budowa komputera

Download Budowa Komputera

Post on 26-Jun-2015

5.328 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Budowa komputera Autor: Kamila Gadki

2.

 • Komputery cakowicie zdominoway rynek sprztu elektronicznego. Gdzie si nie obejrzymy, na kadym kroku moemy je spotka. Dostarczaj nam rozrywki, pomagaj w pracy, a nawet t prac za niektrych wykonuj. Jest wiele rodzajw komputerw, ale tu chodzi nam o ten najbardziej znany i rozpowszechniony komputer osobisty. W dzisiejszych czasach prawie kady potrafi si nim posugiwa, lecz nie kady wie jak on jest zbudowany. Na tej stronie przedstawiamy budow komputera oraz poszczeglnych jego komponentw i podzespow.

3. Czy wiesz na jakie poszczeglne elementy skada si budowa komputera? 4.

 • 1. Monitor
  • 2. Pyta gwna
  • 3. Procesor
  • 4. Gniazda kontrolerw dyskw twardych (ATA)
  • 5. Koci pamici operacyjnej(RAM)
  • 6. Karty rozszerze
  • 7. Zasilacz
  • 8. Napd optyczny (CD/DVD)
  • 9. Dysk twardy (HDD)
  • 10. Klawiatura
  • 11. Mysz

5. PYTA GWNA

 • Pyta gwna (ang.mainboard ) najwaniejsza pyta drukowana urzdzenia elektronicznego, na ktrej zamontowano najwaniejsze elementy urzdzenia, umoliwiajca komunikacj wszystkim pozostaym komponentom i moduom.
 • W komputerze na pycie gwnej (ang. motherboard) znajduj si procesor, pami operacyjna lub gniazda do zainstalowania tych urzdze oraz gniazda do zainstalowania dodatkowych pyt zwanych kartami rozszerzajcymi (np. PCI), urzdze skadujcych (dyski twarde, napdy optyczne itp.) i zasilacza. W niektrych konstrukcjach take innych urzdze zewntrznych (port szeregowy, port rwnolegy, USB, zcze klawiatury, zcze myszy).

6. Budowa pyty gwnej:

 • Kontrolery poszczeglnych urzdze zgrupowane s gwnie w dwch mostkach pnocnym i poudniowym.
 • Mostek pnocny, podczony bezporednio do procesora przy pomocy FSB, zawiera kontroler pamici oraz kontroler szyny graficznej. W przypadku zintegrowania kontrolera pamici z procesorem mostek ten moe nie wystpowa, wwczas bezporednio do procesora podczany jest przez HyperTransport mostek poudniowy.
 • Mostek poudniowy, podczony do mostka pnocnego, moe zawiera kontrolery PCI, USB, dwiku, Ethernetu, dyskw (ATA, SATA) itp. Do niego te zazwyczaj podczone s dodatkowe zewntrzne kontrolery (np. IEEE 1394).
 • Na pycie gwnej umieszczony jest take zegar czasu rzeczywistego.

7. KARTA GRAFICZNA

 • Karta graficzna, czsto okrelana te mianem akcelerator grafiki, to element komputera tworzcy sygna dla monitora.
 • Podstawowym zadaniem karty graficznej jest przechowywanie informacji o tym jak powinien wyglda obraz na ekranie monitora i odpowiednim sterowaniu monitorem. Pierwsze karty graficzne potrafiy jedynie wywietla znaki alfabetu aciskiego ze zdefiniowanego w pamici karty generatora znakw - tryb tekstowy. Kolejna generacja kart graficznych potrafia ju wywietla w odpowiednim kolorze poszczeglne punkty (piksele) - tryb graficzny. Nowoczesne procesory graficzne udostpniaj wiele funkcji uatwiajcych i przypieszajcych prac programw. Moliwe jest narysowanie odcinka, trjkta, wieloboku, wypenienie ich zadanym kolorem lub wzorem, tzw. akceleracja 2D. Wikszo kart na rynku posiada rwnie wbudowane funkcje uatwiajce tworzenie obrazu przestrzeni trjwymiarowej, tzw. akceleracja 3D. Niektre posiadaj zaawansowane algorytmy potrafice na przykad wybra tylko widoczne na ekranie elementy z przestrzeni.

8. Budowa karty graficznej: 9.

 • Wikszo kart graficznych (i wszystkie wspczesne) skadaj si z nastpujcych elementw:
 • Procesor graficzny (GPU) - odpowiedzialny za generowanie obrazu w pamici obrazu
 • Pami obrazu - VideoRAM, bufor ramki (ang. framebuffer) - przechowuje cyfrowe dane o obrazie
 • Pami ROM - pami przechowujca dane (np. dane generatora znakw) lub firmware karty graficznej, obecnie realizowana jako pami flash EEPROM

10.

 • DAC (ang. Digital-to-Analog Converter) przetwornik cyfrowo-analogowy - odpowiedzialny za przeksztacenie cyfrowych danych z pamici obrazu na sygna sterujcy dla monitora analogowego; w przypadku kart wycznie z wyjciem cyfrowym DAC nie stosuje si
 • Interfejs do systemu komputerowego - umoliwia wymian danych i sterowanie kart graficzn - zazwyczaj PCI, AGP, PCI-Express
 • Interfejs na slocie karty graficznej - zazwyczaj P&D, DFP, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort
 • Wiele z kart graficznych posiada take:
 • Framegrabber - ukad zamieniajcy zewntrzny, analogowy sygna wideo na posta cyfrow
 • Procesor wideo - ukad wspomagajcy dekodowanie i przetwarzanie strumieniowych danych wideo; w najnowszych konstrukcjach zintegrowany z procesorem graficznym.

11. PROCESOR

 • Procesor (ang. processor) nazywany czsto CPU (ang. Central Processing Unit) - urzdzenie cyfrowe sekwencyjne potrafice pobiera dane z pamici, interpretowa je i wykonywa jako rozkazy. Wykonuje on bardzo szybko cig prostych operacji (rozkazw) wybranych ze zbioru operacji podstawowych okrelonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazw procesora.

12. 13.

 • Wspczesne procesory (zwane mikroprocesorami) wykonywane s zwykle jako ukady scalone zamknite w hermetycznej obudowie, czsto posiadajcej zocone wyprowadzenia (stosowane ze wzgldu na wasnoci stykowe tego metalu). Ich sercem jest monokryszta krzemu, na ktry naniesiono technik fotolitografii szereg warstw pprzewodnikowych, tworzcych, w zalenoci od zastosowania, sie od kilku tysicy do kilkuset milionw tranzystorw. Poczenia wykonane s z metalu (aluminium, mied). Wanym parametrem procesora jest rozmiar elementw budujcych jego struktur. Im s one mniejsze tym nisze jest zuycie energii, napicie pracy oraz wysza czstotliwo pracy.

14. DYSK TWARDY

 • Dysk twardy jeden z typw urzdze pamici masowej, wykorzystujcych nonik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" (hard disk drive) powstaa w celu odrnienia tego typu urzdze od tzw. "dyskw mikkich", czyli dyskietek (floppy disk), w ktrych nonik magnetyczny naniesiono na elastyczne podoe, a nie jak w dysku twardym na sztywne.

15. Budowa dysku twardego : 16.

 • Dysk stay skada si z zamknitego w obudowie, wirujcego talerza (dysku) lub zespou talerzy, wykonanych najczciej ze stopw aluminium, o wypolerowanej powierzchni pokrytej nonikiem magnetycznym (gruboci kilku mikrometrw) oraz z gowic elektromagnetycznych umoliwiajcych zapis i odczyt danych. Na kad powierzchni talerza dysku przypada po jednej gowicy odczytu i zapisu. Gowice s umieszczone na elastycznych ramionach i w stanie spoczynku stykaj si z talerzem blisko osi, w czasie pracy unosz si, a ich odlego nad talerzem jest stabilizowana dziki sile aerodynamicznej (gowica jest odpychana od talerza podobnie jak skrzydo samolotu unosi maszyn) powstaej w wyniku szybkich obrotw talerza. Jest to najpopularniejsze obecnie rozwizanie (s te inne sposoby prowadzenia gowic nad talerzami).

17. PAMI RAM

 • RAM (ang. Random Access Memory) - jest to podstawowy rodzaj pamici cyfrowej zwany te pamici uytkownika lub pamici o dostpie swobodnym. Cho nazwa sugeruje, e oznacza to kad pami o bezporednim dostpie do dowolnej komrki pamici (w przeciwiestwie do pamici o dostpie sekwencyjnym, np. rejestrw przesuwnych), to nazwa ta ze wzgldw historycznych oznacza tylko te rodzaje pamici o bezporednim dostpie, ktre mog by te zapisywane przez procesor, a wyklucza pamici ROM (tylko do odczytu), pomimo i w ich przypadku rwnie wystpuje swobodny dostp do zawartoci.

18. 19. KARTA DWIKOWA

 • Dzisiejsze komputery nie obd si bez tak wanego elementu jakim jest karta dwikowa (muzyczna). Bezpowrotnie miny czasy kiedy to z naszego peceta wydobywa si charakterystyczny klik, ktrego nie jestem w stanie nazwa, lecz pewnie ci bardziej dowiadczeni przedstawiciele naszego spoeczestwa wietnie go pamitaj. Rnorodno funkcji jakie oferuje karta dwikowa jest bardzo dua. Dziki niej moemy ogldn film, posucha ulubionej muzyki czy porozmawia ze znajomymi przez skype. Nieraz efekty jakich moemy dowiadczy s poraajce. Przy dobrym sprzcie podczas ogldania filmu moemy usysze wist kuli przelatujcej nad lewym uchem, a nad gow usysze trzepotanie skrzyde motyla.
 • Kady ma w swoim komputerze kart dwikow, lecz nie kady moe co wicej powiedzie na temat budowy czy jakoci dwiku, dlatego postaramy si przybliy jej budow i funkcje.

20. Budowa karty dwikowej: 21. MONITOR

 • Monitor - urzdzenie wyjciowe, podczone do komputera bdce rdem wiata, wywietlajce na wasnym ekranie obraz ogldany z drugiej strony przez ogldajcego. Wyrnia si monitory lampowe (kineskopowe) - CRT, monitory oparte na ciekych krysztaach (LCD), oraz monitory plazmowe.