İŞ gÜvenlİĞİ-1

Download İŞ GÜVENLİĞİ-1

Post on 04-Apr-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 GVENL-1

  1/39

 • 7/31/2019 GVENL-1

  2/39

  Gvenlii Dersi Konular: gvenlii kazalar ve meslek hastalklar

  gvenliinin temel prensipleri gvenliinin iktisadi yn alma alanlar-kazalardan korunma Kaza raporlar gvenlii organizasyonu kazas soruturmas kazalar ve meslek hastalklar davalar

  gvenlii mevzuat

 • 7/31/2019 GVENL-1

  3/39

 • 7/31/2019 GVENL-1

  4/39

  YALNIZ HASTALIK VE SAKATLIINOLMAMASI DEL, FZKSEL VERUHSAL YNDEN TAM BR YLK

  HALDR. ( WHO)

  FZKSEL +RUHSAL YLK= SALIK

 • 7/31/2019 GVENL-1

  5/39

  TEMEL HTYALARIMIZIKARILAMAK

  MKANLARIMIZ DAHLNDEALEMZN, KENDMZNBEKLENTLERN KARILAMAKONLARA DAHA Y BR YAAMSALAMAK

  HAYATTA KALMAK

 • 7/31/2019 GVENL-1

  6/39

  TEMEL HTYALARIMIZIKARILAYAMAYIZ

  ALEMZN, KENDMZNBEKLENTLERN KARILIYAMAYIONLARA DAHA Y BR YAAMSALAYAMAYIZ

  HAYATTA KALAMAYIZ

 • 7/31/2019 GVENL-1

  7/39

  YALILIKTAN DOLAYI YAPABLMEGCMZ YTRDMZ ZAMAN

  YAPABLME GCMZ ETKLEYECEKKADAR SAKATLANDIIMIZ ZAMAN

 • 7/31/2019 GVENL-1

  8/39

 • 7/31/2019 GVENL-1

  9/39

  ENERJ TEZGAH ++ =

  TEHLKE VE RSK

 • 7/31/2019 GVENL-1

  10/39

  ENERJ TEZGAH ++ =TEHLKE VE RSK

  SALII VE GVENLNN TEMEL AMACIBU UYUMUN EN UYGUN BMDE OLMASINISALAMAK VE BU KONUDA ALIMALARYAPMAKTIR.

 • 7/31/2019 GVENL-1

  11/39

  KENDMZ VE YERNDEK RETM ARALARINITEHLKELERDEN KORUMAKTIR.

  YERNDE N YAPILMASI VE YRTM LE LGL OLARAKOLUAN TEHLKELERDEN VE SALIA ZARAR VEREBLECEKKOULLARDAN KORUMAK VE ONA DAHA Y BR ALIMAORTAMI SALAMAK N YAPILAN METODLU ALIMALARA SALII VE GVENLDENR.

  GVENL;TEKNK GVENLK ANLAMINDAKULLANILMAKTADIR.

  GVENL; KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI NALIMALARIN YAPILMASIDIR.

  GVENL;KENDMZN VE MZN AYRILMAZ PARASIDIR.

  GVENL; VEREN,, DEVLET LSNN BRLDR.

 • 7/31/2019 GVENL-1

  12/39

  GVENL POLTKASI

  irketimizin i gvenlii politikas tm alanlarmznVAZGELMEZ ncelii ve iinin ayrlmaz bir parasdr.

  Bu hedefe ulamak kararll, tesislerde alan mteahhitelemanlar iin de geerlidir.

  GVENLLN SALAMAK HER YERNN KENDSORUMLULUUDUR.

  Gvenlii, verimlilik, kalite ve evre performanslar ileen st dereceden izlenir.

  GVENL KONUSUNDA SORUMLULUK ENSTTEN EN ALT SEVYEYE KADAR TMALIANLARIMIZIN TEMEL GREVLERNN

  BAINDA YER ALIR.

  Risklerin bertarafiin Gvenlii, mhendislik ve bakm faaliyetlerininbtn aamalarnda gz nnde bulundurulur.

 • 7/31/2019 GVENL-1

  13/39

  alanlara, i gvenlii konusunda doru davranalkanlklarnn kazandrlmas iin srekli eitim verilir.

  Kaza risk analizleri yaplarak oluabilecek veya olumu ikazalarn nleyici planlar acilen hazrlar ve uygular.

  En iyi uygulamalar tatbikederek srekli gelimek

  yasalara kesinlikle

  uyumlu i gvenliinlemlerini alarak i

  kazalarn nlemektir.

 • 7/31/2019 GVENL-1

  14/39

  GVENL KURAL VETALMATLARINA UYGUN ALIMA

  DZENN KORUMAK

  YASALARA UYGUN YERKURMAK

  EMNYETSZDURUMLARIGDERMEK

  TEKNK GVENLK KONULARINDAALIMALAR YAPILMASINISALAMAK

  YASALAR IKARMAK

  DENETLEMEK

  TEKNK ALIMALARIN ALTYAPISINI OLUTURMAK

 • 7/31/2019 GVENL-1

  15/39

  GVENL LE YAKINDAN LGLENMEK ZORUNDADIR.

  VATANDALARIN MUTLU YAAMLARINI,

  SALIINI DNMEK VE SALAMAK N.

  MADD VE MANEVIKARLARI NEDENYLE.

  CANLARI YANAN KLER OLARAK

 • 7/31/2019 GVENL-1

  16/39

  MADDE 77 : Her iveren,yerinde i sal ve gvenliinin salanmas iin gerekli

  her trl nlemi almak,ara ve gereleri noksanszbulundurmak,iyerlerinde alnan i sal ve gvenlii

  nlemlerine uyulup uyulmadn denetlemek, iileri karkarya bulunduklar mesleki riskler,alnmas gerekli tedbirler

  yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmekve gerekli i sal ve gvenlii eitimini vermek

  zorundadrlar.

  Her ii de;i Sal ve i gvenlii konusunda

  alnan her trl nlemeuymakla hkmldr.

 • 7/31/2019 GVENL-1

  17/39

  H- inin yapmakla devli bulunduu grevleri kendisinehatrlatld halde yapmamakta srar etmesi.

  I- inin kendi istei veya savsamas yznden iin gvenliinitehlikeye drmesi, iyerinin mal olan veya mal olmayp ta elialtnda bulunan makineleri,tesisat veya baka eya ve maddeleriotuz gnlk cretinin tutaryla deyemeyecek derecede hasara

  ve kayba uratmas halinde;

  VEREN VEYA VEKL TARAFINDAN

  AKDLERN

  TAZMNATSIZ OLARAK FESHEDEBLR.

 • 7/31/2019 GVENL-1

  18/39

  SGORTALININ KASD VE SU SAYILIR HAREKET;

  KASD VE U SAYILIR BR HAREKET YZNDEN KAZASINA URAYAN , MESLEK HASTALIINATUTULAN VEYA HASTALANAN SGORTALIYA GEC GREMEMEZLK GELR VERLMEZ.SGORTALIYAYALNIZ GEREKL SALIK YARDIMLARI YAPILIR.

 • 7/31/2019 GVENL-1

  19/39

  MADDE 11 KAZASI AAIDAK HAL VEDURUMLARDAN BRNDE MEYDANA GELEN,

  SGORTALIYA HEMEN veya SONRADAN BEDENCE VERUHCA ARIZAYA URATAN OLAYDIR.

  SGORTALININ YERNDE BULUNDUU SIRADA

  VEREN TARAFINDAN YRTLMEKTE OLAN DOLAYISIYLA

  SGORTALININ, VEREN TARAFINDAN GREV LE BAKA BR YEREGNDERLMES YZNDEN ASIL N YAPMAKSIZIN GEENZAMANLARDA

  EMZKL KADIN SGORTALININ, OCUUNA ST VERMEK NAYRILAN ZAMANLARDA

  SGORTALILARIN,VERENCE SALANAN BR TAITLA N

  YAPILDII YERE TOPLU OLARAK GTRLP GETRLD SIRADA

 • 7/31/2019 GVENL-1

  20/39

  GVENL: yerlerindeki alma koullarnn salk ve

  gvenlik iinde olmasnsalayan ve sonucunda

  i kazalar ile meslek hastalklarn azaltan birbilimdir.

  Veya

  yerlerinde iin yrtlmesi srasnda, eitlinedenlerden kaynaklanan sala zararverebilecek koullardan korunmak amacylayaplan sistemli ve bilimsel almalardr.

 • 7/31/2019 GVENL-1

  21/39

  Gvenlii

  Heryl milyonlarca kii iyerlerindeki eitli tehlikelersonucu lmekte,yaralanmakta veya hastalanmaktadr.

  Uluslararas alma rgt (ILO) verilerine grednya da her yl 1,2 milyon kii i kazalarve meslekhastalklar sonucunda hayatn kaybetmekte

  Ayrca yaplan aratrmalar 250 milyon kiinin ikazasna urad

  160 milyon kiinin de meslek hastalklarnayakalandn ortaya koymaktadr. lkemizde ise Sosyal Gvenlik Kurumu (SGK)

  istatistiklerine gre 2006 ylnda 79.027 i kazas

  olmu, bunlardan 1592si lmle sonulanmtr.

 • 7/31/2019 GVENL-1

  22/39

  Gvenlii

  gvenliinin balca amalar aadaki gibidir:- alanlara en salkl ortam sunmak

 • 7/31/2019 GVENL-1

  23/39

  gvenliinin balca amalar :- alanlar, alma koullarnn olumsuz

  etkilerinden korumak

  Gvenlii

 • 7/31/2019 GVENL-1

  24/39

  gvenliinin balca amalar aadaki gibidir:- ve ii arasnda olabilecek en iyi uyumusalamak

  Gvenlii

 • 7/31/2019 GVENL-1

  25/39

  gvenliinin balca amalar :- yerlerindeki riskleri tmyle ortadankaldrmak ya da zararlar en aza indirebilmek

  Gvenlii

 • 7/31/2019 GVENL-1

  26/39

  gvenliinin balca amalar :- Oluabilecek maddi ve manevizararlar ortadan kaldrmak

  Gvenlii

 • 7/31/2019 GVENL-1

  27/39

  gvenliinin balca amalar :- alma verimini artrmak

  Gvenlii

 • 7/31/2019 GVENL-1

  28/39

  KAZASI Sosyal Sigortalar Kanunu hkmlerine gre;

  a) Sigortalnn iyerinde bulunduu srada,b) veren tarafndan yrtlmekte olan i dolaysyla,c) Sigortalnn iveren tarafndan grevle baka bir yere

  gnderilmesi yznden asl iini yapmakszn geen

  zamanlarda,d) Emzikli kadn sigortalnn ocuuna st vermek iinayrlan zamanlarda,

  e) Sigortallarn iverence salanan bir tatla iinyapld yere toplu olarak gtrlp getirilmeleri srasnda,

  Meydana gelen ve sigortaly hemen veya sonradan bedenceveya ruha arzaya uratan olaya i kazas denilmektedir.

  Olayn i kazas saylabilmesi iin, bu be hal ve durumdanbirinde meydana gelmesi yeterlidir.

 • 7/31/2019 GVENL-1

  29/39

  MESLEK HASTALIKLARI

  Meslekhastalklar,sigortalnnalt veya yaptiinniteliindendolay yinelenen bir nedenle ya da iin yrtm koullar yzndenurad geici veya srekli hastalk bedensel ya da ruhsal zrllkdurumu olarak tanmlanabilir. kazas ile meslek hastal arasndaki

  temel fark; i kazasnda anszn ortaya kan bir durum bulunmasnakarlk, meslek hastalnda saln kademeli bir gelimesonucundabozulmas sz konusudur.

  Meslekhastal olarakdalglarda grlen caisson hastal (vurgun), cam

  frclerinde katarakt (gze perde inmesi) saylabilir.

  Endstride kullanlan ve ii salna zararlbalca zehirleri ise arsenik,antimon, cva, kurun, nikel, fosfor, karbon dislfit, karbon tetra klorr(elbise temizleyici ve boyaclarnda), katran trevleri ve eitli ensektisit vepestisitler (bcek ve fare zehirleri) olaraksralamakolasdr.

 • 7/31/2019 GVENL-1

  30/39

  Meslek HastalklarDier nemli baz meslek hastalklar ise unlardr:

  Silikoz, asbestoz, bissinoz, dermatit, krom yaralar,tahri edici kimyasal maddelerin sebep olduukanserler

  Tpta ve atom aratrmalarnda, radyoaktif

  maddelerle uzun sre kar karya kalmann yolat kan kanseri Radyasyon hastal Psiko sosyal bozukluklar (panik atak, depresyon) Cilt hastalklar (egzama, sedef, sa dklmeleri vb.)

 • 7/31/2019 GVENL-1

  31/39

  rnek:

  Bir patlama sonucu meydana gelen iitmebozukluklar i kazasdr. Buna karlkyllarcayksek iddette grltl ortamda alm biriininiitmekayb meslekhastaldr.

 • 7/31/2019 GVENL-1

  32/39

  KAZALARI LE MESLEK HASTALIKLARI

  HALNDE SALANAN YARDIMLAR

  Bu yardmlar sigortalnn, Hekime muayene ettirilmesi, Tehis iin gereken klinik ve laboratuar

  muayenelerinin yaptrlmas, Gerekirse bir salktesisine deyatrlarak,

  tedavisinin salanmas, Tedavi sresince gerekli ila ve her trl

  iyiletirme vastalarnn teminedilmesidir.

  A) Salk yardm yaplmas;

 • 7/31/2019 GVENL-1

  33/39

  Salk yardm, i kazasna urayan veya meslekhastalna tutulan sigortalnn belirli bir sreye balolmakszn, salk durumunun gerektirdii srece

  devam eder ve iyileen sigortallarn arza veyahastalklarnn nksetmesi halinde, tedavileri yenidensalanr.

  A) Salk yardm yaplmas;

 • 7/31/2019 GVENL-1

  34/39

  KAZALARI LE MESLEK HASTALIKLARIHALNDE SALANAN YARDIMLAR

  B) Geici i gremezlik sresince gnlk denek verilmesi,

  Sigortalya,alma gn ve prim deme

  sresi ne kadar olursa olsun, istirahatlbrakld her gn iin geici i gremezlikdenei verilir.

 • 7/31/2019 GVENL-1

  35/39

  KAZALARI LE MESLEK HASTALIKLARIHALNDE SALANAN YARDIMLAR

  C) Srekli i gremezlikhallerinde gelirbalanmas,

  D) Protez, ara ve gerelerinin

  salanmas,taklmas,onarlmasve yenilenmesi,

 • 7/31/2019 GVENL-1

  36/39

  KAZALARI LE MESLEK HASTALIKLARIHALNDE SALANAN YARDIMLAR

  E) Salkyardmlarnnyaplmas veya protez arave gerelerinin salanmas,taklmas,onarlmas veyenilenmesi iin, gerektiinde sigortalnn yurtiindebaka yere gnderilmesi;

  Sigortal, gerekirse muayene ve tedavisininyaplmas veya protez ara vegerelerinin salanmas iin yurt iindebaka bir yere gnderilir. Gidi-dn yol paralar ile zaruri masraf karlklar ile sigortalnn salkdurumu nedeniyle birbakasnn refakat etmesi gerektii hekim raporuile belgelenirse, refakatinin de gidi-dn yol paralar ile zaruri

  masrafkarlklar denir.

 • 7/31/2019 GVENL-1

  37/39

  KAZALARI LE MESLEK HASTALIKLARIHALNDE SALANAN YARDIMLAR

  F) kazasna urayan ve meslek hastalnatutulan sigortalnn tedavi iin yabanc lkeyegnderilmesi;

  Yurt iinde tedavisi mmkn olmayan, ancak yabanc bir lkedeksmen veya tamamen tedavisi mmkn olan ve mesleindeuradigremezlik derecesinin azalabilecei, Bte Uygulama Talimatnda

  belirtilen yurtdnda tedavi amacyla salk kurulu raporu vermeyeyetki salk kurumlar salk kurulu raporu ile tespit edilensigortalnn ve bu rapordabelirtilmise, refakatisinin gidi-dn yolparalar ve zaruri masraflar ile o yerdeki kal ve tedavi masraflarnndenmesi,

 • 7/31/2019 GVENL-1

  38/39

  KAZALARI LE MESLEK HASTALIKLARI

  HALNDE SALANAN YARDIMLAR

  G) kazas veya meslek hastal sonuculmlerde cenaze masrafkarl verilmesi;

  H) kazas veya meslek hastal sonucu lensigortalnn haksahiplerine gelir balanmas.

 • 7/31/2019 GVENL-1

  39/39

  KAZASINDA SGORTALININ YKMLL

  Sigortal, urad i kazasn en ge kazadan sonrakign iinde iveren veya Kuruma bildirmekleykmldr.

  Sigortalya, urad i kazasn iveren veya Kurumabildirme ykmll getirilmesine karn, bildirme

  mecburiyetinin yerine getirilmemesine herhangi birmeyyide ngrlmemitir. Dolaysyla, bu greviniyerine getirmeyen sigortallar hakknda herhangi birilemyaplmas mmkn deildir.

  Geirdii i kazas dolaysyla Kuruma bavuran

  sigortal, hekimin bildirdii tedbir ve tavsiyelere uymakzorundadr. Aksi takdirde sigortalnn tedavisi uzar veyamall kalr yahut maluliyet derecesi artarsa, istirahatlkald gnler iin verilen geici i gremezlikdeneinden veya maluliyeti halinde balanan srekli igremezlik gelirinden eksiltmeyaplabilmektedir.