İş güvenliği sunumu

Download İş Güvenliği Sunumu

Post on 08-Jul-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  1/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  2/99

  DERS KAPSAMI :1) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ

  a.İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı (İSG)

  b.İş sağlığı ve güvenliğinin önemi ve kapsamı

  c.İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının iki temel boyutu

  d. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili temel kavramlar 

  2 )ÜLKEMİZDE İSG’NİN GELİŞİMİ

  3 )KİMLER İŞ GÜVENLİK UZMANI OLABİLİR ?

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  3/99

  DERS KAPSAMI :

  4 ) İŞ VE SAĞLIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  5) ÇAĞDAŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA İLKELERİ

  6) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KORUMA VE ÖNLEME FAALİYETLERİ

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  4/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİRİŞİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR?

  İş

  Sağlığı ve Güvenliği

  Bütün mesleklerde;

  Çalışanların

  sağlıklarını;Sosyal, Ruhsal ve Bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek,

  Çalışma

  koşullarını;

  sağlığa uygun hale getirmek için,çalışanları zararlı etkilerden vetehlikelerden koruyup daha güvenli bir   çalışma ortamıyaratarak,

  İşin ve

  çalışanın;

  birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir bilim dalıdır .

  (Uluslararası Çalışma Örgütü-Dünya Sağlık Örgütü 1950)

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  5/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR?

  İş Sağlığı ve Güvenliği ;

   Planlı, Bilimsel , Sürekli

   Tıbbi

    Teknik

   Ekonomik

   Sosyal ve

   Hukuki yönleri olan bir kavram olarak

  kısaca;

  “İşçilerin iş kazaları   ve meslekhastalıklarına karşı korunmalarınınsağlanması” şeklinde tanımlanabilir .

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  6/99

  İŞ GÜVENLİĞİNİN KAPSAMIVE ÖNEMİ NEDİR ?

  Çalışanların

   Makine, araç ve gereçlerin

  İşyerinin  Çevre

  Üretilen malın

  güvenliğini kapsar.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  7/99

  İŞ GÜVENLİĞİNİN KAPSAMIVE ÖNEMİ NEDİR ?

  İş güvenliğin kapsam alanına bakıldığında insanı, makineyi veçevreyi etkilediği görülmektedir.

  Bu nedenle, bir  iş yerinde, iş güvenliği varsa, orada sağlık vemutluluk vardır . İş güvenliği   yoksa, can kaybı, sakatlık,hastalık, para ve zaman kaybı vardır .

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  8/99

  Neden İş Güvenliği?

  Dünyada her 3 dakikada bir iş kazasıgerçekleşiyor.

  Her 90 dakikada bir kişi sakatkalıyor,

  Her 4 saatte bir kişi hayatınıkaybediyor.

  Türkiye ölümü iş kazalarında

   Avrupa’da 1. / Dünya’da 3. sırada.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  9/99

  İSG ÇALIŞMALARININ İKİ TEMEL

  BOYUTU1-Tıbbi boyut

  Meslek hastalıklarının önüne geçmek

  için çalışmalar yapılmasıdır .Çalışanların sağlığının yapacaklarıişle ilgisini araştırır, belirler.

  İşyeri ortamında oluşabilecek bazırisklere   karşı alınacak tıbbi   korumayöntemlerini uygular. (aşılama vb)

  “İş Hekimliği”

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  10/99

  İSG ÇALIŞMALARININ İKİTEMEL BOYUTU

  2-İş Güvenliği boyutu

  Bu boyut, işyeri ortamında sağlıklı ve güvenlikli bir ortam   oluşturmak   için   yapılan   tüm   çalışmalarıkapsadığı   için   “İş Hijyeni”   olarak daadlandırılmaktadır . Esas olarak iş kazaları ve işyerikazalarını önlemek için çalışır .

  İş   yeri  ortamındaki sağlık   ve güvenlik risklerininsaptanması

  Bununla ilgili ölçümler     yapılması

  (örneğin;İşyerinde kullanılan çeşitli   kimyasalmaddelerin,   İşyerinde yapılan işler esnasındaortama   yayılan   ve   sağlığa zararlı olduğu   bilinentozların   ölçümü, makine ve tezgâhlardankaynaklanan gürültünün düzeyini belirlemek üzereyapılan ölçümler gibi)

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  11/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİTEMEL KAVRAMLAR

  İşyeri;  Bir   işverenin  maddi olan ve olmayanaraçlarla belirli bir teknik   amacıgerçekleştirmesine   yarayan ve süreklilikgösteren organize bir bütündür.

   Bir   başka deyişle çalışmanın   (yani   işin)yapıldığı yerdir.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  12/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİTEMEL KAVRAMLAR

  İşçi   :   Bir hizmet   sözleşmesi   ile ücret   karşılığındaişveren  emrinde   çalışan kişidir . Üretimin   tartışmasızen önemli   bileşenidir . İş kazasını yaşayan   da,meslek hastalığına yakalanan da işçidir .

  İş: Bir hizmet sözleşmesi ile ücret karşılığında mal vehizmet üretimi için yapılan eylemlerdir.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  13/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİTEMEL KAVRAMLAR

  Sağlık nedir?

  Sadece   hastalık   ve   sakatlığın olmaması değil,bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.

  (Dünya Sağlık Örgütü )

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  14/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ

  TEMEL KAVRAMLARİşçi Sağlığı

  “Çalışan tüm insanların fiziksel, ruhsal, moral ve sosyal yönden

  tam iyilik durumlarının sağlanmasını ve en yüksek düzeylerdesürdürülmesini,   iş koşulları   ve   kullanılan zararlı   maddeler nedeniyle   çalışanların sağlığına   gelebilecek   zararlarınönlenmesini ve   ayrıca işçinin   fizyolojik özelliklerine uygunyerlere yerleştirilmesini, işin insana ve insanın işe uymasını asılamaçlar olarak ele alan   tıp bilimidir” şeklinde

  tanımlamaktadırlar .

  (Uluslararası Çalışma Örgütü-Dünya Sağlık Örgütü )

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  15/99

  Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 112 numaralıtavsiye kararına göre, işçi sağlığının amacı ;

  Çalışanların sağlık kapasitelerini en yüksek düzeye çıkarmak.

  Çalışmanın   olumsuz   koşulları   nedeniyle   sağlığın bozulmasınıönlemek.

  Her   işçiyi   fiziksel ve ruhsal yeteneklerine uygun   işlerdeçalıştırmak ve yapılan iş ile işçi arasında uyum sağlayarak, en azyorgunlukla en uygun verimliliği   elde etmek olaraktanımlanmaktadır .

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  16/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLEİLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

  İş Hekimliği

  •   Çalışma hayatı ile ilgili sağlık sorunlarınınhastalıkların tanı   ve   tedavisi   ile buhastalıklardan   korunma konusundakitıbbi etkinliklerdir.

  İş Hijyeni

  •   Endüstriyel hijyen   olarak datanımlanmaktadır .   İşyerlerinde   bulunansağlık   risklerinin saptanması,ölçümler  yapılması,   bu risklerinortadan kaldırılması amacı   ile teknikdüzenlemeler   yapılması   gibi konularlailgilenen bilim dalıdır .

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  17/99

  ÜLKEMİZDE İSG’NİN GELİŞİMİ

  3 ayrı dönemde ele alınmaktadır.

  I.Tanzimat öncesi

   Lonca  (Orta Sandığı – Teavün Sandığı)

  II.Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi

   1865 Dilaver Paşa Nizamnamesi (Havza-i Fahmiye Teamülnamesi)

   1869 Maadin Nizamnamesi

   1871 Ameleperver Cemiyeti

   1895 Osmanlı Amele Yardımlaşma Cemiyeti

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  18/99

  ÜLKEMİZDE İSG’NİN GELİŞİMİ

   III. Cumhuriyet dönemi

   Ereğli Havza-ı Fahmiye Maden Amelesinin HukukunaMüteallik Kanun (10 Eylül 1921)

   1926 Borçlar Kanunu

   1930 Umumi Hıfzıssıha Kanunu

  Çalışma hayatının   ilk önemli  Yasası   olan “3008Sayılı İş Kanunu”   15.06.1937 tarihinde yürürlüğegirmiştir .

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  19/99

  ÜLKEMİZDE İSG’NİN GELİŞİMİ

  I.Tanzimat öncesi

  1776 Yılında “Fincancılar sözleşmesi” imzalandı. Kütahya’da imzalanan busözleşme ile seramik çalışanlarının iş tanımları ve haftalık çalışma süreleri ile

  alacakları maaşlar belirlenmiş oldu. Devlet hakemliğinde yapılan tarihteki ilktoplu sözleşme olarak tarihe geçmiştir .

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  20/99

  ÜLKEMİZDE İSG’NİN GELİŞİMİ

  II.Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi

    1865   yılında çıkartılan “Dilaver Paşa Nizamnamesi”nde,Ereğli ve Zonguldak kömür  havzası işçilerinin dinlenme ve

  tatil   zamanları, barındırma   yerleri,   çalışma   saatleri veonların sağlıkları   ile ilgili   çeşitli konuların   elealınmıştır .   “Dilaver Paşa Nizamnamesi”.Ülkemizdeki ilkyazılı belgedir.

    1869   yılında çıkartılan “Maadin Nizamnamesi”   bütünmadenlerde  çalışanların güvenliği   ile ilgili  çeşitli hükümleridüzenleyen bir  mevzuattır .

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  21/99

  ÜLKEMİZDE İSG’NİN GELİŞİMİ

  III. Cumhuriyet dönemi23 Nisan 1920’de  Türkiye Büyük Millet  Meclisi’nin kurulduğu   tarihten

  itibaren ise,   iş sağlığı  ve  güvenliği  olgusu da gündeme  getirilmiş  ve

  çeşitli yasal düzenlemeler  yapılmaya başlanmıştır .

  10 Eylül 1921 Sakarya savaşı sırasında Ereğli Havza-ı Fahmiye Maden

   Amelisinin Hukukuna Müteallik Kanun ( Ereğli Kömür  Havzası Maden

  işçilerinin hukukuna ilişkin 151 sayılı Kanun) çıkarılmıştır .

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  22/99

  ÜLKEMİZDE İSG’NİN GELİŞİMİ

   1926 Borçlar Kanunu

   1930 Umumi Hıfzıssıha Kanunu(sağlıklı yaşamaönlem bütünü)

  1967 yılında çıkarılan 931 sayılı İş Kanunu içerisindeilk defa modern hükümlerle yer alan disiplin, buKanunun Anayasa Mahkemesi   tarafından şekilyönünden iptal edilmesinden sonra,   1971 yılındaçıkarılan 1475 sayılı İş Kanunu içerisinde de aynı

  hükümlerle yer almıştır .

  25.08.1971 tarihinde  yürürlüğe  giren  1475 sayılı İşKanunu gereği İSG güvenliği yönünden birçok tüzükve yönetmelik uygulamaya konulmuştur .

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  23/99

  ÜLKEMİZDE İSG’NİN GELİŞİMİ

  10.6.2003 tarihinde 4857 sayılı yeni İş Kanunu girmiştir .

   Ancak, 4857   sayılı İş   Kanununa göre  çıkarılması   gerekenyönetmelikler, Avrupa   Birliğinin   89/391/EEC   sayılı   çerçeve

  direktifine ve diğer  bireysel direktiflere göre uyumlaştırılmıştır ve 2003 yılı ile 2004 yılı içerisinde ardı ardına yayımlanmıştır .Dolayısıyla,   ülkemizde   iş sağlığı   ve   güvenliği mevzuatımodern hükümlerle   donatılmış durumdadır . Ancak,uygulamada çok fazla mesafenin kat edilmesigerekmektedir.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  24/99

  4857  sayılı İş  Kanunu  gereği   toplam 33 adet   İşSağlığı   ve  Güvenliği Yönetmeliği   (4 adet   tebliğ)Resmi Gazetede yayımlanmıştır .

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  25/99

  4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YAYIMLANAN BAZI YÖNETMELİKLER

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

  Ekranlı   Araçlarla Çalışmalarda Sağlık   ve GüvenlikÖnlemleri Hakkında Yönetmelik

  Titreşim Yönetmeliği

    Gürültü Yönetmeliği

   Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

   Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

    Asbestle Çalışmalarda Sağlık   ve Güvenlik ÖnlemleriHakkında Yönetmelik

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  26/99

  4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YAYIMLANAN BAZI YÖNETMELİKLER

   Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlıkve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

    Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık  ve GüvenlikÖnlemleri Hakkında Yönetmelik

  Patlayıcı Ortamların   Tehlikelerinden ÇalışanlarınKorunması Hakkında Yönetmelik

  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

  İşyeri   Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık   veGüvenlik Önlemlerine İlişkin  Yönetmelik

  İ

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  27/99

  4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YAYIMLANAN BAZI YÖNETMELİKLER

  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerindeKullanılması Hakkında Yönetmelik

  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve GüvenlikŞartları Yönetmeliği

   Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık veGüvenlik Şartları Yönetmeliği

  Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık veGüvenlik Şartları Yönetmeliği

  İ

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  28/99

  4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YAYIMLANAN BAZI YÖNETMELİKLER

   Geçici veya Sınırlı Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

    Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi

  Hakkında Yönetmelik

   Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma ŞartlarıylaEmzirme Odaları   ve Çocuk Bakım Yurtlarına   Dair  Yönetmelik

  Balıkçı   Gemilerinde Çalışanların   Asgari Güvenlik veSağlık İhtiyaçları Hakkında   Yönetmelik

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  29/99

  4857 SAYILI KANUNU’NUN GETİRDİĞİ ENÖNEMLİ YENİLİKLER ŞU ŞEKİLDE

  SIRALANABİLİR:

    İSG konusunda işverenin eğitim verme zorunluluğu

    İSG kurul kararlarının uygulanma zorunluluğu

    İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu

   Yakın, acil ve hayati tehlike karşısında işçinin çalışmama hakkıdır.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  30/99

  4857 SAYILI KANUNU’NUN EN ÖNEMLİEKSİKLİKLERİ İSE ŞUNLARDIR:

   Kapsam sorunu: İSG’ye ilişkin düzenlemelerde devlet  memurları,tarım çalışanları vb. kapsam dışı kalmışlardır .

   Yaygınlık  sorunu: 50   işçiden  daha az   işçi çalıştıran işyerlerindeİSG   kurulu kurma,   işyeri   hekimi ve   İSG uzmanı çalıştırmazorunluluğunun olmaması.

    Yakın,  acil ve hayati tehlike  karşısında işçinin çalışmama hakkını

  düzenleyen maddenin uygulanamamasıdır .

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  31/99

  4857 SAYILI İŞ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİNE YAKLAŞIMI

  Tespit bazlı, Sonuç odaklı (reaktif).

  Sınırlı Çalışan katılımı

  İşçilerle Sınırlı Kapsam

  Yönetimde Katılım Önceliksiz

  Koruma anlayışı

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  32/99

  ÜLKEMİZDE İSG’NİN GELİŞİMİ

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

  30.06.2012 tarih ve 28339   sayılı   Resmi   Gazete’deişyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcutsağlık   ve güvenlik   şartlarının iyileştirilmesi   için   işveren   veçalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini

  düzenleyen 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”yayımlanmıştır .

  Kanun 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı vegüvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık   ve güvenlikşartlarının iyileştirilmesi   için   işveren   ve   çalışanların   görev,yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  33/99

  Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tümçalışanlar  kanun kapsamına alındı

  Kapsam:

  Sayı sınırı olmaksızın

  Memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar 

  Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri

  Tarım vb. dahil tüm işkolları

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  34/99

  6331 SAYILI KANUNA TABİOLMAYAN İSTİSNALAR

  a)   Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler  hariç TürkSilahlı  Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli   İstihbarat TeşkilatıMüsteşarlığının faaliyetleri.

  b)   Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

  c)  Ev hizmetleri.

  d)   Çalışan   istihdam etmeksizin kendi nam ve  hesabına  mal ve hizmetüretimi yapanlar.

  e)   Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri  sırasında, iyileştirme

  kapsamında yapılan işyurdu, eğitim,   güvenlik ve meslek edindirmefaaliyetleri.

  f)   Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer hâlleri.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  35/99

  Testi kırılmadan önce…

  Kanun, iş kazası veya meslek hastalığı yaşanmadanönce önlem almaya yöneliktir.

  Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım

  esas alındı.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  36/99

  6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİKANUNUNUN İŞ GÜVENLİĞİNE YAKLAŞIMI

  Risk bazlı, Önleyici yaklaşım (proaktif)

  Her konuda geniş çaplı çalışan katılımı

  Nitelikli uzman desteği ve sertifikasyon

  Haberdar etme ve diğer kişileri kapsama

  Programlı, nitelikli eğitim ve belgeleme

  Kısaca: Önleyici ve koruyucu anlayışa dayalı kültürün

  benimsenmesi

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  37/99

  6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ KANUNU

  MADDE 4  –   (1) İşveren, çalışanların işle   ilgili sağlık   vegüvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

  a)

  Mesleki risklerin önlenmesi

  Eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması,organizasyonun yapılması.

  Gerekli araç ve gereçlerin sağlanması.

  Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun halegetirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar

  yapar.

  İ Ğ Ğ

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  38/99

  6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ KANUNU

  MADDE 19 – Çalışanların Yükümlülükleri(1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim veişverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin vehareketlerinden veya   yaptıkları işten   etkilenen   diğer çalışanların sağlık   ve güvenliklerini tehlikeye   düşürmemekle

  yükümlüdür.(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır :

  a)   İşyerindeki   makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde,

  taşıma ekipmanı   ve   diğer   üretim   araçlarını   kurallara uygunşekilde   kullanmak,   bunların   güvenlik   donanımlarını doğruolarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

  b) Kendilerine   sağlanan kişisel   koruyucu   donanımı doğru

  kullanmak ve korumak.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  39/99

  6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE

  GÜVENLİĞİ KANUNUMADDE 19 – Çalışanların Yükümlülükleric)   İşyerindeki  makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardasağlık   ve güvenlik yönünden ciddi ve   yakın   bir tehlike ilekarşılaştıklarında   ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik

  gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

  ç)   Teftişe   yetkili makam   tarafından işyerinde   tespit edilennoksanlık   ve mevzuata   aykırılıkların   giderilmesi konusunda,

  işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

  d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması

  için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  40/99

  İŞ GÜVENLİK UZMANLIĞI NEDEMEKTİR ?

  İş sağlığı   ve   güvenliği   hizmetlerinde görevlendirilmeküzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veyateknik elemanı kapsamaktadır .

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  41/99

  KİMLER İŞ GÜVENLİK UZMANIOLABİLİR ?

    Çalışma   ve Sosyal Güvenlik   Bakanlığı iş müfettişleri   ile SosyalGüvenlik Kurumu müfettişleri

   Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları

    Teknik öğretmenler  (Teknik eleman)

    Fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar (Teknik eleman)

    Üniversitelerin meslek   yüksekokullarının iş sağlığı   ve   güvenliğiprogramı mezunları ( Teknik eleman )

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  42/99

  İŞ GÜVENLİK UZMANLIĞIEĞİTİMİ

  Bu eğitim toplam 220 saatten oluşmaktadır .Bunun 180 saatipratik eğitim olup ( 90 saat yüz yüze 90 saat uzaktan eğitimşeklinde )geri kalan 40 saati ise staj olarak  adlandırılmaktateorik eğitim olarak geçmektedir.

  İŞ GÜVENLİK UZMANLIĞI TEMEL

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  43/99

  İŞ GÜVENLİK UZMANLIĞI TEMELEĞİTİMİNDE VERİLEN BAŞLICA KONULAR

    İş Kazaları

   Kişisel Koruyucu Donanımlar 

    Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

    İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

    Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

    Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

    Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

    Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

    Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

    İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

    İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  44/99

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ

  SINIFLANDIRILMASI

   A sınıfı iş güvenliği uzmanı

   B sınıfı iş güvenliği uzmanı

   C sınıfı iş güvenliği uzmanı

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  45/99

  (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

  BELGESİ ALABİLECEK OLANLAR:

    (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığıeğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavındabaşarılı   olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara  Bakanlıkça  Csınıfı iş güvenlik uzmanlığı belgesi verilir.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  46/99

  (B) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞIBELGESİ ALABİLECEK OLANLAR:

  (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görevyaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi   ile belgeleyen ve (B)sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı işgüvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya

  teknik elemanlara,

    İş sağlığı   ve   güvenliği   veya   iş güvenliği   ana bilim   dalında   tezliyüksek lisans   yapmış   olan mühendis, mimar veya teknik

  elemanlardan (B)   sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılıolanlara, Bakanlıkça B sınıfı iş güvenlik uzmanlığı belgesi verilir.

  (A) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  47/99

  (A) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞIBELGESİ ALABİLECEK OLANLAR

    (B)  sınıfı iş güvenliği uzmanlığı   belgesiyle en az dört   yılfiilen görev  yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi   ilebelgeleyen ve (A)   sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitiminekatılarak yapılacak   (A)   sınıfı iş güvenliği uzmanlığı

  sınavında başarılı   olan mühendis, mimar veya teknikelemanlara,

    İş sağlığı  ve  güvenliği  veya   iş güvenliği  ana bilim  dalındadoktora   yapmış   olan mühendis, mimar veya teknik

  elemanlar ile Genel Müdürlük ve   bağlı   birimlerindemühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on  yılgörev  yapmış  olanlardan (A)  sınıfı iş güvenliği uzmanlığıiçin yapılacak sınavda başarılı olanlara,

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  48/99

    İş sağlığı   ve   güvenliği alanında   en az yedi   yıl teftiş yapmışmühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,

    Genel Müdürlük ve   bağlı   birimlerinde   iş sağlığı   ve   güvenliğialanında  en az sekiz   yıl  görev   yapmış Bakanlık iş sağlığı   vegüvenliği uzmanlarına,   istekleri halinde   Bakanlıkça   A   sınıfı işgüvenlik uzmanlığı belgesi verilir.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  49/99

  İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre

  tehlike sınıflarına ayrılıyor.Tehlike sınıfı tespitinde; işyerinin yaptığı asıl iş esas alınır.

  İşyeri hekimi, her tehlike sınıfında çalışabilir.

  A Sınıfı

  Uzman• Çok tehlikeli

  B Sınıfı

  Uzman

  • Tehlikeli

  C Sınıfı

  Uzman

  • Az tehlikeli

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  50/99

  Dolayısıyla;

    A sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları tüm işyerlerinde

    B   sınıfı   belgeye sahip   iş güvenliği uzmanları   az tehlikeli vetehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde

    C   sınıfı   belgeye sahip   iş güvenliği uzmanları   ise sadece aztehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ,görev alabilirler.

  BAŞLICA ÇOK TEHLİKELİ İŞLER

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  51/99

  BAŞLICA ÇOK TEHLİKELİ İŞLER

   Maden kömürü işletmeciliği

   Akaryakıt  depolama tesislerindeki   işler, akaryakıt  velpg satış işleri

   Bina inşaatı ve   tamiratı, bina yıkım işleri

   Demiryolu, metro, tünel ve yeraltı inşaatı,tamiratı

   Radar, X   ışınları   ve   diğer zararlı   radyasyon yayanışınlarla çalışma yapılan işler 

   Araştırma laboratuvarları işleri

   Sünger  avcılığı ve su altında yapılan diğer işler 

   Tabakhaneler, deri perdahlama ve boyama işleri, hamderi işleme faaliyetleri

  BAŞLICA ÇOK TEHLİKELİ İŞLER

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  52/99

  BAŞLICA ÇOK TEHLİKELİ İŞLER

   Otomobil ve bisiklet lastikleri imali

   Mühimmat ve   patlayıcı   maddeler imali,   patlayıcımadde sanayi, sentetik   yakıt,  azot peroksit imal vedolum tesisleri, patlayıcı madde depoları ve patlayıcımadde nakil işleri

   Cam ve camdan mamul eşya ve ayna imali (Gözlükve optik camları hariç)

   Yangın söndürme ve itfaiye hizmetleri

   Elektrik enerjisinin üretimi

    Pil, batarya ve akü imali

  BAŞLICA TEHLİKELİ İŞLER

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  53/99

  BAŞLICA TEHLİKELİ İŞLER

    Endüstriyel temizlik faaliyetleri

    Tornacılık ve tesviyecilik

    Kamyonla yapılan yük nakliyatı

    Mezbahalar, tavuk ve diğer  kümes hayvanları kesmeişleri

    Elektrik işletmeleri ve dağıtım işleri (Santral inşası veşebeke inşaatı hariç)

    Sirkler ve cambazhanelerdeki işler 

    Uçaklarda   yapılan   bütün   işler (Havacılık   kulüpleri

  dahil)

  BAŞLICA TEHLİKELİ İŞLER

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  54/99

  BAŞLICA TEHLİKELİ İŞLER

   İnşaat işinden müstakilen yapılan badanacılık, yağlıboyacılık, cila, binaların parke, muşamba veya naylonvb. ile döşenmesi işleri

   Matbaacılık, baskı yerlerindeki işler 

   Petrol ve tabii gazın boru hattı vasıtasıyla nakil işleri

   Ziraat makineleri imali ve tamiratı (pulluk, biçerdöver,selektör ve benzeri ziraatte kullanılan makineler )

    Plastik hammadde imali

   Ahşap mobilya sanayii, her tür ağaç eşya imal, işlemeve tamir işleri

  BAŞLICA AZ TEHLİKELİ İŞLER

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  55/99

  BAŞLICA AZ TEHLİKELİ İŞLER

   Hazır gıda ambalaj işleri

   Trafik kontrolü ile ilgili işler 

   Erkek ve kadın berberleri, manikür, pedikür ve benzerihizmetler 

   Balık ve diğer su gıda ürünleri işlemeciliği

   Hayvan arabaları ve hayvanlarla yapılan yük nakliyatıişleri

   El tezgâhlarında yapılan her türlü dokuma işleri

   Akarsular üzerinde sal ile ve suya bırakmak suretiyle

  nakliyat işleri

  BAŞLICA AZ TEHLİKELİ İŞLER

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  56/99

  BAŞLICA AZ TEHLİKELİ İŞLER

    İlaçlar, ilaç hammaddesi ve tıbbi müstahzarlar imali

  serum ve aşı hazırlama işleri (steril tıbbi dikişmalzemesi, hidrofil pamuk dahil)

   Motorlu vasıtaların yıkama, yağlama ve bakım işleri,oto lastik tamir atölyelerinde yapılan işler 

    Şehirlerarası otobüs işletmelerinde yapılan işler  Dondurulmuş gıda üretimi

   Tünel, metro ve benzeri yerlerin işletmeciliği

   Hava alanları bakımı ve uçuşa hazırlık işleri, havaalanlarında yer hizmetleri ve bakım işleri

   Makarna, şehriye, irmik, gofret, bisküvi ve benzeriyiyecek maddeleri imali

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  57/99

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININGÖREVLERİ

   Rehberlik ve danışmanlık hizmeti

   Risk değerlendirmesi

   Çalışma ortamı gözetimi

   Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

    İlgili birimlerle işbirliği

  İŞ GÜVENLİĞİ

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  58/99

  İŞ GÜVENLİĞİUZMANLARININ YETKİLERİ

    İşyeri   bina ve eklentilerinde,   çalışma   metot ve   şekillerinde   veya   işekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde   işverene   bildirmek, gerekli tedbirler   işverentarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek.

    İşyerinde belirlediği yakın   ve hayati tehlike  oluşturan   bir hususun acilmüdahale gerektirmesi halinde   işveren   veya   işveren   vekilinin   onayınıalmak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak.

  İŞ GÜVENLİĞİ

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  59/99

  İŞ GÜVENLİĞİUZMANLARININ YETKİLERİ

    Görevinin  gerektirdiği  konularda   işverenin  bilgisi dahilindeilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin  içdüzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

    Görevi   gereği işyerinin   bütün bölümlerinde   iş sağlığı   vegüvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gereklibilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

  İŞ GÜVENLİK UZMANI

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  60/99

  İŞ GÜVENLİK UZMANIGÖREVLENDİRİLMESİ

  Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanıolan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam günçalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazlaolması durumunda geriye kalan çalışan sayısı gözönünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilenkriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ekolarak görevlendirilir.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  61/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  62/99

  İ S ğl k ili ki i i B li l

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  63/99

  İş ve Sağlık ilişkisini BelirleyenFaktörler 

  Çevresel faktörler:İşçinin çalıştığı İşyeri ortamındabulunan çeşitli sağlık riskleridir.

   Kimyasal etkenler 

   Tozlar 

   Buharlar 

   Dumanlar 

  Biyolojik etkenler Ergonomik etkenler 

  Psikososyal etkenler 

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  64/99

  İş ve Sağlık ilişkisini BelirleyenFaktörler 

  Fiziksel Etkenler :

  •   Gürültü

  •   Vibrasyon (Titreşim)

  •   Aydınlatma

  •   Termal Konfor Şartları

  •   Havalandırma

  •   Radyasyon

  •   Basınç Değişimleri

  olarak sıralanabilir .

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  65/99

  Çağdaş İş Sağlığı ve GüvenliğiUygulama İlkeleri

  1.   Uygun işe yerleştirme

  2.   İşyeri risklerinin saptanması3.   İşyeri risklerinin kontrolü

  4.   Aralıklı kontrol muayeneleri

  5.   İşyerinde sağlık hizmetinin

  sağlanması6.   Sağlık eğitimi

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  66/99

  Çağdaş İş Sağlığı ve GüvenliğiUygulama İlkeleri

  1) Uygun işe yerleştirme

  •Bu yerleştirme “işe giriş muayenesi” ile sağlanır .

  •Bu yaklaşım sağlığı koruyucu yaklaşım olarak “birincil korunma” ilkesi

  ile uyumludur.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  67/99

  Çağdaş İş Sağlığı ve GüvenliğiUygulama İlkeleri

  2) İşyeri risklerinin saptanması

  •Ortamda  yapılan  ölçümlerde faktörün düzeyi  saptanır,  bulunan  değer 

  standart değerlerle (izin verilen sınır değer) karşılaştırılır .

  •Ortamda bulunan düzey izin verilen  değerin  üzerinde ise bu risklerinkontrolü gerekir.

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  68/99

  Çağdaş İş Sağlığı ve GüvenliğiUygulama İlkeleri

  3) İşyeri risklerinin kontrolü

  1-Teknik uygulamalar ve mühendislik hizmetleri

  2-Uygun havalandırma

  3-İşlemin kapalı sistemler içerisinde yürütülmesi

  4- Ayırma ve mesafenin artırılması

  5-İşyerinin ve makine ve cihazların uygun yerleştirilmesi

  6-Islak yöntemle çalışma

  Çağdaş İş Sağlığı ve Güvenliği

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  69/99

  Ç ğ ş ş ğ ğ ğUygulama İlkeleri

  4) Aralıklı kontrol muayeneleriBu muayenelerde   sağlık   sorununun erkendönemde   yakalanması amaçlandığına   görebu yaklaşım sağlığı koruyucu yaklaşım olarak“ikincil koruma” ilkesi ile uyumludur.

  5) İşyerinde sağlık hizmetinin sağlanması

  •   İşyeri sağlık   hizmeti, birinci basamakdüzeyinde bir  sağlık hizmetidir.

  •   İşyeri hekimliği   ve   işyeri sağlık   hizmetlerikonusunda   eğitilmiş   doktor ve   hemşireningörev yapacağı bu birimin asıl işlevi işe girişve aralıklı kontrol muayenelerini yapmaktır .

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  70/99

  Çağdaş İş Sağlığı ve GüvenliğiUygulama İlkeleri

  6) Sağlık eğitimi:

    İşyerinde   bulunan riskler,   bunlarınolası sağlık   etkileri ve bu risklerdenkorunma   yolları konularındaçalışılanların eğitilmesi gerekir.

    İş sağlığı   uygulama ilkeleri ileçalışanların sağlığının korunmasıamacına   yönelik çabagösterilmektedir.

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  71/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKORUMA VE ÖNLEME

  FAALİYETLERİ

  Korunma politikaları :

  1.Tehlike kaynağına Yönelik Koruma Uygulamaları

  2.Ortama Yönelik Koruma Uygulamaları

  3. Kişiye Yönelik Koruma Uygulamaları

  İ Ğ Ğ Ü İĞİ

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  72/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKORUMA VE ÖNLEME FAALİYETLERİ

  1.Tehlike Kaynağına Yönelik Koruma Uygulamaları

   A.   Bertaraf etme

  B.   İkame etme

  C.   Makine koruyucuları

  D.   Teknik tedbirler 

  İ Ğ Ğ Ü İĞİ

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  73/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKORUMA VE ÖNLEME FAALİYETLERİ

  A. Bertaraf Etme Ortadan Kaldırmak,   Gidermek:   Tehlikeoluşturan bir  kaynağın ortadan kaldırılmasıdır .

  Ör: Zararlı bir kimyasal maddenin kullanımının iptal edilmesi

  Islak Sulu Yöntemler Kullanılması: Özellikle tozun ortamakarışmadan bastırılmasına   yarayan bu yöntem, tozluortamlarda çalışan işletmelerde çok yararlı olmaktadır .

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  74/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKORUMA VE ÖNLEME FAALİYETLERİ

    Yerel aspirasyon sisteminin uygulanması:   Gaz, toz,buhar gibi maddelerin   kaynağında,   ortama   yayılmadançekilerek   dışarı atılmasını sağlayan   yöntemdir.Çalışmanoktasında, tezgaha uygulanacak bir yandan çekiş sistemi

  örnek olarak verilebilir.

  Ğ Ğ Ğ

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  75/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKORUMA VE ÖNLEME FAALİYETLERİ

  B. İkame Etme

   Yerine koyma, yerine kullanma

   Kullanılan Maddenin Değiştirilmesi

   Benzen yerine toluen, benzin yerine gazyağı vb. gibidaha az zararlı madde kullanmak

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  76/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKORUMA VE ÖNLEME FAALİYETLERİ

  C. MAKİNE KORUYUCULARI

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  77/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKORUMA VE ÖNLEME FAALİYETLERİ

  D.TEKNİK TEDBİRLER

    Sürekli Ortam Ölçümleri

  Ortamda, sık sık sorun olan madde veya etkenler özel detektör tüpleri veya deteksiyon   cihazları   ile kontrol edilerek   alınanönlemlerin   yeterliliği   denetlenmeli, gerekiyorsa yeni önlemler alınmalıdır .

    Yeterli Bakım Programı

  Risklerin   kaynağında   önlenmesi için tesis edilen sistemlerinbakımlarının yapılması kimyasalların   ortama   yayılmasınıönlemede etkili olacaktır .

  İ Ğ Ğ Ü İĞİ

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  78/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKORUMA VE ÖNLEME FAALİYETLERİ

  2.ORTAMA YÖNELİK KORUMA UYGULAMALARI

   A.Tecrit

  B.İşyeri Düzeni

  C.Genel Aspirasyon

  D.Seyreltme Aspirasyonu

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  79/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKORUMA VE ÖNLEME FAALİYETLERİ

  A.TECRİTTehlike kaynaklarının uygun bölümlere alınarak çalışanlardanayrılması,izolasyon.

  B.İŞYERİ DÜZENİ

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  80/99

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKORUMA VE ÖNLEME FAALİYETLERİ

  C.GENEL ASPİRASYON

  Göz önüne   alınacak   husus   kişilerin soludukları   havadüzeyinde etkin bir  havalandırma sağlamasıdır .

  D. Seyreltme Aspirasyonu (Temiz Hava Sağlanması)

  Tamamen   kapalı iş ortamlarında   bir yandan yerel

  aspirasyon ile   zararlı  maddeler   dışarı atılırken   gerekliolan temiz hava da bir  başka sistemden içeri verilmelidir.

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEKORUMA VE ÖNLEME FAALİYETLERİ

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  81/99

  KORUMA VE ÖNLEME FAALİYETLERİ

  3.KİŞİYE YÖNELİK KORUMAUYGULAMALARIİşe uygun personel seçimi, eğitimi ve denetimi,

  Rotasyon

  Kişisel Dozimetre-monitörler Kişisel koruyucu donanımlar.

  İşe giriş sağlık muayenesi,

  Periyodik sağlık muayeneleri,

  Geri dönüş sağlık muayeneleri,Rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması

  Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması

  İlkyardım ve kurtarma çalışmalarının organizasyonu

  Genel hijyen koşullarının sağlanması

  İŞ GÜVENLİK ÖDÜLLÜ

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  82/99

  İŞ GÜVENLİK ÖDÜLLÜFOTOĞRAFLAR

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  83/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  84/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  85/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  86/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  87/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  88/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  89/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  90/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  91/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  92/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  93/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  94/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  95/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  96/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  97/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  98/99

 • 8/19/2019 İş Güvenliği Sunumu

  99/99