur. Bu ilemler eitim kurumlarnca, Genel Mdrlke kullanlan elektronik sisteme ayrca ilenir. (7) Genel Mdrle bildirilen eitici szlemeleri szleme hkmlerine aykr olmayacak ekilde, eitim kurumlarnca veya eiticilerce tek tarafl feshedilene kadar, szleme sresince geerlidir. Sresi dolan szlemelerin elektronik sistem zerinden yenilenmesi durumu yazl bildirim olarak kabul edilir. (8) Eiticiler, grev aldklar kurumlarca dzenlenen eitim programlarnda, sz konusu kurumla imzalayarak Genel Mdrle gnderilmi olan szlemede belirtilen toplam grev sresinden fazla grev alamazlar. Bu hkmn uygulanmas eiticiler tarafndan, takibi ise kurumun sorumlu mdr tarafndan yrtlr. (9) Eiticiler, eitim program katlmclarnn, Bakanlka belirlenen mfredatta her ders iin yer alan konunun genel amac ve renme hedeflerine ulamasn salar ve bu amala ayn dokmanda yer alan alt balklardan faydalanr. Eitim programlarna bavuru
 64. 64. MADDE 23 (1) gvenlii uzmanl eitim programlarna katlmak isteyen adaylar eitim kurumlarna aadaki belgeler ile bavururlar: a) Bavuru yaplan eitim kurumuna hitaben yazlan ve adayn hangi i gvenlii uzmanl eitim programna katlacan belirten ve T.C. kimlik numaras ile iletiim bilgilerini ieren imzal bavuru yazs. b) Adayn mhendis, mimar veya teknik eleman olduunu gsteren lisans diplomas veya mezuniyet belgesi. c) (A) snf i gvenlii uzmanl eitim programna katlacaklar iin (B) snf i gvenlii uzmanl belgesi ve bu belgeyle en az drt yl fiilen grev yaptn gsteren belge. ) (B) snf i gvenlii uzmanl eitim programna katlacaklar iin (C) snf i gvenlii uzmanl belgesi ve bu belgeyle en az yl fiilen grev yaptn gsteren belge. d) gvenlii uzmanl yenileme eitimine katlacaklar iin geerli mevcut belge. e) Adayn T.C kimlik numaras bulunan nfus czdan veya ehliyeti (2) Yukarda belirtilen belgelerin asl ile birlikte rneinin getirilmesi halinde eitim kurumlar tarafndan tasdiki yaplr. Bavuru srasnda geree aykr belge ve beyanda bulunduu tespit edilenlerin bavurular reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eitim, snav ve belgeleri geersiz saylr. (3) Eitim kurumlar, bavuru esnasnda adaylardan katlacaklar programn gerektirdii artlar karladn gsteren belgeleri istemek ve bu belgeleri be yl sreyle her bir aday iin alan dosyada saklamak zorundadr. Bu konuda, Ynetmeliin ilgili maddelerinde belirtilen hkmlere aykr ilemlerden doacak sorumluluk eitim kurumuna aittir. (4) Bu Ynetmelikte belirtilen alma srelerinin tespitinde Sosyal Gvenlik Kurumu kaytlar, diploma veya mezuniyet belgelerinin doruluunun tespitinde Yksekretim Kurulu kaytlar esas alnr. Eitim programlar MADDE 24 (1) Eitim kurumlar eitime balayabilmek iin; Bakanlka belirlenen mfredat esas alnarak hazrlanan ve eitim verilecek konulara uygun eiticiler ile en az bir en fazla olmak zere eiticilerin yedeklerinin yer ald teorik eitim programn ve eitime katlacaklarn listesini eitimin balang tarihinden en az on i gn nce Bakanla elektronik ortamda ve yazl olarak bildirirler. (2) Eitim kurumlar, pratik eitimin yaplaca iyerlerinin listesi ve eitim tarihlerini Bakanla elektronik ortamda ve yazl olarak bildirirler. (3) Bakanlka onaylanmam programlarla eitime balanamaz. (4) Teorik ve uygulamal dersler haftann gnlerine dengeli olarak datlr. Adaylarn, teorik eitimin %90na ve uygulamal eitimin tamamna katlm zorunludur. Eitim kurumlarnca, adaylarn derslere devam durumunu gsteren izelge EK-7 dekine uygun olarak dzenlenir. (5) Eitimlerde kullanlacak ara ve gereler gnn teknolojisine uygun olacaktr. (6) Eitim program; uzaktan, yz yze ve pratik eitim derslerinin tarih ve saatleri, asil ve yedek eiticileri, aday dosyalar, katlm listeleri, katlm devam izelgeleri ile bir btndr. Zorunlu bir nedenin varl ve bu nedenin geerli bir belgeye dayandrlarak Bakanln onaynn alnmas artyla programda grevli eiticilerde deiiklik yaplabilir. (7) Eitim programlar, eitim kurumu ierisinde katlmclar tarafndan kolaylkla grlebilecek bir ekilde ilan edilir. (8) Eitim kurumlarnca yetki aldklar mekn dnda dzenlenen iyeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl snavlarna ynelik ilave veya tamamlayc mahiyetteki eitimler, bu eitimlerin balamasndan en fazla be ign nce Genel Mdrle bildirilir. Bu eitimlerin balatlmas iin Genel Mdrlk onay aranmaz. (9) Uzaktan eitim tamamlanmadan yz yze eitim, yz yze eitim tamamlanmadan pratik eitim balatlamaz. Pratik eitimler, yz yze eitimin tamamlanmasndan itibaren en ge bir ay ierisinde tamamlanr. BENC BLM Eitim ve Snavlar gvenlii uzmanlarnn eitimleri MADDE 25 (1) Bakanlka belirlenecek eitim programlar teorik ve uygulamal olmak zere iki blmden oluur. Eitim sreleri, teorik ksm 180 saatten, uygulama ksm 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eitimin en fazla yars uzaktan eitim ile verilebilir. Uygulamal eitimler, i gvenlii uzman bulunan bir iyerinde yaplr. (2) gvenlii uzmanlar, belgelerini aldklar tarihten itibaren be yllk aralklarla eitim kurumlar tarafndan dzenlenecek yenileme eitimine katlmak zorundadrlar. Bu eitimin sresi otuz saatten az olamaz. Eitim katlm belgesi