og³lna budowa komputera osobistego

Download Og³lna budowa komputera osobistego

Post on 15-Jan-2016

77 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Agnieszka Terebus. Ogólna budowa komputera osobistego. SPIS TREŚCI. Budowa komputera Urządzenia wewnętrzne komputera Pamięć komputera Urządzenia zewnętrzne komputera Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2. BUDOWA KOMPUTERA. W najogólniejszym zarysie na komputer składają się: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Oglna budowa komputera osobistegoAgnieszka Terebus

 • SPIS TRECI

  Budowa komputeraUrzdzenia wewntrzne komputeraPami komputeraUrzdzenia zewntrzne komputera

  wiczenie 1wiczenie 2

 • BUDOWA KOMPUTERAW najoglniejszym zarysie na komputer skadaj si:

  Jednostka centralna (obejmuje pami operacyjn i procesor, czyli ukady do przechowywania informacji i wykonywania dziaa)Urzdzenia zewntrzne

 • URZDZENIA WEWNTRZNE KOMPUTERAPyta gwnaMikroprocesorMagistrala i gniazda rozszerzajcePort komputeraKontrolery dyskw twardych i napdw dyskwDyski twarde i dyskietkiPyta CD-ROM, CD-RW i DVDKarty rozszerzePami ROM i RAM w komputerze

 • PYTA GWNAPodstawy podzesp komputera, dziki ktremu moliwa jest fizyczna integracja innych podzespow elektronicznych w komputerze.rdo: Kubiak M.: Sownik technologii informacyjnej Warszawa 1999, MIKOM

 • MIKROPROCESORMikroukad krzemowy zawierajcy jednostk centraln komputera (CPU Central Processing Unit). Zadaniem mikroprocesora jest wykonywanie zada na podstawie instrukcji otrzymanych od programu.rdo: Lekanger K. Sownik terminw komputerowych Warszawa 1998, EGMONT

 • MAGISTRALA i GNIAZDA ROZSZERZAJCEMagistrala to elektryczne cze (szyna) pomidzy ukadami (podzespoami) w komputerze). Szeroko magistrali, tzn. liczba jej rwnolegych cieek, okrela, ile bitw moe ona przesa za jednym razem.

  Gniazdo rozszerzajce to gniazdo w postaci wskiego i podunego zcza na pycie gwnej, w ktrym umieszczona jest odpowiednia karta rozszerzajca.rdo: Lekanger K. Sownik terminw komputerowych Warszawa 1998, EGMONT Sawik M., Bremer A. Elementy informatyki dla szk rednich Katowice 2000, VIDEOGRAF

 • PORT KOMPUTERATo zcze w komputerze umoliwiajce podczenie urzdze zewntrznych. Rozrniamy porty szeregowe i rwnolege. Zasadnicza rnica polega na ich wygldzie oraz sposobie kodowania przesyanych sygnaw (prdko transmisji).

  Urzdzenia czone z komputerem za pomoc portw nazywane s popularnie urzdzeniami peryferyjnymi.PrzykadyPort szeregowy (mysz z komputerem)Port rwnolegy (komputer z drukark)Dzi mamy rwnie do czynienia z tzw. portem USB, ktry pozwala doczy do komputera np. mysz, drukark, skanerrdo: Lekanger K. Sownik terminw komputerowych Warszawa 1998, EGMONT Sawik M., Bremer A. Elementy informatyki dla szk rednich Katowice 2000, VIDEOGRAF

 • KONTROLERTo ukad na pycie gwnej umoliwiajcy podczenia do komputera urzdze typu: napd dyskietek, dysk twardy, napd CD-ROM.KONTROLER USB rdo: Sawik M., Bremer A. Elementy informatyki dla szk rednich Katowice 2000, VIDEOGRAF grafika pobrana ze strony internetowej Wikipedia Wolna Encyklopedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontroler_%28informatyka%29 KONTROLER USB KONTROLER PORTU CENTRONICS

 • DYSKI TWARDE i DYSKIETKIDyskietka to wymienny dysk magnetyczny w postaci obustronnie zapisywanego talerza. rednica talerza wynosi 3,5 cala. Talerz umieszczony jest w plastikowej obudowie. Standardowa pojemno dyskietki wynosi 1,44 MB.

  Dysk twardy to gwny nonik danych w komputerze. Skada si z jednego lub kilku sztywnych metalowych (lub szklanych) talerzy pokrytych bardzo cienk warstw magnetyczn. Kady z umieszczonych w dysku talerzy posiada osobn gowic odczytujco - zapisujc. rdo: Lekanger K. Sownik terminw komputerowych Warszawa 1998, EGMONT Sawik M., Bremer A. Elementy informatyki dla szk rednich Katowice 2000, VIDEOGRAF

 • PYTA CD-ROM, CD-RW i DVDCD-ROM to popularny dysk kompaktowy zastosowany w komputerze jako pami tylko do odczytywania. CD-ROM naley do grupy optycznych urzdze pamici i mieci zazwyczaj do 700 MB danych moliwych tylko do czytania.

  CD-RW dysk zmiennofazowy, umoliwiajcy wielokrotny zapis (okoo 1000 razy) o pojemnoci 700 MB.

  DVD nowoczesna technologia cyfrowego zapisu obrazw filmowych na dysku optycznym, coraz powszechniej stosowana w komputerowych multimediach. Dyski DVD w zalenoci od typu mog pomieci od 4,7 GB (jednowarstwowe, jednostronne pyty DVD) do ponad 17 GB danych (obustronne, dwuwarstwowe DVD). rdo: Poski Z. Encyklopedyczny Sownik Szkolny Wrocaw 2002, EUROPA

 • KARTY ROZSZERZEKarta rozszerze to dodatkowa karta montowana w gniedzie rozszerzajcym na pycie gwnej. Jej zadaniem jest obsuga okrelonego urzdzenia wsppracujcego z komputerem.

  Rodzaje kart rozszerze:Karta graficznaKarta dwikowaKarta sieciowaKarta modemowo-faksowaKarta videordo: Lekanger K. Sownik terminw komputerowych Warszawa 1998, EGMONTGrafika pobrana ze strony internetowej Wikipedia Wolna Encyklopedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:NVidia_Riva_128.jpg Karta graficzna Riva 128 firmy NVIDIA

 • PAMI W KOMPUTERZEPami to urzdzenie komputera przeznaczone do przechowywania danych i programw.

  Pod wzgldem funkcjonalnym pamici dziel si na:

  Pami wewntrzn (podstawowa pami komputera montowana na pycie gwnej, penica funkcj pamici operacyjnej)

  Pami zewntrzn (pami komputera penica drugorzdn funkcj w stosunku do pamici operacyjnej, umieszczona w oddzielnej obudowie lub zamontowana na karcie rozszerze)rdo: Poski Z. Encyklopedyczny Sownik Szkolny Wrocaw 2002, EUROPA

 • RODZAJE PAMICIROM - (ang. Read Only Memory pami tylko do odczytu). Jest to pami nieulotna (staa), w odniesieniu do ktrej (w normalnych warunkach) jest dozwolona tylko operacja czytania. Jest to pami suca do przechowywania staych elementw oprogramowania (np. programu BIOS). Pamici ROM znajduj zastosowanie jako pamici programu w komputerach jednoukadowych, tablice staych danych (np. bitowe matryce znakw w monitorach i drukarkach). RAM - (ang. Random Access Memory pami o dostpie bezporednim od random pierwszy lepszy + access dostp + memory pami). Jest to pami operacyjna (robocza) komputera, najwaniejsza z trzech rodzajw pamici komputera. Jej czas dostpu jest taki sam odniesieniu do dowolnego jej elementu; najczciej wykonana jako zapisywalna pami pprzewodnikowa. Jest ona przeznaczona do odczytu zapisu informacji wykonywanego na dowolnej jej komrce, wymaga staego zasilania. Pami masowa pami przystosowana do dugotrwaego przechowywania wielkich iloci informacji, np. dyski magnetyczne i optyczne, tamy magnetyczne, dyskietki itp. rdo: Poski Z. Encyklopedyczny Sownik Szkolny Wrocaw 2002, EUROPA

 • URZDZENIA ZEWNTRZNE KOMPUTERA

  Z funkcjonalnego punktu widzenia urzdzenia zewntrzne komputera mona podzieli na trzy grupy:

  urzdzenia podstawowe, niezbdne do funkcjonowania komputera, ktre stanowi jego standardowe wyposaenie przy zakupie np. monitor, klawiatura, mysz

  urzdzenia niezbdne przy korzystaniu z niektrych programw np. skaner, ploter, drukarka, suchawki, goniki

  pozostae urzdzenia

 • URZDZENIA WEJCIA - WYJCIANieco inny podzia mona przedstawi z punktu widzenia ich roli w systemie. Urzdzenia wejcia-wyjcia su w pierwszym rzdzie do komunikowania si uytkownika z komputerem.Urzdzenia wejcia to np. klawiatura, mysz komputerowa oraz czytniki nonikw danychUrzdzenia wyjcia to np. monitor, drukarkaUrzdzenia wejcia i wyjcia to np. karta sieciowa, modem, dysk twardy

 • WICZENIE 1 - Sprawd swoj pamiPrzez minut patrz na rysunek przedstawiajcy przedmioty i urzdzenia komputerowe, potem zaso rysunek i spisz tyle przedmiotw ile pamitasz.Grafika pobrana z bazy ClipArt programu CorelDraw

 • ROZWIZANIE WICZENIA 1DyskietkiDrukarka atramentowaMonitorSkaner kart bankowych kask do gier wirtualnych ZasilaczGonikiKlawiaturaSuchawkiListwa zasilajcaMyszPyty CD-ROMAparat cyfrowyWkady do drukarki atramentowejCzytnik dyskietekMikrofonSkanerModemCzytnik kodwRzutnikPrzewodyCzytnik CD-ROMKamerkaLaptop (cznie 24 przedmioty)

 • wiczenie 2Czy umiesz wychodzi poza schematy?Porwnaj znane urzdzenia informatyki lub ich czci np. monitor, pyta gwna, pami ROM, itp. do cech charakteru lub zachowania swoich kolegw. Opisz, co najmniej 5 urzdze. Pamitaj porwnania te mog by zabawne, ale nie mog by obraliwe dla twoich kolegw.PRZYKADOWE ROZWIZANIE

 • Przykadowe Rozwizanie wiczenie 2- Jacek jest monitor, zawsze daje peny obraz (np. zadania)- Caa klasa jest jak system operacyjny, czyli zbir osb (programw), ktre porednicz pomidzy sob i swoimi pomysami (sprztem).- Ania jest jak pyta gwna, od niej zaley komunikacja i wsppraca midzy czonkami klasy i nauczycielami, gwarantuje pewn stabilno. Jest podstaw grupy, jej przedstawicielem. - Marek jest jak procesor, czyli taki ukad scalony, ktry kieruje przetwarzaniem informacji zdobywanych i przepywem tych informacji w klasie (czyli tzw. systemie komputerowym).- Janek jest jak pami ROM (pami staa), przechowuje wszystkie informacje, jest niezawodny, jego pami nie ulatuje.- Asia jest jak napd CDR/DVD ROM, jest szybka i sprawnie odczytuje rne informacje.- Marta jest dysk twardy, przechowuje i gromadzi wszystkie dane (notatki, zeszyty)- Robert jest karta dwikowa, to on rejestruje i przetwarza dwiki, ma do tego zdolnoci.- Magda jest jak karta sieciowa, przenika wszdzie. Dziki niej nasza klasa ma kontakt z innymi klasami a nawet szkoami.

 • KONIEC

Recommended

View more >