temel İŞ saĞliĞi ve gÜvenlİĞİ - akademik.adu.edu.tr · temel İŞ saĞliĞi ve...

of 145/145
Kubilay AVLAYICI A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Post on 31-Aug-2019

15 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kubilay AVLAYICI

  A Snf Gvenlii Uzman

  TEMEL SALII VE GVENL

 • ERK

  1. Genel Bilgilendirme

  2. Sal ve Gvenlii (Tanm /Amalar)

  3. Kazas ve Meslek Hastal Tanmlar ve Nedenleri

  4. SG Tehlikeleri Nelerdir ? Nasl Ynetilmelidir

  5. alanlarn Yasal Hak ve Sorumluluklar

  6. Salk ve Gvenlik aretleri

  7. Kiisel Koruyucu Donanmlar

 • SALII VE GVENLNDEN

  HERKES

  SORUMLUDUR

 • lkeler Kazalar

  (%)

  Kaza Sklk Oran (%)

  1.Trkiye 3 12.45

  2.Gney Kore

  2.8 11.67

  3.Polonya 2.6 10.34

  4.Almanya 1.5 6.25

  5.ABD 0.83 3.46

  6.Kanada 0.81 3.37

  Kazalarnda Dnyadaki Yerimiz

 • Dnya Salk rgt (WHO)

  Tm mesleklerde alanlarn bedensel, ruhsal ve sosyal ynden iyilik hallerinin en stn dzeyde tutulmas, srdrlmesi ve gelitirilmesi almalardr.

  (ILO, WHO,1950 ).

  Salnn Tanmn;

  Dnya Salk

  rgt

 • Salk Tehlikeleri

  Fiziksel

  faktrler

  Grlt

  Radyasyon

  Titreim

  Scak-souk

  .

  Biyolojik

  faktrler

  Virsler

  Bakteriler

  Parazitler

  Kemirgenler

  ..

  Kimyasal

  faktrler

  Toz

  Gaz-buhar

  Duman

  Svlar

  Aerosoller

  .

  Ergonomik

  nedenler

  Hzl,

  tekrarlayan

  hareketler,

  kuvvet

  harcama.

 • GVENL NEDR? yerinde iin yrtlmesi ile ilgili olarak

  meydana gelen tehlikelerden, sala zarar

  verebilecek artlardan korunmak ve daha

  iyi bir i ortam oluturmak iin yaplan

  sistemli ve bilimsel almalardr.

  YERLERNDE ALIANLARIN SALIKLI

  VE GVENL ALIMALARINI SALAMAK

  ZERE ALINMASI GEREKEN TEDBRLER

  DZSDR.

 • GVENLNN AMACI

  ALIANLARI, TEHLKE VE SALII

  BOZUCU NEDENLERE KARI

  KORUNMASI.

  ALIMA ORTAM VE KOULLARININ

  DZELTLMES.

  TEHLKELERN VE SALIA ZARAR

  VEREBLECEK NEDENLERN ORTADAN

  KALDIRILMASI.

  YERNDE, ALIANLARIN DAHA

  RAHAT VE GVENL ALIABLECE

  SALIKLI BR ALIMA ORTAMI

  YARATMAK.

  BU ALIMALARIN TMNN SSTEML

  VE YNTEML BMDE YAPILMASI.

 • 10

  SALII VE GVENL KONUSUNDA HERKES

  SORUMLUDUR.

  HBR ALIMA GVENL TEDBRLERN

  ALMADAN EMNYET ERSNDE YAPILMAYACAK

  KADAR ACELE VE NEML DELDR.

  GC KAYBINA NEDEN OLMAYAN KAZALAR

  BYK KAZALARIN HABERCSDR.

 • 11

  nsann canna ve malna gelebilecek HER TRL

  BEKLENMEYEN Olaydr.

  nceden planlanmayan,

  bilinmeyen Kontrol dna kan ve zarar nitelii

  bulunan her olaya KAZA denir.

  Bir iyerinde normal i akn geici ya da srekli

  durduran HER TRL BEKLENMEYEN OLAYDIR.

  Asl olan, kaza ile yaplan i arasnda

  bir Kurulmasdr

 • o Kaza : lme, hastala, hasara, zarara yada dier

  kayplara yol aan istenmeyen olay.

  o Kazaya Ramak Kala : Sonu olarak herhangi bir kaybn

  olmad risk/risklerin gerekleme durumu

 • Ar veya lmle sonulanan her 330

  kazann temelinde, 1 lm, 29 uzuv

  kayb ile sonulanan ve 300 yaralanma

  meydana gelmeyen olay vardr.

  (1-29-300 oran istatistik olarak yaklak

  fikir verir)

 • 1 lm

  29 uzuv kayb

  300 ramak kala

 • KAZASI

  (Uluslararas Tanm)

  nceden bilinmeyen

  stem d bir olgu sonras

  aniden meydana gelip kontrol

  dna kan ve

  kiinin bedensel btnlne

  zarar verebilecek

  nitelikteki olay i kazasdr.

 • 16

  MADDE 13

  SGORTALININ YERNDE BULUNDUU SIRADA

  VEREN TARAFINDAN YRTLMEKTE OLAN

  DOLAYISIYLA

  SGORTALININ, VEREN TARAFINDAN GREV LE

  BAKA BR YERE GNDERLMES YZNDEN ASIL N

  YAPMAKSIZIN GEEN ZAMANLARDA

  EMZKL KADIN SGORTALININ, OCUUNA ST VERMEK

  N AYRILAN ZAMANLARDA

  SGORTALILARIN,VERENCE SALANAN BR TAITLA

  N YAPILDII YERE TOPLU OLARAK GTRLP

  GETRLD SIRADA

 • Kazas Saylmayan Durumlara

  rnekler

  alma saatleri dnda, iletme

  dnda meydana gelen kazalar i kazas

  saylmaz.

  alann yllk izninde yapt trafik kazas

  alann kendi arabasyla ie giderken

  geirdii kaza

 • Her 3 dk bir i kazas oluyor

  90 dk 1 kii sakat kalyor

  4 Saatte 1 kii hayatn kaybediyor

 • KAZALARI

 • 20

  HER GN (4) CAN ALIYOR.

  HER YIL 15.000 K SAKAT KALIYOR.

  HER YIL 14O.000 K KAZA GERYOR..

  NAAT EN

  OK

  MADENCLK

  METAL KOLLARINDA

  MEYDANA

  GELMEKTEDR

 • MESLEK HASTALII, SGORTALININ, ALITIRILDII N NTELNE GRE, TEKRARLANAN BR SEBEPLE VEYA N YRTM ARTLARI YZNDEN URADII, GEC VEYA SREKL HASTALIK, SAKATLIK VEYA RUH ARIZA HALLERDR.

 • MESLEK HASTALII TANISI

  SSK Meslek Sal lemleri Tz 63. Madde ve Ekli Meslek

  Hastalklar Listesinde:

  Hangi hastalklarn,

  i ile ilgisine gre,

  ten ayrldktan ne kadar sre sonra ortaya karsa meslek hastal

  saylaca yer alr..

  Ykmllk sresi alm olsa bile;

  Hastalk etkeni iyerinde kantlanrsa

  Klinik ve laboratuvar bulgular ile kesinleirse SSK Yksek Salk

  Kurulu onay ile Meslek hastal saylr.

 • YKMLLK SRES NEDR?

  Sigortalnn meslek hastalna neden olan

  iinden fiilen ayrld tarih ile

  meslek hastalnn meydana geldii tarih arasnda

  geecek azami sredir.

 • MESLEK HASTALII SINIFLAMASI

  SSK Meslek Sal lemleri Tz 64. Madde Meslek Hastal

  snflamas:

  A Kimyasallarla olan meslek hastalklar

  B Mesleki deri hastalklar

  C Pnmokonyozlar ve dier mesleki solunum sis. Hastalklar

  D Mesleki bulac hastalklar

  E Fizik etkenlerle olan meslek hastalklar

 • MESLEK HASTALII LSTES

  E-3 Grlt Sonucu itme Kayb

  Hastalk belirtileri

  ou kez iki

  tarafl,maruz kalma

  sona erdikten sonra

  ilerlemeyen iitme

  kayb yada iitme

  zorluu

  itme yorgunluu:

  Geici iitme kayb

  Manifestasyon

  dnemi:

  Kalc iitme kayb.

  Yaklak 35 dB iitme

  azalmas

  Ykmllk sresi

  6 ay

  Hastalk tehlikesi olan balca

  iler

  ekile, hava basnl

  ekilerle kaporta ve perin ii.

  Ta kesme

  Metal ileme, kumlama..

  Hava yollar

  Mzikiler

  Dizel motor daireleri.

  Motor test

  Tekstil, dokuma.

 • KMYASAL FAKTRLER

  Toz (Kmr, tahta, aa, tahl, metal, maden, kmr, asbest, imento tozu..)

  Kaynak duman ve gaz

  Karbonmonoksit gaz

  Yalar

  Solvent ve dier temizleyiciler

  Asitler, kostikler

  Yaptrclar.

 • KMYASALLARDAN

  ETKLENME

  Etkilenme 3 biimde olur;

  1. AKCERLER YOLUYLA (SOLUNUM) Baz kimyasallarn direkt akcier zerinde tahrip edici lokal etkileri; baz

  kimyasallarn ise kana kararak hedef organ zerinde potansiyel tahrip edici

  zellii vardr.

  Solunum tehlikelerine maruz kalmada;

  Koku alma

  Aksrma

  ksrme

  Burun aknts

 • KMYASALLARDAN

  ETKLENME 2. DER YOLUYLA (ABSORBSYON) Salkl deriden geip; kana karp hedef organ zerinde potansiyel

  tahrip edici zellii bulunmakla birlikte; deride kzarklk, tahri kabart, kant dermatitlere neden olur.

  Derinin etkilenmesine yol aan iler;

  Srtnme, basnl iler (haval tabanca, matkap

  vb) nasr oluumu, kabarck, sinir tahribat,

  kesiler

  Kontakt dermatit (rn.imento tozu)

  Scakla yanklar

  Solventle temizlikte cildden emilim ve sistemik

  zehirlenmeler

 • SOLVENT Solventleri gnlk hayatmzda bir ok yerde

  kullanmaktayz. rnein; boyalarda, verniklerde,

  inceltici tinerlerde, temizlik malzemelerinde, ya

  zclerde, yaptrclarda. Solvent bir svdr.

  Baz kat ve svlar zme zellikleri vardr.

  Solventler ayn zamanda yancdr. Baz solventler

  oda scakl altnda bile buharlaa bilir. Bunlara

  kolay tutuan solventler denir. Eer ortamda yeteri

  miktarda buharlam solvent varsa en ufak bir

  kvlcm oluumunda, ate grmesi durumunda

  veya statik elektrik sebebi ile yanabilirler. Yksek

  yangn riski nedeni ile ok dikkatli bir ekilde

  kullanlmaldrlar.

 • ok fazla miktarda toksik solvente maruz kalnmas

  durumunda deri, gz, cierler veya dier organlar tahri olabilir

  ve hatta direk zarar grebilir. Bu duruma maruz kalmamak iin,

  kullanlan rnn Gvenlik Bilgi Formu incelenmeli ve gerekli

  nlemler alnmaldr.

  Soluma veya yutulmas durumunda hemen ortaya kan, mide

  bulants, kusma, ba ars, boaz yanmas, bitkinlik, hzl veya

  dzensiz kalp at, zor nefes alma gibi semptomlara sebeb olur.

  Baz solventle ie ekildiinde kansere, bbrek veya sinir sistemi

  bozukluuna, baygnla neden olabilir.

  Gzlere temas durumunda, gzde yanma, yalanma, kanma

  veya kzarkla sebep olabilir. Gzlerin uzun sre solvent

  buharna maruz kalmas durumunda geici grme bozukluu,

  srekli kant veya kalc grme bozuklukuuna neden olabilir.

  Deri ile temas durumunda ise deride kuruma, kabuklanma,

  yanma, kant, isilik bigi rahatszlklara neden olur. Derinin

  solvent ile fazla maruz kalmas durumunda ise solvent deriden

  geerek kana karabilir ve kalc hastalklara neden olabilir.

 • SOLVENT VE DER

  TEMZLEYC KMYASALLAR

  Merkez Sinir Sistemi

 • KMYASALLARDAN

  ETKLENME 3. AIZ YOLUYLA (SNDRM)

  Tehlikeli madde yutulduunda mide asidi tarafndan yok

  edilebilir yada ntr hale getirilir. Bazlar mide ve ince

  barsaktan hzla kana karp hedef organ zerinde

  potansiyel tahrip edici zellii bulunmaktadr. Sigara iilmesi,

  elleri ykamadan yeme ime sonucu, ortamda akta yiyecek

  ve yiyecek-iecek kaplarnn bulundurulmas, etiketsiz

  kaplardaki kimyasallar, sakal ve byklar

  Sindirim yoluyla etkilenmeye yol durumlar;

  Mide bulants, kusma, kvrandrc karn ars, mide ars, sarholuk,

  baars, sersemlik.

 • TOZA BALI SALIK

  TEHLKELER

  Toz; ap 1 mikrondan byk olup, havada asl bulunan kat paracklara denilir. Kmr, tahta, aa, tahl, mineral, maden ocaklarndan karlan talar gibi; bunlarn paralarn talanmas, tlmesi, tanmas, doldurulmas, boaltlmas gibi iler sonucunda toz meydana gelir. Hepsinin farkl zellikleri vardr. Tozlarn hepsi sal bozmaz. Bazlar akcierde birikir ama akcierin ne yapsn ne de fonksiyonunu bozar. Etkeni toz olan akcier hastalklarna pnmokonyoz denir. Trkiyede en nemli pnmokonyozlar silikoz, asbestos ve bissinozdur.

 • TOZA BALI SALIK

  TEHLKELER

  Toza bal hastalk oluumunu etkileyen

  faktrler nelerdir ?

  Tozlarn aplar

  Tozlarn ierii

  Tozlarn miktar

  Maruzyet sresi

  Kiisel zellikler

 • UNUTMAYINIZ!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ELEKTRK LERNE

  SADECE YETKL KLER

  MDAHALE ETMELDR.

 • YANIKLAR

  ELEKTRE

  KAPILMA

  (OK)

  YANGIN

  ELEKTRK

  PATLAMALAR

  ELEKTRK TEHLKE MDR ?

 • YANIK LM

  DMELER

  ELEKTRE

  KAPILMA

  OK

  UZUV

  KAYIBLARI

 • AIRI

  YKL

  HATLAR

  FLER

  PRZLER ELEKTRKL

  EL ALETLER

  ALET /

  TEHZAT

  KABLO /

  YALITIM

  ELEKTRK

  NSAN ELEKTRK

  &KULLANICI

 • TOPRAKLAMA KONTROL

  Topraklama tesisat periyodik olarak en az

  ylda bir, yer deitirebilen iletme

  elemanlar iin alt ayda bir defa yetkili

  teknik elemanlar tarafndan muayene ve

  lmleri yaplmaldr. Yaplan muayene,

  lm ve kontrol sonucu dzenlenecek

  belge, iyerinde bulundurulmaldr.

 • 1. Ezilme Tehlikesi

  Kaylar

  Zincirler

  Kremaya dililer

  leri geri hareket eden makine aksam arasnda kalma

  Sktran makine paralar

  Kaldrma ekipmanlar arasnda kalma

  Presler

  http://www.safetyinfo.com/members/clipart/hand/hand-caught.gif
 • 2. Makaslama Tehlikesi

  ki hareketli para birbirlerini geecek

  ekilde hareket ederken veya

  Bir hareketli para sabit bir paray

  geecek ekilde hareket ederken oluur.

 • 3. Kesme veya Blme

  Tehlikesi

  Kesici baklar

  Testereler

  Giyotin makaslar

  Presler

 • 4. Kapma veya Yakalama

  Tehlikesi

  Tersine dnen iki para

  Dnen, birbirine deen paralar

  Konveyr kaylar

  Zincirler, zincir dililer

  Kay kasnak mekanizmalar

 • 5. Darbe Tehlikesi

  Hareketli bir parann kiiye arpmas

 • 6. Srtnme veya Andrma

  Tehlikesi

  Andrc ekipmanlarn hareket eden

  yzeylerine temas sonucu oluur.

  Talama makinalar

  Zmpara makinalar

  Polisaj makinalar

 • 7. Paralarn Frlama Tehlikesi

  Makinann hareketli bir parasnn

  yerinden karak frlamas

  Proses malzemesinin frlamas

 • Srt problemleri iyerinde en fazla

  grlen sorundur.

  Srt problemleri verimlilii drr ve

  tedavisi pahaldr.

  ou srt problemi nlenebilir.

 • Kafan kullan ve srtn koru

  Kaldracan

  yke yakn

  dur

  Srtn

  bkme

  dizini

  bk

  Ayaklarnla

  kaldr

  Gerekirse

  yardm

  iste

  Doru

  aletleri

  kullan

 • Doal duruu korumak iin ykleme noktas kiinin llerine gre ayarlanmaldr. Bunun iin ayarlanabilir sehpalar kullanlabilir.

  Mmkn olmayan durumlar iin ise deiik zmler izlenebilir. nemli olan nokta iyerinizin kiilere uygun hale getirilmesidir.

 • ortamnda yaplan deiiklikler ile ar hareketler azaltlabilir.

  Kaydrmak her seferinde alp yerine koymaktan daha yararl

  olacaktr.

 • Doru oturu : Dik oturarak vcudun srt

  ksmndaki S kvrmn bozmamak.

 • Kaynak (Yer ve Konum) Basn

  (Pa)

  iddet (dBA)

  Younluk Dzeyi

  Eik Deer

  Stdyo Odas (Silik Ses) (Eik iddeti-Deeri / itme Eii) 0.00002 0 1.10-12 W/m2 100

  Yaprak Hrts 0.0001 10 1.10-11 W/m2 101

  Sessiz Bir Orman 0.0002 20 1.10-10 W/m2 102

  Fslt le Konuma 0.001 30 1.10-9 W/m2 103

  Sessiz Bir Oda 0.002 40 1.10-8 W/m2 104

  ehirde Bir Bro 0.01 50 1.10-7 W/m2 105

  Normal Konuma 0.02 60 1.10-6 W/m2 106

  Dikey Matkap 0.1 70 1.10-5 W/m2 107

  Yksek Sesle Konuma / Youn Trafik / Elektrik Sprgesi 0.2 80 1.10-4 W/m2 108

  Kuvvetlice Barma / Sinema Salonu / Bask leri / Kamyon Sesi 1 90 1.10-3 W/m2 109

  Dokuma Ve Tekstil Atlyeleri / Walkman (En Yksek Sesi) 2 100 1.10-2 W/m2 1010

  Haval eki / Aa leri / Petrol Rafineri 10 110 1.10-1 W/m2 1011

  Bilyeli Deirmen / imek Grlts / Presler / Pnmotik eki 20 120 1.10 W/m2 1012

  Yolcu Uaklar (Yer Hizmetleri) / Beikta ar 100 130 1.101 W/m2 1013

  Tfek Patlamas (Ar-Ac Eii) 200 140 1.102 W/m2 1014

  Jet Uaklar (Kalk) / Top Mermisi Patlamas (Zarn Yrtlmas) 1000 160 1.104 W/m2 1016

  Roket Frlatma 2000 180 1.106 W/m2 1018

  GRLT

  Du

  ym

  a A

  ral

  (10

  Mil

  yon

  ka

  t)

 • KULAK KORUYUCULARI

  Pamuk : 5 16 dB Cam pamuu : 7 32 dB Parafinli pamuk : 20 35 dB Kulak tkac : 20 45 dB Kulaklk : 12 48 dB

  GRLTDEN KORUNMA YOLLARI TIBB

  Hava Yolu Korumas Hava-Kemik Yolu

 • Vcudun tmne aktarldnda, iilerin salk ve gvenlii iin risk oluturan,

  zellikle de, bel blgesinde rahatszlk ve omurgada travmaya yol aan mekanik

  titreimi ifade eder.

  nsanda el-kol sistemine aktarldnda,

  iilerin salk ve gvenlii iin risk

  oluturan ve zellikle de; damar, kemik,

  eklem, sinir ve kas bozukluklarna yol

  aan mekanik titreimi ifade eder.

  TM VUCT TTREM EL-KOL TTREM TM VCUT TTREM EL KOL TTREM

  TTREMN NSAN ZERNE ETKLER

 • Kmr ve madencilikte kullanlan pnmatik ekiler

  Parlatma ve rendelemede kullanlan makineler

  Ta krma ilerinde kullanlan makineler

  Ormanclkta kullanlan tanabilir testereler

  EL-KOL TTREM KAYNAKLARI

 • EL-KOL TTREM-VBRASYONU*

  El-Kol titreiminde 1-1000 Hz frekanslar hissedilir.

  8 Saatlik alma sresi iin titreimin gnlk Maruziyet snr deeri 5 m/s Maruziyet etkin deeri 2,5 m/s

  EL-KOL TTREMNDE MARUZYET

 • TM VCUT TTREM KAYNAKLARI

  Dokuma tezgahlarnda kullanlan makineler

  Yol yapm, bakm ve onarm makineleri

  Traktr ve kamyon benzeri aralar

  elik konstrksiyonlu yaplarda titreime sebep olan makineler

 • BTN VCUT TTREM-VBRASYONU*

  Tm vcut titreiminde 1-80 Hz frekanslar hissedilir.

  8 Saatlik alma sresi iin titreimin gnlk Maruziyet snr deeri 1,15 m/s Maruziyet etkin deeri 0,5 m/s

  BTN VUCT TTREMNDE MARUZYET

 • SEMPTOMLAR (Balangta Yksek, Sonra Normal)

  1. Baz dokularda deformasyon, 2. Solunum hznda art, 3. Oksijen ve enerji harcamasnda art, 4. Performansta dme, 5. Sbjektif alglamada bozulma, 6. Kalp atm saysnn artma Hipertansiyon, 7. MSS hcre fonksiyonlarnda aksama, 8. Kanda glikoz ve glikojen konsantrasyonunda azalma,

  TTREMN VCUDA ETKLER

 • SICAKLIK PERFORMANS LKS

  Ar scakln retim zerindeki olumsuz etkisi; 29 C olursa performans %5 der 30 C " " %10 " 31 C " " %17 " 32 C " " %30 "

  Faaliyetin ekli Hava scakl (Derece)

  Oturarak yaplan hafif el-kol ileri 20 Ayakta yaplan ar el-kol ileri 17 ok ar ilerin yaplmas 15

  HAVA SICAKLII (ORTAM ISISI)

 • AYDINLATMA

  Yaplan ler Aydnlatma Oran* Lx

  yerlerindeki avlular, ak alanlar, d yollar, geitler ve benzeri yerler Avlular ak

  alanlar 20

  Kaba malzemelerin tanmas, aktarlmas, depolanmas ve benzeri kaba ilerin yapld yerler ile i geit, koridor, yol ve merdivenler

  Kaba malzemelerin tanmas

  50

  Kaba montaj, balyalarn almas, hububat tlmesi, kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yk asansr kabinleri malzeme stok ambarlar, soyunma ve ykanma yerleri, yemekhane ve helalar

  Kaba montaj, stok ambarlar,

  soyunma yerleri 100

  Normal montaj, kaba iler yaplan tezgahlar, konserve kutulama ve benzeri iler

  Normal montaj 200

  Ayrntlarn yakndan seilebilmesi gereken ilerin yapld yerler Ayrntlarn seilmesi 300

  Koyu renkli dokuma, bro ve benzeri srekli dikkati gerektiren ince ilerin Koyu renkli dokuma 500

  Hassas ilerin srekli olarak yapld yerler Hassas iler 1000

  i Sal ve Gvenlii Tznn 18. Maddesine Gre

 • Biyolojik ve psikososyal risk

  etmenleri

  Biyolojik faktrlere bal riskler: Bu grupta balca

  salk personeli ile tarm ve hayvanclk ilerinde

  alanlarda grlen ve mikro organizmalarn neden

  olduu hastalklar bulunur. Bu grupta yer alan

  hastalklarn bazlar hem insanlarda hem de

  hayvanlarda grlebilir. Tberkloz, arbon,

  brusellozis, parazit hastalklar biyolojik nedenli

  meslek hastalklarnn en ok bilinen rnekleridir.

 • N YAPILDII KOULLAR VE EVRES

  1. rgtsel Kltr ve lev (tehdit-atma) 2. rgtsel Rol

  Rol belirsizlii (iteki roln belirsizlii) Rol atmas (deerlerin-rollerin at) Rol yetersizlii (yetenek-eitiminden..) Kiilerle ilgili sorumluluk art

  3. Kariyer Geliimi gvensizlii ve dk cret Stat uyumazl

  4. Karar Serbestisi/Karara Katlm/Denetim 5. te Kiiler Aras likiler

  te iddet (mobbing) Yldrma uygulamalar

  6. -Ev atmas -Aile atmas Bo zaman yetersizlii sendromu Deiim

  1. evresi ve Techizat Gvenirlilik ve uygunluk, Ulalabilirlik Bakm ve onarm

  2. Grev Tasarm Yar vasfl-vasfsz alma Belirsizlik (Geri dn yok-ne ie yarar)

  3. Yk ve Hznn Artmas yknn artmas i hz ve zaman darl Tek dze (monoton) alma

  4. alma Saatleri Vardiyal alma (gece alma) Uzun-kesintisiz alma sreleri

  PSKOSOSYAL RSK ETMENLER N ER

 • NSAN SALII,

  PARALARLA

  LLEMEYECEK KADAR

  DEERLDR. SALIIMIZI

  KORUYALIM.KEND

  SALIIMIZI VE

  GVENLMZ NCE

  KENDMZ DNMELYZ.

 • Tehlike:

  alma ortam ve artlarnda mevcut olan ya da dardan

  gelebilecek kapsam belirlenmemi, maruz kalacak

  alanlara, iyerine ve evreye; bir zarar, hasar veya

  yaralanma oluturabilme potansiyeli bulunan kaynak durum.

  Risk:

  Belirlenmi tehlikeli bir olayn oluma ihtimali ve sonularnn

  kombinasyonudur. nsan salna, evreye veya mala

  gelebilecek bir zararn meydana gelme olasl olan risk,

  olaan alma esnasnda mevcut bir tehlikenin yaratabilecei

  zarar eklinde de tanmlanabilir.

  Temel Tanmlar ve Kavramlar

 • KAZA RNEKLER

  Grlt snrnn almas

  Adalenin, normalin zerinde zorlanmas

  Kalkan ve blmelerin zayi olmas

  Hedeflenenden daha fazla atk kmas

  Gvenlik grevlisinin silahnn ate almas

  alann iyerinde kolu krlmas

  verenin, alan iletme dna grevlendirdii srada kaza geirmesi

  alann servisle ie giderken geirdii kaza

  Elektrik oku

  Bilin kayb

  Kaza(1): Hatalar neticesinde ortaya kan istenmeyen

  durum, kontroln kaybedilmesi.

 • Nasrettin Hoca bir gn olunu

  ilerideki emeden su almaya

  gndermek iin yanna arr, testiyi

  verip iki tokat atar. aran olu sorar

  -Baba niye vurdun

  Nasrettin Hoca cevap verir

  - Testi krldktan sonra dvsem ne ie

  yarar ?

  Proaktif Olmak ???

 • Nasrettin Hocann bu davran

  bir proaktif davran rneidir.

  Proaktif olmak demek bir

  tehlikeyi nceden grp, tedbir

  almak demektir.

  Proaktif tedbirler nleyici

  tedbirlerdir.

  Proaktif Olmak ???

 • KAZA NEDENLER

 • Kazalarn ou, gvensiz davran ve artlardan veya bunlarn birlemesinden meydana gelir.

 • KAZASI NEDENLER

  DORUDAN NEDENLER

  Gvensiz Hareketler

  Gvensiz Durumlar

  KATKIDA BULUNAN NEDENLER

  Rahatszlk

  Yaralanma

  Sakatlanma

  lm

  Gvenlik

  Ynetimi

  Performans

  inin

  Zihinsel

  Durumu

  inin

  Fiziksel

  Durumu

 • NSANIN

  DOAL YAPISI

  GVENSZ DAVRANILAR

  DALGINLIK

  ACELECLK

  POZSYON VE TAVIR

  EMNYET TEDBRLERNE UYMAMA

  AKALAMA

  AIRI HIZ

  DKKATSZLK

  HMALKARLIK

  TEHLKEL ALIMA

 • YAPISAL

  UYUMSUZLUK

  GVENSZ DAVRANILAR

  FZKSEL

  YETERSZLK

 • ETM

  NOKSANLII

  GVENSZ DAVRANILAR

  YETERSZ BLG

  YETERSZ TECRBE

 • GVENSZ DURUMLAR

  EKPMANLAR

  BAKIMI YAPILMAMI EKPMAN

  HASARLI EKPMAN

  EKPMANIN YANLI KULLANIMI

  YETERSZ KORUYUCU EKPMAN

  UYGUN OLMAYAN EKPMAN KULLANIMI

  UYGUN OLMAYAN MUHAFAZALAR

  YETERSZ UYARI SSTEM

 • GVENSZ DURUMLAR

  YER

  DZENSZL

  ZEMN KRLL

  DAINIK VE DZENSZ

  ALIMA ORTAMI

 • GVENSZ DURUMLAR

  EVRE

  KOULLARI

  GRLT

  AYDINLATMA

  TTREM

 • SORUNUZ

  Emin olmadnz durumlarda amirinize ve i gvenlii sorumlusuna sormaktan

  ekinmeyiniz. Yanl bir hareket yapmak ve yaralanmak kolaydr.

 • ELBSE, SAAT ve YZK

  elbiselerinizi giyiniz.

  Uzun ve geni kol

  yenleri, yzk, saat ve

  eitli taklar ou kez

  tehlikelidir. Uzun sa

  ve sakal i kazalarna

  neden olabilir.

 • BASINLI HAVA

  Basnl havay sadece i amal kullann.

  Vcudunuza veya elbisenize hava tutmayn.

  Elbisenize yapm tala ve apaklar hava

  tutulduunuzu siz ve evreniz iin tehlike

  oluturur.Basnl hava ile aka yapmayn !

 • MEGUL ETMEK

  Arkadalarnz rahatsz yada megul etmemeye dikkat ediniz. Bu yzden

  kazaya neden olabilirsiniz.

 • GZLER ve APAK

  Kendinizin yada arkadanzn gznden

  asla apak almaya kalkmaynz. Byle

  durumlarda hemen Profosyonel Salk

  Servisine bavurunuz.

 • ELDVENLER

  iniz eldiven

  kullanmn

  gerektiriyorsa

  eldiven kullannz.

 • EL ALETLER

  Lakalam veya arzal el aletlerini asla kullanmaynz. e uygun aleti,

  usulne uygun ekilde kullannz.iniz bittikten sonra yerine koyunuz.

 • YARDIMLAMA

  Size gre ar

  olabilecek bir eyi

  asla tek banza

  kaldrmaynz.

  Gerektiinde

  yardm isteyiniz.

 • AIR AKA

  Ar akalar affedilemez. Kavga, gre, birbirine

  teberi atmak, el akalar i gvenlii bakmndan

  tehlikeli hareketlerdir,kazaya davetiye kartrlar.

 • TEMZLK ve DZEN

  yerinizi ve tezgahnz

  temiz ve tertipli tutunuz.

  iniz bittiinde, aletleri ve

  dklenleri toplaynz.

  Asla olduu gibi brakp

  gitmeyiniz.

  Dzenli olmak her eyden

  nce dzenli bir kiiliin

  aynasdr.

 • MERDVEN, PLATFORM ve

  SKELELER

  iniz ve greviniz

  gerektirmedii srece bu

  tehizat kullanmaynz.

  Kullanmanz iin yetki

  verilmise, iyi ve salam

  durumda bulunduklarndan

  emin olunuz.

  Portatif merdivenlerin boyu

  ve basamaklar uygun ve

  salam olmaldr. Yal ve

  kaygan

  olmamaldr.Koruyucusu

  olmaldr.

 • SIZINTILAR zellikle elektrikli

  ekipmann zerine

  damlayan svlar

  ve su

  borularndan

  gelen szntlar

  tehlikelidir. Derhal

  bakm

  yaplmaldr.

 • ALTERLER, ELEKTRK PANOLARI 1. Temizlik, yalama, ayar

  yada tamirden nce

  makinann durdurulmas

  arttr.

  2. Elektrikle alan

  makinalarn kontrol ve

  tamirden nce, alterleri

  kapatlmal ve bir

  bakasnn amamas iin

  nlem alnmaldr.

  3. Elektrik panolar,

  sigortalar ve alterler ile

  yetkili ve sorumlu

  elektrikiler ilgilenir. Bir

  bakas bunlar aamaz,

  kurcalayamaz.

 • ALKOL ve UYUTURUCU yeri snrlar iinde

  alkol ve uyuturucu

  bulundurmak ve imek,

  iyerine alkoll ve

  uyuturucu alm olarak

  gelmek kesinlikle

  yasaktr. Byle bir

  durumda sz konusu

  kiinin cezas iten

  karmadr.

 • ENGELLER Kap klarn,

  koridorlar,

  merdivenleri k

  nleyecek ekilde

  kapatmaynz.

  Yangn

  istasyonlarnn

  n daima

  kullanmaya hazr

  bulundurulmaldr.

 • ELEKTRK

  Arzal aletleri asla kullanmaynz. pheli durumlarda ilgililere kontrol etmeleri iin bavurunuz. Btn KIVILCIM karmas

  muhtemel aletlerin toprakl olduundan ve doru topraklndan emin olunuz.

  O SEN TOPRAKLAMADAN SEN ONU TOPRAKLA

 • TEHLKEL BNLER stif aralarnn

  yanna ve stne

  binmek, vinlere

  aslmak yasaktr.

  Hareket halinde

  bulunan bu gibi

  aralara sadece

  yetkililer binebilir.

 • KOMAK

  letmenin iinde

  komak yada

  kovalamaca

  oynamak

  yasaktr.

 • BASTIINIZ YER

  Admlarnza dikkat

  ediniz. Bastnz

  yerden daima emin

  olunuz. zellikle

  merdiven ve

  platformlarda

  alrken dikkatli

  olunuz.

 • KESKN TAKIMLAR

  Kulak arkasnda,

  azda yada cebinizde

  ucu keskin takm,

  kalem ve eitli aletler

  tamak zararldr.

  Hereyi yerliyerinde

  bulundurun.

 • PLER

  Yal,tinerli bez

  paralarn, katlar vb.

  pleri tasnif edilmi

  p kutularna atnz.

  Sigaray dinlenme

  blgelerinde iiniz ve

  sigaralklarda

  sndrnz. ekmece

  ve dolaplarnz temiz

  bulundurunuz.

 • GVENCESZ ALIMAK

  Bir arkadanz gvencesiz alyorsa,

  kendisini uyarnz. Gvencesiz

  almaya devam ettii takdirde derhal ilgilileri

  uyarnz.

 • Amaan neymi i gvenlii yaa eskiden i gvenlii mi vard. Canm skkn zaten akam olsa da eve gitsem.

  gvenlii kurallarnn hepsine uyacam nk onlar benim sa salim eve geri dnebilmem iin konulmu kurallardr.

  GVENL KURALLARI

  SZN N KONMUTUR!

 • Ooff ayam!! KEKE uysaydm i gvenlii kurallarna

  Btn i gvenlii kurallarna uydum ve sa salim evime geri dnebildim

  GVENL KURALLARI

  SZN N KONMUTUR!

 • GVENLNZ Gvenliiniz ou kez avularnzn iindedir.

  Sizin bu konuda gayretiniz olmadka, ne irketiniz ne de arkadalarnzn abas bir ey ifade etmez. Tetikte

  bulunun, hi bir zaman tehlikeli ilere girimeyin. Yneticinizin izni olmadan

  deiiklik yapmaya kalkmayn.

 • GVENSZ DURUM

  ve

  GVENSZ DAVRANI

  RNEKLER

 • Kazalarnn Maliyeti

  kazalarnn grnmeyen maliyeti grnen maliyetinin ortalama be

  katdr.

 • Kazalarnn Maliyeti

  Grnr Maliyetler

  Tazminatlar

  Sigorta demeleri

  Salk giderleri

  Grnmeyen Maliyetler

  gn ve i gc kayb

  in durmas

  Bina, ekipman ve rnn

  zarar grmesi

  Verimin dmesi

  Mahkeme masraflar

  alanlar zerindeki

  olumsuz etki

  Kt imaj

  Yeni iinin eitimi

  Pazar kayb

 • SORUMLULUKLAR

 • GVENL KURAL VE

  TALMATLARINA UYGUN

  ALIMA

  DZENN KORUMAK

  EMNYETSZ DURUMLARI

  GDERMEK

  TEKNK GVENLK

  KONULARINDA

  ALIMALAR YAPILMASINI

  SALAMAK

  YASALAR IKARMAK

  DENETLEMEK

  TEKNK ALIMALARIN ALT

  YAPISINI OLUTURMAK

  SORUMLULUKLAR

 • VERENLERN VE LERN YKMLLKLER

  6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu Madde 4:

  verenler iyerlerinde i sal ve gvenliinin salanmas iin;

  gerekli her trl nlemi almak,

  ara ve gereleri noksansz bulundurmak,

  iyerinde alnan i sal ve gvenlii nlemlerine uyulup uyulmadn denetlemek,

  risk deerlendirmesi yapmak,

  iileri kar karya bulunduklar mesleki riskler, alnmas gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek,

  gerekli i sal ve gvenlii eitimini vermek zorundadrlar.

 • iler de i sal ve gvenlii konusunda alnan her trl nleme uymakla ykmldrler.

  VERENLERN VE LERN YKMLLKLER

  6331 sayl SG Kanunu Madde 19:

 • H- inin yapmakla devli bulunduu grevleri kendisine hatrlatld halde yapmamakta srar etmesi.

  I- inin kendi istei veya savsamas yznden iin gvenliini tehlikeye drmesi, iyerinin mal olan veya mal olmayp ta eli

  altnda bulunan makineleri, tesisat veya baka eya ve maddeleri otuz

  gnlk cretinin tutaryla deyemeyecek derecede hasara ve kayba

  uratmas halinde;

  VEREN VEYA VEKL TARAFINDAN

  AKDLERN

  TAZMNATSIZ OLARAK FESHEDEBLR.

 • SGORTALININ KASD VE SU SAYILIR

  HAREKET;

  KASD VE U SAYILIR BR HAREKET

  YZNDEN KAZASINA URAYAN ,

  MESLEK HASTALIINA TUTULAN VEYA

  HASTALANAN SGORTALIYA GEC

  GREMEMEZLK GELR VERLMEZ.

  SGORTALIYA YALNIZ GEREKL SALIK

  YARDIMLARI YAPILIR.

 • alanlar salkl ve gvenli bir alma

  ortamnn tesisi iin, iyerinde

  dzenlenecek olan i sal ve gvenlii

  eitimlerine katlmak ve bu konudaki

  talimat ve prosedrlere uymakla

  ykmldrler.

 • almaktan Kanma Hakk

  alan, ciddi ve yakn tehlikeyle kar

  karya kaldnda almaktan kanma

  hakkn kullanabilecek.

 • 6331 Sayl SG Kanunu

  Madde-13

  almaktan kanma hakk Ciddi ve yakn tehlike ile kar karya kalan alanlar kurula, kurulun bulunmad

  iyerlerinde ise iverene bavurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin

  alnmasna karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, iveren ise derhl

  kararn verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, alana ve alan temsilcisine

  yazl olarak bildirilir. Kurul veya iverenin alann talebi ynnde karar vermesi hlinde alan, gerekli

  tedbirler alnncaya kadar almaktan kanabilir. alanlarn almaktan kand

  dnemdeki creti ile kanunlardan ve i szlemesinden doan dier haklar sakldr.

  szlemesiyle alanlar, talep etmelerine ramen gerekli tedbirlerin

  alnmad durumlarda, tabi olduklar kanun hkmlerine gre i

  szlemelerini feshedebilir. Toplu szleme veya toplu i szlemesi ile

  alan kamu personeli, bu maddeye gre almad dnemde fiilen

  alm saylr.

 • yerlerinde Kullanlan SG aretleri

  Yasak areti: Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz brakacak

  bir davran yasaklayan iarettir.

  Daire Biiminde

  Beyaz zemin zerine siyah piktogram,

  krmz ereve ve diyagonal izgi

  (krmz ksmlar iaret alannn en az %

  35ini kapsayacaktr)

 • yerlerinde Kullanlan SG aretleri

  Uyar areti: Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum

  hakknda uyarda bulunan iarettir.

  gen biiminde,

  Sar zemin zerine siyah piktogram, siyah

  ereve (sar ksmlar iaret alannn en az %

  50sini kapsayacaktr)

 • yerlerinde Kullanlan SG aretleri

  Emredici aret: Uyulmas zorunlu bir davran belirleyen iarettir.

  Daire biiminde,

  Mavi zemin zerine beyaz piktogram,

  (mavi ksmlar iaret alannn en az %

  50sini kapsayacaktr)

 • yerlerinde Kullanlan SG aretleri

  Acil k ve lkyardm aretleri: Acil k yollar, ilkyardm veya

  kurtarma ile ilgili bilgi veren iaretlerdir.

  Dikdrtgen veya kare biiminde,

  Yeil zemin zerine beyaz piktogram,

  (yeil ksmlar iaret alannn en az %

  50sini kapsayacaktr)

 • yerlerinde Kullanlan SG aretleri

  Yangnla Mcadele aretleri: Yangn ekipmanlarnn yerini gsteren

  iaretlerdir.

  Dikdrtgen veya kare biiminde,

  Krmz zemin zerine beyaz piktogram,

  (krmz ksmlar iaret alannn en az %

  50sini kapsayacaktr)

 • yerlerinde Kullanlan SG aretleri

  Engeller ve Tehlikeli Yerlerde Kullanlan aretler:

  Engellere arpma, dme ya da nesnelerin dme tehlikesinin

  bulunduu yerler; iletme tesisleri iinde iilerin almalar esnasnda

  dolatklar blgelerde, birbirini takip eden sar ve siyah ya da krmz ve

  beyaz renk eritleriyle iaretlenecektir.

  aretlerin boyutu engelin veya tehlikeli blgenin bykl ile orantl

  olacaktr.

  Sar-siyah ya da krmz beyaz eritler yaklak 45 derecelik ayla ayn

  byklkte boyanacaktr.

  Bunlarn dnda sesli, kl ve elle haberlemeyi salayan iaret

  sistemleri de mevcuttur.

 • Kiisel Koruyucu Donanmlar (KKD)

  Kiisel Koruyucu Donanm: alan; yrtlen iten kaynaklanan, salk ve gvenlii

  etkileyen bir veya birden fazla riske kar koruyan, alan

  tarafndan giyilen, taklan veya tutulan, bu amaca uygun

  olarak tasarm yaplm tm alet, ara, gere ve cihazlar,

  ifade eder.

 • VERENN SORUMLULUKLARI

  veren tarafndan yaplan risk deerlendirmesi

  sonucunda temin edilen KKD ler, kullanclara

  cretsiz olarak verilecektir.

  veren, KKD lerin hangi risklere kar kullanlaca

  konusunda kullanclar ve/veya temsilcilerini

  bilgilendirmeli, KKD kullanm konusunda uygulamal

  olarak eitim vermeli ve kullanclarn KKD leri uygun

  ekilde kullanmalar iin her trl nlemi (Yazl

  Talimat, denetim gibi) almaldr.

 • VERENN SORUMLULUKLARI

  veren, Kiisel Koruyucu Donanmlarn

  yerlerinde Kullanlmas Hakknda Ynetmelik ve

  eklerinde belirtilen konularda kullanclarn veya

  temsilcilerinin grlerini almal ve katlmlarn

  salamaldr.

 • ALIANLARIN SORUMLULUKLARI

  Kendilerine verilen kiisel koruyucu donanmlar

  aldklar eitime ve talimata uygun olarak

  kullanmakla ykmldr.

  Kiisel koruyucu donanmda grdkleri

  herhangi bir arza veya eksiklii derhal iverene

  bildirmelidir.

 • ALIANLARIN SORUMLULUKLARI

  Kendilerine verilen kiisel koruyucu donanmlarn

  her zaman etkili ekilde alr durumda olmasn

  salamal, temizlik ve bakmn yapmal ve

  gerektiinde yenileri ile deitirmelidir.

 • CE Uygunluk areti:

  reticinin,

  KSEL KORUYUCU DONANIM YNETMELNDEN

  kaynaklanan btn ykmllklerini yerine getirdiini ve KKD' nin

  ilgili tm uygunluk deerlendirme ilemlerine tabi tutulduunu

  gsteren iareti,

  fade eder.

 • KORUYUCULAR

  Kiisel korunma cihazlar sizlerin

  gvenlii iindir.Kullanmna zen

  gsteriniz.

 • Ba Koruyucular (Baret)

  Gezer vincin olduu ve yksekte alma olan yerlerde zeminde

  alanlarn, at aras gibi ba arpma durumu olan yerlerde ve

  inaatta alanlarn balarn korumak iin baret kullanlmaldr.

  Kiisel Koruyucu Donanmlar (KKD)

 • Kulak Koruyucular:

  alma ortamndaki ses seviyesi 85 dbA dan fazla olan durumlarda

  kulak tkac, 100 dbA dan fazla olan yerlerde koruyucu kulaklk

  kullanlmas gerek.

  Kiisel Koruyucu Donanmlar (KKD)

 • Kulak koruyucular sessiz bir ortamda taklmaldr.

  Kulak koruyucular temiz muhafaza edilmelidir

  TS EN 352

  KULAK TIKACI NASIL TAKILMALIDIR?

 • Gz Koruyucular (Gzlk):

  Inlardan, asit, sramalardan, buhardan, talama veya polisajdan,

  talal imalatta kullanlan makinelerden gzleri korumak iin eitli

  nitelikte gzlkler vardr.in durumuna gre en uygunu seilmeli ve

  kullanm kesinlikle ihmal edilmemelidir.

  Kiisel Koruyucu Donanmlar (KKD)

 • Yz Koruyucular (Yz Siperi):

  Fazla tala, kvlcm ve toz karan ilerde (Dner yksek devirli

  testereler, talama ileri...) yaplan almalarda kullanlr.Ayrca

  alma esnasnda derinizi etkileyen svlar veya maddelerle temas

  etmeniz gerektiinde cilt koruyucu ilalarn tedavi edici olmadn

  bilmek ve bunlar deri tahrip olmadan kullanmak gerek.

  Kiisel Koruyucu Donanmlar (KKD)

 • Solunum Sistemi Koruyucular (Maske):

  Zararl gazlardan, buhardan ve tozlardan korunmak iin filtreli veya

  temiz hava verici maskeler kullanlr. Filtreli maskelerde doru filtre

  seilmesine dikkat edilmelidir.

  Kiisel Koruyucu Donanmlar (KKD)

 • MAK DEER NEDR?

  Kimyasal maddelerin iyeri havasnda

  bulunmasna izin verilen 8 saatlik alma

  sresi iinde alanlarn saln

  bozmayaca konsantrasyondur.

 • TOZ MASKELER KORUYUCU DZEYLER

  FFP1 MAK Deerinin 4 katna,

  FFP2 MAK Deerinin 12 katna,

  FFP3 MAK Deerinin 50 katna,

  kadar olan kirletici kontrasyonlarnn bulunduu ortamlarda

  kullanlr

  TS EN 149

 • FFP1

  FFP2

  FFP3

  TS EN 149

 • Ayak Koruyucular (Emniyet Ayakkabs):

  Ayaklara ynelik tehlikelerin bulunduu yerlerde duruma gre

  burnu elik ayakkab, tozluk veya izme kullanlmaldr.

  Kiisel Koruyucu Donanmlar (KKD)

 • Vcut Koruyucular (Emniyet Kemeri):

  Yksek yerdeki almalarda (Pencere temizlii, at ileri,

  elektrik direkleri zerindeki iler v.b.) kullanlr. Emniyet

  kemerleri kullanlmadan evvel dikkatle muayene edilmelidir.

  Kiisel Koruyucu Donanmlar (KKD)