budowa i obsuga komputera

Download BUDOWA I OBSUGA KOMPUTERA

Post on 15-Jan-2016

30 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BUDOWA I OBSŁUGA KOMPUTERA. Trochę historii. ENIAC 1946. 12 x 6 m 30 ton 70 000 oporników 10 000 kondensatorów 6 000 przełączników 18 000 lamp el. 100 000 operacji/s. 1976 Powstaje firma Apple Computer. Steve Jobs i Steve Wozniak budują komputer Apple I. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • ENIAC 194612 x 6 m 30 ton70 000 opornikw10 000 kondensatorw6 000 przecznikw18 000 lamp el.100 000 operacji/s

 • 1976 Powstaje firma Apple Computer. Steve Jobs i Steve Wozniak buduj komputer Apple I.

 • Mikrokomputer CommodorePET - rok 1977mikroprocesor 6502, 14 KB pamici ROM, 4KB pamici RAM, klawiatur, monitor oraz pami kasetowfirma Tandy/Radio ShackTRS-80 oparty na mikroprocesorze Z80, zawierajcy4 KB ROM, 4 KB RAM, klawiatur oraz pami kasetow

 • Osborne 1 - komputer opracowany przez Adama Osborne'a, pokazany w kwietniu 1981 r., ktry by pierwszym przenonym komputerem w historii. Maszyna, sterowana systemem operacyjnym CP/M, waya ok. 12 kg i kosztowaa 1795 USD.

 • Elwro 800 Junior, 8-bitowy mikrokomputer domowy z procesorem Zilog Z-80 produkowany od 1986 r. przez zakady Elwro dla szk.procesor: Z80A 3,5 MHzpami: RAM: 64 Kb ROM: 24 Kb

 • IBM PC/XT model 5160 1983 rok 4,77 MHz

 • KOMPUTER - elektroniczna maszyna liczca - urzdzenie elektroniczne suce do automatycznego przetwarzaniainformacji (danych), przedstawionych cyfrowo (tzn. za pomoc odpowiednio zakodowanych liczb). Zestaw komputerowyJednostka centralnaKlawiatura, myszkaMonitorKOMPUTER

 • Oglny podzia komputerw: superkomputery stosowane w nauce due komputery (ang. mainframe) stosowane np. w bankowoci minikomputery (najczciej jako serwery) stosowane do obsugi mniejszych przedsibiorstw, grup uytkownikw, sieci komputerowych. mikrokomputery przeznaczone dla pojedynczego uytkownika (IBM, MacIntosh)Superkomputery zajmuj ogromne pomieszczenia, posiadaj dziesitki a nawet setki procesorw.IBM ZSieries 990 komputer klasy Mainframe.HP 9000 server do zastosowa sieciowychRODZAJE KOMPUTERW

 • Mikrokomputery, komputery osobiste:Stacjonarne komputery osobiste: desktop oraz towerLaptop, Notebook - przenony komputerUltraPC lekkie stacjonarno-przenone komputery osobistePalmtop kompter mieszczcy si w doni, peni funkcj notesu elektrocznegoTerminal roboczy peni funkcj komunikatora pomidzy uytkownikiem a duym komputerem (lub superkomputerem)RODZAJE KOMPUTERW

 • Elementy komputera jednostka centralna monitor klawiatura mysz urzdzenia peryferyjne

 • Jednostka centralna

 • ObudowaWszystkie elementy komputera s w obudowie. Obecnie standardem jest ATX, ze wzgldu na wymiary mona je podzieli na: mini tower, midi tower, big tower lub lece obudowy typu desktopdesktopMidi tower

 • Mysz to urzdzenie, ktre suy do komunikacji uytkownika z komputerem. Wwielu przypadkach pozwala zastpi klawiatur, czsto jego uycie jest znacznie wygodniejsze.

 • Klawiatura, jest to podstawowe urzdzenie suce do wprowadzania danych przez uytkownika komputera.

 • Zadaniem monitora jest wywietlanie danych z komputera na ekranie.wanymi parametrami s: rozdzielczo, wielko przektnej ekranu, rozmiar plamki wietlnej, czstotliwo odwieania.

 • pyta gwnaprocesorkarta muzycznakarta graficznakarta sieciowapami operacyjnacd/dvd-romdysk twardyzasilacz

 • Pyta gwna jest bardzo wanym skadnikiem komputera, na ktrym umieszczane i podczane s wszelkie elementy zestawu komputerowego.

 • Porty we/wyAby urzdzenia zewntrzne (monitor, mysz, klawiatura, itp.) mogy wsppracowa z jednostk centraln musz by podczone za porednictwem specjalnych ukadw elektronicznych (interface) zwanymi portami oraz maych programw tumaczcych sygnay zewntrzne, tak aby byy zrozumiae dla jednostki centralnej.

 • Procesor to ukad scalony, ktrego dziaanie polega na wykonywaniu instrukcji programw. Nadzoruje on i synchronizuje prace wszystkich urzdze w komputerze.

 • PROCESOR stanowi gwny element komputera, jest odpowiedzialny za przetwarzanie informacji. Ukady sterujce odpowiadaj za dostarczenie arytmometrowi danych do oblicze z pamici operacyjnej, oraz przekazywanie wynikw oblicze z powrotem do pamici oraz waciw kolejno przetwarzania

  W arytmometrze odbywaj si wszystkie obliczenia realizowane przez komputer.

  W rejestrach procesora przechowuje si adresy wybranych miejsc pamici operacyjnej oraz dane i wyniki oblicze

 • Pami operacyjna (Random Access Memory) czyli pami o dostpie swobodnym. Jest to pami, w ktrej jest umieszczony aktualnie wykonywany program lub jego cz oraz dane tego programu.

 • Rodzaje pamici:

  ROM (tylko do odczytu) suy do przechowywania staych elementw oprogramowania

  RAM (do odczytu i zapisu) mona w niej zapisywa i odczytywa informacje, wymaga staego zasilania aby podtrzymywa przechowywane dane

 • Odpowiada w komputerze za obraz wywietlany przez monitor. Karty rni si midzy sob szybkoci pracy, wielkoci pamici RAM, wywietlan rozdzielczoci obrazu, liczb dostpnych kolorw oraz czstotliwoci odwieania obrazu.

 • Karta rozszerze pozwalajca na odgrywanie oraz nagrywanie na komputerze dwiku w formie plikw muzycznych.

 • Aby mie moliwo indywidualnego podczenia do sieci Internet naley wyposay komputer w modem. Jest to urzdzenie, ktre zamienia sygna analogowy na cyfrowy i odwrotnie.Natomiast jeeli chcemy by nasz komputer pracowa w systemie komunikacyjnym jakim jest sie komputerowa, naley zaopatrzy si w kart sieciow.

 • Element komputera sucy do trwaego przechowywania danych. Na twardym dysku znajduje si oprogramowanie decydujce o funkcjonalnoci komputera: system operacyjny i programy uytkowe. Dane zapisywane s na okrgych nonikach (tzw. talerzach) zamocowanych jeden nad drugim na obracajcej si osi. Nad kadym talerzem zawieszona jest bezdotykowo gowica zapisu i odczytu.

 • Budowa dysku twardego

 • Zasilacz komputera zamienia prd zmienny dostpny w sieci elektrycznej na cay zestaw napi potrzebnych do pracy komputera. Jego stabilna i niezawodna praca w duej mierze przekada si na stabilno dziaania i na ywotno pozostaych elementw komputera.

 • CD ROMCD ROM to napd sucy do odczytu optycznych dyskw CD. Dyski optyczne to krki z naniesion za pomoc promienia laserowego informacj cyfrow.

 • zapis CDPyta CD

 • Wejcia - za pomoc, ktrych dostarczamy komputerowi rnych informacji.2.Wyjcia przez, ktre komputer moe przekazywa nam rezultaty swojej pracy.

 • myszkaklawiaturaskanermikrofonjoystickkamera internetowa

 • Myszurzdzenie wskazujce uywane podczas pracy z interfejsem graficznym systemu komputerowego. Mysz umoliwia poruszanie kursorem po ekranie monitora poprzez przesuwanie jej po powierzchni paskiej. Mysz odczytuje zmian swojego pooenia wzgldem podoa i wysya j w formie danych cyfrowych do komputera, ktry dokonuje odpowiedniej zmiany pooenia kursora na ekranie.

 • Klawiatura komputerowa uporzdkowany zestaw klawiszy sucy do rcznego sterowania urzdzeniem lub rcznego wprowadzania danych. W zalenoci od spenianej funkcji klawiatura zawiera rnego rodzaju klawisze alfabetyczne, cyfrowe, znakw specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez uytkownika.

 • Skaner to urzdzenie suce do wytworzenia cyfrowego obrazu obiektu, np. zdjcia, a nastpnie wprowadzenie go do komputera.

 • Mikrofon przetwornik elektroakustyczny sucy do przetwarzania fal dwikowych na impulsy elektryczne.

 • Manipulator sucy do sterowania ruchem obiektw na ekranie.

 • Kamera internetowa kamera cyfrowa, podczana bezporednio do komputera, zazwyczaj za pomoc zcza USB. Kamera moe transmitowa obrazy statyczne (co pewien czas, zwany czasem odwieania, przesya pojedynczy obraz) lub transmisja moe odbywa si w sposb cigy.

 • monitordrukarkagoniki suchawkiprojektor multimedialnyploter

 • Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wynikw pracy komputera.

 • Drukarka urzdzenie wsppracujce z komputerem, suce do przenoszenia danego tekstu, obrazu na rne noniki druku (papier, folia, ptno itp).

 • Gonik przetwornik elektroakustyczny (odbiornik energii elektrycznej) przeksztacajcy prd elektryczny w fal akustyczn.

 • Suchawka przetwornik elektroakustyczny, majcy za zadanie przeksztacenie sygnau elektrycznego w syszaln fal dwikow podobnie, jak czyni to gonik.

 • Projektor, rzutnik projekcyjny urzdzenie optyczne suce do wywietlania na ekranie projekcyjnym nieruchomego lub ruchomego obrazu.

 • Ploter to urzdzenie peryferyjne rysujce opracowane komputerowo wykresy, linie na noniku fizycznym (np. papierze) za pomoc pisakw umieszczonych na ruchomej gowicy.

 • Urzdzenia wejcia/wyjcia

  karta sieciowa modemekran dotykowydysk twardybluetoothUSB (pendrive)

 • Ekran dotykowy wywietlacz reagujcy na dotyk.

 • Bluetooth technologia bezprzewodowej komunikacji krtkiego zasigu pomidzy rnymi urzdzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop, telefon komrkowy i wieloma innymi.

 • Pami USB urzdzenie przenone zawierajce pami nieulotn typu Flash, zaprojektowane do wsppracy z komputerem poprzez port USB i uywane do przenoszenia danych midzy komputerami oraz urzdzeniami obsugujcymi pamici USB.

 • Program

  to zbir instrukcji dla procesora, ktry wykonuje polecenia we waciwej kolejnoci.

 • Oprogramowanie

  to zbir programw z instrukcjami dla komputera zapewniajcymi sprawne jego funkcjonowanie.

 • Rodzaje oprogramowaniasystemowe poredniczy midzy urzdzeniami komputera a programami oraz uytkownikami (system operacyjny)narzdziowe wspomaga i usprawnia dziaanie komputera, w tym systemu operacyjnego (np. antywirusowe, tworzce kopie zapasowe)uytkowe edytory tekstu, edytory grafiki, progr