budowa komputera - .budowa komputera podstawowe podzespo‚y komputera. schemat blokowy...

Download Budowa komputera - .Budowa komputera Podstawowe podzespo‚y komputera. Schemat blokowy komputera

Post on 27-Feb-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Budowa komputera

Podstawowe podzespoy komputera.

Schemat blokowy komputera.

Elementy funkcjonalne komputera.

Modularna budowa komputera.

Standardy podzespow komputerw.

Komunikacja pomidzy elementami skadowymi komputera.

1. Podstawowe podzespoy komputera. 2. Elementy funkcjonalne komputera. 3. Standardy podzespow komputerw.

Cele ksztacenia: Poznanie podstawowych elementw zestawu komputerowego. Identyfikacja i charakterystyka

podstawowych podzespow zestawu komputerowego.

Zestaw komputerowy klasy PC

1. Jednostka centralna.

2. Monitor.

3. Klawiatura.

4. Mysz.

Komputery All-in-One - s wyposaone w monitor, w ktrego obudowie schowany jest cay komputer, wszystkie

komponenty komputera mieszcz si w niewielkiej obudowie. Takie rozwizanie wymaga wykorzystania

energooszczdnych i przede wszystkim maych podzespow (ITX, Micro ATX). Mniejsze wymiary, niski pobr energii

powoduje e s one mniej wydajne, dlatego komputery All-in-One przewanie przeznaczone s do prostych zada jak

praca z pakietami biurowymi, surfowanie w Internecie, czy odbieranie poczty elektronicznej.

Podstawowe podzespoy komputera typu PC

1. Obudowa komputerowa. Obudowa typu desktop - Jej charakterystyczny paski ksztat ogranicza przestrze

wewntrz takiej obudowy, co utrudnia lub uniemoliwia rozbudow komputera o nowe, wewntrzne urzdzenia.

Jedn z zalet tego typu obudw jest maa ilo zajmowanego miejsca na biurku w przypadku postawienia na niej

monitora CRT lub LCD. Cienkie obudowy nazywamy obudowami typu Slim

Obudowa typu desktop Obudowa Slim

Obudowa typu wiea (ang. Tower)

Mini tower najmniejsza obudowa typu "tower". Umoliwia monta dwch maych (stacja dyskietek) i dwch duych (napd CD-ROM).

Midi tower rednia obudowa typu "tower". Najczciej stosowana. Umoliwia monta 2 maych i 3-4 duych napdw.

Big tower najwiksza obudowa typu "tower" najczciej stosowana w serwerach. Umoliwia monta dwch maych i piciu duych napdw oraz dodatkowych dyskw twardych.

Obudowa typu - Mini tower

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stacja_dyskietekhttp://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_kompaktowahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer_internetowyhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_twardy

2. Pyta gwna.

Pyta gwna (ang. motherboard, mainboard) pyta z obwodami drukowanymi, na ktrej montuje si

najwaniejsze elementy, umoliwiajce komunikacj wszystkim pozostaym komponentom i moduom, zcza kart

rozszerze (ISA, PCI, AGP, PCI-E), zcza pamici masowych, (EIDE, SATA, SCSI, SAS -SCSI, FDD), gniazda pamici RAM

- DIMM, (SDR SDRAM, DDR SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM), gniazda procesora (SLOT, SOCKET).

Gwnym ukadem kontrolujcym dziaanie pyty gwnej jest chipset. Chipset odpowiada za komunikacj midzy

komponentami zamontowanymi na pycie gwnej. Do wymiany informacji su rnego rodzaj magistrale (ang.

Bus). Chipset to najczciej dwa ukady scalone:

Mostek pnocny (ang. North Bridge),

Mostek poudniowy (ang. South Bridge)

Istniej kilka standardw (formatw) pyt gwnych, ktre rni si rozmiarami, rozmieszczaniem elementw, typem zasilacza i obudow. Obecnie najpopularniejszy jest ATX.

Zewntrzne porty pyty gwnej ATX (PS-2, Port rwnolegy LPT, HDMI, D-SUB, USB, FIRE-WIRE, gniazdo P8C8 na wtyk RJ 45, gniazda ukadu dwikowego wbudowywanego w pyt gwn komputera JACK 3,5 mm).

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielskihttp://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_drukowanyhttp://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_g%C5%82%C3%B3wna

Pyta gwna ATX

3. Mikroprocesor (procesor).

Procesor (ang. processor), take CPU (ang. Central Processing Unit) urzdzenie cyfrowe sekwencyjne, ktre

pobiera dane z pamici, interpretuje je i wykonuje, jako rozkazy. Wykonuje on cig prostych operacji (rozkazw)

wybranych ze zbioru operacji podstawowych okrelonych zazwyczaj przez producenta procesora, jako lista rozkazw

procesora.

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielskihttp://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielskihttp://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_cyfrowyhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_sekwencyjnyhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%99%C4%87_komputerowahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Rozkaz_(informatyka)http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_rozkaz%C3%B3w_procesorahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_rozkaz%C3%B3w_procesora

Gniazda procesora (LGA )- podstawka LGA 1366 przeznaczona dla modeli Core i7, procesor LGA

LGA (Land Grid Array), co oznacza, e obudowa procesora nie posiada nek, tylko zocone pola dotykowe na spodniej

stronie, za w podstawce znajduj si spryste blaszki dotykajce tych pl.

Socket 940 jest podstawk dla procesorw AMD Athlon 64 FX oraz Opteron typu PGA (ang. Pin Grid Array)- ZIF socket (ang.

zero insertion force socket gniazdo z zerowym naciskiem wstawiania) - podstawka (gniazdo) ukadu scalonego (np.

procesora na pycie gwnej komputera), umoliwiajca wymian ukadu bez uywania siy i bez ryzyka uszkodzenia.

http://pl.wikipedia.org/wiki/LGAhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Procesorhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Advanced_Micro_Deviceshttp://pl.wikipedia.org/wiki/Athlon_64_FXhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Opteronhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pin_grid_arrayhttp://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielskihttp://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielskihttp://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_scalonyhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Procesorhttp://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_g%C5%82%C3%B3wnahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer

4. Zestaw chodzcy.

Wspczesne komputery klasy PC wyposaone s w wydajne ukady scalone, ktre emituj due iloci ciepa. Aby

unikn przepalenia (przegrzania) poszczeglnych komponentw stosuje si tzw. zestawy chodzce. Najprostsz

metod ochrony ukadu przed przegrzaniem jest uycie radiatora, ktry umoliwia odprowadzenie energii cieplnej

do atmosfery. Radiator moe zosta wyposaony w zasilany elektrycznie wentylator, ktry pozwala na zwikszenie

wydajnoci chodzenia (radiator aktywny).

Istniej rwnie alternatywne metody chodzenia:

a. Chodzenie ciecz,

b. Heat pipe (cieplne rurki),

Zestaw chodzcy

5. Moduy pamici RAM.

RAM (ang. Random Access Memory pami o dostpie swobodnym) podstawowy rodzaj pamici cyfrowej.

SDRAM (ang. Synchronous Dynamic Random Access Memory) rodzaj pamici DRAM pracujcej synchronicznie z

magistral systemow. Pocztkowo pod nazw SDRAM kryy si ukady obecnie nazywane SDR SDRAM (przedrostek

SDR pojawi si po wprowadzeniu pamici DDR SDRAM).

Obecnie do rodziny pamici SDRAM zaliczamy:

SDR (Single Data Rate)

SDR SDRAM (przepustowo od 533 MB/s do 1066 MB/s)

DDR (Double Data Rate)

DDR SDRAM (przepustowo od 1600 MB/s do 3200 MB/s)

DDR2 SDRAM (przepustowo od 3200 MB/s do 6400 MB/s)

DDR3 SDRAM (przepustowo od 6400 MB/s do 12800 MB/s)

DDR4 SDRAM (obecnie w fazie projektowej).

Modu pamici SDR SDRAM (3,3V, 168 pin)

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielskihttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%99%C4%87_cyfrowahttp://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielskihttp://pl.wikipedia.org/wiki/DRAMhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Magistrala_komunikacyjnahttp://pl.wikipedia.org/wiki/SDR_SDRAMhttp://pl.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAMhttp://pl.wikipedia.org/wiki/SDR_SDRAMhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Przepustowo%C5%9B%C4%87http://pl.wikipedia.org/wiki/MB/shttp://pl.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAMhttp://pl.wikipedia.org/wiki/DDR2http://pl.wikipedia.org/wiki/DDR3http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=DDR4&action=edit&redlink=1

Modu pamici DDR SDRAM (2,5V, 184 pin)

Modu pamici DDR2 SDRAM (1,8V, 240 pin)

Modu pamici DDR3 SDRAM (1,5V, 240 pin)

6. Dysk twardy (pamici masowe).

Dysk twardy HDD, napd dysku twardego (ang. hard disk drive) rodzaj pamici masowej, wykorzystujcy nonik

magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" wynika z zastosowania twardego materiau, jako

podoa dla waciwego nonika, w odrnieniu od dyskietek (ang. floppy disk, czyli mikki dysk), w ktrych nonik

magnetyczny naniesiono na podoe elastyczne.

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielskihttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%99%C4%87_masowahttp://pl.wikipedia.org/wiki/No%C5%9Bnik_magnetycznyhttp://pl.wikipedia.org/wiki/No%C5%9Bnik_magnetycznyhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Danehttp://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskietkahttp://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski

Dysk SSD (ang. Solid State Drive, rzadko Solid State Disk) urzdzenie pamici masowej, suce do przechowywania

danych, zbudowane w oparciu o pami typu flash.

7. Karta graficzna.

Karta graficzna karta rozszerze komputera odpowiedzialna za renderowanie grafiki i jej konwersj na sygna

zrozumiay dla wywietlacza. Interfejsy kart graficznych (np. zewntrzne D-SUB, DVI), wewntrzne (PCI, AGP, PCI-E

x16).

Wyrniamy dwa typy procesorw karty graficznej:

Przystosowane do pracy, jako oddzielne karty graficzne.

Zintegrowane z mostkiem pnocnym.

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielskihttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%99%C4%87_masowahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%99%C4%87_flashhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_rozszerzeniahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Komputerhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Renderowaniehttp://pl.wikipedia.org/wiki/Procesor_karty_graficznejhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Mostek_p%C3%B3%C5%82nocny

8. Karta dwikowa.

Karta dwikowa (ang. sound card, audio card) komputerowa karta rozszerze, umoliwiajca re