budowa komputera - word 2010

Download Budowa Komputera - Word 2010

Post on 26-Jun-2015

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ewa Skubida IG

Budowa komputera

Rzeczy wymagane: P yta g wna Procesor Wentylator procesora Pami DRAM

Karta graficzna Obudowa Zasilacz Dysk twardy

I opcjonalne: Karta sieciowa Karta d wi kowa Drukarka Nap d optyczny Monitor LCD Monitor CRT Klawiatura Myszy/trackballe G o niki Tuner TV

1

Ewa Skubida IG Fax modem Kiesze Skaner Zasilacz UPS Oprogramowanie Nap d magnetyczny Kontroler I/O Listwa antyprzepi ciowa HDD - ATA

2

Ewa Skubida IG

P yta G wna:P yta g wna (ang. motherboard, mainboard) najwa niejsza p yta drukowana urz dzenia elektronicznego, na ktrej montuje si najwa niejsze elementy urz dzenia, umo liwiaj ca komunikacj wszystkim pozosta ym komponentom i modu om.

Foxconn BloodRage Model: BLOODRAGE Intel X58 & ICH10R Obs ugiwane procesory: Obs uguje procesory Intel Core i7 oraz Core i7 Extreme pasuj ce do podstawki 1366 Pami : Trzykana owe pami ci DDR3 1800(oc)/1600(oc)/1333/1066MHz, 3 sloty,

maksymalnie 12 GB Sloty: 4 sloty PCI-E x16, 1 slot PCI-E x4, 1 slot PCI Porty wej cia/wyj cia: 6*SATA, 2* e-SATA, 2*SAS, 12* USB2.0, 2*IEEE1394a, 1*PATA RAID: SATA RAID 0, 1, 5, 10 (Intel MST), SAS RAID 0,1 Karta d wi kowa: SONAR X-Fi z technologi Creative X-Fi Karta sieciowa: Dual Gigabit LAN Format p yty: ATX Cena: 1399 PLN

3

Ewa Skubida IG

ProcesorProcesor (ang. processor), tak e CPU (ang. Central Processing Unit) urz dzenie cyfrowe sekwencyjne, ktre pobiera dane z pami ci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ci g prostych operacji (rozkazw) wybranych ze zbioru operacji podstawowych okre lonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazw procesora.

Intel Core i7 Obs uga pami ci DDR3 Technologia Hyper-Threading Wbudowany trjkana owy kontroler pami ci DDR3, IMC (Integrated Memory Controller) Nowa szyna systemowa, QPI Siedem nowych instrukcji SSE4 Natywna czterordzeniowo Obs uga o miu w tkw Turbo boost 45 nm proces produkcyjny Gniazdo LGA 1366 (zwane tak e Socket 1366 lub Socket B) lub LGA 1156 8 MB pami ci podr cznej trzeciego poziomu Cena: 3799 PLN (jak w AMD Phenom)

4

Ewa Skubida IG

Wentylator procesoraCh odzenie procesora proces odprowadzania ciep a z procesora komputera. Wsp czesne procesory wydzielaj du e ilo ci ciep a i dlatego wymagaj intensywnego ch odzenia. W konstrukcjach do po owy lat 90. XX w. najcz ciej spotyka si ch odzenie aktywne, rzadziej ch odzenie pasywne i ch odzenie ciecz .

Xilence LGA 1366 Gniazdo procesora:Socket-1366 Informacje dodatkowe:2.800 RPM 10% Informacje dodatkowe:Air Flow 49,75 CFM Nazwa typu:Wentylatory Obs ugiwane procesory:Intel Core i7 Okres r kojmi (gwarancji) w miesi cach:24 Opakowanie:BOX Poziom ha asu:17.8 dB(A) Producent:Xilence Power Cena: 69 PLN

5

Ewa Skubida IG

Pami

RAMo

RAM (ang. Random Access Memory pami dost pie swobodnym) podstawowy rodzaj pami ci cyfrowej. Cho nazwa sugeruje, e oznacza to ka d pami o bezpo rednim dost pie do dowolnej komrki pami ci (w przeciwie stwie do pami ci o dost pie sekwencyjnym, np. rejestrw przesuwaj cych), nazwa ta ze wzgl dw historycznych oznacza tylko te rodzaje pami ci o bezpo rednim dost pie, w ktrych mo liwy jest wielokrotny zapis, a wyklucza pami ci ROM (tylko do odczytu), pomimo i w ich przypadku rwnie wyst puje swobodny dost p do zawarto ci.

Kingston HyperX H20 Oznaczenie pr dko ci modu u: Pojemno [komplet] (ilo PC3-17000

x MB): 2 x 2048 2133

Cz stotliwo

wg producenta [MHz]: 9-11-9-27 1,65

Timingi domy lne:

Napi cie nominalne [V]: Rodzaj modu u: Radiator: Wydajno : tak 92/100

dwustronny

Cena: 699 PLN (2 x 2048MB)

6

Ewa Skubida IG

Karta GraficznaKarta graficzna karta rozszerze komputera odpowiedzialna za rendrowanie grafiki i jej konwersj na sygna zrozumia y dla wy wietlacza. Podzesp ten jest te nazywany terminem karta VGA. Okre lenie to jest poprawne, cho nieco anachroniczne. Aktualnie cz ciej stosowanym terminem jest GPU.

nVidia GeForce GTX 580 Jednostki cieniuj ce: 512 Taktowanie rdzenia: 772 MHz Taktowanie shaderw: 1544 MHz Taktowanie pami ci: 1002 MHz Rozmiar pami ci: 1536 MB Typ pami ci: DDR5 Magistrala: 384 bit Liczba rdzeni: 1 Technologia: 40 nm DirectX: 11 Shader model: 5.0 Taktowanie pami ci (efektywne): 4008 MHz Cena: 1599 PLN

7

Ewa Skubida IG

ObudowaObudowa komputera to najcz ciej metalowa (stalowa lub aluminiowa) z elementami plastikowymi zamkni ta skrzynka w formie prostopad o cianu, umo liwiaj ca umieszczenie i zamocowanie najwa niejszych elementw komputera. Nowa obudowa jest sprzedawana zazwyczaj cznie z zasilaczem komputera.

GMC Bulldozer R4 Standard: ATX, micro-ATX Zasilacz: ATX (brak w zestawie) Wymiary: 180 x 420 x 380 WxHxD Kolor: Czarny Zatoki: - wewn trzne: 2x 3,5 - zewn trzne: 1x 5,25 Porty: 2x audio (HD Audio, AC97), 2x USB Sloty rozszerze : 7 Ch odzenie: - 92mm Red Led front - 80mm ty - 80mm spd (opcjonalnie) Cena: 219 PLN

8

Ewa Skubida IG

ZasilaczZasilacz komputera urz dzenie, ktre s u y do przetwarzania napi cia zmiennego dostarczanego z sieci energetycznej (100-127V w Ameryce P nocnej, cz pozosta ej cz ci Ameryki Po udniowej, ci wiata) na niskie Japonii i Tajwanie, 220-240V w napi cia sta e, niezb dne do pracy pozosta ych komponentw komputera. Niektre zasilacze posiadaj prze cznik zmieniaj cy napi cie wej ciowe pomi dzy 230V i 115V, inne automatycznie dopasowuj si do dowolnego napi cia z tego zakresu.

ZALMAN ZM1000-HP Plus wentylator 140mm aktywne PFC Z cza (odejmowane): 1x 24/20-pin, 1x 8/4-pin ATX12V, 2x 6/8-pin PCIe, 2x 6-pin PCIe, 12x SATA Power, 10x IDE Power, 2x dyskietka +12V1: 18A +12V2: 18A +12V3: 28A +12V4: 28A +12V5: 18A +12V6: 18A -12V: 0.8A rednia wydajno Cena: 799 PLN : 84%, 80 PLUS certyfikowany

9

Ewa Skubida IG

Dysk TwardyDysk twardy jeden z typw urz dze pami ci masowej, wykorzystuj cych no nik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" (hard disk drive) powsta a w celu odr nienia tego typu urz dze od tzw. "dyskw mi kkich", czyli dyskietek (floppy disk), w ktrych no nik magnetyczny naniesiono na elastyczne pod o e, a nie jak w dysku twardym na sztywne.

Seagate Barracuda 3.5 5900RPM Technologie proekologiczne: Zazwyczaj co najmniej 70 procent materia w u ytych do produkcji dysku nadaje si do recyklingu Spe nione s wymagania dyrektywy dotycz cej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) 12 generacja najpopularniejszych na wiecie dyskw twardych do komputerw stacjonarnych Najbardziej niezawodna, sprawdzona technologia magnetycznego zapisu prostopad ego Najwy sza wydajno : transferu danych wynosz ca 160 MB/s

Maksymalna d ugotrwa a szybko Szybko

pojedynczego transferu danych do 3 Gb/s

32 MB pami ci podr cznej w przypadku dyskw o pojemno ci 1 TB i 750 GB, 16 MB w przypadku dysku o pojemno ci 500 GB oraz 8 MB w przypadku dyskw o pojemno ci 320, 250 i 160 GB. Cena: 699 PLN

10

Ewa Skubida IG

Karta SieciowaKarta sieciowa (ang. NIC - Network Interface Card) - karta rozszerzenia, ktra s u y do przekszta cania pakietw danych w sygna y, ktre s przesy ane w sieci komputerowej. Karty NIC pracuj w okre lonym standardzie, np. Ethernet, Token Ring, FDDI, ArcNet, 100VGAnylan.

Allied Telesis AT-2701FTX/SC Specyfikacje produktu: - 32-bitowej szyny PCI - zgodne PCI 2.2 - pe ni IEEE 802.u - ACPI, OnNow DMI wspierane - po ow / pracy full-duplex - Wake on LAN (WOL) - bezpiecznych transmisji - Zaawansowana diagnostyka - TCP / IP kontrolna roz adowania - wsparcie VLAN - 1MB FIFO - wsparcie sterownikw dla popularnych systemw operacyjnych - Dost pne z SC, ST, MT-RJ, VF-45 lub po cze Cena: 399 PLN

11

Ewa Skubida IG

Karta D wi kowaKarta d wi kowa (ang. sound card, audio card) jest to komputerowa karta rozszerze , umo liwiaj ca rejestracj , przetwarzanie i odtwarzanie d wi ku. Poprawnym jest te rwnie cz sto stosowany termin karta muzyczna.

Creative Sound Blaster Dane techniczne 24-bitowa analogowo-cyfrowa konwersja rde analogowych przy cz stotliwo ci prbkowania 96 kHz 24-bitowa cyfrowo-analogowa konwersja rde cyfrowych przy cz stotliwo ci prbkowania 96 kHz do analogowych g o nikw 7.1 24-bitowa cyfrowo-analogowa konwersja cyfrowego sygna u stereofonicznego przy cz stotliwo ci prbkowania 192kHz do g o nikw stereofonicznych Cz stotliwo ci prbkowania przy nagrywaniu (od 16-bit do 24-bit): 8; 11.025; 16, 22.05; 24; 32; 44.1; 48 i 96 kHz Rozbudowana obs uga SoundFont z rozdzielczo ci do 24 bitw Zgodno ze sterownikami ASIO 2.0 przy nast puj cych parametrach: 16-bit/44.1kHz,

16-bit/48kHz, 24-bit/44.1kHz 24-bit/48kHz and 24-bit/96kHz Cena: 339 PLN

12

Ewa Skubida IG

DrukarkaDrukarka urz dzenie wsp pracuj ce z komputerem, s u ce do przenoszenia danego tekstu, obrazu na r ne no niki druku (papier, folia, p tno itp). Niektre drukarki potrafi rwnie pracowa bez komputera, np. drukowa zdj cia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym.

HP Deskjet seria 3000 Pr dko druku w czerni (tryb draft, A4)

Do 20 str./min Pr dko druku w kolorze (tryb draft, A4)

Do 16 str./min Jako druku w czerni (tryb best)

Do 600 dpi Jako druku w kolorze (tryb best) zoptymalizowana do 4800x1200 dpi

Rozdzielczo

Normatywny cykl pracy (miesi cznie, format A4) Do 1000 stron Liczba wk adw drukuj cych 2 (1 czarny, 1 trjkolorowy [b kitny, purpurowy, ty]) Standardowapami Wbudowana pami Standardowe j zyki drukarki Cena: 599 PLN

13

Ewa Skubida IG

Nap d OptycznyJest to urz dzenie, ktre za pomoc wi zki lasera odczytuje dane z nast puj cych no nikw: CD (-R, -RW), DVD (-R, -RW, +R, +RW) lub najnowszych Blu-ray Disc.

LG BH10LS30 Nap d BLU-RAY DISC REWRITER wewn trzny Tak Wielko bufora (MB) - 4MB