İŞ gÜvenlİĞİ ergonomİ

Click here to load reader

Post on 16-Apr-2017

569 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Konu No : 20

  Ergonomi

  Ho Geldiniz !

  Gvenlii Uzmanl Eitimi

  smail SARIKAYA Makina Mhendisi

  A Snf Gvenlii Uzman

  [email protected]

  Tel: 0535 325 11 07

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 2

  Eitimimizin Amac

  Katlmclarn, ergonomi ve i fizyolojisi

  konusunda temel kavramlar bilmelerini ve

  ergonomik dzenlemeler ve alma ortam

  tasarmlar hakknda bilgi sahibi olmalarn

  salamaktr.

  renim Hedeflerimiz

  Bu dersi sonunda katlmclar,

  Ergonomi yi ve temel kavramlar tanmlar,

  Ergonomik risklerin etkilerini belirler,

  Ergonomik risklerin etkilerinin nlenmesi konusunda yaplacak almalar aklar.

 • 3

  Konu Balklarmz

  1. alma Yaam ve Ergonomi

  2. Fizyolojisi ve Biyomekanik

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  4. Bilgi Teknolojisine Dayal Ergonomik Dzenlemeler

  5. Gvenlik Tekniine Dayal Ergonomik Dzenlemeler

  6. Ofis Ergonomisi

  7. lgili Mevzuat

 • 4

  1.1. Ergonominin Tanm

  Ergos: i

  Nomos: Yasa

  Gnmzde ise i bilimi olarak bilinmektedir.

  Ergonomi: Yaamn insana uygun hale getirilmesidir. (insan

  faktrleri).

  Bu uygunluk salanrsa kiiler zerindeki stres kalkar,

  Daha rahat olurlar,

  lerini daha hzl yaparlar ve

  Yanllar daha az olur.

  Ergonominin temel grevi, alana ynelik i dzenlemesinin

  temel bilgilerini salamaktr.

  1. alma Yaam ve Ergonomi

 • 5

  Bylelikle ergonomi, iin alana ve

  alann ie uyumu iin gerekli koullar belirlemektedir.

  allan yerin ve retim aralarnn analizi ve

  dzenlenmesi (alma ortam, makineler),

  evresinin analizi ve dzenlenmesi (ses, aydnlatma,

  iklim, titreimler),

  organizasyonunun analizi ve dzenlenmesi grevleri,

  iin ierii, alma ve mola zamanlar.

  alann ie uyumunda, alann bireysel yatknl;

  zellikle ya, cinsiyeti ve bedensel yaps dikkate

  alnarak, i retimi ve ie altrma gibi hususlar yer alr.

  1. alma Yaam ve Ergonomi

 • 6

  Ergonomi, nsann doduu andan itibaren btn hayat

  boyunca renip, uygulad bir yaam biimi, bir yaam

  felsefesidir.

  nsanlar, yaamlar boyunca, i ortamlarn, dinlenme

  ortamlarn,

  Anatomik,

  Fizyolojik ve

  Psikolojik yaplarna gre, yani

  Ergonomik yapda oluturmaya alrlar.

  1. alma Yaam ve Ergonomi

 • 7

  Ergonomi insan kullanm iin evre, sistem ve nesnelerin

  tasarmna insanla ilgili bilimsel bilginin uygulanmasdr.

  Ergonomi insanlarn iinde bulunduu her yerde vardr.

  sistemleri, spor, dinlenme, salk ve gvenlik iyi

  tasarmland zaman btn ergonomi prensiplerini

  iermelidir.

  Ergonominin birok tanm bulunmakla birlikte en yaygn

  olan iin insancllatrlarak verimliliin artrlmasdr.

  Ergonomi bilimi insan evresindeki streslerle ilgilenir.

  Bu stres ounlukla iyerlerindedir.

  Stres dzeyi limitleri aarsa; kaza, yaralanma ve lmlere

  yol aabilir.

  1. alma Yaam ve Ergonomi

 • 8

  1.2. Ergonomi Biliminin Amalar:

  Mobilya,

  El aralar

  Ekipmanlar

  in gereklilikleri

  yeri evresi

  nsan lleri,

  Yetenekleri

  Kstllklar

  Beklentileri

  UYUMLULUK

  1. alma Yaam ve Ergonomi

 • 9

  1.2. Ergonomi Biliminin Amalar:

  nsanlar tarafndan kullanlan ara gere ve dzeneklerin

  kullanm etkinliinin artrlmas,

  Gnlk hayatta karlalan insan kullanmna ve

  Etkileimine ak olan her eyin insana uygun tasarmyla:

  nsan performansnn artmas

  nsan gvenliinin salanmas

  nsan salnn korunmas ve iyiletirilmesi

  nsan mutluluunun ve doyumunun salanmas amalanr.

  Bu amaca ulamak iin ergonomi bilimi birok bilimle i ie

  alan Multidisipliner bir bilimdir.

  1. alma Yaam ve Ergonomi

 • 10

  1.3. Ergonominin Bileenleri :

  Anatomik Bileeni

  Antropometri (Vcut lleri)

  Biyomekanik (Kuvvet uygulamalar)

  Fizyolojik Bileeni

  fizyolojisi (Enerji harcanmas)

  evre fizyolojisi (Fizik evrenin etkileri)

  Psikolojik Bileeni

  Bilgi deerlendirme ve karar alma

  Mesleksel psikoloji

  (Eitim, efor ve kiisel farkllklar)

  1. alma Yaam ve Ergonomi

 • 11

  Fizyoloji, biyoloji

  Fizik

  Psikoloji

  Enformasyon bilimleri

  Adli tp

  statistik

  1.4. Ergonomiye katkda bulunan dier bilimler:

  letme yntemleri

  Tasarm

  Ynetim

  psikolojisi

  Sosyoloji

  Mhendislik sistemleri

  1. alma Yaam ve Ergonomi

 • 12

  2.1. Fizyolojisi

  in gereklerine kas iskelet sisteminin, solunum

  sisteminin ve

  Kalp-damar sisteminin yant ne olacaktr? sorusuyla

  ilgilenir.

  Dier bir deyile i iin alann ne kadar enerji

  harcanacan inceler.

  2. Fizyolojisi ve Biyomekanik

 • 13

  2.2. Biyomekanik

  nsan dokularnn zellikleri ve mekanik streslere, kuvvet uygulamalarna dokularn yant ne olacaktr? sorusuyla ilgilenir.

  Makinede alan kiilerin olas zararlardan korunmas iin

  Kask, eldiven maske vb. koruyucu ekipman retimi, biyomekanik desteiyle baarlabilir.

  Kronik ya da kmlatif bozukluklarn olumamas iin nlem almay salar.

  Kuvvet uygulamasnn temel prensiplerinin i organizasyonlarnda dikkate alnmas,

  Vcut llerine gre alma koullarnn dzenlenmesini salayacaktr.

  2. Fizyolojisi ve Biyomekanik

 • 14

  Kuvvet uygulamasnda tm yaammzda

  kullanacamz temel prensip vardr.

  2.2.1. Hareketler ritmik olmaldr.

  2.2.2. Hareketler simetrik olmaldr.

  2.2.3. Hareketler doal olmaldr.

  2.2. Biyomekanik

 • 15

  2.2.1. Hareketler ritmik olmal

  alma alannda yaplan ilerimizi ok temel olarak,

  Statik iler

  Dinamik iler, olmak zere ikiye ayrlr.

  Statik ilerde adaleler, srekli kaslma halinde kaldndan,

  kanlanma ve dolaysyla oksijenlenme normal olmadndan,

  biyokimyasal yorgunluun yannda, fizyolojik yorgunluk oluur.

  Bu nedenle, iin statik olmas arzu edilmeyen bir durumdur.

  Bir baka deyile, statik ilerde, hareketler ritmik deildir, yani statik iler ergonomik deildir.

  O halde i organizasyonlarnda, dinamik iler tercih edilmelidir.

  2.2. Biyomekanik

 • 16

  Statik iler Dinamik iler Dinlenme

  Hareketler ritmik olmal

  2.2. Biyomekanik

 • 17

  2.2.2. Hareketler simetrik olmal

  Vcudumuzu kullanarak yaptmz ilerde, rnein bir

  kaldrma ileminde, kullanlan kuvvetlerin uygulama

  noktasnn, kaldrlan cismin arlk merkezine yakn olmasna

  dikkat etmeli, vcut arlmz ters kuvvet olarak

  kullanmalyz.

  Kabaca, uygulanan kuvvetler, sistemin destek noktasna gre

  simetrik olmal, yani momentler eit olmaldr.

  2.2. Biyomekanik

  Vcut arlndan

  yararlanmalyz

 • 18

  Destee gre ayaklarmzn bast yer, uygulanan tm

  kuvvetler, bir simetri ierisinde olursa, vcudumuzda

  kaslarmzn zorlanmas veya zarar grmesi o nispette daha az

  olacaktr.

  Bunun yannda kaldrma ileminde uygulanan kuvveti

  salayan kas sistemindeki grev paylamn ne kadar yksek

  dzeyde tutarsak bu zarar minimumda tutulabilir.

  2.2. Biyomekanik

 • 19

  Erkek

  Kadn

  Erkek

  Kadn

  Hassas iler Hafif iler Ar ler

  Kuvvet Kuvvet Kuvvet

  Hareketler simetrik olmaldr

  2.2. Biyomekanik

 • 20

  2.2.3. Hareketler doal olmal

  Vcudumuzla bir i yaparken, vcudumuz doal

  pozisyonundan ne kadar saparsa, o kadar daha fazla

  enerji harcar ve zarar grrz.

  Bu nedenle, organizasyonlarnda alann deiik

  organlarnn pozisyonlarnn doal durumlarndan

  sapmamasna zen gstermemeliyiz.

  Sadece i organizasyonlarnda deil, i yaparken

  kullanlan alet ve cihazlarn da, onlar kullanan

  organlarn doal durumlarn bozmayacak ekilde imal

  edilmesi gerekmektedir.

  2.2. Biyomekanik

 • 21

  Hareketler doal olmal

  Oksijen harcama kapasiteleri

  2.2. Biyomekanik

 • 22

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  3.1. Antropometri,

  Antropometri, insan vcudunun

  uzunluk, genilik, ykseklik, arlk, ve

  evre boyutlar ile ilgilenen bir bilim

  daldr.

  Antropometri, eldiven, maske, kask vb.

  kiisel koruyucular ile

  Elbise, mobilya, makine, tezgah, el

  aletlerinin ve ekipmanlarnn

  dzenlenmesinde;

  Kullanclarn fiziksel llerine uygun

  hale getirmek iin gerekli olan verileri

  salar.

 • 23

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

 • 24

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  Edirne Trakya niversitesi Tp Fakltesi Anatomi Anabilim

  Dalnda 2001 ylnda Selman IKMAZ, Ali YILMAZ ve Recep

  MESUT tarafndan yaplan aratrmada, 50 erkek rencide

  lmler sonucunda Vitruvius karesini ifade eden lm

  mesafelerinden boy ykseklii 173.3 cm ve kola uzunluu

  178.4 cm olarak bulundu.

  Aratrma sonucunda katlmclarn yalnzca %16'snn kareye

  tam uyduu, %72'sinde kola uzunluunun boy yksekliinden

  byk olmasndan dolay karenin dna tat, %12'sinde de

  boy yksekliinin kola uzunluundan byk olmas nedeniyle

  karenin iinde kald grld.

 • 25

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  Ayn aratrmada, aadaki bilgilere de yer verilmitir.

  1937 ylnda ulu nder Atatrk'n emriyle Afet nan tarafndan

  lke apnda 65.000 kii zerinde gerekletirilen ve 1947'de

  yaynlanan almann sonularna gre: Trk erkeklerinde boy

  ykseklii ortalama 165.2 cm ve kola uzunluu 171.4 cm

  bulunmutur,

  Durgut H.1995'teki almasnda 168.8 ve 171.1 cm'lik

  deerlere ulamtr.

  Bu sonular bizim verilerimizle paralellik gstermekte olup,

  erkeklerimizin kola uzunluu ortalama olarak boy

  yksekliinden byk kmakta ve ounluu karenin dna

  tamaktadr.

 • 26

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

 • 27

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  Boy

  Omuz ykseklii

  Kala ykseklii

  Omuz genilii

  Kala genilii

  Erkek

  Kadn

  Erkek

  Kadn

  Erkek

  Kadn

  Erkek

  Kadn

  Erkek

  Kadn

  Erkek

  Kadn

  Erkek

  Kadn

  Erkek

  Kadn

  Erkek

  Kadn

  Erkek

  Kadn

  Erkek

  Kadn

  Kol uzunluu

  Kol uzunluu

  El ve n kol

  uzunluu

  Oturma ykseklii

  Baldr- Srt genilii

 • 28

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  alan insanlarn fiziksel rahatlklar ve

  Beden yeteneklerini maksimum dzeyde

  kullanabilmeleri,

  Kullandklar malzemeler,

  alma yzeyleri ve

  Hacimlerinin kendi boyutlar ile uygun olmasna

  baldr.

  Antropometrik verilerden yararlanlmaz ise:

  Kas iskelet sistemi rahatszlklar ve

  Yorgunluk sorunlar ortaya kar.

 • 29

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  llendirmenin alanlarn byk bir ksmna uygun olmas

  gerekir.

  bilimine ait kaynaklarda, genellikle alanlarn % 90

  oranndaki bir blmne uygun bir llendirilme esas

  alnmaktadr.

  Dier bir deyile, llerin normal dalmna uygun olarak

  dald kabul edilirse, % 5 ve 95 snrlar arasndaki insan

  llerine gre llendirme yaplmaktadr.

 • 30

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  3.1.2. Deiik alma pozisyonlar iin

  nerilen boyutlar

  3.1.1. Hacim sorunu olan binalarda

  koridor tasarmlar iin tavsiyeler

 • 31

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  3.1.3. Kk geitlerden gei iin nerilen boyutlar

 • 32

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

 • 33

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  3.1.4. Yorgunluk,

  Dikkatte azalma,

  Alglamann yavalamas ve azalmas,

  Gdlenmede azalma,

  Fiziksel ve mental performans hznda azalma,

  Ayn ktnn salanabilmesi iin daha byk

  oranda enerji harcanmas,

  Tepkisizlik yada ar tepki verme,

  kolay ve abuk fkelenme vb.

  Sonularla tanmlananr

  Gnlk yaamda deiik kaynaklarn

  birikimine bal olarak meydana gelmektedir.

 • 34

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  DNLENME

  Olumsuz evre

  Koullar

  Yorgunluk

  Skalas

  Kt

  Beslenme

  Ar ve hastalklar

  Sorumluluklar,

  Kayg ve elikiler

  iddetli ve srekli

  Fzik ve mental efor

  Biyolojik Ritim

 • 35

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  Uzam i yorucudur.

  Basit fiziksel yorgunluk, otomatik fabrikalar ve

  maddeleri kaldrma ve tama aralar sayesinde

  giderek azalmaktadr.

  iler genellikle aadaki grevlerden birini yaparlar:

  Yineleyen i: Montaj hatlar

  zleme: Kontrol odalar, rn son kontrolleri

  Srclk: kara yolu tatlar, vinlerin kullanlmas.

  Makine ynetimi: Otomatik makinelerin gzlenmesi.

  Eyalarn hatalar ynnden incelenmesi

 • 36

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

 • 37

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  3.1.5. alrken ara verme,

  Herhangi bir i belirli bir sre devam edecek olursa,

  kiilerin byk ounluu bir molaya gereksinim

  duyarlar.

  Kiinin performansnda bir bozulma meydana gelir.

  Kiinin konsantrasyonunu en stte tutabildii sre

  snrldr. Optimum konsantrasyonunun uzunluu

  kiiye ve srdrlmekte olan grevin tipine baldr.

  Srekli grevlerde performansta dmeler olabilir

  te farkna varlmayan ya da yanl anlalan aralar

  olabilir.

 • 38

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  Dinlenme, ya da kendini toplama; uyku, dinlenme

  aralar ve elenme zamanlar ile salanr.

  Yorgunluk belirtileri istirahat gereksinimini bildiren

  koruyucu bir mekanizmadr.

  Yorgunluk yorgunlua yol aan etmenlerin yorgunluu

  tolere etme kapasitemizi amas durumunda meydana

  gelir.

  Yorgunluun olumas iin ok i olmas gerekmez.

  Bu can sknts veya monotonluk ta yorgunluu

  douran zel etmenleri oluturmaktadr.

 • 39

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  Can sknts veya monotonluk,

  in ilginlii kalmazsa

  le ilgili ok az motivasyon varsa

  operatrn becerisine bal deilse

  alma hz ok yavasa

  ortam donuksa vs.

  i ya da i ortamnn her hangi bir stimlasyonu sz

  konusu olmadnda meydana gelir.

 • 40

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  etkinlii grev zerinde dikkat ve

  konsantrasyonunun optimum olduu dnemin tesine

  geerse, performans der,

  Bu da kendisini kt ya da retim hznda dme,

  hata saysnda ve kazalarda artma ile gsterir.

  Eer uygun aralar veya dinlenme dnemleri konulursa

  tazelenmi optimum etkinlik dnemlerine balanabilir.

  Drt tip i aras vardr:

  1. Spontan

  2. Maskelenmi

  3. -koullu

  4. nceden programlanm

 • 41

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  Spontan aralar ar zorlayc ilerde alann

  kendisince verilir.

  Maskelenmi ara ise halen yaplan ile ilgili olmayan

  ikincil bir iin yaplmasdr.

  Bir makinenin temizlenmesi, alma masasnn

  dzenlenmesi alma arkadalarna danmak zere

  alma alanndan ayrlma vb. i koullu aralar.

  nceden programlanm aralar:

  Wyatt ve Fraser (1928) elle sigara sarma iinde

  alanlarda yaptklar bir aratrmada aadaki bu

  durumu deerlendirdiler.

 • 42

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  Bu i iki aamaldr. Birincisi sigarann sarlmas dieri

  ise makasla ularnn kesilmesidir. Be farkl durum

  test edildi:

  1. Sigara sarma sonra kesme, istee gre.

  2. Bir saat sarma bir saat kesme

  3. 1, 5 saat sarma, 1, 5 saat kesme

  4. 3 saat sarma ve 3 saat kesme

  5. Btn gn kesmeksizin sigara sarma.

  En yksek verimin 2 ve 3 uygulamasnda olduu 4 ve

  5 uygulamalarnda verimin dt gzlenmitir.

 • 43

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  Hutchinson un 1954 ylnda yapt almada kahve ve

  sandvi molas veren kiilerin konsantrasyonlarnn daha

  yksek olduu grlmtr.

  Endstri ilerinde alanlarda aadaki alma-dinlenme

  programlar nerilmektedir:

  alma srecinin dinlenme aralar salad orta iddetteki

  ilerde, sabah bir ara, leden sonra bir ara (10-15 dakika).

  Yiyecek iecekle birlikte.

  Yksek alma hzyla bekleme aras olmakszn srdrlen

  ilerde, sabah ve leden sonra yiyecek-iecekle birlikte ara,

  ayrca gnn her iki alma yarsnda bir veya iki ksa 5 er

  dakikalk aralar.

 • 44

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  3.2. alma Ortamnn Tasarm

  3.2.1. Antropometrik adan alma yerinin dzenlenmesi

  3.2.2. Fizyolojik adan alma yerinin dzenlenmesi

  3.2.3. Psikolojik adan alma yerinin dzenlenmesi

  3.2.4. Organizasyon adan alma yerinin dzenlenmesi

 • 45

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  3.2.1. Antropometrik Adan alma Ortamnn Tasarm

  alma yerlerini dzenlenmesinde alan vcudunun en

  nemli organlarnn uzunluklarn ve uzanma mesafelerini,

  ellerin ve ayaklarn hareket boyutlarn bilmek gereklidir.

 • 46

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  3.2.2. Fizyolojik adan alma yerinin dzenlenmesi

  alma yntemlerinin, alma tekniklerinin ve alma

  koullarnn insan vcuduna uydurulmas ve

  nsan almasnn daha iyi hale getirilmesidir.

  Aada belirtilen durumlar dikkate alnarak fizyolojik alma

  yeri dzenlemeye gidilmektedir.

  3.2.2.1. Kassal alma

  3.2.2.2. evre Koullar.

 • 47

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  3.2.2.1. Kassal alma

  alann eilerek, melerek, diz kerek, ba zerinde

  alma durularndan dolay ar yklenmesi nlenebiliyor

  mu?

  Statik tutma / statik duru ii, uygun dzenekler (rnein

  destekler) araclyla azaltlabilir veya nlenebilir mi?

  Yklerin kaldrlmas iki el ile tama, vcuda yakn kaldrma

  vb. teknikler kullanlarak kolaylatrlabilir mi?

 • 48

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  3.2.2.2. evre Koullar

  alan kii gnlk almalar srasnda ani iklim deiimlerine

  maruz kalyor mu?

  Gzlenen nesne ile evresi arasnda parlaklk ve kontrast

  asndan bulunan fark byk m veya ihmal edilebilir mi?

  En fazla grlt yapan makineler, alanlardan mmkn

  olduu kadar uzaa yerletiriliyor mu?

 • 49

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  3.2.3. Psikolojik adan alma yerinin dzenlenmesi

  alann kendisini tekdze bir almada uyaracak,

  Deiiklik olana salayacak ve

  ok genel olarak onun motivasyonunu artracak rahat bir evre

  olmaldr.

 • 50

  3. Antropometri ve alma Ortam Tasarm

  3.2.4. Organizasyon adan alma yerinin dzenlenmesi

  rgtsel Dzenleme lkeleri

  geniletme,

  zenginletirme,

  deiimi

 • 51

  4.1. Fiziksel etmenler: evre koullar (eyalar)

  Dk scaklk

  Vibrasyon

  Yinelenen ya da srekli yaplan i

  Ar kuvvet

  Belirli prosudrlerde almak

  Lokalize mekanik temas basklar

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 52

  4.1.1. Dk scaklk dereceleri

  Aracn tutulmas ve ince iin yaplmasn, periferik dolam var olan nrolojik bir hastaln semptomlarn etkiler.

  Deri scaklnn 20C altna dmesi durumunda yan etkiler ortaya kabilir.

  4.1.2. Vibrasyon

  Vibrasyonun, yumuak doku zerine dorudan etki yapt alanlarn alma materyalini tutma ve kullanma etkinliini deitirir.

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 53

  4.2. Biyolojik etmenler:

  Vcut boyutlar, vcut yetenekleri, fizyolojik sreler

  alan insanlarn fiziksel rahatlklar ve

  Beden yeteneklerini maksimum dzeyde kullanabilmeleri,

  Kullandklar malzemeler,

  alma yzeyleri ve

  Hacimlerinin kendi boyutlar ile uygun olmasna baldr.

  Antropometrik verilerden yararlanlmaz ise:

  Kas iskelet sistemi rahatszlklar ve

  Yorgunluk sorunlar ortaya kar.

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 54

  4.3. Psikolojik etmenler:

  Mental iyk, bilgi ileme, eitim, gdlenme

  alann kendisini tekdze bir almada uyaracak,

  Deiiklik olana salayacak ve

  ok genel olarak onun motivasyonunu artracak rahat

  bir evre olmaldr.

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 55

  4.4. Etmenleri:

  i gereksinimleri (zaman, hz), i tasarm

  yeri gzlemi, lmler, Video kaytlar deerlendirilerek,

  Stresler belirlenir ( ii deerlendirmesi), sralanr ve arlklandrlr.

  4.4.1. Yinelenen ve srekli olan alma

  Her saatte ya da vardiyadaki alma says i standard ve yntem analizleri ile belirlenir.

  Yinelenen hareketler,

  Yaplan uygulamalarn hz ve frekans,

  Uygulama dneminin arasndaki toparlanma dneminin sresi,

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 56

  4.4.2. Zorlu alma

  alma ynteminin basamaklarnn gzlenmesiyle

  kuvvetler belirlenebilir.

  Kuvvetler, alma dngsnn balangcndan

  uygulamann sonuna kadar deiir.

  Kuvvet gereksiniminin deerlendirilmesinde aadaki

  faktrler gz nne alnmaldr;

  Arlk, diren ve reaksiyon kuvvetlerinin boyutu,

  Srtnme etkisi,

  Denge,

  Tempo,

  Eldivenler

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 57

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 58

  4.4.3. Duru biimine bal stersler

  Uzanm mesafeleri,

  Dirsek ykseklii,

  Gvdenin arkasna erime,

  Tam dirsek fleksiyonu,

  Ulnar, radial bilek deviasyonu,

  Bilek fleksiyonu,

  Tam bilek ekstansiyonu alarndan deerlendirme yaplmaldr.

  in gzlenmesi ya da video kaytlar kullanlr.

  Analizde, boyun, dirsek, bilek el vb tm eklemler kapsanmaldr.

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 59

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 60

  4.4.4. Lokalize mekanik stersler

  Lokalize temas stresi, vcudu etkileyen kuvvetin temas

  yzeyine blnmesiyle hesaplanr.

  istasyonu ve aralarn zellii nedeni ile kuvvetler eit

  yaylm gstermeyebilir.

  Analizde ortalama ve pik stresler gz nne alnmaldr.

  4.5. rgtsel etmenler: ynetim biimleri

  Ergonomik stres iilerle grlerek belirlenir.

  Tm iilere ayn sorular sorulmal,

  Ynlendirici olunmamaldr.

  Deerlendirme iin iilerin algladklar alma iddeti

  ya da rahatszl puanlamalar istenebilir.

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 61

  4.5. Birikimsel zedelenme

  hastalklar

  Ergonomik risk etmenleri sonucunda

  aadaki hastalklar grlr:

  Kmlatif travma hastalklar

  Travma hastalklar

  le ilgili kas-iskelet sistemi hastalklar

  Repetitif zorlanma zedelenmeleri,

  Ar zorlanma zedelenmeleri,

  Ar kullanm sendromlar.

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 62

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 63

  4.6. Ergonomik Risk Ynetimi

  4.6.1. Konuyu tanmla;

  htiyalar belirle,

  Olas zmleri aratr,

  Olas sonular belirle

  Etkilenecek olan iilerle ibirlii yap

  4.6.2. Hedefini belirle

  Ergonomik hedefler ne olacak

  Bu hedeflere ulaabilmek iin stratejiler

  Programn amalar ve zaman izelgesini olutur.

  Kaynaklar ve bilgi iin ergonomistler ile gr

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 64

  4.6.3. Aratrma yap

  ilerle grme ya da aratrma yap

  ileri alrken videoya al

  Durum analizi raporunu hazrla

  Kaynaklar ve bilgi iin ergonomistler ile gr

  4.6.4. neriler gelitir

  Toplanan verileri deerlendir.

  Belirlenen problemleri sorgulamaya ya da nlemeye

  ynelik uygulamalar gelitir,

  iler ve yneticiler iin eitim materyali gelitir.

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 65

  4.6.5. Bu programlar yrt

  nerilen zmleri test et

  zmleri normal evrede uygula

  ilerin yorumlarn ve onlarn rettikleri zmleri

  dikkate al

  ileri eit

  in yeni biimine uyumun salanmas iin iilerin

  eitimine devam et

  Stresin azaltlmas iin egzersiz ve dinlenme aralarnn

  etkili kullanlmas konusunda eitim ver.

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 66

  4.6.6. Ergonomik deerlendirme kriterleri:

  in ergonomik olup olmadn deerlendiren kriterler:

  Yapabilirlik: Bir i, insann saln tehdit edici unsurlar

  iermiyorsa, biyolojik dengesini bozmuyorsa yaplabilir bir itir.

  Katlanabilirlik: Yaplan i, i tekniine ve organizasyona

  uygun ve srekli performans snrlar ierisinde yaplabilen bir

  i ise katlanabilir bir itir.

  Beklenebilirlik: Kiisel ve psikolojik bir sorundur. Bir i

  yapabilirlik ve katlanabilirlik artlarn yerine getirmesine

  ramen, rutin olduu iin alan beklentilerini karlamayabilir.

  Honutluk: Psikolojik bir sorundur. alanlarn ilerini sevip

  sevmedikleri retim sonularna bakarak bulunabilecei gibi,

  anket ve grme ile de ilerinde honut olup olmadklarn

  anlamak mmkndr.

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 67

  4.7. Ergonomik Risk Etmenlerini belirlemek iin

  rnek kontrol listeleri

  4.7.1. Antropometri Kontrol Listesi

  4.7.2. alma Psikolojisi Kontrol Listesi

  4.7.3. Hareket Teknii Kontrol Listesi

  4.7.4. Gvenlik Teknii Kontrol Listesi

  4.7.5. Grlt Kontrol Listesi

  4.7.6. Renk Kontrol Listesi

  4.7.7. Aydnlatma Kontrol Listesi

  4.7.8. Temel Konfor Kontrol Listesi

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 68

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 69

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 70

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 71

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 72

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 73

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 74

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 75

  4. alma Alanlarnda Ergonomik Risk Etmenleri

 • 76

  5. Gvenlik Tekniine Dayal Ergonomik Dzenlemeler

  5.1. Robotlarn ergonomik almaya faydalar

  Ergonomi hzl retim gerektiren yerlerde alan memnuniyeti, devamll ve sal asndan nemli bir kriterdir.

  Bu sebeple birok robotik uygulama alan ergonomi gereksinimi sonucu ortaya kmaktadr.

  Robotik zmlemede ergonomi olarak aadaki hususlara zm aranmaktadr.

  alnn, vardiyada tad yk miktarn drmeye almak.

  alann, allan blgeye vcut eriim ekli ve skntlarn ortadan kaldrmak.

  rnn tanma mesafesi ve alann alma blgeleri arasndaki yrme mesafesini azaltmak.

 • 77

  5. Gvenlik Tekniine Dayal Ergonomik Dzenlemeler

 • 78

  5.2. Elektropnmatik Krc

  Yksek gle almasna ramen en az ses ve en az titreme salar

  En dk seviyede ses ve titreme

  Srekli alma iin kitlenip alabilen tetik

  Ergonomik, kauuk sap

  5. Gvenlik Tekniine Dayal Ergonomik Dzenlemeler

 • 79

  5.3. Maniplatrler

  5. Gvenlik Tekniine Dayal Ergonomik Dzenlemeler

 • 80

  6. Ofis Ergonomisi

 • 81

  6.1. alma Sresince Gereken

  Egzersizler

  Oturarak yaplan iler iin i

  istasyonlarnn ergonomik ynden kt

  dzenlenmesi ve hareketsizlik, fiziksel ve

  bir dereceye kadar psikolojik stres

  oluturarak kas-iskelet sistemi

  zedelenmeleri oluumuna katkda

  bulunmaktadr.

  Bu nedenle kas iskelet sistemi

  zedelenmelerini nleyici ergonomik

  dzenlemelerle birlikte oturarak

  alanlarda bro egzersizlerinin doru ve

  etkin ekilde kullanlmas gerekmektedir

  6. Ofis Ergonomisi

  http://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/abdominal.JPGhttp://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/pektorger.JPGhttp://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/izom2.JPGhttp://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/boyfl2.JPGhttp://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/izom3.JPGhttp://www.ftryo.hacettepe.edu.tr/sporweb/masabasi/izom4.JPG

 • 82

  6. Ofis Ergonomisi

 • 83

  Gn boyu bilgisayar banda

  altnz zamanlar, sk sk ara

  vererek dinlenmeyi ihmal

  etmeyiniz.

  Dinlenme esnasnda omuz,

  boyun, el ve kollarnz ile

  ayaklarnz rahatlatmak ve

  Gerilen kaslar gevetmek iin

  yandaki egzersizleri 3-5 kez

  yapmanz yerinde olur.

  6. Ofis Ergonomisi

 • 84

  7- lgili Mevzuat

  6.1. 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu

  6.2. 29.5.1990 tarihli ve 90/269/EEC sayl Avrupa Birlii Konsey Direktifi

  6.3. Elle Tama leri Ynetmelii

  (Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2004 Says: 25370)

  6.4. Ekipmanlarnn Kullanmnda Salk ve

  Gvenlik artlar Ynetmelii

  (Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2004 Says: 25370)

  6.5. i Sal ve Gvenlii Tz (SGT)

  (Resmi Gazete Tarihi: 11.1.1974 Says: 14765)

  http://www.emkapsikoteknik.com/_dinamik/57/34.jpghttp://en.isguvenligi.com/resimlerim/calisan_hak_ve_sorumluluklari.jpg