genel İŞ saĞliĞi ve İŞ gÜvenlİĞİ kurallari adnan gÖkÇe - İŞ gÜvenlİĞİ uzmani

Click here to load reader

Post on 22-Feb-2016

202 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI ADNAN GÖKÇE - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI. . AMAÇ. İş güvenliği nedir? 6331 iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu neleri kapsar? Neden nasıl ne zaman nerede kaza olur ve kim kaza yapar? İş kazası nedir? Tehlike risk ve ramak kala nedir? - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slayt 1

GENEL SALII VE GVENL KURALLARI

ADNAN GKE - GVENL UZMANI.AMA gvenlii nedir?6331 i sal ve i gvenlii kanunu neleri kapsar?Neden nasl ne zaman nerede kaza olur ve kim kaza yapar? kazas nedir?Tehlike risk ve ramak kala nedir?Kiisel koruyucu donanm nedir?Yangna nasl mdahale edilir ve yaptmz bilinli yanllar nelerdir?

nsan Haklar BildirgesiMadde 3:Yaamak, zgrlk ve kii gvenlii herkesin hakkdr.

Madde 23: Herkes, alma, iini zgrce seme, adil ve uygun alma artlarnn salanmas ve isizlikten korunma haklarna sahiptir. Sal:Tm mesleklerde alanlarn bedensel, ruhsal ve sosyal ynden iyilik hallerinin en stn dzeyde tutulmas, srdrlmesi ve gelitirilmesi almalardr. (WHO 1950)

Sal ve Gvenlii:in yaplmas srasnda eitli nedenlerden kaynaklanan sala ve gvenlie zarar verebilecek koullardan korunmakamac ile yaplan sistemli ve bilimsel almalardr.

Amacmz: Salkl ve gvenli bir alma ortam salamak, alanlar alma ortamndan kaynaklanan salk ve gvenlik risklerine kar korumak, alanlarn salk, gvenlik ve refahn salamak ve gelitirmek, retimin devamlln salamak, Verimlilii artrmak olarak saylabilir.SG YNETMSG ynetim sisteminin temel amac iyerlerindeki alma koullarndan kaynaklanan her trl tehlike ve salk riskini azaltarak insan saln etkilemeyen seviyeye drmek, iletmenin zarar ve hasara uramasna engel olmaktr.

i sal ve gvenlii alannda 1990 l yllara doru i sal ve gvenlii konusunda benimsenmi reaktif yaklam deimeye balam Uluslararas alma rgtnn szlemelerine ve AB ynergelerine yansyan biimiyle nlem alc (proaktif) yaklam benimsenmitir. PROAKTF YAKLAIM(nlem alc) Dne kadar geerli olan reaktif yaklama gre, iverenlerin yerine getirmesi gereken nlemlerin tm o gnn bilimsel ve teknolojik verileri dikkate alnarak nceden tzk ve ynetmelikler eklinde hazrlanmtr.

rnein sadece, Sal ve Gvenlii Tz 540 maddeden ibarettir. Alnmas gereken nlemler tek tek nceden belirlenmitir. verenler, bu dzenlemelere bakarak iyerlerinde yapacaklar uygulamalar belirleyeceklerdir. Halbuki, gndeme gelen proaktif yaklama gre, iverenler iletmeleriyle ilgili olarak i riski analizi yapacaklar, saptadklar tehlikeleri yok etmek veya i riskini en aza indirmek zere alnmas gereken nlemleri belirleyecekler, alnan nlemleri srekli gzden geirerek gnn artlarna uygun hale getirecekler, mevcut durumu srekli olarak daha iyiye gtrmeye alacaklar, alanlar eiterek, bilgilendirerek salk ve gvenlik koullarnn iyiletirilmesinde katlmc olmalar salanacaktr. SREKL YLETRMESG POLTKASI(Tm salk ve gvenlik hedefleri)1PLANLAMA(Tehlike tanmlamas, risk deerlendirmesi ve risk kontrol sreleri)2UYGULAMA-LETME(alan eitimi, bilinlendirme, grlerin alnmas ve gerekli dokmantasyon sisteminin kurulmas)3KONTROL-DZELTC FAALYETLER(Performans lm, kaytlar ve kaytlarn ynetimi)4YNETMN GZDEN GERLMES(st ynetim belli aralklarla sistemin uygunluk, yeterlilik ve etkinliini gzden geirmesi)5SG YNETM SSTEMSREKL YLETRME1010 kazalarn ve meslek hastalklarn nlemek iin herkese bir takm sorumluklar der.

DEVLETVERENALIANYasalar karmakDenetlemekAlt yap oluturmakGerekli her trl nlemi almak, Ara ve gereleri noksansz bulundurmak, sg nlemlerine uyulup uyulmadn denetlemek,ileri kar karya bulunduklar mesleki riskler, alnmas gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek,Gerekli i sal ve gvenlii eitimini vermek zorundadrlar. alanlar i sal ve gvenlii konusunda alnan her trl nleme uymakla ykmldrler.

VERENN SORUMLULUKLARI:genel i sal ve gvenlii verenler iyerlerinde i sal ve gvenliinin salanmas iin gerekli her trl nlemi almak, ara ve gereleri noksansz bulundurmakla ykmldrler 1212VERENN SORUMLULUKLARI:denetim, bilgilendirme verenler iyerinde alnan i sal ve gvenlii nlemlerine uyulup uyulmadn denetlemek, iileri kar karya bulunduklar mesleki riskler, alnmas gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek ve gerekli i sal ve gvenlii eitimini vermek zorundadrlar

1313VERENN SORUMLULUKLARI:i kazalarnn bildirilmesi verenler iyerlerinde meydana gelen i kazasn ve tespit edilecek meslek hastaln en ge i gn iinde yaz ile ilgili blge mdrlne bildirmek zorundadrlar 1414-ALIANLARIN SORUMLULUKLARI:genel i sal ve gvenlii ., iiler de i sal ve gvenlii konusunda alnan her trl nleme uymakla ykmldrler 1515- ALIANLARIN SORUMLULUKLARI:talimatlara uymak alanlar, salkl ve gvenli bir alma ortamnn olumas iin bu konuda hazrlanan talimat ve prosedrlere uymakla ykmldrler 1616- ALIANLARIN SORUMLULUKLARI:salk almalarna destek-eitimlere katlma -talimatlara uymak alanlar ve temsilcileri, salkl bir alma ortamnn olumas iin bu konuda hazrlanan talimat ve prosedrlere uymak, iyeri salk biriminin almalarna destek salamak, salk muayeneleri, bilgilendirme ve eitim programlarna katlmak ve gerektiinde ibirlii yapmakla ykmldrler

1717almaktan kanma hakk almaktan kanma hakk Ciddi ve yakn tehlike ile kar karya kalan alanlar kurula(igvenlii), kurulun bulunmad iyerlerinde ise iverene bavurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alnmasna karar verilmesini talep edebilir. TEHLKEyerinde var olan ya da dardan gelebilecek, alan veya iyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli(SG Risk Deerlendirmesi Ynetmelii-Aralk-2012)RSKTehlikeden kaynaklanacak kayp, yaralanma ya da baka zararl sonu meydana gelme ihtimali(SG Risk Deerlendirmesi Ynetmelii-Aralk-2012)TEHLKE VE RSK LKSTehlikelerin alanlar, makineler, malzemeler, gibi kaynaklar vardr.

Bir tehlike kaynandan birden ok tehlike, her bir tehlikeden de birden ok risk ortaya kabilir. Her bir riskte birden ok yntemle kontrol edebilir.KAZA OLAYIlme, hastala, yaralanmaya, hasara veya dier kayplara sebebiyet veren istenmeyen olay LO: nceden planlanmam, bilinmeyen ve kontrol altna alnamam olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaylardr.

WHO nceden planlanmam, ou kiisel yaralanmalara, makinelerin ve ara gerelerin zarara uramasna, retimin bir sre durmasna yol aan bir olay KAZASINELER KAZASIDIR? kazas; sigortalnn iyerinde bulunduu sradaveren tarafndan yrtlmekte olan i nedeniyle sigortal kendi adna ve hesabna bamsz alyorsa yrtmekte olduu i nedeniyleBir iverene bal olarak alan sigortalnn, grevli olarak iyeri dnda baka bir yere gnderilmesi nedeniyle asl iini yapmakszn geen zamanlarda. Sigortallarn, iverence salanan bir tatla iin yapld yere gidi gelii srasnda,meydana gelen ve sigortaly hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen zre uratan olaydr. inin, iyerinde bulunduu srada, ii kaza annda alsn, almasn, mesai dahilinde olsun, olmasn, iyerinde olmas yeterli ve aranan tek arttr.kaza ile sonu arasnda uygun bir illiyet bann bulunmas gerekmektedir.

Kazalar birdenbire ortaya kmaz!!!

Bana bir ey olmaz...Hep byle yapyoruz... Gvenli grnyordu...Byle bir kaza olacan hi tahmin edemezdim...Daha nce hi olmamt.Acelem vard.2626Kaza Piramidi .1000 Gvensiz davranlar 500 Kazaya ramak kalma

100 Kk yaranma/kaza10 Ciddi yaralanma/kaza

1 lml yaralanma/kaza27

RAMAK KALA OLAY KAZA OLAYI LKSnsan Tabiat artlar Karsnda Zayftrnsann Zayfl %0,5-1Kazalar tam nlenemez! 1Kiisel Kusurlar %0,5-1Zayfln Kiisel Boyutu Psikososyal ve evresel Faktrlere Bal2Tehlikeli Hareket Tehlike Durum %98Tehlikeli hareket-durumun ayn anda olmas3Ramak KalaYaralanma, zarar, hasar olumam4KazaYaralanma, zarar, hasar meydana gelmesi5Kaza zincirini oluturan halkalardan biri olmadka dieri olumaz ve kaza meydana gelmez!

Kazas Nedenleri 1. Gvensiz Davranlar

2. Gvensiz Ortam

3. ve D Denetimsizlik

29

29Gvensiz Davranlar ekipmann kullanlmas konusunda eitim almadan kullanmakAra ve ekipmanlar imalat talimatlar dorultusunda kullanmamakAcele etmek, tehlikeli yerlerden gitmekkaz ve uyarlara uymamakHatal pozisyonlaryeri ve i disiplinine uymamakin gerektirdii Kiisel Koruyucu Ekipmanlar kullanmamakEtrafta dikkatsiz dolamakBakalarn megul etmekleri yasal mevzuatlar ve talimatlar dorultusunda yapmamak yerindeki tehlikeler hakknda bilgi sahibi olmamak3030Emniyetsiz Davranlar

Gvensiz OrtamArzal ve bakmsz ekipmanlaralma ortamnn darl ve skklYetersiz uyar ve ikazlare uygun eitimli eleman altrmamaKoruyucusuz ekipmanlarYetersiz havalandrmaYetersiz aydnlatmaTehlikeli ortam( tozlu, gazl, grltl vb.)Dzensiz ortamKaygan veya dzgn olmayan zeminGerekli yerlerde ve merdivenlerde yetersiz korkuluklarTaeron faaliyetleri32

32- Bak gzel kardeim bak huni kullanmazsan daha hzl doluyor...Kazalara,% 96 gvenli olmayan davranlar sebep olmaktadr.33

33Kazalarn:

% 88i insan hatas%10u mekanik hatalar%2 si ngrlemeyen,Sebebi bilinemeyen34

34

Neden Gvenlii?

Dnyada her 3 dakikada bir i kazas gerekleiyor.

Her 90 dakikada bir kii sakat kalyor,

Her 4 saatte bir kii hayatn kaybediyor.

Trkiye lm i kazalarndaAvrupada 1. / Dnyada 3. srada.TECRBE HER ZAMAN GVENDR GVEN SE ; HATA YAPTIRIR

BELK DE SON SZLERYD ? 20 yldr bu ii yapyorum 20 yldr yapyordur Evet ama ; 21. yl kaza olur Sonu : 22. yl hibir zaman gremez!!!

Genel Sal ve Gvenlii KurallarTm yaralanmalar ve ucuz atlatmalar annda i gvenlii uzmanna bildirilecek ve yaralanmalara ilk mdahale revirde yaplacaktr.

Ucuz Atlatma (Ramak Kala): Yaralanmaya, hastala veya hasara yol amayan olaylara denir. Ucuz atlatmalar kazalarn habercisidir.

rnein:Yrrken yukardan tam yannza bir para derse,Yerde duran bir paralara taklp tkezlerseniz,Kaygan zeminde kayp yere dmezseniz, Hemen Haber Verin!!!

Genel Sal ve Gvenlii Kurallar 2) Her trl yasak, zorunluluk ve ikaz iaretlerine uyulacaktr.

Genel Sal ve Gvenlii Kurallar3) En yakn yangn sndrcs, alarm dmesi ve acil k kapsnn yeri herkes tarafndan bilinecek, yangn ekipmanlarnn n kapatlmayacaktr.

Genel Sal ve Gvenlii Kurallar4)Ar nesneleri kaldrma kurallarna uyulmaldr.

5) stif kurallarna uyulmaldr.

6) Yksek yerlerden atlanmamaldr. (Ara, rampa vb.)

7) Hayatnz tehdit eden bir durumla karlatnzda yaptnz ii derhal brakarak amirinize bilgi veriniz.

41

Kafan kullan ve srtn koruKaldracan yke yakn dur

Srtn bkme dizini bkAyaklarnla kaldrGerekirse yardm iste

Doru aletleri kullanYK KALDIRMA VE TAIMA

Salmz Neler Etkiliyor44

- Ergonomik Etmenler- Psiko-Sosyal Etmenler- Vb.

-Fiziksel Etmenler Kimyasal Etmenler - Biyolojik Etmenler44Fiziksel etmenlerTermal konfor koullarAydnlatmaGrltTitresim

45Termal Konfor Koullar alanlarn; Is, Nem ve Hava Akm gibi iklim artlar asndan gerek beden ve gerekse zihin faaliyetlerini srdrrken belirli bir rahatlk iinde bulunmalarn ifade eder.

46IsNemHava akmalma Ortamnda Termal Konfor artlar47-Ortamn Scakl-Ortamn Nem Durumu-Termal Radyasyon-Hava Akm Hz-Yaplan in Nitelii-alann Giyim Durumu-alann Ya ve Cinsiyeti-alann Beslenmesi Termal Konfor Blgesine Etki Eden FaktrlerAydnlatma (sorunlar)Gz kamamasParlayc ve Patlayc ortamlarda floresan ampul kullanmakErgonomik standartlara uygun aydnlatma yapmamakok gl veya zayf aydnlatma48Grlt (sorunlar)- Kalc ve ar youn iitme kayb,- Kulak nlamas,- Yorgunluk, stres, vb.,- Denge kayb, dikkat dalmas,- letiim sorunlar vb

49

Titreim (sorunlar)

-El ve kollarda uzun sre uyuukluk ve/veya his kayb (Parmak beyazlamas)- Damar hastalklar ( osteo artikuler dzensizlikler, lumbago ve siyatik vs.)

50Kimyasal EtmenlerGaz ve BuharlarBasit boucular (CO2, argon, propan, btan (LPG),Kimyasal boucular (CO),Tahri ediciler(ozon, SO2, hidrojen klorr),Sistematik zehirler (hidrojen siyanr, benzen, karbon slfr, trikloroetilen).SvlarAsitler, kostik alkalilerBenzen, solventler, petrol eteri,asetonBoya- tiner sisleri gibi malzemeler deri hastalklarna (kontak dermatit) neden olurlarKatlar5 mikrondan kk solunabilir metal tozlar( mesleki zehirlenme, kanser veya alerji)

51Eer Tozlar ve Dumanlar Olmasayd nsanlar Bin Sene Yaard. bn-i Sina

Biyolojik EtmenlerBakterilerMantarVirsParazit

52Ergonomik Etmenleralann iini yaparken bedensel ve ruhsal olarak zarar grmesiYorgunlukyeri tasarm (hatalara ve strese neden olan iyeri tasarm)

53Psiko Sosyal EtmenlerYaanlan evreAile yapsFiziksel stresZihinsel stres54

YANGIN SNDRC MADDELERVE YANGIN SNDRME ILKELERI

YANGIN

55Kulman Otomotiv Nurullah YlknEndstri Mhendisi56YANGIN Yangn Nedir? Herhangi bir yanc maddenin, eitli nedenlerle oksijenle kimyasal reaksiyona girmesi sonucu snn aa kmasna yanma denir. stenmeyen ve zarar veren, kontrolden km yanma olayna yangn denir.

5656YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASIA GRUBU: kat maddelerden oluan yangnlar.B GRUBU: Tutuabilen svlardan oluan yangnlar.C GRUBU: Elektrik tehizatndan kaynaklanan yangnlar.D GRUBU: Yanabilen metallerden oluan yangnlar.YANGIN GENYAKITISIOKSJEN59Yangnn Nedenleri Nelerdir?Korunma nlemlerinin alnmamas,Bilgisizlik,hmal,Kazalar,Sabotaj,Srama,Doa olaylar.

595960Yangna Kar Alnmas Gereken nlemler Yapsal Olarak Alnabilecek nlemler:Yaplarda yanmaz veya yanmas g yap malzemeleri kullanlmal,Yangnn yaylmasn nlemek amacyla, yangn blmleri oluturulmal,Dumanlarn yaylmasn nlemek iin duvardan szmalar nlenmeli,Yangna yksek derecede dayankl yap oluturulmal,

606061Yangnn etkilerinden korunmu, ka yollar salanmal,Ateleyici ve yanc malzeme kaynaklar binalardan ayrlmal,Her an alabilecek durumda yangn sndrme cihazlar bulundurulmaldr.

6161YANGIN TPLER VE SNDRCLERA GRUBU: BASINLI SUB GRUBU: KPKC GRUBU: KARBONDOKSTD GRUBU:KURU KMYASAL TOZYANGIN SNDRME TEHZATIYANGIN ALARMLARI: 1. Elle alan sesli,2. Otomatik duyuru yapan sistemler,3. Elle cam krlarak alan alarmlar.YANGIN SNDRME TEHZATI:1. Sulu sistemler (manuel veya otomatik pskrtmeli olabilir)2. Basnl CO2 gaz sistemi3. Dier sistemler (Kpkl ve sulu sisli olabilir)4. Yangn keleri64Organizasyon Bakmndan Yangndan Korunma nlemleri:yi bir bina idaresi,Gerekli yasaklarn konularak takibinin yaplmas,Tesisatn sk sk kontrolden geirilmesi,Yangn tatbikatnn yaplmas,Acil klandrma sisteminin kurulmas,Korunma sistemi ve plannn dzenli kontrolnn yaplmas, vb.646465Evlerde Alnacak nlemler Nelerdir? Bacalar dzenli olarak temizlenmelidir. Yangn ihtimali yksek olan soba, kalorifer ve mutfak ocaklarn kullanrken azami dikkat gsterilmelidir.ocuklarn atele oynamalarna engel olunmaldr.Ev ierisinde sigara iilmemelidir.Elektrikli stclar perde, koltuk gibi yanc eyalardan uzak tutulmaldr.656566Elektrik donanm, ehliyet sahibi kiilere kontrol ettirilmelidir.LPG tp ve doalgaz kombilerinin bulunduu mutfak ve banyo havalandrmalar sk sk kontrol edilmelidir.Evlerde, yangna kar korunma cihaz ve donanmlar bulundurulmaldr.

6666Bina ve yerleri in : Dk tehlike snfnda her 500 m2, orta tehlike ve yksek tehlike snfndaher250m yap inaat alan iin 1 adet olmak zere, uygun tipte 6kglkkuru kimyev tozlu veya edeeri gazl yangn sndrme cihazlar bulundurulmas gerekir.

.67

YANGIN SNDRME CHAZLARININ BAKIM PERYODLARI Sndrme cihazlarnn standartlarda belirtilen hususlar dorultusunda ylda bir kez yerinde genel kontrolleri yaplr ve drdnc yln sonunda iindeki sndrme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yaplr. Cihazlar dolum iin alndnda, sndrme cihazlarnn bulunduklar yerleri tehlike altnda brakmamak iin, servisi yapan firmalar, bakma aldklar yangn sndrme cihazlarnn yerine, aldklar sndrc cihazn zelliinde ve ayn sayda kullanma hazr yangn sndrme cihazlarn geici olarak brakmak zorundadr.68YANGINLARDA MDAHALE EKPLER Yap ykseklii 30.50 m.den fazla olan konut binalar ile iinde 50 kiiden fazla insan bulunan konut d her trl yapda, binada, tesiste, iletmede ve iinde 200den fazla kiinin barnd sitelerde aadaki acil durum ekipleri oluturulur.

Sndrme ekibi, Kurtarma ekibi, Koruma ekibi, lk yardm ekibiEKPLERN GREVLER

Sndrme ekibi; binada kacak yangna derhal mdahale ederek yangnn genilemesine mani olmak ve sndrmek,

b) Kurtarma ekibi; yangn ve dier acil durumlarda can ve mal kurtarma ilerini yapmak,

c) Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarlan eya ve evrak korumak, yangn nedeniyle ortaya kmas muhtemel panik ve kargaay nlemek,

) lk Yardm ekibi; yangn sebebiyle yaralanan veya hastalanan kiilere ilk yardm yapmak71yerlerinde Alnacak nlemler Nelerdir?Yangn talimatnamesi hazrlanarak uygun bir yere aslmaldr.Yangn sndrme cihazlarnn mutlaka bulundurulmal, bakmlar zamannda yaplmaldr.alanlar arasnda, sndrme, kurtarma, koruma ve ilk yardm ekipleri kurulmaldr.Yanc maddeler i yerinin uygun bir yerinde bulundurulmaldr.717172yerlerinde uygulanan sigara iilmemesi kuralna uyulmaldr.Kaynak ve kesme ilemlerinde gereken zen ve dikkat gsterilmelidir.Elektrik tesisatlar periyodik olarak kontrol edilmelidir.yerinde yangn alarm sistemi kurulmaldr.alanlara yangn ve yangndan korunma hakknda bilgi verilmelidir.

727273yerlerinde kabilecek Yangnlar yerlerinde yangnlar genellikle; Arzal veya eskimi elektrik donanmnda oluan ksa devrelerden,Hammadde veya mamul maddelerin tutumasndan, gvenlii kurallarna uyulmamasndan meydana gelir. yerlerinde yangna kar gerekli tedbirler alnmal ve alanlar eitilmelidir.7373YANGIN YERNN BOALTILMASIyerlerindeki atlyelerin ve ynetim binalarnn kolayca terk edilebilecek ekilde yaplmas gerekir.Yangn, bir dakika sren kesik sesin ardndan buna ilave olarak bir dakika sreli kesiksiz ddk sesi ile duyurulur. Bu sinyal veya buna ilave olarak i yerinden uzaklama emri; mikrofon, megafon veya dorudan sorumlu kiiler tarafndan sesli olarak sesli olarak verilebilir.Alarm duyduunuzda binay en ksa yoldan sakin ve telasz bir ekilde terk ediniz. nceden belirlenmi k yollar varsa oray tercih etmelisiniz.Binay terk ettikten sonra nceden belirlenmi toplanma yerine gitmeye alnz ve size yetkililerce verilecek talimatlar bekleyiniz.YANGIN SNDRME CHAZININ KULLANIMI .75Cihaz yerinden alnz.

Tama kolundan tutarak yangn mahalline getiriniz.

Rzgar arkanza alnz.

Valf emniyet pimini veya mhrn karnz.

Lans yerinden karp yangna dorultarak alevin alt ksmna yangnn doduu yere tutunuz.

Vanay aarak (sola evirerek) tetie basnz.

kan gaz veya tozun d evreden ie doru gitmesini salayarak evvela n sonra ileriyi sndrnz.

Vanay kapatnz (saa evirerek) yangn tamamen snmeden ayrlmaynz.

.76

.77

.78

.79

.80

.81

.82

UYARI ARETLER.83zel bir ama, faaliyet veya durumu iaret eden levha, renk, sesli ve/veya kl sinyal, szl iletiim ya da el - kol iareti yoluyla i sal ve gvenlii hakknda bilgi veren, tehlikelere kar uyaran ya da talimat veren iaretlerdir. GVENLK VE SALIK ARETLER

84Engel veya dme tehlikesi olan yerlerde herhangi biri;aret levhas veya gvenlik rengiIkl iaret, sesli sinyal veya szl haberlemeEl iaretleri veya szl haberleme

Aada belirtilen iaretler birlikte kullanlabilir.Ikl iaret ve sesli sinyalIkl iaret ve szl haberlemeEl iaretleri ve szl haberlemearetlerin Kullanm

YASAK ARET : Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz brakacak bir davran yasaklayan iaretidir.

UYARI ARET : Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakknda uyarda bulunan iaretidir.GVENLK VE SALIK ARETLER

86EMREDC ARET : Uyulmas zorunlu bir davran belirleyen iaretdir.

ACL IKI VE LKYARDIM ARETLER : Acil k yollar, ilkyardm veya kurtarma ile ilgili bilgi veren iaretlerdir.GVENLK VE SALIK ARETLER

87ARET LEVHASI : Geometrik ekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluturulan ve gerektiinde yeterli aydnlatma ile grlebilir hale getirilmi zel bilgi ileten levhadr.

EK BLG LEVHASI : Bir iaret levhas ile beraber kullanlan ve ek bilgi salayan levhadr.

GVENLK VE SALIK ARETLER

Ya da88GVENLK RENG : zel bir gvenlik anlam verilen rengidir.

SEMBOL VEYA PKTOGRAM : Bir iaret levhas veya klandrlm yzey zerinde kullanlan ve zel bir durumu veya zel bir davran tanmlayan ekildir.GVENLK VE SALIK ARETLER

89IIKLI ARET : Saydam veya yar saydam malzemeden yaplm, ieriden veya arkadan aydnlatlarak kl bir yzey grnm verilmi iaret dzeneidir.

SESL SNYAL : nsan sesi yada yapay insan sesi kullanmakszn, zel amala yaplm bir dzenein kard ve yayd, belirli bir anlama gelen kodlanm sesdir.

SZL LETM : nsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, nceden anlam belirlenmi szl mesajdr.GVENLK VE SALIK ARETLER90EL ARET : alanlar iin tehlikeli olabilecek manevra yapan operatr ynlendirmek iin, ellerin ve/veya kollarn nceden anlamlar belirlenmi hareket ve pozisyonlardr.

OPERATR : areti izleyerek ara ve gereci kullanan kiidir.

ARET : areti veren kiidir.GVENLK VE SALIK ARETLER

91Yasak aretiTehlikeli hareket veya davranTehlike aretiDur, kapat, dzelt, acil durdur, tahliye etYangnla mcadele ekipmanlarEkipmanlarn yerinin gsteril-mesi ve ne olduuekilKrmzDaire biiminde,Beyaz zemin zerine siyah piktogram, krmz ereve ve diyagonal izgi (krmz ksmlar iaret alannn en az %35'ini kapsayacaktr)Dkdrtgen veya kare biiminde. Krmz zemin zerine beyaz piktogram (krmz ksmlar iaret alannn en az %50'sini kapsayacaktr)RenkAnlam ve AmacTalimat ve BilgiTemel Nitelikler

Sigara ilmez Sigara imek ve ak alev kullanmak yasaktr Yaya giremez

Suyla sndrmek yasaktr ilmez Yetkisiz kimse giremez

makinas giremez Dokunma

Yangn Hortumu Yangn Merdiveni Yangn Sndrme Cihaz Acil Yangn Telefonu

Ynler (Yardmc bilgi iareti) 92SarUyar iaretiDikkatli ol, nlem al, kontrol etENGELLEREngellere arpma, dme ya da nesnelerin dme tehlikesinin bulunduu yerlerTalimat ve BilgiTemel Niteliklergen eklinde.Sar zemin zerine siyah piktogram, siyah ereve (sar ksmlar iaret alannn en az %50'sini kapsayacaktr)ekilRenkAnlam ve Amac

Parlayc madde veya yksek s Patlayc madde Toksik (Zehirli) madde

Andrc madde Radyoaktif madde Asl yk

makinas Elektrik tehlikesi Tehlike

Lazer n Oksitleyici madde yonlayc olmayan radyasyon

93Acil ka, ilk yardm iaretiKaplar, k yerleri ve yollar, ekipman, tesislerTehlike yokNormale dn(1) Mavi(2)Flouresan turuncuSadece dairevi bir ekil iinde kullanldnda emniyet rengi olarak kabul edilir. zellikle zayf doal gr artlarnda bu renk ok dikkat ekicidirYeilDikdrtgen veya kare biiminde. Yeil zemin zerine beyaz piktogram (yeil ksmlar iaret alannn en az %50'sini kapsayacaktr)RenkAnlam ve AmacTalimat ve BilgiTemel Niteliklerekil

Acil k ve ka yolu

Ynler (Yardmc bilgi iareti)

lk Yardm Sedye Acil yardm ve ilk yardm telefonu

Gvenlik duu Gz duu 94AnlamTarifiekilBALATHazr olBalama komutuAvu ileri ne bakacak ekilde her iki kol yere paralelDURKesinti / araHareketi durdurAvu ii ne bakacak ekilde sa kol yukar kalkkTAMAMlemin sonuHer iki kol gs hizasnda eller kenetliEL ARETLER

A. GENEL ARETLER95AnlamTarifiekilKALDIRSa kol avu ii ne bakacak ekilde yukar kalkkken yavaa daire izerNDRSa kol avu ii ieri bakacak ekilde yere doru indirilmiken yavaa daire izerDEY MESAFEMesafe her iki elin arasndaki bolukla ifade edilirEL ARETLER

B. DKEY HAREKETLER96AnlamTarifiekilLERHer iki kol avu ileri yukar bakacak ekilde bel hizasnda bklyken kollar dirsekten krlarak yukar hareket ederGERHer iki kol avu ileri aa bakacak ekilde gs nnde bklyken kollar dirsekten krlarak yavaa gvdeden uzaklar

C. Yatay Hareketler EL ARETLER 97SAManevracnn saSa kol avu ii yere bakacak ekilde yere paralel saa uzatlmken saa doru yavaa kk hareketlerSOLManevracnn soluSol kol avu ii yere bakacak ekilde yere paralel sola uzatlmken sola doru yavaa kk hareketlerYATAY MESAFEEller arasndaki boluk mesafeyi ifade eder

C. Yatay HareketlerEL ARETLER 98AnlamTarifiekilTEHLKEAcil dur.Avu ileri ne bakacak ekilde her iki kol yukar kalkkD. TEHLKE

EL ARETLER 99Benim bama gelmez demeyin. te yaanm baz arpc kazalar;Emekliliine 1 yl kalan demir elik fabrikas iisi 600 tonluk pres makinesinin arasndan emeklemek suretiyle geerek, 2450 santigratlk frnda sigarasn yakmaya alt ve hayatn yanarak kaybetti. (Karabk Demir elik Fabrikalar)

Gemi mhendisinin kazan kontrol yapt srada kapan kapatlmas ve yola kan geminin kazannda kalarak hayatn kaybetmesi. (Kocaeli, Dilovas)

Elektrik direine yaslanp ayakkabsndaki ta karmak iin ayansilkeleyen kiiyi elektrik arptn sanan bir bakasnn akmdankurtarmak amacyla kafasna krekle vurup ldrmesi. (Rize-Tunca Ky)

Bir vatandan yatandaki tahtakurusunu ldrmek iin yaptilalamadan sonra uykuya dalnca tahatakurularyla birlikte zehirlenmesi. (Bodrum-Yalkavak).

KAZA GELYORUMDYOR!

101

Toz mu? Ne yapar ki insana canm!

Aslnda sirkte alyor aldrmayn!103

Getirin! Getirin! Bir sra daha koyalm....104

Baret mi? O da ne canm?

Ben aslnda inli bir akrobatm.

Bir merdiven daha getirin ltfen!107

Elektrik mi! O bana bir ey yapmaz! Ben efsunluyum.

Ben tarzanm, elektrik bana birey yapamaz!109

Emniyet kemerinin ucu nereye takl bakn da amayn!110

Yangn bize ilemez... Kablodan yangn kmaz...111

ay molas verdik de..112

Ben aslnda klima takmyorum, yanl anladnz! Ben aslnda krekiyim, olimpiyatlara hazrlanyorum da!113

skele byle sabitlenir ite, grn de rnek aln!114

at merdiveni mi! O da neymi?115

Vallahi pes! Ne diyeyim bilemedim!

Kaymaca! Kaydrmaca!....117SUNUYU TEBESSMLE ZLEDKPEK BZM YAPTIIMIZ HATALAR NELER?H DNDK M?