budowa wewntrzna komputera

Download BUDOWA WEWNTRZNA KOMPUTERA

Post on 07-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podzespoły w komputerze.

TRANSCRIPT

 • BUDOWA WEWNTRZNA KOMPUTERA

  Justyna Urbanek i Anna Gancarz

 • PYTA GWNA Pyta gwna jest podstawowym urzdzeniem komputera. Znajduje si na niej :

  Gniazdo procesora,

  Gniazda rozszerzajce

  Zcza dla moduw pamici

  Sterowniki napdw dyskietek i dyskw twardych

  Porty

  Ukad pamici ROM

  W zalenoci od typu pyty znajduje si na niej okrelonego typu gniazda rozszerzenia

  ISA, PCA i AGP, w ktrych montowane s karty rozszerze. Pyta gwna jest

  nierozerwalnie zwizana z procesorem. O wydajnoci pyty gwnej decyduje

  zainstalowany na niej ukad zwany chipsetem. Steruje on przepywem informacji

  pomidzy procesorem a umieszczonymi na pycie innymi podzespoami.

  Niezalenym od procesora standardem konstrukcyjnym pyt gwnych jest standard

  ATX. Jego podstawow cech jest zintegrowany na pycie interfejs portw :

  klawiatury, myszki, drukarki itp. Istnieje take standard AT, ktry jest coraz mniej

  popularny. W tym przypadku wszystkie porty umieszczone na pycie s czone z

  odpowiednimi gniazdami, ktre s mocowane na tzw. ledziach, a te z kolei s

  przykrcane do obudowy komputera.

 • PROCESOR Procesor gwny komputera jest najwaniejsz czci komputera zaraz po pycie

  gwnej. Procesor jest odpowiedzialny za wszelkie obliczenia arytmetyczne niezbdne

  do dziaania rnych programw.

  Czstotliwo taktowania

  Najwaniejsza dla wielu uytkownikw podczas wyboru procesora jest czstotliwo taktowania. Wspczesne procesory s taktowane zegarami o czstotliwoci powyej 3GHz, czyli w trakcie jednej sekundy s w stanie wykona ponad 3 miliardy operacji. Czstotliwo wpywa na wydajno procesora im ona wiksza tym procesor bardziej wydajny. Jednake czstotliwoci nie mona zwiksza w nieskoczono, jej maksymalna warto uwarunkowana jest zastosowan technologi produkcji. Im mniejsza szeroko cieki tym czstotliwo moe by wiksza, ale im wiksza

  czstotliwo, tym wikszy pobr energii.

  Rodzaje procesorw i pami podrczna

  Wanym skadnikiem procesora jest pami podrczna, ten rodzaj pamici jest znacznie szybszy od pamici RAM. Jednake pami podrczna (cache) procesora nie ma tak jak RAM pojemnoci od kilkuset megabajtw do jednego gigabajta, jej pojemno w najnowoczeniejszych procesorach siga 1 megabajta. Cache pobiera najwaniejsze dane z pamici RAM. Dziki szybkoci pamici podrcznej, procesor po potrzebne dane nie musi traci czasu i ciga ich z RAM-u. Co to znaczy, e procesor jest 64 lub 32 bitowy ? Ta warto oznacza, jaki maksymalny rozmiar mog mie dane na ktrych procesor moe wykona obliczenia.

  RISC i CISC

  Te nazwy oznaczaj dwa rodzaje procesorw.

  CISC s to procesory o rozbudowanym zestawie instrukcji. Wspczesne procesory budowane s zgodnie z architektur RISC, ale zdarza si poczenie technologii CISC i RISC.

  RISC s to zredukowane instrukcje np. jedna instrukcja CISC odpowiada kilku instrukcjom RISC. Producenci procesorw oprcz tych nazw stosuj te inne, ktre oznaczaj, e zaimplementowano w procesorze moliwoci wykonywania innych instrukcji.

 • PAMI

  RAM

  Pami RAM jest bardzo istotnym i jednym z podstawowych

  podzespow komputerowych. To

  miejsce w ktrym komputer

  tymczasowo przechowuje

  poszczeglne dane. Im wicej

  pamici zainstalujemy w

  komputerze, tym wicej programw

  bdziemy mogli uruchamia w tym

  samym czasie, co pozwoli pracowa

  efektywniej. Pami RAM ma due znaczenie dla wydajnoci komputera. Oczywicie w

  kontekcie pamici nie liczy si jedynie jej wielko, ale te parametry pracy.

  Jest kilka typw pamici, ale obecnie najwaniejszymi s :

  typ DDR2

  typ DDR3

  To, jakie pamici moesz zainstalowa w swoim komputerze, bdzie zaleao od pyty gwnej (chocia mona spotka si z modelami, ktre umoliwiaj zarwno monta DDR2, jak i DDR3 nie mona ich jednak uywa rwnoczenie). Od niej zaley te ilo pamici, czyli ile GB moe maksymalnie obsuy i jak pojemny moe by pojedynczy modu.

  Zwracajc uwag na zastosowania pamici mona podzieli na:

  RAM dla zwykych uytkownikw RAM dla graczy

  RAM dla entuzjastw RAM dla profesjonalistw (serwerowe) RAM do laptopw

 • DYSK TWARDY

  Dysk twardy jest to element komputera, na ktrym znajduj si pliki systemu operacyjnego, nasze dokumenty, filmy, muzyka i wiele innych plikw. Dane te zostaj tam nawet po wyczeniu zasilania, s wic przechowywane trwale, w odrnieniu od np. pamici RAM, ktrej zawarto jest tylko tymczasowa i ginie po wyczeniu komputera. Dysk moe mie rn pojemno, ktra dzisiaj stale szybko ronie i nie jest problemem zakup dysku o pojemnoci 500 GB a i zdarzaj si modele o pojemnoci rzdu 1 Terabajta danych (jeden Terabajt to 1024 gigabajty).

  Budowa dysku twardego

  Wewntrz twardego dysku znajduje si talerz lub zesp kilku talerzy, s one pokryte specjalnym materiaem magnetycznym, ktry ma grubo kilku mikrometrw oraz z gowic elektromagnetycznych umoliwiajcych zapis i odczyt danych. Na kad powierzchni talerza dysku przypada po jednej gowicy odczytu i zapisu. Gowice s umieszczone na elastycznych ramionach i w stanie spoczynku stykaj si z talerzem blisko osi, w czasie pracy unosz si, a ich odlego nad talerzem jest stabilizowana dziki sile aerodynamicznej (gowica jest odpychana od talerza podobnie jak skrzydo samolotu unosi maszyn) powstaej w wyniku szybkich obrotw talerza. Jest to najpopularniejsze cho nie jedyne dostpne obecnie rozwizanie. Rami gowicy dysku ustawia gowice w odpowiedniej odlegoci od osi obrotu talerza w celu odczytu lub zapisu danych na odpowiednim cylindrze. Pierwsze konstrukcje (do ok. 200MB) byy wyposaone w silnik krokowy, stosowane rwnie w stacjach dyskw i stacjach dyskietek. Wzrost liczby cylindrw na dysku oraz konieczno zwikszenia szybkoci dyskw wymusi wprowadzenie innych rozwiza. Najpopularniejszym obecnie jest tzw. voice coil, czyli cewka, wzorowana na ukadzie magnetodynamicznym stosowanym w gonikach. Umieszczona w silnym polu magnetycznym cewka porusza si i zajmuje pooenie zgodnie z przepywajcym przez ni prdem, ustawiajc rami w odpowiedniej pozycji. Dziki temu czas przejcia midzy kolejnymi ciekami jest nawet krtszy ni 1 milisekunda, a przy wikszych odlegociach nie przekracza kilkudziesiciu milisekund. Ukad regulujcy prdem zmienia natenie prdu, tak by gowica ustabilizowaa jak najszybciej swe pooenia w zadanej odlegoci od rodka talerza (nad wyznaczonym cylindrem).

 • KARTA GRAFICZNA Karta graficzna karta rozszerze odpowiedzialna generowanie sygnau graficznego dla ekranu monitora. Podstawowym zadaniem karty graficznej jest

  odbir i przetwarzanie otrzymywanych od komputera informacji o obrazie oraz odpowiednie wywietlanie tego obrazu za porednictwem monitora. Podzia kart graficznych. Karty graficzne moemy podzieli na: - Karty graficzne pracujce jako oddzielne ukady Mona je wymienia, s duo szybsze od kart zintegrowanych. Wspczesne karty graficzne do komunikacji z komputerem wykorzystuj interfejs AGP, PCI lub PCIe.

  Nvidia GeForce GTX 295

  - Karty graficzne zintegrowane z pyt gwn (a dokadniej z mostkiem pnocnym) Z powodu maych rozmiarw s one duo wolniejsze od kart nie zintegrowanych. Jest to mniej popularny typ kart graficznych.

  Mostek pnocny Intel i815EP

  Budowa karty graficznej. Kada wspczesna karta graficzna posiada:

  - Procesor graficzny, GPU, koprocesor graficzny

  (jest gwn jednostk obliczeniow kart graficznych odpowiedzialn za generowanie obrazu) - Pami obrazu (VideoRAM), bufor ramki (to odmiana koci pamici RAM stosowana w kartach graficznych, przeznaczona wycznie do przetwarzania informacji o obrazie, teksturach oraz

  danych o gbi) NVIDIA GeForce 3 Ti 200 GPU

  - Pami ROM (pami przechowujca dane (np. dane generatora znakw) lub firmware karty graficznej, obecnie realizowana jako pami flash EEPROM)

  - Interfejs do systemu komputerowego (umoliwia wymian danych i sterowanie kart graficzn, najczciej jest to PCI, AGP, PCIe) - Interfejs na slocie karty graficznej (zazwyczaj P&D, DFP, VGA, DVI, HDMI,

  DisplayPort)

  - RAMDAC lub po prostu DAC (ukad scalony na karcie graficznej, przeznaczony do zmiany sygnay cyfrowego na analogowy)

 • Najwaniejsze funkcje karty graficznej:

  - Technologia przetwarzania i owietlenia W karcie graficznej jest odpowiedzialna za przyspieszanie oblicze animacji. Shader (cieniowanie) Program opisuje waciwoci pikseli oraz wierzchokw. Cieniowanie pozwala na skomplikowane modelowanie owietlenia i tekstur. Jest jednak wymagajce obliczeniowo i dlatego dopiero od kilku lat sprztowa obsuga cieniowania jest obecna w kartach graficznych dla komputerw domowych. Biblioteki graficzne Direct3D i OpenGL uywaj trzech typw cieniowania:

  Vertex Shader (Cieniowanie wierzchokowe) Geometry Shader (cieniowanie geometryczne)

  Pixel Shader lub Fragment Shader (cieniowanie pikseli)

  - HDR rendering, rendering z uyciem szerokiego zakresu dynamicznego Sposb generowania sceny trjwymiarowej przy uyciu wikszego ni normalnie zakresu jasnoci. Efektem tej technologii jest scena z realistycznym owietleniem.

  - Antyaliasing Technologia wygadzanie krawdzi (ukw, okrgw oraz innych krzywych) poprzez naoenie dodatkowych pikseli o mniejszym nasyceniu i jasnoci ni piksele obiektu oraz poprzez niewielk zmian pooenia pikseli w pobliu krawdzi.

  - Efekty czsteczkowe Symulacje zjawisk (takich dym, py, deszcz, ogie) budowanych z maych wirtualnych czsteczek traktowanych jak obiekty punktowe, ktre podlegaj prawom fizyki oraz interakcji z otoczeniem.

  - Mapowanie wypukoci Sposb teksturowanie obiektw symulujcy wypuko